Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Array ( [0] => Array ( [0] => 1407 [id] => 1407 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii [name] => Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii [3] => rozporzadzenie-powiatowego-lekarza-weterynarii [url] => rozporzadzenie-powiatowego-lekarza-weterynarii [4] => [img] => [5] =>

 rozporządzenie nr 2 

[txt] =>

 rozporządzenie nr 2 

[6] => Powiatowy lekarz Weterynarii w Cieszynie zmienił rozporządzenie z dnia 15 lutego br. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, [short_txt] => Powiatowy lekarz Weterynarii w Cieszynie zmienił rozporządzenie z dnia 15 lutego br. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, [7] => 2017-03-08 07:03:49 [date_add] => 2017-03-08 07:03:49 [8] => 1488953029 [date_add_stamp] => 1488953029 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-03-08 07:17:14 [data_mod] => 2017-03-08 07:17:14 [date_create] => 2017-03-08 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1404 [id] => 1404 [1] => 0 [crisis] => [2] => INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW [name] => INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW [3] => informacja-dotyczaca-usuwania-drzew [url] => informacja-dotyczaca-usuwania-drzew [4] => [img] => [5] =>

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2249), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przypomina, że wejście w życie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekstu jedn. Dz. U. Z 2014 roku poz. 1446 z późn. zm.). Normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 ustawy o ochronie zabytków (…) nadal pozostają podstawowymi narzędziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni.
Stąd też pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga dokonywanie zmian przy zabytku, polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków będących: parkami, ogrodami, cmentarzami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków (…) lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierających formy zaprojektowanej zieleni, albo gdy w decyzji o wpisie do rejestru zabytków wskazano, iż komponentem tych układów jest zieleń (np. miasta-ogrody, cmentarze, zieleń towarzysząca obiektom sakralnym i inne).
Ponadto, nadal uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z treścią art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wymaga usuwanie drzew i krzewów z wszelkich nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, jeśli stanowią one własność osób prawnych, w tym parafii, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zezwolenie jest wymagane z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.). Obowiązek uzyskania zezwolenia może również zostać wyłączony na podstawie uchwały organu stanowiącego gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody.

[txt] =>

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2249), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przypomina, że wejście w życie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekstu jedn. Dz. U. Z 2014 roku poz. 1446 z późn. zm.). Normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 ustawy o ochronie zabytków (…) nadal pozostają podstawowymi narzędziami ochrony zabytkowych form zakomponowanej zieleni.
Stąd też pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga dokonywanie zmian przy zabytku, polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków będących: parkami, ogrodami, cmentarzami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków (…) lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, zawierających formy zaprojektowanej zieleni, albo gdy w decyzji o wpisie do rejestru zabytków wskazano, iż komponentem tych układów jest zieleń (np. miasta-ogrody, cmentarze, zieleń towarzysząca obiektom sakralnym i inne).
Ponadto, nadal uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z treścią art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wymaga usuwanie drzew i krzewów z wszelkich nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, jeśli stanowią one własność osób prawnych, w tym parafii, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, jeśli drzewa lub krzewy są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zezwolenie jest wymagane z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.). Obowiązek uzyskania zezwolenia może również zostać wyłączony na podstawie uchwały organu stanowiącego gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody.

[6] => W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków po wejściu w życie ustawy z dn. 16.12. 2016 r [short_txt] => W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków po wejściu w życie ustawy z dn. 16.12. 2016 r [7] => 2017-03-02 13:19:27 [date_add] => 2017-03-02 13:19:27 [8] => 1488457167 [date_add_stamp] => 1488457167 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-03-02 13:28:26 [data_mod] => 2017-03-02 13:28:26 [date_create] => 2017-03-02 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1403 [id] => 1403 [1] => 0 [crisis] => [2] => Turnusy dla niepełnosprawnych [name] => Turnusy dla niepełnosprawnych [3] => turnusy-dla-niepelnosprawnych [url] => turnusy-dla-niepelnosprawnych [4] => logopfron2011r.jpg [5] =>

Na turnusy rehabilitacyjne przeznaczono 400 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będzie można składać w dniach od 20 marca do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn w pokoju 115. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych do 16 roku życia oraz do 24 roku życia uczących się i niepracujących następnie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe osoby posiadające umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności będą mogły uzyskać dofinansowanie pod warunkiem pozostania wolnych środków finansowych – mówi Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar.
Druki wniosków dotyczące realizacji tego zadania dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl w zakładce dział organizacyjny i rehabilitacji społecznej. Informacje telefoniczne udzielne są pod numerem /33/ 47 77 115.

