Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 213 [id] => 213 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dobrego wypoczynku! [name] => Dobrego wypoczynku! [3] => dobrego-wypoczynku [url] => dobrego-wypoczynku [4] => chybie5-kopiowanie.jpg [5] => [txt] => [6] => Z okazji zakończenia roku szkolnego udanych i bezpiecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku, które pozwolą nabrać sił do podjęcia nowych obowiązków życzą Rada i Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. [short_txt] => Z okazji zakończenia roku szkolnego udanych i bezpiecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku, które pozwolą nabrać sił do podjęcia nowych obowiązków życzą Rada i Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. [7] => 2017-06-23 07:26:23 [date_add] => 2017-06-23 07:26:23 [8] => 1498195583 [date_add_stamp] => 1498195583 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.5.196.24 [IP] => 83.5.196.24 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-23 11:50:03 [data_mod] => 2017-06-23 11:50:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_chybie5-kopiowanie.jpg [small] => ./files/news/s163x108_chybie5-kopiowanie.jpg [full] => ./files/news/s800x600_chybie5-kopiowanie.jpg ) [date_create] => 2017-06-23 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1525 [id] => 1525 [1] => 0 [crisis] => [2] => Przebudowa mostu na Łyska w Cieszynie [name] => Przebudowa mostu na Łyska w Cieszynie [3] => przebudowa-mostu-na-lyska-w-cieszynie [url] => przebudowa-mostu-na-lyska-w-cieszynie [4] => p1040512resize.jpg [5] =>

 w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”.
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej
z budżetu państwa. Wykonawcą robót jest firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej , a nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa. W dniu 21 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy w/w zadania.
ZADANIE INWESTYCYJNE OBEJMUJE:
a) rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska,
b) budowę mostu o ustroju nośnym w formie ramy, w którym ryglem jest płyta pomostowa
o grubości 50cm, zamocowana w oczepach zespolonych ze ścianami istniejącymi (projektowany przekrój na obiekcie: pasy ruchu /2 x 3,4m/ wraz z poszerzeniem, pobocze lewostronne 1,5m, prawostronne 1,0m),
c) wykonanie kładki pieszo-rowerowej w formie ramy posadowionej na palach CFA i pomoście w formie płyty żelbetowej wraz z dojazdami,
d) korektę geometrii drogi (wykonanie przekroju drogowego o szerokości jezdni 6m
na odcinku prostym wraz z poszerzeniem na łuku poziomym do szerokości 6,8m),
e) wykonanie odcinka chodnika i ścieżki rowerowej,
f) przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
g) budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych W1 w km 0+022 oraz W2 w km 0+089 do rzeki Puńcówki,
h) wykonanie barier ochronnych na moście oraz balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
i) przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa),
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.
Wartość zadania wynosi około 1,13 mln zł, z czego 0,56 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat i Miasto Cieszyn. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP jak również Urzędu Miejskiego w Cieszynie – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
a planowany termin jego zakończenia to końcówka listopada 2017 r.

 

[txt] =>

 w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”.
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej
z budżetu państwa. Wykonawcą robót jest firma Zakład Budowlany „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak z Bielska-Białej , a nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa. W dniu 21 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy w/w zadania.
ZADANIE INWESTYCYJNE OBEJMUJE:
a) rozbiórkę istniejącego mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Łyska,
b) budowę mostu o ustroju nośnym w formie ramy, w którym ryglem jest płyta pomostowa
o grubości 50cm, zamocowana w oczepach zespolonych ze ścianami istniejącymi (projektowany przekrój na obiekcie: pasy ruchu /2 x 3,4m/ wraz z poszerzeniem, pobocze lewostronne 1,5m, prawostronne 1,0m),
c) wykonanie kładki pieszo-rowerowej w formie ramy posadowionej na palach CFA i pomoście w formie płyty żelbetowej wraz z dojazdami,
d) korektę geometrii drogi (wykonanie przekroju drogowego o szerokości jezdni 6m
na odcinku prostym wraz z poszerzeniem na łuku poziomym do szerokości 6,8m),
e) wykonanie odcinka chodnika i ścieżki rowerowej,
f) przebudowę skrzyżowania z ul. Bolko Kantora,
g) budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę wylotów brzegowych W1 w km 0+022 oraz W2 w km 0+089 do rzeki Puńcówki,
h) wykonanie barier ochronnych na moście oraz balustrad na kładce pieszo-rowerowej,
i) przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna i gazowa),
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.
Wartość zadania wynosi około 1,13 mln zł, z czego 0,56 mln zł stanowić będą środki pozyskane z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat i Miasto Cieszyn. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP jak również Urzędu Miejskiego w Cieszynie – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.
Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
a planowany termin jego zakończenia to końcówka listopada 2017 r.

