Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuZaproszenie na szkolenie

Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim, zaprasza na spotkanie informacyjne nt. 3. osi priorytetowej Programu Interreg Polska – Słowacja: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez

całe życie, które skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40, w godzinach 9.00 – 13.30.

Do udziału zapraszamy potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli instytucji z terenu województwa śląskiego, którzy są zainteresowani nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie. Partnerami projektu dofinansowanego w ramach Programu mogą być instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np. organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, placówki kształcenia zawodowego.

Spotkanie stanowi okazję do uzyskania przydatnych informacji w związku z 2. naborem wniosków projektowych standardowych z dziedziny edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, który planowany jest na marzec/kwiecień br.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując i składając zarówno projekt standardowy, jak i mikroprojekt, przedstawione zostaną zagadnienia związane z kwalifikowalnością budżetu i wydatków, przykłady dobrych praktyk oraz informacje dotyczące działań możliwych do realizacji w 3. osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja. Działania, które mogą zostać ujęte w transgranicznych projektach to m.in.: wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli (np.: staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne), transgraniczne działania wspierające tzw. włączenie społeczne, wspólne opracowanie i promocję edukacji specjalistycznej i zawodowej, transgraniczna wymiana dobrych praktyk, identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej…

Bezpośrednio po spotkaniu istnieje możliwość konsultacji propozycji projektowych po uprzednim zgłoszeniu informacji na formularzu rejestracyjnym (wypełnienie pola: Uwagi) Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację elektroniczną w terminie do 16 stycznia 2018 r. Informacje o spotkaniu, program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.ewt.slaskie.pl.

Zapraszamy do udziału! Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała Tel. +48 33 48 53 284; bganczarczyk@slaskie.pl, ewt.slaskie.pl

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X