Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), Starostwo Powiatowe w Cieszynie wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie podjęły działania zapobiegawcze i monitorujące, jakimi są lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
więcej...
Array ( [0] => Array ( [0] => 1758 [id] => 1758 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach! [name] => Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach! [3] => uwaga-rolniku-zglos-pomocnika-przy-zbiorach [url] => uwaga-rolniku-zglos-pomocnika-przy-zbiorach [4] => schemat-procedury-zglaszania.jpg [5] =>

 przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

13 kwietnia 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowy o pomocy przy zbiorach, na podstawie której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
- prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
- dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
Pomocnikiem może być :
- obywatel Polski,
- cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:
1 zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
2 usuwanie zbędnych części roślin,
3 klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.
Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.
2. Ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

 

[txt] =>

 przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

13 kwietnia 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. pomocnika rolnika, a także nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowy o pomocy przy zbiorach, na podstawie której pomocnik będzie świadczył pomoc w gospodarstwie rolnika.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
- prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
- dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
Pomocnikiem może być :
- obywatel Polski,
- cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:
1 zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
2 usuwanie zbędnych części roślin,
3 klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.
Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.
2. Ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

 

[6] => W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy [short_txt] => W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy [7] => 2018-05-29 07:24:16 [date_add] => 2018-05-29 07:24:16 [8] => 1527571456 [date_add_stamp] => 1527571456 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-29 07:26:31 [data_mod] => 2018-05-29 07:26:31 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_schemat-procedury-zglaszania.jpg [small] => ./files/news/s163x108_schemat-procedury-zglaszania.jpg [full] => ./files/news/s800x600_schemat-procedury-zglaszania.jpg ) [date_create] => 2018-05-29 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1757 [id] => 1757 [1] => 0 [crisis] => [2] => Kolejna inwestycja drogowa powiatu rozpoczęta [name] => Kolejna inwestycja drogowa powiatu rozpoczęta [3] => kolejna-inwestycja-drogowa-powiatu-rozpoczeta [url] => kolejna-inwestycja-drogowa-powiatu-rozpoczeta [4] => p1070745resize.jpg [5] =>

 ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska”.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej. W dniu 16.05.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
a) zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi poprzez wykonanie palisady z palami wierconymi oraz wykonanie oczepu o przekroju L przy krawędzi drogi zakotwionego mikropalami kotwiącymi,
b) wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi,
c) wzmocnienie i naprawę korony drogi polegające na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i poprawie jej geometrii,
d) odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu,
e) umocnienie skarpy nad drogą płytami ażurowymi,
f) wykonanie barier energochłonnych,
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada grudnia 2018 r.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów.

 

[txt] =>

 ul. Cieszyńska w Puńcowie uszkodzonego na skutek osuwiska”.
Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie Firma Inżynierska „STRUKTURA” mgr inż. R. Suwaj z Bielska-Białej. W dniu 16.05.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
a) zabezpieczenie korpusu drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi ruchami masowymi poprzez wykonanie palisady z palami wierconymi oraz wykonanie oczepu o przekroju L przy krawędzi drogi zakotwionego mikropalami kotwiącymi,
b) wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych poza grunty podłoża korpusu drogi,
c) wzmocnienie i naprawę korony drogi polegające na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i poprawie jej geometrii,
d) odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu,
e) umocnienie skarpy nad drogą płytami ażurowymi,
f) wykonanie barier energochłonnych,
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król.

Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza dekada grudnia 2018 r.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Gminy Goleszów.

