Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1038 [id] => 1038 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkursy ofert z zakresu pomocy społecznej [name] => Konkursy ofert z zakresu pomocy społecznej [3] => konkursy-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [url] => konkursy-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

 - prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2016-2018,

- opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2016.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Otwarte Konkursy Ofert.

Druk oferty, ogłoszenie oraz karta oceny dostępne są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (pokój nr 114, tel. 33 4777119).

[txt] =>

 - prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2016-2018,

- opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2016.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Otwarte Konkursy Ofert.

Druk oferty, ogłoszenie oraz karta oceny dostępne są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (pokój nr 114, tel. 33 4777119).

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałami nr 248/ZP/V/15 oraz 249/ZP/V/15 z dnia 26 listopada br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na: [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałami nr 248/ZP/V/15 oraz 249/ZP/V/15 z dnia 26 listopada br. ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na: [7] => 2015-11-27 09:23:51 [date_add] => 2015-11-27 09:23:51 [8] => 1448612631 [date_add_stamp] => 1448612631 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.26.82.196 [IP] => 83.26.82.196 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-27 09:26:38 [data_mod] => 2015-11-27 09:26:38 [date_create] => 2015-11-27 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1037 [id] => 1037 [1] => 0 [crisis] => [2] => „GROŹNE DOPALACZE” [name] => „GROŹNE DOPALACZE” [3] => grozne-dopalacze [url] => grozne-dopalacze [4] => 5697glowne-resize.jpg [5] =>

ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu cieszyńskiego. Jej głównym celem było zmniejszenie liczby uczniów sięgających po dopalacze i inne środki psychoaktywne, a zarazem zwiększenie liczby osób, posiadających prawdziwą i rzetelną wiedzę o szkodliwości wpływu dopalaczy na organizm człowieka. Istotnym założeniem kampanii było zastosowanie artystycznych środków wyrazu, w tym form plastycznych i teatralnych do kształtowania postaw motywujących do odmawiania brania dopalaczy.

Cały program składał się z trzech części. I moduł obejmował szkolną kampanię edukacyjno - informacyjną, II etapem był konkurs plastyczny na plakat, zaś etap ostatni to omówienie i podsumowanie tematu w postaci projekcji filmu dokumentalnego i widowiska teatralnego.
Finał, w którym uczestniczyło ok. 130 osób, w tym jurorzy, oceniający konkursowe prace uczniów, rozpoczął się od podsumowania konkursu na plakat. Temat o niebezpiecznych dopalaczach zachęcił do działania liczne grono osób z 33 szkół i zmobilizował do pracy twórczej wielu uczniów. Na konkurs wpłynęło łącznie aż 247 prac (201 plakatów uczniów gimnazjów i 46 plakatów uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 16 listopada br. w sali Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Jury konkursowe prawie jednomyślnie wyłoniło po 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach. Komisja sugerowała się takimi kryteriami oceny, jak: zgodność z tematem konkursu, czytelne podkreślenie szkodliwości działania dopalaczy na organizm człowieka, nowatorski i ciekawy sposób ujęcia tematu, czytelna i przejrzysta forma plakatu, plastyczne środki wyrazu oraz estetyka i przejrzystość pracy.
Starosta Cieszyński Janusz Król, wręczając nagrody i dyplomy laureatom oraz ich opiekunom, gratulował im zwycięstwa i życzył odwagi i asertywności przy odmawianiu wobec propozycji i nacisków środowiskowych w zakresie brania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Kolejno widzowie obejrzeli film „Dopalacze” Wydawnictwa Projekt-Kom, przedstawiający prawdziwe, poruszające i zarazem bardzo pouczające historie młodych osób, które w swoim życiu sięgnęły po dopalacze i skończyło się to dla nich poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, prawnymi i społecznymi. Wpleciony w fabułę filmu komentarz lek. med. Tomasza Kłopotowskiego, toksykologa klinicznego był ważnym merytorycznym omówieniem wpływu i konsekwencji działania dopalaczy na człowieka.
Z kolei widowisko profilaktyczne pt.: ”Kolekcjonerzy wrażeń” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, pokazało w formie teatralnej niebezpieczne i nieobliczalne dla zdrowia skutki zażywania dopalaczy. Kampania objęła różne formy działania, które wykorzystując potencjał, zdolności oraz pomysłowość uczniów, były okazją do edukacji, mądrej i zdrowej rywalizacji, a zarazem szansą zdobycia statusu laureata konkursu oraz ciekawych nagród. Cele kampanii, realizowali także pracownicy oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie, którzy edukując pedagogów i uczniów, proponowali szkolenia i ciekawe materiały profilaktyczne. Program znacznie poszerzył świadomość uczniów, którzy zdobyli prawdziwą i rzetelną wiedzę o szkodliwości wpływu dopalaczy na organizm człowieka. Kampanię koordynowała Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom i jurorom.
Dziękujemy za miłą i efektywną współpracę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie oraz Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury - Domu Narodowemu.
Specjalne podziękowania dla Firmy Pate Media SC za słodki poczęstunek dla uczestników.

