Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 83 [id] => 83 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do Komisji Grantowych [name] => Nabór członków do Komisji Grantowych [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-grantowych [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-grantowych [4] => [img] => [5] =>

publicznych w ramach ogłoszonych Konkursów na 2012 rok.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Do zadań Komisji Grantowej należy :
• ocena i opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach Konkursu w poszczególnych dziedzinach,
• proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert

Wymagania warunkujące możliwość przystąpienia do Komisji Grantowej:
• w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• nieposzlakowana opinia,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisjach konkursowych można składać do dnia 6 grudnia 2011 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub nadsyłać pocztą, z dopiskiem „KOMISJA GRANTOWA”. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Sportu Turystyki i Informacji, pod nr telefonu: 33/ 4777 222, e–mail: wt@powiat.cieszyn.pl


Załączniki:

 

[txt] =>

publicznych w ramach ogłoszonych Konkursów na 2012 rok.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Do zadań Komisji Grantowej należy :
• ocena i opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach Konkursu w poszczególnych dziedzinach,
• proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert

Wymagania warunkujące możliwość przystąpienia do Komisji Grantowej:
• w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• nieposzlakowana opinia,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisjach konkursowych można składać do dnia 6 grudnia 2011 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub nadsyłać pocztą, z dopiskiem „KOMISJA GRANTOWA”. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Sportu Turystyki i Informacji, pod nr telefonu: 33/ 4777 222, e–mail: wt@powiat.cieszyn.pl


Załączniki:

 

[6] => W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartymi Konkursami Ofert zapraszamy do udziału w pracach Komisji Grantowych, opiniujących i oceniających oferty na realizację zadań [short_txt] => W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartymi Konkursami Ofert zapraszamy do udziału w pracach Komisji Grantowych, opiniujących i oceniających oferty na realizację zadań [7] => 2011-11-24 07:44:48 [date_add] => 2011-11-24 07:44:48 [8] => 1322117088 [date_add_stamp] => 1322117088 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 83.30.105.218 [IP] => 83.30.105.218 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-24 10:51:12 [data_mod] => 2011-11-24 10:51:12 [date_create] => 2011-11-24 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 82 [id] => 82 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dokształcanie za unijne [name] => Dokształcanie za unijne [3] => doksztalcanie-za-unijne [url] => doksztalcanie-za-unijne [4] => img6009resize.jpg [5] =>

Śląskiego" w ramach priorytetu IX działanie 9.3 POKL, zorganizowana przez lidera projektu firmę Otawa Group w Katowicach oraz partnera Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów CKU i CKP. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy oraz nauczyciele Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W ramach projektu 4 spośród 23 Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w województwie Śląskim, w tym CKP w Bażanowicach otrzymało wsparcie w wysokości 100 000,00zł na realizację własnej koncepcji „Jestem aktywny – nie boje się przyszłości”. W swoim wystąpieniu dyrektor placówki Józef Świeży przedstawił główne cele oraz korzyści, jakie CKP utykało z tytułu otrzymanego wsparcia na realizację koncepcji. Podkreślił również wielka rolę kształcenia ustawicznego wśród ludzi dorosłych, zmagających się z wymagającym i ciągle zmiennym rynkiem pracy.
Podczas realizacji szkoleń zastosowano innowacyjną zasadę e-learningu. Przystępność platformy e-learningowej oraz zastosowana forma kształcenia na odległość zyskała uznanie uczestników szkoleń.
Poszukiwanie i rozwój nowoczesnych technik wspierających edukację to odpowiedź na zapotrzebowanie państwa w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, jak również polityki UE w obszarze tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

 

[txt] =>

Śląskiego" w ramach priorytetu IX działanie 9.3 POKL, zorganizowana przez lidera projektu firmę Otawa Group w Katowicach oraz partnera Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów CKU i CKP. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy oraz nauczyciele Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W ramach projektu 4 spośród 23 Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w województwie Śląskim, w tym CKP w Bażanowicach otrzymało wsparcie w wysokości 100 000,00zł na realizację własnej koncepcji „Jestem aktywny – nie boje się przyszłości”. W swoim wystąpieniu dyrektor placówki Józef Świeży przedstawił główne cele oraz korzyści, jakie CKP utykało z tytułu otrzymanego wsparcia na realizację koncepcji. Podkreślił również wielka rolę kształcenia ustawicznego wśród ludzi dorosłych, zmagających się z wymagającym i ciągle zmiennym rynkiem pracy.
Podczas realizacji szkoleń zastosowano innowacyjną zasadę e-learningu. Przystępność platformy e-learningowej oraz zastosowana forma kształcenia na odległość zyskała uznanie uczestników szkoleń.
Poszukiwanie i rozwój nowoczesnych technik wspierających edukację to odpowiedź na zapotrzebowanie państwa w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, jak również polityki UE w obszarze tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

