Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 111 [id] => 111 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet uchwalony [name] => Budżet uchwalony [3] => budzet-uchwalony [url] => budzet-uchwalony [4] => [img] => [5] =>

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do ogółu wydatków wynosi 19,2 %. W roku 2011, wskaźnik planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 22,9%.

Istotne aspekty w budżecie Powiatu na rok 2012


1. Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
a) kontynuacja przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie. Plan wydatków na 2012 r. to 2,07 mln zł przy zakładanym udziale Powiatu 480 tys. zł. Pozyskano środki unijne w wys. 1,1 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Cieszyn w wys. 480 tys. zł. Planowo zadanie powinno się zakończyć do końca maja 2012 r.
b) przebudowa drogi nr 2636 S w Zabłociu. Plan wydatków zadania to 3,3 mln zł, w tym planuje się pozyskać środki unijne w wys. 1,3 mln zł,
c) przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie. Plan wydatków zadania wynosi 3,2 mln zł, w tym pozyskano środki w ramach programu NPPDL 955 tys. zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wys. 1,1 mln zł,
d) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udzieli dotacji w wysokości 692 tys. zł,
e) 777 tys zł na oprojektowanie w 2012 r. trzech kolejnych odcinków dróg, dwóch mostów i jednego przepustu.

2. Zaplanowano ponad 5,6 mln zł na inwestycje w pomocy społecznej, w tym m.in.: planuje się rozpocząć kompleksową termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie wraz z instalacją solarną” (4,1 mln zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z NFOŚiGW w wys. 2,7 mln zł.

3. Zaplanowano 5,4 mln zł celem kontynuacji i zakończenia inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego”. Na ten cel pozyskano środki unijne w wysokości 4,6 mln zł.

4. Zaplanowano dotację dla ZZOZ Cieszyn w wys. 7 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacyjne), zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznych. Wydatek zostanie pokryty z emisji obligacji.

5. Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 9,7 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wys. 1,8 mln zł.


6. Zabezpieczono podstawowe skutki finansowe nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na utrzymanie rodzin zastępczych w projekcie budżetu zaplanowano 4.266 tys. zł, tj. o 390 tys. zł więcej niż w 2011 r.

7. Zarezerwowano 280.000 zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.


 

[txt] =>

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do ogółu wydatków wynosi 19,2 %. W roku 2011, wskaźnik planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 22,9%.

Istotne aspekty w budżecie Powiatu na rok 2012


1. Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
a) kontynuacja przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie. Plan wydatków na 2012 r. to 2,07 mln zł przy zakładanym udziale Powiatu 480 tys. zł. Pozyskano środki unijne w wys. 1,1 mln zł oraz pomoc finansową Gminy Cieszyn w wys. 480 tys. zł. Planowo zadanie powinno się zakończyć do końca maja 2012 r.
b) przebudowa drogi nr 2636 S w Zabłociu. Plan wydatków zadania to 3,3 mln zł, w tym planuje się pozyskać środki unijne w wys. 1,3 mln zł,
c) przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie. Plan wydatków zadania wynosi 3,2 mln zł, w tym pozyskano środki w ramach programu NPPDL 955 tys. zł oraz pomoc finansową Gminy Skoczów w wys. 1,1 mln zł,
d) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udzieli dotacji w wysokości 692 tys. zł,
e) 777 tys zł na oprojektowanie w 2012 r. trzech kolejnych odcinków dróg, dwóch mostów i jednego przepustu.

2. Zaplanowano ponad 5,6 mln zł na inwestycje w pomocy społecznej, w tym m.in.: planuje się rozpocząć kompleksową termomodernizację DPS Feniks w Skoczowie wraz z instalacją solarną” (4,1 mln zł). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z NFOŚiGW w wys. 2,7 mln zł.

3. Zaplanowano 5,4 mln zł celem kontynuacji i zakończenia inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego”. Na ten cel pozyskano środki unijne w wysokości 4,6 mln zł.

4. Zaplanowano dotację dla ZZOZ Cieszyn w wys. 7 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacyjne), zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznych. Wydatek zostanie pokryty z emisji obligacji.

5. Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 9,7 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gmin w wys. 1,8 mln zł.


6. Zabezpieczono podstawowe skutki finansowe nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na utrzymanie rodzin zastępczych w projekcie budżetu zaplanowano 4.266 tys. zł, tj. o 390 tys. zł więcej niż w 2011 r.

7. Zarezerwowano 280.000 zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.


 

[6] => Uchwalony po raz czternasty budżet Powiatu Cieszyńskiego, przekracza po stronie prognozowanych dochodów 155 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 157 mln zł. [short_txt] => Uchwalony po raz czternasty budżet Powiatu Cieszyńskiego, przekracza po stronie prognozowanych dochodów 155 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 157 mln zł. [7] => 2011-12-29 14:30:11 [date_add] => 2011-12-29 14:30:11 [8] => 1325165411 [date_add_stamp] => 1325165411 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.22.0.2 [IP] => 83.22.0.2 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-29 14:44:41 [data_mod] => 2011-12-29 14:44:41 [date_create] => 2011-12-29 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 110 [id] => 110 [1] => 0 [crisis] => [2] => Projekt „Twoją przyszłością kwalifikacje” zakończony [name] => Projekt „Twoją przyszłością kwalifikacje” zakończony [3] => projekt-twoja-przyszloscia-kwalifikacje-zakonczony [url] => projekt-twoja-przyszloscia-kwalifikacje-zakonczony [4] => [img] => [5] =>

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło działania związane z projektem „Twoją przyszłością kwalifikacje” realizowanym w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej udzielonemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przy wkładzie Powiatu Cieszyńskiego.
Podstawowym celem realizowanego projektu było zwiększenie elastyczności zatrudnienia uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Osiągnięciu założonego celu posłużyły bezpłatne szkolenia zorganizowane w zawodach: spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi (metoda MAG) oraz operator wózków widłowych z napędem silnikowym, z których skorzystały ogółem 64 osoby (po 32 uczniów w każdym zawodzie). Wart podkreślenia jest fakt, że aż 13 spośród nich stanowiły kobiety. Potwierdza to, że nawet w zawodach tradycyjnie już przypisywanych do mężczyzn pracować mogą także kobiety, a kluczem do sukcesu (niezależnie od płci danej osoby) jest zdobycie odpowiednich umiejętności do wykonywania określonego zawodu. Na uzyskanie takich właśnie kwalifikacji pozwoliły kursy zrealizowane w ramach projektu. Wykorzystanie programów modułowych, teoretyczne oraz praktyczne wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry szkolącej, fachowo wyposażone pracownie, a także współpraca z pracodawcami to elementy, które zadecydowały o końcowym efekcie podjętych w projekcie działań.
W trakcie pierwszego (od marca do czerwca) oraz drugiego (od września do grudnia) etapu kursów przeszkolonych zostało 64 uczestników projektu, którzy następnie potwierdzili swoje kwalifikacje uzyskując pozytywną ocenę z egzaminów końcowych. Zajęcia prowadzone były w 8-osobowych grupach, zapewniających właściwą jakość realizowanych zajęć. Kursy ukończyli uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński tj.:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie;
- Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.
Jak dowiodły przeprowadzone badania uczniowie ci podczas szkoleń poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę oraz umiejętności o nowy zakres, który mają zamiar wykorzystać na rynku pracy. Poczucie własnej wartości zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje, jakie nabyli oni w trakcie kursu okażą się tu bardzo pomocne.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach pragnie w tym miejscu podziękować uczniom za zainteresowanie projektem, aktywny udział w zrealizowanych w jego ramach zajęciach oraz rzetelne przygotowanie do egzaminów. Swoje podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich osób, które w większym lub w mniejszym stopniu zaangażowane były w działania realizowane w projekcie i przyczyniły się w ten sposób do osiągnięcia założonych początkowo rezultatów. Mamy nadzieję, że wysiłek zainwestowany we właściwą organizację projektu, przygotowanie zajęć, ich realizację oraz udział w nich zaowocuje w przyszłości i przyniesie wymierne, a przede wszystkim oczekiwane efekty. Jednocześnie życzymy wszystkim, by ta najbliższa przyszłość, którą niesie ze sobą nadchodzący 2012 rok była źródłem zdrowia, radości i pomyślności, zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