[txt] =>

ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu cieszyńskiego. Jej głównym celem było zmniejszenie liczby uczniów sięgających po dopalacze i inne środki psychoaktywne, a zarazem zwiększenie liczby osób, posiadających prawdziwą i rzetelną wiedzę o szkodliwości wpływu dopalaczy na organizm człowieka. Istotnym założeniem kampanii było zastosowanie artystycznych środków wyrazu, w tym form plastycznych i teatralnych do kształtowania postaw motywujących do odmawiania brania dopalaczy.

Cały program składał się z trzech części. I moduł obejmował szkolną kampanię edukacyjno - informacyjną, II etapem był konkurs plastyczny na plakat, zaś etap ostatni to omówienie i podsumowanie tematu w postaci projekcji filmu dokumentalnego i widowiska teatralnego.
Finał, w którym uczestniczyło ok. 130 osób, w tym jurorzy, oceniający konkursowe prace uczniów, rozpoczął się od podsumowania konkursu na plakat. Temat o niebezpiecznych dopalaczach zachęcił do działania liczne grono osób z 33 szkół i zmobilizował do pracy twórczej wielu uczniów. Na konkurs wpłynęło łącznie aż 247 prac (201 plakatów uczniów gimnazjów i 46 plakatów uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 16 listopada br. w sali Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Jury konkursowe prawie jednomyślnie wyłoniło po 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach. Komisja sugerowała się takimi kryteriami oceny, jak: zgodność z tematem konkursu, czytelne podkreślenie szkodliwości działania dopalaczy na organizm człowieka, nowatorski i ciekawy sposób ujęcia tematu, czytelna i przejrzysta forma plakatu, plastyczne środki wyrazu oraz estetyka i przejrzystość pracy.
Starosta Cieszyński Janusz Król, wręczając nagrody i dyplomy laureatom oraz ich opiekunom, gratulował im zwycięstwa i życzył odwagi i asertywności przy odmawianiu wobec propozycji i nacisków środowiskowych w zakresie brania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Kolejno widzowie obejrzeli film „Dopalacze” Wydawnictwa Projekt-Kom, przedstawiający prawdziwe, poruszające i zarazem bardzo pouczające historie młodych osób, które w swoim życiu sięgnęły po dopalacze i skończyło się to dla nich poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, prawnymi i społecznymi. Wpleciony w fabułę filmu komentarz lek. med. Tomasza Kłopotowskiego, toksykologa klinicznego był ważnym merytorycznym omówieniem wpływu i konsekwencji działania dopalaczy na człowieka.
Z kolei widowisko profilaktyczne pt.: ”Kolekcjonerzy wrażeń” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, pokazało w formie teatralnej niebezpieczne i nieobliczalne dla zdrowia skutki zażywania dopalaczy. Kampania objęła różne formy działania, które wykorzystując potencjał, zdolności oraz pomysłowość uczniów, były okazją do edukacji, mądrej i zdrowej rywalizacji, a zarazem szansą zdobycia statusu laureata konkursu oraz ciekawych nagród. Cele kampanii, realizowali także pracownicy oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie, którzy edukując pedagogów i uczniów, proponowali szkolenia i ciekawe materiały profilaktyczne. Program znacznie poszerzył świadomość uczniów, którzy zdobyli prawdziwą i rzetelną wiedzę o szkodliwości wpływu dopalaczy na organizm człowieka. Kampanię koordynowała Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom i jurorom.
Dziękujemy za miłą i efektywną współpracę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie oraz Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury - Domu Narodowemu.
Specjalne podziękowania dla Firmy Pate Media SC za słodki poczęstunek dla uczestników.

