Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1339 [id] => 1339 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [4] => [img] => [5] =>

 rodziny i systemu pieczy zastępczej polegających na:

 - prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020,

- prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2017,

- prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017-2018.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartych konkursach ofert.

 Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji

 

[txt] =>

 rodziny i systemu pieczy zastępczej polegających na:

 - prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020,

- prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2017,

- prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017-2018.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartych konkursach ofert.

 Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji

 

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 1 grudnia br. otwartych konkursów ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 1 grudnia br. otwartych konkursów ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania [7] => 2016-12-01 17:40:39 [date_add] => 2016-12-01 17:40:39 [8] => 1480610439 [date_add_stamp] => 1480610439 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.117.49 [IP] => 83.22.117.49 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 17:48:12 [data_mod] => 2016-12-01 17:48:12 [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1340 [id] => 1340 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs ofert z pomocy społecznej [name] => Konkurs ofert z pomocy społecznej [3] => konkurs-ofert-z-pomocy-spolecznej [url] => konkurs-ofert-z-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

 opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Uchwałą nr 515/ZP/V/16 z dnia 1 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017-2018.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

 

[txt] =>

 opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Uchwałą nr 515/ZP/V/16 z dnia 1 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017-2018.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegający na prowadzeniu placówki [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegający na prowadzeniu placówki [7] => 2016-12-01 16:44:31 [date_add] => 2016-12-01 16:44:31 [8] => 1480607071 [date_add_stamp] => 1480607071 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.117.49 [IP] => 83.22.117.49 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 17:46:30 [data_mod] => 2016-12-01 17:46:30 [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1338 [id] => 1338 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkursy ofert z pomocy społecznej [name] => Konkursy ofert z pomocy społecznej [3] => konkursy-ofert-z-pomocy-spolecznej [url] => konkursy-ofert-z-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

oraz prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej.


Uchwałami nr 513/ZP/V/16 oraz 514/ZP/V/16 z dnia 1 grudnia br. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na :

1) prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020,

2) prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w roku 2017,

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

[txt] =>

oraz prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej.


Uchwałami nr 513/ZP/V/16 oraz 514/ZP/V/16 z dnia 1 grudnia br. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na :

1) prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020,

2) prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w roku 2017,

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na: prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na: prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia [7] => 2016-12-01 14:09:28 [date_add] => 2016-12-01 14:09:28 [8] => 1480597768 [date_add_stamp] => 1480597768 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.117.49 [IP] => 83.22.117.49 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 17:43:14 [data_mod] => 2016-12-01 17:43:14 [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1335 [id] => 1335 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla wspólnego celu [name] => Dla wspólnego celu [3] => dla-wspolnego-celu [url] => dla-wspolnego-celu [4] => dsc05335resize.jpg [5] =>

to tematyka konferencji ''Transgraniczna współpraca w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim'', która odbyła się w Hotelu Liburnia w Cieszynie. Do udziału w tym spotkaniu zaprosiła Polska Organizacja Turystyczna, a także Śląska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Podczas spotkania podejmowano głównie tematykę transgranicznej współpracy w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Pochylono się również nad problematyką pakietowania i tworzenia wspólnej oferty turystycznej w regionach przygranicznych. Nie zabrakło ciekawych przykładów współpracy. Jak podkreślają organizatorzy tego typu spotkania mają na celu nie tylko zintensyfikowanie komunikacji pomiędzy podmiotami rynku turystycznego, ale również konsolidację wszystkich środowisk skupionych wokół turystyki i jej rozwoju zarówno w regionie jak i na polsko-czesko-słowackim pograniczu.

W pierwszej części konferencji głos zabrali prelegenci, zaś w drugiej odbył się panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń przy współpracy organizacji wdrażających transgraniczne produkty turystyczne.

[txt] =>

to tematyka konferencji ''Transgraniczna współpraca w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim'', która odbyła się w Hotelu Liburnia w Cieszynie. Do udziału w tym spotkaniu zaprosiła Polska Organizacja Turystyczna, a także Śląska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Podczas spotkania podejmowano głównie tematykę transgranicznej współpracy w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Pochylono się również nad problematyką pakietowania i tworzenia wspólnej oferty turystycznej w regionach przygranicznych. Nie zabrakło ciekawych przykładów współpracy. Jak podkreślają organizatorzy tego typu spotkania mają na celu nie tylko zintensyfikowanie komunikacji pomiędzy podmiotami rynku turystycznego, ale również konsolidację wszystkich środowisk skupionych wokół turystyki i jej rozwoju zarówno w regionie jak i na polsko-czesko-słowackim pograniczu.

