Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1595 [id] => 1595 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] =>

polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego skrzyżowania ulic Korfantego, Hajduka, Bielskiej w Cieszynie. Objazd pojazdów będzie skierowany ulicami Kolejowa - Stawowa.

Na czas robót pojazdy komunikacji miejskiej będą skierowane z ul. Bielskiej na trasę objazdową przebiegającą ul. Korfantego do ul. Kolejowej, a ruch na odcinku robót będzie sterowany sygnalizacją wahadłową.

 

[txt] =>

polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego skrzyżowania ulic Korfantego, Hajduka, Bielskiej w Cieszynie. Objazd pojazdów będzie skierowany ulicami Kolejowa - Stawowa.

Na czas robót pojazdy komunikacji miejskiej będą skierowane z ul. Bielskiej na trasę objazdową przebiegającą ul. Korfantego do ul. Kolejowej, a ruch na odcinku robót będzie sterowany sygnalizacją wahadłową.

 

[6] => W związku z realizowanym zadaniem pn. "Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie" MZD w Cieszynie informuje, że w dniu 12.10.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu [short_txt] => W związku z realizowanym zadaniem pn. "Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie" MZD w Cieszynie informuje, że w dniu 12.10.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu [7] => 2017-10-11 13:12:08 [date_add] => 2017-10-11 13:12:08 [8] => 1507720328 [date_add_stamp] => 1507720328 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-11 13:39:18 [data_mod] => 2017-10-11 13:39:18 [date_create] => 2017-10-11 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1594 [id] => 1594 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej [name] => Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej [3] => powiatowy-dzien-edukacji-narodowej [url] => powiatowy-dzien-edukacji-narodowej [4] => img7531resize.jpg [5] =>

którzy kształcą i wychowują kolejne pokolenia. Uroczystość prowadziła Lilla Salachna-Brzoza, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji. Po odśpiewaniu Hymnu i powitaniu gości głos zabrał Starosta Cieszyński Janusz Król, który podziękował wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji szkół powiatu cieszyńskiego. Zwrócił też uwagę na sukcesy, które dzięki ich oddaniu młodzież osiąga, zarówno podczas egzaminów, konkursów, jak i olimpiad przedmiotowych. Starosta życzył także wszystkim wytrwałości, cierpliwości, zadowolenia z pracy oraz z osiągnięć własnych i uczniów. Ważnym momentem święta było ślubowanie pedagogów, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W tym gronie znaleźli się:

 II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
1. Ks. Grzegorz Pasternak
2. Grzegorz Szczechla
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
1. Mirosława Szweda
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie
1. Katarzyna Kimszal
Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie
1. Anita Herok
2. Anna Kwolek
3. Anna Woźniak
4. Marzena Żegnałek
Zespół Szkół w Istebnej
1. Maria Kowalik

Ponadto medalem KEN zostali odznaczeni:
1. Henryk Bujok – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu,
2. Bożena Cholewa – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
3. Iwona Gomola – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
4. Olga Lorek –  nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Dariusz Sikora – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały natomiast:
1. Agata Ogórek – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
2. Ewa Wilk – nauczyciel Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie.

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty.
Nagroda przyznawana jest przez organ prowadzący od 2000 r., przez 10 lat była to „Nagroda Powiatu”, od 2011 r., jest to "Nagroda Starosty", która przyznawana jest wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom za:
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej, bardzo dobre wyniki nauczania, sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, podejmowanie nowatorskich działań, inicjowanie i organizowanie konkursów, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, współdziałanie z różnymi instytucjami.
W br. nagrodę Starosty przyznano 12 dyrektorom i 15 nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

 Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
1. Małgorzata Adamczyk – wicedyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
2. Maciej Bogunia – wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
3. Ireneusz Buchcik – nauczyciel Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
4. Agata Gacoń – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Lubomira Iskrzycka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
6. Bożena Kania – Sitek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
7. Marta Koplejewska – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
8. Małgorzata Krótki – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie,
9. Patrycja Łyżbicka – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
10. Teresa Machej – nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie,
11. Dorota Mendrek – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
12. Karina Rusok – Stanisławska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie,
13. Joanna Wojnar – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
14. Barbara Zajdel – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
15. Izabela Żwak – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych:

1. Iwona Bebek – dyrektor ZS w Cieszynie,
2. Bożena Cholewa – dyrektor ZST w Cieszynie,
3. Tadeusz Gaś - dyrektor ZSTiO w Skoczowie,
4. Beata Iwaniuk – dyrektor ZSGH w Wiśle,
5. Agnieszka Kozieł – dyrektor ZPSWR w Cieszynie,
6. Jakub Kuc – dyrektor ZS w Istebnej,
7. Ewa Matuszyńska – dyrektor ZST w Ustroniu,
8. Jadwiga Miękina – Pindur – dyrektor ZPPP w Cieszynie,
9. Regina Rakowska – dyrektor II LO w Cieszynie,
10. Józef Świeży – dyrektor CKP w Bażanowicach,
11. Adam Wojaczek – dyrektor ZSB w Cieszynie,
12. Lilianna Zemła – dyrektor ZSEG w Cieszynie.

O oprawę artystyczną zadbali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich w Wiśle prezentując pokaz kelnerski.

