Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuPRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ POWIATU CIESZYŃSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

 Załączniki do pobrania

 
 
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu

§ 1
Nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, tj. osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności na rzecz sportu.
 
§ 2
Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi, którzy reprezentują klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego lub są mieszkańcami powiatu cieszyńskiego.
 
§ 3
Nagroda Powiatu Cieszyńskiego może być indywidualna lub zespołowa i przyznawana jest w formie pieniężnej.
 
§ 4
Wysokość nagrody pieniężnej indywidualnej nie może być niższa niż 1.000 zł i wyższa niż 3.000 zł.
 
§ 5
Wysokość nagrody pieniężnej zespołowej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6000 zł.
 
§ 6
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana zawodnikom za:
1)      udział w:
a)Igrzyskach Olimpijskich/Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) Mistrzostwach Świata,
c) Pucharze Świata,
d) Mistrzostwach Europy,
2) zajęcie I miejsca w Pucharze Polski lub Mistrzostwach Polski.
 
§ 7
Nagroda pieniężna zespołowa może być przyznana zawodnikom gier zespołowych za zdobycie miejsca medalowego w zawodach:
a)      Mistrzostwach Polski,
b)      Mistrzostwach międzywojewódzkich,
c)      Mistrzostwach Śląska.
 
§ 8
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana trenerom, których zawodnicy bądź drużyna spełniają przesłanki wymienione w § 6 lub § 7.
 
§ 9
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych lub współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 
§ 10
Za wybitne osiągnięcia sportowe, promowanie powiatu cieszyńskiego poprzez sport lub za dotychczasowy całokształt działalności sportowej, zawodnikom, drużynom, trenerom lub działaczom sportowym może być przyznana nagroda specjalna w formie pieniężnej lub rzeczowej.
 
§ 11
Wysokość nagrody specjalnej pieniężnej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6.000 zł.
 
§ 12
Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego mogą być przyznane zawodnikom lub drużynom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w zawodach o charakterze krajowym lub międzynarodowym, zaś trenerom i działaczom sportowym za działalność na rzecz rozwoju lub promocji kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu cieszyńskiego.
 
§ 13
Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są za osiągnięcia niższe rangą w stosunku do wyników, za które przyznano nagrody w danym roku.
 
§ 14
Wyróżnienie Powiatu Cieszyńskiego przyznawane jest w formie: nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, medali, dyplomów.
 
§ 15
Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszać mogą:
1)     kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
2)     polskie związki sportowe,
3)     zarządy organizacji osób niepełnosprawnych,
4)     gminy powiatu cieszyńskiego,
5)  Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu     Cieszyńskiego
6) Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa   Powiatowego w Cieszynie.
 
§ 16
Zgłoszenia dokonuje się na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
§ 17
Wnioski o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29 lub wysłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
§ 18
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień rozpatruje powołana przez Zarząd Powiatu na okres kadencji organów powiatu Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Cieszyńskiego – jako    przewodniczący Komisji,
2)   przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady  Powiatu Cieszyńskiego,
3) pracownik merytoryczny Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,
4)    naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,
5)   dwóch ekspertów z terenu powiatu cieszyńskiego z zakresu         sportu.
 
§ 19
 O terminie posiedzenia członków Komisji powiadamia się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 20
Do zadań Komisji należy:
1)   rozpatrywanie wniosków
2)  przedstawienie Zarządowi Powiatu listy proponowanych laureatów  wraz z uzasadnieniem
3)  przedstawienie propozycji co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.
 
§ 21
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu.
 
§ 22
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym.
 
§ 23
O ilości i rodzaju przyznawanych nagród i wyróżnień decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu w danym roku.
 
 

  

Załączniki:
1/ Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
2/ Wniosek o przyznanie nagród
3/ Oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego

 

 

<Wróć

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X