Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 118 [id] => 118 [1] => 0 [crisis] => [2] => Badania przesiewowe słuchu [name] => Badania przesiewowe słuchu [3] => badania-przesiewowe-sluchu [url] => badania-przesiewowe-sluchu [4] => [img] => [5] =>

Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich. Badania były przeprowadzone w 9 województwach Polski zachodniej (dolnośląskie, śląskie, łódzkie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko- pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie) w okresie od września do grudnia 2011 r. W powiecie cieszyńskim badaniami objęto 32 szkoły podstawowe i przebadano 805 uczniów.
Celem programu było przede wszystkim wykrycie zaburzeń słuchu typu odbiorczego, przewodzeniowego a także o podłożu genetycznym oraz objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.
Warunkiem udziału w programie była zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na badania. Zakres przeprowadzanych badań obejmował: ankietę audiologiczną skierowaną do dziecka, ankietę audiologiczną wypełnioną przez rodziców/opiekunów, audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 250-8000 Hz oraz analiza tychże wyników badań przez lekarza specjalistę.
Realizatorami programu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz ok. 200 osób, przeszkolonych przez Zespół Koordynatora Programu. Urządzeniem stosowanym w badaniach były audiometry przesiewowe z możliwością przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocą Internetu, dzięki czemu wyniki te były na bieżąco sprawdzane i analizowane przez koordynatorów wojewódzkich. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu, otrzymują informację odnośnie dalszego, nieodpłatnego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

 

[txt] =>

Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich. Badania były przeprowadzone w 9 województwach Polski zachodniej (dolnośląskie, śląskie, łódzkie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko- pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie) w okresie od września do grudnia 2011 r. W powiecie cieszyńskim badaniami objęto 32 szkoły podstawowe i przebadano 805 uczniów.
Celem programu było przede wszystkim wykrycie zaburzeń słuchu typu odbiorczego, przewodzeniowego a także o podłożu genetycznym oraz objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.
Warunkiem udziału w programie była zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na badania. Zakres przeprowadzanych badań obejmował: ankietę audiologiczną skierowaną do dziecka, ankietę audiologiczną wypełnioną przez rodziców/opiekunów, audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 250-8000 Hz oraz analiza tychże wyników badań przez lekarza specjalistę.
Realizatorami programu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-człowiekowi”, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz ok. 200 osób, przeszkolonych przez Zespół Koordynatora Programu. Urządzeniem stosowanym w badaniach były audiometry przesiewowe z możliwością przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocą Internetu, dzięki czemu wyniki te były na bieżąco sprawdzane i analizowane przez koordynatorów wojewódzkich. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu, otrzymują informację odnośnie dalszego, nieodpłatnego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

 

[6] => Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz KRUS w Warszawie, dotyczącej przesiewowych badań słuchu. [short_txt] => Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz KRUS w Warszawie, dotyczącej przesiewowych badań słuchu. [7] => 2012-01-13 12:57:35 [date_add] => 2012-01-13 12:57:35 [8] => 1326455855 [date_add_stamp] => 1326455855 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.15.50 [IP] => 83.22.15.50 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-01-13 13:00:05 [data_mod] => 2012-01-13 13:00:05 [date_create] => 2012-01-13 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 117 [id] => 117 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nasze szkoły wysoko w rankingu [name] => Nasze szkoły wysoko w rankingu [3] => nasze-szkoly-wysoko-w-rankingu [url] => nasze-szkoly-wysoko-w-rankingu [4] => [img] => [5] =>

Nazwa szkoły
Miejscowość
Wynik
Miejsce                   w województwie
Miejsce w kraju
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego
Cieszyn
53,58
7
76
I Liceum Ogólnokształcące               im. A. Osuchowskiego
Cieszyn
45,38
25
239
II Liceum Ogólnokształcące                im. M. Kopernika
Cieszyn
41,03
40
410
Katolickie Liceum Ogólnokształcące                im. św. Melchiora Grodzieckiego
Cieszyn
34,16
89
500+

  

