Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuLaureaci Nagrody im. ks. L. Szersznika w roku 2016

Od lewej: Janusz Król - Starosta Cieszyński, Janusz Macoszek - kustosz muzeum Chata Kawuloka, Ewa Jaślar-Walicka - muzyk, Jerzy Kronhold - poeta, Ludwik Kuboszek - przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.

 

I. KATEGORIA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ:

Jerzy Kronhold – urodzony w Cieszynie poeta, autor co najmniej kilku cenionych przez krytykę tomików poetyckich (m.in. Samospalenie 1972, Baranek Lawiny 1980, Oda do Ognia 1982, Niż 1990 i Wiek Brązu 2000); reżyser oraz pracownik administracji publicznej i dyplomata. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Jako poeta jest uważany za współtwórcę polskiej formacji poetyckiej zwanej Nową Falą, która zaistniała w latach 1968-1976. Oprócz innych ośrodków formacja ta związana była z krakowską grupą poetycką „Teraz” i powstałym w 1967 r. czasopismem „Student”. Z formacją wspomnianej Nowej Fali wiąże się m.in. twórczość poety i tłumacza literatury angielskiej (głównie Williama Shakespear’a) – Stanisława Barańczaka. W latach 1971-73 organizował Jerzy Kronhold zjazdy poetów tej znanej, ogólnopolskiej formacji w Cieszynie. W latach późniejszych wiersze pana Jerzego Kronholda ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
Jego uniwersalistyczna w treściach twórczość poetycka w pewnym stopniu opisuje relację człowieka i cierpienia, którą ukazuje w zarówno w wymiarze publicznym, jak i indywidualnym. Jerzy Kronhold przedstawia obraz ludzi poranionych przez najnowsze polskie dzieje, ujmując w tym nasze charakterystyczne resentymenty. W swoich wierszach Jerzy Kronhold próbuje uchwycić jednak przede wszystkim człowieka w momencie przesilania się jego możliwości, a także w autorefleksji dzisiejszej cywilizacji, która zabija samą siebie, czasami zdobywając się na nostalgiczny żal za prawdą uczucia, którą niejednokrotnie gubi w cynicznej, samobójczej pewności siebie. Wydaje się też, że w jego twórczości właśnie owa prawda uczucia, a może także etyki, ma prymat nad prawdą samej literatury.
Jako reżyser jest J. Kronhold twórcą spektakli teatralnych i telewizyjnych. Pracował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego  w Katowicach. Był także antykwariuszem i działał jako dziennikarz w Cieszynie.
W zakresie działań społecznych jest natomiast propagatorem współpracy Polaków, Czechów i Słowaków. Na przełomie lat 80 tych i 90 – tych był pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie. Jest też członkiem-założycielem związanego z organizacją tego festiwalu Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko- Słowacka.
Co doniosłe - Jerzy Kronhold był także inicjatorem utworzenia dorocznej Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury, od 2008 roku noszącej immię ks. Leopolda Jan Szersznika.
W związku ze swą działalnością publiczną, a w tym działaniami na rzecz Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”, w 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2008 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uznając szczególną rangę i znaczenie wymienionych faktów Powiat Cieszyński na wniosek Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Cieszyńskiego, przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej za rok 2016 panu Jerzemu Kronholdowi za wybitne osiągnięcia o znaczeniu ponad lokalnym, za które uważa się całokształt jego twórczości literackiej, jak i działalności teatralnej oraz nadzwyczajną promocję Śląska Cieszyńskiego w Polsce i Europie Środkowej.
 


