Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 145 [id] => 145 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia [name] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia [3] => wiosenne-spotkanie-promotorow-zdrowia [url] => wiosenne-spotkanie-promotorow-zdrowia [4] => dsc06544.jpg [5] =>

 Celem Forum jest integracja i konsolidacja społeczności lokalnej, wymiana informacji, a także współpraca i koordynacja działań na rzecz zdrowia. Poza spotkaniem, integralną częścią Forum jest tworzona przez wszystkich partnerów informacyjna baza danych, dostępna do wglądu zainteresowanych działaniami prozdrowotnymi przez cały rok na stronie internetowej Starostwa w kategorii „Zdrowie”, zakładce „Promocja Zdrowia”, a także liczne implementacje praktyczne, realizowane zarówno samodzielnie, jak i w wyniku nawiązanej współpracy.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgromadziło się 70 osób, które w swojej pracy zawodowej bądź społecznej zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem. W debacie uczestniczyli także Goście - Poseł na Sejm RP Aleksandra Trybuś, pracownicy  starostw w Bielsku- Białej i Żywcu oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu, w tym : samorządów, instytucji i jednostek samorządowych, przedstawicieli służby zdrowia, sektora edukacji, licznych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, a także firm prywatnych. W miły i refleksyjny klimat wprowadził uczestników muzyczny występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Pani Joanny Otręby, w składzie: wokal Ania Kopeć oraz akompaniament na gitarze, skrzypcach i na akordeonie: Maciej Sikora, Szymon Kucharczyk i Bartek Bocek.
Uroczystego otwarcia Forum dokonał Starosta Jerzy Nogowczyk, a po nim przywitała wszystkich Barbara Kłosowska, Kierownik  Biura Promocji Zdrowia Starostwa, która omawiając wybrane działania biura zainaugurowała debatę, składającą się kolejno z wystąpień w następujących tematach:
1."Dlaczego warto się badać?" Radna Anna Suchanek, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
2."Podaruj sobie zdrowie na Dzień Kobiet" Aleksandra Trybuś, Poseł na Sejm RP
3."Wspólna inicjatywa regionalna" Jadwiga Łękawa, Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej
4."Cykl Pro Salutae" Dariusz Babiak- Dział Marketingu ZZOZ w Cieszynie
5."Wczesna diagnostyka"dr Ryszard Kaszubski, ZZOZ Z-ca Ordynatora Oddz. Chirurgii Ogólnej
6."Działania w promocji zdrowia PPIS " Teresa Wałga, Państwowy Pow. Inspektor Sanitarny
7."Działania CPR" Jan Kawulok, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
8."Samobadanie piersi" dr Stanisław Bochenek, NZOZ "Przychodnia Akademicka" w Cieszynie
9."Informacja o Poradni Diabetologicznej" Beata Puczek, Przedsięb. Uzdrowiskowe "Ustroń"
10."Chcesz znaleźć pracę, przygotuj się na trudne wyzwania” Dorota Bizoń, Z ca Dyrektora PUP
11."Działania prozdrowotne na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Stowarzyszeniu "Nasze Dzieci" Wioletta Migacz- Lorek, psycholog
12."Kluby Zdrowia" Promotor Zdrowia Iwona Deperas, mgr Włodzimierz Pilch
13."Wychowanie przez czytanie" Beata Parchańska Koordynator, Biblioteka Miejska w Cieszynie
14."Pomoc w ramach Fundacji Św. Antoniego" Tadeusz Browiński, Prezes Fundacji
15."Pomoc dziecku osieroconemu" Halina Sajdok-Żyła, Członek Zarządu Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
16."Działania promocyjne SOiZ"dr Marta Hławiczka, Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie
17.Wybrane działania CME" Ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
18."Profilaktyka w szkole" Aneta Leś, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie 19."Joannici Dzieło Pomocy" Paweł Gumpert, koordynator Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy
 