 

[6] => W dniu 18.11.2011r odbyła się w Katowicach konferencja objęta honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty podsumowująca realizację projektu „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy Województwa [short_txt] => W dniu 18.11.2011r odbyła się w Katowicach konferencja objęta honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty podsumowująca realizację projektu „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy Województwa [7] => 2011-11-22 13:21:56 [date_add] => 2011-11-22 13:21:56 [8] => 1321964516 [date_add_stamp] => 1321964516 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-22 14:07:20 [data_mod] => 2011-11-22 14:07:20 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img6009resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img6009resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img6009resize.jpg ) [date_create] => 2011-11-22 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 81 [id] => 81 [1] => 0 [crisis] => [2] => Remont na Bielskiej - wyłączenie z ruchu [name] => Remont na Bielskiej - wyłączenie z ruchu [3] => remont-na-bielskiej--wylaczenie-z-ruchu [url] => remont-na-bielskiej--wylaczenie-z-ruchu [4] => [img] => [5] =>

komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński informuje, że z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas wykonywania robót bitumicznych (warstwy ścieralnej) w dniach od 23 i 24 listopada br. (w godzinach od 9:00-18:00) ruch pojazdów na odcinku ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Kossak-Szatkowskiej będzie wstrzymany. Planowany czas wyłączenia ul. Bielskiej z ruchu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków prowadzenia robót.

Na czas zamknięcia wyznaczono objazd ulicami: Stawową i Kolejową. Dodatkowo dla ruchu o charakterze lokalnym wyznaczono trasy dojazdu do osiedla Podgórze od strony Centrum oraz w kierunku przeciwnym (dojazd ulicami Górną i Hallera) - trasa objazdu w załączeniu.

ZOBACZ TRASĘ OBJAZDU [pdf, 3.7MB] 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!
 

[txt] =>

komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński informuje, że z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas wykonywania robót bitumicznych (warstwy ścieralnej) w dniach od 23 i 24 listopada br. (w godzinach od 9:00-18:00) ruch pojazdów na odcinku ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Kossak-Szatkowskiej będzie wstrzymany. Planowany czas wyłączenia ul. Bielskiej z ruchu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków prowadzenia robót.

Na czas zamknięcia wyznaczono objazd ulicami: Stawową i Kolejową. Dodatkowo dla ruchu o charakterze lokalnym wyznaczono trasy dojazdu do osiedla Podgórze od strony Centrum oraz w kierunku przeciwnym (dojazd ulicami Górną i Hallera) - trasa objazdu w załączeniu.

ZOBACZ TRASĘ OBJAZDU [pdf, 3.7MB] 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!
 

[6] => W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu [short_txt] => W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu [7] => 2011-11-21 07:30:09 [date_add] => 2011-11-21 07:30:09 [8] => 1321857009 [date_add_stamp] => 1321857009 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 83.30.92.55 [IP] => 83.30.92.55 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-22 08:09:16 [data_mod] => 2011-11-22 08:09:16 [date_create] => 2011-11-21 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 80 [id] => 80 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs ofert [name] => Konkurs ofert [3] => konkurs-ofert [url] => konkurs-ofert [4] => [img] => [5] =>

§1

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych w „Programie Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” (w nawiasach podana została planowana wysokość kwot przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań):

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (84.000 zł),

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (60.000 zł),

c) turystyka (25.000 zł),

d) ochrona i promocja zdrowia (10.000 zł),

e) edukacja (30.000 zł),

f) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy (5.000 zł),

g) ochrona środowiska (2.000 zł),

h) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł),

i) pomoc społeczna (35.000 zł).


2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursów na rok 2012, określi ostatecznie uchwała budżetowa Rady Powiatu w danych działach klasyfikacji budżetowej.