 

[6] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608 S w ramach zadania „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608 S – Al. Jana Łyska [short_txt] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608 S w ramach zadania „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608 S – Al. Jana Łyska [7] => 2017-06-22 14:20:56 [date_add] => 2017-06-22 14:20:56 [8] => 1498134056 [date_add_stamp] => 1498134056 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-22 14:37:56 [data_mod] => 2017-06-22 14:37:56 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1040512resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1040512resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1040512resize.jpg ) [date_create] => 2017-06-22 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1523 [id] => 1523 [1] => 0 [crisis] => [2] => 4 minuty, które decydują o życiu [name] => 4 minuty, które decydują o życiu [3] => 4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu [url] => 4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu [4] => 4083glowneresize.jpg [5] =>

w latach 2016-2018, nauczyli się, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu szkoleń, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W tym roku do programu przystąpiły kolejne szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu, Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu,  Zespół Technicznych w Cieszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. Program przebiegał w trzech etapach. Najpierw odbyły się w szkołach 5 godzinne kursy, obejmujące uczniów wyznaczonych klas pierwszych, potem odbyło się szkolenie 8 godzinne dla wyróżnionych uczniów. Po tym etapie wyłoniono liderów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kompetencji i wzięli udział w szkoleniu pogłębionym 16 godzinnym w dniach 20 i 21 czerwca br. sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Wszystkie etapy programu zaliczyła zatem grupa uczniów, stanowiąca w swoich macierzystych jednostkach Szkolne Zespoły Wsparcia. Ich zadaniem będą działania pomocowe w uzasadnionych przypadkach.
Szkolenia prowadził doświadczony ratownik Janusz Głaz z firmy „Edyta Fornol EF Projekt” z Bąkowa, wyłonionej w drodze kolejnego konkursu ofert, zaś organizatorem jest Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

[txt] =>

w latach 2016-2018, nauczyli się, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu szkoleń, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. W tym roku do programu przystąpiły kolejne szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu, Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu,  Zespół Technicznych w Cieszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. Program przebiegał w trzech etapach. Najpierw odbyły się w szkołach 5 godzinne kursy, obejmujące uczniów wyznaczonych klas pierwszych, potem odbyło się szkolenie 8 godzinne dla wyróżnionych uczniów. Po tym etapie wyłoniono liderów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kompetencji i wzięli udział w szkoleniu pogłębionym 16 godzinnym w dniach 20 i 21 czerwca br. sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Wszystkie etapy programu zaliczyła zatem grupa uczniów, stanowiąca w swoich macierzystych jednostkach Szkolne Zespoły Wsparcia. Ich zadaniem będą działania pomocowe w uzasadnionych przypadkach.
Szkolenia prowadził doświadczony ratownik Janusz Głaz z firmy „Edyta Fornol EF Projekt” z Bąkowa, wyłonionej w drodze kolejnego konkursu ofert, zaś organizatorem jest Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