[6] => 25 listopada br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury - Domu Narodowym zakończyła się Powiatowa Kampania Profilaktyczna ”Zagrożenia zdrowia młodych-dopalacze” adresowana do młodzieży [short_txt] => 25 listopada br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury - Domu Narodowym zakończyła się Powiatowa Kampania Profilaktyczna ”Zagrożenia zdrowia młodych-dopalacze” adresowana do młodzieży [7] => 2015-11-26 11:57:27 [date_add] => 2015-11-26 11:57:27 [8] => 1448535447 [date_add_stamp] => 1448535447 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-26 13:19:38 [data_mod] => 2015-11-26 13:19:38 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_5697glowne-resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_5697glowne-resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_5697glowne-resize.jpg ) [date_create] => 2015-11-26 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1036 [id] => 1036 [1] => 0 [crisis] => [2] => Docenione zaangażowanie [name] => Docenione zaangażowanie [3] => docenione-zaangazowanie [url] => docenione-zaangazowanie [4] => dsc01302resize.jpg [5] =>

podczas sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Mariusz Piotrowiak  od września 2007 roku pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego w cieszyńskim Starostwie. Zajmuje się przygotowaniem dokumentacji planistycznej z zakresu obronności. Prowadzi sprawy dotyczące akcji kurierskiej. Zajmuje się sprawozdawczością z zakresu obrony cywilnej. Do jego obowiązków należy przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie cieszyńskim, od 2008 roku pełni funkcję sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej. Stale podnosi swoją wiedzę z zakresu realizowanych zadań obronnych poprzez udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki. Za włożony trud w rozwój idei obronnych  Minister Obrony Narodowej nadał mu  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

[txt] =>

podczas sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Mariusz Piotrowiak  od września 2007 roku pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego w cieszyńskim Starostwie. Zajmuje się przygotowaniem dokumentacji planistycznej z zakresu obronności. Prowadzi sprawy dotyczące akcji kurierskiej. Zajmuje się sprawozdawczością z zakresu obrony cywilnej. Do jego obowiązków należy przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie cieszyńskim, od 2008 roku pełni funkcję sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej. Stale podnosi swoją wiedzę z zakresu realizowanych zadań obronnych poprzez udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki. Za włożony trud w rozwój idei obronnych  Minister Obrony Narodowej nadał mu  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

[6] => Pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie Mariusz Piotrowiak został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenie odebrał z rak Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla [short_txt] => Pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie Mariusz Piotrowiak został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenie odebrał z rak Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla [7] => 2015-11-25 07:32:34 [date_add] => 2015-11-25 07:32:34 [8] => 1448433154 [date_add_stamp] => 1448433154 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-25 07:49:35 [data_mod] => 2015-11-25 07:49:35 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc01302resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc01302resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc01302resize.jpg ) [date_create] => 2015-11-25 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1035 [id] => 1035 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konwent Starostów Województwa Śląskiego [name] => Konwent Starostów Województwa Śląskiego [3] => konwent-starostow-wojewodztwa-slaskiego [url] => konwent-starostow-wojewodztwa-slaskiego [4] => 12resize.jpg [5] =>