Po debacie odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi  i rozdanie licznych materiałów profilaktyczno - informacyjnych.
Dzięki wsparciu Fundacji św. Antoniego z Ustronia w wspaniałe i smaczne domowe wypieki, firmie VegaHut z Skoczowie, która przygotowała jarskie kanapki, „Przychodni Akademickiej” w Cieszynie, która zakupiła kwiaty oraz firmie Avon z Cieszyna, która tradycyjnie ufundowała zestawy kosmetyków udało się stworzyć miły i pogodny nastrój z degustacją i niespodziankami. Spotkanie moderowała Barbara Kłosowska, w przygotowaniu całości uczestniczyła Daria Mielczarek 
[txt] =>

 Celem Forum jest integracja i konsolidacja społeczności lokalnej, wymiana informacji, a także współpraca i koordynacja działań na rzecz zdrowia. Poza spotkaniem, integralną częścią Forum jest tworzona przez wszystkich partnerów informacyjna baza danych, dostępna do wglądu zainteresowanych działaniami prozdrowotnymi przez cały rok na stronie internetowej Starostwa w kategorii „Zdrowie”, zakładce „Promocja Zdrowia”, a także liczne implementacje praktyczne, realizowane zarówno samodzielnie, jak i w wyniku nawiązanej współpracy.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgromadziło się 70 osób, które w swojej pracy zawodowej bądź społecznej zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem. W debacie uczestniczyli także Goście - Poseł na Sejm RP Aleksandra Trybuś, pracownicy  starostw w Bielsku- Białej i Żywcu oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu, w tym : samorządów, instytucji i jednostek samorządowych, przedstawicieli służby zdrowia, sektora edukacji, licznych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, a także firm prywatnych. W miły i refleksyjny klimat wprowadził uczestników muzyczny występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Pani Joanny Otręby, w składzie: wokal Ania Kopeć oraz akompaniament na gitarze, skrzypcach i na akordeonie: Maciej Sikora, Szymon Kucharczyk i Bartek Bocek.
Uroczystego otwarcia Forum dokonał Starosta Jerzy Nogowczyk, a po nim przywitała wszystkich Barbara Kłosowska, Kierownik  Biura Promocji Zdrowia Starostwa, która omawiając wybrane działania biura zainaugurowała debatę, składającą się kolejno z wystąpień w następujących tematach:
1."Dlaczego warto się badać?" Radna Anna Suchanek, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
2."Podaruj sobie zdrowie na Dzień Kobiet" Aleksandra Trybuś, Poseł na Sejm RP
3."Wspólna inicjatywa regionalna" Jadwiga Łękawa, Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej
4."Cykl Pro Salutae" Dariusz Babiak- Dział Marketingu ZZOZ w Cieszynie
5."Wczesna diagnostyka"dr Ryszard Kaszubski, ZZOZ Z-ca Ordynatora Oddz. Chirurgii Ogólnej
6."Działania w promocji zdrowia PPIS " Teresa Wałga, Państwowy Pow. Inspektor Sanitarny
7."Działania CPR" Jan Kawulok, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
8."Samobadanie piersi" dr Stanisław Bochenek, NZOZ "Przychodnia Akademicka" w Cieszynie
9."Informacja o Poradni Diabetologicznej" Beata Puczek, Przedsięb. Uzdrowiskowe "Ustroń"
10."Chcesz znaleźć pracę, przygotuj się na trudne wyzwania” Dorota Bizoń, Z ca Dyrektora PUP
11."Działania prozdrowotne na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Stowarzyszeniu "Nasze Dzieci" Wioletta Migacz- Lorek, psycholog
12."Kluby Zdrowia" Promotor Zdrowia Iwona Deperas, mgr Włodzimierz Pilch
13."Wychowanie przez czytanie" Beata Parchańska Koordynator, Biblioteka Miejska w Cieszynie
14."Pomoc w ramach Fundacji Św. Antoniego" Tadeusz Browiński, Prezes Fundacji
15."Pomoc dziecku osieroconemu" Halina Sajdok-Żyła, Członek Zarządu Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
16."Działania promocyjne SOiZ"dr Marta Hławiczka, Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie
17.Wybrane działania CME" Ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
18."Profilaktyka w szkole" Aneta Leś, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie 19."Joannici Dzieło Pomocy" Paweł Gumpert, koordynator Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy
 
