Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuNieruchomości na sprzedaż

 


NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO


1. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

 Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24


NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako  dz.: 188, 203, 213.

 Nieruchomość jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, jest porośnięta samosiejkami drzew i  krzewów. Działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie, w pobliżu dz. 188 przebiega linia wysokiego napięcia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych: 

- dz. 188 i dz. 213 położone są w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej. 

Cena wywoławcza: 28.500,00 zł

Termin rokowań: 07.08.2018r.

Pełna treść ogloszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24


2. Nieruchomość niezabudowana położona w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczona jako dz. 380/15 o pow. 0,1531 ha objęta KW BB1C/00097998/6.

 Działka 380/15 została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Powyższa działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, jest nieogrodzona, nieuzbrojona, ma nieregularny wydłużony kształt i płaską powierzchnię, położona jest w rejonie ulic Równa i Beskidzkiej w Międzyświeciu. Działka stanowi fragment dawnego koryta rzeki Bładnicy, które zostało zasypane i zniwelowane. 

Cena wywoławcza: Wkrótce na sprzedaż.

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

3. Nieruchomość niezabudowana, położona w Ustroniu, oznaczona jako dz. 4922/5 o powierzchni 0,0295 ha.

Nieruchomość jest niezabudowana, ma nieregularny, wydłużony kształt, znajduje się na polanie podszczytowej góry Równica, stanowi część utwardzonego placu, w części porośnięta jest zadrzewieniem. Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń” przedmiotowa działka znajduje się w jednostce strukturalnej US – obszary sportowo-rekreacyjne. Ponadto ww. działka położona jest: w strefie ochrony uzdrowiskowej B, w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski, w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, na terenie i obszarze górniczym, nie jest położona w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

4. Nieruchomość niezabudowana, położona w Dębowcu obręb Gumna, oznaczona jako dz. 162/4 o powierzchni 0,0791 ha.

Działka przeznaczona do zbycia jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość ma nieregularny kształt i płaską powierzchnię, częściowo porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada uzbrojenie w energię elektryczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec dz. 162/4 położona w obrębie Gumna znajduje się w jednostce G 7U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: Wkrótce na sprzedaż.

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

5. Lokal mieszkalny nr 7 w budynku w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 7.

 Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 30,60 m2 z przynależną do tego lokalu komórką lokatorską w piwnicy o powierzchni 4,80 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r., udziału wynoszącego 395/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/23 o powierzchni 0,1591 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 4,80 m2. Lokal znajduje się na II piętrze budynku wielorodzinnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 1 sierpnia 2018r. w godz. 10:00 – 11:00.  

Cena wywoławcza: 54.000,00 zł

Termin przetargu: 21.08.2018 godz. 11:00

Pełna treść ogloszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X