Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 149 [id] => 149 [1] => 0 [crisis] => [2] => W trosce o rozwój dziecka [name] => W trosce o rozwój dziecka [3] => w-trosce-o-rozwoj-dziecka [url] => w-trosce-o-rozwoj-dziecka [4] => [img] => [5] =>

Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie nieustannie stara się o tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do lepszego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmuje liczne działania ukierunkowane na pomoc ich rodzicom poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
Realizowane są liczne projekty, w ramach których oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ukierunkowanych na wszechstronną rehabilitację dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla ich rodziców.

"W TROSCE O DZIECKO"

Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czyli zarówno na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych i emocjonalnych, jak również na ich edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania się oraz na edukacji w przedmiotowej tematyce ich rodziców, aby właściwe nawyki żywieniowe oraz wiadomości zdobyte w tym zakresie, w miarę możliwości, kontynuowane były w domach dzieci.

Adresowany jest nie tylko do dzieci, które uczęszczają do Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie w ramach obowiązku szkolnego, ale również do dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania oraz ich rodziców.

W ramach zadania dzieci zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Dla rodziców zajęcia oraz prelekcje będą nie tylko źródłem fachowej wiedzy, ale również okazją do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi  podczas ich rehabilitacji.

Celem głównym zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie ruchowym, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz podniesienie jakości życia poprzez wdrażanie nawyku właściwego odżywiania się, a także jego integracja z grupą, budowanie więzi i pozytywnych relacji z rodzicami.
Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
- zajęcia dogoterapii ( prowadzone przez instruktora dogoterapii, z udziałem specjalnie szkolonego psa).
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowładami kończyn oraz wieloma innymi chorobami i przypadłościami. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, co ma wpływ na ich rozwój w zakresie różnych funkcji.
- zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
Zajęcia integracyjne z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych w zasadniczy sposób aktywizują sferę motoryki dużej i małej, ponadto wpływają na rozwój emocjonalny dziecka, pełnią rolę terapeutyczną, zaspokajają szereg potrzeb jak : potrzeba bezpieczeństwa, afiliacji, relaksu, akceptacji, potrzeby poznawcze, ale również potrzeba zabawy i aktywności, tak istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka. W trakcie zajęć są również realizowane różnego rodzaju specyficzne cele jak: przeciwdziałanie agresji, nauka współpracy i odpowiedzialności , pogłębianie kontaktu miedzy uczestnikami, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
Udział rodziców w zajęciach ma terapeutyczne znaczenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, pogłębia się między nimi więź, kształtują się pozytywne, pełne radości relacje, które w zasadniczy sposób wpływają na skuteczną rehabilitację dzieci.
- warsztaty kulinarne
W trakcie warsztatów kulinarnych prowadzonych jako zajęcia praktyczne uczniowie na miarę swoich możliwości będą przyswajać wiedzę dotyczącą właściwego odżywiania się. Odkrywanie zalet zdrowego odżywiania się poprzez praktyczne działanie pozwoli nie tylko na kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę, ale również stworzy okazję do wielu działań rehabilitacyjnych w zakresie funkcji ruchowej
( zwłaszcza manualnej), funkcji poznawczych , a zwłaszcza stymulacji zmysłów oraz funkcji społecznych
- prelekcje przeznaczone dla rodziców
W trakcie prelekcji rodzice będą zdobywać wiedzę dotyczącą właściwych nawyków żywieniowych, produktów ważnych i wartościowych w diecie ich dzieci, będą uświadamiani w tematyce zaburzeń żywienia oraz chorób wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

- zajęcia dogoterapii - realizowane od 16.03.2012r.
- zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)- realizowane od 13.03. - 05.06. 2012r. w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 grupa I i II
oraz w godz. 17.00-18.00 - grupa III otwarta do której zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami.
Zapisy i kontakt: 33 8520744 w godz. 8.00-16.00- ilość miejsc ograniczona.
- warsztaty kulinarne - realizowane w dniach: 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05. 2012r.
- prelekcje przeznaczone dla rodziców - poniedziałek 14.05. oraz 4.06.2012r.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w zajęciach.
Realizacja projektu trwa do dnia 15.06.2012r.
Projekt opracowany i koordynowany przez mgr Annę Woźniak.
Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędu Miasta w Cieszynie .