 

§2
Konkursy obejmują oferty na zadania o zasięgu oddziaływania przekraczającym obszar jednej gminy i których realizacja rozpoczyna się w roku 2012.

§3

1. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursach określonych w § 1, ust.1, lit. a – e, oraz lit. g – i, są podmioty działające w w/w obszarach:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) spółdzielnie socjalne,

d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie określonym w § 1, ust.1, lit. f, są podmioty:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,
c) związki zawodowe,
d) organizacje pracodawców,
e) instytucje szkoleniowe,
f) agencje zatrudnienia,
g) centra integracji społecznej.

3. Podmioty wymienione w ust. 2 nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku (prowadzą działalność non-profit).


§4

Na realizację zadań wyłonionych w konkursach Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż 254.000,00 zł.


§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25):

a) do dnia 09 grudnia 2011 r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się
w I kwartale 2012 roku,

b) do dnia 31 stycznia 2012 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.


2. W przypadku konkursu z zakresu pomocy społecznej na zadania realizowane w 2012 roku OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE pierwszy termin składania ofert, tj. 09 grudnia 2011 r.

3. Oferty należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie
(przy ulicy Bobreckiej 29) lub nadesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego.


§ 6

1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

2. Maksymalna kwota dotacji wynosi:

a) w dziedzinach określonych w § 1, ust. 1, lit. a-f – 5.000 zł,

b) w dziedzinie określonej w § 1, ust. 1, lit. i – 6.000 zł.

3. Kwoty wymienione w ust. 2 dotyczą roku budżetowego tj. w przypadku zadań wieloletnich maksymalna kwota dofinansowania na ich realizację w danym roku budżetowym wynosi tak jak w ust. 2.
4. Kwoty wymienione w ust. 2 mogą ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z rodzajami zadań, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu Otwartych Konkursów Ofert na 2012 r.
b) zgodnością z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,
c) możliwością realizacji zadania publicznego,
d) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
e) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób zaangażowanych
w realizację zadania,
f) planowanym wkładem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,
g) planowanym wkładem rzeczowym oraz osobowym (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków),
h) użytecznością zadania dla mieszkańców powiatu,
i) rangą i zasięgiem oddziaływania zadania,
j) kontynuacją wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),
k) doświadczeniem organizacji,
l) oceną realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.


§8

1. Zarząd Powiatu powołuje, odpowiednie komisje konkursowe, które opiniują wnioski o dotację.
2. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminach:

a) do dnia 16 stycznia 2012 r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się
w I kwartale 2012 roku,

b) do dnia 31 marca 2012 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012,
czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.

3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
4. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).


§10

1. Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane, z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: w 2010 roku – 237.000 zł, w 2011 roku – 251.000 zł

2. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
 

Szczegółowe informacje, regulamin Otwartych Konkursów Ofert oraz aktualny druk wniosku znajdują się m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

[txt] =>

§1

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych w „Programie Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” (w nawiasach podana została planowana wysokość kwot przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań):

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (84.000 zł),

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (60.000 zł),

c) turystyka (25.000 zł),

d) ochrona i promocja zdrowia (10.000 zł),

e) edukacja (30.000 zł),

f) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy (5.000 zł),

g) ochrona środowiska (2.000 zł),

h) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł),

i) pomoc społeczna (35.000 zł).


2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursów na rok 2012, określi ostatecznie uchwała budżetowa Rady Powiatu w danych działach klasyfikacji budżetowej.

 

§2
Konkursy obejmują oferty na zadania o zasięgu oddziaływania przekraczającym obszar jednej gminy i których realizacja rozpoczyna się w roku 2012.

§3

1. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursach określonych w § 1, ust.1, lit. a – e, oraz lit. g – i, są podmioty działające w w/w obszarach:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) spółdzielnie socjalne,

d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie określonym w § 1, ust.1, lit. f, są podmioty:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,
c) związki zawodowe,
d) organizacje pracodawców,
e) instytucje szkoleniowe,
f) agencje zatrudnienia,
g) centra integracji społecznej.

3. Podmioty wymienione w ust. 2 nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku (prowadzą działalność non-profit).


§4

Na realizację zadań wyłonionych w konkursach Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż 254.000,00 zł.


§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25):

a) do dnia 09 grudnia 2011 r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się
w I kwartale 2012 roku,

b) do dnia 31 stycznia 2012 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.


