Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuRzecznik konsumentów

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie: Klaudia Bohucka

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn


pokój: nr 311
telefon: (33) 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl
 


Godziny przyjmowania stron:

•    poniedziałek i środa 07:30-15:30
•    czwartek 08:00-17:00

wtorek i piątek są dniami wewnętrznymi


 UWAGA

25 grudnia 2014 wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie - odwiedź poniższy adres internetowy:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK. Przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie - odwiedź serwis, który pomoże przygotować twoją firmę do zmian prawnych. W akcji edukacyjnej bierze udział 14 instytucji, które informują o nowych przepisach


 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie   ochrony ich interesów,
 2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
 4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów
 5. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

Przykładowy zakres i problematyka spraw, jakimi w szczególności zajmuje się Rzecznik:

 1. prawa konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
 2. reklamowanie towaru z tytułu gwarancji
 3. zawieranie umów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa
 4. zawieranie umów sprzedaży na odległość
 5. sprawy związane ze świadczeniem wszelkiego rodzaju usług, np. remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, turystycznych, itd.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca- to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.

Sprawy konsumenckie - to sprawy między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik Konsumentów udziela porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których  konsument znalazł się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą.


Porady prawne konsumentom udzielane są:

 1. osobiście
 2. telefonicznie
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej


Wniosek o podjecie interwencji przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsument składa w formie pisemnej:

 • do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy – np. określających datę i miejsce zakupu towaru, usługi lub podpisania umowy; określających produkt lub usługę oraz cenę, warunki płatności oraz wszelkie inne okoliczności, jakie mogą być pożyteczne przy rozpatrywaniu sprawy
   
 • sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przesyłane drogą elektroniczną powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania:

 

Fundacja

© 2015 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X