Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuGospodarka Powiatu Cieszyńskiego

W 2001 roku Władze Powiatu Cieszyńskiego oraz Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, mając na uwadze konieczność wspierania i stymulowania dynamiki gospodarczej oraz potrzebę tworzenia nowych możliwości rozwoju Śląska Cieszyńskiego postanowiły przyjąć wspólną Strategię Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001-2016.

Władze samorządowe mają nadzieję, że przyjęta Strategia stworzy trwałe podstawy dla wspierania rozwoju lokalnego, a poprzez społeczny system wdrażania, monitoringu i ewaluacji zapisów Strategii zbuduje struktury współpracy różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego, które pozwolą na zrównoważony rozwój naszego regionu.

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001-2016 jest dokumentem powstałym w wyniku działań podjętych wspólnie przez władze Powiatu Cieszyńskiego i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Dokument wyraża wolę społeczności lokalnej do realizacji wspólnych celów prowadzących do trwałego rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Do roku 2001 istniały dwa dokumenty o znaczeniu strategicznym dla obszaru powiatu cieszyńskiego. Jednym z nich była Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej – dokument, którego opracowywanie zostało zapoczątkowane przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej jeszcze przed reformą administracyjną kraju. Służył on długookresowemu planowaniu rozwoju gmin będących członkami Związku i obejmował następujące domeny: Rozwój Turystyki, Rozwój Przedsiębiorczości i Rynku Usług, Centrum Edukacyjne oraz Współpracę Transgraniczną.

Po utworzeniu drugiego szczebla samorządu terytorialnego, władze nowo powstałego powiatu uznały za konieczne opracowanie dokumentu planistycznego, który uzupełnił istniejącą Strategię Rozwoju Gospodarczego o domeny: Ochrona Środowiska, Kultura, Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna. Jednocześnie po przyjęciu przez Radę Powiatu Cieszyńskiego w czerwcu 2001 roku dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016” obejmującego trzy wyżej wymienione domeny podjęto działania zmierzające do stworzenia jednolitego i jednorodnego dokumentu strategicznego dla Śląska Cieszyńskiego. W tym celu Zarządy Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej i Powiatu Cieszyńskiego podpisały umowę o współwłasności i współrealizacji Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego/Ziemi Cieszyńskiej powstałej w wyniku weryfikacji, aktualizacji i ujednolicenia dotychczas obowiązujących dwóch dokumentów.

Powstały w ten sposób jeden dokument pn. „Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego
2001-2016” obejmuje:

 • Diagnozę strategiczną Ziemi Cieszyńskiej sporządzoną w oparciu o analizęsilnych i słabych stron powiatu oraz szans i zagrożeń jego rozwoju.
 • Zapis planu działań zawierający cele strategiczne i operacyjne określającegeneralny kierunek rozwoju powiatu oraz projekty, na których przede wszystkim
  powinny koncentrować się działania wszystkich podmiotów życia społecznego.
 • Rekomendacje do wdrożenia Strategii Śląska Cieszyńskiego na lata 2001-2016.

 


do pobrania:

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001 - 2016

 

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X