Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 101 [id] => 101 [1] => 0 [crisis] => [2] => Finał programu „ Ruch to zdrowie” [name] => Finał programu „ Ruch to zdrowie” [3] => final-programu--ruch-to-zdrowie [url] => final-programu--ruch-to-zdrowie [4] => dsc06339.jpg [5] =>

Program miał na celu promocję zdrowego stylu życia i poprawę kondycji zdrowotnej uczniów. Do programu zgłosiło się ok. 30 osób. Bezpłatne zajęcia pływackie uczniowie odbywali w poniedziałki, pod opieką i nadzorem trenerów Młodzieżowego Towarzystwa „Delfin” w   Cieszynie : Adriana Tomicy, Katarzyny Widzik i Adama Heczko. Na zakończenie programu odbyły się zawody pływackie. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i słodycze, zaś dyplomy zostaną dostarczone zawodnikom w najbliższym czasie.
W finale konkursu pływackiego brali udział zawodnicy (dziewczęta i chłopcy), reprezentujący kilka szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum z terenu naszego powiatu. W ramach konkursu obowiązywało przepłynięcie na czas stylem dowolnym 2 długości basenu, czyli łącznie 50 metrów.

Wyniki konkursu są następujące:
Wśród dziewcząt :
I miejsce zajęła Martyna Wilk z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie ( czas 0,30,83 s)
II miejsce zajęła Joanna Franek z II LO im. M. Kopernika w Cieszynie (czas 0,33,20 s)
III miejsce zajęła Klaudia Wilk z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie ( czas 0,37,35 s)

Wśród chłopców :
I miejsce zajął Aleksander Nikiel z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,czas 0,28,10 s
II miejsce zajął. Marcin Kopiec z Gimnazjum nr 3 w Cieszynie uzyskując czas 0,33,15s III miejsce Jakub Bronowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie- czas.0,35,78 s.

Program realizowano w ramach Stanowiska ds Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego.

 


 

[txt] =>

Program miał na celu promocję zdrowego stylu życia i poprawę kondycji zdrowotnej uczniów. Do programu zgłosiło się ok. 30 osób. Bezpłatne zajęcia pływackie uczniowie odbywali w poniedziałki, pod opieką i nadzorem trenerów Młodzieżowego Towarzystwa „Delfin” w   Cieszynie : Adriana Tomicy, Katarzyny Widzik i Adama Heczko. Na zakończenie programu odbyły się zawody pływackie. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i słodycze, zaś dyplomy zostaną dostarczone zawodnikom w najbliższym czasie.
W finale konkursu pływackiego brali udział zawodnicy (dziewczęta i chłopcy), reprezentujący kilka szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum z terenu naszego powiatu. W ramach konkursu obowiązywało przepłynięcie na czas stylem dowolnym 2 długości basenu, czyli łącznie 50 metrów.

Wyniki konkursu są następujące:
Wśród dziewcząt :
I miejsce zajęła Martyna Wilk z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie ( czas 0,30,83 s)
II miejsce zajęła Joanna Franek z II LO im. M. Kopernika w Cieszynie (czas 0,33,20 s)
III miejsce zajęła Klaudia Wilk z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie ( czas 0,37,35 s)

Wśród chłopców :
I miejsce zajął Aleksander Nikiel z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,czas 0,28,10 s
II miejsce zajął. Marcin Kopiec z Gimnazjum nr 3 w Cieszynie uzyskując czas 0,33,15s III miejsce Jakub Bronowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie- czas.0,35,78 s.

Program realizowano w ramach Stanowiska ds Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego.