W pierwszej części konferencji głos zabrali prelegenci, zaś w drugiej odbył się panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń przy współpracy organizacji wdrażających transgraniczne produkty turystyczne.

[6] => Współpraca w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim, problematyka pakietowania i tworzenia wspólnej oferty turystycznej w regionach przygranicznych, przykłady współpracy w tym zakresie - [short_txt] => Współpraca w turystyce na pograniczu polsko-czesko-słowackim, problematyka pakietowania i tworzenia wspólnej oferty turystycznej w regionach przygranicznych, przykłady współpracy w tym zakresie - [7] => 2016-12-01 08:15:36 [date_add] => 2016-12-01 08:15:36 [8] => 1480576536 [date_add_stamp] => 1480576536 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 08:27:48 [data_mod] => 2016-12-01 08:27:48 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05335resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05335resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05335resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1334 [id] => 1334 [1] => 0 [crisis] => [2] => Transgraniczna umowa o współpracy [name] => Transgraniczna umowa o współpracy [3] => transgraniczna-umowa-o-wspolpracy [url] => transgraniczna-umowa-o-wspolpracy [4] => umowa2resize.jpg [5] =>

w Cieszynie i Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku reprezentowanymi odpowiednio  przez  dyrektor mgr Bożenę Cholewa i  dyrektor mgr inż. Grażynę Kohut z czeską organizacją pozarządową TRIANON reprezentowaną przez prezesa ing Viliama Sunal.
Stowarzyszenie TRIANON od ponad 14 lat przyczynia się do aktywizacji i rozwoju działalności społeczeństwa obywatelskiego w ramach programu pilotażowego "Bez barier - bez hranic" w ramach zrównoważonego rozwoju regionu pogranicza Czech, Polski i Słowacji.  Jest on oparty na trzech filarach, tj. ekonomiczno-społeczno-środowiskowych, w które angażowana jest również młodzież szkół czeskich i również polskich w różnych kategoriach wiekowych. Stowarzyszenie obywatelskie TRIANON, edukuje popularyzuje i przyczynia się do wszechstronnej ochrony środowiska stosując innowacyjne technologie. Np w swym zakładzie pracy w Czeskim Cieszynie zajmuje się odzyskiem cennych metali szlachetnych z odpadów elektronicznych i ich odsprzedażą w celu dalszego wykorzystania. Pozornie nadal bezwartościowe  odpady  elektroniczne u nas natomiast lądują w śmietnikach lub znikają w sklepach na wymianę , a spalane emitują toksyczne substancje.
W ramach zawartej umowy o współpracy strony przedstawiły swoje realizowane sztandarowe projekty i zadeklarowały gotowość współpracy w następujących obszarach:
- wymiany wspólnych doświadczeń w zakresie edukacji, uczestniczeniu w innowacyjnych projektach technologicznych o zasięgu krajowym i europejskim oraz ich wspólnym realizowaniu,  podejmowaniu przedsięwzięć przynoszących korzyści wszystkim stronom, rozwijaniu potencjału uczniów, m.in. poprzez przyjmowanie na praktyki do spółki TRIANON, organizowanie wycieczek wyjazdowych oraz warsztatów, rozwijanie konkursów,   uczestniczeniu wspólnie w konferencjach naukowych, szkoleniach i wykładach poświęconych określonym technologiom zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Międzynarodowa współpraca jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Taka współpraca poszerza horyzonty, kształtuje otwartość na Europę i na innych ludzi oraz otwiera nowe rynki pracy przed młodzieżą.
Koordynatorzy współpracy: mgr inż. Bogumił Wrona i mgr Patrycja Szkarłat (ZST Rybnik) mgr inz. Zdzisław Matras (ZST Cieszyn) Ing. Viliam Sunal (TRIANON )

