Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatu„Mam zawód – mam pracę w regionie”! REKRUTACJA OGŁOSZONA!

Powiat cieszyński ogłasza rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

„Mam zawód – mam pracę w regionie”! REKRUTACJA OGŁOSZONA!

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
TERMIN REKRUTACJI:
od 10 LUTEGO DO 12 MARCA 2012 R.
UWAGA! DLA UCZNIÓW I UCZENNIC CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ TYCH JESZCZE NIEZDECYDOWANYCH ODBĘDĄ SIĘ SPECJALNE SPOTKANIA REKRUTACYJNE W SZKOŁACH REALIZUJĄCYCH PROJEKT. TERMINY TYCH SPOTKAŃ ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA SPECJALNYCH PLAKATACH INFORMACYJNYCH W SEKRETARIATACH SZKÓŁ.
Działania zaplanowane w ramach projektu:
• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);
• praktyki / staże zawodowe;
kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,
• wizyty studyjne u pracodawców;
• doposażenie szkół / placówek technicznych
Projekt skierowany jest dla uczniów klas:
• pierwszej lub drugiej w dwuletnich szkołach zawodowych
• drugiej lub trzeciej w trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych
• drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.
 
 
Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:
1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,
2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,
3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,
4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,
5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,
6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,
7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,
8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
9.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym),
10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,
11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,
14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,
15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,
16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,
17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.
UWAGA! Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego do projektu;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• ankiety rekrutacyjnej;
Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 10 lutego do 12 marca  2012r, w sekretariatach szkół, które biorą udział w projekcie. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Uwaga! W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.
Dokumenty dostępne w sekretariatach szkół oraz do pobrania  poniżej:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załącznik)
- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 1) zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_do_projektu.pdf
- Ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 2)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
 
DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE POBRAĆ NA STRONIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO:
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorów projektu pod nr tel. 537 467 100 lub kontaktując się poprzez mailowo na adresy: we@powiat.cieszyn.pl lub m.medrzak@powiat.cieszyn.pl
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
 

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X