 


 

[6] => Wczoraj na pływalni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zakończyła się piata edycja programu pływackiego dla młodzieży szkolnej pt.: „Ruch to zdrowie” . [short_txt] => Wczoraj na pływalni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zakończyła się piata edycja programu pływackiego dla młodzieży szkolnej pt.: „Ruch to zdrowie” . [7] => 2011-12-13 09:10:25 [date_add] => 2011-12-13 09:10:25 [8] => 1323763825 [date_add_stamp] => 1323763825 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-13 09:48:08 [data_mod] => 2011-12-13 09:48:08 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc06339.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc06339.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc06339.jpg ) [date_create] => 2011-12-13 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 100 [id] => 100 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] =>

Przypominam, że w okresie jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powinni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. W tym okresie, właściciele, zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usuwanie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty, w których przebywa znaczna liczba osób takie jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu i lodu należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednia wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

W tym też okresie, występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są obowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zalecam jednocześnie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych o kierowanie do użytkowników stosownych pouczeń i apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego.

Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Jan Smolarz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)

Cieszyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
 

[txt] =>

Przypominam, że w okresie jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powinni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. W tym okresie, właściciele, zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usuwanie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty, w których przebywa znaczna liczba osób takie jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu i lodu należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednia wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

W tym też okresie, występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są obowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zalecam jednocześnie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych o kierowanie do użytkowników stosownych pouczeń i apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego.

Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Jan Smolarz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)

Cieszyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
 

[6] => Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie [short_txt] => Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie [7] => 2011-12-13 08:34:04 [date_add] => 2011-12-13 08:34:04 [8] => 1323761644 [date_add_stamp] => 1323761644 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-13 08:36:43 [data_mod] => 2011-12-13 08:36:43 [date_create] => 2011-12-13 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 99 [id] => 99 [1] => 0 [crisis] => [2] => Praktyki na Majorce [name] => Praktyki na Majorce [3] => praktyki-na-majorce [url] => praktyki-na-majorce [4] => pc020239.jpg [5] =>

 W świetlicy szkolnej odbyła się prezentacja multimedialna, podczas której koordynatorki projektu omówiły główne założenia projektu, a uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z trzymiesięcznych staży w hotelach. Po prezentacji, w stołówce szkolnej odbył się bankiet na 80 osób, gdzie serwowane były potrawy kuchni hiszpańskiej. Na realizację projektu „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp” udało się pozyskać z Unii Europejskiej 92 452 euro. Staże odbyły się w siedmiu hotelach na Majorce. W projekcie wzięło udział 20 uczniów, którzy pracowali w hotelowych barach i restauracjach, w kuchni oraz w dziale animacji czasu wolnego. Ze środków programu uczniowie mieli zapewnione utrzymanie, ubezpieczenie, transport samolotem oraz program kulturowy i przygotowawczy. Najwięcej czasu przed wyjazdem poświęcono na naukę języka hiszpańskiego. W ramach programu kulturowego przed rozpoczęciem stażu uczniowie wzięli udział w wycieczce wokół wyspy na trasie Palma Nowa - Lluc-Sa Calobra-Soller -Palma Nowa i poznali historię Majorki, a zwłaszcza jej walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Po zakończeniu stażu, zwiedzili najważniejsze zabytki kulturowe stolicy Palmy de Mallorca  i Valldemossy. Uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności przygotowywania typowych potraw i napojów kuchni hiszpańskiej. Doskonale poradzili sobie przy obsłudze gości w barach i restauracjach.  Przebywając przez trzy miesiące w wielokulturowym środowisku pokonali bariery językowe i lepiej komunikują się w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Nabrali pewności siebie, nauczyli samodzielności oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych, ale także życia codziennego. Uzyskali też doskonałe referencje od hiszpańskich pracodawców, a niedługo otrzymają jeszcze Europass Mobillity, który będzie potwierdzeniem ich umiejętności zawodowych w całej Europie.