Podczas Święta Edukacji nie zabrakło podziękowań skierowanych w stronę pracowników Wydziału Edukacji cieszyńskiego Starostwa, które zostały złożone na ręce Pani Naczelnik Marii Pindur.
Zamykając uroczystość Lilla Salachna-Brzoza, w imieniu Zarządu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Komisji Edukacji oraz Wydziału Edukacji, złożyła podziękowania i życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty:

[txt] =>

którzy kształcą i wychowują kolejne pokolenia. Uroczystość prowadziła Lilla Salachna-Brzoza, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji. Po odśpiewaniu Hymnu i powitaniu gości głos zabrał Starosta Cieszyński Janusz Król, który podziękował wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji szkół powiatu cieszyńskiego. Zwrócił też uwagę na sukcesy, które dzięki ich oddaniu młodzież osiąga, zarówno podczas egzaminów, konkursów, jak i olimpiad przedmiotowych. Starosta życzył także wszystkim wytrwałości, cierpliwości, zadowolenia z pracy oraz z osiągnięć własnych i uczniów. Ważnym momentem święta było ślubowanie pedagogów, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W tym gronie znaleźli się:

 II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
1. Ks. Grzegorz Pasternak
2. Grzegorz Szczechla
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie
1. Mirosława Szweda
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie
1. Katarzyna Kimszal
Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie
1. Anita Herok
2. Anna Kwolek
3. Anna Woźniak
4. Marzena Żegnałek
Zespół Szkół w Istebnej
1. Maria Kowalik

Ponadto medalem KEN zostali odznaczeni:
1. Henryk Bujok – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu,
2. Bożena Cholewa – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
3. Iwona Gomola – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
4. Olga Lorek –  nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Dariusz Sikora – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały natomiast:
1. Agata Ogórek – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
2. Ewa Wilk – nauczyciel Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie.

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty.
Nagroda przyznawana jest przez organ prowadzący od 2000 r., przez 10 lat była to „Nagroda Powiatu”, od 2011 r., jest to "Nagroda Starosty", która przyznawana jest wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom za:
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej, bardzo dobre wyniki nauczania, sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, podejmowanie nowatorskich działań, inicjowanie i organizowanie konkursów, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, współdziałanie z różnymi instytucjami.
W br. nagrodę Starosty przyznano 12 dyrektorom i 15 nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

 Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
1. Małgorzata Adamczyk – wicedyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
2. Maciej Bogunia – wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
3. Ireneusz Buchcik – nauczyciel Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,
4. Agata Gacoń – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
5. Lubomira Iskrzycka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
6. Bożena Kania – Sitek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie,
7. Marta Koplejewska – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie,
8. Małgorzata Krótki – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie,
9. Patrycja Łyżbicka – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie,
10. Teresa Machej – nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie,
11. Dorota Mendrek – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle,
12. Karina Rusok – Stanisławska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie,
13. Joanna Wojnar – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie,
14. Barbara Zajdel – nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie,
15. Izabela Żwak – nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych:

1. Iwona Bebek – dyrektor ZS w Cieszynie,
2. Bożena Cholewa – dyrektor ZST w Cieszynie,
3. Tadeusz Gaś - dyrektor ZSTiO w Skoczowie,
4. Beata Iwaniuk – dyrektor ZSGH w Wiśle,
5. Agnieszka Kozieł – dyrektor ZPSWR w Cieszynie,
6. Jakub Kuc – dyrektor ZS w Istebnej,
7. Ewa Matuszyńska – dyrektor ZST w Ustroniu,
8. Jadwiga Miękina – Pindur – dyrektor ZPPP w Cieszynie,
9. Regina Rakowska – dyrektor II LO w Cieszynie,
10. Józef Świeży – dyrektor CKP w Bażanowicach,
11. Adam Wojaczek – dyrektor ZSB w Cieszynie,
12. Lilianna Zemła – dyrektor ZSEG w Cieszynie.

O oprawę artystyczną zadbali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelerskich w Wiśle prezentując pokaz kelnerski.

Podczas Święta Edukacji nie zabrakło podziękowań skierowanych w stronę pracowników Wydziału Edukacji cieszyńskiego Starostwa, które zostały złożone na ręce Pani Naczelnik Marii Pindur.
Zamykając uroczystość Lilla Salachna-Brzoza, w imieniu Zarządu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Komisji Edukacji oraz Wydziału Edukacji, złożyła podziękowania i życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty:

[6] => Niezwykle uroczysty charakter miało spotkanie pracowników oświaty, które odbyło się w cieszyńskim Starostwie. Święto Edukacji Narodowej tradycyjnie już stało się okazją do życzeń składanych tym, [short_txt] => Niezwykle uroczysty charakter miało spotkanie pracowników oświaty, które odbyło się w cieszyńskim Starostwie. Święto Edukacji Narodowej tradycyjnie już stało się okazją do życzeń składanych tym, [7] => 2017-10-10 07:28:05 [date_add] => 2017-10-10 07:28:05 [8] => 1507613285 [date_add_stamp] => 1507613285 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-10 08:16:16 [data_mod] => 2017-10-10 08:16:16 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img7531resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img7531resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img7531resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-10 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1593 [id] => 1593 [1] => 0 [crisis] => [2] => Studenci na start [name] => Studenci na start [3] => studenci-na-start [url] => studenci-na-start [4] => img7296resize.jpg [5] =>

 uczelni na Śląsku.  Podczas uroczystości  przemówienie powitalne wygłosił prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras. List od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odczytał senator RP Tadeusz Kopeć. Życzenia studentom i  profesorom  przekazali Starosta Cieszyński Janusz Król i Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Po sprawozdaniach przedstawionych przez dziekanów Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, prof. Małgorzatę Łuszczak i prof. Zenona Gajdzicę, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku.

[txt] =>

 uczelni na Śląsku.  Podczas uroczystości  przemówienie powitalne wygłosił prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras. List od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odczytał senator RP Tadeusz Kopeć. Życzenia studentom i  profesorom  przekazali Starosta Cieszyński Janusz Król i Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Po sprawozdaniach przedstawionych przez dziekanów Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, prof. Małgorzatę Łuszczak i prof. Zenona Gajdzicę, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku.