 

[txt] =>

Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie nieustannie stara się o tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do lepszego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmuje liczne działania ukierunkowane na pomoc ich rodzicom poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
Realizowane są liczne projekty, w ramach których oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ukierunkowanych na wszechstronną rehabilitację dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla ich rodziców.

"W TROSCE O DZIECKO"

Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czyli zarówno na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych i emocjonalnych, jak również na ich edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania się oraz na edukacji w przedmiotowej tematyce ich rodziców, aby właściwe nawyki żywieniowe oraz wiadomości zdobyte w tym zakresie, w miarę możliwości, kontynuowane były w domach dzieci.

Adresowany jest nie tylko do dzieci, które uczęszczają do Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie w ramach obowiązku szkolnego, ale również do dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania oraz ich rodziców.

W ramach zadania dzieci zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Dla rodziców zajęcia oraz prelekcje będą nie tylko źródłem fachowej wiedzy, ale również okazją do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi  podczas ich rehabilitacji.

Celem głównym zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie ruchowym, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz podniesienie jakości życia poprzez wdrażanie nawyku właściwego odżywiania się, a także jego integracja z grupą, budowanie więzi i pozytywnych relacji z rodzicami.
Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
- zajęcia dogoterapii ( prowadzone przez instruktora dogoterapii, z udziałem specjalnie szkolonego psa).
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowładami kończyn oraz wieloma innymi chorobami i przypadłościami. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, co ma wpływ na ich rozwój w zakresie różnych funkcji.
- zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
Zajęcia integracyjne z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych w zasadniczy sposób aktywizują sferę motoryki dużej i małej, ponadto wpływają na rozwój emocjonalny dziecka, pełnią rolę terapeutyczną, zaspokajają szereg potrzeb jak : potrzeba bezpieczeństwa, afiliacji, relaksu, akceptacji, potrzeby poznawcze, ale również potrzeba zabawy i aktywności, tak istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka. W trakcie zajęć są również realizowane różnego rodzaju specyficzne cele jak: przeciwdziałanie agresji, nauka współpracy i odpowiedzialności , pogłębianie kontaktu miedzy uczestnikami, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
Udział rodziców w zajęciach ma terapeutyczne znaczenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, pogłębia się między nimi więź, kształtują się pozytywne, pełne radości relacje, które w zasadniczy sposób wpływają na skuteczną rehabilitację dzieci.
- warsztaty kulinarne
W trakcie warsztatów kulinarnych prowadzonych jako zajęcia praktyczne uczniowie na miarę swoich możliwości będą przyswajać wiedzę dotyczącą właściwego odżywiania się. Odkrywanie zalet zdrowego odżywiania się poprzez praktyczne działanie pozwoli nie tylko na kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę, ale również stworzy okazję do wielu działań rehabilitacyjnych w zakresie funkcji ruchowej
( zwłaszcza manualnej), funkcji poznawczych , a zwłaszcza stymulacji zmysłów oraz funkcji społecznych
- prelekcje przeznaczone dla rodziców
W trakcie prelekcji rodzice będą zdobywać wiedzę dotyczącą właściwych nawyków żywieniowych, produktów ważnych i wartościowych w diecie ich dzieci, będą uświadamiani w tematyce zaburzeń żywienia oraz chorób wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

- zajęcia dogoterapii - realizowane od 16.03.2012r.
- zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)- realizowane od 13.03. - 05.06. 2012r. w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 grupa I i II
oraz w godz. 17.00-18.00 - grupa III otwarta do której zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami.
Zapisy i kontakt: 33 8520744 w godz. 8.00-16.00- ilość miejsc ograniczona.
- warsztaty kulinarne - realizowane w dniach: 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05. 2012r.
- prelekcje przeznaczone dla rodziców - poniedziałek 14.05. oraz 4.06.2012r.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w zajęciach.
Realizacja projektu trwa do dnia 15.06.2012r.
Projekt opracowany i koordynowany przez mgr Annę Woźniak.
Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędu Miasta w Cieszynie .

 

[6] => Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie przystąpił do realizacji nowych zadań w ramach projektu z zakresu promocji i ochrony zdrowia: W trosce o dziecko. [short_txt] => Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie przystąpił do realizacji nowych zadań w ramach projektu z zakresu promocji i ochrony zdrowia: W trosce o dziecko. [7] => 2012-03-12 08:30:08 [date_add] => 2012-03-12 08:30:08 [8] => 1331537408 [date_add_stamp] => 1331537408 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-12 08:47:37 [data_mod] => 2012-03-12 08:47:37 [date_create] => 2012-03-12 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 148 [id] => 148 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkursy ofert [name] => Konkursy ofert [3] => konkursy-ofert [url] => konkursy-ofert [4] => [img] => [5] =>

Ogłoszone zostały otarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na:

 1. prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 2. realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konkurs Ofert/Dotacje.