2. W przypadku konkursu z zakresu pomocy społecznej na zadania realizowane w 2012 roku OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE pierwszy termin składania ofert, tj. 09 grudnia 2011 r.

3. Oferty należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie
(przy ulicy Bobreckiej 29) lub nadesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego.


§ 6

1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

2. Maksymalna kwota dotacji wynosi:

a) w dziedzinach określonych w § 1, ust. 1, lit. a-f – 5.000 zł,

b) w dziedzinie określonej w § 1, ust. 1, lit. i – 6.000 zł.

3. Kwoty wymienione w ust. 2 dotyczą roku budżetowego tj. w przypadku zadań wieloletnich maksymalna kwota dofinansowania na ich realizację w danym roku budżetowym wynosi tak jak w ust. 2.
4. Kwoty wymienione w ust. 2 mogą ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z rodzajami zadań, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu Otwartych Konkursów Ofert na 2012 r.
b) zgodnością z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,
c) możliwością realizacji zadania publicznego,
d) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
e) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób zaangażowanych
w realizację zadania,
f) planowanym wkładem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,
g) planowanym wkładem rzeczowym oraz osobowym (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków),
h) użytecznością zadania dla mieszkańców powiatu,
i) rangą i zasięgiem oddziaływania zadania,
j) kontynuacją wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),
k) doświadczeniem organizacji,
l) oceną realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.


§8

1. Zarząd Powiatu powołuje, odpowiednie komisje konkursowe, które opiniują wnioski o dotację.
2. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminach:

a) do dnia 16 stycznia 2012 r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się
w I kwartale 2012 roku,

b) do dnia 31 marca 2012 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012,
czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.

3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
4. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).


§10

1. Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane, z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: w 2010 roku – 237.000 zł, w 2011 roku – 251.000 zł

2. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
 

Szczegółowe informacje, regulamin Otwartych Konkursów Ofert oraz aktualny druk wniosku znajdują się m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

[6] => Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, realizowanych w roku 2012, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. [short_txt] => Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, realizowanych w roku 2012, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. [7] => 2011-11-17 12:15:24 [date_add] => 2011-11-17 12:15:24 [8] => 1321528524 [date_add_stamp] => 1321528524 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.30.101 [IP] => 83.22.30.101 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-17 12:23:15 [data_mod] => 2011-11-17 12:23:15 [date_create] => 2011-11-17 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 79 [id] => 79 [1] => 0 [crisis] => [2] => Szybiński Szkołą Sukcesu [name] => Szybiński Szkołą Sukcesu [3] => szybinski-szkola-sukcesu [url] => szybinski-szkola-sukcesu [4] => [img] => [5] =>

 

Projekt ten nosi nazwę „Szkoła Sukcesu”. Jednym z jego celów jest podniesienie zainteresowania oraz rozszerzenie umiejętności oraz wiedzy głównie z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczniowie szkoły mają okazję uczęszczać na bezpłatne zajęcia w następujących sekcjach:
 1. JĘZYKI OBCE DLA AMBITNYCH- język francuski, niemiecki oraz angielski (grupa podstawowa i rozszerzona)
 2. FASCYNACJE MATEMATYCZNO-LOGICZNE – ( grupa podstawowa  i  rozszerzona)
 3. TAJEMNICE OTACZAJĄCEGO ŚWIATA - sekcja fizyczna, chemiczna oraz biologiczna
 4. CYBERKLASA (sekcja sieciowa oraz programowanie robotów LEGO NXT Mindstorms”)
 5. Sztuka samoobrony AIKIDO (dwie grupy)
 6. PONAD BARIERY - warsztaty pedagogiczno-psychologiczne – dla wszystkich uczestników projektu
Program jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki".
Uczniowie, którym udało się zakwalifikować na zajęcia Szkoły Sukcesu nie ukrywali zadowolenia. Podczas rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i  w ankietach ewaluacyjnych podkreślali atuty projektu: bezpłatne ciekawe zajęcia, możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań z wybranych przedmiotów, materiały dydaktyczne, ciekawe nagrody w konkursach, warsztaty psychologiczne oraz nieodpłatne wycieczki edukacyjne.  A ponadto miła atmosfera, małe grupy oraz poczęstunek w trakcie lekcji.
Pozyskanie środków finansowych zapewniło uczniom szkoły możliwość korzystania z darmowych podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów potrzebnych do zajęć, a także z profesjonalnych pomocy naukowych. I tak w ramach Szkoły Sukcesu zakupiono m.in.: wagę precyzyjną,  programy „Mathematica”, drukarkę, dwa roboty lego wraz z oprogramowaniem, oscyloskop, kamerę cyfrową, globus z mapą nieba, laptop oraz projektor multimedialny, maty oraz stroje do sportów walki AIKIDO. W sumie, na pomoce i zestawy edukacyjne dla uczestników projektu, wydano ponad 115 tys. zł .
Dzięki projektowi uczniowie  szkoły realizują zainteresowania, jednocześnie podnosząc kompetencje    w wybranych przez siebie dziedzinach. Z drugiej strony, głównie dzięki warsztatom psychologicznym, mają możliwość pokonania wewnętrznych barier przeszkadzających  w autoprezentacji podczas ustnych egzaminów maturalnych,. Niewątpliwie  pomogą one również w niedalekiej przyszłości zaistnieć na rynku pracy.

