Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 350 [id] => 350 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Cieszynie [name] => Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Cieszynie [3] => uroczystosci-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-cieszynie [url] => uroczystosci-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-cieszynie [4] => zolnierze-wykleci.jpg [5] =>

Okazją do tego było odsłonięcie w cieszyńskim Ratuszu tablicy, poświęconej osiemnastu ofiarom, wobec których wydano w Cieszynie w 1946 r. polityczne wyroki śmierci. Na liście rozstrzelanych znaleźli się żołnierze Oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Wędrowiec”, Narodowej Organizacji Wojskowej oraz osoby, którym postawiono zarzuty udzielania pomocy partyzantom. Na pamiątkowej tablicy znalazły się następujące nazwiska: Karol Bączek „Karlik” (lat 26), Edward Bąk „Strzemię” (lat 28), Bernard Brandys (lat 46), Jan Dziedzic „Mściciel” (lat 39), Józef Gabzdyl „Czarny” (lat 22), Władysław Greń „Sówka” (lat 25), Paweł Heczko „Edek” (lat 40),Robert Kołodziej „Ojciec” (lat 44), Zygfryd Kołodziej „Jastrząb” (lat 18), Anna Krużołek (lat 45), Emil Michnik (lat 27), Teofil Młotek „Sowa” (lat 32), Emil Ruśniok „Gustlik” (lat 35), Bolesław Sobocik (lat 36), Eryk Szmajduch „Tarzan” (lat 32), Wilhelm Szwajnoch „Prom” (lat 41), Stefan Wójcik (lat 24), Antoni Zontek (lat 31).
Po II wojnie światowej polityczne wyroki śmierci zapadały m. in. podczas wielu wyjazdowych posiedzeń Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Jednym z takich miejsc posiedzeń był cieszyński Ratusz. Stąd lokalizacja pamiątkowej tablicy, bezpośrednio w sąsiedztwie sali sesyjnej w holu na II piętrze Ratusza, nie jest przypadkowa.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonał Józef Dziedzic, syn zamordowanego Jana. Modlitwę poprowadzili ks. proboszcz Janusz Sikora oraz ks. wikary Mirosław Kareta, który poświecił tablicę. Wartę wystawili, ubrani w mundury „Żołnierzy Wyklętych”, członkowie Sekcji Miłośników Militariów przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, związani z Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Do  licznie zebranych pod tablicą osób przemówili kolejno: zastępca burmistrza Jan Matuszek oraz Józef Dziedzic, który podziękował Stowarzyszeniu „Wszechnica”, władzom miasta Cieszyna oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pamiątkowej tablicy.
Uroczystości towarzyszyła konferencja, poświęcona polskiemu podziemiu niepodległościowemu na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej. Z pierwszym wykładem wystąpił Grzegorz Księżyc, który pokazał cieszyńskie procesy polityczne w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ujawniając przebieg wydarzeń z 1946 r., zwrócił uwagę na brutalny sposób traktowania więźniów, a także na brak stosowania standardów państwa prawa. Wynikiem takiego postępowania ówczesnych władz komunistycznych i wielu ich następców jest istniejący do dnia dzisiejszego ciągły brak pełnego materiału historycznego, który pozwoliłby na chociażby jednoznaczne wskazanie miejsca złożenia zwłok rozstrzeliwanych osób. Z kolejnymi wykładami wystąpili pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Adam Dziuba opisał