[txt] =>

w Cieszynie i Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku reprezentowanymi odpowiednio  przez  dyrektor mgr Bożenę Cholewa i  dyrektor mgr inż. Grażynę Kohut z czeską organizacją pozarządową TRIANON reprezentowaną przez prezesa ing Viliama Sunal.
Stowarzyszenie TRIANON od ponad 14 lat przyczynia się do aktywizacji i rozwoju działalności społeczeństwa obywatelskiego w ramach programu pilotażowego "Bez barier - bez hranic" w ramach zrównoważonego rozwoju regionu pogranicza Czech, Polski i Słowacji.  Jest on oparty na trzech filarach, tj. ekonomiczno-społeczno-środowiskowych, w które angażowana jest również młodzież szkół czeskich i również polskich w różnych kategoriach wiekowych. Stowarzyszenie obywatelskie TRIANON, edukuje popularyzuje i przyczynia się do wszechstronnej ochrony środowiska stosując innowacyjne technologie. Np w swym zakładzie pracy w Czeskim Cieszynie zajmuje się odzyskiem cennych metali szlachetnych z odpadów elektronicznych i ich odsprzedażą w celu dalszego wykorzystania. Pozornie nadal bezwartościowe  odpady  elektroniczne u nas natomiast lądują w śmietnikach lub znikają w sklepach na wymianę , a spalane emitują toksyczne substancje.
W ramach zawartej umowy o współpracy strony przedstawiły swoje realizowane sztandarowe projekty i zadeklarowały gotowość współpracy w następujących obszarach:
- wymiany wspólnych doświadczeń w zakresie edukacji, uczestniczeniu w innowacyjnych projektach technologicznych o zasięgu krajowym i europejskim oraz ich wspólnym realizowaniu,  podejmowaniu przedsięwzięć przynoszących korzyści wszystkim stronom, rozwijaniu potencjału uczniów, m.in. poprzez przyjmowanie na praktyki do spółki TRIANON, organizowanie wycieczek wyjazdowych oraz warsztatów, rozwijanie konkursów,   uczestniczeniu wspólnie w konferencjach naukowych, szkoleniach i wykładach poświęconych określonym technologiom zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Międzynarodowa współpraca jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Taka współpraca poszerza horyzonty, kształtuje otwartość na Europę i na innych ludzi oraz otwiera nowe rynki pracy przed młodzieżą.
Koordynatorzy współpracy: mgr inż. Bogumił Wrona i mgr Patrycja Szkarłat (ZST Rybnik) mgr inz. Zdzisław Matras (ZST Cieszyn) Ing. Viliam Sunal (TRIANON )

[6] => W Czeskim Cieszynie w siedzibie pozarządowej organizacji TRIANON nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera [short_txt] => W Czeskim Cieszynie w siedzibie pozarządowej organizacji TRIANON nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera [7] => 2016-12-01 07:21:57 [date_add] => 2016-12-01 07:21:57 [8] => 1480573317 [date_add_stamp] => 1480573317 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 12:41:21 [data_mod] => 2016-12-01 12:41:21 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_umowa2resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_umowa2resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_umowa2resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1337 [id] => 1337 [1] => 0 [crisis] => [2] => Urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu [name] => Urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu [3] => urodziny-warsztatu-terapii-zajeciowej-w-drogomyslu [url] => urodziny-warsztatu-terapii-zajeciowej-w-drogomyslu [4] => 1504228513921002108232307065939262725033276oresize.jpg [5] =>

 wpisał się w życie wielu osób z niepełnosprawnością z terenu naszego powiatu.
Obecnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Drogomyślu związanych jest 70- ciu uczestników. 
Wszystkim podopiecznym oraz całemu personelowi Warsztatu podczas uroczystości zorganizowanej w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu dziękowali za dotychczas włożony trud i wysiłek m.in. Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Pani Maria Cieślar oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Pani Kazimiera Kawulok. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli placówek wspierających osoby niepełnosprawne oraz samych uczestników zajęć wraz z najbliższymi.
Podczas uroczystości Dyrektor jednostki prowadzącej Warsztat - Pani Joanna Wieja wraz z kierownikiem Warsztatu Panem Sebastianem Słoniną przybliżyli historię i cele funkcjonowania placówki. W części artystycznej uroczystości widzowie mogli obejrzeć etiudy pantomimiczne w wykonaniu uczestników zajęć. Niewątpliwie sporą atrakcją tego dnia był występ gościa specjalnego Pana Ireneusza Krosnego. Na koniec uroczystości zebrani mogli obejrzeć krótki film, opisujący funkcjonowanie WTZ oraz zapoznać się z okolicznościową wystawą prac plastycznych powstałych w trakcie odbywających się w Warsztacie zajęć.
Wystawa tych prac przez najbliższe miesiące będzie prezentowana w miastach naszego powiatu. Osoby zainteresowane działalnością Warsztatu zapraszamy do witryny internetowej www.feniks.skoczow.pl, gdzie można znaleźć bieżące informacje, dotyczące działania placówki.