Głównym panelem rozmów były zagadnienia dotyczące planu transportowego, wzbogacenia terenów inwestycyjnych i wsparcia szkół mistrzostwa sportowego. Starostowie podkreślali konieczność podejmowania wspólnych działań. Padła propozycja utworzenia zespołu, który miałby zajmować się problematyką transportową na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Poruszono  kwestie związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i możliwości wykorzystania środków w nowej perspektywie UE. Na te działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano 30 mln euro. Gościem spotkania był Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

[txt] =>

Głównym panelem rozmów były zagadnienia dotyczące planu transportowego, wzbogacenia terenów inwestycyjnych i wsparcia szkół mistrzostwa sportowego. Starostowie podkreślali konieczność podejmowania wspólnych działań. Padła propozycja utworzenia zespołu, który miałby zajmować się problematyką transportową na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Poruszono  kwestie związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i możliwości wykorzystania środków w nowej perspektywie UE. Na te działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano 30 mln euro. Gościem spotkania był Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

[6] => W miniony piątek Starosta Cieszyński Janusz Król uczestniczył w kolejnym konwencie, który tym razem odbył się w Bobolicach. Gospodarzem spotkania był Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. [short_txt] => W miniony piątek Starosta Cieszyński Janusz Król uczestniczył w kolejnym konwencie, który tym razem odbył się w Bobolicach. Gospodarzem spotkania był Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. [7] => 2015-11-24 07:57:48 [date_add] => 2015-11-24 07:57:48 [8] => 1448348268 [date_add_stamp] => 1448348268 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-24 11:07:34 [data_mod] => 2015-11-24 11:07:34 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_12resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_12resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_12resize.jpg ) [date_create] => 2015-11-24 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1034 [id] => 1034 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiat Cieszyński w grupie 14 „Samorządów od Serca” [name] => Powiat Cieszyński w grupie 14 „Samorządów od Serca” [3] => powiat-cieszynski-w-grupie-14-samorzadow-od-serca [url] => powiat-cieszynski-w-grupie-14-samorzadow-od-serca [4] => 2302glowne-resize.jpg [5] =>

Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Organizator i eksperci kampanii postanowili wyróżnić 14 jednostek smorządowych, których w czasie gali uhonorowano tytułem „Samorząd od Serca”. W tej elitarnej grupie liczbie znalazł się także  Powiat Cieszyński.
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie” od 3 lat prowadzone były bezpłatne badania przesiewowe na terenie całej Polski.  Oprócz tego organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowił wyróżnić także jednostki samorządowe, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Gala Heart Forum, na której zaprezentowano wyniki raportu „Wiek serca Polaków”, była również okazją do wręczenia wyróżnień laureatom konkursu „Samorząd od Serca”. Wyróżnienie dla Powiatu Cieszńskiego odebrała Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, inicjator i koordynator wielu działań w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, realizowanych na terenie powiatu. W gali uczestniczyła także Anna Suchanek Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Od wielu lat w Polsce były i są realizowane liczne projekty mające na celu poprawę sytuacji w zakresie występowania chorób układu krążenia. Jak pokazuje konkurs zorganizowany w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”, samorządy terytorialne bardzo odpowiedzialnie traktują obowiązki dotyczące opracowywania i realizowania programów prozdrowotnych. Corocznie w Polsce wdrażanych jest ich kilkadziesiąt. Istotą dobrego programu propagującego zachowania prozdrowotne jest jego atrakcyjność i dostępność szczególnie dla osób z grup ryzyka. Aktywności podjęte przez nagrodzonych w dziedzinie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego bez wątpienia przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności chorób, ale przede wszystkim wpływają na zmianę postaw osób objętych programem. Działania te mobilizują również inne jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania podobnych programów prewencji chorób kardiologicznych.
Grupa Polpharma od lat angażuje się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, nie tylko kardiologicznej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trwała zmiana postaw zdrowotnych Polaków jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu i codziennym staraniom wielu instytucji, organizacji i jednostek zarówno państwowych jak i prywatnych. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs „Samorząd od serca” i wyróżnić te jednostki, które tak jak my rozumieją wagę profilaktyki kardiologicznej. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, bo to właśnie Państwo przyczyniają się do zwiększania zainteresowania Polaków własnym zdrowiem” – powiedziała Dominika Bandurska, Kierownik Działu Brand PR, Polpharma.