 


[txt] =>

 W świetlicy szkolnej odbyła się prezentacja multimedialna, podczas której koordynatorki projektu omówiły główne założenia projektu, a uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z trzymiesięcznych staży w hotelach. Po prezentacji, w stołówce szkolnej odbył się bankiet na 80 osób, gdzie serwowane były potrawy kuchni hiszpańskiej. Na realizację projektu „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp” udało się pozyskać z Unii Europejskiej 92 452 euro. Staże odbyły się w siedmiu hotelach na Majorce. W projekcie wzięło udział 20 uczniów, którzy pracowali w hotelowych barach i restauracjach, w kuchni oraz w dziale animacji czasu wolnego. Ze środków programu uczniowie mieli zapewnione utrzymanie, ubezpieczenie, transport samolotem oraz program kulturowy i przygotowawczy. Najwięcej czasu przed wyjazdem poświęcono na naukę języka hiszpańskiego. W ramach programu kulturowego przed rozpoczęciem stażu uczniowie wzięli udział w wycieczce wokół wyspy na trasie Palma Nowa - Lluc-Sa Calobra-Soller -Palma Nowa i poznali historię Majorki, a zwłaszcza jej walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Po zakończeniu stażu, zwiedzili najważniejsze zabytki kulturowe stolicy Palmy de Mallorca  i Valldemossy. Uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności przygotowywania typowych potraw i napojów kuchni hiszpańskiej. Doskonale poradzili sobie przy obsłudze gości w barach i restauracjach.  Przebywając przez trzy miesiące w wielokulturowym środowisku pokonali bariery językowe i lepiej komunikują się w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Nabrali pewności siebie, nauczyli samodzielności oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych, ale także życia codziennego. Uzyskali też doskonałe referencje od hiszpańskich pracodawców, a niedługo otrzymają jeszcze Europass Mobillity, który będzie potwierdzeniem ich umiejętności zawodowych w całej Europie.

 


[6] => W Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle odbyło się podsumowanie projektu Leonardo da Vinci „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp”. [short_txt] => W Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle odbyło się podsumowanie projektu Leonardo da Vinci „Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp”. [7] => 2011-12-13 08:07:27 [date_add] => 2011-12-13 08:07:27 [8] => 1323760047 [date_add_stamp] => 1323760047 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-13 08:18:27 [data_mod] => 2011-12-13 08:18:27 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_pc020239.jpg [small] => ./files/news/s163x108_pc020239.jpg [full] => ./files/news/s800x600_pc020239.jpg ) [date_create] => 2011-12-13 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 97 [id] => 97 [1] => 0 [crisis] => [2] => Akademia Ruchu – zakończenie jesiennej edycji [name] => Akademia Ruchu – zakończenie jesiennej edycji [3] => akademia-ruchu--zakonczenie-jesiennej-edycji [url] => akademia-ruchu--zakonczenie-jesiennej-edycji [4] => [img] => [5] =>

 

Zajęcia Pilates odbywały się w każdy piątek na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Uczestniczyło w nich regularnie 40 pań, które ćwiczyły pod okiem instruktora – Katarzyny Salamon. Z kolei we wtorkowe wieczory na basenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie 22 panie brały udział w zajęciach Aqua-Aerobicu, który prowadziła instruktor Małgorzata Borus. Mamy nadzieję, że zajęcia skutecznie przyczyniły się do polepszenia samopoczucia i kondycji zdrowotnej uczestniczek. Program od kilku lat organizuje Barbara Kłosowska – Główny Specjalista ds. Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

[txt] =>

 

Zajęcia Pilates odbywały się w każdy piątek na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Uczestniczyło w nich regularnie 40 pań, które ćwiczyły pod okiem instruktora – Katarzyny Salamon. Z kolei we wtorkowe wieczory na basenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie 22 panie brały udział w zajęciach Aqua-Aerobicu, który prowadziła instruktor Małgorzata Borus. Mamy nadzieję, że zajęcia skutecznie przyczyniły się do polepszenia samopoczucia i kondycji zdrowotnej uczestniczek. Program od kilku lat organizuje Barbara Kłosowska – Główny Specjalista ds. Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

