Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1679 [id] => 1679 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nowy Ośrodek oficjalnie otwarty [name] => Nowy Ośrodek oficjalnie otwarty [3] => nowy-osrodek-oficjalnie-otwarty [url] => nowy-osrodek-oficjalnie-otwarty [4] => dsc00764resize.jpg [5] =>

przy ul. Szerokiej 7 w Ustroniu. Przeznaczone jest dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu. Prowadzone jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Wicestarosta Maria Cieślar, Radna Powiatu Cieszyńskiego Anna Suchanek, Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 w Ustroniu Bronisława Noszczyk,, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Kazimiera Kawulok, Prezes Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Dorota Kohut, pracownicy PCPR oraz pracownicy nowopowstałego ośrodka. W tej uroczystości nie zabrakło uczestników zajęć i ich rodziców.
Zaproszeni goście zapoznali się z funkcjonowaniem placówki.
W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Ludwik Kuboszek oraz Wicestarosta – Pani Maria Cieślar dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

[txt] =>

przy ul. Szerokiej 7 w Ustroniu. Przeznaczone jest dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu. Prowadzone jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Wicestarosta Maria Cieślar, Radna Powiatu Cieszyńskiego Anna Suchanek, Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 w Ustroniu Bronisława Noszczyk,, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Kazimiera Kawulok, Prezes Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Dorota Kohut, pracownicy PCPR oraz pracownicy nowopowstałego ośrodka. W tej uroczystości nie zabrakło uczestników zajęć i ich rodziców.
Zaproszeni goście zapoznali się z funkcjonowaniem placówki.
W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Ludwik Kuboszek oraz Wicestarosta – Pani Maria Cieślar dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

[6] => W dniu 2 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie kolejnego środowiskowego domu samopomocy. Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) funkcjonuje od 1 października 2017 r. [short_txt] => W dniu 2 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie kolejnego środowiskowego domu samopomocy. Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) funkcjonuje od 1 października 2017 r. [7] => 2018-02-12 11:42:52 [date_add] => 2018-02-12 11:42:52 [8] => 1518432172 [date_add_stamp] => 1518432172 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-12 12:13:39 [data_mod] => 2018-02-12 12:13:39 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc00764resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc00764resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc00764resize.jpg ) [date_create] => 2018-02-12 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1678 [id] => 1678 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego [name] => Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego [3] => wyniki-otwartych-konkursow-ofert-na-wspieranie-zadan-publicznych-powiatu-cieszynskiego [url] => wyniki-otwartych-konkursow-ofert-na-wspieranie-zadan-publicznych-powiatu-cieszynskiego [4] => [img] => [5] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 lutego br., podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku z dziedzin: „ochrony środowiska i przyrody”, „edukacji”, „ochrony i promocji zdrowia”, „pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

 

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji

[txt] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 lutego br., podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku z dziedzin: „ochrony środowiska i przyrody”, „edukacji”, „ochrony i promocji zdrowia”, „pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, „turystyki i krajoznawstwa”, „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

 

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji

[6] => [short_txt] => [7] => 2018-02-09 13:39:03 [date_add] => 2018-02-09 13:39:03 [8] => 1518179943 [date_add_stamp] => 1518179943 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-09 13:40:47 [data_mod] => 2018-02-09 13:40:47 [date_create] => 2018-02-09 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1677 [id] => 1677 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla lepszego kształcenia zawodowego [name] => Dla lepszego kształcenia zawodowego [3] => dla-lepszego-ksztalcenia-zawodowego [url] => dla-lepszego-ksztalcenia-zawodowego [4] => img8575resize.jpg [5] =>

 unijnych pn.„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Dzięki temu w dziewięciu jednostkach powstało 36 pracowni zawodowych. Z efektami prac przeprowadzonymi w ZSGH w Wiśle, ZST w Ustroniu, ZSTiO w Skoczowie oraz CKPiZ w Bażanowicach zapoznał się Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Jest to ogromne przedsięwzięcie, dzięki któremu udało się stworzyć uczniom i nauczycielom warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Pracownie reprezentują nowoczesne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Całe przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w naszą politykę oświatową, która zmierza do dalszego rozwoju właśnie kształcenia zawodowego. Całe zadanie ma kosztować 7,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowić ma ponad 6,3 mln zł z czego ok. 2 mln zł to koszty prac modernizacyjnych, a ponad 5 mln zł sprzętu do pracowni. W tym urządzeń takich jak: tokarki, frezarki, urządzenia pomiarowe, diagnostyczne, stanowiska technologiczne, sprzęt do pracowni pojazdów samochodowych, sprzęt budowlany, geodezyjny, gastronomiczny, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia elektroniczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. Zadanie zostanie zakończone w kwietniu br.

