Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 7 [id] => 7 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zmiany w ustawie drogą do czystego regionu [name] => Zmiany w ustawie drogą do czystego regionu [3] => zmiany-w-ustawie-drog-do-czystego-regionu [url] => zmiany-w-ustawie-drog-do-czystego-regionu [4] => 330642908.jpg [5] =>
Starosta Cieszyński Czesław Gluza był organizatorem konferencji na temat zmian w ustawie o gospodarce odpadami, w którym uczestniczyli m.in: Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Jerzy Ziora.

W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu cieszyńskiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń proekologicznych. Witając gości Starosta zwrócił uwagę na wymiar i znaczenie dla regionu zmian, które mają na celu  uporządkowanie tej ważnej sfery życia społecznego. Jesteśmy na Ziemi Cieszyńskiej i dlatego tak ważny jest wymiar etyczny naszego spotkania. Chcemy aby piękno naszego regionu zostało zachowane dla kolejnych pokoleń czemu posłużą na pewno nowe regulacje prawne, które jednocześnie nakładają nowe obowiązki na nasze gminy - mówił Cz.Gluza. Wiceminister Środowiska B. Błaszczyk prezentując zmiany w ustawie oraz obowiązki, z nich płynące podkreślił także ich zalety, dzięki którym uda się uporządkować dotychczasowy system utrzymania czystości i porządku w gminach. Na 27 krajów europejskich, nowe rozwiązania funkcjonują aż w 25 krajach. Tylko Polska i Węgry jeszcze ich nie wprowadziły. My jednak jesteśmy na te zmiany już gotowi. Reforma gospodarki środowiskowej musi się zacząć od reformy segregacji śmieci co jest zadaniem gmin. Nowelizacja ustawy ma uszczelnić obecnie funkcjonujący system, zapewnić odpowiednie instalacje odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przez co zapewniony będzie stały monitoring i w efekcie zmniejszenie ich ilości. W wyniku tych zmian to gmina będzie kształtować system dostosowany do jej specyfiki - powiedział B. Błaszczyk. O tym jak będą wyglądały te zmiany wprowadzane w naszym regionie mówił natomiast  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Jerzy Ziora. Musimy wypracować politykę gospodarowania tak aby była ona zgodna z potrzebami. Liczymy tutaj na współpracę z gminami przy ustalaniu szczegółów. Będziemy  współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań, korzystać z istniejących już sprawdzonych działań, a także wymieniać doświadczenia i popularyzować te najlepsze - podkreślił J.Ziora. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz zapewniła podczas swojego wystąpienia, że Fundusz będzie wspierał działania gmin w tym zakresie. Otworzyła się możliwość ucywilizowania gospodarki odpadami. Choć będzie to dotyczyło głównie naszych gmin tak naprawdę chodzi o to abyśmy sami w naszych domach poczuli się odpowiedzialni za nasze śmieci. Z punktu widzenia podniesienia jakości życia ta zmiana jest konieczna.
Konferencja była również okazją do dyskusji  dzięki czemu udało się gościom wyjaśnić wiele wątpliwości. Starosta zwrócił również uwagę na ważne zadanie jakim jest niewątpliwie zmiana w nastawieniu. Świadomość o konieczności zmian musi tkwić w nas wszystkich i tutaj czeka nas wszystkich ogromna praca. W spotkaniu uczestniczyli także: Poseł na Sejm Mirosława Nykiel, która podkreśliła, iż zmiany te są efektem oczekiwania samorządów oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Karol Węglarzy.
Na podsumowanie konferencji z ust Wiceministra Środowiska padły bardzo znamienne słowa: Polska nie musi być największym brudasem Europy, ale żeby tak się stało musimy o tym uświadomić społeczeństwo, zmienić jego złe nawyki i przyzwyczajenia. Musimy zmienić nasze myślenie !   
[txt] =>
Starosta Cieszyński Czesław Gluza był organizatorem konferencji na temat zmian w ustawie o gospodarce odpadami, w którym uczestniczyli m.in: Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Jerzy Ziora.

