Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 326 [id] => 326 [1] => 0 [crisis] => [2] => Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych [name] => Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych [3] => spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych [url] => spotkanie-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych [4] => [img] => [5] =>

obowiązującej w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2013. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia b.r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobrecka 29.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl


 

[txt] =>

obowiązującej w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2013. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia b.r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobrecka 29.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl


 

[6] => Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego oraz inne zainteresowane osoby, na spotkanie dotyczące omówienia procedury konkursowej [short_txt] => Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego oraz inne zainteresowane osoby, na spotkanie dotyczące omówienia procedury konkursowej [7] => 2013-01-17 07:51:46 [date_add] => 2013-01-17 07:51:46 [8] => 1358405506 [date_add_stamp] => 1358405506 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-17 07:54:55 [data_mod] => 2013-01-17 07:54:55 [date_create] => 2013-01-17 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 325 [id] => 325 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nasze Technikum najlepsze w województwie [name] => Nasze Technikum najlepsze w województwie [3] => nasze-technikum-najlepsze-w-wojewodztwie [url] => nasze-technikum-najlepsze-w-wojewodztwie [4] => dsc0048.jpg [5] =>

najlepszą szkołą w województwie śląskim zostało Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, uzyskując jednocześnie 10 miejsce w kraju!

Warto dodać, że w podrankingu maturalnym informatycy z „Szybina” zajęli 5. miejsce w Polsce (egzamin maturalny zdało 100% absolwentów z bardzo wysoką punktacją), zaś zdawalność egzaminów zawodowych kolejny raz była wyższa od ogólnokrajowej średniej i w tym roku wyniosła 90,48%.

Uroczysta Gala Jubileuszowa Rankingu odbyła się 10 stycznia br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Dyplom dla najlepszego technikum woj. śląskiego z rąk organizatorów odebrała  dyrektor szkoły Alicja Ziomber, w towarzystwie nauczyciela przedmiotów informatycznych Rafała Foltyna oraz stypendystki Prezesa Rady Ministrów - uczennicy Sylwii Iwaniuk.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były: sukcesy w olimpiadach - 20%, wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych - 25%, wyniki z matur z przedmiotów dodatkowych - 20%, wyniki egzaminu zawodowego - 30% oraz opinia środowiska akademickiego - 5%.

To już kolejny sukces szkoły w tym rankingu. W ubiegłym roku  Technikum im. Wł. Szybińskiego uzyskało 3 miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju. Wysoka pozycja „Szybina” to niewątpliwie zasługa uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się ubiegłorocznym absolwentom Technikum nr 1, bowiem to ich bardzo dobry wynik maturalny jak i świetna zdawalność egzaminu zawodowego miała w głównej mierze wpływ na triumf Szybińskiego. Nie bez znaczenia są też zaangażowanie i umiejętności nauczycieli, którzy swoim zapałem potrafią odpowiednio zmotywować młodzież do nauki.

[txt] =>

najlepszą szkołą w województwie śląskim zostało Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, uzyskując jednocześnie 10 miejsce w kraju!

Warto dodać, że w podrankingu maturalnym informatycy z „Szybina” zajęli 5. miejsce w Polsce (egzamin maturalny zdało 100% absolwentów z bardzo wysoką punktacją), zaś zdawalność egzaminów zawodowych kolejny raz była wyższa od ogólnokrajowej średniej i w tym roku wyniosła 90,48%.

Uroczysta Gala Jubileuszowa Rankingu odbyła się 10 stycznia br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Dyplom dla najlepszego technikum woj. śląskiego z rąk organizatorów odebrała  dyrektor szkoły Alicja Ziomber, w towarzystwie nauczyciela przedmiotów informatycznych Rafała Foltyna oraz stypendystki Prezesa Rady Ministrów - uczennicy Sylwii Iwaniuk.

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były: sukcesy w olimpiadach - 20%, wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych - 25%, wyniki z matur z przedmiotów dodatkowych - 20%, wyniki egzaminu zawodowego - 30% oraz opinia środowiska akademickiego - 5%.

To już kolejny sukces szkoły w tym rankingu. W ubiegłym roku  Technikum im. Wł. Szybińskiego uzyskało 3 miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju. Wysoka pozycja „Szybina” to niewątpliwie zasługa uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się ubiegłorocznym absolwentom Technikum nr 1, bowiem to ich bardzo dobry wynik maturalny jak i świetna zdawalność egzaminu zawodowego miała w głównej mierze wpływ na triumf Szybińskiego. Nie bez znaczenia są też zaangażowanie i umiejętności nauczycieli, którzy swoim zapałem potrafią odpowiednio zmotywować młodzież do nauki.

