Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuRzecznik konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie: Klaudia Bohucka

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

pokój 311
telefon: 33 4777311
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

Poniedziałek:  7.30 – 15.30       
Wtorek:  7.30 – 15.30       
Środa:    7.30 – 15.30       
Czwartek:  8.00 – 17.00


Rzecznik udziela porad bezpośrednio w biurze, telefonicznie oraz mailowo.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom (konsumentom) powiatu cieszyńskiego. Osoby mieszkające poza powiatem cieszyńskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

Kierując się po poradę do Powiatowego Rzecznika Konsumenta należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty w sprawie.
UWAGA! Zapytania i wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu konsumenta pozostawiane będą bez rozpoznania.Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym w sporach między indywidualnym konsumentem a przedsiębiorcą. Rzecznik nie udziela zatem porad przedsiębiorcom.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
Sprawy konsumenckie - to sporne sprawy między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik Konsumentów udziela porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których  konsument znalazł się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą.Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw i interesów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.


Wnioski i formularze do pobrania:


 

 

Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X