Nazwa szkoły
Miejscowość
Wynik
Miejsce                  w województwie
Miejsce w kraju
Technikum nr 1 w ZS            im. Władysława Szybińskiego
Cieszyn
71,17
3
38
Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Wisła
64,59
11
101
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych                       im. gen. S. Grota Roweckiego
Cieszyn
63,17
12
118
Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz.
Cieszyn
56,78
25
250+
Technikum nr 3 w ZS Technicznych
Cieszyn
52,30
44
250+
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych
Międzyświeć
46,76
71
250+

 To jedyny ranking w kraju, pokazujący szkoły, których uczniowie osiągają najlepsze wyniki na maturze, odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych oraz maja dobra opinię wśród kadry akademickiej. Głównymi adresatami tego zestawienia są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Dokładne kryteria dla liceów ogólnokształcących składające się na pozycje w rankingu to:
• sukcesy w olimpiadach 30%
• matura – przedmioty obowiązkowe 30%
• matura – przedmioty dodatkowe 35%
• opinia akademicka 5%
 Dokładne kryteria dla techników składające się na pozycje w rankingu to:
• sukcesy w olimpiadach 20%
• matura – przedmioty obowiązkowe 30%
• matura – przedmioty dodatkowe 15%
• wyniki egzaminów zawodowych 30%
• opinia akademicka 5%
 

[txt] =>

Nazwa szkoły
Miejscowość
Wynik
Miejsce                   w województwie
Miejsce w kraju
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego
Cieszyn
53,58
7
76
I Liceum Ogólnokształcące               im. A. Osuchowskiego
Cieszyn
45,38
25
239
II Liceum Ogólnokształcące                im. M. Kopernika
Cieszyn
41,03
40
410
Katolickie Liceum Ogólnokształcące                im. św. Melchiora Grodzieckiego
Cieszyn
34,16
89
500+

  

Nazwa szkoły
Miejscowość
Wynik
Miejsce                  w województwie
Miejsce w kraju
Technikum nr 1 w ZS            im. Władysława Szybińskiego
Cieszyn
71,17
3
38
Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Wisła
64,59
11
101
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych                       im. gen. S. Grota Roweckiego
Cieszyn
63,17
12
118
Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz.
Cieszyn
56,78
25
250+
Technikum nr 3 w ZS Technicznych
Cieszyn
52,30
44
250+
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych
Międzyświeć
46,76
71
250+

 To jedyny ranking w kraju, pokazujący szkoły, których uczniowie osiągają najlepsze wyniki na maturze, odnoszą sukcesy na olimpiadach przedmiotowych oraz maja dobra opinię wśród kadry akademickiej. Głównymi adresatami tego zestawienia są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Dokładne kryteria dla liceów ogólnokształcących składające się na pozycje w rankingu to:
• sukcesy w olimpiadach 30%
• matura – przedmioty obowiązkowe 30%
• matura – przedmioty dodatkowe 35%
• opinia akademicka 5%
 Dokładne kryteria dla techników składające się na pozycje w rankingu to:
• sukcesy w olimpiadach 20%
• matura – przedmioty obowiązkowe 30%
• matura – przedmioty dodatkowe 15%
• wyniki egzaminów zawodowych 30%
• opinia akademicka 5%
 

[6] => Po raz 14 dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” ogłosiły ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2012. Licea i Technika z terenu powiatu cieszyńskiego zajęły w nim wysokie pozycje. [short_txt] => Po raz 14 dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” ogłosiły ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2012. Licea i Technika z terenu powiatu cieszyńskiego zajęły w nim wysokie pozycje. [7] => 2012-01-13 12:40:26 [date_add] => 2012-01-13 12:40:26 [8] => 1326454826 [date_add_stamp] => 1326454826 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.15.50 [IP] => 83.22.15.50 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-01-13 12:57:24 [data_mod] => 2012-01-13 12:57:24 [date_create] => 2012-01-13 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 114 [id] => 114 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkursy roztrzygnięte [name] => Konkursy roztrzygnięte [3] => konkursy-roztrzygniete [url] => konkursy-roztrzygniete [4] => [img] => [5] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 272/ZP/IV/12 z dnia 5 stycznia 2012 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „turystyki”, , „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „ochrony środowiska”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2012, który upływał z dniem 9 grudnia 2011 r.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano 111.980,00 zł, Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 84.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 17 zadań – 31.500 zł,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 15 zadań – 22.500 zł,
c) turystyka – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 6.900 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 5 zadań – 9.500 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 10.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 3 zadania – 2.500 zł,
f) ochrona środowiska – z kwoty 2.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie – 1.000 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie – 3.080 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 35.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań .
 