[txt] =>

Na turnusy rehabilitacyjne przeznaczono 400 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będzie można składać w dniach od 20 marca do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn w pokoju 115. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych do 16 roku życia oraz do 24 roku życia uczących się i niepracujących następnie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe osoby posiadające umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności będą mogły uzyskać dofinansowanie pod warunkiem pozostania wolnych środków finansowych – mówi Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar.
Druki wniosków dotyczące realizacji tego zadania dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl w zakładce dział organizacyjny i rehabilitacji społecznej. Informacje telefoniczne udzielne są pod numerem /33/ 47 77 115.

[6] => Rada Powiatu Cieszyńskiego określiła zadania, które będą realizowane w tym roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. [short_txt] => Rada Powiatu Cieszyńskiego określiła zadania, które będą realizowane w tym roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. [7] => 2017-03-02 08:42:08 [date_add] => 2017-03-02 08:42:08 [8] => 1488440528 [date_add_stamp] => 1488440528 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-03-02 08:46:22 [data_mod] => 2017-03-02 08:46:22 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_logopfron2011r.jpg [small] => ./files/news/s163x108_logopfron2011r.jpg [full] => ./files/news/s800x600_logopfron2011r.jpg ) [date_create] => 2017-03-02 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1401 [id] => 1401 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zapraszamy na VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego [name] => Zapraszamy na VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego [3] => zapraszamy-na-vii-targi-edukacyjne-powiatu-cieszynskiego [url] => zapraszamy-na-vii-targi-edukacyjne-powiatu-cieszynskiego [4] => imprezatorzy-targi-cieszyn2.jpg [5] =>

Do udziału w imprezie zostały zaproszone wyższe uczelnie, a także szkoły policealne. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi trwać będą w godzinach od 10.00 do 13.00. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Cieszyński Janusz Król.

[txt] =>

Do udziału w imprezie zostały zaproszone wyższe uczelnie, a także szkoły policealne. Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Targi trwać będą w godzinach od 10.00 do 13.00. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Cieszyński Janusz Król.

[6] => 3 marca 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie odbędą się „VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego”. [short_txt] => 3 marca 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie odbędą się „VII Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego”. [7] => 2017-03-01 09:43:54 [date_add] => 2017-03-01 09:43:54 [8] => 1488357834 [date_add_stamp] => 1488357834 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-03-01 13:09:03 [data_mod] => 2017-03-01 13:09:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_imprezatorzy-targi-cieszyn2.jpg [small] => ./files/news/s163x108_imprezatorzy-targi-cieszyn2.jpg [full] => ./files/news/s800x600_imprezatorzy-targi-cieszyn2.jpg ) [date_create] => 2017-03-01 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1400 [id] => 1400 [1] => 0 [crisis] => [2] => Praktyki uczniów ZSGH w Anglii [name] => Praktyki uczniów ZSGH w Anglii [3] => praktyki-uczniow-zsgh-w-anglii [url] => praktyki-uczniow-zsgh-w-anglii [4] => 10resize.jpg [5] =>

w Portsmouth – portowym mieście w Wielkiej Brytanii. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Uczennice odbywały staże w hotelach Ibis Budget, Premier Inn, Rydeview Hotel oraz w hinduskiej restauracji Akash. Ciekawym doświadczeniem, oprócz doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, była możliwość uczestniczenia w życiu codziennym Anglików, gdyż dziewczęta były zakwaterowane u rodzin. Uczennice i opiekunka rozmawiały o sprawach codziennych i jadły posiłki razem z rodzinami, co pomogło im pokonać barierę językową i popracować nad doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. W miejscach praktyk uczennice spotkały się z bardzo życzliwym podejściem personelu. W hotelach uczestniczki projektu przede wszystkim pracowały w służbie pięter, a czasami w recepcji. Miały też możliwość poznania pracy i sposobu zarządzania w angielskich hotelach. W restauracji Akash praca polegała na nakrywaniu do stołu, obsługiwaniu gości i przygotowaniu potraw – typowych dań hinduskich.
Czas wolny grupa spędzała na zwiedzaniu miasta i wycieczkach. W Portsmouth uczennice zwiedziły City Museum, D-Day Museum, które upamiętnia inwazję wojsk alianckich na Normandię, Emirates Spinnaker Tower – 170 m wieżę z pięknymi widokami na miasto, morze i okolicę. Zwiedzały także stare miasto, kościoły i Katedrę Św. Tomasza oraz spacerowały nad morzem. Bardzo ciekawa była wycieczka do Winchesteru - byłej stolicy Anglii. Grupa zwiedziła The Great Hall, gdzie na ścianie wisi okrągły stół króla Artura oraz City Mill – młyn miejski. Najsławniejszym zabytkiem tego miasta jest najdłuższa w średniowiecznej Europie Katedra pod wezwaniem Trójcy Świętej, św. Piotra i Pawła i św. Swituna. Znajduje się w niej biblia z XII wieku, grobowce królów i biskupów oraz grób J. Austin. Stare miasto uczennice poznały dzięki grze miejskiej. W Londynie uczennice odwiedziły Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, Pałac Westminsterski, London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge oraz Piccadilly Circus. Podziwiały wieżowce ze szkła i metalu w dzielnicy City, kontrastujące z niską zabudową miasta.
Dzięki wyjazdowi uczennice poszerzyły swoją wiedzę, nabyły nowe umiejętności, poprawiły komunikację w języku angielskim, poznały kulturę i codzienne życie zwykłych ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii.