Druk wniosku oraz ogłoszenia i regulaminy konkursowe dostępne są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 (pokój nr 119, tel (33) 47 77 119). 

[txt] =>

Ogłoszone zostały otarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na:

 1. prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 2. realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konkurs Ofert/Dotacje.

Druk wniosku oraz ogłoszenia i regulaminy konkursowe dostępne są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 (pokój nr 119, tel (33) 47 77 119). 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. [7] => 2012-03-09 13:23:25 [date_add] => 2012-03-09 13:23:25 [8] => 1331295805 [date_add_stamp] => 1331295805 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 87.96.9.40 [IP] => 87.96.9.40 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-09 13:26:01 [data_mod] => 2012-03-09 13:26:01 [date_create] => 2012-03-09 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 147 [id] => 147 [1] => 0 [crisis] => [2] => UWAGA!!! KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI [name] => UWAGA!!! KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI [3] => uwaga-konkursy-dla-uczniow-z-nagrodami [url] => uwaga-konkursy-dla-uczniow-z-nagrodami [4] => konkurs-na-bajki.jpg [5] =>

 UWAGA!!! NOWE KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI !

            Konkurs literacki na bajkę z morałem promującą zdrowie psychiczne pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” . Prace do 3 stron tekstu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, format MS Word), opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem prosimy dostarczyć do 3 kwietnia na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl.                           

            Konkurs teatralny na scenki rodzajowe „Żyj bez uzależnień” w ramach cyklu „Żyj dzisiaj, z myślą o jutrze”: zgłoszenia do 3 kwietnia, przegląd finalowy scenek odbędzie sie 16 kwietnia w Domu narodowym w Cieszynie o godz. 10.00.

            Zachęcamy do podzielnia się swoimi pomysłami z innymi każdego, kto ma coś do powiedzenia na temat profilaktyki i promocji zdrowia i chce to zrobić w ciekawy sposób, poprzez bajkę lub scenkę teatralną . Wykorzystaj swoją szansę na wypowiedzenie tego, co ważne w taki sposób, jaki lubisz!!!

Organizator : Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29 Biuro Promocji Zdrowia

tel. 33-4777216, kom.; 534967028  e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Regulaminy konkursów dostępne na stronie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”,

w zakładce „Promocja zdrowia”.

[txt] =>

 UWAGA!!! NOWE KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI !

            Konkurs literacki na bajkę z morałem promującą zdrowie psychiczne pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” . Prace do 3 stron tekstu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, format MS Word), opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem prosimy dostarczyć do 3 kwietnia na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl.                           

            Konkurs teatralny na scenki rodzajowe „Żyj bez uzależnień” w ramach cyklu „Żyj dzisiaj, z myślą o jutrze”: zgłoszenia do 3 kwietnia, przegląd finalowy scenek odbędzie sie 16 kwietnia w Domu narodowym w Cieszynie o godz. 10.00.

            Zachęcamy do podzielnia się swoimi pomysłami z innymi każdego, kto ma coś do powiedzenia na temat profilaktyki i promocji zdrowia i chce to zrobić w ciekawy sposób, poprzez bajkę lub scenkę teatralną . Wykorzystaj swoją szansę na wypowiedzenie tego, co ważne w taki sposób, jaki lubisz!!!

Organizator : Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29 Biuro Promocji Zdrowia

tel. 33-4777216, kom.; 534967028  e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Regulaminy konkursów dostępne na stronie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”,

w zakładce „Promocja zdrowia”.