Po debacie odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi  i rozdanie licznych materiałów profilaktyczno - informacyjnych.
Dzięki wsparciu Fundacji św. Antoniego z Ustronia w wspaniałe i smaczne domowe wypieki, firmie VegaHut z Skoczowie, która przygotowała jarskie kanapki, „Przychodni Akademickiej” w Cieszynie, która zakupiła kwiaty oraz firmie Avon z Cieszyna, która tradycyjnie ufundowała zestawy kosmetyków udało się stworzyć miły i pogodny nastrój z degustacją i niespodziankami. Spotkanie moderowała Barbara Kłosowska, w przygotowaniu całości uczestniczyła Daria Mielczarek 
[6] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia rozpoczęło ósmą edycję Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2012 roku. [short_txt] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia rozpoczęło ósmą edycję Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2012 roku. [7] => 2012-03-08 12:05:24 [date_add] => 2012-03-08 12:05:24 [8] => 1331204724 [date_add_stamp] => 1331204724 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-08 12:21:53 [data_mod] => 2012-03-08 12:21:53 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc06544.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc06544.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc06544.jpg ) [date_create] => 2012-03-08 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 144 [id] => 144 [1] => 0 [crisis] => [2] => Twarze Śląska Cieszyńskiego [name] => Twarze Śląska Cieszyńskiego [3] => twarze-slaska-cieszynskiego [url] => twarze-slaska-cieszynskiego [4] => [img] => [5] =>

Wspólnie z mieszkańcami naszego regionu na oficjalnym profilu powiatu cieszyńskiego w serwisie facebook.com (www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje) publikujemy fotografie popularnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Na Wasze propozycje i zdjęcia czekamy pod adresem: slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com.

[txt] =>

Wspólnie z mieszkańcami naszego regionu na oficjalnym profilu powiatu cieszyńskiego w serwisie facebook.com (www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje) publikujemy fotografie popularnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Na Wasze propozycje i zdjęcia czekamy pod adresem: slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com.

[6] => Ile jest Twarzy Śląska Cieszyńskiego? Wiele, a wśród nich są naukowcy, działacze społeczni, politycy, muzycy czy literaci. [short_txt] => Ile jest Twarzy Śląska Cieszyńskiego? Wiele, a wśród nich są naukowcy, działacze społeczni, politycy, muzycy czy literaci. [7] => 2012-03-05 17:27:03 [date_add] => 2012-03-05 17:27:03 [8] => 1330964823 [date_add_stamp] => 1330964823 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 178.42.199.137 [IP] => 178.42.199.137 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-05 17:39:07 [data_mod] => 2012-03-05 17:39:07 [date_create] => 2012-03-05 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 143 [id] => 143 [1] => 0 [crisis] => [2] => Przypominamy o naborze do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”! [name] => Przypominamy o naborze do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”! [3] => przypominamy-o-naborze-do-projektu-mam-zawod--mam-prace-w-regionie [url] => przypominamy-o-naborze-do-projektu-mam-zawod--mam-prace-w-regionie [4] => [img] => [5] =>

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w wiadmości z 10.02.2012.

 

  

[txt] =>

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w wiadmości z 10.02.2012.

 

  

[6] => Do 12.03.2012 r. trwa nabór „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. [short_txt] => Do 12.03.2012 r. trwa nabór „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. [7] => 2012-03-05 12:00:53 [date_add] => 2012-03-05 12:00:53 [8] => 1330945253 [date_add_stamp] => 1330945253 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-05 12:05:41 [data_mod] => 2012-03-05 12:05:41 [date_create] => 2012-03-05 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 142 [id] => 142 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs Firma Roku 2012 [name] => Konkurs Firma Roku 2012 [3] => konkurs-firma-roku-2012 [url] => konkurs-firma-roku-2012 [4] => 8286firmaroku-2012-gzc.jpg [5] =>

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Starosta Cieszyński Pan Jerzy Nogowczyk, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Starosta Żywiecki Pan Andrzej Zieliński zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu "FIRMA ROKU 2012" pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom". Uroczystość wręczania nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Tytuł "FIRMA ROKU 2012" promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Starosty Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2012 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2012 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2012 Ziemi Żywieckiej.