 

[txt] =>

 unijnych pn.„Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Dzięki temu w dziewięciu jednostkach powstało 36 pracowni zawodowych. Z efektami prac przeprowadzonymi w ZSGH w Wiśle, ZST w Ustroniu, ZSTiO w Skoczowie oraz CKPiZ w Bażanowicach zapoznał się Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Jest to ogromne przedsięwzięcie, dzięki któremu udało się stworzyć uczniom i nauczycielom warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Pracownie reprezentują nowoczesne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Całe przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w naszą politykę oświatową, która zmierza do dalszego rozwoju właśnie kształcenia zawodowego. Całe zadanie ma kosztować 7,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowić ma ponad 6,3 mln zł z czego ok. 2 mln zł to koszty prac modernizacyjnych, a ponad 5 mln zł sprzętu do pracowni. W tym urządzeń takich jak: tokarki, frezarki, urządzenia pomiarowe, diagnostyczne, stanowiska technologiczne, sprzęt do pracowni pojazdów samochodowych, sprzęt budowlany, geodezyjny, gastronomiczny, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia elektroniczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. Zadanie zostanie zakończone w kwietniu br.

 

[6] => W siedmiu szkołach ponadpodstawowych i dwóch placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński do końca zmierza realizacja projektu współfinansowanego ze środków [short_txt] => W siedmiu szkołach ponadpodstawowych i dwóch placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński do końca zmierza realizacja projektu współfinansowanego ze środków [7] => 2018-02-08 12:47:54 [date_add] => 2018-02-08 12:47:54 [8] => 1518090474 [date_add_stamp] => 1518090474 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-14 13:36:22 [data_mod] => 2018-02-14 13:36:22 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8575resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8575resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8575resize.jpg ) [date_create] => 2018-02-08 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1664 [id] => 1664 [1] => 0 [crisis] => [2] => Aktualizacja Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim [name] => Aktualizacja Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim [3] => aktualizacja-forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim [url] => aktualizacja-forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim [4] => forum-2b.jpg [5] =>

realizowanych przez gminy, instytucje, jednostki, organizacje pozarządowe, zw. wyznaniowe i inne podmioty na terenie Powiatu Cieszyńskiego w br..

Informacje w postaci tabeli (wg wzoru ) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl do dnia 20 lutego 2018r. Wzór tabeli jest dostępny na stronie powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii po prawej „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia” po rozwinięciu poniżej aktualności tematu „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim”.

Główne założenia XIV edycji forum to upowszechnianie informacji, edukacja, współpraca i promowanie dobrych praktyk.
Kontakt: Biuro Promocji Zdrowia, tel. 33-4777216, kom.534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

Dziękujemy za terminowe przesłanie tabeli.

[txt] =>

realizowanych przez gminy, instytucje, jednostki, organizacje pozarządowe, zw. wyznaniowe i inne podmioty na terenie Powiatu Cieszyńskiego w br..

Informacje w postaci tabeli (wg wzoru ) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl do dnia 20 lutego 2018r. Wzór tabeli jest dostępny na stronie powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii po prawej „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia” po rozwinięciu poniżej aktualności tematu „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim”.

Główne założenia XIV edycji forum to upowszechnianie informacji, edukacja, współpraca i promowanie dobrych praktyk.
Kontakt: Biuro Promocji Zdrowia, tel. 33-4777216, kom.534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl .

Dziękujemy za terminowe przesłanie tabeli.

[6] => Uprzejmie informujemy, że zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy danych pn.: „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2018” o działaniach prozdrowotnych, [short_txt] => Uprzejmie informujemy, że zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy danych pn.: „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2018” o działaniach prozdrowotnych, [7] => 2018-02-07 13:13:57 [date_add] => 2018-02-07 13:13:57 [8] => 1518005637 [date_add_stamp] => 1518005637 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-08 12:47:48 [data_mod] => 2018-02-08 12:47:48 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_forum-2b.jpg [small] => ./files/news/s163x108_forum-2b.jpg [full] => ./files/news/s800x600_forum-2b.jpg ) [date_create] => 2018-02-07 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1676 [id] => 1676 [1] => 0 [crisis] => [2] => Profilaktyka antyrakowa [name] => Profilaktyka antyrakowa [3] => profilaktyka-antyrakowa [url] => profilaktyka-antyrakowa [4] => 502glowneresize.jpg [5] =>

Zorganizowane zostało stoisko informacyjne, zaopatrzone w ulotki i plakaty z ofertą bezpłatnych badań profilaktycznych, w zakresie prewencji chorób nowotworowych kobiet i mężczyzn, finansowanych w naszym kraju w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Współorganizatorzy akcji, czyli przedstawiciele Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, zachęcali mieszkańców powiatu do wykonywania badań profilaktycznych., niezmiernie ważnych w zapobieganiu najczęstszym chorobom nowotworowym kobiet i mężczyzn. Rozdano łącznie 199 kompletów materiałów.


