Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKolejne drogi zmieniły swe oblicze

Powiat Cieszyński zakończył realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S – ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych” w ramach Programu Rozwoju

Kolejne drogi zmieniły swe oblicze

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wykonawcą robót była firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, a nadzór Inwestorski sprawowała firma Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania.

Zadanie inwestycyjne obejmowało:
 przebudowę jezdni wraz z wykonaniem nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z lokalnym wzmocnieniem istniejącej konstrukcji podbudowy;
 w Marklowicach Górnych na odcinku od ul. Szkolnej do granicy państwa zastąpienie istniejącego ciągu pieszego poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m;
 przebudowę istniejących poboczy na pobocza bitumiczne o szerokości 1,0 – 1,5 m;
 wykonanie 4 przystanków autobusowych wyposażonych w perony przystankowe;
 wykonanie odcinków chodnika o szerokości 2,0 m i 1,5 m;
 przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (korekta geometrii łuków) – 9 szt. i wewnętrznymi – 6 szt.;
 wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,5m za poboczami bitumicznymi;
 przebudowę istniejących zjazdów do posesji;
 wykonanie odwodnienia: połączenie systemu rowów i przepustów z nowymi 2 odcinkami sieci kanalizacji deszczowej – kolektor (fi 400 i 500) z przykanalikami, ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi poza jezdnią;
 regulację oraz profilowanie rowów z odcinkowym umocnieniem;
 przebudowę przepustów pod zjazdami do posesji;
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 oczyszczenie przepustów z namułu;
 roboty remontowe na przepuście na cieku Skotniczanka;
 przebudowa 3 kolidujących słupów linii napowietrznej nN (demontaż i montaż).
Jednostką prowadzącą inwestycję był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.
Wartość całego zadania wynosi ok. 3,2 mln zł, z czego blisko 1,5 mln zł stanowią środki pozyskane z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a resztę wyłożą Powiat i Gmina Zebrzydowice - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
W dniu 28.04.2017r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania, natomiast odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 10.11.2017r.

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X