[6] => W Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017-2018. Ten rok jest wyjątkowy ponieważ wiąże się z jubileuszem 50-lecia działalności tej największej wyższej [short_txt] => W Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017-2018. Ten rok jest wyjątkowy ponieważ wiąże się z jubileuszem 50-lecia działalności tej największej wyższej [7] => 2017-10-05 13:30:52 [date_add] => 2017-10-05 13:30:52 [8] => 1507203052 [date_add_stamp] => 1507203052 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-05 13:36:55 [data_mod] => 2017-10-05 13:36:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img7296resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img7296resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img7296resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-05 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1592 [id] => 1592 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017” [name] => Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017” [3] => konkurs-na-najlepszego-bibliotekarza-roku-2017 [url] => konkurs-na-najlepszego-bibliotekarza-roku-2017 [4] => plakat-bibliotekarz-roku-2017-page-001.jpg [5] =>

W konkursie tym mogą wziąć udział bibliotekarze z terenu powiatu cieszyńskiego, za wyjątkiem Organizatora, tj. Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Istotnym celem konkursu jest wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki
i czytelnictwa. Stąd też wybierać będziemy osobę, zatrudnioną na stanowisku bibliotekarza
w jednej z miejskich lub gminnych bibliotek, działających w Skoczowie, Strumieniu, Ustroniu, Wiśle, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach.
Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur bibliotekarzy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi dokonaniami, które w znaczący sposób usprawniły pracę biblioteki
i przyczyniły się do jej lepszego funkcjonowania i postrzegania w środowisku lokalnym.
Konkurs trwać będzie od 2 października do 15 listopada br. i będzie się składać z trzech etapów. Pierwszy etap to zgłaszanie kandydatur bibliotekarzy na formularzach konkursowych dostępnych na stronach www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie ich pocztą tradycyjną, mailową (na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl) lub osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro. Kandydatów do tytułu Bibliotekarza Roku 2017 będzie można zgłaszać do 14 października br.
Kolejnymi etapami Konkursu będą: przygotowanie sylwetek nominowanych osób oraz internetowe głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL na bibliotekarza, który Państwa zdaniem zasługuje na tytuł Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. Głosowanie trwać będzie od 23 października do 15 listopada br. Zwycięzca otrzyma nagrodę Starosty Cieszyńskiego.
Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego patronem medialnym jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na http://biblioteka.cieszyn.pl/2017/09/29/konkurs-na-najlepszego-bibliotekarz-roku-2017/

[txt] =>

W konkursie tym mogą wziąć udział bibliotekarze z terenu powiatu cieszyńskiego, za wyjątkiem Organizatora, tj. Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Istotnym celem konkursu jest wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki
i czytelnictwa. Stąd też wybierać będziemy osobę, zatrudnioną na stanowisku bibliotekarza
w jednej z miejskich lub gminnych bibliotek, działających w Skoczowie, Strumieniu, Ustroniu, Wiśle, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach.
Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur bibliotekarzy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi dokonaniami, które w znaczący sposób usprawniły pracę biblioteki
i przyczyniły się do jej lepszego funkcjonowania i postrzegania w środowisku lokalnym.
Konkurs trwać będzie od 2 października do 15 listopada br. i będzie się składać z trzech etapów. Pierwszy etap to zgłaszanie kandydatur bibliotekarzy na formularzach konkursowych dostępnych na stronach www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie ich pocztą tradycyjną, mailową (na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl) lub osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro. Kandydatów do tytułu Bibliotekarza Roku 2017 będzie można zgłaszać do 14 października br.
Kolejnymi etapami Konkursu będą: przygotowanie sylwetek nominowanych osób oraz internetowe głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL na bibliotekarza, który Państwa zdaniem zasługuje na tytuł Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. Głosowanie trwać będzie od 23 października do 15 listopada br. Zwycięzca otrzyma nagrodę Starosty Cieszyńskiego.
Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego patronem medialnym jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na http://biblioteka.cieszyn.pl/2017/09/29/konkurs-na-najlepszego-bibliotekarz-roku-2017/

[6] => Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej wraz ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie ogłasza konkurs na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. [short_txt] => Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej wraz ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie ogłasza konkurs na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. [7] => 2017-10-05 07:58:25 [date_add] => 2017-10-05 07:58:25 [8] => 1507183105 [date_add_stamp] => 1507183105 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-05 13:30:48 [data_mod] => 2017-10-05 13:30:48 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_plakat-bibliotekarz-roku-2017-page-001.jpg [small] => ./files/news/s163x108_plakat-bibliotekarz-roku-2017-page-001.jpg [full] => ./files/news/s800x600_plakat-bibliotekarz-roku-2017-page-001.jpg ) [date_create] => 2017-10-05 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1591 [id] => 1591 [1] => 0 [crisis] => [2] => REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM [name] => REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM [3] => regionalna-olimpiada-wiedzy-o-zdrowiu-psychicznym [url] => regionalna-olimpiada-wiedzy-o-zdrowiu-psychicznym [4] => [img] => [5] =>

Tematem przewodnim szóstej olimpiady jest: „Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym".
Po raz kolejny współorganizatorami są cztery samorządy: powiat bielski, cieszyński i żywiecki i miasto Bielsko-Biała oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
Harmonogram obowiązujący:
ETAP SZKOLNY - 18 października br.
ETAP POWIATOWY - 27 października br. o godz 11.00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
FINAŁ REGIONALNY - 17 listopada br. o godz. 11.00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
ORGANIZATOR - KONTAKT
Starostwo Powiatowe Biuro Promocji Zdrowia 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
tel. 33-47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Informacje/załączniki/ regulaminy:
www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
NIE PRZEGAP SZANSY NA ATRAKCYJNE NAGRODY !

 

[txt] =>

Tematem przewodnim szóstej olimpiady jest: „Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym".
Po raz kolejny współorganizatorami są cztery samorządy: powiat bielski, cieszyński i żywiecki i miasto Bielsko-Biała oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
Harmonogram obowiązujący:
ETAP SZKOLNY - 18 października br.
ETAP POWIATOWY - 27 października br. o godz 11.00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
FINAŁ REGIONALNY - 17 listopada br. o godz. 11.00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13
ORGANIZATOR - KONTAKT
Starostwo Powiatowe Biuro Promocji Zdrowia 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
tel. 33-47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Informacje/załączniki/ regulaminy:
www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
NIE PRZEGAP SZANSY NA ATRAKCYJNE NAGRODY !