[6] => Zakończyła się kolejna jesienna edycja Akademii Ruchu, w ramach której odbywały się darmowe zajęcia Pilates oraz Aqua-Aerobic dla pań. [short_txt] => Zakończyła się kolejna jesienna edycja Akademii Ruchu, w ramach której odbywały się darmowe zajęcia Pilates oraz Aqua-Aerobic dla pań. [7] => 2011-12-08 07:37:55 [date_add] => 2011-12-08 07:37:55 [8] => 1323326275 [date_add_stamp] => 1323326275 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-08 07:39:23 [data_mod] => 2011-12-08 07:39:23 [date_create] => 2011-12-08 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 96 [id] => 96 [1] => 0 [crisis] => [2] => Mikołaj z bajkami w szpitalu [name] => Mikołaj z bajkami w szpitalu [3] => mikolaj-z-bajkami-w-szpitalu [url] => mikolaj-z-bajkami-w-szpitalu [4] => 18348.jpg [5] =>

 W tym roku Mikołaj postanowił odwiedzić dzieci na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Śląskiego i w ten sposób zakończyć jesienną edycję akcji czytelniczej „Bajki, które leczą”. Mikołaj, życzył małym pacjentom dużo zdrowia, z każdym starał się porozmawiać, pocieszyć lub rozśmieszyć. Skutecznie mu się to udało – w końcu to Mikołaj, więc ma swoje sposoby. Oczywiście, nie zapomniał też o prezentach. Rozdawał książki, gry, bajki, komiksy, kredki, kolorowanki i naklejki. Mikołajowi towarzyszyły ochotniczki, które regularnie w każdy poniedziałek przychodziły do Szpitala i czytały dzieciom bajki, były to Joanna Faruga oraz Ewa Sabiniok z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wraz z organizatorkami akcji: Barbarą Kłosowską - Głównym Specjalistą ds. Promocji Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i Beatą Parchańską – Koordynatorem ds. Bibliotek Publicznych  z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, w rozdawaniu prezentów brała udział Dyrektor Biblioteki Izabela Kula, zaś w rolę Mikołaja wcielił się Jakub Skałka z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Organizatorzy dziękują uczniom za pomoc i zaangażowanie i mają nadzieję, że kolejna akcja czytelnicza „Bajki, które leczą” sprawiła, że pobyt w szpitalu był dla małych pacjentów choć troszkę przyjemniejszy.

 

 

[txt] =>

 W tym roku Mikołaj postanowił odwiedzić dzieci na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Śląskiego i w ten sposób zakończyć jesienną edycję akcji czytelniczej „Bajki, które leczą”. Mikołaj, życzył małym pacjentom dużo zdrowia, z każdym starał się porozmawiać, pocieszyć lub rozśmieszyć. Skutecznie mu się to udało – w końcu to Mikołaj, więc ma swoje sposoby. Oczywiście, nie zapomniał też o prezentach. Rozdawał książki, gry, bajki, komiksy, kredki, kolorowanki i naklejki. Mikołajowi towarzyszyły ochotniczki, które regularnie w każdy poniedziałek przychodziły do Szpitala i czytały dzieciom bajki, były to Joanna Faruga oraz Ewa Sabiniok z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie wraz z organizatorkami akcji: Barbarą Kłosowską - Głównym Specjalistą ds. Promocji Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i Beatą Parchańską – Koordynatorem ds. Bibliotek Publicznych  z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, w rozdawaniu prezentów brała udział Dyrektor Biblioteki Izabela Kula, zaś w rolę Mikołaja wcielił się Jakub Skałka z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Organizatorzy dziękują uczniom za pomoc i zaangażowanie i mają nadzieję, że kolejna akcja czytelnicza „Bajki, które leczą” sprawiła, że pobyt w szpitalu był dla małych pacjentów choć troszkę przyjemniejszy.

