Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuRzecznik konsumentów

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie: Klaudia Bohucka

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn


pokój 311
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl
 


Godziny przyjmowania stron od 02.05.2016:

•    poniedziałek-środa: 07:30-15:30
•    czwartek: 08:00-17:00
•    piątek: nieczynne

  


UWAGA

25 grudnia 2014 wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie - odwiedź poniższy adres internetowy:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK. Przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta.


 


 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie   ochrony ich interesów,
 2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
 4. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów
 5. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

Konsument- osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.

Sprawy konsumenckie- sprawy między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik Konsumentów udziela porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których  konsument znalazł się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą.

 

►►►Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie udziela pomocy wyłącznie konsumentom z terenu powiatu cieszyńskiego.


Porady prawne konsumentom udzielane są:

 1. Osobiście
 2. Telefonicznie
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej


Wniosek o podjecie interwencji przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsument składa w formie pisemnej:

 • do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących wnoszonej sprawy – np. określających datę i miejsce zakupu towaru, usługi lub podpisania umowy; określających produkt lub usługę oraz cenę, warunki płatności oraz wszelkie inne okoliczności, jakie mogą być pożyteczne przy rozpatrywaniu sprawy
   
 • sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przesyłane drogą elektroniczną powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane przedsiębiorcy

 

Dokumenty do pobrania:

 


 


 

Informacja i pomoc dla konsumentów:

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja

© 2015 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X