 

[6] => Jest to szósta edycja olimpiady, adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a jej głównym celem jest profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. [short_txt] => Jest to szósta edycja olimpiady, adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a jej głównym celem jest profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. [7] => 2017-10-05 07:35:37 [date_add] => 2017-10-05 07:35:37 [8] => 1507181737 [date_add_stamp] => 1507181737 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-05 07:57:12 [data_mod] => 2017-10-05 07:57:12 [date_create] => 2017-10-05 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1589 [id] => 1589 [1] => 0 [crisis] => [2] => STALMACH - mała szkoła – duże osiągnięcia! [name] => STALMACH - mała szkoła – duże osiągnięcia! [3] => stalmach--mala-szkola--duze-osiagniecia [url] => stalmach--mala-szkola--duze-osiagniecia [4] => sportowcyresize.jpg [5] =>

Powodem do dumy jest również fakt, iż aż dwaj tegoroczni absolwenci, Mikołaj Michałek i Radosław Sobczyk, otrzymali wyróżnienia indywidualne za duże osiągnięcia sportowe w roku 2016.
Ponadto maturzyści liceum osiągnęli wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, wyższe niż w województwie, co pozwoliło im stać się studentami prawa, fizjoterapii czy pielęgniarstwa. Z kolei podpisana w lipcu 2017 roku umowa o współpracy liceum z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej daje możliwość klasom ratowniczym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników bielskiej uczelni. Od 2015 roku szkoła objęta jest także patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Różnorodne osiągnięcia czynią wiślańskie liceum szkołą wychodzącą naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży.

 

 

[txt] =>

Powodem do dumy jest również fakt, iż aż dwaj tegoroczni absolwenci, Mikołaj Michałek i Radosław Sobczyk, otrzymali wyróżnienia indywidualne za duże osiągnięcia sportowe w roku 2016.
Ponadto maturzyści liceum osiągnęli wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, wyższe niż w województwie, co pozwoliło im stać się studentami prawa, fizjoterapii czy pielęgniarstwa. Z kolei podpisana w lipcu 2017 roku umowa o współpracy liceum z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej daje możliwość klasom ratowniczym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników bielskiej uczelni. Od 2015 roku szkoła objęta jest także patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Różnorodne osiągnięcia czynią wiślańskie liceum szkołą wychodzącą naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży.

 

 

[6] => Wiślańskie liceum może poszczycić się zajęciem 3. miejsca we współzawodnictwie sportowym młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w roku szkolnym 2016/2017. [short_txt] => Wiślańskie liceum może poszczycić się zajęciem 3. miejsca we współzawodnictwie sportowym młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w roku szkolnym 2016/2017. [7] => 2017-09-27 07:13:03 [date_add] => 2017-09-27 07:13:03 [8] => 1506489183 [date_add_stamp] => 1506489183 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-09-27 07:48:17 [data_mod] => 2017-09-27 07:48:17 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_sportowcyresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_sportowcyresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_sportowcyresize.jpg ) [date_create] => 2017-09-27 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1588 [id] => 1588 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”2017 [name] => Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”2017 [3] => powiatowa-kampania-profilaktyczna-zyj-bez-uzaleznien2017 [url] => powiatowa-kampania-profilaktyczna-zyj-bez-uzaleznien2017 [4] => 3700glowneresize.jpg [5] =>

podkreślając ważny cel, czyli propagowanie stylu życia bez uzależnień. W szkoleniu uczestniczyły 83 osoby, w tym radne Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: Wiceprzewodnicząca Anna Suchanek, Czesława Haczek i Janina Żagan, wykładowca Małgorzata Łuba oraz przedstawiciele:  służb zdrowia, sanitarnych, policji, pomocy społecznej, sądownictwa oraz edukacji, w tym liczne grono nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych naszego powiatu. Powiatowa Kampania Profilaktyczna, składa się prócz szkolenia tematycznego, które właśnie miało miejsce 20 września z szkolnego etapu – przygotowania scenek teatralnych z uczniami oraz finału z nagrodami 24 listopada w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie. Pierwszy etap kampanii, czyli szkolenie pt.: „Od depresji do autoagresji” prowadziła uznany specjalista, psycholog, terapeuta Małgorzata Łuba. Celem szkolenia było zapoznanie z problematyką i skalą zjawiska samouszkodzeń oraz depresji i zachowań samobójczych wśród młodzieży, zmniejszenie lęku pedagogów i psychologów przed zachowaniami autoagresywnymi i rozmową o nich, poznanie psychologicznych funkcji samouszkodzeń i zachowań samobójczych w życiu dzieci i młodzieży, umiejętność zauważenia oznak depresji, samouszkodzeń i zachowań samobójczych, oceny ryzyka suicydalnego, znajomość zasad postępowania w przypadku pojawienia się zachowań autoagresywnych lub zaistnienia ryzyka suicydalnego, poznanie sposobów pracy i metod wsparcia młodzieży z objawami depresji. Pani Małgorzata Łuba profesjonalnie omówiła trudne aspekty tematu, koncentrując się na takich, jak: rozpowszechnienie, czynniki ryzyka i charakterystyka zaburzeń nastroju, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u młodzieży, samouszkadzanie a próby samobójcze, depresja a zachowania samobójcze. Bardzo ciekawa forma przekazu, komunikatywna i poparta wieloma przykładami oraz wskazówkami praktycznymi, zachwyciła słuchaczy, co podkreśliali w swych ankietkach, mówiąc o fantastycznym sposobie prowadzenia i świetnym doborze treści wykładu, a także pozytywnej energii samej prowadzącej, co tworzyło dobry klimat do bardzo trudnego tematu.
Uczestnicy podkreślali także perfekcyjne przygotowanie organizacyjne spotkania, które prowadziła Barbara Kłosowska – Kierownik Biura Promocji Zdrowia.

Ważny głos w zakresie działań profilaktycznych należy do pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców i nauczycieli oraz pracowników różnych służb: medycznych, policji i sanitarnych, dlatego doceniając ich rolę w procesie promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, zaprosiliśmy ich do udziału w szkoleniu i do kolejnych etapów kampanii.

Regulamin kampanii, załączniki 1 i 2 oraz wzór plakatu dostępny na stronie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii "Zdrowie" w zakładce "Promocja zdrowia".