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu „Firma Roku” oraz statuetka Dedala - autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro. małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Zgłoszenia można składać (e-mail, fax, pocztą lub osobiście) od 12.03 do 13.04.2012 r. w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Promocji Miasta, Starostwach Powiatowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Szczegółowe informacje regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronach: www.cci.pl www.powiat.bielsko.pl www.powiat.cieszyn.pl www.um.bielsko.pl www.starostwo.zywiec.pl

Starostowie, Prezydent Miasta oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w Konkursie

Do pobrania:

1/ Formularz zgłoszeniowy Firma Roku 2012: kliknij tutaj

2/ Regulamin konkursu Firma Roku 2012: kliknij tutaj
 

Gala konkursu Firma Roku 2011 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie:

[txt] =>

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Starosta Cieszyński Pan Jerzy Nogowczyk, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Starosta Żywiecki Pan Andrzej Zieliński zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu "FIRMA ROKU 2012" pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom". Uroczystość wręczania nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Tytuł "FIRMA ROKU 2012" promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Starosty Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2012 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2012 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2012 Ziemi Żywieckiej.

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu „Firma Roku” oraz statuetka Dedala - autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro. małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Zgłoszenia można składać (e-mail, fax, pocztą lub osobiście) od 12.03 do 13.04.2012 r. w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Promocji Miasta, Starostwach Powiatowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Szczegółowe informacje regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronach: www.cci.pl www.powiat.bielsko.pl www.powiat.cieszyn.pl www.um.bielsko.pl www.starostwo.zywiec.pl

Starostowie, Prezydent Miasta oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w Konkursie

Do pobrania:

1/ Formularz zgłoszeniowy Firma Roku 2012: kliknij tutaj

2/ Regulamin konkursu Firma Roku 2012: kliknij tutaj
 

Gala konkursu Firma Roku 2011 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie:

[6] => III edycja Konkursu >FIRMA ROKU 2012< pod hasłem >Samorządy - Przedsiębiorcom< [short_txt] => III edycja Konkursu >FIRMA ROKU 2012< pod hasłem >Samorządy - Przedsiębiorcom< [7] => 2012-03-01 14:47:13 [date_add] => 2012-03-01 14:47:13 [8] => 1330609633 [date_add_stamp] => 1330609633 [9] => pl [lang] => pl [10] => 14 [id_user] => 14 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-01 15:24:15 [data_mod] => 2012-03-01 15:24:15 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_8286firmaroku-2012-gzc.jpg [small] => ./files/news/s163x108_8286firmaroku-2012-gzc.jpg [full] => ./files/news/s800x600_8286firmaroku-2012-gzc.jpg ) [date_create] => 2012-03-01 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 141 [id] => 141 [1] => 0 [crisis] => [2] => Sukcesy sportowe niepełnosprawnych [name] => Sukcesy sportowe niepełnosprawnych [3] => sukcesy-sportowe-niepelnosprawnych [url] => sukcesy-sportowe-niepelnosprawnych [4] => 20120226an280.jpg [5] =>

Podczas imprezy odbyło się także losowanie decydujące o tym, którzy spośród medalistów polecą w 2013  roku do Korei Południowej, gdzie odbędą się Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych.  W  tym szczęśliwym składzie znalazła się mieszkanka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu Beata Goliczewska. Zawodniczka ta reprezentowała już Olimpiady Specjalne w tenisie stołowym na Igrzyskach w Dublinie-2003 i Shanghaju-2007.    Imprezę zamknęło uroczyste przekazanie ognia i flagi Olimpiad Specjalnych przez Organizatorów z Wisły: Józefę Karkoszkę Warchał i Krzysztofa Krzyżanowskiego na ręce Grzegorza Kurkowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego drugiej części Igrzysk, w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej.
 

[txt] =>

Podczas imprezy odbyło się także losowanie decydujące o tym, którzy spośród medalistów polecą w 2013  roku do Korei Południowej, gdzie odbędą się Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych.  W  tym szczęśliwym składzie znalazła się mieszkanka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu Beata Goliczewska. Zawodniczka ta reprezentowała już Olimpiady Specjalne w tenisie stołowym na Igrzyskach w Dublinie-2003 i Shanghaju-2007.    Imprezę zamknęło uroczyste przekazanie ognia i flagi Olimpiad Specjalnych przez Organizatorów z Wisły: Józefę Karkoszkę Warchał i Krzysztofa Krzyżanowskiego na ręce Grzegorza Kurkowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego drugiej części Igrzysk, w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej.
 