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[txt] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 272/ZP/IV/12 z dnia 5 stycznia 2012 r., podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu z zakresu: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „turystyki”, , „ochrony i promocji zdrowia”, „edukacji”, „promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy”, „ochrony środowiska”, „pomocy społecznej”, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, opisanych we wnioskach i złożonych w wyznaczonym I terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2012, który upływał z dniem 9 grudnia 2011 r.

W pierwszym terminie Otwartych Konkursów Ofert rozdysponowano 111.980,00 zł, Podział środków oraz ilość dofinansowanych zadań według dziedzin, przedstawia się następująco:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – z kwoty 84.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 17 zadań – 31.500 zł,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z kwoty 60.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 15 zadań – 22.500 zł,
c) turystyka – z kwoty 25.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 2 zadania – 6.900 zł,
d) edukacja – z kwoty 30.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 5 zadań – 9.500 zł,
e) ochrona i promocja zdrowia – z kwoty 10.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 3 zadania – 2.500 zł,
f) ochrona środowiska – z kwoty 2.000 zł, w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie – 1.000 zł,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy – z kwoty 5.000 zł,
w I terminie rozdysponowano na 1 zadanie – 3.080 zł,
h) pomoc społeczna – z uwagi na jeden termin składania wniosków rozdysponowana została cała kwota w wysokości 35.000 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 17 zadań .
 

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji oraz załączniki niezbędne do podpisania i rozliczenia umowy znajdują się między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu Przedmiotowym: Organizacje Pozarządowe.
 

[6] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach Otwartych Konkursów Ofert. [short_txt] => Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w ramach Otwartych Konkursów Ofert. [7] => 2012-01-12 13:57:11 [date_add] => 2012-01-12 13:57:11 [8] => 1326373031 [date_add_stamp] => 1326373031 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.3.227 [IP] => 83.22.3.227 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-01-12 14:01:32 [data_mod] => 2012-01-12 14:01:32 [date_create] => 2012-01-12 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 113 [id] => 113 [1] => 0 [crisis] => [2] => Szkolenie dla organizacji pozarządowych [name] => Szkolenie dla organizacji pozarządowych [3] => szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych [url] => szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych [4] => [img] => [5] =>

Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, który obowiązuje w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2012.                                                                                                                

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji             tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

[txt] =>

Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, który obowiązuje w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursach Ofert na rok 2012.                                                                                                                

W przypadku pytań należy kontaktować się z Wydziałem Kultury Sportu Turystyki i Informacji             tel. 33 4777 222, wt@powiat.cieszyn.pl

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

 

[6] => W dniu 16 stycznia 2012 r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, odbędzie się szkolenie dotyczące nowego wzoru oferty, zgodnego z [short_txt] => W dniu 16 stycznia 2012 r., o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, odbędzie się szkolenie dotyczące nowego wzoru oferty, zgodnego z [7] => 2012-01-10 08:17:13 [date_add] => 2012-01-10 08:17:13 [8] => 1326179833 [date_add_stamp] => 1326179833 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-01-10 08:24:35 [data_mod] => 2012-01-10 08:24:35 [date_create] => 2012-01-10 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 112 [id] => 112 [1] => 0 [crisis] => [2] => Sukcesy docenione [name] => Sukcesy docenione [3] => sukcesy-docenione [url] => sukcesy-docenione [4] => szymon-obok-pani-minister.jpg [5] =>