 

[txt] =>

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło działania związane z projektem „Twoją przyszłością kwalifikacje” realizowanym w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej udzielonemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przy wkładzie Powiatu Cieszyńskiego.
Podstawowym celem realizowanego projektu było zwiększenie elastyczności zatrudnienia uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Osiągnięciu założonego celu posłużyły bezpłatne szkolenia zorganizowane w zawodach: spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi (metoda MAG) oraz operator wózków widłowych z napędem silnikowym, z których skorzystały ogółem 64 osoby (po 32 uczniów w każdym zawodzie). Wart podkreślenia jest fakt, że aż 13 spośród nich stanowiły kobiety. Potwierdza to, że nawet w zawodach tradycyjnie już przypisywanych do mężczyzn pracować mogą także kobiety, a kluczem do sukcesu (niezależnie od płci danej osoby) jest zdobycie odpowiednich umiejętności do wykonywania określonego zawodu. Na uzyskanie takich właśnie kwalifikacji pozwoliły kursy zrealizowane w ramach projektu. Wykorzystanie programów modułowych, teoretyczne oraz praktyczne wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry szkolącej, fachowo wyposażone pracownie, a także współpraca z pracodawcami to elementy, które zadecydowały o końcowym efekcie podjętych w projekcie działań.
W trakcie pierwszego (od marca do czerwca) oraz drugiego (od września do grudnia) etapu kursów przeszkolonych zostało 64 uczestników projektu, którzy następnie potwierdzili swoje kwalifikacje uzyskując pozytywną ocenę z egzaminów końcowych. Zajęcia prowadzone były w 8-osobowych grupach, zapewniających właściwą jakość realizowanych zajęć. Kursy ukończyli uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński tj.:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie;
- Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego w Cieszynie;
- Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.
Jak dowiodły przeprowadzone badania uczniowie ci podczas szkoleń poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę oraz umiejętności o nowy zakres, który mają zamiar wykorzystać na rynku pracy. Poczucie własnej wartości zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje, jakie nabyli oni w trakcie kursu okażą się tu bardzo pomocne.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach pragnie w tym miejscu podziękować uczniom za zainteresowanie projektem, aktywny udział w zrealizowanych w jego ramach zajęciach oraz rzetelne przygotowanie do egzaminów. Swoje podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich osób, które w większym lub w mniejszym stopniu zaangażowane były w działania realizowane w projekcie i przyczyniły się w ten sposób do osiągnięcia założonych początkowo rezultatów. Mamy nadzieję, że wysiłek zainwestowany we właściwą organizację projektu, przygotowanie zajęć, ich realizację oraz udział w nich zaowocuje w przyszłości i przyniesie wymierne, a przede wszystkim oczekiwane efekty. Jednocześnie życzymy wszystkim, by ta najbliższa przyszłość, którą niesie ze sobą nadchodzący 2012 rok była źródłem zdrowia, radości i pomyślności, zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

 

[6] => Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło realizację projektu „Twoją przyszłością kwalifikacje” [short_txt] => Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach zakończyło realizację projektu „Twoją przyszłością kwalifikacje” [7] => 2011-12-28 11:11:30 [date_add] => 2011-12-28 11:11:30 [8] => 1325067090 [date_add_stamp] => 1325067090 [9] => pl [lang] => pl [10] => 28 [id_user] => 28 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-28 11:22:13 [data_mod] => 2011-12-28 11:22:13 [date_create] => 2011-12-28 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 109 [id] => 109 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wygraj kalendarz Powiatu Cieszyńskiego na 2012 rok [name] => Wygraj kalendarz Powiatu Cieszyńskiego na 2012 rok [3] => wygraj-kalendarz-powiatu-cieszynskiego-na-2012-rok [url] => wygraj-kalendarz-powiatu-cieszynskiego-na-2012-rok [4] => kalendarz1.jpg [5] =>

Jak je wygrać? Nic prostszego. Na slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com wyślijcie nam zdjęcie, które ilustruje najważniejsze (według Was) wydarzenie na Śląsku Cieszyńskim w 2011 roku. Najciekawsze fotografie opublikujemy, a zwycięzców wybiorą facebookowicze. Na zdjęcia czekamy do 31 grudnia. Powodzenia!
Konkurs przeznaczony jest dla fanów naszej strony na facebooku - Śląsk Cieszyński Inspiruje. Polub nas na www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje.