 

 

[6] => Dzień 6 grudnia, niezależnie od zimowej pogody, zawsze jest mimo wszystko trochę cieplejszy i jaśniejszy niż pozostałe dni. Wszyscy czekamy wtedy na Mikołaja. [short_txt] => Dzień 6 grudnia, niezależnie od zimowej pogody, zawsze jest mimo wszystko trochę cieplejszy i jaśniejszy niż pozostałe dni. Wszyscy czekamy wtedy na Mikołaja. [7] => 2011-12-08 07:30:45 [date_add] => 2011-12-08 07:30:45 [8] => 1323325845 [date_add_stamp] => 1323325845 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-08 07:37:18 [data_mod] => 2011-12-08 07:37:18 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_18348.jpg [small] => ./files/news/s163x108_18348.jpg [full] => ./files/news/s800x600_18348.jpg ) [date_create] => 2011-12-08 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 95 [id] => 95 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ulica Mickiewicza w Skoczowie oficjalnie otwarta [name] => Ulica Mickiewicza w Skoczowie oficjalnie otwarta [3] => ulica-mickiewicza-w-skoczowie-oficjalnie-otwarta [url] => ulica-mickiewicza-w-skoczowie-oficjalnie-otwarta [4] => dscn5995resize.jpg [5] =>

Przebudowa ul. Mickiewicza w Skoczowie przeprowadzona została na odcinku o długości 343 m, od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na Bładnicy. Zakres robót  obejmował m.in.  wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową. Koszt przebudowy ul. Mickiewicza, głównej arterii w centrum Skoczowa, która jest drogą powiatową, wyniósł ponad 2 mln zł. Inwestycja w 50 proc. sfinansowana została przez budżet państwa, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostałe 50 proc. kosztów pokryły w równych częściach Powiat Cieszyński i Gmina Skoczów , zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem.

[txt] =>

Przebudowa ul. Mickiewicza w Skoczowie przeprowadzona została na odcinku o długości 343 m, od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na Bładnicy. Zakres robót  obejmował m.in.  wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową. Koszt przebudowy ul. Mickiewicza, głównej arterii w centrum Skoczowa, która jest drogą powiatową, wyniósł ponad 2 mln zł. Inwestycja w 50 proc. sfinansowana została przez budżet państwa, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostałe 50 proc. kosztów pokryły w równych częściach Powiat Cieszyński i Gmina Skoczów , zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem.

[6] => Choć kierowcy po nowej drodze jeżdżą już od początku listopada wczoraj w obecności władz Powiatu i Skoczowa ulica Mickiewicza w Skoczowie uroczyście została oddana do użytkowania. [short_txt] => Choć kierowcy po nowej drodze jeżdżą już od początku listopada wczoraj w obecności władz Powiatu i Skoczowa ulica Mickiewicza w Skoczowie uroczyście została oddana do użytkowania. [7] => 2011-12-07 08:18:24 [date_add] => 2011-12-07 08:18:24 [8] => 1323242304 [date_add_stamp] => 1323242304 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-07 09:57:08 [data_mod] => 2011-12-07 09:57:08 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dscn5995resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dscn5995resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dscn5995resize.jpg ) [date_create] => 2011-12-07 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 98 [id] => 98 [1] => 0 [crisis] => [2] => Bo Święty Mikołaj dobry jest.... [name] => Bo Święty Mikołaj dobry jest.... [3] => bo-swiety-mikolaj-dobry-jest.... [url] => bo-swiety-mikolaj-dobry-jest.... [4] => dsc03693resize.jpg [5] =>

Zwykle przychodzi 6 grudnia jednakże Zespól Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych odwiedził 5 grudnia. Przygotowania do tego szczególnego dnia rozpoczęły się długo przed odwiedzinami szczególnego Gościa. Uczniowie podczas zajęć plastyczno- technicznych przygotowywali prace  o tematyce mikołajkowej, pisali listy do Mikołaja oraz zapoznawali się z historią rozdawania prezentów. Został ogłoszony także szkolny konkurs na najciekawszy strój mikołajowy. W poniedziałek rano jadalnia wypełniła się po brzegi Mikołajami, elfami, śnieżynkami. Każdy czy to nauczyciel, czy  uczeń zaakcentował swoim ubiorem Mikołajki. Wszyscy zgromadzeni niecierpliwie czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Po przywitaniu obecnych przez organizatorki spotkania p. Beatę Widerę -Brzóskę i p. Dorotę Kluz uczestnicy zabawy obejrzeli  inscenizację mikołajkową pt „ W śnieżnej pracowni Św. Mikołaja”, która przygotowana została przez młodzież klas trzecich z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie pod kierownictwem p. Beaty Gorewody. 