„Śniadanie Mistrzów” to  spotkanie najwybitniejszych uczniów województwa śląskiego, laureatów olimpiad przedmiotowych i stypendystów. W imprezie, która odbyła się pod koniec grudnia uczestniczyli m.in. minister edukacji  Krystyna Szumilas, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. W swoich przemówieniach wyrazili słowa uznania dla osiągnięć laureatów,  gratulowali zdobytych sukcesów i umiejętności, dziękowali rodzicom i nauczycielom za ich wkład w proces wychowania i nauczania.
 Szymon Szostok od 9 roku życia jest zawodnikiem KS Wisła „Ustronianka”. Jest członkiem Kadry Narodowej Junior „B” oraz Kadry Województwa Śląskiego. Sukcesy  na niwie sportowej  na szczeblu krajowym i międzynarodowym, za które otrzymał stypendium, nie przeszkadzają mu  w osiąganiu również bardzo dobrych wyników w nauce.

[txt] =>

„Śniadanie Mistrzów” to  spotkanie najwybitniejszych uczniów województwa śląskiego, laureatów olimpiad przedmiotowych i stypendystów. W imprezie, która odbyła się pod koniec grudnia uczestniczyli m.in. minister edukacji  Krystyna Szumilas, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. W swoich przemówieniach wyrazili słowa uznania dla osiągnięć laureatów,  gratulowali zdobytych sukcesów i umiejętności, dziękowali rodzicom i nauczycielom za ich wkład w proces wychowania i nauczania.
 Szymon Szostok od 9 roku życia jest zawodnikiem KS Wisła „Ustronianka”. Jest członkiem Kadry Narodowej Junior „B” oraz Kadry Województwa Śląskiego. Sukcesy  na niwie sportowej  na szczeblu krajowym i międzynarodowym, za które otrzymał stypendium, nie przeszkadzają mu  w osiąganiu również bardzo dobrych wyników w nauce.

[6] => Szymon Szostok, uczeń klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie, za osiągnięcia sportowe i edukacyjne, został wyróżniony zaproszeniem na Śniadanie Mistrzów, które odbyło w Urzędzie Wojewódzkim. [short_txt] => Szymon Szostok, uczeń klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie, za osiągnięcia sportowe i edukacyjne, został wyróżniony zaproszeniem na Śniadanie Mistrzów, które odbyło w Urzędzie Wojewódzkim. [7] => 2012-01-09 08:15:44 [date_add] => 2012-01-09 08:15:44 [8] => 1326093344 [date_add_stamp] => 1326093344 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2012-01-09 09:18:03 [data_mod] => 2012-01-09 09:18:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_szymon-obok-pani-minister.jpg [small] => ./files/news/s163x108_szymon-obok-pani-minister.jpg [full] => ./files/news/s800x600_szymon-obok-pani-minister.jpg ) [date_create] => 2012-01-09 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 111 [id] => 111 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet uchwalony [name] => Budżet uchwalony [3] => budzet-uchwalony [url] => budzet-uchwalony [4] => [img] => [5] =>

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do ogółu wydatków wynosi 19,2 %. W roku 2011, wskaźnik planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 22,9%.

Istotne aspekty w budżecie Powiatu na rok 2012


1. Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
a) kontynuacja przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie. Plan wydatków na 2012 r. to 2,07 mln zł przy zakładanym udziale Powiatu 480 tys. zł. Pozyskano środki unijne w wys. 1,1 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Cieszyn w wys. 480 tys. zł. Planowo zadanie powinno się zakończyć do końca maja 2012 r.
b) przebudowa drogi nr 2636 S w Zabłociu. Plan wydatków zadania to 3,3 mln zł, w tym planuje się pozyskać środki unijne w wys. 1,3 mln zł,
c) przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie. Plan wydatków zadania wynosi 3,2 mln zł, w tym pozyskano środki w ramach programu NPPDL 955 tys. zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wys. 1,1 mln zł,
d) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udzieli dotacji w wysokości 692 tys. zł,
e) 777 tys zł na oprojektowanie w 2012 r. trzech kolejnych odcinków dróg, dwóch mostów i jednego przepustu.

2. Zaplanowano ponad 5,6 mln zł na inwestycje w pomocy społecznej, w tym m.in.: planuje się rozpocząć kompleksową termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie wraz z instalacją solarną” (4,1 mln zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z NFOŚiGW w wys. 2,7 mln zł.