funkcjonowanie podziemia poakowskiego na terenie województwa śląskiego w latach 1945 – 1948, dr Tomasz Kurpierz przedstawił proces likwidacji zgrupowania NSZ Henryka Flamego „Bartka”. W wykładzie pokazane zostały m. in. kulisy działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w tym sposoby werbowania swoich współpracowników z grona dawnych żołnierzy podziemia. W ostatniej prelekcji dr Dariusz Węgrzyn przedstawił funkcjonowanie podokręgu cieszyńskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. Po wykładach zebrani skorzystali z możliwości zadawania pytań pracownikom naukowym. Pytano m. in. o udział mieszkańców Zaolzia w przerzucaniu Polaków na Zachód; o siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie; czy też o miejsca grzebania ciał ofiar wyroków śmierci. Na zakończenie, prowadzący konferencję prezes Stowarzyszenia „Wszechnica” Ryszard Macura, odniósł się do wypowiedzi Józefa Dziedzica, w której syn zamordowanego mówił, że jego ojciec nie oczekiwał żadnej specjalnej nagrody, a to co robił, wynikało z miłości do Ojczyzny. Podsumowując prowadzący podkreślił, że rzeczywiście tablicy pamiątkowej nie tyle potrzebują bohaterowie sprzed kilkudziesięciu lat, co bardziej my współcześnie. Powinna nam bowiem ona przypominać o potrzebie naszego umiłowania Ojczyzny.
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zgromadziły w cieszyńskim Ratuszu około 200 osób. Wśród nich znaleźli się krewni lub powinowaci ofiar (Józef Dziedzic, Roman Bojda), Posłowie na Sejm RP: Jacek Falfus, Czesław Gluza, Stanisław Pięta, Stanisław Szwed, Aleksandra Trybuś, Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, Wicestarosta Jerzy Pilch, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Król, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Radni Powiatu Cieszyńskiego oraz Miasta Cieszyna. Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa reprezentowali, przybyli z Warszawy, naczelnik Adam Siwek oraz Damian Markowski. Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, obok wykładowców, reprezentował również Tomasz Gonet. Na zaproszenie odpowiedzieli pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego z dyrektorem Marianem Dembiniokiem, a także pracownicy Książnicy Cieszyńskiej z dyrektorem Krzysztofem Szelongiem oraz członkowie Sekcji Miłośników Militariów z Krzysztofem Neściorem na czele. Obecni byli Polacy z Zaolzia i licznie przybyli działacze społeczni z polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Pamiątkową tablicę wykonali Urszula Górnicka-Herma oraz Wacław Pieczonka. Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wszechnica”, które wsparł działaniem Wydział Kultury i Turystyki Miasta Cieszyna pod kierownictwem naczelnika Piotra Gruchela przy współpracy z Biurem Rady Miasta. W przygotowanie obchodów zaangażowała się również młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.  Organizację uroczystości wsparł finansowo  Powiat Cieszyński.
Po południu w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Henryka Satławy podczas ktorej modlono się za „Żołnierzy Wyklętych”. 
Dodatkowo w marcu przeprowadzonych zostanie jeszcze kilka lekcji otwartych dla młodzieży cieszyńskich szkół, na które organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