[6] => Znane są wyniki XV Jubileuszowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego co roku przez miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczypospolita”. W kategorii szkół technicznych [short_txt] => Znane są wyniki XV Jubileuszowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego co roku przez miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczypospolita”. W kategorii szkół technicznych [7] => 2013-01-15 13:54:44 [date_add] => 2013-01-15 13:54:44 [8] => 1358254484 [date_add_stamp] => 1358254484 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-15 14:15:08 [data_mod] => 2013-01-15 14:15:08 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc0048.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc0048.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc0048.jpg ) [date_create] => 2013-01-15 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 324 [id] => 324 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet na 2013 rok [name] => Budżet na 2013 rok [3] => budzet-na-2013-rok [url] => budzet-na-2013-rok [4] => [img] => [5] =>

Wśród najważniejszych zadań zaplanowanych na rok bieżący znalazły się następujące inwestycje:                                                                                                                      

Na drogach powiatowych:

a) przebudowa drogi w Zabłociu - planowany koszt to 4,2 mln zł,  pozyskane środki unijne na ten cel wynoszą 2,8 mln zł,
b) przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie - planowany koszt to 5 mln zł, trwają starania o pozyskanie dotacji w ramach programu NPPDL w wysokości 1,4 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wysokości 1,7 mln zł,
c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, na ktore Powiat udzieli dotacji Zarządowi Dróg Wojewódzkich w wysokości 1,3 mln zł,
d) 435 tys zł przeznaczono  na wykonanie 8 dokumentacji projektowych dla dróg i mostów.

W pomocy społecznej: 

a) termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie. Planowany  koszt zadania to 1,5 mln zł, z czego połowę środków pozyskano z WFOŚiGW, a pozostałą część planuje się pozyskać z kredytu termomodernizacyjnego z BGK,
b) termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia „Bursztyn” w Kończycach Małych.  Planowany koszt wynosi 2,6 mln zł ( po przetargu 1,8 mln zł) , a przyznana dotacja przez NFOŚiGW wynosi 2,1 mln zł.

W oświacie:

a) termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie, wartość zadania wynosi 6,7 mln zł, trwają starania o pozyskanie środków z WFOŚiGW w wys. 2 mln zł i PFRON 1,3 mln zł,
b) modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie. Wartość zadania planuje się na 600 tys zł,
c) wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego, szacunkowa wartość zadania to 490 tys zł,
d) modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie, plan wydatków zadania wynosi 490 tys zł,
e) drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie – przebudowa, wartość zadania 400 tys zł,

Ponadto zarezerwowano 2 mln zł na nowe nawierzchnie ( nakładki). Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 4 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wysokości 1,9 mln zł. Kwota 297 tys zł zotanie przeznaczona  na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych ( wzrost o 17 tys zł).

 

[txt] =>

Wśród najważniejszych zadań zaplanowanych na rok bieżący znalazły się następujące inwestycje:                                                                                                                      

Na drogach powiatowych:

a) przebudowa drogi w Zabłociu - planowany koszt to 4,2 mln zł,  pozyskane środki unijne na ten cel wynoszą 2,8 mln zł,
b) przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie - planowany koszt to 5 mln zł, trwają starania o pozyskanie dotacji w ramach programu NPPDL w wysokości 1,4 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wysokości 1,7 mln zł,
c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, na ktore Powiat udzieli dotacji Zarządowi Dróg Wojewódzkich w wysokości 1,3 mln zł,
d) 435 tys zł przeznaczono  na wykonanie 8 dokumentacji projektowych dla dróg i mostów.

W pomocy społecznej: 

a) termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie. Planowany  koszt zadania to 1,5 mln zł, z czego połowę środków pozyskano z WFOŚiGW, a pozostałą część planuje się pozyskać z kredytu termomodernizacyjnego z BGK,
b) termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia „Bursztyn” w Kończycach Małych.  Planowany koszt wynosi 2,6 mln zł ( po przetargu 1,8 mln zł) , a przyznana dotacja przez NFOŚiGW wynosi 2,1 mln zł.