 

[6] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S [short_txt] => Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S [7] => 2018-05-24 11:10:00 [date_add] => 2018-05-24 11:10:00 [8] => 1527153000 [date_add_stamp] => 1527153000 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-24 11:23:37 [data_mod] => 2018-05-24 11:23:37 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1070745resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1070745resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1070745resize.jpg ) [date_create] => 2018-05-24 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1754 [id] => 1754 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konferencja pt. Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem [name] => Konferencja pt. Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem [3] => konferencja-pt.-zrozumiec-emocje.-literatura-kluczem-do-rozmowy-z-dzieckiem [url] => konferencja-pt.-zrozumiec-emocje.-literatura-kluczem-do-rozmowy-z-dzieckiem [4] => 9196glowne-1.jpg [5] => [txt] => [6] => Za nami konferencja "Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem” . W opinii słuchaczy - dr Wanda Matras- Mastalerz to perfekcyjny wykładowca, erudyta, wielki pasjonat biblioterapii. [short_txt] => Za nami konferencja "Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem” . W opinii słuchaczy - dr Wanda Matras- Mastalerz to perfekcyjny wykładowca, erudyta, wielki pasjonat biblioterapii. [7] => 2018-05-22 13:09:56 [date_add] => 2018-05-22 13:09:56 [8] => 1526987396 [date_add_stamp] => 1526987396 [9] => pl [lang] => pl [10] => 20 [id_user] => 20 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 1 [show_in_health] => 1 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-06-15 14:52:25 [data_mod] => 2018-06-15 14:52:25 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_9196glowne-1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_9196glowne-1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_9196glowne-1.jpg ) [date_create] => 2018-05-22 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1753 [id] => 1753 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ze ‘Stalmacha’ do Brukseli [name] => Ze ‘Stalmacha’ do Brukseli [3] => ze-stalmacha-do-brukseli [url] => ze-stalmacha-do-brukseli [4] => eurodyta-2.jpg [5] =>

powiatu cieszyńskiego. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test wiedzy, w którym mieli za zadanie rozpoznać polityków europejskich, sławne miejsca w Europie, a także mogli pochwalić się wiedzą o działaniu Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdobył Mateusz Machała z SP 1 w Cieszynie. Drugie miejsce zajęła Justyna Jastrzębska z SP 5 z Cieszyna, a trzecie Jakub Jasiński z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
Konkurs swoim patronatem objął Starosta Cieszyński Janusz Król. Nagrody rzeczowe ufundowało działające przy LO w Wiśle Stowarzyszenie „Omnibus”. Wycieczkę do Brukseli, czyli nagrodę główną, dla zwycięzcy i jego opiekuna, ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Nagrodę przekazała radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.
Zapraszamy za rok na jubileuszowy X Konkurs „Eurodyta” 2019.

[txt] =>

powiatu cieszyńskiego. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test wiedzy, w którym mieli za zadanie rozpoznać polityków europejskich, sławne miejsca w Europie, a także mogli pochwalić się wiedzą o działaniu Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdobył Mateusz Machała z SP 1 w Cieszynie. Drugie miejsce zajęła Justyna Jastrzębska z SP 5 z Cieszyna, a trzecie Jakub Jasiński z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
Konkurs swoim patronatem objął Starosta Cieszyński Janusz Król. Nagrody rzeczowe ufundowało działające przy LO w Wiśle Stowarzyszenie „Omnibus”. Wycieczkę do Brukseli, czyli nagrodę główną, dla zwycięzcy i jego opiekuna, ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Nagrodę przekazała radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.
Zapraszamy za rok na jubileuszowy X Konkurs „Eurodyta” 2019.

[6] => 9 maja 2018 r. wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha gościło uczestników IX Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Eurodyta”. W Konkursie udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych [short_txt] => 9 maja 2018 r. wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha gościło uczestników IX Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Eurodyta”. W Konkursie udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych [7] => 2018-05-17 09:38:52 [date_add] => 2018-05-17 09:38:52 [8] => 1526542732 [date_add_stamp] => 1526542732 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 09:41:03 [data_mod] => 2018-05-17 09:41:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_eurodyta-2.jpg [small] => ./files/news/s163x108_eurodyta-2.jpg [full] => ./files/news/s800x600_eurodyta-2.jpg ) [date_create] => 2018-05-17 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1752 [id] => 1752 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konsultacje społeczne [name] => Konsultacje społeczne [3] => konsultacje-spoleczne [url] => konsultacje-spoleczne [4] => [img] => [5] =>

skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:
- listownie, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn – liczy się data wpływu do ww. instytucji
- pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
- faksem, na numer: 33 4777 117.