 

[txt] =>

 wpisał się w życie wielu osób z niepełnosprawnością z terenu naszego powiatu.
Obecnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Drogomyślu związanych jest 70- ciu uczestników. 
Wszystkim podopiecznym oraz całemu personelowi Warsztatu podczas uroczystości zorganizowanej w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu dziękowali za dotychczas włożony trud i wysiłek m.in. Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Pani Maria Cieślar oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Pani Kazimiera Kawulok. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli placówek wspierających osoby niepełnosprawne oraz samych uczestników zajęć wraz z najbliższymi.
Podczas uroczystości Dyrektor jednostki prowadzącej Warsztat - Pani Joanna Wieja wraz z kierownikiem Warsztatu Panem Sebastianem Słoniną przybliżyli historię i cele funkcjonowania placówki. W części artystycznej uroczystości widzowie mogli obejrzeć etiudy pantomimiczne w wykonaniu uczestników zajęć. Niewątpliwie sporą atrakcją tego dnia był występ gościa specjalnego Pana Ireneusza Krosnego. Na koniec uroczystości zebrani mogli obejrzeć krótki film, opisujący funkcjonowanie WTZ oraz zapoznać się z okolicznościową wystawą prac plastycznych powstałych w trakcie odbywających się w Warsztacie zajęć.
Wystawa tych prac przez najbliższe miesiące będzie prezentowana w miastach naszego powiatu. Osoby zainteresowane działalnością Warsztatu zapraszamy do witryny internetowej www.feniks.skoczow.pl, gdzie można znaleźć bieżące informacje, dotyczące działania placówki.

 

[6] => W tym roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ,,Feniks” w Skoczowie obchodzi rocznicę 21. lecia swojej pracy. To spory okres czasu, który [short_txt] => W tym roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ,,Feniks” w Skoczowie obchodzi rocznicę 21. lecia swojej pracy. To spory okres czasu, który [7] => 2016-12-01 06:30:35 [date_add] => 2016-12-01 06:30:35 [8] => 1480570235 [date_add_stamp] => 1480570235 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 12:35:52 [data_mod] => 2016-12-01 12:35:52 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_1504228513921002108232307065939262725033276oresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_1504228513921002108232307065939262725033276oresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_1504228513921002108232307065939262725033276oresize.jpg ) [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1336 [id] => 1336 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wsparcie dla kobiet [name] => Wsparcie dla kobiet [3] => wsparcie-dla-kobiet [url] => wsparcie-dla-kobiet [4] => dscn9939resize.jpg [5] =>

pt. „Przemoc seksualna wobec kobiet”. Konferencję otworzyła Pani Maria Cieślar – Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. Wzięli w niej udział: przedstawiciele samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji i Kuratorskiej Służby Sądowej.
Celem tegorocznej Konferencji było przedstawienie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, w szczególności w rodzinie. Prelegentami byli praktycy, osoby na co dzień pracujące z kobietami dotkniętymi przemocą:
- Celina Uherek-Biernat - psycholog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu. Tematem jej wystąpienia było Milczenie - jako kontinuum społecznego przyzwolenia na przemoc seksualną;
- Marta Jarząbek-Słobodzian - Sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka konkursów dla sędziów rodzinnych z zakresu prawa rodzinnego, która mówiła o przemocy seksualnej wobec kobiet z perspektywy orzecznictwa sądowego;
- Edyta Gogół-Iżowska - psycholog, trenerka pracy z grupą, edukatorka seksualna, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, która przedstawiła znaczenie profilaktyki i edukacji seksualnej w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;
- Jarosław Kostaś – psycholog kliniczny, psychoterapeuta specjalizujący się w psychoonkologii oraz terapii stresu pourazowego, który przestawił założenia pracy terapeutycznej ze skutkami traumy metoda IRRT (IMAGERY RESCRIPTING & REPROCESSING THERAPY)
Konferencja była przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń w zakresie sposobów skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w powiecie cieszyńskim.

