Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuProjekt - Mam zawód - mam pracę w regionie

 
Informujemy, że w dniu 29.09.2014 r. o godzinie 15.30 rozpoczną się zajęcia dla grupy I kursu spawania metodą MAG. Zajęcia dla grupy II rozpoczną się w dniu 01.10.2014 o godzinie 15.30. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 25. Informacje na temat grup pod nr tel.: 537 467 102
 
Informujemy, że w dniach 20.09.2014 r. (w godzinach od 9.00 - 17.00) oraz 21.09.2014 (w godzinach od 9.00 - 16.00) odbędą się zajęcia kursu baristycznego Latte Art. Zajęcia zostaną przeprowadzone w Hotelu Mercure przy ul. Motelowej 21 w Cieszynie. Więcej informacji pod nr tel.: 537 467 102
 

Informujemy, że w dniu 10.09.2014 r. rozpoczęły się zajęcia dla grupy I w ramach kursu operatora wózków widłowych jezdniowych z bezpieczną wymianą butli. Zajęcia dla grupy II rozpoczną się w dniu 17.09.2014 o godzinie 14.45 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 25. Informacje na temat grup pod nr tel.: 537 467 102

 
Informujemy, że w dniach 18-19.09.2014 r. w godzinach 16.00-20.00 odbędą się zajęcia kursu carvingu dla grupy I, natomiast zajęcia dla grupy II odbędą się w dniu 20.09.2014r. w godzinach 8.00-16.00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Ustroniu przy ul. Stawowej 3. Informacje na temat grup pod nr tel.: 537 467 102
 
Informujemy, że w dniach 08-12.09.2014r. odbywały się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kategorii B. Zajęcia praktyczne prowadzone będą indywidualnie dla każdego ucznia po ustaleniu terminu jazd z instruktorem.

Wzory dokumentów do pobrania:

Wniosek o zwrot kosztów egzaminu

Wniosek dot. zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek na prawo jazdy

Wniosek o zwrot kosztów badania lekarskiego

Zgoda rodziców

 

Ważna informacja dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, którym został przyznany kurs prawa jazdy kat. B

 
 
Informujemy, że uczestnicy projektu, przed przystąpieniem do kursu zobowiązani są do:
 
- odbycia badań lekarskich i uzyskania zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do odbycia kursu
- utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK)
 
JAK UZYSKAĆ PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ:
                     
Wymagane dokumenty:

Wypełniony (najlepiej ręcznie), wydrukowany obustronnie na jednej kartce formularz  wniosku (w załączniku) oraz:

- dowód tożsamości (w przypadku osoby pełnoletniej)
- jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 
W przypadku osób niepełnoletnich rozpoczynających kurs na 3 – mce przed ukończeniem 18 roku życia wymagane są również:
 
- dowód tożsamości (paszport lub tymczasowy dowód osobisty)
- zgoda rodziców lub opiekunów na rozpoczęcie kursu (wzór zgody w załączniku)
 
Powyższe dokumenty należy złożyć w Referacie Prawa Jazdy Wydziału Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Cieszynie (II piętro, pokój 109 ) ul. Bobrecka 29.
 
Po złożeniu dokumentów zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 
UWAGA: otrzymany numer PKK wraz ze zgodą rodzica/opiekuna należy dostarczyć do WYDZIAŁU EDUKACJI Starostwa Powiatowego (ten sam budynek, pok. 219, III piętro) do dnia 21.07.2014 r. w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości rozpoczęcia kursu w terminie wakacyjnym.

Informujemy, że można uzyskać  zwrot kosztów za badania lekarskie w tym celu wraz z numerem PKK oraz zgodą rodziców należy dostarczyć kopię badań lekarskich, rachunek imienny lub fakturę potwierdzający poniesiony koszt oraz wniosek o zwrot kosztów za badania lekarskie (wniosek w załączniku).  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z osobami koordynującymi projekt pod nr: 537467100 lub 537467101
 
 
INFORMUJEMY, ŻE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA KURSU ZOSTANĄ O[PUBLIKOWANE NA STRONIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKŁADCE EDUKACJIA: (http://www.powiat.cieszyn.pl/projekt-mam-zawod-mam-prace-w-regionie.htm)
 
PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE STRONY!
 