Po  występie nagrodzonym gromkimi brawami rozstrzygnięty został konkurs na najciekawsze przebranie mikołajkowe, a laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.  
Następnie Mikołaj wraz ze swą świtą udał się na salę gimnastyczną gdzie odbyło się Mikołajowe spotkanie z książką w ramach programu " Czytające Szkoły", a także zabawy integracyjne. Uczniowie bawili się w pociąg, chusteczkę haftowaną oraz tańczyli w rytm muzyki dziecięcej.Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali słodkie niespodzianki Świętego Mikołaja oraz zapewnienie, że za rok również się spotkamy.
Spotkania mikołajkowe przy współpracy z uczniami cieszyńskiego liceum są już tradycją  Placówki. Podczas całej imprezy dało się zaobserwować zaangażowanie licealistów w to przedsięwzięcie, a uśmiechy na ich ustach świadczyły o tym, iż dobrze się czuli jako aktorzy. Spotkania takie służą również integracji z osobami niepełnosprawnymi, a bezpośrednia obserwacja zmagań z codziennością osób niepełnosprawnych wpływa na kształtowanie się takich cech jak opiekuńczość, tolerancja czy pomoc.

 

[txt] =>

Zwykle przychodzi 6 grudnia jednakże Zespól Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych odwiedził 5 grudnia. Przygotowania do tego szczególnego dnia rozpoczęły się długo przed odwiedzinami szczególnego Gościa. Uczniowie podczas zajęć plastyczno- technicznych przygotowywali prace  o tematyce mikołajkowej, pisali listy do Mikołaja oraz zapoznawali się z historią rozdawania prezentów. Został ogłoszony także szkolny konkurs na najciekawszy strój mikołajowy. W poniedziałek rano jadalnia wypełniła się po brzegi Mikołajami, elfami, śnieżynkami. Każdy czy to nauczyciel, czy  uczeń zaakcentował swoim ubiorem Mikołajki. Wszyscy zgromadzeni niecierpliwie czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Po przywitaniu obecnych przez organizatorki spotkania p. Beatę Widerę -Brzóskę i p. Dorotę Kluz uczestnicy zabawy obejrzeli  inscenizację mikołajkową pt „ W śnieżnej pracowni Św. Mikołaja”, która przygotowana została przez młodzież klas trzecich z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie pod kierownictwem p. Beaty Gorewody. 

Po  występie nagrodzonym gromkimi brawami rozstrzygnięty został konkurs na najciekawsze przebranie mikołajkowe, a laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.  
Następnie Mikołaj wraz ze swą świtą udał się na salę gimnastyczną gdzie odbyło się Mikołajowe spotkanie z książką w ramach programu " Czytające Szkoły", a także zabawy integracyjne. Uczniowie bawili się w pociąg, chusteczkę haftowaną oraz tańczyli w rytm muzyki dziecięcej.Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali słodkie niespodzianki Świętego Mikołaja oraz zapewnienie, że za rok również się spotkamy.
Spotkania mikołajkowe przy współpracy z uczniami cieszyńskiego liceum są już tradycją  Placówki. Podczas całej imprezy dało się zaobserwować zaangażowanie licealistów w to przedsięwzięcie, a uśmiechy na ich ustach świadczyły o tym, iż dobrze się czuli jako aktorzy. Spotkania takie służą również integracji z osobami niepełnosprawnymi, a bezpośrednia obserwacja zmagań z codziennością osób niepełnosprawnych wpływa na kształtowanie się takich cech jak opiekuńczość, tolerancja czy pomoc.