[txt] =>

Okazją do tego było odsłonięcie w cieszyńskim Ratuszu tablicy, poświęconej osiemnastu ofiarom, wobec których wydano w Cieszynie w 1946 r. polityczne wyroki śmierci. Na liście rozstrzelanych znaleźli się żołnierze Oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Wędrowiec”, Narodowej Organizacji Wojskowej oraz osoby, którym postawiono zarzuty udzielania pomocy partyzantom. Na pamiątkowej tablicy znalazły się następujące nazwiska: Karol Bączek „Karlik” (lat 26), Edward Bąk „Strzemię” (lat 28), Bernard Brandys (lat 46), Jan Dziedzic „Mściciel” (lat 39), Józef Gabzdyl „Czarny” (lat 22), Władysław Greń „Sówka” (lat 25), Paweł Heczko „Edek” (lat 40),Robert Kołodziej „Ojciec” (lat 44), Zygfryd Kołodziej „Jastrząb” (lat 18), Anna Krużołek (lat 45), Emil Michnik (lat 27), Teofil Młotek „Sowa” (lat 32), Emil Ruśniok „Gustlik” (lat 35), Bolesław Sobocik (lat 36), Eryk Szmajduch „Tarzan” (lat 32), Wilhelm Szwajnoch „Prom” (lat 41), Stefan Wójcik (lat 24), Antoni Zontek (lat 31).
Po II wojnie światowej polityczne wyroki śmierci zapadały m. in. podczas wielu wyjazdowych posiedzeń Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Jednym z takich miejsc posiedzeń był cieszyński Ratusz. Stąd lokalizacja pamiątkowej tablicy, bezpośrednio w sąsiedztwie sali sesyjnej w holu na II piętrze Ratusza, nie jest przypadkowa.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonał Józef Dziedzic, syn zamordowanego Jana. Modlitwę poprowadzili ks. proboszcz Janusz Sikora oraz ks. wikary Mirosław Kareta, który poświecił tablicę. Wartę wystawili, ubrani w mundury „Żołnierzy Wyklętych”, członkowie Sekcji Miłośników Militariów przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, związani z Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Do  licznie zebranych pod tablicą osób przemówili kolejno: zastępca burmistrza Jan Matuszek oraz Józef Dziedzic, który podziękował Stowarzyszeniu „Wszechnica”, władzom miasta Cieszyna oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pamiątkowej tablicy.
Uroczystości towarzyszyła konferencja, poświęcona polskiemu podziemiu niepodległościowemu na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej. Z pierwszym wykładem wystąpił Grzegorz Księżyc, który pokazał cieszyńskie procesy polityczne w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ujawniając przebieg wydarzeń z 1946 r., zwrócił uwagę na brutalny sposób traktowania więźniów, a także na brak stosowania standardów państwa prawa. Wynikiem takiego postępowania ówczesnych władz komunistycznych i wielu ich następców jest istniejący do dnia dzisiejszego ciągły brak pełnego materiału historycznego, który pozwoliłby na chociażby jednoznaczne wskazanie miejsca złożenia zwłok rozstrzeliwanych osób. Z kolejnymi wykładami wystąpili pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Adam Dziuba opisał funkcjonowanie podziemia poakowskiego na terenie województwa śląskiego w latach 1945 – 1948, dr Tomasz Kurpierz przedstawił proces likwidacji zgrupowania NSZ Henryka Flamego „Bartka”. W wykładzie pokazane zostały m. in. kulisy działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w tym sposoby werbowania swoich współpracowników z grona dawnych żołnierzy podziemia. W ostatniej prelekcji dr Dariusz Węgrzyn przedstawił funkcjonowanie podokręgu cieszyńskiego Narodowej Organizacji Wojskowej. Po wykładach zebrani skorzystali z możliwości zadawania pytań pracownikom naukowym. Pytano m. in. o udział mieszkańców Zaolzia w przerzucaniu Polaków na Zachód; o siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie; czy też o miejsca grzebania ciał ofiar wyroków śmierci. Na zakończenie, prowadzący konferencję prezes Stowarzyszenia „Wszechnica” Ryszard Macura, odniósł się do wypowiedzi Józefa Dziedzica, w której syn zamordowanego mówił, że jego ojciec nie oczekiwał żadnej specjalnej nagrody, a to co robił, wynikało z miłości do Ojczyzny. Podsumowując prowadzący podkreślił, że rzeczywiście tablicy pamiątkowej nie tyle potrzebują bohaterowie sprzed kilkudziesięciu lat, co bardziej my współcześnie. Powinna nam bowiem ona przypominać o potrzebie naszego umiłowania Ojczyzny.
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zgromadziły w cieszyńskim Ratuszu około 200 osób. Wśród nich znaleźli się krewni lub powinowaci ofiar (Józef Dziedzic, Roman Bojda), Posłowie na Sejm RP: Jacek Falfus, Czesław Gluza, Stanisław Pięta, Stanisław Szwed, Aleksandra Trybuś, Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, Wicestarosta Jerzy Pilch, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Król, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Radni Powiatu Cieszyńskiego oraz Miasta Cieszyna. Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa reprezentowali, przybyli z Warszawy, naczelnik Adam Siwek oraz Damian Markowski. Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, obok wykładowców, reprezentował również Tomasz Gonet. Na zaproszenie odpowiedzieli pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego z dyrektorem Marianem Dembiniokiem, a także pracownicy Książnicy Cieszyńskiej z dyrektorem Krzysztofem Szelongiem oraz członkowie Sekcji Miłośników Militariów z Krzysztofem Neściorem na czele. Obecni byli Polacy z Zaolzia i licznie przybyli działacze społeczni z polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Pamiątkową tablicę wykonali Urszula Górnicka-Herma oraz Wacław Pieczonka. Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wszechnica”, które wsparł działaniem Wydział Kultury i Turystyki Miasta Cieszyna pod kierownictwem naczelnika Piotra Gruchela przy współpracy z Biurem Rady Miasta. W przygotowanie obchodów zaangażowała się również młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.  Organizację uroczystości wsparł finansowo  Powiat Cieszyński.
Po południu w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Henryka Satławy podczas ktorej modlono się za „Żołnierzy Wyklętych”. 
Dodatkowo w marcu przeprowadzonych zostanie jeszcze kilka lekcji otwartych dla młodzieży cieszyńskich szkół, na które organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

