Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 328 [id] => 328 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat PINB w Cieszynie [name] => Komunikat PINB w Cieszynie [3] => komunikat-pinb-w-cieszynie [url] => komunikat-pinb-w-cieszynie [4] => [img] => [5] =>

utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

Okres zimowy to czas w którym, występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzanie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zwracam jednocześnie uwagę zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego.

Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Jan Smolarz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)

 

 

[txt] =>

utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

Okres zimowy to czas w którym, występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzanie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zwracam jednocześnie uwagę zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego.

Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Jan Smolarz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)

 

 

[6] => W okresie zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani [short_txt] => W okresie zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani [7] => 2013-01-22 09:07:35 [date_add] => 2013-01-22 09:07:35 [8] => 1358842055 [date_add_stamp] => 1358842055 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-22 13:36:33 [data_mod] => 2013-01-22 13:36:33 [date_create] => 2013-01-22 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 330 [id] => 330 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zaproszenie [name] => Zaproszenie [3] => zaproszenie [url] => zaproszenie [4] => [img] => [5] =>

Odbywać się one bedą w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Tematy wykładów prezentują się następująco:

30.01.2013 – „Pierwszy dyrektor cieszyńskiego Szpitala Śląskiego Hermann Hinterstoisser – fakty i mity” - mgr Irena French

27.02.2013 – „Malowane kalendarze prawosławne – o ikonach ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego” –
mgr Maksymilian Kapalski

27.03.2013 – „Cieszyński fotograf Henryk Jandaurek i jego czasy” – mgr Mariusz Makowski

24.04.2013 – „Z badań archeologicznych Góry Zamkowej w Cieszynie” - mgr Zofia Jagosz-Zarzycka

29.05.2013 – „Znaczenie cieszyńskiego ludoznawstwa i etnografii w edukacji regionalnej” – dr Grzegorz Studnicki

26.06.2013 – „Późnogotycka rzeźba z warsztatu Jakuba Beinharta” – Irena Adamczyk

25.09.2013 – „Z książęcego dworu na podcieszyńską wieś – cieszyńska biżuteria ludowa” – dr Grzegorz Studnicki

30.10.2013 – „Alfons Matter – twórca cieszyńskiej dzielnicy” – mgr Irena French

27.11.2013 – „Cieszyński antyfonarz i jego tajemnice” – mgr Maksymilian Kapalski

 

[txt] =>

Odbywać się one bedą w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Tematy wykładów prezentują się następująco:

30.01.2013 – „Pierwszy dyrektor cieszyńskiego Szpitala Śląskiego Hermann Hinterstoisser – fakty i mity” - mgr Irena French

27.02.2013 – „Malowane kalendarze prawosławne – o ikonach ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego” –
mgr Maksymilian Kapalski

27.03.2013 – „Cieszyński fotograf Henryk Jandaurek i jego czasy” – mgr Mariusz Makowski

24.04.2013 – „Z badań archeologicznych Góry Zamkowej w Cieszynie” - mgr Zofia Jagosz-Zarzycka

29.05.2013 – „Znaczenie cieszyńskiego ludoznawstwa i etnografii w edukacji regionalnej” – dr Grzegorz Studnicki

26.06.2013 – „Późnogotycka rzeźba z warsztatu Jakuba Beinharta” – Irena Adamczyk

25.09.2013 – „Z książęcego dworu na podcieszyńską wieś – cieszyńska biżuteria ludowa” – dr Grzegorz Studnicki

30.10.2013 – „Alfons Matter – twórca cieszyńskiej dzielnicy” – mgr Irena French

27.11.2013 – „Cieszyński antyfonarz i jego tajemnice” – mgr Maksymilian Kapalski

 

[6] => Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza wszystkich na cykl wykładów pod nazwą „Spotkania szersznikowskie”, które będą prowadzone przez pracowników muzeum. [short_txt] => Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza wszystkich na cykl wykładów pod nazwą „Spotkania szersznikowskie”, które będą prowadzone przez pracowników muzeum. [7] => 2013-01-21 14:05:34 [date_add] => 2013-01-21 14:05:34 [8] => 1358773534 [date_add_stamp] => 1358773534 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-24 14:07:53 [data_mod] => 2013-01-24 14:07:53 [date_create] => 2013-01-21 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 326 [id] => 326 [1] => 0 [crisis] => [2] => Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych [name] => Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych [3] => spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych [url] => spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych [4] => [img] => [5] =>

obowiązującej w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2013. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia b.r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobrecka 29.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl


 

[txt] =>

obowiązującej w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2013. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia b.r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobrecka 29.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl


 

[6] => Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego oraz inne zainteresowane osoby, na spotkanie dotyczące omówienia procedury konkursowej [short_txt] => Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego oraz inne zainteresowane osoby, na spotkanie dotyczące omówienia procedury konkursowej [7] => 2013-01-17 07:51:46 [date_add] => 2013-01-17 07:51:46 [8] => 1358405506 [date_add_stamp] => 1358405506 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-17 07:54:55 [data_mod] => 2013-01-17 07:54:55 [date_create] => 2013-01-17 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 325 [id] => 325 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nasze Technikum najlepsze w województwie [name] => Nasze Technikum najlepsze w województwie [3] => nasze-technikum-najlepsze-w-wojewodztwie [url] => nasze-technikum-najlepsze-w-wojewodztwie [4] => dsc0048.jpg [5] =>

najlepszą szkołą w województwie śląskim zostało Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, uzyskując jednocześnie 10 miejsce w kraju!

Warto dodać, że w podrankingu maturalnym informatycy z „Szybina” zajęli 5. miejsce w Polsce (egzamin maturalny zdało 100% absolwentów z bardzo wysoką punktacją), zaś zdawalność egzaminów zawodowych kolejny raz była wyższa od ogólnokrajowej średniej i w tym roku wyniosła 90,48%.

Uroczysta Gala Jubileuszowa Rankingu odbyła się 10 stycznia br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Dyplom dla najlepszego technikum woj. śląskiego z rąk organizatorów odebrała  dyrektor szkoły Alicja Ziomber, w towarzystwie nauczyciela przedmiotów informatycznych Rafała Foltyna oraz stypendystki Prezesa Rady Ministrów - uczennicy Sylwii Iwaniuk.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były: sukcesy w olimpiadach - 20%, wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych - 25%, wyniki z matur z przedmiotów dodatkowych - 20%, wyniki egzaminu zawodowego - 30% oraz opinia środowiska akademickiego - 5%.

To już kolejny sukces szkoły w tym rankingu. W ubiegłym roku  Technikum im. Wł. Szybińskiego uzyskało 3 miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju. Wysoka pozycja „Szybina” to niewątpliwie zasługa uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się ubiegłorocznym absolwentom Technikum nr 1, bowiem to ich bardzo dobry wynik maturalny jak i świetna zdawalność egzaminu zawodowego miała w głównej mierze wpływ na triumf Szybińskiego. Nie bez znaczenia są też zaangażowanie i umiejętności nauczycieli, którzy swoim zapałem potrafią odpowiednio zmotywować młodzież do nauki.

[txt] =>

najlepszą szkołą w województwie śląskim zostało Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, uzyskując jednocześnie 10 miejsce w kraju!

Warto dodać, że w podrankingu maturalnym informatycy z „Szybina” zajęli 5. miejsce w Polsce (egzamin maturalny zdało 100% absolwentów z bardzo wysoką punktacją), zaś zdawalność egzaminów zawodowych kolejny raz była wyższa od ogólnokrajowej średniej i w tym roku wyniosła 90,48%.

Uroczysta Gala Jubileuszowa Rankingu odbyła się 10 stycznia br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Dyplom dla najlepszego technikum woj. śląskiego z rąk organizatorów odebrała  dyrektor szkoły Alicja Ziomber, w towarzystwie nauczyciela przedmiotów informatycznych Rafała Foltyna oraz stypendystki Prezesa Rady Ministrów - uczennicy Sylwii Iwaniuk.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były: sukcesy w olimpiadach - 20%, wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych - 25%, wyniki z matur z przedmiotów dodatkowych - 20%, wyniki egzaminu zawodowego - 30% oraz opinia środowiska akademickiego - 5%.

To już kolejny sukces szkoły w tym rankingu. W ubiegłym roku  Technikum im. Wł. Szybińskiego uzyskało 3 miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju. Wysoka pozycja „Szybina” to niewątpliwie zasługa uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się ubiegłorocznym absolwentom Technikum nr 1, bowiem to ich bardzo dobry wynik maturalny jak i świetna zdawalność egzaminu zawodowego miała w głównej mierze wpływ na triumf Szybińskiego. Nie bez znaczenia są też zaangażowanie i umiejętności nauczycieli, którzy swoim zapałem potrafią odpowiednio zmotywować młodzież do nauki.