[6] => Uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych, podczas udziału w kolejnej edycji programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”, realizowanego cyklicznie [short_txt] => Uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych, podczas udziału w kolejnej edycji programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”, realizowanego cyklicznie [7] => 2017-06-22 07:08:38 [date_add] => 2017-06-22 07:08:38 [8] => 1498108118 [date_add_stamp] => 1498108118 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-22 07:14:30 [data_mod] => 2017-06-22 07:14:30 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_4083glowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_4083glowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_4083glowneresize.jpg ) [date_create] => 2017-06-22 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1522 [id] => 1522 [1] => 0 [crisis] => [2] => Podatek od stypendiów z Funduszy Pracy do zwrotu [name] => Podatek od stypendiów z Funduszy Pracy do zwrotu [3] => podatek-od-stypendiow-z-funduszy-pracy-do-zwrotu [url] => podatek-od-stypendiow-z-funduszy-pracy-do-zwrotu [4] => [img] => [5] =>

od 1 stycznia 2016 r. do marca 2017,  które zostały zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.
Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

 Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.
Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

 

Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego

miejscowość, dnia ….….
imię i nazwisko
adres zamieszkania
identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL - proszę wpisać identyfikator, jakim posługujesz się przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.
tel.: - jeśli posiada

Naczelnik urzędu skarbowego


Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informuję, że w 2017 r. w okresie od............ do…….. otrzymałam/łem stypendium objęte tym rozporządzeniem w wysokości………… Mając powyższe na uwadze proszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości….... zł.

 

 

 

[txt] =>

od 1 stycznia 2016 r. do marca 2017,  które zostały zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.
Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.

 Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.
Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy). W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.
Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można wskazać również w zgłoszeniu ZAP-3.

 

Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego

miejscowość, dnia ….….
imię i nazwisko
adres zamieszkania
identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL - proszę wpisać identyfikator, jakim posługujesz się przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.
tel.: - jeśli posiada

Naczelnik urzędu skarbowego


Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informuję, że w 2017 r. w okresie od............ do…….. otrzymałam/łem stypendium objęte tym rozporządzeniem w wysokości………… Mając powyższe na uwadze proszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości….... zł.

 

 

 

[6] => Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy uzyskanych w okresie [short_txt] => Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy uzyskanych w okresie [7] => 2017-06-21 07:28:24 [date_add] => 2017-06-21 07:28:24 [8] => 1498022904 [date_add_stamp] => 1498022904 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-21 08:14:15 [data_mod] => 2017-06-21 08:14:15 [date_create] => 2017-06-21 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1521 [id] => 1521 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rozmawiali o transporcie [name] => Rozmawiali o transporcie [3] => rozmawiali-o-transporcie [url] => rozmawiali-o-transporcie [4] => dsc07058resize.jpg [5] =>

wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin powiatu, Wydziału Komunikacji Starostwa oraz Prezes Rady Przewoźników Powiatu Cieszyńskiego Leszek Podżorski. Przedmiotem dyskusji był projekt z dnia 1 czerwca br. zmieniający ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i wiążące się z tym zadania do zrealizowania.   Spotkanie miało również na celu przybliżenie procesu legislacyjnego, który toczy się ministerstwie w tym temacie.

Na spotkaniu przedstawiono dwie prezentacje dotyczące ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a następnie  omówiono te sprawy, ktore bezpośrednio związane są z  komunikacją pasażerską  na terenie powiatu cieszyńskiego i zmian planowanych w tym zakresie, a dokładniej jak się do tych zmian przygotować.  

[txt] =>

wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin powiatu, Wydziału Komunikacji Starostwa oraz Prezes Rady Przewoźników Powiatu Cieszyńskiego Leszek Podżorski. Przedmiotem dyskusji był projekt z dnia 1 czerwca br. zmieniający ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i wiążące się z tym zadania do zrealizowania.   Spotkanie miało również na celu przybliżenie procesu legislacyjnego, który toczy się ministerstwie w tym temacie.

Na spotkaniu przedstawiono dwie prezentacje dotyczące ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a następnie  omówiono te sprawy, ktore bezpośrednio związane są z  komunikacją pasażerską  na terenie powiatu cieszyńskiego i zmian planowanych w tym zakresie, a dokładniej jak się do tych zmian przygotować.  