[txt] =>

Jak je wygrać? Nic prostszego. Na slaskcieszynskiinspiruje@gmail.com wyślijcie nam zdjęcie, które ilustruje najważniejsze (według Was) wydarzenie na Śląsku Cieszyńskim w 2011 roku. Najciekawsze fotografie opublikujemy, a zwycięzców wybiorą facebookowicze. Na zdjęcia czekamy do 31 grudnia. Powodzenia!
Konkurs przeznaczony jest dla fanów naszej strony na facebooku - Śląsk Cieszyński Inspiruje. Polub nas na www.facebook.com/SlaskCieszynskiInspiruje.

[6] => Nie można go kupić, ale możecie wygrać go w naszym konkursie, który organizujemy na facebooku. Mamy dla Was dwa książkowe kalendarze na rok 2012 promujące Powiat Cieszyński. [short_txt] => Nie można go kupić, ale możecie wygrać go w naszym konkursie, który organizujemy na facebooku. Mamy dla Was dwa książkowe kalendarze na rok 2012 promujące Powiat Cieszyński. [7] => 2011-12-27 10:14:31 [date_add] => 2011-12-27 10:14:31 [8] => 1324977271 [date_add_stamp] => 1324977271 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-27 10:21:20 [data_mod] => 2011-12-27 10:21:20 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_kalendarz1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_kalendarz1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_kalendarz1.jpg ) [date_create] => 2011-12-27 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 108 [id] => 108 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert [name] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert [3] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert [url] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert [4] => [img] => [5] =>

Rozstrzygnięte zostały następujące otarte konkursy ofert::
1) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na rok 2012 wynosi 2 700,00zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w placówce. Wysokość dotacji w latach 2013-2016 będzie zwiększana co najmniej o wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych przewidywany w projekcie ustawy budżetowej państwa.

2) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wybrana została oferta złożona przez Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Pl. M.Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 660,00 zł miesięcznie na utrzymanie jednego dziecka umieszczonego w placówce oraz 6 113,66zł miesięcznie na bieżące funkcjonowanie placówki. Łączna, planowana wysokość dotacji wynosi 136 724,00zł.

3) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w 3 gminach Powiatu Cieszyńskiego. Wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie, ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn pod nazwą „Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1,2,3,4,5,6,7 placówek wsparcia dziennego na terenie Powiatu Cieszyńskiego”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 155 000,00zł.

[txt] =>

Rozstrzygnięte zostały następujące otarte konkursy ofert::
1) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków. Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na rok 2012 wynosi 2 700,00zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w placówce. Wysokość dotacji w latach 2013-2016 będzie zwiększana co najmniej o wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych przewidywany w projekcie ustawy budżetowej państwa.

2) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wybrana została oferta złożona przez Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Pl. M.Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 660,00 zł miesięcznie na utrzymanie jednego dziecka umieszczonego w placówce oraz 6 113,66zł miesięcznie na bieżące funkcjonowanie placówki. Łączna, planowana wysokość dotacji wynosi 136 724,00zł.

3) na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w 3 gminach Powiatu Cieszyńskiego. Wybrana została oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie, ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn pod nazwą „Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1,2,3,4,5,6,7 placówek wsparcia dziennego na terenie Powiatu Cieszyńskiego”. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 155 000,00zł.