 

 

[txt] =>

 

Projekt ten nosi nazwę „Szkoła Sukcesu”. Jednym z jego celów jest podniesienie zainteresowania oraz rozszerzenie umiejętności oraz wiedzy głównie z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczniowie szkoły mają okazję uczęszczać na bezpłatne zajęcia w następujących sekcjach:
 1. JĘZYKI OBCE DLA AMBITNYCH- język francuski, niemiecki oraz angielski (grupa podstawowa i rozszerzona)
 2. FASCYNACJE MATEMATYCZNO-LOGICZNE – ( grupa podstawowa  i  rozszerzona)
 3. TAJEMNICE OTACZAJĄCEGO ŚWIATA - sekcja fizyczna, chemiczna oraz biologiczna
 4. CYBERKLASA (sekcja sieciowa oraz programowanie robotów LEGO NXT Mindstorms”)
 5. Sztuka samoobrony AIKIDO (dwie grupy)
 6. PONAD BARIERY - warsztaty pedagogiczno-psychologiczne – dla wszystkich uczestników projektu
Program jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki".
Uczniowie, którym udało się zakwalifikować na zajęcia Szkoły Sukcesu nie ukrywali zadowolenia. Podczas rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i  w ankietach ewaluacyjnych podkreślali atuty projektu: bezpłatne ciekawe zajęcia, możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań z wybranych przedmiotów, materiały dydaktyczne, ciekawe nagrody w konkursach, warsztaty psychologiczne oraz nieodpłatne wycieczki edukacyjne.  A ponadto miła atmosfera, małe grupy oraz poczęstunek w trakcie lekcji.
Pozyskanie środków finansowych zapewniło uczniom szkoły możliwość korzystania z darmowych podręczników, ćwiczeń oraz innych materiałów potrzebnych do zajęć, a także z profesjonalnych pomocy naukowych. I tak w ramach Szkoły Sukcesu zakupiono m.in.: wagę precyzyjną,  programy „Mathematica”, drukarkę, dwa roboty lego wraz z oprogramowaniem, oscyloskop, kamerę cyfrową, globus z mapą nieba, laptop oraz projektor multimedialny, maty oraz stroje do sportów walki AIKIDO. W sumie, na pomoce i zestawy edukacyjne dla uczestników projektu, wydano ponad 115 tys. zł .
Dzięki projektowi uczniowie  szkoły realizują zainteresowania, jednocześnie podnosząc kompetencje    w wybranych przez siebie dziedzinach. Z drugiej strony, głównie dzięki warsztatom psychologicznym, mają możliwość pokonania wewnętrznych barier przeszkadzających  w autoprezentacji podczas ustnych egzaminów maturalnych,. Niewątpliwie  pomogą one również w niedalekiej przyszłości zaistnieć na rynku pracy.

 

 

[6] => Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, dzięki autorskiemu projektowi Danuty Kożusznik (nauczycielki informatyki), już drugi rok z rzędu pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne. [short_txt] => Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, dzięki autorskiemu projektowi Danuty Kożusznik (nauczycielki informatyki), już drugi rok z rzędu pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne. [7] => 2011-11-17 06:52:33 [date_add] => 2011-11-17 06:52:33 [8] => 1321509153 [date_add_stamp] => 1321509153 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.30.101 [IP] => 83.22.30.101 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-17 07:00:46 [data_mod] => 2011-11-17 07:00:46 [date_create] => 2011-11-17 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 77 [id] => 77 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 [name] => Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 [3] => konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-slaska-cieszynskiego-2001-2016 [url] => konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-slaska-cieszynskiego-2001-2016 [4] => [img] => [5] =>

Uwagi prosimy przesyłać na adres e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl, w terminie do 25.11.2011 r.

 Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 - wersja robocza 

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego jest długofalowym (do 2016 r.) planem działania samorządu powiatu we współpracy z samorządami gmin wchodzącymi w jego skład i innymi jednostkami organizacyjnymi. Strategia określa misję powiatu, cele rozwoju wraz ze sposobami ich osiągania oraz warunkami realizacji.

Strategia wyznacza kierunki działania obecnym i przyszłym zarządom i radom powiatu. Uchwalenie i aktualizowanie takiego dokumentu jest również konieczne po to, aby samorząd powiatowy mógł ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację swoich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.

Przeprowadzenie prac związanych z aktualizacją Strategii pozwoli określić nowe zadania Powiatu wobec szans i wyzwań jakie daje członkostwo w UE, a tym samym stworzy możliwość efektywnego wykorzystania środków finansowych, które będą do dyspozycji w nowym okresie programowania funduszy unijnych. Konieczność dokonania zmian i uzupełnień w realizowanym obecnie dokumencie wynika także z faktu pojawienia się nowych okoliczności, nie znanych na etapie opracowywania Strategii.

Na obecnym etapie zakłada się, iż podstawy strategii wyrażone w misji jak i w domenach strategicznych, powinny być kontynuowane w dotychczas określonym zakresie,  w aktualnym dokumencie Strategii. Zmiany powinny dotyczyć głównie celów i kierunków działań.

[txt] =>

Uwagi prosimy przesyłać na adres e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl, w terminie do 25.11.2011 r.

 Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 - wersja robocza 

Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego jest długofalowym (do 2016 r.) planem działania samorządu powiatu we współpracy z samorządami gmin wchodzącymi w jego skład i innymi jednostkami organizacyjnymi. Strategia określa misję powiatu, cele rozwoju wraz ze sposobami ich osiągania oraz warunkami realizacji.

Strategia wyznacza kierunki działania obecnym i przyszłym zarządom i radom powiatu. Uchwalenie i aktualizowanie takiego dokumentu jest również konieczne po to, aby samorząd powiatowy mógł ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację swoich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.

Przeprowadzenie prac związanych z aktualizacją Strategii pozwoli określić nowe zadania Powiatu wobec szans i wyzwań jakie daje członkostwo w UE, a tym samym stworzy możliwość efektywnego wykorzystania środków finansowych, które będą do dyspozycji w nowym okresie programowania funduszy unijnych. Konieczność dokonania zmian i uzupełnień w realizowanym obecnie dokumencie wynika także z faktu pojawienia się nowych okoliczności, nie znanych na etapie opracowywania Strategii.

Na obecnym etapie zakłada się, iż podstawy strategii wyrażone w misji jak i w domenach strategicznych, powinny być kontynuowane w dotychczas określonym zakresie,  w aktualnym dokumencie Strategii. Zmiany powinny dotyczyć głównie celów i kierunków działań.

[6] => W związku z aktualizacją zapisów Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016, prosimy Państwa o przesyłanie uwag i sugestii odnośnie załączonej Strategii. [short_txt] => W związku z aktualizacją zapisów Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016, prosimy Państwa o przesyłanie uwag i sugestii odnośnie załączonej Strategii. [7] => 2011-11-16 13:45:53 [date_add] => 2011-11-16 13:45:53 [8] => 1321447553 [date_add_stamp] => 1321447553 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 31.60.10.126 [IP] => 31.60.10.126 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-24 13:51:38 [data_mod] => 2011-11-24 13:51:38 [date_create] => 2011-11-16 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 76 [id] => 76 [1] => 0 [crisis] => [2] => Turniej tenisa o Puchar Starosty [name] => Turniej tenisa o Puchar Starosty [3] => turniej-tenisa-o-puchar-starosty [url] => turniej-tenisa-o-puchar-starosty [4] => img395411.jpg [5] =>

W poszczególnych kategoriach tytuły mistrzowskie wywalczyli Marta Charkiewicz (RKS Cukrownik Chybie), Zuzanna Majewska (MKS Siemianowice Śląskie), Sandra Hetnał (LITS Anders Jedność Żywiec), Łukasz Chwedyna (KTS Kłodnica Kędzierzyn-Koźle), Dominik Dziembała oraz Dawid Dziembała (obaj LKTS Victoria Hażlach).