[6] => Na zaproszenie Starosty Janusza Króla odbyło się spotkanie w sprawie zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie cieszyńskim. Uczestniczyli w nim m.in.: [short_txt] => Na zaproszenie Starosty Janusza Króla odbyło się spotkanie w sprawie zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie cieszyńskim. Uczestniczyli w nim m.in.: [7] => 2017-06-20 10:48:35 [date_add] => 2017-06-20 10:48:35 [8] => 1497948515 [date_add_stamp] => 1497948515 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-20 11:14:43 [data_mod] => 2017-06-20 11:14:43 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc07058resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc07058resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc07058resize.jpg ) [date_create] => 2017-06-20 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1520 [id] => 1520 [1] => 0 [crisis] => [2] => Bezpłatna akcja profilaktyczna w Ustroniu [name] => Bezpłatna akcja profilaktyczna w Ustroniu [3] => bezplatna-akcja-profilaktyczna-w-ustroniu [url] => bezplatna-akcja-profilaktyczna-w-ustroniu [4] => plakat-wtz-ustron-2017.jpg [5] =>

Proponujemy bezpłatne skierowania na badania: poziomu glukozy, morfologii, cholesterolu, trójglicerydów i alatu, pomiary EKG, BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku węgla oraz pomiar RR tętniczego, spirometrii, pulsoksymetrii oraz analizę składu ciała.
Zapewniamy bezpłatne porady i konsultacje lekarskie i specjalistów z zakresu: chorób wewnętrznych, gastrologii, kardiologii, pediatrii, nefrologii, ortopedii, fizjoterapii, psychologii, rehabilitacji i wad postawy, pielęgniarskie, położnej i doradcy laktacyjnego, podologiczne, dietetyczne z degustacją zdrowej żywności, pomiary słuchu, zapisy na mammografię i cytologię.
Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Urząd Miejski w Ustroniu.

 

[txt] =>

Proponujemy bezpłatne skierowania na badania: poziomu glukozy, morfologii, cholesterolu, trójglicerydów i alatu, pomiary EKG, BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku węgla oraz pomiar RR tętniczego, spirometrii, pulsoksymetrii oraz analizę składu ciała.
Zapewniamy bezpłatne porady i konsultacje lekarskie i specjalistów z zakresu: chorób wewnętrznych, gastrologii, kardiologii, pediatrii, nefrologii, ortopedii, fizjoterapii, psychologii, rehabilitacji i wad postawy, pielęgniarskie, położnej i doradcy laktacyjnego, podologiczne, dietetyczne z degustacją zdrowej żywności, pomiary słuchu, zapisy na mammografię i cytologię.
Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Urząd Miejski w Ustroniu.

 

[6] => Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustronia i Powiatu Cieszyńskiego na „WAKACYJNY TYDZIEŃ ZDROWIA” od 3 do 7 lipca 2017 r. na ustrońskim rynku w godz. 9.00-13.00. [short_txt] => Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustronia i Powiatu Cieszyńskiego na „WAKACYJNY TYDZIEŃ ZDROWIA” od 3 do 7 lipca 2017 r. na ustrońskim rynku w godz. 9.00-13.00. [7] => 2017-06-20 10:40:41 [date_add] => 2017-06-20 10:40:41 [8] => 1497948041 [date_add_stamp] => 1497948041 [9] => pl [lang] => pl [10] => 51 [id_user] => 51 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 1 [show_in_health] => 1 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-21 13:57:38 [data_mod] => 2017-06-21 13:57:38 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-wtz-ustron-2017.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-wtz-ustron-2017.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-wtz-ustron-2017.jpg ) [date_create] => 2017-06-20 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1511 [id] => 1511 [1] => 0 [crisis] => [2] => PCPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze [name] => PCPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze [3] => pcpr-poszukuje-kandydatow-na-rodziny-zastepcze [url] => pcpr-poszukuje-kandydatow-na-rodziny-zastepcze [4] => 8732plakat.png [5] =>

na rodziny zastępcze oraz przełamanie stereotypów dot. tej formy opieki.
W powiecie cieszyńskim aktualnie funkcjonują 172 rodziny, w których łącznie przebywa 240 dzieci. Potrzeby związane z rodzicielstwem zastępczym są znacznie większe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizuje szkolenia
w tym zakresie.
Każde dziecko marzy aby wzrastać w domu pełnym miłości, wzajemnego szacunku
i życzliwości. By móc cieszyć się dzieciństwem potrzebuje poczucia stabilizacji, przynależności
i akceptacji dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka na lepszy start w przyszłość.
Istotą rodzicielstwa zastępczego jest otwartość kandydatów na przyjęcie dziecka, którego rodzice biologiczni czasowo bądź trwale są niezdolni do wypełniania roli rodzicielskiej.
O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Pracownicy Centrum udzielą informacji
o tym jak wyglądają procedury związane z powstaniem rodziny zastępczej.