 

[txt] =>

w Portsmouth – portowym mieście w Wielkiej Brytanii. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Uczennice odbywały staże w hotelach Ibis Budget, Premier Inn, Rydeview Hotel oraz w hinduskiej restauracji Akash. Ciekawym doświadczeniem, oprócz doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, była możliwość uczestniczenia w życiu codziennym Anglików, gdyż dziewczęta były zakwaterowane u rodzin. Uczennice i opiekunka rozmawiały o sprawach codziennych i jadły posiłki razem z rodzinami, co pomogło im pokonać barierę językową i popracować nad doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. W miejscach praktyk uczennice spotkały się z bardzo życzliwym podejściem personelu. W hotelach uczestniczki projektu przede wszystkim pracowały w służbie pięter, a czasami w recepcji. Miały też możliwość poznania pracy i sposobu zarządzania w angielskich hotelach. W restauracji Akash praca polegała na nakrywaniu do stołu, obsługiwaniu gości i przygotowaniu potraw – typowych dań hinduskich.
Czas wolny grupa spędzała na zwiedzaniu miasta i wycieczkach. W Portsmouth uczennice zwiedziły City Museum, D-Day Museum, które upamiętnia inwazję wojsk alianckich na Normandię, Emirates Spinnaker Tower – 170 m wieżę z pięknymi widokami na miasto, morze i okolicę. Zwiedzały także stare miasto, kościoły i Katedrę Św. Tomasza oraz spacerowały nad morzem. Bardzo ciekawa była wycieczka do Winchesteru - byłej stolicy Anglii. Grupa zwiedziła The Great Hall, gdzie na ścianie wisi okrągły stół króla Artura oraz City Mill – młyn miejski. Najsławniejszym zabytkiem tego miasta jest najdłuższa w średniowiecznej Europie Katedra pod wezwaniem Trójcy Świętej, św. Piotra i Pawła i św. Swituna. Znajduje się w niej biblia z XII wieku, grobowce królów i biskupów oraz grób J. Austin. Stare miasto uczennice poznały dzięki grze miejskiej. W Londynie uczennice odwiedziły Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, Pałac Westminsterski, London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge oraz Piccadilly Circus. Podziwiały wieżowce ze szkła i metalu w dzielnicy City, kontrastujące z niską zabudową miasta.
Dzięki wyjazdowi uczennice poszerzyły swoją wiedzę, nabyły nowe umiejętności, poprawiły komunikację w języku angielskim, poznały kulturę i codzienne życie zwykłych ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii.

 

[6] => Grupa 10 uczennic z klas hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle pod opieką Doroty Mendrek odbyła czterotygodniowe praktyki zawodowe w [short_txt] => Grupa 10 uczennic z klas hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle pod opieką Doroty Mendrek odbyła czterotygodniowe praktyki zawodowe w [7] => 2017-02-27 09:28:45 [date_add] => 2017-02-27 09:28:45 [8] => 1488184125 [date_add_stamp] => 1488184125 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-02-27 09:38:24 [data_mod] => 2017-02-27 09:38:24 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_10resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_10resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_10resize.jpg ) [date_create] => 2017-02-27 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1399 [id] => 1399 [1] => 0 [crisis] => [2] => Lutowa wkładka w GZC [name] => Lutowa wkładka w GZC [3] => lutowa-wkladka-w-gzc [url] => lutowa-wkladka-w-gzc [4] => [img] => [5] =>

można przeczytać w najnowszym numerze Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Zapraszamy do lektury!  