W oświacie:

a) termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie, wartość zadania wynosi 6,7 mln zł, trwają starania o pozyskanie środków z WFOŚiGW w wys. 2 mln zł i PFRON 1,3 mln zł,
b) modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie. Wartość zadania planuje się na 600 tys zł,
c) wymiana okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego, szacunkowa wartość zadania to 490 tys zł,
d) modernizacja elewacji ZSZ w Skoczowie, plan wydatków zadania wynosi 490 tys zł,
e) drogi wewnętrzne w ZST w Cieszynie – przebudowa, wartość zadania 400 tys zł,

Ponadto zarezerwowano 2 mln zł na nowe nawierzchnie ( nakładki). Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 4 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wysokości 1,9 mln zł. Kwota 297 tys zł zotanie przeznaczona  na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych ( wzrost o 17 tys zł).

 

[6] => W uchwalonym po raz piętnasty budżecie Powiatu Cieszyńskiego dochody zaplanowano na kwotę 151,5 mln zł, a wydatki na 159 mln zł. [short_txt] => W uchwalonym po raz piętnasty budżecie Powiatu Cieszyńskiego dochody zaplanowano na kwotę 151,5 mln zł, a wydatki na 159 mln zł. [7] => 2013-01-08 09:20:26 [date_add] => 2013-01-08 09:20:26 [8] => 1357633226 [date_add_stamp] => 1357633226 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-08 09:56:41 [data_mod] => 2013-01-08 09:56:41 [date_create] => 2013-01-08 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 323 [id] => 323 [1] => 0 [crisis] => [2] => Granty przyznane [name] => Granty przyznane [3] => granty-przyznane [url] => granty-przyznane [4] => [img] => [5] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 543/ZP/IV/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013, który upływał z dniem 7 grudnia 2012 roku.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano łącznie 118.180,00 zł. Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 93.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 23 zadania – 36.800 zł,
b) turystyka i krajoznawstwo – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie
na 2 zadania – 7.000 zł,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano łącznie na 11 zadań – 16.000 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 4 zadania
– 8.300 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 12.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 6 zadań – 4.700 zł,
f) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej – z kwoty 3.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie 1.700 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 3.680 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 40.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[txt] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 543/ZP/IV/13 z dnia 3 stycznia 2013 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013, który upływał z dniem 7 grudnia 2012 roku.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano łącznie 118.180,00 zł. Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 93.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 23 zadania – 36.800 zł,
b) turystyka i krajoznawstwo – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie
na 2 zadania – 7.000 zł,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano łącznie na 11 zadań – 16.000 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 4 zadania
– 8.300 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 12.000 zł, w I terminie rozdysponowano łącznie na 6 zadań – 4.700 zł,
f) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej – z kwoty 3.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie 1.700 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 3.680 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 40.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[6] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach I terminu Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013. [short_txt] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach I terminu Otwartych Konkursów Ofert na rok 2013. [7] => 2013-01-07 11:11:32 [date_add] => 2013-01-07 11:11:32 [8] => 1357553492 [date_add_stamp] => 1357553492 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-07 11:19:15 [data_mod] => 2013-01-07 11:19:15 [date_create] => 2013-01-07 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 322 [id] => 322 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiat Cieszyński Laureatem Rankingu Gmin i Powiatów w 2012 [name] => Powiat Cieszyński Laureatem Rankingu Gmin i Powiatów w 2012 [3] => powiat-cieszynski-laureatem-rankingu-gmin-i-powiatow-w-2012 [url] => powiat-cieszynski-laureatem-rankingu-gmin-i-powiatow-w-2012 [4] => rankingzpplogo.jpg [5] =>

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według 94 kryteriów zebranych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym szczególnie pozyskiwanie środków krajowych i zewnętrznych; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Trzecie miejsce Powiatu Cieszyńskiego to duży sukces samorządu. Wynik cieszy, ale i zobowiązuje. Postaramy się utrzymać to co udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć - mówi Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

Warto dodać, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie powiatu, zgłaszając do Starostwa w Cieszynie zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Informacje w tym zakresie można zgłaszać telefonicznie pod nr 33/4777210 lub na adres e-mail sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Kongresu Regionów, który będzie miał miejsce w Świdnicy. Planowany termin to 11-13 czerwca 2013 roku.

[txt] =>

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według 94 kryteriów zebranych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym szczególnie pozyskiwanie środków krajowych i zewnętrznych; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Trzecie miejsce Powiatu Cieszyńskiego to duży sukces samorządu. Wynik cieszy, ale i zobowiązuje. Postaramy się utrzymać to co udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć - mówi Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk.

Warto dodać, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie powiatu, zgłaszając do Starostwa w Cieszynie zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Informacje w tym zakresie można zgłaszać telefonicznie pod nr 33/4777210 lub na adres e-mail sekretariat@powiat.cieszyn.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Kongresu Regionów, który będzie miał miejsce w Świdnicy. Planowany termin to 11-13 czerwca 2013 roku.