 

[6] => Święty Mikołaj to jedna z najbardziej znanych postaci na świecie. Każdego roku w grudniu niecierpliwie oczekują na jego przyjście nie tylko dzieci.... [short_txt] => Święty Mikołaj to jedna z najbardziej znanych postaci na świecie. Każdego roku w grudniu niecierpliwie oczekują na jego przyjście nie tylko dzieci.... [7] => 2011-12-06 10:00:00 [date_add] => 2011-12-06 10:00:00 [8] => 1323162000 [date_add_stamp] => 1323162000 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-08 08:01:43 [data_mod] => 2011-12-08 08:01:43 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc03693resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc03693resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc03693resize.jpg ) [date_create] => 2011-12-06 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 94 [id] => 94 [1] => 0 [crisis] => [2] => Kiedy Twoja siostra lub Twój brat choruje na raka [name] => Kiedy Twoja siostra lub Twój brat choruje na raka [3] => kiedy-twoja-siostra-lub-twoj-brat-choruje-na-raka [url] => kiedy-twoja-siostra-lub-twoj-brat-choruje-na-raka [4] => glowne.jpg [5] =>

która rozpocznie się w marcu i potrwa do maja. W tym czasie rozdawanym żółtym żonkilom, będących symbolem Pól Nadziei, towarzyszyć będą zbiórki, konkursy, koncerty, spotkania oraz przemarsze, mające na celu propagowanie idei hospicyjnej.
W ramach przygotowań do wiosennej kampanii, w poniedziałek 28 listopada w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie młodzieży cieszyńskich szkół z psychologiem mysłowickiego Hospicjum Cordis – Agatą Basek. Uczestniczyli w nim uczniowie Gimnazjum Katolickiego, Gimnzajum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego im. Osuchowskiego, Liceum Katolickiego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność w Bibliotece uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4, dla których spotkanie to miało wyjątkowy wymiar – ich koleżanka Dominika choruje na raka i jest podopieczną cieszyńskiego Hospicjum. Spotkanie rozpoczęła Halina Sajdok-Żyła, wolontariuszka cieszyńskiego Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, przybliżając zgromadzonej młodzieży ideę Pól Nadziei, a także opowiadając o działalności Hospicjum.
Zasadniczą część spotkania prowadziła Agata Basek, opowiadając uczniom na przykładzie Śląskiego Dziecięcego Hospicjum Aniołów Stróżów przy Hospicjum Cordis w Mysłowicach, czym jest hospicjum. Zachęcając uczniów do wolontariatu, nie tylko hospicyjnego, opowiadała o wolontariacie i o tym, co daje on, zarówno osobie, której się w pomaga, jak i samemu wolontariuszowi.
Przybliżając uczniom tematykę hospicyjną pani Agata posłużyła się książką „Kiedy Twoja siostra lub Twój brat choruje na raka”, której wraz z Mają Gałęziowską jest autorką. Jest to pozycja nowatorska, ponieważ bardzo trudny, zwłaszcza dla najmłodszych, temat choroby nowotworowej pokazuje od strony zdrowego rodzeństwa. Akcentując, że rak to nie tylko cierpienie konkretnego chorego dziecka, ale całej jego rodziny, autorki mówią między innymi o towarzyszących chorobie uczuciach, także tych, które czasami bardzo trudno u siebie zaakceptować. Opowiadają czym jest rak i jak się go leczy. Przybliżają zdrowemu dziecku emocje chorego rodzeństwa i pokazują, jak można mu pomóc i jak mu towarzyszyć. Mówią również o hospicjum oraz o tym, co się dzieje, kiedy jednak choroba nowotworowa kończy się śmiercią, a także jak żyć dalej, bez brata czy siostry.
Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie oraz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie miało pokazać, że w hospicjum nie tylko się umiera, ale przede wszystkim się żyje, a także to życie daje – poprzez dawanie nadziei. Nadziei na zmniejszenie bólu, nadziei na godne odchodzenie, a także nadziei na towarzyszenie do końca.
Symbolem tej szczególnej nadziei jest żółty żonkil. Oby wpisał się na trwałe w serca uczniów, obecnych na spotkaniu, przypominając o swoim przesłaniu.