[txt] =>

Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Organizator i eksperci kampanii postanowili wyróżnić 14 jednostek smorządowych, których w czasie gali uhonorowano tytułem „Samorząd od Serca”. W tej elitarnej grupie liczbie znalazł się także  Powiat Cieszyński.
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie” od 3 lat prowadzone były bezpłatne badania przesiewowe na terenie całej Polski.  Oprócz tego organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowił wyróżnić także jednostki samorządowe, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Gala Heart Forum, na której zaprezentowano wyniki raportu „Wiek serca Polaków”, była również okazją do wręczenia wyróżnień laureatom konkursu „Samorząd od Serca”. Wyróżnienie dla Powiatu Cieszńskiego odebrała Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, inicjator i koordynator wielu działań w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, realizowanych na terenie powiatu. W gali uczestniczyła także Anna Suchanek Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Od wielu lat w Polsce były i są realizowane liczne projekty mające na celu poprawę sytuacji w zakresie występowania chorób układu krążenia. Jak pokazuje konkurs zorganizowany w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”, samorządy terytorialne bardzo odpowiedzialnie traktują obowiązki dotyczące opracowywania i realizowania programów prozdrowotnych. Corocznie w Polsce wdrażanych jest ich kilkadziesiąt. Istotą dobrego programu propagującego zachowania prozdrowotne jest jego atrakcyjność i dostępność szczególnie dla osób z grup ryzyka. Aktywności podjęte przez nagrodzonych w dziedzinie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego bez wątpienia przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności chorób, ale przede wszystkim wpływają na zmianę postaw osób objętych programem. Działania te mobilizują również inne jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania podobnych programów prewencji chorób kardiologicznych.
Grupa Polpharma od lat angażuje się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, nie tylko kardiologicznej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trwała zmiana postaw zdrowotnych Polaków jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu i codziennym staraniom wielu instytucji, organizacji i jednostek zarówno państwowych jak i prywatnych. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs „Samorząd od serca” i wyróżnić te jednostki, które tak jak my rozumieją wagę profilaktyki kardiologicznej. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, bo to właśnie Państwo przyczyniają się do zwiększania zainteresowania Polaków własnym zdrowiem” – powiedziała Dominika Bandurska, Kierownik Działu Brand PR, Polpharma.

[6] => 20 listopada br. w Hotelu Starym w Krakowie odbyła się uroczysta gala Heart Forum, będąca zwieńczeniem 3 lat ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”. [short_txt] => 20 listopada br. w Hotelu Starym w Krakowie odbyła się uroczysta gala Heart Forum, będąca zwieńczeniem 3 lat ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”. [7] => 2015-11-23 11:50:24 [date_add] => 2015-11-23 11:50:24 [8] => 1448275824 [date_add_stamp] => 1448275824 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 1 [show_in_health] => 1 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-23 12:28:37 [data_mod] => 2015-11-23 12:28:37 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2302glowne-resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2302glowne-resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2302glowne-resize.jpg ) [date_create] => 2015-11-23 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1032 [id] => 1032 [1] => 0 [crisis] => [2] => O lokalnym rynku pracy [name] => O lokalnym rynku pracy [3] => o-lokalnym-rynku-pracy [url] => o-lokalnym-rynku-pracy [4] => konferencja-praca-2-fot-rkresize.jpg [5] =>

Gospodarzami konferencji byli Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz Starosta Cieszyński Janusz Król.  Obok wystapień  Starosty i Burmistrza, którzy  omówili  najważniejsze kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy, o  sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz o mechanizmach wsparcia jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy mówiła Olimpia Bodek Zastępca Dyrektora PUP w Cieszynie. Pozostali prelegenci mówili m.in. o kompetencjach samorządu, największych przedsiębiorcach w mieście i powiecie, edukacji, doradztwie w szkołach, czy roli samorządu w rozwoju gospodarczym. Podczas spotkania Starosta J. Król wspomniał również o zamiarze powołania Powiatowej Rady ds. Biznesu działającej przy Staroście Powiatu Cieszyńskiego.

fot. R.K.