[6] => UWAGA!!! KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI: Konkurs literacki i teatralny. [short_txt] => UWAGA!!! KONKURSY DLA UCZNIÓW Z NAGRODAMI: Konkurs literacki i teatralny. [7] => 2012-03-08 15:32:27 [date_add] => 2012-03-08 15:32:27 [8] => 1331217147 [date_add_stamp] => 1331217147 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 79.162.92.154 [IP] => 79.162.92.154 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-08 15:46:09 [data_mod] => 2012-03-08 15:46:09 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_konkurs-na-bajki.jpg [small] => ./files/news/s163x108_konkurs-na-bajki.jpg [full] => ./files/news/s800x600_konkurs-na-bajki.jpg ) [date_create] => 2012-03-08 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 146 [id] => 146 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „ Zaburzenia lękowe i depresyjne”. [name] => Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „ Zaburzenia lękowe i depresyjne”. [3] => zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-pt.--zaburzenia-lekowe-i-depresyjne. [url] => zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-pt.--zaburzenia-lekowe-i-depresyjne. [4] => szkolenie-depresje.jpg [5] =>

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „ Zaburzenia lękowe i depresyjne”. Zajęcia wykładowo - warsztatowe poprowadzi dr  n. med. Krzysztof Szwajca dnia 23  marca od godz. 11.00  do 14.00 w Sali Sesyjnej Starostwa. Zgłoszenia, tylko po uzgodnieniu telefonicznym, przyjmujemy do 20 marca. 

Kontakt  - Organizator : Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
Biuro Promocji Zdrowia tel. (33) 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl 

[txt] =>

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „ Zaburzenia lękowe i depresyjne”. Zajęcia wykładowo - warsztatowe poprowadzi dr  n. med. Krzysztof Szwajca dnia 23  marca od godz. 11.00  do 14.00 w Sali Sesyjnej Starostwa. Zgłoszenia, tylko po uzgodnieniu telefonicznym, przyjmujemy do 20 marca. 

Kontakt  - Organizator : Starostwo Powiatowe 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
Biuro Promocji Zdrowia tel. (33) 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl 

[6] => W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczyna się nowy cykl działań pod nazwą „ Zagrożenia zdrowia psychicznego”. [short_txt] => W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczyna się nowy cykl działań pod nazwą „ Zagrożenia zdrowia psychicznego”. [7] => 2012-03-08 12:24:15 [date_add] => 2012-03-08 12:24:15 [8] => 1331205855 [date_add_stamp] => 1331205855 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-08 12:32:21 [data_mod] => 2012-03-08 12:32:21 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_szkolenie-depresje.jpg [small] => ./files/news/s163x108_szkolenie-depresje.jpg [full] => ./files/news/s800x600_szkolenie-depresje.jpg ) [date_create] => 2012-03-08 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 145 [id] => 145 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia [name] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia [3] => wiosenne-spotkanie-promotorow-zdrowia [url] => wiosenne-spotkanie-promotorow-zdrowia [4] => dsc06544.jpg [5] =>

 Celem Forum jest integracja i konsolidacja społeczności lokalnej, wymiana informacji, a także współpraca i koordynacja działań na rzecz zdrowia. Poza spotkaniem, integralną częścią Forum jest tworzona przez wszystkich partnerów informacyjna baza danych, dostępna do wglądu zainteresowanych działaniami prozdrowotnymi przez cały rok na stronie internetowej Starostwa w kategorii „Zdrowie”, zakładce „Promocja Zdrowia”, a także liczne implementacje praktyczne, realizowane zarówno samodzielnie, jak i w wyniku nawiązanej współpracy.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgromadziło się 70 osób, które w swojej pracy zawodowej bądź społecznej zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem. W debacie uczestniczyli także Goście - Poseł na Sejm RP Aleksandra Trybuś, pracownicy  starostw w Bielsku- Białej i Żywcu oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu, w tym : samorządów, instytucji i jednostek samorządowych, przedstawicieli służby zdrowia, sektora edukacji, licznych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, a także firm prywatnych. W miły i refleksyjny klimat wprowadził uczestników muzyczny występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Pani Joanny Otręby, w składzie: wokal Ania Kopeć oraz akompaniament na gitarze, skrzypcach i na akordeonie: Maciej Sikora, Szymon Kucharczyk i Bartek Bocek.
Uroczystego otwarcia Forum dokonał Starosta Jerzy Nogowczyk, a po nim przywitała wszystkich Barbara Kłosowska, Kierownik  Biura Promocji Zdrowia Starostwa, która omawiając wybrane działania biura zainaugurowała debatę, składającą się kolejno z wystąpień w następujących tematach:
1."Dlaczego warto się badać?" Radna Anna Suchanek, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
2."Podaruj sobie zdrowie na Dzień Kobiet" Aleksandra Trybuś, Poseł na Sejm RP
3."Wspólna inicjatywa regionalna" Jadwiga Łękawa, Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej
4."Cykl Pro Salutae" Dariusz Babiak- Dział Marketingu ZZOZ w Cieszynie
5."Wczesna diagnostyka"dr Ryszard Kaszubski, ZZOZ Z-ca Ordynatora Oddz. Chirurgii Ogólnej
6."Działania w promocji zdrowia PPIS " Teresa Wałga, Państwowy Pow. Inspektor Sanitarny
7."Działania CPR" Jan Kawulok, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
8."Samobadanie piersi" dr Stanisław Bochenek, NZOZ "Przychodnia Akademicka" w Cieszynie
9."Informacja o Poradni Diabetologicznej" Beata Puczek, Przedsięb. Uzdrowiskowe "Ustroń"
10."Chcesz znaleźć pracę, przygotuj się na trudne wyzwania” Dorota Bizoń, Z ca Dyrektora PUP
11."Działania prozdrowotne na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Stowarzyszeniu "Nasze Dzieci" Wioletta Migacz- Lorek, psycholog
12."Kluby Zdrowia" Promotor Zdrowia Iwona Deperas, mgr Włodzimierz Pilch
13."Wychowanie przez czytanie" Beata Parchańska Koordynator, Biblioteka Miejska w Cieszynie
14."Pomoc w ramach Fundacji Św. Antoniego" Tadeusz Browiński, Prezes Fundacji
15."Pomoc dziecku osieroconemu" Halina Sajdok-Żyła, Członek Zarządu Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
16."Działania promocyjne SOiZ"dr Marta Hławiczka, Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie
17.Wybrane działania CME" Ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
18."Profilaktyka w szkole" Aneta Leś, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie 19."Joannici Dzieło Pomocy" Paweł Gumpert, koordynator Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy
 