W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu cieszyńskiego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń proekologicznych. Witając gości Starosta zwrócił uwagę na wymiar i znaczenie dla regionu zmian, które mają na celu  uporządkowanie tej ważnej sfery życia społecznego. Jesteśmy na Ziemi Cieszyńskiej i dlatego tak ważny jest wymiar etyczny naszego spotkania. Chcemy aby piękno naszego regionu zostało zachowane dla kolejnych pokoleń czemu posłużą na pewno nowe regulacje prawne, które jednocześnie nakładają nowe obowiązki na nasze gminy - mówił Cz.Gluza. Wiceminister Środowiska B. Błaszczyk prezentując zmiany w ustawie oraz obowiązki, z nich płynące podkreślił także ich zalety, dzięki którym uda się uporządkować dotychczasowy system utrzymania czystości i porządku w gminach. Na 27 krajów europejskich, nowe rozwiązania funkcjonują aż w 25 krajach. Tylko Polska i Węgry jeszcze ich nie wprowadziły. My jednak jesteśmy na te zmiany już gotowi. Reforma gospodarki środowiskowej musi się zacząć od reformy segregacji śmieci co jest zadaniem gmin. Nowelizacja ustawy ma uszczelnić obecnie funkcjonujący system, zapewnić odpowiednie instalacje odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przez co zapewniony będzie stały monitoring i w efekcie zmniejszenie ich ilości. W wyniku tych zmian to gmina będzie kształtować system dostosowany do jej specyfiki - powiedział B. Błaszczyk. O tym jak będą wyglądały te zmiany wprowadzane w naszym regionie mówił natomiast  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Jerzy Ziora. Musimy wypracować politykę gospodarowania tak aby była ona zgodna z potrzebami. Liczymy tutaj na współpracę z gminami przy ustalaniu szczegółów. Będziemy  współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań, korzystać z istniejących już sprawdzonych działań, a także wymieniać doświadczenia i popularyzować te najlepsze - podkreślił J.Ziora. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz zapewniła podczas swojego wystąpienia, że Fundusz będzie wspierał działania gmin w tym zakresie. Otworzyła się możliwość ucywilizowania gospodarki odpadami. Choć będzie to dotyczyło głównie naszych gmin tak naprawdę chodzi o to abyśmy sami w naszych domach poczuli się odpowiedzialni za nasze śmieci. Z punktu widzenia podniesienia jakości życia ta zmiana jest konieczna.
Konferencja była również okazją do dyskusji  dzięki czemu udało się gościom wyjaśnić wiele wątpliwości. Starosta zwrócił również uwagę na ważne zadanie jakim jest niewątpliwie zmiana w nastawieniu. Świadomość o konieczności zmian musi tkwić w nas wszystkich i tutaj czeka nas wszystkich ogromna praca. W spotkaniu uczestniczyli także: Poseł na Sejm Mirosława Nykiel, która podkreśliła, iż zmiany te są efektem oczekiwania samorządów oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Karol Węglarzy.
Na podsumowanie konferencji z ust Wiceministra Środowiska padły bardzo znamienne słowa: Polska nie musi być największym brudasem Europy, ale żeby tak się stało musimy o tym uświadomić społeczeństwo, zmienić jego złe nawyki i przyzwyczajenia. Musimy zmienić nasze myślenie !   
[6] => Starosta Cieszyński Czesław Gluza był organizatorem konferencji na temat zmian w ustawie o gospodarce odpadami, w którym uczestniczyli m.in: Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach [short_txt] => Starosta Cieszyński Czesław Gluza był organizatorem konferencji na temat zmian w ustawie o gospodarce odpadami, w którym uczestniczyli m.in: Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach [7] => 2011-07-11 00:00:00 [date_add] => 2011-07-11 00:00:00 [8] => 1310335200 [date_add_stamp] => 1310335200 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_330642908.jpg [small] => ./files/news/s163x108_330642908.jpg [full] => ./files/news/s800x600_330642908.jpg ) [date_create] => 2011-07-11 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 6 [id] => 6 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ulica Bielska w Cieszynie - aktualizacja trasy objazu [name] => Ulica Bielska w Cieszynie - aktualizacja trasy objazu [3] => ulica-bielska-w-cieszynie--aktualizacja-trasy-objazu [url] => ulica-bielska-w-cieszynie--aktualizacja-trasy-objazu [4] => [img] => [5] =>

W nawiązaniu do poprzedniej informacji z 6 lipca br., dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński wprowadza korektę objazdu. 