[6] => W tym roku dzień 1 marca obchodzony był w naszym powiecie w sposób szczególny. [short_txt] => W tym roku dzień 1 marca obchodzony był w naszym powiecie w sposób szczególny. [7] => 2013-03-02 17:30:41 [date_add] => 2013-03-02 17:30:41 [8] => 1362241841 [date_add_stamp] => 1362241841 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-03-05 07:19:04 [data_mod] => 2013-03-05 07:19:04 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_zolnierze-wykleci.jpg [small] => ./files/news/s163x108_zolnierze-wykleci.jpg [full] => ./files/news/s800x600_zolnierze-wykleci.jpg ) [date_create] => 2013-03-02 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 349 [id] => 349 [1] => 0 [crisis] => [2] => Tablica dla „Żołnierzy Wyklętych” [name] => Tablica dla „Żołnierzy Wyklętych” [3] => tablica-dla-zolnierzy-wykletych [url] => tablica-dla-zolnierzy-wykletych [4] => plakat-dzien-pamieci.jpg [5] =>

polskiego podziemia niepodległościowego, których w Cieszynie skazano na śmierć. W ramach uroczystości odbędzie się również konferencja, podczas której organizatorzy zaplanowali ciekawe wykłady.

[txt] =>

polskiego podziemia niepodległościowego, których w Cieszynie skazano na śmierć. W ramach uroczystości odbędzie się również konferencja, podczas której organizatorzy zaplanowali ciekawe wykłady.

[6] => 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który będzie obchodzony już po raz trzeci. W tym dniu o 10.30 w cieszyńskim ratuszu odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca 18 członków [short_txt] => 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który będzie obchodzony już po raz trzeci. W tym dniu o 10.30 w cieszyńskim ratuszu odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca 18 członków [7] => 2013-02-27 13:59:01 [date_add] => 2013-02-27 13:59:01 [8] => 1361969941 [date_add_stamp] => 1361969941 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-27 14:54:40 [data_mod] => 2013-02-27 14:54:40 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-dzien-pamieci.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-dzien-pamieci.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-dzien-pamieci.jpg ) [date_create] => 2013-02-27 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 348 [id] => 348 [1] => 0 [crisis] => [2] => Podziękowania [name] => Podziękowania [3] => podziekowania [url] => podziekowania [4] => dsc00020resize.jpg [5] =>

Pierwszy z wymienionych otrzymał z rak Starosty Cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka Złotą Odznakę za Zasługi dla Sportu przyznaną przez Ministra Turystyki i Sportu.

Zbigniew Gryżboń to lekkoatleta, były zawodnik i reprezentant Polski, działacz sportowy, nauczyciel wychowania fizycznego, szkoleniowiec i trener II klasy lekkoatletyki, specjalizował się w rzucie dyskiem. Startował na mistrzostwach Europy w 1969 w Atenach. Sześciokrotny medalista mistrzostw Polski: srebrny w 1971, 1972 i 1975 oraz brązowy w 1970, 1973 i 1974. Od 33 lat Zbigniew Gryżboń jest popularyzatorem i trenerem sekcji lekkoatletyki zaś od 9 lat trenerem osób niepełnosprawnych MOSiR Cieszyn, a obecnie KS MOSiR Cieszyn oraz trenerem kadry narodowej osób niepełnosprawnych. Zawodnicy trenera Zbigniewa Gryżbonia osiągają co roku znakomite wyniki łącznie z udziałem w Igrzyskach Paraolimpijskich. Pod jego okiem trenują między innymi Piotr Cieślik, Sebastian Matuszyński, Daria Kabiesz, a przede wszystkim Janusz Rokicki wicemistrz olimpijski z Aten (2004) oraz Londynu (2012). Gratulacje wyróżnionemu sportowcowi i trenerowi złożyli Posłowie na Sejm RP: Aleksandra Trybuś oraz Czesław Gluza.

Oprócz tego radosnego wydarzenia podziękowania za poświecenie i trud włożony w pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz wypoczywających na naszym terenie gości od władz Powiatu,  w związku z zakończeniem pełnienia służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, na sesji otrzymał  Grzegorz Gładysz, który w styczniu b.r. po 22 latach odszedł z pracy w policji.

Nowym Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie został mł. insp. Krzysztof Chrobak. Cieszyńskim garnizonem dowodzi od 1 lutego. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej.

[txt] =>

Pierwszy z wymienionych otrzymał z rak Starosty Cieszyńskiego Jerzego Nogowczyka Złotą Odznakę za Zasługi dla Sportu przyznaną przez Ministra Turystyki i Sportu.

