Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuNieruchomości na sprzedaż

 


NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO


1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Międzyświeciu, oznaczona jako działka 215/25 o pow. 0,3237 ha, objęta KW BB1C/00066946/1

Działka 215/25 o pow. 0,3237 ha, objęta KW BB1C/00066946/1, położona w pobliżu ul. Cieszyńskiej, przygrodzona – płotem siatkowym z nieruchomością sąsiednią. Posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta i w miarę płaskie ukształtowanie terenu. Częściowo, od strony południowo – zachodniej ma utwardzoną nawierzchnię. Przez nieruchomość, wzdłuż południowo – zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna z posadowionymi trzema słupami. Przy granicy północno – zachodniej przebiega sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. W środkowej części parceli, w poprzek przebiega sieć gazowa oraz wodociąg po linii łamanej. Poprzecznie w narożniku południowo – wschodnim działki biegnie kanalizacja deszczowa O300.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Międzyświeć działka 215/25 położona w Międzyświeciu znajduje się w jednostkach : „UO” – usługi oświaty, „1 UHS” zabudowa handlowo – usługowa.

Cena wywoławcza: 80 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424 

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


2. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

 Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.  

Cena wywoławcza: 600 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 422

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 


NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako  dz.: 188, 203, 213.

 Nieruchomość jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, jest porośnięta samosiejkami drzew i  krzewów. Działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie, w pobliżu dz. 188 przebiega linia wysokiego napięcia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych: 

- dz. 188 i dz. 213 położone są w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej. 

Cena wywoławcza: 32.000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

 

Więcej informacji:

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 


 2. Lokal mieszkalny nr 2 w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 3.

Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. udziału wynoszącego 680/10000 części w nieruchomości położonej w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczonej jako dz. 165/25 o powierzchni 0,1568 ha. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 23,20 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, posiada korzystny układ pomieszczeń, okna usytuowane są od strony południowej i północnej, balkon znajduje się po stronie południowej.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 17.10.2017r. w godz. 10 – 10.30.

Cena wywoławcza: 110 000,00 zł

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

Więcej informacji: Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki dotyczące przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 


3. Nieruchomość niezabudowana położona w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczona jako dz. 380/15 o pow. 0,1531 ha objęta KW BB1C/00097998/6.

 Działka 380/15 została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Powyższa działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, jest nieogrodzona, nieuzbrojona, ma nieregularny wydłużony kształt i płaską powierzchnię, położona jest w rejonie ulic Równa i Beskidzkiej w Międzyświeciu. Działka stanowi fragment dawnego koryta rzeki Bładnicy, które zostało zasypane i zniwelowane. 

Cena wywoławcza: Wkrótce na sprzedaż.

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

 


4. Lokal użytkowy nr 3 w budynku w Cieszynie przy ul. Stawowej 25A

Do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego został przeznaczony lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 123,82 m2 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 10,87 m2 oraz udziałem wynoszącym 3443/10000 części w prawie własności dz. 43/7 o powierzchni 0,1566 ha, położonej w Cieszynie obr. 19, objętej KW BB1C/00024596/6. Lokal znajduje się na piętrze budynku, składa się z 8 biur, łazienki, w.c. i dwóch korytarzy.

Cena wywoławcza:WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ

Informacja: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 4777 424

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X