Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuNieruchomości na sprzedaż

 


NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO


1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Międzyświeciu, oznaczona jako działka 215/25 o pow. 0,3237 ha, objęta KW BB1C/00066946/1

Działka 215/25 o pow. 0,3237 ha, objęta KW BB1C/00066946/1, położona w pobliżu ul. Cieszyńskiej, przygrodzona – płotem siatkowym z nieruchomością sąsiednią. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta i w miarę płaskie ukształtowanie terenu. Częściowo, od strony południowo – zachodniej ma utwardzoną nawierzchnię. Przez nieruchomość, wzdłuż południowo – zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna z posadowionymi trzema słupami. Przy granicy północno – zachodniej przebiega sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. W środkowej części parceli, w poprzek przebiega sieć gazowa oraz wodociąg po linii łamanej. Poprzecznie w narożniku południowo – wschodnim działki biegnie kanalizacja deszczowa O300.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyświeć działka 215/25 położona w Międzyświeciu znajduje się w jednostkach : „UO” – usługi oświaty, „1 UHS” zabudowa handlowo – usługowa.

Cena wywoławcza: 80 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424 

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Bażanowicach, oznaczona jako działka 232/2 o pow. 0,1427 ha, objęta KW BB1C/00072537/6.

 Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt przypominający literę „L” i w miarę płaskie ukształtowanie terenu, jest częściowo ogrodzona. Przez nieruchomość przebiegają: wodociąg, napowietrzna linia telekomunikacyjna i energetyczna. Sieć uzbrojenia technicznego przebiegająca przez nieruchomość znacznie ogranicza możliwość zagospodarowania terenu pod względem obiektów kubaturowych. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej – ul. Cieszyńska, z drogą gminną – ul. Folwarczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w następujących jednostkach strukturalnych: 10.4 Uc/Up – usługi komercyjne, publiczne; KZ ½ - tereny układu komunikacyjnego, ulice zbiorcze; SKB – strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza: 22 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 422 

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


3. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

 Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Cena wywoławcza: 600 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 422

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako  dz.: 188, 203, 213.

 Nieruchomość jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, jest porośnięta samosiejkami drzew i  krzewów. Działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie, w pobliżu dz. 188 przebiega linia wysokiego napięcia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych: 

- dz. 188 i dz. 213 położone są w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej. 

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

 


2. Nieruchomość położona w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 585/54 o powierzchni 0,0512 ha.

Nieruchomość położona w Ustroniu obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 585/54 o powierzchni 0,0512 ha, użytek gruntowy: PsIV – pastwisko trwałe o klasie gleboznawczej gruntu IV, objęta KW BB1C/00058174/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia ma nieregularny, wydłużony kształt i płaską powierzchnię, stanowi teren zielony z pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów, zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 24,30 m2. Na ww. działce znajduje się również altana konstrukcji drewnianej i wędzarnia. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: 32 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424 

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 


 3. Lokal mieszkalny nr 2 w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 3.

Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. udziału wynoszącego 680/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/25 o powierzchni 0,1568 ha. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 23,20 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, posiada korzystny układ pomieszczeń, okna usytuowane są od strony południowej i północnej, balkon znajduje się po stronie południowej.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 08.06.2017r. w godz. 10 – 11.

Cena wywoławcza: WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ!

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

 


 4. Lokal mieszkalny nr 1 w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 5.

Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 19,30 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. udziału wynoszącego 264/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/24 o powierzchni 0,1446 ha. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,30 m2. 

Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 19.07.2017r. w godz. 1000 – 1100. 

Cena wywoławcza: 20 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 


5. Nieruchomość zabudowana położona w Dębowcu obręb Ogrodzona, oznaczona jako dz. 1118 o powierzchni 0,0185 ha.

DNieruchomość zabudowana położona w Dębowcu obręb Ogrodzona, oznaczona jako dz. 1118 o powierzchni 0,0185 ha. Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego została przeznaczona dz. 1118 zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni zabudowy 119m2, wzniesionym w latach międzywojennych, nadającym się do generalnego remontu. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków. Działka nie posiada urządzonego zjazdu do drogi publicznej, teren niezabudowany stanowi trawnik z pojedynczymi drzewami.

Cena wywoławcza: 40 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X