Kontakt Zespół ds. pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
tel./fax 33 47 77 313, 536 404 214
tel. 334777124

[txt] =>

na rodziny zastępcze oraz przełamanie stereotypów dot. tej formy opieki.
W powiecie cieszyńskim aktualnie funkcjonują 172 rodziny, w których łącznie przebywa 240 dzieci. Potrzeby związane z rodzicielstwem zastępczym są znacznie większe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizuje szkolenia
w tym zakresie.
Każde dziecko marzy aby wzrastać w domu pełnym miłości, wzajemnego szacunku
i życzliwości. By móc cieszyć się dzieciństwem potrzebuje poczucia stabilizacji, przynależności
i akceptacji dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka na lepszy start w przyszłość.
Istotą rodzicielstwa zastępczego jest otwartość kandydatów na przyjęcie dziecka, którego rodzice biologiczni czasowo bądź trwale są niezdolni do wypełniania roli rodzicielskiej.
O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Pracownicy Centrum udzielą informacji
o tym jak wyglądają procedury związane z powstaniem rodziny zastępczej.

Kontakt Zespół ds. pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
tel./fax 33 47 77 313, 536 404 214
tel. 334777124

[6] => „Spełnij dziecięce marzenia o rodzinie, bo każde dziecko ma prawo wzrastać w domu pełnym miłości”- pod takim hasłem rusza w Powiecie Cieszyńskim kampania mająca na celu pozyskanie kandydatów na [short_txt] => „Spełnij dziecięce marzenia o rodzinie, bo każde dziecko ma prawo wzrastać w domu pełnym miłości”- pod takim hasłem rusza w Powiecie Cieszyńskim kampania mająca na celu pozyskanie kandydatów na [7] => 2017-06-16 09:13:05 [date_add] => 2017-06-16 09:13:05 [8] => 1497597185 [date_add_stamp] => 1497597185 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-20 08:27:01 [data_mod] => 2017-06-20 08:27:01 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_8732plakat.png [small] => ./files/news/s163x108_8732plakat.png [full] => ./files/news/s800x600_8732plakat.png ) [date_create] => 2017-06-16 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1516 [id] => 1516 [1] => 0 [crisis] => [2] => Podziel się tym co masz najcenniejszego [name] => Podziel się tym co masz najcenniejszego [3] => podziel-sie-tym-co-masz-najcenniejszego [url] => podziel-sie-tym-co-masz-najcenniejszego [4] => plakat--pomoz-markowi-i-innym.jpg [5] =>

Marek Kamieński ma 32 lata. Urodził się w Cieszynie, żona Joanna pochodzi z Kończyc Małych, siostra Agnieszka mieszka pod Skoczowem. Marek jest mężem i tatą 2 synów - 15 letniego Wirgiliusza i 5 letniego Wiktora. Największą pasją Marka jest rodzina i samochody. Uwielbia swoim bliskim organizować różne wycieczki, nie jest osobą która spędza czas przed telewizorem.

Od stycznia 2017 roku walczy z białaczką mielomonocytowa.

Dziś już wiadomo, że jedyną szansą Marka na powrót do zdrowia jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi od Dawcy niespokrewnionego. Niestety, pomimo zarejestrowanych w polskim rejestrze Poltransplantu ponad 1.200.000 potencjalnych Dawców, i ponad 29 milionów w bazach na całym świecie - nie ma aktualnie Dawcy, który byłby zgodny genetycznie z Markiem.