3. Zaplanowano 5,4 mln zł celem kontynuacji i zakończenia inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego”. Na ten cel pozyskano środki unijne w wysokości 4,6 mln zł.

4. Zaplanowano dotację dla ZZOZ Cieszyn w wys. 7 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacyjne), zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznych. Wydatek zostanie pokryty z emisji obligacji.

5. Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 9,7 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wys. 1,8 mln zł.


6. Zabezpieczono podstawowe skutki finansowe nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na utrzymanie rodzin zastępczych w projekcie budżetu zaplanowano 4.266 tys. zł, tj. o 390 tys. zł więcej niż w 2011 r.

7. Zarezerwowano 280.000 zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.


 

[txt] =>

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do ogółu wydatków wynosi 19,2 %. W roku 2011, wskaźnik planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 22,9%.

Istotne aspekty w budżecie Powiatu na rok 2012


1. Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
a) kontynuacja przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie. Plan wydatków na 2012 r. to 2,07 mln zł przy zakładanym udziale Powiatu 480 tys. zł. Pozyskano środki unijne w wys. 1,1 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Cieszyn w wys. 480 tys. zł. Planowo zadanie powinno się zakończyć do końca maja 2012 r.
b) przebudowa drogi nr 2636 S w Zabłociu. Plan wydatków zadania to 3,3 mln zł, w tym planuje się pozyskać środki unijne w wys. 1,3 mln zł,
c) przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie. Plan wydatków zadania wynosi 3,2 mln zł, w tym pozyskano środki w ramach programu NPPDL 955 tys. zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wys. 1,1 mln zł,
d) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udzieli dotacji w wysokości 692 tys. zł,
e) 777 tys zł na oprojektowanie w 2012 r. trzech kolejnych odcinków dróg, dwóch mostów i jednego przepustu.

2. Zaplanowano ponad 5,6 mln zł na inwestycje w pomocy społecznej, w tym m.in.: planuje się rozpocząć kompleksową termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie wraz z instalacją solarną” (4,1 mln zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z NFOŚiGW w wys. 2,7 mln zł.

3. Zaplanowano 5,4 mln zł celem kontynuacji i zakończenia inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego”. Na ten cel pozyskano środki unijne w wysokości 4,6 mln zł.

4. Zaplanowano dotację dla ZZOZ Cieszyn w wys. 7 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacyjne), zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznych. Wydatek zostanie pokryty z emisji obligacji.

5. Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 9,7 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wys. 1,8 mln zł.


6. Zabezpieczono podstawowe skutki finansowe nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na utrzymanie rodzin zastępczych w projekcie budżetu zaplanowano 4.266 tys. zł, tj. o 390 tys. zł więcej niż w 2011 r.

7. Zarezerwowano 280.000 zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.


 

[6] => Uchwalony po raz czternasty budżet Powiatu Cieszyńskiego, przekracza po stronie prognozowanych dochodów 155 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 157 mln zł. [short_txt] => Uchwalony po raz czternasty budżet Powiatu Cieszyńskiego, przekracza po stronie prognozowanych dochodów 155 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 157 mln zł. [7] => 2011-12-29 14:30:11 [date_add] => 2011-12-29 14:30:11 [8] => 1325165411 [date_add_stamp] => 1325165411 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.0.2 [IP] => 83.22.0.2 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-29 14:44:41 [data_mod] => 2011-12-29 14:44:41 [date_create] => 2011-12-29 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 110 [id] => 110 [1] => 0 [crisis] => [2] => Projekt „Twoją przyszłością kwalifikacje” zakończony [name] => Projekt „Twoją przyszłością kwalifikacje” zakończony [3] => projekt-twoja-przyszloscia-kwalifikacje-zakonczony [url] => projekt-twoja-przyszloscia-kwalifikacje-zakonczony [4] => [img] => [5] =>

