Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuPowiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Niezwykle uroczysty charakter miało spotkanie pracowników oświaty, które odbyło się w cieszyńskim Starostwie. Święto Edukacji Narodowej tradycyjnie już stało się okazją do życzeń składanych tym,

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

którzy kształcą i wychowują kolejne pokolenia. Uroczystość prowadziła Lilla Salachna-Brzoza, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji. Po odśpiewaniu Hymnu i powitaniu gości głos zabrał Starosta Cieszyński Janusz Król, który podziękował wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji szkół powiatu cieszyńskiego. Zwrócił też uwagę na sukcesy, które dzięki ich oddaniu młodzież osiąga, zarówno podczas egzaminów, konkursów, jak i olimpiad przedmiotowych. Starosta życzył także wszystkim wytrwałości, cierpliwości, zadowolenia z pracy oraz z osiągnięć własnych i uczniów. Ważnym momentem święta było ślubowanie pedagogów, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W tym gronie znaleźli się:

 II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
1. Ks. Grzegorz Pasternak
2. Grzegorz Szczechla
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
1. Mirosława Szweda
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie
1. Katarzyna Kimszal
Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie
1. Anita Herok
2. Anna Kwolek
3. Anna Woźniak
4. Marzena Żegnałek
Zespół Szkół w Istebnej
1. Maria Kowalik

Ponadto medalem KEN zostali odznaczeni:
1. Henryk Bujok – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu,
2. Bożena Cholewa – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
3. Iwona Gomola – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
4. Olga Lorek –  nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Dariusz Sikora – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały natomiast:
1. Agata Ogórek – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
2. Ewa Wilk – nauczyciel Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie.

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty.
Nagroda przyznawana jest przez organ prowadzący od 2000 r., przez 10 lat była to „Nagroda Powiatu”, od 2011 r., jest to "Nagroda Starosty", która przyznawana jest wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom za:
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej, bardzo dobre wyniki nauczania, sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, podejmowanie nowatorskich działań, inicjowanie i organizowanie konkursów, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, współdziałanie z różnymi instytucjami.
W br. nagrodę Starosty przyznano 12 dyrektorom i 15 nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

 Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
1. Małgorzata Adamczyk – wicedyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
2. Maciej Bogunia – wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
3. Ireneusz Buchcik – nauczyciel Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
4. Agata Gacoń – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Lubomira Iskrzycka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
6. Bożena Kania – Sitek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
7. Marta Koplejewska – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
8. Małgorzata Krótki – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie,
9. Patrycja Łyżbicka – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
10. Teresa Machej – nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie,
11. Dorota Mendrek – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
12. Karina Rusok – Stanisławska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie,
13. Joanna Wojnar – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
14. Barbara Zajdel – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
15. Izabela Żwak – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych:

1. Iwona Bebek – dyrektor ZS w Cieszynie,
2. Bożena Cholewa – dyrektor ZST w Cieszynie,
3. Tadeusz Gaś - dyrektor ZSTiO w Skoczowie,
4. Beata Iwaniuk – dyrektor ZSGH w Wiśle,
5. Agnieszka Kozieł – dyrektor ZPSWR w Cieszynie,
6. Jakub Kuc – dyrektor ZS w Istebnej,
7. Ewa Matuszyńska – dyrektor ZST w Ustroniu,
8. Jadwiga Miękina – Pindur – dyrektor ZPPP w Cieszynie,
9. Regina Rakowska – dyrektor II LO w Cieszynie,
10. Józef Świeży – dyrektor CKP w Bażanowicach,
11. Adam Wojaczek – dyrektor ZSB w Cieszynie,
12. Lilianna Zemła – dyrektor ZSEG w Cieszynie.

O oprawę artystyczną zadbali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich w Wiśle prezentując pokaz kelnerski.

Podczas Święta Edukacji nie zabrakło podziękowań skierowanych w stronę pracowników Wydziału Edukacji cieszyńskiego Starostwa, które zostały złożone na ręce Pani Naczelnik Marii Pindur.
Zamykając uroczystość Lilla Salachna-Brzoza, w imieniu Zarządu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Komisji Edukacji oraz Wydziału Edukacji, złożyła podziękowania i życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty:

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X