 Jerzy Kronhold - poeta


II. KATEGORIA UPOWSZECHNIANIA KULTURY:

Ewa Jaślar-Walicka – muzyk i wirtuoz harfy – osiadła w Cieszynie, wykonuje utwory z zakresu muzyki klasycznej, romantycznej i nowoczesnej (impresjonizm).
Edukację muzyczną rozpoczęła już w wieku sześciu lat. W 1964 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i Liceum im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, a w 1968 r. – Akademię Muzyczną w Warszawie. Rok później wyjechała na międzynarodowy konkurs harfowy do Hartford w stanie Connecticut w USA, w wyniku którego otrzymała roczne stypendium na Uniwersytecie w Hartford. W 1972 r. zdobyła II nagrodę na ogólno-amerykańskim konkursie harfowym w San Diego w Kalifornii. Następnie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Nowojorskim. W 1970 roku była współzałożycielką zespołu czterech harf „The New York Harp Ensamble”, z którym podróżowała przez 17 lat występując w 65 krajach obu Ameryk, Europy, Afryki i Azji. Koncertowała także w Białym Domu w Waszyngtonie dla amerykańskich prezydentów oraz w Watykanie dla papieża Jana Pawła II. Nagrała 20 płyt oraz zrealizowała wiele programów radiowych i telewizyjnych. Występuje również w zespołach York Harp Duo i The Slavic Arts Ensamble. Przez 5 lat pełniła funkcję prezesa stowarzyszenia kulturalnego w Nowym Yorku o nazwie Słowiańsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Kulturalne. Jesienią 1991 r. powróciła do Europy. W latach 1993-95 występowała z koncertami solowymi w czeskiej Pradze i w Polsce. Od chwili osiedlenia się w Cieszynie koncertowała jako solistka z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. W 2000 r. odbyła tourne koncertowe po Włoszech. Od 2001 r. prowadzi zaś klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej. Jest pomysłodawczynią, współzałożycielką w 2004 r. i prezesem Polskiego Towarzystwa Harfowego, dzięki czemu Cieszyn stał się miejscem organizacji, liczącego się  w środowisku harfistów, przeglądu „Duety  z Harfą”.
Zwłaszcza w ostatnich latach najwięcej jej koncertów jest jednak adresowanych do mieszkańców Cieszyna i regionu. Wydaje się, że uczestnicząc w tych jakże charakterystycznych koncertach wraca się bogatszym o nieczęsto przecież spotykane doznania muzyczne, a zawsze wychodzi się z nich z pełniejszym sercem.  
Biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wymienionych faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz wcześniejszy – Burmistrza Miasta Cieszyna, przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury za rok 2016 pani Ewie Jaślar-Walickiej, mając na szczególnej uwadze znaczenie całokształtu jej dorobku muzycznego oraz wynikającą stąd promocję artystyczną regionu w całej Polsce, a także na świecie. 
 

 Ewa Jaślar-Walicka -muzyk


III. KATEGORIA OCHRONY KULTURY:

Chata Kawuloka – wyjątkowe, prywatne muzeum regionalne i etnograficzne w Istebnej. Jako forma placówki muzealnej „Chata Kawuloka” zaistniała po II wojnie światowej na kanwie jednej z ostatnich, zachowanych kurnych chat w Istebnej, należącej do rodziny Kawuloków, a pochodzącej z 1863 r. W ten sposób powstało żywe muzeum, związane z osobą Jana Kawuloka, sławnego gawędziarza, gajdosza i budowniczego tradycyjnych, góralskich instrumentów muzycznych, które tworzył zgodnie z tradycją – na wzór pierwotnych egzemplarzy. Odwiedzających go turystów oprócz ukazania im owego – wyjątkowo zachowanego – miejsca życia codziennego Górali Śląskich, raczył wyjątkową grą na budowanych przez siebie instrumentach oraz opowieściami o Beskidzie Śląskim, zawsze wypowiadanymi autentyczną gwarą istebniańską. W swoim czasie gościem w Chacie u Jana Kawuloka, pośród wielu innych gości, bywał kompozytor i twórca Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – Stanisław Hadyna, dokonując tam nutowych zapisów melodii góralskich, a między innymi słynnej Helo, helo Helenko.
Po śmierci Jana Kawuloka w latach 70. ubiegłego wieku, opiekę nad „Chatą” i prowadzenie muzeum przejęła jego córka – Zuzanna Kawulok, w czym od kilku lat pomaga jej obecny kustosz „Chaty” – Janusz Macoszek. Dziś sama Chata Kawuloka, oprócz faktu spełniania w dalszym ciągu w tradycyjny sposób wyjątkowych celów muzealnych, ujęta jest w ewidencji zabytków i znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, którego stanowi istotny element. Dodatkowo powadzone są tu również lekcje umuzykalniające oraz różnego rodzaju zajęcia warsztatowe związane z twórczością ludową, a także zwyczajami, które w Beskidach tradycyjnie były związane zwłaszcza ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Cata Kawuloka jest miejscem wyjątkowym, zachowującym nie tylko atmosferę minionych wieków ale i znaczącą część kultury Górali Śląskich. Należy przez to uznać, że placówka w widoczny sposób przyczynia się do ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.
Biorąc pod uwagę znaczenie tych faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyznał nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika, w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego – żywemu i niezwykłemu Muzeum Chata Kawuloka  za ratowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie za osobisty wkład Jana Kawuloka i jego córki – pani Zuzanny Kawulok w ocalanie pamięci o kulturze Górali Śląskich, jak i o samym dorobku jej ojca – Jana w miejscu, w którym dorobek ten powstawał i trwa do dzisiaj.


Janusz Macoszek - kustosz muzeum Chata Kawuloka

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X