[6] => Uchwałami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr: 266/ZP/IV/2011, 267/ZP/IV/2011, 268/ZP/IV/2011 z dnia 22.12.2011r. rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [short_txt] => Uchwałami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr: 266/ZP/IV/2011, 267/ZP/IV/2011, 268/ZP/IV/2011 z dnia 22.12.2011r. rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [7] => 2011-12-23 11:33:33 [date_add] => 2011-12-23 11:33:33 [8] => 1324636413 [date_add_stamp] => 1324636413 [9] => pl [lang] => pl [10] => 1 [id_user] => 1 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-23 11:38:00 [data_mod] => 2011-12-23 11:38:00 [date_create] => 2011-12-23 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 107 [id] => 107 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wsparli potrzebujących [name] => Wsparli potrzebujących [3] => wsparli-potrzebujacych [url] => wsparli-potrzebujacych [4] => paczka.jpg [5] =>

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania niesienia bezpośredniej pomocy. Szlachetna Paczka dociera do rodzin wielodzietnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których dotknęła bieda. Darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolic.
By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, darczyńców. Jest wiele sposobów by pomóc.
W całej Polsce jest  prawie 400 magazynów Szlachetnej Paczki. Przygotowane przez cieszyński PUP paczki trafiły do rodzin ze Skoczowa.
 

[txt] =>

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania niesienia bezpośredniej pomocy. Szlachetna Paczka dociera do rodzin wielodzietnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których dotknęła bieda. Darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolic.
By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, darczyńców. Jest wiele sposobów by pomóc.
W całej Polsce jest  prawie 400 magazynów Szlachetnej Paczki. Przygotowane przez cieszyński PUP paczki trafiły do rodzin ze Skoczowa.
 

[6] => Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie włączyli się do udziału w akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Upominki, w których znalazły ubrania, środki czystości, żywność zostały przekazane potrzebującym. [short_txt] => Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie włączyli się do udziału w akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Upominki, w których znalazły ubrania, środki czystości, żywność zostały przekazane potrzebującym. [7] => 2011-12-21 08:34:16 [date_add] => 2011-12-21 08:34:16 [8] => 1324452856 [date_add_stamp] => 1324452856 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-21 08:44:27 [data_mod] => 2011-12-21 08:44:27 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_paczka.jpg [small] => ./files/news/s163x108_paczka.jpg [full] => ./files/news/s800x600_paczka.jpg ) [date_create] => 2011-12-21 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 106 [id] => 106 [1] => 0 [crisis] => [2] => Śladami Książąt [name] => Śladami Książąt [3] => sladami-ksiazat [url] => sladami-ksiazat [4] => dsc06437resize.jpg [5] =>

 Na początku polskiej części promocji projektu Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk zwrócił uwagę na znaczenie jakie na terenie naszego, turystycznego powiatu ma wyznaczenie i opisanie szlaku, na którym znalazły się cenne zabytki. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Henryk Pieszka, a o idei opowiedział pomysłodawca i główny autor tekstów Mariusz Makowski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Programu Operacyjnego Wspołpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšinske Slezsko.

Od średniowiecza aż do XX w. na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego wzniesiono sporo cennych zabytków architektury. Wystarczy wspomnieć o cieszyńskiej Wieży Piastowskiej z XIV w., która do dziś góruje nad miastem, XVI-wiecznym zamku Grodeckich w Grodźcu, drewnianym kościele w Gutach, obecnej dzielnicy Trzyńca w Czechach. Wszystkie ciekawe obiekty połączył wytyczony w 2002 r. szlak turystyczny „Via Ducalis – Droga Książęca”. Trzy lata później na szlaku znalazły się budowle Śląska Cieszyńskiego leżące w Republice Czeskiej, w powiecie bielskim oraz w Bielsku-Białej. Na szlaku znalazły się aż 42 zabytkowe budynki, które dokładnie opisano w specjalnie w tym celu sporządzonej promocyjnej publikacji składającej się z folderu oraz mapy. Są wśród nich pałace, zamki, kościoły, dwory i muzea (m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskiego mieszczące się w pałacu Larischów lub Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich). Docelowo przy wszystkich obiektach mają stanąć tablice informacyjne. Gotowy jest również multimedialny przewodnik GPS w językach polskim i czeskim. Urządzenie dokładnie wskaże drogę do wybranej budowli oraz w przyszłości przybliży infrastrukturę turystyczną wokół szlaku. Wyposażony weń turysta bez trudu odnajdzie wszystkie warte zobaczenia obiekty. Koncepcja szlaku „Via Ducalis – Droga Książęca” łączy walory krajoznawcze, edukacyjne i kulturowe. Trasa pozwala w krótkim czasie poznać leżące na Śląsku Cieszyńskim najważniejsze budynki świeckie oraz sakralne. Stanowi lokalną część większego szlaku kulturowo-przyrodniczego o nazwie Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways łączącego Polskę, Czechy i Austrię. Drogę Książęcą najlepiej przemierzyć samochodem lub – jeśli pogoda na to pozwala – rowerem, nocując w gospodarstwach agroturystycznych i zajadając się lokalnymi specjałami.