Z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Paderewskiego, wprowadza się korektę objazdu dla ruchu o charakterze lokalnym dla osiedla Podgórze – dojazd ulicami Górną i Hallera. Zaktualizowana trasa objazdu w załączeniu.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
[txt] =>

W nawiązaniu do poprzedniej informacji z 6 lipca br., dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński wprowadza korektę objazdu. 

Z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Paderewskiego, wprowadza się korektę objazdu dla ruchu o charakterze lokalnym dla osiedla Podgórze – dojazd ulicami Górną i Hallera. Zaktualizowana trasa objazdu w załączeniu.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
[6] => Z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Paderewskiego, wprowadza się korektę objazdu dla ruchu o charakterze lokalnym dla osiedla Podgórze – dojazd ulicami Górną i Hallera. [short_txt] => Z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Paderewskiego, wprowadza się korektę objazdu dla ruchu o charakterze lokalnym dla osiedla Podgórze – dojazd ulicami Górną i Hallera. [7] => 2011-07-08 00:00:00 [date_add] => 2011-07-08 00:00:00 [8] => 1310076000 [date_add_stamp] => 1310076000 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [date_create] => 2011-07-08 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 5 [id] => 5 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ulica Bielska w Cieszynie - czasowe zamknięcie ruchu [name] => Ulica Bielska w Cieszynie - czasowe zamknięcie ruchu [3] => ulica-bielska-w-cieszynie--czasowe-zamknicie-ruchu [url] => ulica-bielska-w-cieszynie--czasowe-zamknicie-ruchu [4] => [img] => [5] =>

W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński informuje, że:

z uwagi na zaplanowane wykonywanie robót bitumicznych w dniach od 11 do 14 lipca br. ruch pojazdów na odcinku ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kossak-Szatkowskiej (włącznie ze skrzyżowaniem) będzie wstrzymany.

Na czas zamknięcia wyznaczono objazd ulicami: Stawową i Kolejową. Dodatkowo dla ruchu o charakterze lokalnym wyznaczono trasy dojazdu do osiedla Podgórze od strony Centrum oraz w kierunku przeciwnym (dojazd ulicami Paderewskiego i Na Wzgórzu), a także do ul. Ustrońskiej (dojazd od ulicy Sadowej) - trasa objazdu w załączeniu.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
[txt] =>

W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej)”] Powiat Cieszyński informuje, że:

z uwagi na zaplanowane wykonywanie robót bitumicznych w dniach od 11 do 14 lipca br. ruch pojazdów na odcinku ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kossak-Szatkowskiej (włącznie ze skrzyżowaniem) będzie wstrzymany.