[txt] =>

pt. „Przemoc seksualna wobec kobiet”. Konferencję otworzyła Pani Maria Cieślar – Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. Wzięli w niej udział: przedstawiciele samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji i Kuratorskiej Służby Sądowej.
Celem tegorocznej Konferencji było przedstawienie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, w szczególności w rodzinie. Prelegentami byli praktycy, osoby na co dzień pracujące z kobietami dotkniętymi przemocą:
- Celina Uherek-Biernat - psycholog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu. Tematem jej wystąpienia było Milczenie - jako kontinuum społecznego przyzwolenia na przemoc seksualną;
- Marta Jarząbek-Słobodzian - Sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka konkursów dla sędziów rodzinnych z zakresu prawa rodzinnego, która mówiła o przemocy seksualnej wobec kobiet z perspektywy orzecznictwa sądowego;
- Edyta Gogół-Iżowska - psycholog, trenerka pracy z grupą, edukatorka seksualna, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, która przedstawiła znaczenie profilaktyki i edukacji seksualnej w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;
- Jarosław Kostaś – psycholog kliniczny, psychoterapeuta specjalizujący się w psychoonkologii oraz terapii stresu pourazowego, który przestawił założenia pracy terapeutycznej ze skutkami traumy metoda IRRT (IMAGERY RESCRIPTING & REPROCESSING THERAPY)
Konferencja była przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń w zakresie sposobów skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w powiecie cieszyńskim.

[6] => W dniu 24 listopada 2016 r. odbyła się V Interdyscyplinarna Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, [short_txt] => W dniu 24 listopada 2016 r. odbyła się V Interdyscyplinarna Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, [7] => 2016-12-01 05:14:29 [date_add] => 2016-12-01 05:14:29 [8] => 1480565669 [date_add_stamp] => 1480565669 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-01 12:20:26 [data_mod] => 2016-12-01 12:20:26 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dscn9939resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dscn9939resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dscn9939resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-01 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1333 [id] => 1333 [1] => 0 [crisis] => [2] => Warsztaty kulinarne z Robertem Sową [name] => Warsztaty kulinarne z Robertem Sową [3] => warsztaty-kulinarne-z-robertem-sowa [url] => warsztaty-kulinarne-z-robertem-sowa [4] => pb241479resize.jpg [5] =>

z eliminacjami do Kulinarnego Talentu 2017, który odbędzie się w Warszawie w ramach Targów Euro Gastro. Głównymi sponsorami imprezy byli Firma Prymat, która ufundowała uczniom nagrody rzeczowe w postaci przypraw, fartuszków i książek autorstwa Roberta Sowy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich „Teraz Patelniok” działające na terenie szkoły, którego głównym celem jest pomoc merytoryczna oraz wspieranie szkoły w zakresie podejmowania różnorodnych działań edukacyjnych. Koordynatorem oraz pomysłodawcą warsztatów była nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Iwona Gomola, a nad prawidłowością przebiegu zajęć czuwały nauczycielki - Panie Luiza Kezwoń oraz Dorota Mendrek.
W warsztatach udział wzięło 51 uczniów z klas gastronomicznych oraz hotelarskich. Zajęcia rozpoczynał uczeń klasy drugiej Technikum Andrzej Kowalczyk, który prezentował uczestnikom sylwetkę zawodową naszego mistrza kulinarnego, jego osiągnięcia oraz przebieg kariery zawodowej. Następnie uczniowie podzieleni na grupy pod okiem szefów kuchni sporządzali dania na bazie dyni, kaczki i dorsza. Potrawy były przepyszne, gdyż do ich przygotowania użyto nie tylko sezonowych produktów regionalnych, lecz także, ku zaskoczeniu wszystkich, dodano przyprawy orientalne oraz surowce, które dodały im pikanterii. Kiedy uczniowie młodszych klas szkolili swoje umiejętności gastronomiczne, grupa starszych kolegów: Karol Procner, Sebastian Nogowczyk, Marek Czepczor i Patryk Burawa uczestniczyli w eliminacjach do Kulinarnego Talentu 2017. Ich zadaniem było wytrybowanie kaczki, a następnie sporządzenie z wybranego elementu tuszki dania konkursowego. W ocenie jury z zadaniem najlepiej poradził sobie uczeń klasy IV TG Karol Procner, który awansował do kolejnego etapu konkursu.
Cieszy fakt, że do naszej szkoły zaproszenia przyjmują nie tylko szefowie renomowanych restauracji, ale również znane osobistości świata kulinarnego. To dzięki ich pomocy i zaangażowaniu  uczniowie mogą doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać nowe umiejętności, łącząc je ze zdobytymi w szkole wiadomościami. Mogą również poprzez kontakty z branżą gastronomiczną poznawać szefów kuchni z wybranych obiektów gastronomicznych i otrzymywać propozycje ciekawych praktyk zawodowych. Szkoła realizując tego typu działania ma możliwość promocji zawodów usługowych, jak również tworzenia warunków do uatrakcyjniania swojej oferty edukacyjnej.
Dziękujemy firmie Prymat za pomoc i wsparcie w organizacji przedsięwzięcia kulinarnego, Panu Robertowi Sowie za udzielenie uczniom cennych wskazówek do dalszej pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy, a Paniom Luizie Kezwoń oraz Dorocie Mendrek za fachową pomoc w organizacji warsztatów.