Wyniki:

Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (20 zawodniczek)

1. Sandra Hetnał (Żywiec)
2. Kinga Furtak (Czechowice-Dziedzice)
3. Monika Fołta (Czechowice-Dziedzice)
4. Natalia Gałęziowska (Skoczów)
5. Zuzanna Krypczyk (Chybie)
6. Bogusława Majewska (Siemianowice Śląskie)
7. Kornelia Matloch (Chybie)
8. Magda Graboń (Bielsko-Biała)


Chłopcy - Szkoły Podstawowe (10 zawodników)

1. Dawid Dziembała (Dzięgielów)
2. Jakub Suchoń (Łaziska Górne)
3. Rafał Papała (Łaziska Górne)
4. Rafał Brząkalik (Łaziska Górne)
5. Paweł Zawada (Ligota)
6. Robert Gryga (Czechowice-Dziedzice)
7. Konrad Wójcik (Bielsko-Biała)
8. Patryk Szatny (Łaziska Górne)


Dziewczęta - Gimnazja (17 zawodniczek)

1. Zuzanna Majewska (Siemianowice Śląskie)
2. Karolina Lewandowska (Cieszyn)
3. Agata Ciesielska (Gliwice)
4. Sandra Hetnał (Żywiec)
5. Agnieszka Winkler (Żory)
6. Marzena Topór (Czechowice-Dziedzice)
7. Ewa Pietrzyk (Skoczów)
8. Kornelia Matloch (Chybie)


Chłopcy - Gimnazja (15 zawodników)

1. Dominik Dziembała (Dzięgielów)
2. Michał Pszonka (Bielsko-Biała)
3. Marcelian Zyzański (Bielsko-Biała)
4. Łukasz Bobrowski (Gliwice)
5. Krystian Prochot (Kozy)
6. Dawid Gorol (Ustroń)
7. Michał Żyła (Stanica)
8. Bartłomiej Mierzwa (Kozy)


Kobiety (15 zawodniczek)

1. Marta Charkiewicz (Chybie)
2. Karolina Lewandowska (Cieszyn)
3. Zuzanna Majewska (Siemianowice Śląskie)
4. Joanna Blachura (Czechowice-Dziedzice)
5. Agata Ciesielska (Gliwice)
6. Barbara Baczewska (Czechowice-Dziedzice)
7. Julia Kajsztura (Chybie)
8. Marzena Topór (Czechowice-Dziedzice)


Mężczyźni (29 zawodników)

1. Łukasz Chwedyna (Kędzierzyn-Koźle)
2. Dawid Grabski (Strumień)
3. Tomasz Paździorny (Łaziska Górne)
4. Rafał Serwata (Tychy)
5. Patryk Kowacz (Żory)
6. Adam Staniczek (Tychy)
7. Roman Termin (Katowice)
8. Michał Pszonka (Bielsko-Biała)

 

[txt] =>

W poszczególnych kategoriach tytuły mistrzowskie wywalczyli Marta Charkiewicz (RKS Cukrownik Chybie), Zuzanna Majewska (MKS Siemianowice Śląskie), Sandra Hetnał (LITS Anders Jedność Żywiec), Łukasz Chwedyna (KTS Kłodnica Kędzierzyn-Koźle), Dominik Dziembała oraz Dawid Dziembała (obaj LKTS Victoria Hażlach).