Zbigniew Gryżboń to lekkoatleta, były zawodnik i reprezentant Polski, działacz sportowy, nauczyciel wychowania fizycznego, szkoleniowiec i trener II klasy lekkoatletyki, specjalizował się w rzucie dyskiem. Startował na mistrzostwach Europy w 1969 w Atenach. Sześciokrotny medalista mistrzostw Polski: srebrny w 1971, 1972 i 1975 oraz brązowy w 1970, 1973 i 1974. Od 33 lat Zbigniew Gryżboń jest popularyzatorem i trenerem sekcji lekkoatletyki zaś od 9 lat trenerem osób niepełnosprawnych MOSiR Cieszyn, a obecnie KS MOSiR Cieszyn oraz trenerem kadry narodowej osób niepełnosprawnych. Zawodnicy trenera Zbigniewa Gryżbonia osiągają co roku znakomite wyniki łącznie z udziałem w Igrzyskach Paraolimpijskich. Pod jego okiem trenują między innymi Piotr Cieślik, Sebastian Matuszyński, Daria Kabiesz, a przede wszystkim Janusz Rokicki wicemistrz olimpijski z Aten (2004) oraz Londynu (2012). Gratulacje wyróżnionemu sportowcowi i trenerowi złożyli Posłowie na Sejm RP: Aleksandra Trybuś oraz Czesław Gluza.

Oprócz tego radosnego wydarzenia podziękowania za poświecenie i trud włożony w pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz wypoczywających na naszym terenie gości od władz Powiatu,  w związku z zakończeniem pełnienia służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, na sesji otrzymał  Grzegorz Gładysz, który w styczniu b.r. po 22 latach odszedł z pracy w policji.

Nowym Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie został mł. insp. Krzysztof Chrobak. Cieszyńskim garnizonem dowodzi od 1 lutego. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej.

[6] => Miłym akcentem rozpoczęła się wczoraj Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Ciepłe słowa od Władz Powiatu odebrali Zbigniew Gryżboń oraz Grzegorz Gładysz. [short_txt] => Miłym akcentem rozpoczęła się wczoraj Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Ciepłe słowa od Władz Powiatu odebrali Zbigniew Gryżboń oraz Grzegorz Gładysz. [7] => 2013-02-27 07:12:37 [date_add] => 2013-02-27 07:12:37 [8] => 1361945557 [date_add_stamp] => 1361945557 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-27 07:44:59 [data_mod] => 2013-02-27 07:44:59 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc00020resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc00020resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc00020resize.jpg ) [date_create] => 2013-02-27 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 347 [id] => 347 [1] => 0 [crisis] => [2] => „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2013 roku” 9-ta edycja [name] => „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2013 roku” 9-ta edycja [3] => forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim-w-2013-roku-9-ta-edycja [url] => forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim-w-2013-roku-9-ta-edycja [4] => [img] => [5] =>

w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
Zasadniczymi elementami Forum są spotkania, debaty, prezentacje dobrych praktyk oraz opracowanie informacyjnej bazy danych o działaniach prozdrowotnych w powiecie, a także wspieranie inicjatyw partnerów forum.
Uczestniczy w nim z roku na rok coraz większa liczba osób, przedstawicieli różnych środowisk powiatu. Swoje miejsce w Forum znajduje każdy, kto w swojej działalności, zarówno zawodowej, jak i społecznej zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem, zgodnie z zasadą, że tylko wspólnie, poprzez  współpracę, możemy osiągnąć zamierzone cele. Wśród partnerów Forum znajdują się: samorządy lokalne, instytucje i jednostki samorządowe, rządowe, przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, służb mundurowych, sektora edukacji, liczne organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, firmy i osoby prywatne.
Informacje oraz tabela do aktualizacji danych Forum 2013, dostępna na stronie internetowej powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”, w zakładce „Promocja Zdrowia”.
Zgłoszenia udziału i prezentacji działań prosimy kierować do  Barbary Kłosowskiej - Kierownika Biura Promocji Zdrowia na numer tel.: 33-4777216, kom. 534 967 028 lub e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

 