[txt] =>

z eliminacjami do Kulinarnego Talentu 2017, który odbędzie się w Warszawie w ramach Targów Euro Gastro. Głównymi sponsorami imprezy byli Firma Prymat, która ufundowała uczniom nagrody rzeczowe w postaci przypraw, fartuszków i książek autorstwa Roberta Sowy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich „Teraz Patelniok” działające na terenie szkoły, którego głównym celem jest pomoc merytoryczna oraz wspieranie szkoły w zakresie podejmowania różnorodnych działań edukacyjnych. Koordynatorem oraz pomysłodawcą warsztatów była nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Iwona Gomola, a nad prawidłowością przebiegu zajęć czuwały nauczycielki - Panie Luiza Kezwoń oraz Dorota Mendrek.
W warsztatach udział wzięło 51 uczniów z klas gastronomicznych oraz hotelarskich. Zajęcia rozpoczynał uczeń klasy drugiej Technikum Andrzej Kowalczyk, który prezentował uczestnikom sylwetkę zawodową naszego mistrza kulinarnego, jego osiągnięcia oraz przebieg kariery zawodowej. Następnie uczniowie podzieleni na grupy pod okiem szefów kuchni sporządzali dania na bazie dyni, kaczki i dorsza. Potrawy były przepyszne, gdyż do ich przygotowania użyto nie tylko sezonowych produktów regionalnych, lecz także, ku zaskoczeniu wszystkich, dodano przyprawy orientalne oraz surowce, które dodały im pikanterii. Kiedy uczniowie młodszych klas szkolili swoje umiejętności gastronomiczne, grupa starszych kolegów: Karol Procner, Sebastian Nogowczyk, Marek Czepczor i Patryk Burawa uczestniczyli w eliminacjach do Kulinarnego Talentu 2017. Ich zadaniem było wytrybowanie kaczki, a następnie sporządzenie z wybranego elementu tuszki dania konkursowego. W ocenie jury z zadaniem najlepiej poradził sobie uczeń klasy IV TG Karol Procner, który awansował do kolejnego etapu konkursu.
Cieszy fakt, że do naszej szkoły zaproszenia przyjmują nie tylko szefowie renomowanych restauracji, ale również znane osobistości świata kulinarnego. To dzięki ich pomocy i zaangażowaniu  uczniowie mogą doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać nowe umiejętności, łącząc je ze zdobytymi w szkole wiadomościami. Mogą również poprzez kontakty z branżą gastronomiczną poznawać szefów kuchni z wybranych obiektów gastronomicznych i otrzymywać propozycje ciekawych praktyk zawodowych. Szkoła realizując tego typu działania ma możliwość promocji zawodów usługowych, jak również tworzenia warunków do uatrakcyjniania swojej oferty edukacyjnej.
Dziękujemy firmie Prymat za pomoc i wsparcie w organizacji przedsięwzięcia kulinarnego, Panu Robertowi Sowie za udzielenie uczniom cennych wskazówek do dalszej pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy, a Paniom Luizie Kezwoń oraz Dorocie Mendrek za fachową pomoc w organizacji warsztatów.

[6] => W Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle odbyły się warsztaty kulinarne poprowadzone przez Roberta Sowę oraz jego sous – chefs: Krzysztofa Baranowskiego i Kamila Antosika, połączone [short_txt] => W Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle odbyły się warsztaty kulinarne poprowadzone przez Roberta Sowę oraz jego sous – chefs: Krzysztofa Baranowskiego i Kamila Antosika, połączone [7] => 2016-11-29 09:26:41 [date_add] => 2016-11-29 09:26:41 [8] => 1480408001 [date_add_stamp] => 1480408001 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-11-29 09:35:36 [data_mod] => 2016-11-29 09:35:36 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_pb241479resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_pb241479resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_pb241479resize.jpg ) [date_create] => 2016-11-29 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X