 

[txt] =>

podkreślając ważny cel, czyli propagowanie stylu życia bez uzależnień. W szkoleniu uczestniczyły 83 osoby, w tym radne Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: Wiceprzewodnicząca Anna Suchanek, Czesława Haczek i Janina Żagan, wykładowca Małgorzata Łuba oraz przedstawiciele:  służb zdrowia, sanitarnych, policji, pomocy społecznej, sądownictwa oraz edukacji, w tym liczne grono nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych naszego powiatu. Powiatowa Kampania Profilaktyczna, składa się prócz szkolenia tematycznego, które właśnie miało miejsce 20 września z szkolnego etapu – przygotowania scenek teatralnych z uczniami oraz finału z nagrodami 24 listopada w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Frysztackiej 48 w Cieszynie. Pierwszy etap kampanii, czyli szkolenie pt.: „Od depresji do autoagresji” prowadziła uznany specjalista, psycholog, terapeuta Małgorzata Łuba. Celem szkolenia było zapoznanie z problematyką i skalą zjawiska samouszkodzeń oraz depresji i zachowań samobójczych wśród młodzieży, zmniejszenie lęku pedagogów i psychologów przed zachowaniami autoagresywnymi i rozmową o nich, poznanie psychologicznych funkcji samouszkodzeń i zachowań samobójczych w życiu dzieci i młodzieży, umiejętność zauważenia oznak depresji, samouszkodzeń i zachowań samobójczych, oceny ryzyka suicydalnego, znajomość zasad postępowania w przypadku pojawienia się zachowań autoagresywnych lub zaistnienia ryzyka suicydalnego, poznanie sposobów pracy i metod wsparcia młodzieży z objawami depresji. Pani Małgorzata Łuba profesjonalnie omówiła trudne aspekty tematu, koncentrując się na takich, jak: rozpowszechnienie, czynniki ryzyka i charakterystyka zaburzeń nastroju, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u młodzieży, samouszkadzanie a próby samobójcze, depresja a zachowania samobójcze. Bardzo ciekawa forma przekazu, komunikatywna i poparta wieloma przykładami oraz wskazówkami praktycznymi, zachwyciła słuchaczy, co podkreśliali w swych ankietkach, mówiąc o fantastycznym sposobie prowadzenia i świetnym doborze treści wykładu, a także pozytywnej energii samej prowadzącej, co tworzyło dobry klimat do bardzo trudnego tematu.
Uczestnicy podkreślali także perfekcyjne przygotowanie organizacyjne spotkania, które prowadziła Barbara Kłosowska – Kierownik Biura Promocji Zdrowia.

Ważny głos w zakresie działań profilaktycznych należy do pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców i nauczycieli oraz pracowników różnych służb: medycznych, policji i sanitarnych, dlatego doceniając ich rolę w procesie promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej, zaprosiliśmy ich do udziału w szkoleniu i do kolejnych etapów kampanii.

Regulamin kampanii, załączniki 1 i 2 oraz wzór plakatu dostępny na stronie: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii "Zdrowie" w zakładce "Promocja zdrowia".

 

[6] => Zainaugurowana została 20 września w sali sesyjnej starostwa filmem edukacyjnym „Samookaleczenia”. Wicestarosta Maria Cieślar witając uczestników, dokonała oficjalnego otwarcia kampanii, [short_txt] => Zainaugurowana została 20 września w sali sesyjnej starostwa filmem edukacyjnym „Samookaleczenia”. Wicestarosta Maria Cieślar witając uczestników, dokonała oficjalnego otwarcia kampanii, [7] => 2017-09-25 07:45:50 [date_add] => 2017-09-25 07:45:50 [8] => 1506318350 [date_add_stamp] => 1506318350 [9] => pl [lang] => pl [10] => 37 [id_user] => 37 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-02 14:14:27 [data_mod] => 2017-10-02 14:14:27 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_3700glowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_3700glowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_3700glowneresize.jpg ) [date_create] => 2017-09-25 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1582 [id] => 1582 [1] => 0 [crisis] => [2] => Najlepsi sportowcy nagrodzeni [name] => Najlepsi sportowcy nagrodzeni [3] => najlepsi-sportowcy-nagrodzeni [url] => najlepsi-sportowcy-nagrodzeni [4] => img74391.jpg [5] =>

Na początku gratulacje złożył sportowcom Starosta Cieszyński Janusz Król. W powiecie cieszyńskim nie brakuje ludzi utalentowanych, pracowitych i zdolnych, potrafiących zadziwić swoimi sportowymi wyczynami. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć, dzięki którym rozsławiacie powiat cieszyński w kraju i za granicą. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek wspierają sport w naszym powiecie. Wszystkim Państwu życzę sił i dalszej determinacji w dążeniu do jak najlepszych wyników. Gratuluję również szkołom, które we współzawodnictwie sportowym w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły wysokie wyniki. Dziękuję dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego za krzewienie wśród młodych ludzi zacięcia sportowego. Oby zaowocowało ono kolejnymi mistrzami, którym będziemy mogli z wielką przyjemnością wręczyć w przyszłości nagrody i wyróżnienia za indywidualne osiągnięcia sportowe. - mówił J.Król. Zanim przystąpiono do nagradzania sportowców uhonorowane zostały szkoły powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca. Nad tą rywalizacją od lat czuwa Tadeusz Glos – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który razem ze Starostą wręczył wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego najlepszych szkół. Wśród szkół podstawowych trzecie miejsce w rywalizacji sportowej w ubiegłym roku szkolnym zajęła SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Ustroniu, drugie SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Cieszynie, bezkonkurencyjni we współzawodnictwie sportowym okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie. Wśród szkół z odziałami gimnazjalnymi: III miejsce Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Istebnej, II miejsce Zespół Szkół Nr 1 w Wiśle, I miejsce Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie,
Szkoły ponadgimnazjalne: III miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle, na drugiej pozycji I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, a tryumfuje podobnie jak w latach ubiegłych II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
Gratulacje odebrali także gospodarze gmin, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2016/2017. Pierwsze miejsce zajęła gmina Brenna, drugie miejsce zdobył Skoczów, a na trzeciej pozycji znalazł się Ustroń. Głównym punktem uroczystości było wręczenie przez Starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka nagród finansowych za sukcesy sportowe w ubiegłym roku. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

1. Małgorzata Błaszczyk – trenująca ju-jitsu, zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów, zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata juniorów, została mistrzynią Polski Młodzieżowców oraz zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorek.