Po debacie odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi  i rozdanie licznych materiałów profilaktyczno - informacyjnych.
Dzięki wsparciu Fundacji św. Antoniego z Ustronia w wspaniałe i smaczne domowe wypieki, firmie VegaHut z Skoczowie, która przygotowała jarskie kanapki, „Przychodni Akademickiej” w Cieszynie, która zakupiła kwiaty oraz firmie Avon z Cieszyna, która tradycyjnie ufundowała zestawy kosmetyków udało się stworzyć miły i pogodny nastrój z degustacją i niespodziankami. Spotkanie moderowała Barbara Kłosowska, w przygotowaniu całości uczestniczyła Daria Mielczarek 
[txt] =>

 Celem Forum jest integracja i konsolidacja społeczności lokalnej, wymiana informacji, a także współpraca i koordynacja działań na rzecz zdrowia. Poza spotkaniem, integralną częścią Forum jest tworzona przez wszystkich partnerów informacyjna baza danych, dostępna do wglądu zainteresowanych działaniami prozdrowotnymi przez cały rok na stronie internetowej Starostwa w kategorii „Zdrowie”, zakładce „Promocja Zdrowia”, a także liczne implementacje praktyczne, realizowane zarówno samodzielnie, jak i w wyniku nawiązanej współpracy.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgromadziło się 70 osób, które w swojej pracy zawodowej bądź społecznej zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem. W debacie uczestniczyli także Goście - Poseł na Sejm RP Aleksandra Trybuś, pracownicy  starostw w Bielsku- Białej i Żywcu oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu, w tym : samorządów, instytucji i jednostek samorządowych, przedstawicieli służby zdrowia, sektora edukacji, licznych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, a także firm prywatnych. W miły i refleksyjny klimat wprowadził uczestników muzyczny występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Pani Joanny Otręby, w składzie: wokal Ania Kopeć oraz akompaniament na gitarze, skrzypcach i na akordeonie: Maciej Sikora, Szymon Kucharczyk i Bartek Bocek.
Uroczystego otwarcia Forum dokonał Starosta Jerzy Nogowczyk, a po nim przywitała wszystkich Barbara Kłosowska, Kierownik  Biura Promocji Zdrowia Starostwa, która omawiając wybrane działania biura zainaugurowała debatę, składającą się kolejno z wystąpień w następujących tematach:
1."Dlaczego warto się badać?" Radna Anna Suchanek, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
2."Podaruj sobie zdrowie na Dzień Kobiet" Aleksandra Trybuś, Poseł na Sejm RP
3."Wspólna inicjatywa regionalna" Jadwiga Łękawa, Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej
4."Cykl Pro Salutae" Dariusz Babiak- Dział Marketingu ZZOZ w Cieszynie
5."Wczesna diagnostyka"dr Ryszard Kaszubski, ZZOZ Z-ca Ordynatora Oddz. Chirurgii Ogólnej
6."Działania w promocji zdrowia PPIS " Teresa Wałga, Państwowy Pow. Inspektor Sanitarny
7."Działania CPR" Jan Kawulok, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
8."Samobadanie piersi" dr Stanisław Bochenek, NZOZ "Przychodnia Akademicka" w Cieszynie
9."Informacja o Poradni Diabetologicznej" Beata Puczek, Przedsięb. Uzdrowiskowe "Ustroń"
10."Chcesz znaleźć pracę, przygotuj się na trudne wyzwania” Dorota Bizoń, Z ca Dyrektora PUP
11."Działania prozdrowotne na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Stowarzyszeniu "Nasze Dzieci" Wioletta Migacz- Lorek, psycholog
12."Kluby Zdrowia" Promotor Zdrowia Iwona Deperas, mgr Włodzimierz Pilch
13."Wychowanie przez czytanie" Beata Parchańska Koordynator, Biblioteka Miejska w Cieszynie
14."Pomoc w ramach Fundacji Św. Antoniego" Tadeusz Browiński, Prezes Fundacji
15."Pomoc dziecku osieroconemu" Halina Sajdok-Żyła, Członek Zarządu Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
16."Działania promocyjne SOiZ"dr Marta Hławiczka, Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie
17.Wybrane działania CME" Ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
18."Profilaktyka w szkole" Aneta Leś, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie 19."Joannici Dzieło Pomocy" Paweł Gumpert, koordynator Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy
 