Termin konsultacji: od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

Projekt ww. uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne.

[txt] =>

skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można składać:
- listownie, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn – liczy się data wpływu do ww. instytucji
- pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
- faksem, na numer: 33 4777 117.

Termin konsultacji: od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

Projekt ww. uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne.

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie Uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, [7] => 2018-05-17 07:44:49 [date_add] => 2018-05-17 07:44:49 [8] => 1526535889 [date_add_stamp] => 1526535889 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 07:45:55 [data_mod] => 2018-05-17 07:45:55 [date_create] => 2018-05-17 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1751 [id] => 1751 [1] => 0 [crisis] => [2] => Remonty na drogach powiatowych [name] => Remonty na drogach powiatowych [3] => remonty-na-drogach-powiatowych [url] => remonty-na-drogach-powiatowych [4] => p1070643.jpg [5] =>

Etap I obejmuje wykonanie remontu: ul. Bielskiej (1km) i ul. Szpotawickiej (1km) w Górkach Wielkich, ul. Dolny Bór w Skoczowie (1km), ul. Podgroble w Zarzeczu (0,6km), ul. Bielskiej w Chybiu na dwóch odcinkach (od ul. Lipowej do ul. Kolonia - 1km, oraz od ul. Tuwima w kierunku Jasienicy – 1km).
W ramach II etapu realizowany będzie remont: ul. Głównej w Simoradziu (1km), ul. Głównej w Lesznej Górnej (1km), ul. Dworcowej w Kończycach Wielkich (1km), ul. Głównej w Drogomyślu (1km), ul. Granicznej w Kończycach Małych (0,55km).

Realizację obu etapów „nakładek” w drodze przetargu wygrała firma AUTO-TRANS ASFALTY
z Gierałtowic. Łączna długość dróg zleconych do remontu wynosi ok. 10 km, a ich wartość to ok. 5,6 mln zł finansowana z budżetu Powiatu oraz udzielanych przez poszczególne Gminy pomocy finansowych – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król .

Przekazanie placu budowy dla I etapu „nakładek” odbyło się w dniu 5 kwietnia br. Termin zakończenia realizacji zadań objętych tym etapem to 30.08.2018 r. Dla II etapu „nakładek” przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.05.2018r. Termin realizacji zadań objętych II etapem to 15.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy na kilku zadaniach rozpoczęto już prace związane z odtworzeniem rowów, umacnianiem poboczy oraz układaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Oprócz w/w zadań prowadzonych przez PZDP, Powiat Cieszyński powierzył do realizacji poszczególnym Miastom oraz Gminie remonty następujących odcinków dróg powiatowych:
 na terenie Miasta Cieszyn remont 4 pasów ruchu ul. Katowickiej na odcinku 0,27 km;
 na terenie Miasta Skoczów remont ul. Stalmacha na odcinku 0,65km (zakładana 2-letnia realizacja);
 na terenie Miasta Ustroń remont ul. Jelenica w Ustroniu na odcinku 1 km;
 na terenie Miasta Wisła remont dwóch odcinków ul. Czarne w Wiśle (od ul. Borowina do przystanku Czarne Fojtula - 0,7km oraz od Zameczku w kierunku Nadleśnictwa Ustroń - 0,4km);
 na terenie Gminy Hażlach przebudowa ul. Cieszyńskiej i Głównej w Zamarskach na odcinku ok. 0,95km.