Powiatowa Wkładka w Głosie Ziemi Cieszyńskiej

[txt] =>

można przeczytać w najnowszym numerze Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Zapraszamy do lektury!  

Powiatowa Wkładka w Głosie Ziemi Cieszyńskiej

[6] => O najważniejszych zadaniach zapisanych w tegorocznym budżecie, VIII t. Monografii Śląska Cieszyńskiego oraz o sukcesie Technikum nr 1 im. W. Szybińskiego w ogólnopolskim rankingu szkół średnich [short_txt] => O najważniejszych zadaniach zapisanych w tegorocznym budżecie, VIII t. Monografii Śląska Cieszyńskiego oraz o sukcesie Technikum nr 1 im. W. Szybińskiego w ogólnopolskim rankingu szkół średnich [7] => 2017-02-27 09:15:34 [date_add] => 2017-02-27 09:15:34 [8] => 1488183334 [date_add_stamp] => 1488183334 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-02-27 10:34:01 [data_mod] => 2017-02-27 10:34:01 [date_create] => 2017-02-27 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1398 [id] => 1398 [1] => 0 [crisis] => [2] => W Bibliotece prace wrą [name] => W Bibliotece prace wrą [3] => w-bibliotece-prace-wra [url] => w-bibliotece-prace-wra [4] => 745820170222113902.jpg [5] =>

 Następnie zostaną przeprowadzone konieczne roboty remontowe w pomieszczeniu. Ogromny wsparciem okazała się też pomoc jaką otrzymała cieszyńska Biblioteka z różnych stron zarówno od osób prywatnych jak i instytucji z kraju i z zagranicy. Na ten moment dzięki otrzymanym  darom księgozbiór został już w pełni odbudowany. Na koniec marca planowane jest zakończenie remontu i otwarcie wypożyczalni. 

Za okazaną życzliwość i pomoc w imieniu Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Cieszynie serdecznie dziękujemy!

[txt] =>

 Następnie zostaną przeprowadzone konieczne roboty remontowe w pomieszczeniu. Ogromny wsparciem okazała się też pomoc jaką otrzymała cieszyńska Biblioteka z różnych stron zarówno od osób prywatnych jak i instytucji z kraju i z zagranicy. Na ten moment dzięki otrzymanym  darom księgozbiór został już w pełni odbudowany. Na koniec marca planowane jest zakończenie remontu i otwarcie wypożyczalni. 

Za okazaną życzliwość i pomoc w imieniu Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Cieszynie serdecznie dziękujemy!

[6] => W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie trwa odbudowa zbiorów po pożarze. Prace w wypożyczalni dla dorosłych prowadzone są przez specjalistyczną firmę zajmującą się renowacją książek. [short_txt] => W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie trwa odbudowa zbiorów po pożarze. Prace w wypożyczalni dla dorosłych prowadzone są przez specjalistyczną firmę zajmującą się renowacją książek. [7] => 2017-02-23 11:52:44 [date_add] => 2017-02-23 11:52:44 [8] => 1487847164 [date_add_stamp] => 1487847164 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-02-23 12:29:30 [data_mod] => 2017-02-23 12:29:30 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_745820170222113902.jpg [small] => ./files/news/s163x108_745820170222113902.jpg [full] => ./files/news/s800x600_745820170222113902.jpg ) [date_create] => 2017-02-23 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1397 [id] => 1397 [1] => 0 [crisis] => [2] => Sprawdź obszar zapowietrzony [name] => Sprawdź obszar zapowietrzony [3] => sprawdz-obszar-zapowietrzony [url] => sprawdz-obszar-zapowietrzony [4] => [img] => [5] =>

 sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.

 

Rozporządzenie

Obszar zagrożony

Obszar zapowietrzony

[txt] =>

 sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.

 

Rozporządzenie

Obszar zagrożony

Obszar zapowietrzony

[6] => Powiatowy lekarz Weterynarii w Cieszynie wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, [short_txt] => Powiatowy lekarz Weterynarii w Cieszynie wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, [7] => 2017-02-22 10:19:52 [date_add] => 2017-02-22 10:19:52 [8] => 1487755192 [date_add_stamp] => 1487755192 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-02-22 11:06:14 [data_mod] => 2017-02-22 11:06:14 [date_create] => 2017-02-22 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X