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło działania związane z projektem „Twoją przyszłością kwalifikacje” realizowanym w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej udzielonemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przy wkładzie Powiatu Cieszyńskiego.
Podstawowym celem realizowanego projektu było zwiększenie elastyczności zatrudnienia uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Osiągnięciu założonego celu posłużyły bezpłatne szkolenia zorganizowane w zawodach: spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi (metoda MAG) oraz operator wózków widłowych z napędem silnikowym, z których skorzystały ogółem 64 osoby (po 32 uczniów w każdym zawodzie). Wart podkreślenia jest fakt, że aż 13 spośród nich stanowiły kobiety. Potwierdza to, że nawet w zawodach tradycyjnie już przypisywanych do mężczyzn pracować mogą także kobiety, a kluczem do sukcesu (niezależnie od płci danej osoby) jest zdobycie odpowiednich umiejętności do wykonywania określonego zawodu. Na uzyskanie takich właśnie kwalifikacji pozwoliły kursy zrealizowane w ramach projektu. Wykorzystanie programów modułowych, teoretyczne oraz praktyczne wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry szkolącej, fachowo wyposażone pracownie, a także współpraca z pracodawcami to elementy, które zadecydowały o końcowym efekcie podjętych w projekcie działań.
W trakcie pierwszego (od marca do czerwca) oraz drugiego (od września do grudnia) etapu kursów przeszkolonych zostało 64 uczestników projektu, którzy następnie potwierdzili swoje kwalifikacje uzyskując pozytywną ocenę z egzaminów końcowych. Zajęcia prowadzone były w 8-osobowych grupach, zapewniających właściwą jakość realizowanych zajęć. Kursy ukończyli uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński tj.:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie;
- Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.
Jak dowiodły przeprowadzone badania uczniowie ci podczas szkoleń poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę oraz umiejętności o nowy zakres, który mają zamiar wykorzystać na rynku pracy. Poczucie własnej wartości zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje, jakie nabyli oni w trakcie kursu okażą się tu bardzo pomocne.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach pragnie w tym miejscu podziękować uczniom za zainteresowanie projektem, aktywny udział w zrealizowanych w jego ramach zajęciach oraz rzetelne przygotowanie do egzaminów. Swoje podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich osób, które w większym lub w mniejszym stopniu zaangażowane były w działania realizowane w projekcie i przyczyniły się w ten sposób do osiągnięcia założonych początkowo rezultatów. Mamy nadzieję, że wysiłek zainwestowany we właściwą organizację projektu, przygotowanie zajęć, ich realizację oraz udział w nich zaowocuje w przyszłości i przyniesie wymierne, a przede wszystkim oczekiwane efekty. Jednocześnie życzymy wszystkim, by ta najbliższa przyszłość, którą niesie ze sobą nadchodzący 2012 rok była źródłem zdrowia, radości i pomyślności, zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

 

[txt] =>

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło działania związane z projektem „Twoją przyszłością kwalifikacje” realizowanym w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej udzielonemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przy wkładzie Powiatu Cieszyńskiego.
Podstawowym celem realizowanego projektu było zwiększenie elastyczności zatrudnienia uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Osiągnięciu założonego celu posłużyły bezpłatne szkolenia zorganizowane w zawodach: spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi (metoda MAG) oraz operator wózków widłowych z napędem silnikowym, z których skorzystały ogółem 64 osoby (po 32 uczniów w każdym zawodzie). Wart podkreślenia jest fakt, że aż 13 spośród nich stanowiły kobiety. Potwierdza to, że nawet w zawodach tradycyjnie już przypisywanych do mężczyzn pracować mogą także kobiety, a kluczem do sukcesu (niezależnie od płci danej osoby) jest zdobycie odpowiednich umiejętności do wykonywania określonego zawodu. Na uzyskanie takich właśnie kwalifikacji pozwoliły kursy zrealizowane w ramach projektu. Wykorzystanie programów modułowych, teoretyczne oraz praktyczne wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry szkolącej, fachowo wyposażone pracownie, a także współpraca z pracodawcami to elementy, które zadecydowały o końcowym efekcie podjętych w projekcie działań.
W trakcie pierwszego (od marca do czerwca) oraz drugiego (od września do grudnia) etapu kursów przeszkolonych zostało 64 uczestników projektu, którzy następnie potwierdzili swoje kwalifikacje uzyskując pozytywną ocenę z egzaminów końcowych. Zajęcia prowadzone były w 8-osobowych grupach, zapewniających właściwą jakość realizowanych zajęć. Kursy ukończyli uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński tj.:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie;
- Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.
Jak dowiodły przeprowadzone badania uczniowie ci podczas szkoleń poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę oraz umiejętności o nowy zakres, który mają zamiar wykorzystać na rynku pracy. Poczucie własnej wartości zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje, jakie nabyli oni w trakcie kursu okażą się tu bardzo pomocne.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach pragnie w tym miejscu podziękować uczniom za zainteresowanie projektem, aktywny udział w zrealizowanych w jego ramach zajęciach oraz rzetelne przygotowanie do egzaminów. Swoje podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich osób, które w większym lub w mniejszym stopniu zaangażowane były w działania realizowane w projekcie i przyczyniły się w ten sposób do osiągnięcia założonych początkowo rezultatów. Mamy nadzieję, że wysiłek zainwestowany we właściwą organizację projektu, przygotowanie zajęć, ich realizację oraz udział w nich zaowocuje w przyszłości i przyniesie wymierne, a przede wszystkim oczekiwane efekty. Jednocześnie życzymy wszystkim, by ta najbliższa przyszłość, którą niesie ze sobą nadchodzący 2012 rok była źródłem zdrowia, radości i pomyślności, zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