 

[txt] =>

Etap I obejmuje wykonanie remontu: ul. Bielskiej (1km) i ul. Szpotawickiej (1km) w Górkach Wielkich, ul. Dolny Bór w Skoczowie (1km), ul. Podgroble w Zarzeczu (0,6km), ul. Bielskiej w Chybiu na dwóch odcinkach (od ul. Lipowej do ul. Kolonia - 1km, oraz od ul. Tuwima w kierunku Jasienicy – 1km).
W ramach II etapu realizowany będzie remont: ul. Głównej w Simoradziu (1km), ul. Głównej w Lesznej Górnej (1km), ul. Dworcowej w Kończycach Wielkich (1km), ul. Głównej w Drogomyślu (1km), ul. Granicznej w Kończycach Małych (0,55km).

Realizację obu etapów „nakładek” w drodze przetargu wygrała firma AUTO-TRANS ASFALTY
z Gierałtowic. Łączna długość dróg zleconych do remontu wynosi ok. 10 km, a ich wartość to ok. 5,6 mln zł finansowana z budżetu Powiatu oraz udzielanych przez poszczególne Gminy pomocy finansowych – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król .

Przekazanie placu budowy dla I etapu „nakładek” odbyło się w dniu 5 kwietnia br. Termin zakończenia realizacji zadań objętych tym etapem to 30.08.2018 r. Dla II etapu „nakładek” przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.05.2018r. Termin realizacji zadań objętych II etapem to 15.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy na kilku zadaniach rozpoczęto już prace związane z odtworzeniem rowów, umacnianiem poboczy oraz układaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Oprócz w/w zadań prowadzonych przez PZDP, Powiat Cieszyński powierzył do realizacji poszczególnym Miastom oraz Gminie remonty następujących odcinków dróg powiatowych:
 na terenie Miasta Cieszyn remont 4 pasów ruchu ul. Katowickiej na odcinku 0,27 km;
 na terenie Miasta Skoczów remont ul. Stalmacha na odcinku 0,65km (zakładana 2-letnia realizacja);
 na terenie Miasta Ustroń remont ul. Jelenica w Ustroniu na odcinku 1 km;
 na terenie Miasta Wisła remont dwóch odcinków ul. Czarne w Wiśle (od ul. Borowina do przystanku Czarne Fojtula - 0,7km oraz od Zameczku w kierunku Nadleśnictwa Ustroń - 0,4km);
 na terenie Gminy Hażlach przebudowa ul. Cieszyńskiej i Głównej w Zamarskach na odcinku ok. 0,95km.

 

[6] => W bieżącym roku Powiat Cieszyński zaplanował wykonanie remontów dróg powiatowych na 11 zadaniach z podziałem na dwa etapy, które prowadzone są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. [short_txt] => W bieżącym roku Powiat Cieszyński zaplanował wykonanie remontów dróg powiatowych na 11 zadaniach z podziałem na dwa etapy, które prowadzone są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. [7] => 2018-05-15 09:19:26 [date_add] => 2018-05-15 09:19:26 [8] => 1526368766 [date_add_stamp] => 1526368766 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-17 07:40:03 [data_mod] => 2018-05-17 07:40:03 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_p1070643.jpg [small] => ./files/news/s163x108_p1070643.jpg [full] => ./files/news/s800x600_p1070643.jpg ) [date_create] => 2018-05-15 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1750 [id] => 1750 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyśpiewają marzenia [name] => Wyśpiewają marzenia [3] => wyspiewaja-marzenia [url] => wyspiewaja-marzenia [4] => 2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [5] =>

w dniu 30 maja 2018 r. do Cieszyna, do Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie ( Lodowisko ) na VII KONCERT CHARYTATYWNY "WYŚPIEWAJMY MARZENIA" Gwiazdą wieczoru będzie zespół PECTUS! 

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego.