[6] => Zakończyły się VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Wisła 2012. Na Ceremonii Zamknięcia na Kubalonce pojawił się Ambasador Olimpiad Specjalnych Cezary Pazura. [short_txt] => Zakończyły się VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Wisła 2012. Na Ceremonii Zamknięcia na Kubalonce pojawił się Ambasador Olimpiad Specjalnych Cezary Pazura. [7] => 2012-03-01 09:27:46 [date_add] => 2012-03-01 09:27:46 [8] => 1330590466 [date_add_stamp] => 1330590466 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 178.42.229.251 [IP] => 178.42.229.251 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-01 09:46:39 [data_mod] => 2012-03-01 09:46:39 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_20120226an280.jpg [small] => ./files/news/s163x108_20120226an280.jpg [full] => ./files/news/s800x600_20120226an280.jpg ) [date_create] => 2012-03-01 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 140 [id] => 140 [1] => 0 [crisis] => [2] => Śląsk dla szpitala [name] => Śląsk dla szpitala [3] => slask-dla-szpitala [url] => slask-dla-szpitala [4] => 01.jpg [5] =>

Impreza była okazją do uroczystego świetowania jubileuszu 120-lecia Szpitala Śląskiego oraz 50 lecia cieszyńskiej neurologii. Podczas poprzednich edycji koncertu charytatywnego ZPiT”Śląsk”, zbierano środki na zakup elektromiografu dla Oddziału Neurologicznego, laparoskopu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Za środki zebrane w tym roku  zakupiony zostanie laser dla Oddziału Urologicznego.                                                                                                                                   Część artystyczną imprezy poprzedziła projekcja filmu, zrealizowanego przez TV Katowice, w którym zawarta została 120 letnia historia Szpitala; od pierwszego pacjenta, przyjętego w roku 1892 aż do czasów współczesnych. Obraz powstał m.in. dzięki merytorycznej pomocy Ireny French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a także grup rekonstrukcyjnych z Cieszyna, Wodzisławia Śląskiego, Łazisk Górnych, Węgierskiej Górki, Bielska-Białej, Skoczowa oraz pracowników Szpitala.                            Po części oficjalnej Zespół „Śląsk” przedstawił bogaty i wielobarwny program "W Europie ze Śląskiem”. Była to obszerna prezentacja muzycznych, wokalnych i tanecznych popisów, charakterystycznych dla kręgu państw i narodów Unii Europejskiej, a także najbardziej znanych pozycji z programów Zespołu.

Organizatorami koncertu byli: Dyrekcja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

[txt] =>

Impreza była okazją do uroczystego świetowania jubileuszu 120-lecia Szpitala Śląskiego oraz 50 lecia cieszyńskiej neurologii. Podczas poprzednich edycji koncertu charytatywnego ZPiT”Śląsk”, zbierano środki na zakup elektromiografu dla Oddziału Neurologicznego, laparoskopu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Za środki zebrane w tym roku  zakupiony zostanie laser dla Oddziału Urologicznego.                                                                                                                                   Część artystyczną imprezy poprzedziła projekcja filmu, zrealizowanego przez TV Katowice, w którym zawarta została 120 letnia historia Szpitala; od pierwszego pacjenta, przyjętego w roku 1892 aż do czasów współczesnych. Obraz powstał m.in. dzięki merytorycznej pomocy Ireny French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a także grup rekonstrukcyjnych z Cieszyna, Wodzisławia Śląskiego, Łazisk Górnych, Węgierskiej Górki, Bielska-Białej, Skoczowa oraz pracowników Szpitala.                            Po części oficjalnej Zespół „Śląsk” przedstawił bogaty i wielobarwny program "W Europie ze Śląskiem”. Była to obszerna prezentacja muzycznych, wokalnych i tanecznych popisów, charakterystycznych dla kręgu państw i narodów Unii Europejskiej, a także najbardziej znanych pozycji z programów Zespołu.