[txt] =>

w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
Zasadniczymi elementami Forum są spotkania, debaty, prezentacje dobrych praktyk oraz opracowanie informacyjnej bazy danych o działaniach prozdrowotnych w powiecie, a także wspieranie inicjatyw partnerów forum.
Uczestniczy w nim z roku na rok coraz większa liczba osób, przedstawicieli różnych środowisk powiatu. Swoje miejsce w Forum znajduje każdy, kto w swojej działalności, zarówno zawodowej, jak i społecznej zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem, zgodnie z zasadą, że tylko wspólnie, poprzez  współpracę, możemy osiągnąć zamierzone cele. Wśród partnerów Forum znajdują się: samorządy lokalne, instytucje i jednostki samorządowe, rządowe, przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, służb mundurowych, sektora edukacji, liczne organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, firmy i osoby prywatne.
Informacje oraz tabela do aktualizacji danych Forum 2013, dostępna na stronie internetowej powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”, w zakładce „Promocja Zdrowia”.
Zgłoszenia udziału i prezentacji działań prosimy kierować do  Barbary Kłosowskiej - Kierownika Biura Promocji Zdrowia na numer tel.: 33-4777216, kom. 534 967 028 lub e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

 

[6] => Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w ramach dziewiątej edycji „Forum Inicjatyw – Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2013 roku”, które odbędzie się dnia 6 marca b.r. o godz. 11.00 w [short_txt] => Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w ramach dziewiątej edycji „Forum Inicjatyw – Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2013 roku”, które odbędzie się dnia 6 marca b.r. o godz. 11.00 w [7] => 2013-02-26 12:01:39 [date_add] => 2013-02-26 12:01:39 [8] => 1361876499 [date_add_stamp] => 1361876499 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-26 12:18:20 [data_mod] => 2013-02-26 12:18:20 [date_create] => 2013-02-26 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 346 [id] => 346 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zapobiegać i leczyć [name] => Zapobiegać i leczyć [3] => zapobiegac-i-leczyc [url] => zapobiegac-i-leczyc [4] => plakat-obciety.jpg [5] =>

Depresja, określana jako „choroba duszy”, dotyka dziś wielu ludzi. Według danych WHO depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba ta coraz częściej dotyczy młodzieży. Dane dotyczące wzrostu zachorowalności na zaburzenia depresyjne mówią, że nawet jedna czwarta osób do 18 roku życia przechodzi epizod depresyjny wymagający specjalistycznej pomocy. Co drugi nastolatek ma okresowo stany depresyjne.

Uwzględniając ten problem oraz rosnącą potrzebę zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie w partnerstwie z Cieszyńskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” oraz Firmą „EgoSelect - Akademia Terapeuty” przystąpił do realizacji projektu: „GDY WIDAĆ DRUGI BRZEG”
Przedsięwzięcie, realizowane w okresie: 23 lutego - 30 czerwca 2013 r., współfinansowane jest ze środków Powiatu Cieszyńskiego..

Działania w ramach akcji obejmą:
- edukację szerokiej grupy odbiorców w temacie depresji młodzieńczej,
- wczesne wykrycie zaburzeń o charakterze depresyjnym – poprzez badania przesiewowe,
- wczesną interwencję w formie udzielenia wstępnej pomocy psychologicznej w obszarze zdrowia psychicznego - poprzez psychoedukację i warsztaty terapeutyczne.

Zainteresowane  szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu cieszyńskiego mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie (PP-P w Cieszynie, Pl. Wolności 6, (33) 852 24 33, cnppp@wp.pl; PP-P w Skoczowie, ul. Górecka 65 A, (33) 853 25 54, pppwskoczowie@wp.pl).
 

[txt] =>

Depresja, określana jako „choroba duszy”, dotyka dziś wielu ludzi. Według danych WHO depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba ta coraz częściej dotyczy młodzieży. Dane dotyczące wzrostu zachorowalności na zaburzenia depresyjne mówią, że nawet jedna czwarta osób do 18 roku życia przechodzi epizod depresyjny wymagający specjalistycznej pomocy. Co drugi nastolatek ma okresowo stany depresyjne.

Uwzględniając ten problem oraz rosnącą potrzebę zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie w partnerstwie z Cieszyńskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” oraz Firmą „EgoSelect - Akademia Terapeuty” przystąpił do realizacji projektu: „GDY WIDAĆ DRUGI BRZEG”
Przedsięwzięcie, realizowane w okresie: 23 lutego - 30 czerwca 2013 r., współfinansowane jest ze środków Powiatu Cieszyńskiego..