[6] => Za działalność w 2012 roku Powiat Cieszyński osiągnął trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu w kategorii powiatów liczących powyżej 120 tys. mieszkańców. [short_txt] => Za działalność w 2012 roku Powiat Cieszyński osiągnął trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu w kategorii powiatów liczących powyżej 120 tys. mieszkańców. [7] => 2013-01-07 09:19:24 [date_add] => 2013-01-07 09:19:24 [8] => 1357546764 [date_add_stamp] => 1357546764 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-15 14:07:06 [data_mod] => 2013-01-15 14:07:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_rankingzpplogo.jpg [small] => ./files/news/s163x108_rankingzpplogo.jpg [full] => ./files/news/s800x600_rankingzpplogo.jpg ) [date_create] => 2013-01-07 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 321 [id] => 321 [1] => 0 [crisis] => [2] => Puchar Świata w Wiśle [name] => Puchar Świata w Wiśle [3] => puchar-swiata-w-wisle [url] => puchar-swiata-w-wisle [4] => puchar-skoki.jpg [5] =>

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE

Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. 9 stycznia 2013 roku na skoczni im. Adama Małysza odbędzie konkurs indywidualny.

Początek 2013 roku będzie w Wiśle niezwykle sportowy. Już 8 stycznia będzie można zobaczyć kwalifikacje do debiutującego w Beskidach konkursu Pucharu Świata. Czołową dziesiątkę będzie można zobaczyć w wiślańskim amfiteatrze podczas uczoczystego wręcznia numerów startowych. Najlepsi skoczkowie przyjadą do Wisły bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

9 stycznia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince odbędzie się konkurs indywidualny. Obędzie się on w godzinach wieczornych. Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 20.30.

Program zawodów:

08.01.2013 - wtorek (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 16.00 - 2 serie treningowe
 • Godzina 18.00 - kwalifikacje Godzina 19.30 - wręczenie numerów startowych amfiteatr im. Stanisława Hadyny (centrum)

09.01.2013 - środa (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 19.00 - seria próbna
 • Godzina 20.30 - I seria konkursowa
 • Godzina 21.40 - seria finałowa bezpośrednio po konkursie ceremonia dekoracji
[txt] =>

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE

Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. 9 stycznia 2013 roku na skoczni im. Adama Małysza odbędzie konkurs indywidualny.

Początek 2013 roku będzie w Wiśle niezwykle sportowy. Już 8 stycznia będzie można zobaczyć kwalifikacje do debiutującego w Beskidach konkursu Pucharu Świata. Czołową dziesiątkę będzie można zobaczyć w wiślańskim amfiteatrze podczas uczoczystego wręcznia numerów startowych. Najlepsi skoczkowie przyjadą do Wisły bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni.

9 stycznia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince odbędzie się konkurs indywidualny. Obędzie się on w godzinach wieczornych. Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 20.30.

Program zawodów:

08.01.2013 - wtorek (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 16.00 - 2 serie treningowe
 • Godzina 18.00 - kwalifikacje Godzina 19.30 - wręczenie numerów startowych amfiteatr im. Stanisława Hadyny (centrum)

09.01.2013 - środa (skocznia im. Adama Małysza Wisła Malinka)

 • Godzina 19.00 - seria próbna
 • Godzina 20.30 - I seria konkursowa
 • Godzina 21.40 - seria finałowa bezpośrednio po konkursie ceremonia dekoracji
[6] => Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. [short_txt] => Po raz pierwszy w Wiśle gościć będzie Puchar Świata w skokach narciarskich. Bezpośrednio po prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Beskidach. [7] => 2013-01-04 10:51:15 [date_add] => 2013-01-04 10:51:15 [8] => 1357293075 [date_add_stamp] => 1357293075 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 78.157.185.4 [IP] => 78.157.185.4 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2013-01-04 15:10:38 [data_mod] => 2013-01-04 15:10:38 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_puchar-skoki.jpg [small] => ./files/news/s163x108_puchar-skoki.jpg [full] => ./files/news/s800x600_puchar-skoki.jpg ) [date_create] => 2013-01-04 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 6 [id] => 6 [1] => 1 [add_to_news] => 1 [2] => Ostrzeżenie - Metanol [name] => Ostrzeżenie - Metanol [3] => ostrzezenie--metanol [url] => ostrzezenie--metanol [4] => metanol.jpg [5] =>

Główny Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 

- 4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy

- 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

 

 

 

Gdzie najczęściej występuje metanol:

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
- w płynach do spryskiwaczy
- w denaturacie
- w odmrażaczach do szyb
- w rozpuszczalnikach
 