Na czas zamknięcia wyznaczono objazd ulicami: Stawową i Kolejową. Dodatkowo dla ruchu o charakterze lokalnym wyznaczono trasy dojazdu do osiedla Podgórze od strony Centrum oraz w kierunku przeciwnym (dojazd ulicami Paderewskiego i Na Wzgórzu), a także do ul. Ustrońskiej (dojazd od ulicy Sadowej) - trasa objazdu w załączeniu.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
[6] => W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 [short_txt] => W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową [projekt pn.: „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – II etap cz. 1 [7] => 2011-07-06 00:00:00 [date_add] => 2011-07-06 00:00:00 [8] => 1309903200 [date_add_stamp] => 1309903200 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [date_create] => 2011-07-06 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 4 [id] => 4 [1] => 0 [crisis] => [2] => „Dbaj o zdrowie” w Jaworzynce [name] => „Dbaj o zdrowie” w Jaworzynce [3] => 8222dbaj-o-zdrowie8221-w-jaworzynce [url] => 8222dbaj-o-zdrowie8221-w-jaworzynce [4] => 645552567.jpg [5] =>
1 lipca odbyła się kolejna akcja profilaktyczna na terenie Gminy Istebna pod nazwą „Dbaj o zdrowie”. Patronat nad akcją objęli Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin.
Organizatorem i koordynatorem akcji z ramienia starostwa była już po raz trzeci Barbara Kłosowska – Główny Specjalista ds. Promocji Zdrowia, zaś z ramienia Urzędu Gminy w Istebnej - Teresa Łacek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Około 70 mieszkańców Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej, którzy tego dnia udali się do Restauracji „Na Groniu” w Jaworzynce, mogło bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarza diabetologa, a także wykonać badanie oznaczania poziomu glukozy i cholesterolu, ciśnienia tętniczego, BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku węgla w płucach, wykonać spirometrię czy pulsoksymetrię. Dodatkowo mieli okazję wziąć udział w degustacji zdrowej żywności, a także skorzystać z wielu materiałów profilaktycznych i cennych wskazówek dotyczących zdrowia, udzielanych przez specjalistów.
Mimo zimnej i deszczowej aury frekwencja dopisała i mieszkańcy chętnie korzystali z darmowych badań, porad i konsultacji, podkreślając w rozmowach i ankietach swoje zadowolenie z akcji .
Program finansowo i organizacyjnie wspierali :
Przedstawiciel firmy Gedeon Richter Marketing Polska Paweł Witosz, zabezpieczył aparaty, paski oraz konsultacje diabetologiczne, udzielane przez dr Grażynę Wiedermann z Poradni „Na Dzielcu” w Istebnej, pomiar BMI i tkanki tłuszczowej i tlenku węgla wykonywali pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie: Irena Piekar i Tomasz Pniok, zaś pulsoksymetrię i spirometrię wykonywał mgr Włodzimierz Pilch wraz z żoną Teresą Pilch z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Skoczowie. Smaczne jarskie kanapki wraz z przepisami serwowała Iwona Deperas z CHSCH w Cieszynie zaś dużą salę w Restauracji „ Na Groniu” udostępnili Halina i Mirosław Kowalczykowie.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za pomoc w akcji.
[txt] =>
1 lipca odbyła się kolejna akcja profilaktyczna na terenie Gminy Istebna pod nazwą „Dbaj o zdrowie”. Patronat nad akcją objęli Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin.
Organizatorem i koordynatorem akcji z ramienia starostwa była już po raz trzeci Barbara Kłosowska – Główny Specjalista ds. Promocji Zdrowia, zaś z ramienia Urzędu Gminy w Istebnej - Teresa Łacek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Około 70 mieszkańców Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej, którzy tego dnia udali się do Restauracji „Na Groniu” w Jaworzynce, mogło bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarza diabetologa, a także wykonać badanie oznaczania poziomu glukozy i cholesterolu, ciśnienia tętniczego, BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku węgla w płucach, wykonać spirometrię czy pulsoksymetrię. Dodatkowo mieli okazję wziąć udział w degustacji zdrowej żywności, a także skorzystać z wielu materiałów profilaktycznych i cennych wskazówek dotyczących zdrowia, udzielanych przez specjalistów.
Mimo zimnej i deszczowej aury frekwencja dopisała i mieszkańcy chętnie korzystali z darmowych badań, porad i konsultacji, podkreślając w rozmowach i ankietach swoje zadowolenie z akcji .
Program finansowo i organizacyjnie wspierali :
Przedstawiciel firmy Gedeon Richter Marketing Polska Paweł Witosz, zabezpieczył aparaty, paski oraz konsultacje diabetologiczne, udzielane przez dr Grażynę Wiedermann z Poradni „Na Dzielcu” w Istebnej, pomiar BMI i tkanki tłuszczowej i tlenku węgla wykonywali pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie: Irena Piekar i Tomasz Pniok, zaś pulsoksymetrię i spirometrię wykonywał mgr Włodzimierz Pilch wraz z żoną Teresą Pilch z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Skoczowie. Smaczne jarskie kanapki wraz z przepisami serwowała Iwona Deperas z CHSCH w Cieszynie zaś dużą salę w Restauracji „ Na Groniu” udostępnili Halina i Mirosław Kowalczykowie.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za pomoc w akcji.
[6] => 1 lipca odbyła się kolejna akcja profilaktyczna na terenie Gminy Istebna pod nazwą „Dbaj o zdrowie”. Patronat nad akcją objęli Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin. [short_txt] => 1 lipca odbyła się kolejna akcja profilaktyczna na terenie Gminy Istebna pod nazwą „Dbaj o zdrowie”. Patronat nad akcją objęli Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin. [7] => 2011-07-05 00:00:00 [date_add] => 2011-07-05 00:00:00 [8] => 1309816800 [date_add_stamp] => 1309816800 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_645552567.jpg [small] => ./files/news/s163x108_645552567.jpg [full] => ./files/news/s800x600_645552567.jpg ) [date_create] => 2011-07-05 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 3 [id] => 3 [1] => 0 [crisis] => [2] => Stypendium Starosty Cieszyńskiego [name] => Stypendium Starosty Cieszyńskiego [3] => stypendium-starosty-cieszyskiego [url] => stypendium-starosty-cieszyskiego [4] => 930635167.jpg [5] =>
Kolejne Stypendia Starosty Cieszyńskiego przyznane. Najlepsi z najlepszych odebrali gratulacje i dyplomy na ostatniej Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.
Stypendium w wysokości 2 000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 marca 2010 r., przyznaje się uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom finałów krajowych olimpiad, konkursów i turniejów, a także uczniom uzyskującym inne wybitne osiągnięcia. W roku 2011 wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Cieszyńskiego złożyli Dyrektorzy 10 szkół ponadgimnazjalnych dla 16 uczniów. Na sesji Stypendium najlepszym uczniom wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza. W gronie nagrodzonych znaleźli się:
1) Daria Kabiesz z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – uczennica osiągające liczne sukcesy sportowe w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem – pierwsze, drugie i trzecie miejsca w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, w Międzynarodowych Mistrzostwach Czeskiej Republiki, w Otwartych Mistrzostwach Chorwacji, w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w Lekkiej Atletyce oraz w Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce; w imieniu Stypendystki dyplom odebrała jej mama;
2) Piotr Cienciała z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu – zajął 4 miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2011 r. w bloku Produkcja roślinna, 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Jazdy Zręcznościowej i Bezpiecznej Obsługi Maszyn i Urządzeń Rolniczych 2010 r. w Czeskim Cieszynie, 7 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych2011 r.;
3) Jacek Sikora z Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie – finalista międzynarodowego konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” 2010 r., 5 miejsce w wojewódzkim konkursie „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” 2010 r., 1 miejsce w regionalnym konkursie „Sprawny w zawodzie technik budownictwa” 2011 r., 15 miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2011 r.