2. Katarzyna Wąsek – reprezentująca Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria z Ustronia, reprezentantka Polski w narciarstwie alpejskim, uczestniczka mistrzostw Świata Juniorek, zdobyła miejsca na podium i czołowe lokaty w zawodach FIS w slalomie i slalomie gigancie; brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorek w slalomie i slalomie gigancie, złote medale Mistrzostw Polski Juniorek w slalomie i slalomie gigancie

3. Dominik Bury - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, reprezentant Polski w biegach narciarskich, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów, starował w zawodach o Puchar Świata i Puchar Kontynentalny, zdobył złoty medal w biegu na 10 km techniką dowolną i brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w biegu na 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego, mistrz polski juniorów w sprincie oraz w biegu łączonym ze startu wspólnego na dystansie 20 km.

4. Janusz Rokicki – lekkoatleta, reprezentant Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn został srebrnym medalistą w konkursie pchnięcia kulą podczas letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, zdobył złoty medal w pchnięciu kulą i srebrny medal w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych, mistrz Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem osób niepełnosprawnych

5. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego - drugi rok z rzędu zdobył tytuł rajdowego samochodowego mistrza Europy.

6. Mateusz Malina - mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie, po raz kolejny może poszczycić się świetnym sezonem, obfitującym w szereg tytułów mistrza świata i mistrza Polski oraz rekordami świata i Polski w konkurencji pływania ze wstrzymanym oddechem.

 

Natomiast wśród laureatów wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2016 znaleźli się:

1. Paweł Słowiok – zawodnik AZS ZWF Katowice, mieszkaniec Wisły, trenujący narciarstwo klasyczne, reprezentant Polski w dwuboju klasycznym, uczestnik zawodów Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego, srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski Seniorów.

2. Adam Cieślar - zawodnik AZS ZWF Katowice, mieszkaniec Istebnej, trenujący narciarstwo klasyczne, reprezentant Polski w dwuboju klasycznym, uczestnik zawodów Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego, złoty medal Letnich Mistrzostw Polski Seniorów

3. Dominika Hulawy – zawodniczka Biathlonowego Ludowego Klubu Sportowego Żywiec, mieszkanka Istebnej, potrójna medalistka młodzieżowych Mistrzostw Polski, zdobyła złoto w biegu indywidualnym oraz brąz w biegach sprinterskim i pościgowym.

4. Kamil Bury – reprezentant MKS Istebna, reprezentant Polski w biegach narciarskich, uczestnik Mistrzostw Świata Młodzieżowców, złoty medal w sprincie i brązowy na 10 km stylem klasycznym podczas Mistrzostw Polski Młodzieżowców

5. Mikołaj Michałek – reprezentant MKS Istebna, zdobył I miejsce techniką dowolna w sprincie oraz III miejsce techniką klasyczną w biegach narciarskich na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk”, ponadto zajął II miejsce na Mistrzostwa Polski Seniorów w sztafecie

6. Magdalena Kobielusz – trenująca biegi narciarskie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk” zdobyła I miejsce techniką klasyczną i II miejsce techniką dowolną w sprincie.

7. Paweł Wąsek – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, zajął I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skokach narciarskich.

8. Tomasz Pilch - zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, zajął I miejsce klasyfikacji generalnej Lotos Cup w skokach narciarskich.

9. Piotr Żyła – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, reprezentant kraju w skokach narciarskich, zdobywał miejsca punktowane w Pucharze Świata, mistrz Polski na dużej skoczni

10. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, zdobył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji E2/E3 w ENDURO

11. Adam Tomiczek – zawodnik UKS Wiraż Cieszyn, Zawodnik powołany do kadry narodowej w sezonie 2016, jego osiągnięcia to X miejsce w Mistrzostwach Europy w klasie Junior, XIX miejsce w Mistrzostwach Świata w klasie Junior, I miejsce w rundach Mistrzostwach Polski w cross country i enduro , X miejsce indywidualnie w Drużynowych Mistrzostwach Świata, Uczestnik Rajdu Paryż Dakar.

12. Adrian Brzózka – kolarstwo górskie, zawodnik grupy JBG2 Professional MTB Team - Ustroń zdobył złoty medal w kategorii elita na Mistrzostwach Polski w maratonie rowerowym

13. Zbigniew Gryżboń – trener lekkiej atletyki, doprowadził swoich podopiecznych
do startu i sukcesów w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych

14. Maria Juroszek – trenująca siłowanie na rękę i pchnięcie kulą – jest Mistrzynią Polski, Mistrzynią Świata oraz zwyciężczynią Pucharu Świata w Armwrestlingu osób niepełnosprawnych, ponadto zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski

15. Mirosław Madzia – lekkoatleta, zdobył VII miejsce w rzucie dyskiem na Igrzyskach Paraolimpijskich Rio de Janeiro, VI miejsce w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce, jest Mistrzem Polski w pchnięciu kulą oraz Wicemistrzem w rzucie dyskiem.

16. Joachim Krężelok - Mistrz Polski w rzucie oszczepem na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce, VI miejsce na Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce
17. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja Kądziałka wywalczyły I miejsce Kata  seniorek na Mistrzostwach Polski Karate.
18. Klaudia Szymańska – zawodniczka KS Shindo Cieszyn zdobyła I miejsce Kumite indywidualne seniorek na Mistrzostwach Polski Karate WKF, I miejsce Kumite indywidualne w Pucharze Polski Karate WKF oraz II miejsce Kumite seniorek, w Pucharze Świata Grand Prix w Karate

19. Radosław Sobczyk – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń został Vice Mistrzem Polski na Wielobojowych Mistrzostwach Polski w 10-boju, zdobył również Rekord Śląska w 10-boju.