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

- pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

następnie pojawiają się:

- bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty

- silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca

- senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 

Pierwsza pomoc:

- wezwać pogotowie ratunkowe

jeśli zatruty jest przytomny:

- wywołać u niego wymioty

- podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)

- jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc TEL: 999, 997 lub 112

 

[txt] =>

Główny Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 

- 4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy

- 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

 

 

 

Gdzie najczęściej występuje metanol:

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
- w płynach do spryskiwaczy
- w denaturacie
- w odmrażaczach do szyb
- w rozpuszczalnikach
 

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

- pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

następnie pojawiają się:

- bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty

- silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca

- senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 

Pierwsza pomoc:

- wezwać pogotowie ratunkowe

jeśli zatruty jest przytomny:

- wywołać u niego wymioty

- podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)

- jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc TEL: 999, 997 lub 112

 

[6] => Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! [short_txt] => Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! [7] => 2012-12-31 11:08:32 [date_add] => 2012-12-31 11:08:32 [8] => 1356948512 [date_add_stamp] => 1356948512 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 79.191.231.25 [IP] => 79.191.231.25 [12] => 1 [active] => 1 [13] => [count] => [14] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [15] => 2012-12-31 11:16:41 [data_mod] => 2012-12-31 11:16:41 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_metanol.jpg [small] => ./files/news/s163x108_metanol.jpg [full] => ./files/news/s800x600_metanol.jpg ) [date_create] => 2012-12-31 [crisis] => 1 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 320 [id] => 320 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert [name] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert [3] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert [url] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert [4] => [img] => [5] =>

Rozstrzygnięte zostały następujące otarte konkursy ofert:

1) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2013-2015. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3 pod nazwą „Przeciw przemocy domowej – kompleksowy program pomocy osobom i rodzinom”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 300.000,00zł w tym: 150.000,00zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego i 150.000,00zł z pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego. Wysokość dotacji w latach 2014 i 2015 może zostać zwiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przewidywany w projekcie ustawy budżetowej państwa i udzielana w proporcji 50% z budżetu Powiatu Cieszyńskiego i 50% z pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego.

2) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2013. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3 pod nazwą „Punkt Interwencji Kryzysowej – program pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji trudnej”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 50.000,00zł.

3) na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2013-2016. Wybrana została oferta złożona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4 pod nazwą „Prowadzenie ponadgminnego, Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zwanego dalej Ośrodkiem w latach 2013-2016”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 planowana, łączna wysokość dotacji na rok 2013 wynosi 399 600zł. Kwota dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia przedmiotowego Ośrodka ustalana jest przez Wojewodę miesięcznie jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług Ośrodka oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

 

[txt] =>

Rozstrzygnięte zostały następujące otarte konkursy ofert:

1) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2013-2015. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3 pod nazwą „Przeciw przemocy domowej – kompleksowy program pomocy osobom i rodzinom”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 300.000,00zł w tym: 150.000,00zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego i 150.000,00zł z pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego. Wysokość dotacji w latach 2014 i 2015 może zostać zwiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przewidywany w projekcie ustawy budżetowej państwa i udzielana w proporcji 50% z budżetu Powiatu Cieszyńskiego i 50% z pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu Cieszyńskiego.

2) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2013. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, 43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3 pod nazwą „Punkt Interwencji Kryzysowej – program pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji trudnej”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 50.000,00zł.

3) na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2013-2016. Wybrana została oferta złożona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4 pod nazwą „Prowadzenie ponadgminnego, Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zwanego dalej Ośrodkiem w latach 2013-2016”.

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 planowana, łączna wysokość dotacji na rok 2013 wynosi 399 600zł. Kwota dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia przedmiotowego Ośrodka ustalana jest przez Wojewodę miesięcznie jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług Ośrodka oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

 

[6] => Uchwałami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr: 539/ZP/IV/12, 540/ZP/IV/12, 541/ZP/IV/12 z dnia 27.12.2012r. rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecz. [short_txt] => Uchwałami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr: 539/ZP/IV/12, 540/ZP/IV/12, 541/ZP/IV/12 z dnia 27.12.2012r. rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecz. [7] => 2012-12-30 11:18:40 [date_add] => 2012-12-30 11:18:40 [8] => 1356862720 [date_add_stamp] => 1356862720 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 79.191.231.25 [IP] => 79.191.231.25 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-12-31 11:22:21 [data_mod] => 2012-12-31 11:22:21 [date_create] => 2012-12-30 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X