 

[6] => Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło realizację projektu „Twoją przyszłością kwalifikacje” [short_txt] => Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło realizację projektu „Twoją przyszłością kwalifikacje” [7] => 2011-12-28 11:11:30 [date_add] => 2011-12-28 11:11:30 [8] => 1325067090 [date_add_stamp] => 1325067090 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-28 11:22:13 [data_mod] => 2011-12-28 11:22:13 [date_create] => 2011-12-28 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 109 [id] => 109 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wygraj kalendarz Powiatu Cieszyńskiego na 2012 rok [name] => Wygraj kalendarz Powiatu Cieszyńskiego na 2012 rok [3] => wygraj-kalendarz-powiatu-cieszynskiego-na-2012-rok [url] => wygraj-kalendarz-powiatu-cieszynskiego-na-2012-rok [4] => kalendarz1.jpg [5] =>

Jak je wygrać? Nic prostszego. Na slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com wyślijcie nam zdjęcie, które ilustruje najważniejsze (według Was) wydarzenie na Śląsku Cieszyńskim w 2011 roku. Najciekawsze fotografie opublikujemy, a zwycięzców wybiorą facebookowicze. Na zdjęcia czekamy do 31 grudnia. Powodzenia!
Konkurs przeznaczony jest dla fanów naszej strony na facebooku - Śląsk Cieszyński Inspiruje. Polub nas na www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje.

[txt] =>

Jak je wygrać? Nic prostszego. Na slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com wyślijcie nam zdjęcie, które ilustruje najważniejsze (według Was) wydarzenie na Śląsku Cieszyńskim w 2011 roku. Najciekawsze fotografie opublikujemy, a zwycięzców wybiorą facebookowicze. Na zdjęcia czekamy do 31 grudnia. Powodzenia!
Konkurs przeznaczony jest dla fanów naszej strony na facebooku - Śląsk Cieszyński Inspiruje. Polub nas na www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje.

[6] => Nie można go kupić, ale możecie wygrać go w naszym konkursie, który organizujemy na facebooku. Mamy dla Was dwa książkowe kalendarze na rok 2012 promujące Powiat Cieszyński. [short_txt] => Nie można go kupić, ale możecie wygrać go w naszym konkursie, który organizujemy na facebooku. Mamy dla Was dwa książkowe kalendarze na rok 2012 promujące Powiat Cieszyński. [7] => 2011-12-27 10:14:31 [date_add] => 2011-12-27 10:14:31 [8] => 1324977271 [date_add_stamp] => 1324977271 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-27 10:21:20 [data_mod] => 2011-12-27 10:21:20 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_kalendarz1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_kalendarz1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_kalendarz1.jpg ) [date_create] => 2011-12-27 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X