Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuJak po środki?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej:

 • 27 sierpnia 2018r. (poniedziałek)- Spotkanie „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia konkursów 9.2.5 i 9.2.6 RPO WSL” – godzina 10.00-13.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.).
Spotkanie przeznaczone jest dla instytucji, które planują realizować projekty współfinansowane ze środków funduszy unijnych z zakresu świadczenia usług społecznych i/lub zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Tematyka spotkania:
Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe założenia 3 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:
1. Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.
Dotyczący wsparcia z zakresu:
- podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierających proces deinstytucjonalizacji (…)
- działań na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
- działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…)
2. Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
Dotyczący działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez np. wsparcie lub tworzenie DDOM.
3. Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
Dotyczący wdrażania regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym - organizacja szkół świadomego rodzicielstwa, działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/344-27-08-2018

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X