 

[txt] =>

która rozpocznie się w marcu i potrwa do maja. W tym czasie rozdawanym żółtym żonkilom, będących symbolem Pól Nadziei, towarzyszyć będą zbiórki, konkursy, koncerty, spotkania oraz przemarsze, mające na celu propagowanie idei hospicyjnej.
W ramach przygotowań do wiosennej kampanii, w poniedziałek 28 listopada w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie młodzieży cieszyńskich szkół z psychologiem mysłowickiego Hospicjum Cordis – Agatą Basek. Uczestniczyli w nim uczniowie Gimnazjum Katolickiego, Gimnzajum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego im. Osuchowskiego, Liceum Katolickiego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność w Bibliotece uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4, dla których spotkanie to miało wyjątkowy wymiar – ich koleżanka Dominika choruje na raka i jest podopieczną cieszyńskiego Hospicjum. Spotkanie rozpoczęła Halina Sajdok-Żyła, wolontariuszka cieszyńskiego Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty, przybliżając zgromadzonej młodzieży ideę Pól Nadziei, a także opowiadając o działalności Hospicjum.
Zasadniczą część spotkania prowadziła Agata Basek, opowiadając uczniom na przykładzie Śląskiego Dziecięcego Hospicjum Aniołów Stróżów przy Hospicjum Cordis w Mysłowicach, czym jest hospicjum. Zachęcając uczniów do wolontariatu, nie tylko hospicyjnego, opowiadała o wolontariacie i o tym, co daje on, zarówno osobie, której się w pomaga, jak i samemu wolontariuszowi.
Przybliżając uczniom tematykę hospicyjną pani Agata posłużyła się książką „Kiedy Twoja siostra lub Twój brat choruje na raka”, której wraz z Mają Gałęziowską jest autorką. Jest to pozycja nowatorska, ponieważ bardzo trudny, zwłaszcza dla najmłodszych, temat choroby nowotworowej pokazuje od strony zdrowego rodzeństwa. Akcentując, że rak to nie tylko cierpienie konkretnego chorego dziecka, ale całej jego rodziny, autorki mówią między innymi o towarzyszących chorobie uczuciach, także tych, które czasami bardzo trudno u siebie zaakceptować. Opowiadają czym jest rak i jak się go leczy. Przybliżają zdrowemu dziecku emocje chorego rodzeństwa i pokazują, jak można mu pomóc i jak mu towarzyszyć. Mówią również o hospicjum oraz o tym, co się dzieje, kiedy jednak choroba nowotworowa kończy się śmiercią, a także jak żyć dalej, bez brata czy siostry.
Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie oraz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie miało pokazać, że w hospicjum nie tylko się umiera, ale przede wszystkim się żyje, a także to życie daje – poprzez dawanie nadziei. Nadziei na zmniejszenie bólu, nadziei na godne odchodzenie, a także nadziei na towarzyszenie do końca.
Symbolem tej szczególnej nadziei jest żółty żonkil. Oby wpisał się na trwałe w serca uczniów, obecnych na spotkaniu, przypominając o swoim przesłaniu.


 

[6] => Czekając na wiosenne żonkile, podczas gdy zasadzone jesienią cebulki zimują jeszcze pod ziemią, trwa intensywne przygotowywanie gruntu pod zasadniczą część kampanii hospicyjnej Pola Nadziei, [short_txt] => Czekając na wiosenne żonkile, podczas gdy zasadzone jesienią cebulki zimują jeszcze pod ziemią, trwa intensywne przygotowywanie gruntu pod zasadniczą część kampanii hospicyjnej Pola Nadziei, [7] => 2011-12-05 10:37:34 [date_add] => 2011-12-05 10:37:34 [8] => 1323077854 [date_add_stamp] => 1323077854 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-05 10:52:53 [data_mod] => 2011-12-05 10:52:53 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_glowne.jpg [small] => ./files/news/s163x108_glowne.jpg [full] => ./files/news/s800x600_glowne.jpg ) [date_create] => 2011-12-05 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X