Po debacie odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi  i rozdanie licznych materiałów profilaktyczno - informacyjnych.
Dzięki wsparciu Fundacji św. Antoniego z Ustronia w wspaniałe i smaczne domowe wypieki, firmie VegaHut z Skoczowie, która przygotowała jarskie kanapki, „Przychodni Akademickiej” w Cieszynie, która zakupiła kwiaty oraz firmie Avon z Cieszyna, która tradycyjnie ufundowała zestawy kosmetyków udało się stworzyć miły i pogodny nastrój z degustacją i niespodziankami. Spotkanie moderowała Barbara Kłosowska, w przygotowaniu całości uczestniczyła Daria Mielczarek 
[6] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia rozpoczęło ósmą edycję Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2012 roku. [short_txt] => Wiosenne spotkanie promotorów zdrowia rozpoczęło ósmą edycję Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2012 roku. [7] => 2012-03-08 12:05:24 [date_add] => 2012-03-08 12:05:24 [8] => 1331204724 [date_add_stamp] => 1331204724 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-08 12:21:53 [data_mod] => 2012-03-08 12:21:53 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc06544.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc06544.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc06544.jpg ) [date_create] => 2012-03-08 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 144 [id] => 144 [1] => 0 [crisis] => [2] => Twarze Śląska Cieszyńskiego [name] => Twarze Śląska Cieszyńskiego [3] => twarze-slaska-cieszynskiego [url] => twarze-slaska-cieszynskiego [4] => [img] => [5] =>

Wspólnie z mieszkańcami naszego regionu na oficjalnym profilu powiatu cieszyńskiego w serwisie facebook.com (www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje) publikujemy fotografie popularnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Na Wasze propozycje i zdjęcia czekamy pod adresem: slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com.

[txt] =>

Wspólnie z mieszkańcami naszego regionu na oficjalnym profilu powiatu cieszyńskiego w serwisie facebook.com (www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje) publikujemy fotografie popularnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Na Wasze propozycje i zdjęcia czekamy pod adresem: slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com.

[6] => Ile jest Twarzy Śląska Cieszyńskiego? Wiele, a wśród nich są naukowcy, działacze społeczni, politycy, muzycy czy literaci. [short_txt] => Ile jest Twarzy Śląska Cieszyńskiego? Wiele, a wśród nich są naukowcy, działacze społeczni, politycy, muzycy czy literaci. [7] => 2012-03-05 17:27:03 [date_add] => 2012-03-05 17:27:03 [8] => 1330964823 [date_add_stamp] => 1330964823 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 178.42.199.137 [IP] => 178.42.199.137 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-05 17:39:07 [data_mod] => 2012-03-05 17:39:07 [date_create] => 2012-03-05 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 143 [id] => 143 [1] => 0 [crisis] => [2] => Przypominamy o naborze do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”! [name] => Przypominamy o naborze do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”! [3] => przypominamy-o-naborze-do-projektu-mam-zawod--mam-prace-w-regionie [url] => przypominamy-o-naborze-do-projektu-mam-zawod--mam-prace-w-regionie [4] => [img] => [5] =>

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w wiadmości z 10.02.2012.