20. Dawid Piekar – zawodnik UKS Nakano Pogwizdów, zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w Ju-Jitsu, VII miejsce Pucharze Świata Kadetów, III miejsce w Pucharze Czech Młodzików w Judo, III miejsce Puchar Polski Młodzików w Judo, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Ju-Jitsu.

21. Jan Błaszczyk – trener ju-jitsu UKS Nakano Pogwizdów, jego podopieczni zajmowali miejsca na podium w zawodach ju-jitsu w kraju, a dopełnieniem wytrwałej pracy są sukcesy odnoszone w startach zagranicznych.

22. Jeremiasz Bujok zawodnik UKS Wisła Centrum, zdobył I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Ju-Jitsu, I miejsce na Międzynarodowym Turnieju Silesia Cup oraz VII miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Ju-Jitsu.

23. Balbina Sikora – trenująca pływanie, zdobyła Puchar Europy Juniorów, 5 tytułów Mistrza Polski na różnych dystansach i stylach, tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw Polski.

24. Kinga Iwańska – Wielosekcyjny Klub Sportowy Cieszyn, trenująca pływanie, na Mistrzostwa Polski Olimpiad Specjalnych zajęła dwa razy I miejsce stylem motylkowy i stylem klasyczny oraz III miejsce w sztafecie stylem dowolnym.

25. Eryk Sztwiertnia – mieszkaniec Cieszyna, zdobył Mistrzostwo Czech Juniorów w hokeju na lodzie
 

 Gratulacje sportowcom złożyli także Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Łucja Michałek oraz uczestniczący w uroczystości przedstawiciele gmin.

 

[txt] =>

Na początku gratulacje złożył sportowcom Starosta Cieszyński Janusz Król. W powiecie cieszyńskim nie brakuje ludzi utalentowanych, pracowitych i zdolnych, potrafiących zadziwić swoimi sportowymi wyczynami. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć, dzięki którym rozsławiacie powiat cieszyński w kraju i za granicą. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek wspierają sport w naszym powiecie. Wszystkim Państwu życzę sił i dalszej determinacji w dążeniu do jak najlepszych wyników. Gratuluję również szkołom, które we współzawodnictwie sportowym w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły wysokie wyniki. Dziękuję dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego za krzewienie wśród młodych ludzi zacięcia sportowego. Oby zaowocowało ono kolejnymi mistrzami, którym będziemy mogli z wielką przyjemnością wręczyć w przyszłości nagrody i wyróżnienia za indywidualne osiągnięcia sportowe. - mówił J.Król. Zanim przystąpiono do nagradzania sportowców uhonorowane zostały szkoły powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca. Nad tą rywalizacją od lat czuwa Tadeusz Glos – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który razem ze Starostą wręczył wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego najlepszych szkół. Wśród szkół podstawowych trzecie miejsce w rywalizacji sportowej w ubiegłym roku szkolnym zajęła SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Ustroniu, drugie SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Cieszynie, bezkonkurencyjni we współzawodnictwie sportowym okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie. Wśród szkół z odziałami gimnazjalnymi: III miejsce Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Istebnej, II miejsce Zespół Szkół Nr 1 w Wiśle, I miejsce Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie,
Szkoły ponadgimnazjalne: III miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle, na drugiej pozycji I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, a tryumfuje podobnie jak w latach ubiegłych II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
Gratulacje odebrali także gospodarze gmin, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2016/2017. Pierwsze miejsce zajęła gmina Brenna, drugie miejsce zdobył Skoczów, a na trzeciej pozycji znalazł się Ustroń. Głównym punktem uroczystości było wręczenie przez Starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka nagród finansowych za sukcesy sportowe w ubiegłym roku. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

1. Małgorzata Błaszczyk – trenująca ju-jitsu, zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów, zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata juniorów, została mistrzynią Polski Młodzieżowców oraz zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorek.

2. Katarzyna Wąsek – reprezentująca Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria z Ustronia, reprezentantka Polski w narciarstwie alpejskim, uczestniczka mistrzostw Świata Juniorek, zdobyła miejsca na podium i czołowe lokaty w zawodach FIS w slalomie i slalomie gigancie; brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorek w slalomie i slalomie gigancie, złote medale Mistrzostw Polski Juniorek w slalomie i slalomie gigancie

3. Dominik Bury - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, reprezentant Polski w biegach narciarskich, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów, starował w zawodach o Puchar Świata i Puchar Kontynentalny, zdobył złoty medal w biegu na 10 km techniką dowolną i brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w biegu na 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego, mistrz polski juniorów w sprincie oraz w biegu łączonym ze startu wspólnego na dystansie 20 km.

4. Janusz Rokicki – lekkoatleta, reprezentant Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn został srebrnym medalistą w konkursie pchnięcia kulą podczas letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, zdobył złoty medal w pchnięciu kulą i srebrny medal w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych, mistrz Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem osób niepełnosprawnych

5. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego - drugi rok z rzędu zdobył tytuł rajdowego samochodowego mistrza Europy.

6. Mateusz Malina - mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie, po raz kolejny może poszczycić się świetnym sezonem, obfitującym w szereg tytułów mistrza świata i mistrza Polski oraz rekordami świata i Polski w konkurencji pływania ze wstrzymanym oddechem.

 

Natomiast wśród laureatów wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2016 znaleźli się:

1. Paweł Słowiok – zawodnik AZS ZWF Katowice, mieszkaniec Wisły, trenujący narciarstwo klasyczne, reprezentant Polski w dwuboju klasycznym, uczestnik zawodów Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego, srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski Seniorów.

2. Adam Cieślar - zawodnik AZS ZWF Katowice, mieszkaniec Istebnej, trenujący narciarstwo klasyczne, reprezentant Polski w dwuboju klasycznym, uczestnik zawodów Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego, złoty medal Letnich Mistrzostw Polski Seniorów

3. Dominika Hulawy – zawodniczka Biathlonowego Ludowego Klubu Sportowego Żywiec, mieszkanka Istebnej, potrójna medalistka młodzieżowych Mistrzostw Polski, zdobyła złoto w biegu indywidualnym oraz brąz w biegach sprinterskim i pościgowym.