Wręczone zostały również dyplomy za szczególne osiągnięcia edukacyjne, które otrzymali:
1. Dawid Ciupka z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
2. Aleksandra Kempna z Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
3. Agata Herzyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie,
4. Kamil Macura z Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie,
5. Krzysztof Jochacy z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
6. Magdalena Cieślar z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
7. Paulina Nawrat z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
8. Weronika Raszka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wiśle,
9. Anna Kawulok ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Cieszynie,
10. Martyna Cyganek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
11. Michał Podżorski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
12. Szymon Szostok z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
13. Olga Piątkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.
[txt] =>
Kolejne Stypendia Starosty Cieszyńskiego przyznane. Najlepsi z najlepszych odebrali gratulacje i dyplomy na ostatniej Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.
Stypendium w wysokości 2 000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 marca 2010 r., przyznaje się uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom finałów krajowych olimpiad, konkursów i turniejów, a także uczniom uzyskującym inne wybitne osiągnięcia. W roku 2011 wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Cieszyńskiego złożyli Dyrektorzy 10 szkół ponadgimnazjalnych dla 16 uczniów. Na sesji Stypendium najlepszym uczniom wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza. W gronie nagrodzonych znaleźli się:
1) Daria Kabiesz z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – uczennica osiągające liczne sukcesy sportowe w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem – pierwsze, drugie i trzecie miejsca w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, w Międzynarodowych Mistrzostwach Czeskiej Republiki, w Otwartych Mistrzostwach Chorwacji, w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w Lekkiej Atletyce oraz w Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce; w imieniu Stypendystki dyplom odebrała jej mama;
2) Piotr Cienciała z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu – zajął 4 miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2011 r. w bloku Produkcja roślinna, 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Jazdy Zręcznościowej i Bezpiecznej Obsługi Maszyn i Urządzeń Rolniczych 2010 r. w Czeskim Cieszynie, 7 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych2011 r.;
3) Jacek Sikora z Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie – finalista międzynarodowego konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” 2010 r., 5 miejsce w wojewódzkim konkursie „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” 2010 r., 1 miejsce w regionalnym konkursie „Sprawny w zawodzie technik budownictwa” 2011 r., 15 miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2011 r.