Marek Kamieński – tata, mąż i ratownik górniczy w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, który dotychczas niósł pomoc innym teraz potrzebuje Twojego wsparcia. Dołącz do grona potencjalnych dawców szpiku. I Ty możesz uratować życie Markowi bądź innemu pacjentowi w potrzebie.


„Czekam na to, aż znajdzie się ktoś, kogo geny będą zbieżne z moimi. Jak nie w Polsce, to może za granicą. Proszę Cię zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas chorych to szansa na życie.” – apeluje Marek Kamieński, mieszkaniec Ziemi Cieszyńskiej.

Rejestracja podczas tego Dnia Dawcy będzie prowadzona za pomocą pobrania wymazu
z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. W akcji weźmie udział wielu wolontariuszy, którzy będą wspierać wszystkie osoby, które będą chciały dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku w tym dniu.


Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:


Data: czwartek, 15 czerwca 2017 r.

Godzina: 10:00 – 18:00

Miejsce: Rynek w Cieszynie
Rynek w Skoczowie
Gościniec Zamkowy w Kończycach Małych


Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.


O Fundacji

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 1 070 000 (luty 2017) potencjalnych dawców szpiku, a już 4200 (maj 2017) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

[txt] =>

Marek Kamieński ma 32 lata. Urodził się w Cieszynie, żona Joanna pochodzi z Kończyc Małych, siostra Agnieszka mieszka pod Skoczowem. Marek jest mężem i tatą 2 synów - 15 letniego Wirgiliusza i 5 letniego Wiktora. Największą pasją Marka jest rodzina i samochody. Uwielbia swoim bliskim organizować różne wycieczki, nie jest osobą która spędza czas przed telewizorem.

Od stycznia 2017 roku walczy z białaczką mielomonocytowa.

Dziś już wiadomo, że jedyną szansą Marka na powrót do zdrowia jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi od Dawcy niespokrewnionego. Niestety, pomimo zarejestrowanych w polskim rejestrze Poltransplantu ponad 1.200.000 potencjalnych Dawców, i ponad 29 milionów w bazach na całym świecie - nie ma aktualnie Dawcy, który byłby zgodny genetycznie z Markiem.

Marek Kamieński – tata, mąż i ratownik górniczy w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, który dotychczas niósł pomoc innym teraz potrzebuje Twojego wsparcia. Dołącz do grona potencjalnych dawców szpiku. I Ty możesz uratować życie Markowi bądź innemu pacjentowi w potrzebie.


„Czekam na to, aż znajdzie się ktoś, kogo geny będą zbieżne z moimi. Jak nie w Polsce, to może za granicą. Proszę Cię zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas chorych to szansa na życie.” – apeluje Marek Kamieński, mieszkaniec Ziemi Cieszyńskiej.

Rejestracja podczas tego Dnia Dawcy będzie prowadzona za pomocą pobrania wymazu
z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. W akcji weźmie udział wielu wolontariuszy, którzy będą wspierać wszystkie osoby, które będą chciały dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku w tym dniu.


Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:


Data: czwartek, 15 czerwca 2017 r.

Godzina: 10:00 – 18:00

Miejsce: Rynek w Cieszynie
Rynek w Skoczowie
Gościniec Zamkowy w Kończycach Małych


Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.


O Fundacji

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 1 070 000 (luty 2017) potencjalnych dawców szpiku, a już 4200 (maj 2017) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

[6] => Marek i Inni potrzebują Twojej pomocy! Przygotowania do akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku w Cieszynie, Skoczowie i Kończycach Małych ruszyły pełną parą. [short_txt] => Marek i Inni potrzebują Twojej pomocy! Przygotowania do akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku w Cieszynie, Skoczowie i Kończycach Małych ruszyły pełną parą. [7] => 2017-06-13 07:03:58 [date_add] => 2017-06-13 07:03:58 [8] => 1497330238 [date_add_stamp] => 1497330238 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-06-13 07:08:51 [data_mod] => 2017-06-13 07:08:51 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat--pomoz-markowi-i-innym.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat--pomoz-markowi-i-innym.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat--pomoz-markowi-i-innym.jpg ) [date_create] => 2017-06-13 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X