  
Załączniki:
 
 

Mam zawód – mam pracę w regionie” ! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !

Powiat cieszyński  ogłasza rekrutację uzupełniajacą do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości, a także prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

TERMIN REKRUTACJI:

od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 R.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);

• praktyki / staże zawodowe;

 kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół / placówek technicznych

 

Projekt skierowany jest dla uczniów klas:

pierwszej, drugiej lub trzeciej w zasadniczych szkołach zawodowych

pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.

 

Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:

1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,

8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,

9.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie,

10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,

11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,

14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,

17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

UWAGA! Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

• formularza zgłoszeniowego do projektu;

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• ankiety rekrutacyjnej;

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach w terminie od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 R. w sekretariatach szkół, które biorą udział w projekcie. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Uwaga! W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia również podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.

 

DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE PROJEKTU:

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

- Ankieta rekrutacyjna

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorów projektu pod nr tel. 537 467 100 / 537 467 101 lub kontaktując się mailowo na adresy:

we@powiat.cieszyn.pl

m.medrzak@powiat.cieszyn.pl

e.czepczar@powiat.cieszyn.pl

 

Mam zawód – mam pracę w regionie” ! REKRUTACJA OGŁOSZONA !
Powiat cieszyński  ogłasza drugą rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości, a także prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
TERMIN REKRUTACJI:
od 11 WRZEŚNIA do 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
Działania zaplanowane w ramach projektu:
•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);
• praktyki / staże zawodowe;
kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,
• wizyty studyjne u pracodawców;
• doposażenie szkół / placówek technicznych
 
Projekt skierowany jest dla uczniów klas:
• drugiej lub trzeciej w zasadniczych szkołach zawodowych
• drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.
 
Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:
1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,
2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,
3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,
4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,
5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,
6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,
7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,
8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
9.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie,
10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,
11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,
14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,
15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,
16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,
17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.
UWAGA! Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego do projektu;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• ankiety rekrutacyjnej;
 
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach w terminie od 11 września do 31 października 2012r, w sekretariatach szkół, które biorą udział w projekcie. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Uwaga! W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia również podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.
Dokumenty dostępne w sekretariatach szkół oraz do pobrania poniżej:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 1)
- Ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 2)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
 
DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE POBRAĆ NA STRONIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO:
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorów projektu pod nr tel. 537 467 100 / 537 467 101 lub kontaktując się mailowo na adresy:
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Mam zawód - mam pracę w regionie"

 

to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2013 r.
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:
·         pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
·         drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
·         drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.
Łącznie w Projekcie weźmie udział 14 077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego, w tym 808 uczniów z terenu Powiatu Cieszyńskiego.
Zaplanowane działania w Projekcie to m.in:
• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);
• praktyki / staże zawodowe;
kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,
• wizyty studyjne u pracodawców;
• doposażenie szkół / placówek technicznych
W okresie od 2 kwietnia do 4 maja 2012 roku w szkołach biorących udział w projekcie realizowane było grupowe doradztwo zawodowe. Ze spotkań skorzystało w sumie 325 uczniów z czego 320 zakończyło udział i otrzymało zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo. Podczas zajęć z doradztwa grupowego uczniowie zdobyli wiedzę na temat:
 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • podstaw przedsiębiorczości.

 

 

 

23 maja 2012 roku rozpoczynają się zajęcia z doradztwa indywidualnego, które mają na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

 • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje
 • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności
 • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 Wniosek na podstawie którego realizowany jest projekt systemowy w ramach Działania 9.2 PO KL pt. „Mam zawód – mam pracę w regionie"

 Wniosek_Mam_zawod_mam_prace_w_regionie_wersja_na_strone.pdf

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X