Wyniki:

Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (20 zawodniczek)

1. Sandra Hetnał (Żywiec)
2. Kinga Furtak (Czechowice-Dziedzice)
3. Monika Fołta (Czechowice-Dziedzice)
4. Natalia Gałęziowska (Skoczów)
5. Zuzanna Krypczyk (Chybie)
6. Bogusława Majewska (Siemianowice Śląskie)
7. Kornelia Matloch (Chybie)
8. Magda Graboń (Bielsko-Biała)


Chłopcy - Szkoły Podstawowe (10 zawodników)

1. Dawid Dziembała (Dzięgielów)
2. Jakub Suchoń (Łaziska Górne)
3. Rafał Papała (Łaziska Górne)
4. Rafał Brząkalik (Łaziska Górne)
5. Paweł Zawada (Ligota)
6. Robert Gryga (Czechowice-Dziedzice)
7. Konrad Wójcik (Bielsko-Biała)
8. Patryk Szatny (Łaziska Górne)


Dziewczęta - Gimnazja (17 zawodniczek)

1. Zuzanna Majewska (Siemianowice Śląskie)
2. Karolina Lewandowska (Cieszyn)
3. Agata Ciesielska (Gliwice)
4. Sandra Hetnał (Żywiec)
5. Agnieszka Winkler (Żory)
6. Marzena Topór (Czechowice-Dziedzice)
7. Ewa Pietrzyk (Skoczów)
8. Kornelia Matloch (Chybie)


Chłopcy - Gimnazja (15 zawodników)

1. Dominik Dziembała (Dzięgielów)
2. Michał Pszonka (Bielsko-Biała)
3. Marcelian Zyzański (Bielsko-Biała)
4. Łukasz Bobrowski (Gliwice)
5. Krystian Prochot (Kozy)
6. Dawid Gorol (Ustroń)
7. Michał Żyła (Stanica)
8. Bartłomiej Mierzwa (Kozy)


Kobiety (15 zawodniczek)

1. Marta Charkiewicz (Chybie)
2. Karolina Lewandowska (Cieszyn)
3. Zuzanna Majewska (Siemianowice Śląskie)
4. Joanna Blachura (Czechowice-Dziedzice)
5. Agata Ciesielska (Gliwice)
6. Barbara Baczewska (Czechowice-Dziedzice)
7. Julia Kajsztura (Chybie)
8. Marzena Topór (Czechowice-Dziedzice)


Mężczyźni (29 zawodników)

1. Łukasz Chwedyna (Kędzierzyn-Koźle)
2. Dawid Grabski (Strumień)
3. Tomasz Paździorny (Łaziska Górne)
4. Rafał Serwata (Tychy)
5. Patryk Kowacz (Żory)
6. Adam Staniczek (Tychy)
7. Roman Termin (Katowice)
8. Michał Pszonka (Bielsko-Biała)

 

[6] => W Chybiu rozegrano XIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w tenisie stołowym. [short_txt] => W Chybiu rozegrano XIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w tenisie stołowym. [7] => 2011-11-15 11:56:56 [date_add] => 2011-11-15 11:56:56 [8] => 1321354616 [date_add_stamp] => 1321354616 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-15 12:51:56 [data_mod] => 2011-11-15 12:51:56 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img395411.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img395411.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img395411.jpg ) [date_create] => 2011-11-15 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 75 [id] => 75 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zbieramy informacje o promocji zdrowia psychicznego [name] => Zbieramy informacje o promocji zdrowia psychicznego [3] => zbieramy-informacje-o-promocji-zdrowia-psychicznego [url] => zbieramy-informacje-o-promocji-zdrowia-psychicznego [4] => [img] => [5] =>

firmy, które podejmują na terenie Powiatu Cieszyńskiego działania: upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 - Promocja Zdrowia, pokój 216, tel. 033- 4777216 , e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl, oraz strona: www.powiat.cieszyn.pl kategoria „Zdrowie” zakładka” Promocja Zdrowia”.
 

[txt] =>

firmy, które podejmują na terenie Powiatu Cieszyńskiego działania: upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 - Promocja Zdrowia, pokój 216, tel. 033- 4777216 , e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl, oraz strona: www.powiat.cieszyn.pl kategoria „Zdrowie” zakładka” Promocja Zdrowia”.
 

[6] => Ze względu na konieczność opracowania zbiorczej informacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego na lata 2011- 2015, prosimy o pilny kontakt osoby, instytucje, placówki, jednostki, stowarzyszenia, [short_txt] => Ze względu na konieczność opracowania zbiorczej informacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego na lata 2011- 2015, prosimy o pilny kontakt osoby, instytucje, placówki, jednostki, stowarzyszenia, [7] => 2011-11-15 08:04:56 [date_add] => 2011-11-15 08:04:56 [8] => 1321340696 [date_add_stamp] => 1321340696 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-11-15 08:06:10 [data_mod] => 2011-11-15 08:06:10 [date_create] => 2011-11-15 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X