[6] => Znane są wyniki XV Jubileuszowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego co roku przez miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczypospolita”. W kategorii szkół technicznych [short_txt] => Znane są wyniki XV Jubileuszowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego co roku przez miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczypospolita”. W kategorii szkół technicznych [7] => 2013-01-15 13:54:44 [date_add] => 2013-01-15 13:54:44 [8] => 1358254484 [date_add_stamp] => 1358254484 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-15 14:15:08 [data_mod] => 2013-01-15 14:15:08 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc0048.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc0048.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc0048.jpg ) [date_create] => 2013-01-15 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 324 [id] => 324 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet na 2013 rok [name] => Budżet na 2013 rok [3] => budzet-na-2013-rok [url] => budzet-na-2013-rok [4] => [img] => [5] =>

Wśród najważniejszych zadań zaplanowanych na rok bieżący znalazły się następujące inwestycje:                                                                                                                      

Na drogach powiatowych:

a) przebudowa drogi w Zabłociu - planowany koszt to 4,2 mln zł,  pozyskane środki unijne na ten cel wynoszą 2,8 mln zł,
b) przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie - planowany koszt to 5 mln zł, trwają starania o pozyskanie dotacji w ramach programu NPPDL w wysokości 1,4 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wysokości 1,7 mln zł,
c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, na ktore Powiat udzieli dotacji Zarządowi Dróg Wojewódzkich w wysokości 1,3 mln zł,
d) 435 tys zł przeznaczono  na wykonanie 8 dokumentacji projektowych dla dróg i mostów.

W pomocy społecznej: 

a) termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie. Planowany  koszt zadania to 1,5 mln zł, z czego połowę środków pozyskano z WFOŚiGW, a pozostałą część planuje się pozyskać z kredytu termomodernizacyjnego z BGK,
b) termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia „Bursztyn” w Kończycach Małych.  Planowany koszt wynosi 2,6 mln zł ( po przetargu 1,8 mln zł) , a przyznana dotacja przez NFOŚiGW wynosi 2,1 mln zł.

W oświacie:

a) termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie, wartość zadania wynosi 6,7 mln zł, trwają starania o pozyskanie środków z WFOŚiGW w wys. 2 mln zł i PFRON 1,3 mln zł,
b) modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie. Wartość zadania planuje się na 600 tys zł,
c) wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego, szacunkowa wartość zadania to 490 tys zł,
d) modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie, plan wydatków zadania wynosi 490 tys zł,
e) drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie – przebudowa, wartość zadania 400 tys zł,

Ponadto zarezerwowano 2 mln zł na nowe nawierzchnie ( nakładki). Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 4 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wysokości 1,9 mln zł. Kwota 297 tys zł zotanie przeznaczona  na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych ( wzrost o 17 tys zł).

 

[txt] =>

Wśród najważniejszych zadań zaplanowanych na rok bieżący znalazły się następujące inwestycje:                                                                                                                      

Na drogach powiatowych:

a) przebudowa drogi w Zabłociu - planowany koszt to 4,2 mln zł,  pozyskane środki unijne na ten cel wynoszą 2,8 mln zł,
b) przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie - planowany koszt to 5 mln zł, trwają starania o pozyskanie dotacji w ramach programu NPPDL w wysokości 1,4 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wysokości 1,7 mln zł,
c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, na ktore Powiat udzieli dotacji Zarządowi Dróg Wojewódzkich w wysokości 1,3 mln zł,
d) 435 tys zł przeznaczono  na wykonanie 8 dokumentacji projektowych dla dróg i mostów.

W pomocy społecznej: 

a) termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie. Planowany  koszt zadania to 1,5 mln zł, z czego połowę środków pozyskano z WFOŚiGW, a pozostałą część planuje się pozyskać z kredytu termomodernizacyjnego z BGK,
b) termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia „Bursztyn” w Kończycach Małych.  Planowany koszt wynosi 2,6 mln zł ( po przetargu 1,8 mln zł) , a przyznana dotacja przez NFOŚiGW wynosi 2,1 mln zł.