Działania w ramach akcji obejmą:
- edukację szerokiej grupy odbiorców w temacie depresji młodzieńczej,
- wczesne wykrycie zaburzeń o charakterze depresyjnym – poprzez badania przesiewowe,
- wczesną interwencję w formie udzielenia wstępnej pomocy psychologicznej w obszarze zdrowia psychicznego - poprzez psychoedukację i warsztaty terapeutyczne.

Zainteresowane  szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu cieszyńskiego mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie (PP-P w Cieszynie, Pl. Wolności 6, (33) 852 24 33, cnppp@wp.pl; PP-P w Skoczowie, ul. Górecka 65 A, (33) 853 25 54, pppwskoczowie@wp.pl).
 

[6] => 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. [short_txt] => 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. [7] => 2013-02-21 14:41:14 [date_add] => 2013-02-21 14:41:14 [8] => 1361454074 [date_add_stamp] => 1361454074 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-21 15:00:43 [data_mod] => 2013-02-21 15:00:43 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-obciety.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-obciety.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-obciety.jpg ) [date_create] => 2013-02-21 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 345 [id] => 345 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ostrzeżenie przed oszustami [name] => Ostrzeżenie przed oszustami [3] => ostrzezenie-przed-oszustami [url] => ostrzezenie-przed-oszustami [4] => [img] => [5] =>

Do ARiMR dotarły informacje o  pismach ze znaczkiem podobnym do logotypu Agencji, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu uzyskania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej". Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: "opłata za wniosek". Tymczasem przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej jest bezpłatne.
W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert.  ARiMR nie prowadzi  odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę "ARMiR" i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny.
W przypadku otrzymania takich pism należy  skontaktować się właściwymi placówkami ARiMR.

[txt] =>

Do ARiMR dotarły informacje o  pismach ze znaczkiem podobnym do logotypu Agencji, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu uzyskania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej". Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: "opłata za wniosek". Tymczasem przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej jest bezpłatne.
W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert.  ARiMR nie prowadzi  odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę "ARMiR" i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny.
W przypadku otrzymania takich pism należy  skontaktować się właściwymi placówkami ARiMR.

[6] => Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z fałszywych wniosków o dopłaty bezpośrednie jakie trafiają w ostatnim czasie do rolników. [short_txt] => Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z fałszywych wniosków o dopłaty bezpośrednie jakie trafiają w ostatnim czasie do rolników. [7] => 2013-02-20 13:52:24 [date_add] => 2013-02-20 13:52:24 [8] => 1361364744 [date_add_stamp] => 1361364744 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-20 14:11:47 [data_mod] => 2013-02-20 14:11:47 [date_create] => 2013-02-20 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 344 [id] => 344 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla ofiar przestępstw [name] => Dla ofiar przestępstw [3] => dla-ofiar-przestepstw [url] => dla-ofiar-przestepstw [4] => tydzien.jpg [5] =>

Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z akcją pomocy ofiarom przestępstw prokuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej w Cieszynie udzielać bedą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Informacje udzielane będa w dni powszednie w godzinach od 9.30 do 15.00, natomiast w dniu 2 marca b.r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 12.00. Jak poinformował nas Prokurator Rejonowy w Cieszynie Mariusz Lampart w celu zapewnienia sprawnej organizacji dyżuru chęć skorzystania z porady prawnej w dniu wolnym od pracy należy zgłosić do 1 marca b.r. telefonicznie pod numerem 33 8514614(16).

[txt] =>

Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z akcją pomocy ofiarom przestępstw prokuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej w Cieszynie udzielać bedą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Informacje udzielane będa w dni powszednie w godzinach od 9.30 do 15.00, natomiast w dniu 2 marca b.r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 12.00. Jak poinformował nas Prokurator Rejonowy w Cieszynie Mariusz Lampart w celu zapewnienia sprawnej organizacji dyżuru chęć skorzystania z porady prawnej w dniu wolnym od pracy należy zgłosić do 1 marca b.r. telefonicznie pod numerem 33 8514614(16).