[txt] =>

Gospodarzami konferencji byli Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz Starosta Cieszyński Janusz Król.  Obok wystapień  Starosty i Burmistrza, którzy  omówili  najważniejsze kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy, o  sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz o mechanizmach wsparcia jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy mówiła Olimpia Bodek Zastępca Dyrektora PUP w Cieszynie. Pozostali prelegenci mówili m.in. o kompetencjach samorządu, największych przedsiębiorcach w mieście i powiecie, edukacji, doradztwie w szkołach, czy roli samorządu w rozwoju gospodarczym. Podczas spotkania Starosta J. Król wspomniał również o zamiarze powołania Powiatowej Rady ds. Biznesu działającej przy Staroście Powiatu Cieszyńskiego.

fot. R.K.

[6] => Na Zamku Cieszyn odbyła się konferencja na temat lokalnego rynku pracy. Spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. [short_txt] => Na Zamku Cieszyn odbyła się konferencja na temat lokalnego rynku pracy. Spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. [7] => 2015-11-23 08:27:38 [date_add] => 2015-11-23 08:27:38 [8] => 1448263658 [date_add_stamp] => 1448263658 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-23 12:34:45 [data_mod] => 2015-11-23 12:34:45 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_konferencja-praca-2-fot-rkresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_konferencja-praca-2-fot-rkresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_konferencja-praca-2-fot-rkresize.jpg ) [date_create] => 2015-11-23 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1031 [id] => 1031 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarte Konkursy Ofert na rok 2016 ogłoszone [name] => Otwarte Konkursy Ofert na rok 2016 ogłoszone [3] => otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2016-ogloszone [url] => otwarte-konkursy-ofert-na-rok-2016-ogloszone [4] => [img] => [5] =>

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku z zakresu:

a) wspierania i upowszechnia kultury fizycznej,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) turystyki i krajoznawstwa,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) edukacji,
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
g) ochrony środowiska i przyrody,
h) rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej,
i) pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursów oraz druk oferty znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej/ Powiat Cieszyński/ Organizacje Pozarządowe.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert.pdf

[txt] =>

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku z zakresu:

a) wspierania i upowszechnia kultury fizycznej,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) turystyki i krajoznawstwa,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) edukacji,
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
g) ochrony środowiska i przyrody,
h) rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej,
i) pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursów oraz druk oferty znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej/ Powiat Cieszyński/ Organizacje Pozarządowe.

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert.pdf

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 19 listopada br., ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 19 listopada br., ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, [7] => 2015-11-20 11:15:21 [date_add] => 2015-11-20 11:15:21 [8] => 1448014521 [date_add_stamp] => 1448014521 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-20 11:20:02 [data_mod] => 2015-11-20 11:20:02 [date_create] => 2015-11-20 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1030 [id] => 1030 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] =>

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.
Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824 kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28) i Rybniku (ul. 3 Maja 29). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 4 minut.
Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

[txt] =>

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.
Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824 kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28) i Rybniku (ul. 3 Maja 29). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 4 minut.
Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

[6] => Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. [short_txt] => Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. [7] => 2015-11-19 14:51:09 [date_add] => 2015-11-19 14:51:09 [8] => 1447941069 [date_add_stamp] => 1447941069 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2015-11-19 14:52:50 [data_mod] => 2015-11-19 14:52:50 [date_create] => 2015-11-19 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2015 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X