W oświacie:

a) termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie, wartość zadania wynosi 6,7 mln zł, trwają starania o pozyskanie środków z WFOŚiGW w wys. 2 mln zł i PFRON 1,3 mln zł,
b) modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie. Wartość zadania planuje się na 600 tys zł,
c) wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego, szacunkowa wartość zadania to 490 tys zł,
d) modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie, plan wydatków zadania wynosi 490 tys zł,
e) drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie – przebudowa, wartość zadania 400 tys zł,

Ponadto zarezerwowano 2 mln zł na nowe nawierzchnie ( nakładki). Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 4 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wysokości 1,9 mln zł. Kwota 297 tys zł zotanie przeznaczona  na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych ( wzrost o 17 tys zł).

 

[6] => W uchwalonym po raz piętnasty budżecie Powiatu Cieszyńskiego dochody zaplanowano na kwotę 151,5 mln zł, a wydatki na 159 mln zł. [short_txt] => W uchwalonym po raz piętnasty budżecie Powiatu Cieszyńskiego dochody zaplanowano na kwotę 151,5 mln zł, a wydatki na 159 mln zł. [7] => 2013-01-08 09:20:26 [date_add] => 2013-01-08 09:20:26 [8] => 1357633226 [date_add_stamp] => 1357633226 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-08 09:56:41 [data_mod] => 2013-01-08 09:56:41 [date_create] => 2013-01-08 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 323 [id] => 323 [1] => 0 [crisis] => [2] => Granty przyznane [name] => Granty przyznane [3] => granty-przyznane [url] => granty-przyznane [4] => [img] => [5] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 543/ZP/IV/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013, który upływał z dniem 7 grudnia 2012 roku.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano łącznie 118.180,00 zł. Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 93.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 23 zadania – 36.800 zł,
b) turystyka i krajoznawstwo – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie
na 2 zadania – 7.000 zł,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano łącznie na 11 zadań – 16.000 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 4 zadania
– 8.300 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 12.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 6 zadań – 4.700 zł,
f) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej – z kwoty 3.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie 1.700 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 3.680 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 40.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[txt] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 543/ZP/IV/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013, który upływał z dniem 7 grudnia 2012 roku.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano łącznie 118.180,00 zł. Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 93.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 23 zadania – 36.800 zł,
b) turystyka i krajoznawstwo – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie
na 2 zadania – 7.000 zł,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano łącznie na 11 zadań – 16.000 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 4 zadania
– 8.300 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 12.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 6 zadań – 4.700 zł,
f) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej – z kwoty 3.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie 1.700 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 3.680 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 40.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[6] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach I terminu Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013. [short_txt] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach I terminu Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013. [7] => 2013-01-07 11:11:32 [date_add] => 2013-01-07 11:11:32 [8] => 1357553492 [date_add_stamp] => 1357553492 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-07 11:19:15 [data_mod] => 2013-01-07 11:19:15 [date_create] => 2013-01-07 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 322 [id] => 322 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiat Cieszyński Laureatem Rankingu Gmin i Powiatów w 2012 [name] => Powiat Cieszyński Laureatem Rankingu Gmin i Powiatów w 2012 [3] => powiat-cieszynski-laureatem-rankingu-gmin-i-powiatow-w-2012 [url] => powiat-cieszynski-laureatem-rankingu-gmin-i-powiatow-w-2012 [4] => rankingzpplogo.jpg [5] =>

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według 94 kryteriów zebranych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym szczególnie pozyskiwanie środków krajowych i zewnętrznych; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Trzecie miejsce Powiatu Cieszyńskiego to duży sukces samorządu. Wynik cieszy, ale i zobowiązuje. Postaramy się utrzymać to co udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć - mówi Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

Warto dodać, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie powiatu, zgłaszając do Starostwa w Cieszynie zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Informacje w tym zakresie można zgłaszać telefonicznie pod nr 33/4777210 lub na adres e-mail sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Kongresu Regionów, który będzie miał miejsce w Świdnicy. Planowany termin to 11-13 czerwca 2013 roku.