 

  

[txt] =>

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w wiadmości z 10.02.2012.

 

  

[6] => Do 12.03.2012 r. trwa nabór „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. [short_txt] => Do 12.03.2012 r. trwa nabór „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. [7] => 2012-03-05 12:00:53 [date_add] => 2012-03-05 12:00:53 [8] => 1330945253 [date_add_stamp] => 1330945253 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-05 12:05:41 [data_mod] => 2012-03-05 12:05:41 [date_create] => 2012-03-05 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 142 [id] => 142 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs Firma Roku 2012 [name] => Konkurs Firma Roku 2012 [3] => konkurs-firma-roku-2012 [url] => konkurs-firma-roku-2012 [4] => 8286firmaroku-2012-gzc.jpg [5] =>

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Starosta Cieszyński Pan Jerzy Nogowczyk, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Starosta Żywiecki Pan Andrzej Zieliński zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu "FIRMA ROKU 2012" pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom". Uroczystość wręczania nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Tytuł "FIRMA ROKU 2012" promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Starosty Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2012 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2012 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2012 Ziemi Żywieckiej.

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu „Firma Roku” oraz statuetka Dedala - autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro. małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Zgłoszenia można składać (e-mail, fax, pocztą lub osobiście) od 12.03 do 13.04.2012 r. w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Promocji Miasta, Starostwach Powiatowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Szczegółowe informacje regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronach: www.cci.pl www.powiat.bielsko.pl www.powiat.cieszyn.pl www.um.bielsko.pl www.starostwo.zywiec.pl

Starostowie, Prezydent Miasta oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w Konkursie

Do pobrania:

1/ Formularz zgłoszeniowy Firma Roku 2012: kliknij tutaj

2/ Regulamin konkursu Firma Roku 2012: kliknij tutaj
 

Gala konkursu Firma Roku 2011 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie:

[txt] =>

Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Starosta Cieszyński Pan Jerzy Nogowczyk, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Starosta Żywiecki Pan Andrzej Zieliński zapraszają przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu "FIRMA ROKU 2012" pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom". Uroczystość wręczania nagród będzie Świętem Przedsiębiorczości czyli świętem tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Tytuł "FIRMA ROKU 2012" promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Starosty Cieszyńskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Starosty Żywieckiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2012 Ziemi Bielskiej, Firma Roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Firma Roku 2012 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2012 Ziemi Żywieckiej.

Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu „Firma Roku” oraz statuetka Dedala - autorem rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Do konkursu swoje kandydatury mogą zgłaszać mikro. małe, średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Zgłoszenia można składać (e-mail, fax, pocztą lub osobiście) od 12.03 do 13.04.2012 r. w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Wydziale Promocji Miasta, Starostwach Powiatowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Szczegółowe informacje regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronach: www.cci.pl www.powiat.bielsko.pl www.powiat.cieszyn.pl www.um.bielsko.pl www.starostwo.zywiec.pl

Starostowie, Prezydent Miasta oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zapraszają do udziału w Konkursie

Do pobrania:

1/ Formularz zgłoszeniowy Firma Roku 2012: kliknij tutaj

2/ Regulamin konkursu Firma Roku 2012: kliknij tutaj
 

Gala konkursu Firma Roku 2011 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie:

[6] => III edycja Konkursu >FIRMA ROKU 2012< pod hasłem >Samorządy - Przedsiębiorcom< [short_txt] => III edycja Konkursu >FIRMA ROKU 2012< pod hasłem >Samorządy - Przedsiębiorcom< [7] => 2012-03-01 14:47:13 [date_add] => 2012-03-01 14:47:13 [8] => 1330609633 [date_add_stamp] => 1330609633 [9] => pl [lang] => pl [10] => 14 [id_user] => 14 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-03-01 15:24:15 [data_mod] => 2012-03-01 15:24:15 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_8286firmaroku-2012-gzc.jpg [small] => ./files/news/s163x108_8286firmaroku-2012-gzc.jpg [full] => ./files/news/s800x600_8286firmaroku-2012-gzc.jpg ) [date_create] => 2012-03-01 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X