Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuBudżet na rok 2018

Uchwalony po raz 20-ty budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 200 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 205 mln zł i jest wyższy od budżetu 2017 o 22 mln zł.

Najważniejsze aspekty budżetu na 2018 rok

Wskaźnik wydatków majątkowych (51,9 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 25,3%                  (2017 – 22,1 % 40,3 mln zł).

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 oświata:
a) zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,2 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
b) dokończenie zadania „unijnego” - Pracownie zawodowe - 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych 994 tys. zł, w tym 845 tys. zł środki unijne,
c) wymiana instalacji elektrycznej w I LO Osuchowskiego, plan 425 tys. zł - II etap
d) oprojektowanie budowy hali sportowej dla II LO w Cieszynie oraz termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – łączny plan – 110 tys. zł,
e) remonty w 8 szkołach i placówkach szkolnych – łączny plan 174 tys. zł,

 drogi powiatowe:
a) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – przewidywany koszt 11,4 mln zł, z czego
w 2018 r. planuje się zrealizować I etap prac drogowych (5.064 tys. zł) – dofinansowanie
w wys. 9,16 mln zł w ramach programu INTERREG,
b) Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, - plan
6.987 tys. zł,
c) Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, - plan
2.528 tys. zł,
d) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach –- plan 2.660 tys. zł,
e) Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach – plan 1200 tys. zł,
f) opracowanie 10 dokumentacji projektowych, które przygotują do modernizacji mosty i drogi – łączny plan 1.130 tys. zł.

 pomoc społeczna:
a) Termomodernizacje wybranych obiektów pomocy społecznej – plan 7.650 tys. zł, w tym NFOŚiGW 6.885 tys. zł
b) Adaptacja strychu + inne roboty budowlane w filii DPS Pogórze w Kończycach Małych – plan
300 tys. zł

 Ponadto zaplanowano 5 mln zł na nakładki na drogach powiatowych.                                               (o 2 mln więcej, niż w latach 2016 -2017)

Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 16,5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 8,2 mln zł.

Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X