4. Kamil Bury – reprezentant MKS Istebna, reprezentant Polski w biegach narciarskich, uczestnik Mistrzostw Świata Młodzieżowców, złoty medal w sprincie i brązowy na 10 km stylem klasycznym podczas Mistrzostw Polski Młodzieżowców

5. Mikołaj Michałek – reprezentant MKS Istebna, zdobył I miejsce techniką dowolna w sprincie oraz III miejsce techniką klasyczną w biegach narciarskich na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk”, ponadto zajął II miejsce na Mistrzostwa Polski Seniorów w sztafecie

6. Magdalena Kobielusz – trenująca biegi narciarskie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk” zdobyła I miejsce techniką klasyczną i II miejsce techniką dowolną w sprincie.

7. Paweł Wąsek – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, zajął I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skokach narciarskich.

8. Tomasz Pilch - zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, zajął I miejsce klasyfikacji generalnej Lotos Cup w skokach narciarskich.

9. Piotr Żyła – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, reprezentant kraju w skokach narciarskich, zdobywał miejsca punktowane w Pucharze Świata, mistrz Polski na dużej skoczni

10. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, zdobył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji E2/E3 w ENDURO

11. Adam Tomiczek – zawodnik UKS Wiraż Cieszyn, Zawodnik powołany do kadry narodowej w sezonie 2016, jego osiągnięcia to X miejsce w Mistrzostwach Europy w klasie Junior, XIX miejsce w Mistrzostwach Świata w klasie Junior, I miejsce w rundach Mistrzostwach Polski w cross country i enduro , X miejsce indywidualnie w Drużynowych Mistrzostwach Świata, Uczestnik Rajdu Paryż Dakar.

12. Adrian Brzózka – kolarstwo górskie, zawodnik grupy JBG2 Professional MTB Team - Ustroń zdobył złoty medal w kategorii elita na Mistrzostwach Polski w maratonie rowerowym

13. Zbigniew Gryżboń – trener lekkiej atletyki, doprowadził swoich podopiecznych
do startu i sukcesów w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych

14. Maria Juroszek – trenująca siłowanie na rękę i pchnięcie kulą – jest Mistrzynią Polski, Mistrzynią Świata oraz zwyciężczynią Pucharu Świata w Armwrestlingu osób niepełnosprawnych, ponadto zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski

15. Mirosław Madzia – lekkoatleta, zdobył VII miejsce w rzucie dyskiem na Igrzyskach Paraolimpijskich Rio de Janeiro, VI miejsce w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce, jest Mistrzem Polski w pchnięciu kulą oraz Wicemistrzem w rzucie dyskiem.

16. Joachim Krężelok - Mistrz Polski w rzucie oszczepem na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce, VI miejsce na Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce
17. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja Kądziałka wywalczyły I miejsce Kata  seniorek na Mistrzostwach Polski Karate.
18. Klaudia Szymańska – zawodniczka KS Shindo Cieszyn zdobyła I miejsce Kumite indywidualne seniorek na Mistrzostwach Polski Karate WKF, I miejsce Kumite indywidualne w Pucharze Polski Karate WKF oraz II miejsce Kumite seniorek, w Pucharze Świata Grand Prix w Karate

19. Radosław Sobczyk – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń został Vice Mistrzem Polski na Wielobojowych Mistrzostwach Polski w 10-boju, zdobył również Rekord Śląska w 10-boju.

20. Dawid Piekar – zawodnik UKS Nakano Pogwizdów, zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w Ju-Jitsu, VII miejsce Pucharze Świata Kadetów, III miejsce w Pucharze Czech Młodzików w Judo, III miejsce Puchar Polski Młodzików w Judo, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Ju-Jitsu.

21. Jan Błaszczyk – trener ju-jitsu UKS Nakano Pogwizdów, jego podopieczni zajmowali miejsca na podium w zawodach ju-jitsu w kraju, a dopełnieniem wytrwałej pracy są sukcesy odnoszone w startach zagranicznych.

22. Jeremiasz Bujok zawodnik UKS Wisła Centrum, zdobył I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Ju-Jitsu, I miejsce na Międzynarodowym Turnieju Silesia Cup oraz VII miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Ju-Jitsu.

23. Balbina Sikora – trenująca pływanie, zdobyła Puchar Europy Juniorów, 5 tytułów Mistrza Polski na różnych dystansach i stylach, tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw Polski.

24. Kinga Iwańska – Wielosekcyjny Klub Sportowy Cieszyn, trenująca pływanie, na Mistrzostwa Polski Olimpiad Specjalnych zajęła dwa razy I miejsce stylem motylkowy i stylem klasyczny oraz III miejsce w sztafecie stylem dowolnym.

25. Eryk Sztwiertnia – mieszkaniec Cieszyna, zdobył Mistrzostwo Czech Juniorów w hokeju na lodzie
 

 Gratulacje sportowcom złożyli także Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Łucja Michałek oraz uczestniczący w uroczystości przedstawiciele gmin.

 

[6] => W Starostwie Powiatowym w Cieszynie uroczyście nagrodzono sportowców, którzy w 2016 r. osiągnęli znaczące sukcesy promując Śląsk Cieszyński na sportowych arenach w kraju i poza jego granicami. [short_txt] => W Starostwie Powiatowym w Cieszynie uroczyście nagrodzono sportowców, którzy w 2016 r. osiągnęli znaczące sukcesy promując Śląsk Cieszyński na sportowych arenach w kraju i poza jego granicami. [7] => 2017-09-22 11:08:05 [date_add] => 2017-09-22 11:08:05 [8] => 1506071285 [date_add_stamp] => 1506071285 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.5.197.27 [IP] => 83.5.197.27 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-09-22 13:11:25 [data_mod] => 2017-09-22 13:11:25 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img74391.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img74391.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img74391.jpg ) [date_create] => 2017-09-22 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X