Wręczone zostały również dyplomy za szczególne osiągnięcia edukacyjne, które otrzymali:
1. Dawid Ciupka z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
2. Aleksandra Kempna z Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
3. Agata Herzyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie,
4. Kamil Macura z Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie,
5. Krzysztof Jochacy z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
6. Magdalena Cieślar z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
7. Paulina Nawrat z Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,
8. Weronika Raszka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wiśle,
9. Anna Kawulok ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Cieszynie,
10. Martyna Cyganek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
11. Michał Podżorski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
12. Szymon Szostok z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie,
13. Olga Piątkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.
[6] => Kolejne Stypendia Starosty Cieszyńskiego przyznane. Najlepsi z najlepszych odebrali gratulacje i dyplomy na ostatniej Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. [short_txt] => Kolejne Stypendia Starosty Cieszyńskiego przyznane. Najlepsi z najlepszych odebrali gratulacje i dyplomy na ostatniej Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego. [7] => 2011-07-04 00:00:00 [date_add] => 2011-07-04 00:00:00 [8] => 1309730400 [date_add_stamp] => 1309730400 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_930635167.jpg [small] => ./files/news/s163x108_930635167.jpg [full] => ./files/news/s800x600_930635167.jpg ) [date_create] => 2011-07-04 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 2 [id] => 2 [1] => 0 [crisis] => [2] => Podsumowanie konkursu historycznego [name] => Podsumowanie konkursu historycznego [3] => podsumowanie-konkursu-historycznego [url] => podsumowanie-konkursu-historycznego [4] => 572802220.jpg [5] => 24 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego wzięło udział w III edycji konkursu historycznego „Czas przebudzenia i czas budowania”. Laureatom nagrody i dyplomy wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza.
W tym roku konkurs   dotyczył tematyki Stanu Wojennego 1981r. i XX rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1991 r. Test  przygotował  pracownik katowickiego IPN.
Wyniki:
III miejsce – Michalina Wojacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
II miejsce – Natalia Tęcza z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
I miejsce – Magdalena Bogacz z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie [txt] => 24 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego wzięło udział w III edycji konkursu historycznego „Czas przebudzenia i czas budowania”. Laureatom nagrody i dyplomy wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza.
W tym roku konkurs   dotyczył tematyki Stanu Wojennego 1981r. i XX rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1991 r. Test  przygotował  pracownik katowickiego IPN.
Wyniki:
III miejsce – Michalina Wojacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
II miejsce – Natalia Tęcza z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
I miejsce – Magdalena Bogacz z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie [6] => 24 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego wzięło udział w III edycji konkursu historycznego „Czas przebudzenia i czas budowania”. Laureatom nagrody i dyplomy wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza. [short_txt] => 24 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego wzięło udział w III edycji konkursu historycznego „Czas przebudzenia i czas budowania”. Laureatom nagrody i dyplomy wręczył Starosta Cieszyński Czesław Gluza. [7] => 2011-07-04 00:00:00 [date_add] => 2011-07-04 00:00:00 [8] => 1309730400 [date_add_stamp] => 1309730400 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_572802220.jpg [small] => ./files/news/s163x108_572802220.jpg [full] => ./files/news/s800x600_572802220.jpg ) [date_create] => 2011-07-04 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1 [id] => 1 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nasze szkoły najlepsze w województwie śląskim [name] => Nasze szkoły najlepsze w województwie śląskim [3] => nasze-szkoy-najlepsze-w-wojewdztwie-lskim [url] => nasze-szkoy-najlepsze-w-wojewdztwie-lskim [4] => [img] => [5] => Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2011r. dla województwa śląskiego.

Zdawalność matury w szkołach publicznych dla młodzieży, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński wynosi 86,09 % i jest najwyższa w województwie.

Zdawalność matury w naszych szkołach publicznych dla młodzieży i dorosłych,  wynosi 84,94 % i tez jest najwyższa w województwie.

Natomiast zdawalność matury w szkołach publicznych i niepublicznych w powiecie cieszyńskim wynosi 83,32% i jest druga w województwie śląskim po wyniku powiatu lublinieckiego, który wynosi 84,01 %.

Gratuluję takich  świetnych wyników młodzieży, nauczycielom i dyrekcjom naszych szkół. Wyniki ogłoszone przez OKE potwierdzają wysoki poziom kształcenia w naszych szkołach, co może być przydatne dla niezdecydowanych, którzy jeszcze nie wybrali szkoły ponadgimnazjalnej  w rekrutacji na rok szkolny 2011/2012. - powiedział Czesław Gluza - Starosta Cieszyński. [txt] => Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2011r. dla województwa śląskiego.