Wg Krajowego Rejestru Nowotworów:

Wśród mężczyzn najczęściej występującymi nowotworami są nowotwory płuca, stanowiące około 1/5 zachorowań na nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%)  i rak pęcherza moczowego (7%). Wśród dziesięciu najczęstszych nowotworów u mężczyzn znajdują się również nowotwory żołądka, nerki, krtani, białaczki i chłoniaki .

Wśród kobiet najczęściej występującymi nowotworami nowotworem jest rak piersi stanowiący ponad 1/5 zachorowań na nowotwory. Nowotwory jelita grubego są drugim co do częstości nowotworem u kobiet (10%). Trzecie miejsce zajmuje rak płuca (9%). W dalszej kolejności występują nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy .


Wg Europejskiego KodeksuWalki z Rakiem.
Proste zasady, których przestrzeganie przyczyni się w znaczącym stopniu do profilaktyki
i zapobieganiu powstawaniu raka, to :
1. Nie pal; jeśli palisz, rzuć! jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie.
5. Nigdy nie upijaj się! jeśli pijesz alkohol - piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe - ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów, dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w szczepieniach ochronnych, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
9. Kobiety po 25 roku życia, powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50 tym roku życia, powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych
w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50 tym roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

 

[txt] =>

Zorganizowane zostało stoisko informacyjne, zaopatrzone w ulotki i plakaty z ofertą bezpłatnych badań profilaktycznych, w zakresie prewencji chorób nowotworowych kobiet i mężczyzn, finansowanych w naszym kraju w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Współorganizatorzy akcji, czyli przedstawiciele Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, zachęcali mieszkańców powiatu do wykonywania badań profilaktycznych., niezmiernie ważnych w zapobieganiu najczęstszym chorobom nowotworowym kobiet i mężczyzn. Rozdano łącznie 199 kompletów materiałów.


Wg Krajowego Rejestru Nowotworów:

Wśród mężczyzn najczęściej występującymi nowotworami są nowotwory płuca, stanowiące około 1/5 zachorowań na nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%)  i rak pęcherza moczowego (7%). Wśród dziesięciu najczęstszych nowotworów u mężczyzn znajdują się również nowotwory żołądka, nerki, krtani, białaczki i chłoniaki .

Wśród kobiet najczęściej występującymi nowotworami nowotworem jest rak piersi stanowiący ponad 1/5 zachorowań na nowotwory. Nowotwory jelita grubego są drugim co do częstości nowotworem u kobiet (10%). Trzecie miejsce zajmuje rak płuca (9%). W dalszej kolejności występują nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy .


Wg Europejskiego KodeksuWalki z Rakiem.
Proste zasady, których przestrzeganie przyczyni się w znaczącym stopniu do profilaktyki
i zapobieganiu powstawaniu raka, to :
1. Nie pal; jeśli palisz, rzuć! jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie.
5. Nigdy nie upijaj się! jeśli pijesz alkohol - piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe - ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów, dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w szczepieniach ochronnych, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
9. Kobiety po 25 roku życia, powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50 tym roku życia, powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych
w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50 tym roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

 

[6] => 4 lutego obchodzony był na świecie międzynarodowy dzień walki z rakiem. Z tej okazji w piątek 2 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, odbyła się akcja profilaktyczna. [short_txt] => 4 lutego obchodzony był na świecie międzynarodowy dzień walki z rakiem. Z tej okazji w piątek 2 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, odbyła się akcja profilaktyczna. [7] => 2018-02-07 11:00:36 [date_add] => 2018-02-07 11:00:36 [8] => 1517997636 [date_add_stamp] => 1517997636 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-07 12:31:11 [data_mod] => 2018-02-07 12:31:11 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_502glowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_502glowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_502glowneresize.jpg ) [date_create] => 2018-02-07 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1675 [id] => 1675 [1] => 0 [crisis] => [2] => Dla rolników [name] => Dla rolników [3] => dla-rolnikow [url] => dla-rolnikow [4] => agro-market-24-ceny-rolnicze-.jpg [5] =>

W Agro-Market24 producenci rolni mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać ceny na produkty rolne i przede wszystkim w łatwy i szybki sposób znaleźć odbiorców na swoje produkty 7 dni w tygodniu na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Portal pomaga zaoszczędzić producentom rolnym nakłady finansowe na znalezienie kupców na swoje produkty. W imieniu Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych zapraszamy do korzystania z Agro-Market24.