[6] => W poniedziałek 25 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji w komendach policji, sądach i prokuraturach trwać będą specjalne dyżury. [short_txt] => W poniedziałek 25 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji w komendach policji, sądach i prokuraturach trwać będą specjalne dyżury. [7] => 2013-02-20 12:47:29 [date_add] => 2013-02-20 12:47:29 [8] => 1361360849 [date_add_stamp] => 1361360849 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-20 13:03:48 [data_mod] => 2013-02-20 13:03:48 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_tydzien.jpg [small] => ./files/news/s163x108_tydzien.jpg [full] => ./files/news/s800x600_tydzien.jpg ) [date_create] => 2013-02-20 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 343 [id] => 343 [1] => 0 [crisis] => [2] => Szpital w jednym miejscu [name] => Szpital w jednym miejscu [3] => szpital-w-jednym-miejscu [url] => szpital-w-jednym-miejscu [4] => szpital.jpg [5] =>

Jeszcze w ubiegłym roku, ze Szpitala Sióstr Elżbietanek, został przeniesiony Oddział dermatologiczny, obecnie zlokalizowany w Pawilonie I i Poradnia dermatologiczna. Natomiast, 14 i 15 lutego b.r., zgodnie z planem, zostały przeniesione ostatnie dwa oddziały: gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział obserwacyjno-zakaźny, które  tymczasowo znalazły się na 1 piętrze Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego. Docelowo oba oddziały będą umiejscowione w Pawilonie III. Przenosiny wpłyną pozytywnie na leczenie ponieważ pacjenci będą mogli skorzystać z większej ilości badań specjalistycznych na miejscu, bez konieczności uciążliwego przejazdu do drugiego szpitala. Wraz z ww. oddziałami zostały przeniesione także poradnie: gruźlicy i chorób płuc oraz chorób zakaźnych. Poradnie te przyjmują już pacjentów w nowym miejscu - w  Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wejście od ul. Chrobrego. W przypadku wątpliwości dotyczących miejsca lub terminu wizyty w poradniach informację można uzyskać pod nr tel. 33 852 05 11 wew. 521, 523.

Przeniesienie oddziałów i poradni ze Szpitala Sióstr Elżbietanek spowodowało, że obecnie wszystkie świadczenia medyczne w Cieszynie są realizowane na terenie Szpitala Śląskiego.

[txt] =>

Jeszcze w ubiegłym roku, ze Szpitala Sióstr Elżbietanek, został przeniesiony Oddział dermatologiczny, obecnie zlokalizowany w Pawilonie I i Poradnia dermatologiczna. Natomiast, 14 i 15 lutego b.r., zgodnie z planem, zostały przeniesione ostatnie dwa oddziały: gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział obserwacyjno-zakaźny, które  tymczasowo znalazły się na 1 piętrze Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego. Docelowo oba oddziały będą umiejscowione w Pawilonie III. Przenosiny wpłyną pozytywnie na leczenie ponieważ pacjenci będą mogli skorzystać z większej ilości badań specjalistycznych na miejscu, bez konieczności uciążliwego przejazdu do drugiego szpitala. Wraz z ww. oddziałami zostały przeniesione także poradnie: gruźlicy i chorób płuc oraz chorób zakaźnych. Poradnie te przyjmują już pacjentów w nowym miejscu - w  Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wejście od ul. Chrobrego. W przypadku wątpliwości dotyczących miejsca lub terminu wizyty w poradniach informację można uzyskać pod nr tel. 33 852 05 11 wew. 521, 523.

Przeniesienie oddziałów i poradni ze Szpitala Sióstr Elżbietanek spowodowało, że obecnie wszystkie świadczenia medyczne w Cieszynie są realizowane na terenie Szpitala Śląskiego.

[6] => Znajdujące się na terenie Szpitala Sióstr Elżbietanek oddziały i poradnie zostały przeniesione do głównej siedziby Szpitala Śląskiego w Cieszynie co niewątpliwie poprawi komfort leczenia pacjentów. [short_txt] => Znajdujące się na terenie Szpitala Sióstr Elżbietanek oddziały i poradnie zostały przeniesione do głównej siedziby Szpitala Śląskiego w Cieszynie co niewątpliwie poprawi komfort leczenia pacjentów. [7] => 2013-02-19 08:44:50 [date_add] => 2013-02-19 08:44:50 [8] => 1361259890 [date_add_stamp] => 1361259890 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-02-19 14:47:17 [data_mod] => 2013-02-19 14:47:17 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_szpital.jpg [small] => ./files/news/s163x108_szpital.jpg [full] => ./files/news/s800x600_szpital.jpg ) [date_create] => 2013-02-19 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X