Organizatorami koncertu byli: Dyrekcja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

[6] => Już czwarty raz w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbył się charytatywny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St.Hadyny. W tym roku miał on szczególny charakter. [short_txt] => Już czwarty raz w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbył się charytatywny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St.Hadyny. W tym roku miał on szczególny charakter. [7] => 2012-02-27 10:10:45 [date_add] => 2012-02-27 10:10:45 [8] => 1330333845 [date_add_stamp] => 1330333845 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-02-27 11:21:27 [data_mod] => 2012-02-27 11:21:27 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_01.jpg [small] => ./files/news/s163x108_01.jpg [full] => ./files/news/s800x600_01.jpg ) [date_create] => 2012-02-27 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 139 [id] => 139 [1] => 0 [crisis] => [2] => Most do własnej firmy [name] => Most do własnej firmy [3] => most-do-wlasnej-firmy [url] => most-do-wlasnej-firmy [4] => [img] => [5] =>

Celem  projektu jest pomoc osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej poprzez fachowe wsparcie merytoryczne oraz finansowe (m.in. dotacje w średniej wysokości 35 000 zł.) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Do projektu zaproszone są osoby (kobiety i mężczyzn) pracujące i niepracujące w wieku 45-65 lat oraz osoby niepełnosprawne (niezależnie od wieku).

 

Projekt „Most do własnej firmy” realizowany będzie od 01.03.2012, rekrutacja otwarta nastąpi w maju 2012r, na co najmniej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji, na stronie projektu "Most do własnej firmy" zostanie podany:

- Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- Formularz rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie;

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego.

 

[txt] =>

Celem  projektu jest pomoc osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej poprzez fachowe wsparcie merytoryczne oraz finansowe (m.in. dotacje w średniej wysokości 35 000 zł.) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Do projektu zaproszone są osoby (kobiety i mężczyzn) pracujące i niepracujące w wieku 45-65 lat oraz osoby niepełnosprawne (niezależnie od wieku).

 

Projekt „Most do własnej firmy” realizowany będzie od 01.03.2012, rekrutacja otwarta nastąpi w maju 2012r, na co najmniej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji, na stronie projektu "Most do własnej firmy" zostanie podany:

- Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- Formularz rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie;

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego.

 

[6] => Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej otrzymało dofinansowanie projektu „Most do własnej firmy” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. [short_txt] => Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej otrzymało dofinansowanie projektu „Most do własnej firmy” realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. [7] => 2012-02-27 09:29:18 [date_add] => 2012-02-27 09:29:18 [8] => 1330331358 [date_add_stamp] => 1330331358 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-02-27 09:38:44 [data_mod] => 2012-02-27 09:38:44 [date_create] => 2012-02-27 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 138 [id] => 138 [1] => 0 [crisis] => [2] => Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 [name] => Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 [3] => oferta-edukacyjna-szkol-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20122013 [url] => oferta-edukacyjna-szkol-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20122013 [4] => [img] => [5] =>

Poniżej zamieszczone są tabele z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych.

Liceum_Ogolnoksztalcace.pdf

Technikum.pdf

Zasadnicza_Szkola_Zawodowa.pdf

Szkoly_dla_doroslych.pdf

[txt] =>

Poniżej zamieszczone są tabele z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych.

Liceum_Ogolnoksztalcace.pdf

Technikum.pdf

Zasadnicza_Szkola_Zawodowa.pdf

Szkoly_dla_doroslych.pdf

[6] => Powiat Cieszyński przygotował bogatą ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013. Jest ona skierowana głównie do tegorocznych absolwentów gimnazjów. [short_txt] => Powiat Cieszyński przygotował bogatą ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013. Jest ona skierowana głównie do tegorocznych absolwentów gimnazjów. [7] => 2012-02-24 10:21:12 [date_add] => 2012-02-24 10:21:12 [8] => 1330075272 [date_add_stamp] => 1330075272 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-02-24 10:30:19 [data_mod] => 2012-02-24 10:30:19 [date_create] => 2012-02-24 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X