Więcej informacji na Ceny rolnicze Agro-Market24 https://agro-market24.pl/"

[txt] =>

W Agro-Market24 producenci rolni mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać ceny na produkty rolne i przede wszystkim w łatwy i szybki sposób znaleźć odbiorców na swoje produkty 7 dni w tygodniu na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Portal pomaga zaoszczędzić producentom rolnym nakłady finansowe na znalezienie kupców na swoje produkty. W imieniu Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych zapraszamy do korzystania z Agro-Market24.

Więcej informacji na Ceny rolnicze Agro-Market24 https://agro-market24.pl/"

[6] => Informujemy o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24. Jest to portal internetowy skierowany głównie do rolników i sadowników. [short_txt] => Informujemy o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24. Jest to portal internetowy skierowany głównie do rolników i sadowników. [7] => 2018-02-06 11:57:43 [date_add] => 2018-02-06 11:57:43 [8] => 1517914663 [date_add_stamp] => 1517914663 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-06 12:01:17 [data_mod] => 2018-02-06 12:01:17 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_agro-market-24-ceny-rolnicze-.jpg [small] => ./files/news/s163x108_agro-market-24-ceny-rolnicze-.jpg [full] => ./files/news/s800x600_agro-market-24-ceny-rolnicze-.jpg ) [date_create] => 2018-02-06 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1673 [id] => 1673 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ruszyła kwalifikacja wojskowa [name] => Ruszyła kwalifikacja wojskowa [3] => ruszyla-kwalifikacja-wojskowa [url] => ruszyla-kwalifikacja-wojskowa [4] => img8528resize.jpg [5] =>

kwalifikowanymi spotkali się Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar oraz Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Mirosław Stefanów.

W  tym roku kwalifikacja obejmuje:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998 które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
ostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa w powiecie cieszyńskim odbywać się będzie w dniach od 1 lutego do 16 marca 2018 roku. Kobiety będą przyjmowane w dniu 16 marca. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej powinny zgłosić się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Cieszynie (budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie) ul. Bobrecka 29, pokój 202, III piętro.

Osoba wezwana przez urząd gminy do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:

Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
Aktualną fotografię 3 x 4 cm bez nakrycia głowy do wydania książeczki wojskowej,
Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, ukończone szkolenia, kursy;
Dokumentację medyczną
 

[txt] =>

kwalifikowanymi spotkali się Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar oraz Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Mirosław Stefanów.

W  tym roku kwalifikacja obejmuje:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998 które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
ostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa w powiecie cieszyńskim odbywać się będzie w dniach od 1 lutego do 16 marca 2018 roku. Kobiety będą przyjmowane w dniu 16 marca. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej powinny zgłosić się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Cieszynie (budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie) ul. Bobrecka 29, pokój 202, III piętro.

Osoba wezwana przez urząd gminy do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:

Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
Aktualną fotografię 3 x 4 cm bez nakrycia głowy do wydania książeczki wojskowej,
Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, ukończone szkolenia, kursy;
Dokumentację medyczną
 

[6] => Do 16 marca br. na terenie powiatu cieszyńskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie z rozpoczynającą dziś pracę komisją lekarską oraz z pierwszymi [short_txt] => Do 16 marca br. na terenie powiatu cieszyńskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie z rozpoczynającą dziś pracę komisją lekarską oraz z pierwszymi [7] => 2018-02-01 07:24:38 [date_add] => 2018-02-01 07:24:38 [8] => 1517466278 [date_add_stamp] => 1517466278 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-02-01 10:45:11 [data_mod] => 2018-02-01 10:45:11 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8528resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8528resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8528resize.jpg ) [date_create] => 2018-02-01 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1672 [id] => 1672 [1] => 0 [crisis] => [2] => Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! [name] => Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! [3] => przedsiebiorco-zaloz-profil-zaufany-juz-dzis [url] => przedsiebiorco-zaloz-profil-zaufany-juz-dzis [4] => 1280x540.jpg [5] =>

 – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.
2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
• Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
• Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
• Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
• Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
• Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
• Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
• Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 

[txt] =>

 – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.
2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
• Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
• Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
• Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
• Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
• Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
• Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
• Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 

[6] => Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej [short_txt] => Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej [7] => 2018-01-30 09:11:14 [date_add] => 2018-01-30 09:11:14 [8] => 1517299874 [date_add_stamp] => 1517299874 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-01-30 09:21:45 [data_mod] => 2018-01-30 09:21:45 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_1280x540.jpg [small] => ./files/news/s163x108_1280x540.jpg [full] => ./files/news/s800x600_1280x540.jpg ) [date_create] => 2018-01-30 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X