BILETY DO NABYCIA ( OD MAJA):
Cieszyńskie Centrum Informacji, Ratusz, Rynek 1
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 (parter)
Sekretariat ZPSWR, Cieszyn, ul Wojska Polskiego 3
W dniu koncertu: Kasa Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1
-
Bilety w cenie: Dorośli 35 zł, Dzieci i młodzież do 18 roku życia 20 zł

Imprezy Towarzyszące:
16:00-17:45 GRY I ZABAWY DLA DZIECI
ZABAWY SPORTOWE, ZABAWY Z KLAUNEM,
BAŃKI MYDLANE, MALOWANIE TWARZY,
ORAZ MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI,
NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

[txt] =>

w dniu 30 maja 2018 r. do Cieszyna, do Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie ( Lodowisko ) na VII KONCERT CHARYTATYWNY "WYŚPIEWAJMY MARZENIA" Gwiazdą wieczoru będzie zespół PECTUS! 

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego.

BILETY DO NABYCIA ( OD MAJA):
Cieszyńskie Centrum Informacji, Ratusz, Rynek 1
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 (parter)
Sekretariat ZPSWR, Cieszyn, ul Wojska Polskiego 3
W dniu koncertu: Kasa Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie, ul. Sportowa 1
-
Bilety w cenie: Dorośli 35 zł, Dzieci i młodzież do 18 roku życia 20 zł

Imprezy Towarzyszące:
16:00-17:45 GRY I ZABAWY DLA DZIECI
ZABAWY SPORTOWE, ZABAWY Z KLAUNEM,
BAŃKI MYDLANE, MALOWANIE TWARZY,
ORAZ MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI,
NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

[6] => Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" serdecznie zapraszają [short_txt] => Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" serdecznie zapraszają [7] => 2018-05-15 07:34:46 [date_add] => 2018-05-15 07:34:46 [8] => 1526362486 [date_add_stamp] => 1526362486 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-15 07:45:28 [data_mod] => 2018-05-15 07:45:28 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2851613518768623356582238443885504055180776o-1.jpg ) [date_create] => 2018-05-15 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1749 [id] => 1749 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla lepszej obsługi klientów [name] => Dla lepszej obsługi klientów [3] => dla-lepszej-obslugi-klientow [url] => dla-lepszej-obslugi-klientow [4] => img0165resize.jpg [5] =>

 W tym miejscu klienci Urzędu mogą składać dokumenty, wnioski związane z załatwianymi w Starostwie sprawami. Kancelaria działa w godzinach pracy Urzędu czyli od 7.30 do 15.30 , a w czwartki do 17.00. Oprócz usprawnienia pracy i poprawy komfortu obsługi naszych klientów, w nowootwartej Kancelarii został umieszczony opłatomat, w którym można dokonywać wpłat związanych z załatwianymi formalnościami. Wpłaty można dokonywać zarówno gotówką jak i kartą płatniczą - podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król. Ponadto obok Kancelarii na parterze uruchomione zostało Biuro, w którym udostępniane są mapy geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

[txt] =>

 W tym miejscu klienci Urzędu mogą składać dokumenty, wnioski związane z załatwianymi w Starostwie sprawami. Kancelaria działa w godzinach pracy Urzędu czyli od 7.30 do 15.30 , a w czwartki do 17.00. Oprócz usprawnienia pracy i poprawy komfortu obsługi naszych klientów, w nowootwartej Kancelarii został umieszczony opłatomat, w którym można dokonywać wpłat związanych z załatwianymi formalnościami. Wpłaty można dokonywać zarówno gotówką jak i kartą płatniczą - podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król. Ponadto obok Kancelarii na parterze uruchomione zostało Biuro, w którym udostępniane są mapy geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

[6] => W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Szerokiej 13 działa od 8 maja nowa Kancelaria Ogólna, zlokalizowana na parterze. [short_txt] => W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Szerokiej 13 działa od 8 maja nowa Kancelaria Ogólna, zlokalizowana na parterze. [7] => 2018-05-09 09:39:24 [date_add] => 2018-05-09 09:39:24 [8] => 1525851564 [date_add_stamp] => 1525851564 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-05-09 10:08:31 [data_mod] => 2018-05-09 10:08:31 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img0165resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img0165resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img0165resize.jpg ) [date_create] => 2018-05-09 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X