Zdawalność matury w szkołach publicznych dla młodzieży, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński wynosi 86,09 % i jest najwyższa w województwie.

Zdawalność matury w naszych szkołach publicznych dla młodzieży i dorosłych,  wynosi 84,94 % i tez jest najwyższa w województwie.

Natomiast zdawalność matury w szkołach publicznych i niepublicznych w powiecie cieszyńskim wynosi 83,32% i jest druga w województwie śląskim po wyniku powiatu lublinieckiego, który wynosi 84,01 %.

Gratuluję takich  świetnych wyników młodzieży, nauczycielom i dyrekcjom naszych szkół. Wyniki ogłoszone przez OKE potwierdzają wysoki poziom kształcenia w naszych szkołach, co może być przydatne dla niezdecydowanych, którzy jeszcze nie wybrali szkoły ponadgimnazjalnej  w rekrutacji na rok szkolny 2011/2012. - powiedział Czesław Gluza - Starosta Cieszyński. [6] => Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2011r. dla województwa śląskiego. [short_txt] => Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2011r. dla województwa śląskiego. [7] => 2011-07-01 00:00:00 [date_add] => 2011-07-01 00:00:00 [8] => 1309471200 [date_add_stamp] => 1309471200 [9] => pl [lang] => pl [10] => [id_user] => [11] => [IP] => [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => [data_mod] => [date_create] => 2011-07-01 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1572 [id] => 1572 [1] => 0 [crisis] => [2] => Szkolenia w Hażlachu [name] => Szkolenia w Hażlachu [3] => szkolenia-w-hazlachu [url] => szkolenia-w-hazlachu [4] => [img] => [5] =>

 Szkolenia odbędą się w Urzędzie Gminy Hażlach (sala sesyjna, ul. Główna 57, Hażlach).
Tematyka i harmonogram szkoleń:
• 19 września 2017 r., godz. 15:30 – Prawa konsumenta - odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej – radca prawny Anna Romik;

• 24 października 2017 r., godz. 16:30 – Prawa pracownika – aplikant radcowski Angelika Lis;

• 7 listopada 2017 r., godz. 16:30 – Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe – radca prawny Karolina Ryncarz;

• 4 grudnia 2017 r., godz. 16:30 – Prawo do alimentów na małoletnie dziecko – adwokat Aleksandra Sikora.


Udział w szkoleniu nie jest ograniczony wyłącznie do osób, które kwalifikują się do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
W tym samym czasie, będzie działał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego osoby kwalifikujące się od razu będą mogły również udać się po poradę prawną.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Open
www.stowarzyszenieopen.pl

[txt] =>

 Szkolenia odbędą się w Urzędzie Gminy Hażlach (sala sesyjna, ul. Główna 57, Hażlach).
Tematyka i harmonogram szkoleń:
• 19 września 2017 r., godz. 15:30 – Prawa konsumenta - odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej – radca prawny Anna Romik;

• 24 października 2017 r., godz. 16:30 – Prawa pracownika – aplikant radcowski Angelika Lis;

• 7 listopada 2017 r., godz. 16:30 – Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe – radca prawny Karolina Ryncarz;

• 4 grudnia 2017 r., godz. 16:30 – Prawo do alimentów na małoletnie dziecko – adwokat Aleksandra Sikora.


Udział w szkoleniu nie jest ograniczony wyłącznie do osób, które kwalifikują się do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
W tym samym czasie, będzie działał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego osoby kwalifikujące się od razu będą mogły również udać się po poradę prawną.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Open
www.stowarzyszenieopen.pl

[6] => Informujemy, iż istnieje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach z tematyki prawnej, przeprowadzanych przez prawników współpracujących ze Stowarzyszeniem Open z Cieszyna. [short_txt] => Informujemy, iż istnieje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach z tematyki prawnej, przeprowadzanych przez prawników współpracujących ze Stowarzyszeniem Open z Cieszyna. [7] => 0000-00-00 00:00:00 [date_add] => 0000-00-00 00:00:00 [8] => [date_add_stamp] => [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-09-14 12:35:41 [data_mod] => 2017-09-14 12:35:41 [date_create] => [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X