 

 

 

[txt] =>

 Na początku polskiej części promocji projektu Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk zwrócił uwagę na znaczenie jakie na terenie naszego, turystycznego powiatu ma wyznaczenie i opisanie szlaku, na którym znalazły się cenne zabytki. Szczegóły przedsięwzięcia przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Henryk Pieszka, a o idei opowiedział pomysłodawca i główny autor tekstów Mariusz Makowski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Programu Operacyjnego Wspołpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšinske Slezsko.

Od średniowiecza aż do XX w. na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego wzniesiono sporo cennych zabytków architektury. Wystarczy wspomnieć o cieszyńskiej Wieży Piastowskiej z XIV w., która do dziś góruje nad miastem, XVI-wiecznym zamku Grodeckich w Grodźcu, drewnianym kościele w Gutach, obecnej dzielnicy Trzyńca w Czechach. Wszystkie ciekawe obiekty połączył wytyczony w 2002 r. szlak turystyczny „Via Ducalis – Droga Książęca”. Trzy lata później na szlaku znalazły się budowle Śląska Cieszyńskiego leżące w Republice Czeskiej, w powiecie bielskim oraz w Bielsku-Białej. Na szlaku znalazły się aż 42 zabytkowe budynki, które dokładnie opisano w specjalnie w tym celu sporządzonej promocyjnej publikacji składającej się z folderu oraz mapy. Są wśród nich pałace, zamki, kościoły, dwory i muzea (m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskiego mieszczące się w pałacu Larischów lub Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich). Docelowo przy wszystkich obiektach mają stanąć tablice informacyjne. Gotowy jest również multimedialny przewodnik GPS w językach polskim i czeskim. Urządzenie dokładnie wskaże drogę do wybranej budowli oraz w przyszłości przybliży infrastrukturę turystyczną wokół szlaku. Wyposażony weń turysta bez trudu odnajdzie wszystkie warte zobaczenia obiekty. Koncepcja szlaku „Via Ducalis – Droga Książęca” łączy walory krajoznawcze, edukacyjne i kulturowe. Trasa pozwala w krótkim czasie poznać leżące na Śląsku Cieszyńskim najważniejsze budynki świeckie oraz sakralne. Stanowi lokalną część większego szlaku kulturowo-przyrodniczego o nazwie Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways łączącego Polskę, Czechy i Austrię. Drogę Książęcą najlepiej przemierzyć samochodem lub – jeśli pogoda na to pozwala – rowerem, nocując w gospodarstwach agroturystycznych i zajadając się lokalnymi specjałami.

 

 

 

[6] => W cieszyńskim starostwie odbyło się podsumowanie projektu „Via Ducalis – Droga Książęca”. Podobne spotkanie miało miejsce wczoraj w Czeskim Cieszynie. [short_txt] => W cieszyńskim starostwie odbyło się podsumowanie projektu „Via Ducalis – Droga Książęca”. Podobne spotkanie miało miejsce wczoraj w Czeskim Cieszynie. [7] => 2011-12-21 08:16:47 [date_add] => 2011-12-21 08:16:47 [8] => 1324451807 [date_add_stamp] => 1324451807 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-21 11:43:36 [data_mod] => 2011-12-21 11:43:36 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc06437resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc06437resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc06437resize.jpg ) [date_create] => 2011-12-21 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 105 [id] => 105 [1] => 0 [crisis] => [2] => Światełko z Betlejem [name] => Światełko z Betlejem [3] => swiatelko-z-betlejem [url] => swiatelko-z-betlejem [4] => dsc06407resize.jpg [5] =>

Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole. Światełko z Betlejem od dziś także płonie w gabinecie Starosty Cieszyńskiego, który odbierając wraz z nim życzenia od Harcerzy, podziękował druhom i druhnom za aktywność w pracy głównie z młodzieżą i duży udział w wielu ważnych wydarzeniach, które odbywają się na terenie powiatu.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów akcja objęła prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

[txt] =>

Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole. Światełko z Betlejem od dziś także płonie w gabinecie Starosty Cieszyńskiego, który odbierając wraz z nim życzenia od Harcerzy, podziękował druhom i druhnom za aktywność w pracy głównie z młodzieżą i duży udział w wielu ważnych wydarzeniach, które odbywają się na terenie powiatu.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów akcja objęła prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

[6] => Betlejemskie Światełko Pokoju zapłonęło dziś w cieszyńskim starostwie. Symboliczny płomień Staroście Cieszyńskiemu Jerzemu Nogowczykowi oraz Wicestaroście Jerzemu Pilchowi przekazali harcerze. [short_txt] => Betlejemskie Światełko Pokoju zapłonęło dziś w cieszyńskim starostwie. Symboliczny płomień Staroście Cieszyńskiemu Jerzemu Nogowczykowi oraz Wicestaroście Jerzemu Pilchowi przekazali harcerze. [7] => 2011-12-20 10:22:30 [date_add] => 2011-12-20 10:22:30 [8] => 1324372950 [date_add_stamp] => 1324372950 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-20 10:29:23 [data_mod] => 2011-12-20 10:29:23 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc06407resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc06407resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc06407resize.jpg ) [date_create] => 2011-12-20 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 104 [id] => 104 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wystawa jak nowa [name] => Wystawa jak nowa [3] => wystawa-jak-nowa [url] => wystawa-jak-nowa [4] => img44811resize.jpg [5] =>

Wystawa prezentuje dzieje Śląska Cieszyńskiego jako regionu leżącego na styku wielu kultur, wyznań i narodowości i ich wpływ na życie codzienne jego mieszkańców.
Projekt został z finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Cieszyńskiego oraz ze środków własnych Muzeum. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano kilka sal wystawienniczych oraz oświetlenie ekspozycji.
Wystawę można zwiedzać w siedzibie Muzeum w Cieszynie (przy ul. Regera 6 ) codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 10:00 do 14:00. W środę w godzinach od 12:00 do 16:00. Wejście na ekspozycję tylko z przewodnikiem.
 

[txt] =>

Wystawa prezentuje dzieje Śląska Cieszyńskiego jako regionu leżącego na styku wielu kultur, wyznań i narodowości i ich wpływ na życie codzienne jego mieszkańców.
Projekt został z finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Cieszyńskiego oraz ze środków własnych Muzeum. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano kilka sal wystawienniczych oraz oświetlenie ekspozycji.
Wystawę można zwiedzać w siedzibie Muzeum w Cieszynie (przy ul. Regera 6 ) codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 10:00 do 14:00. W środę w godzinach od 12:00 do 16:00. Wejście na ekspozycję tylko z przewodnikiem.
 

[6] => W Muzeum Śląska Cieszyńskiego zakończyła się modernizacja ekspozycji wystawy „Na Styku Dziejów i Kultur”. [short_txt] => W Muzeum Śląska Cieszyńskiego zakończyła się modernizacja ekspozycji wystawy „Na Styku Dziejów i Kultur”. [7] => 2011-12-19 08:08:36 [date_add] => 2011-12-19 08:08:36 [8] => 1324278516 [date_add_stamp] => 1324278516 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 62.87.184.190 [IP] => 62.87.184.190 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2011-12-19 08:16:02 [data_mod] => 2011-12-19 08:16:02 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img44811resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img44811resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img44811resize.jpg ) [date_create] => 2011-12-19 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X