[txt] =>

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według 94 kryteriów zebranych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym szczególnie pozyskiwanie środków krajowych i zewnętrznych; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Trzecie miejsce Powiatu Cieszyńskiego to duży sukces samorządu. Wynik cieszy, ale i zobowiązuje. Postaramy się utrzymać to co udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć - mówi Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

Warto dodać, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie powiatu, zgłaszając do Starostwa w Cieszynie zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Informacje w tym zakresie można zgłaszać telefonicznie pod nr 33/4777210 lub na adres e-mail sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Kongresu Regionów, który będzie miał miejsce w Świdnicy. Planowany termin to 11-13 czerwca 2013 roku.

[6] => Za działalność w 2012 roku Powiat Cieszyński osiągnął trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu w kategorii powiatów liczących powyżej 120 tys. mieszkańców. [short_txt] => Za działalność w 2012 roku Powiat Cieszyński osiągnął trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu w kategorii powiatów liczących powyżej 120 tys. mieszkańców. [7] => 2013-01-07 09:19:24 [date_add] => 2013-01-07 09:19:24 [8] => 1357546764 [date_add_stamp] => 1357546764 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-15 14:07:06 [data_mod] => 2013-01-15 14:07:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_rankingzpplogo.jpg [small] => ./files/news/s163x108_rankingzpplogo.jpg [full] => ./files/news/s800x600_rankingzpplogo.jpg ) [date_create] => 2013-01-07 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 321 [id] => 321 [1] => 0 [crisis] => [2] => Puchar Świata w Wiśle [name] => Puchar Świata w Wiśle [3] => puchar-swiata-w-wisle [url] => puchar-swiata-w-wisle [4] => puchar-skoki.jpg [5] =>

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE

Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. 9 stycznia 2013 roku na skoczni im. Adama Małysza odbędzie konkurs indywidualny.

Początek 2013 roku będzie w Wiśle niezwykle sportowy. Już 8 stycznia będzie można zobaczyć kwalifikacje do debiutującego w Beskidach konkursu Pucharu Świata. Czołową dziesiątkę będzie można zobaczyć w wiślańskim amfiteatrze podczas uczoczystego wręcznia numerów startowych. Najlepsi skoczkowie przyjadą do Wisły bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

9 stycznia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince odbędzie się konkurs indywidualny. Obędzie się on w godzinach wieczornych. Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 20.30.

Program zawodów:

08.01.2013 - wtorek (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 16.00 - 2 serie treningowe
 • Godzina 18.00 - kwalifikacje Godzina 19.30 - wręczenie numerów startowych amfiteatr im. Stanisława Hadyny (centrum)

09.01.2013 - środa (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 19.00 - seria próbna
 • Godzina 20.30 - I seria konkursowa
 • Godzina 21.40 - seria finałowa bezpośrednio po konkursie ceremonia dekoracji
[txt] =>

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE

Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. 9 stycznia 2013 roku na skoczni im. Adama Małysza odbędzie konkurs indywidualny.

Początek 2013 roku będzie w Wiśle niezwykle sportowy. Już 8 stycznia będzie można zobaczyć kwalifikacje do debiutującego w Beskidach konkursu Pucharu Świata. Czołową dziesiątkę będzie można zobaczyć w wiślańskim amfiteatrze podczas uczoczystego wręcznia numerów startowych. Najlepsi skoczkowie przyjadą do Wisły bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

9 stycznia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince odbędzie się konkurs indywidualny. Obędzie się on w godzinach wieczornych. Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 20.30.

Program zawodów:

08.01.2013 - wtorek (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 16.00 - 2 serie treningowe
 • Godzina 18.00 - kwalifikacje Godzina 19.30 - wręczenie numerów startowych amfiteatr im. Stanisława Hadyny (centrum)

09.01.2013 - środa (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 19.00 - seria próbna
 • Godzina 20.30 - I seria konkursowa
 • Godzina 21.40 - seria finałowa bezpośrednio po konkursie ceremonia dekoracji
[6] => Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. [short_txt] => Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. [7] => 2013-01-04 10:51:15 [date_add] => 2013-01-04 10:51:15 [8] => 1357293075 [date_add_stamp] => 1357293075 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 78.157.185.4 [IP] => 78.157.185.4 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-04 15:10:38 [data_mod] => 2013-01-04 15:10:38 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_puchar-skoki.jpg [small] => ./files/news/s163x108_puchar-skoki.jpg [full] => ./files/news/s800x600_puchar-skoki.jpg ) [date_create] => 2013-01-04 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X