Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1653 [id] => 1653 [1] => 0 [crisis] => [2] => Świąteczny „Stalmach” [name] => Świąteczny „Stalmach” [3] => swiateczny-stalmach [url] => swiateczny-stalmach [4] => wiedenresize.jpg [5] =>

udała się do Wiednia na świąteczny jarmark, a także zwiedziła katedrę św. Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z kolei chór szkolny udał się do Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, by kolędować wspólnie z pensjonariuszami. Natomiast tuż przed Świętami społeczność szkolna zgromadziła się na przygotowanych przez uczniów jasełkach, uświetnionych także śpiewem chóru. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wigilijki klasowe, w trakcie których prezentowali przygotowane wcześniej kolędy oraz wspólnie zasiedli przy świątecznym stole.

[txt] =>

udała się do Wiednia na świąteczny jarmark, a także zwiedziła katedrę św. Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z kolei chór szkolny udał się do Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, by kolędować wspólnie z pensjonariuszami. Natomiast tuż przed Świętami społeczność szkolna zgromadziła się na przygotowanych przez uczniów jasełkach, uświetnionych także śpiewem chóru. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wigilijki klasowe, w trakcie których prezentowali przygotowane wcześniej kolędy oraz wspólnie zasiedli przy świątecznym stole.

[6] => W tradycję Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle wpisały się przedświąteczne inicjatywy uczniów i nauczycieli. By odczuć bożonarodzeniową atmosferę, grupa młodzieży wraz z opiekunami [short_txt] => W tradycję Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle wpisały się przedświąteczne inicjatywy uczniów i nauczycieli. By odczuć bożonarodzeniową atmosferę, grupa młodzieży wraz z opiekunami [7] => 2018-01-02 08:07:49 [date_add] => 2018-01-02 08:07:49 [8] => 1514876869 [date_add_stamp] => 1514876869 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-01-03 07:35:52 [data_mod] => 2018-01-03 07:35:52 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_wiedenresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_wiedenresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_wiedenresize.jpg ) [date_create] => 2018-01-02 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1652 [id] => 1652 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty [4] => [img] => [5] =>

na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

 

[txt] =>

na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

 

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego [7] => 2017-12-29 12:00:41 [date_add] => 2017-12-29 12:00:41 [8] => 1514545241 [date_add_stamp] => 1514545241 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.153 [IP] => 83.4.234.153 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-29 12:26:40 [data_mod] => 2017-12-29 12:26:40 [date_create] => 2017-12-29 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1651 [id] => 1651 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet na rok 2018 [name] => Budżet na rok 2018 [3] => budzet-na-rok-2018 [url] => budzet-na-rok-2018 [4] => [img] => [5] =>

Najważniejsze aspekty budżetu na 2018 rok

Wskaźnik wydatków majątkowych (51,9 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 25,3%                  (2017 – 22,1 % 40,3 mln zł).

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 oświata:
a) zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,2 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
b) dokończenie zadania „unijnego” - Pracownie zawodowe - 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych 994 tys. zł, w tym 845 tys. zł środki unijne,
c) wymiana instalacji elektrycznej w I LO Osuchowskiego, plan 425 tys. zł - II etap
d) oprojektowanie budowy hali sportowej dla II LO w Cieszynie oraz termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – łączny plan – 110 tys. zł,
e) remonty w 8 szkołach i placówkach szkolnych – łączny plan 174 tys. zł,

 drogi powiatowe:
a) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – przewidywany koszt 11,4 mln zł, z czego
w 2018 r. planuje się zrealizować I etap prac drogowych (5.064 tys. zł) – dofinansowanie
w wys. 9,16 mln zł w ramach programu INTERREG,
b) Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, - plan
6.987 tys. zł,
c) Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, - plan
2.528 tys. zł,
d) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach –- plan 2.660 tys. zł,
e) Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach – plan 1200 tys. zł,
f) opracowanie 10 dokumentacji projektowych, które przygotują do modernizacji mosty i drogi – łączny plan 1.130 tys. zł.

 pomoc społeczna:
a) Termomodernizacje wybranych obiektów pomocy społecznej – plan 7.650 tys. zł, w tym NFOŚiGW 6.885 tys. zł
b) Adaptacja strychu + inne roboty budowlane w filii DPS Pogórze w Kończycach Małych – plan
300 tys. zł

 Ponadto zaplanowano 5 mln zł na nakładki na drogach powiatowych.                                               (o 2 mln więcej, niż w latach 2016 -2017)

Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 16,5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 8,2 mln zł.

Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

[txt] =>

Najważniejsze aspekty budżetu na 2018 rok

Wskaźnik wydatków majątkowych (51,9 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 25,3%                  (2017 – 22,1 % 40,3 mln zł).

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 oświata:
a) zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,2 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
b) dokończenie zadania „unijnego” - Pracownie zawodowe - 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych 994 tys. zł, w tym 845 tys. zł środki unijne,
c) wymiana instalacji elektrycznej w I LO Osuchowskiego, plan 425 tys. zł - II etap
d) oprojektowanie budowy hali sportowej dla II LO w Cieszynie oraz termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – łączny plan – 110 tys. zł,
e) remonty w 8 szkołach i placówkach szkolnych – łączny plan 174 tys. zł,

 drogi powiatowe:
a) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – przewidywany koszt 11,4 mln zł, z czego
w 2018 r. planuje się zrealizować I etap prac drogowych (5.064 tys. zł) – dofinansowanie
w wys. 9,16 mln zł w ramach programu INTERREG,
b) Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, - plan
6.987 tys. zł,
c) Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, - plan
2.528 tys. zł,
d) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach –- plan 2.660 tys. zł,
e) Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach – plan 1200 tys. zł,
f) opracowanie 10 dokumentacji projektowych, które przygotują do modernizacji mosty i drogi – łączny plan 1.130 tys. zł.

 pomoc społeczna:
a) Termomodernizacje wybranych obiektów pomocy społecznej – plan 7.650 tys. zł, w tym NFOŚiGW 6.885 tys. zł
b) Adaptacja strychu + inne roboty budowlane w filii DPS Pogórze w Kończycach Małych – plan
300 tys. zł

 Ponadto zaplanowano 5 mln zł na nakładki na drogach powiatowych.                                               (o 2 mln więcej, niż w latach 2016 -2017)

Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 16,5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 8,2 mln zł.

Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

[6] => Uchwalony po raz 20-ty budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 200 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 205 mln zł i jest wyższy od budżetu 2017 o 22 mln zł. [short_txt] => Uchwalony po raz 20-ty budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 200 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 205 mln zł i jest wyższy od budżetu 2017 o 22 mln zł. [7] => 2017-12-28 07:37:13 [date_add] => 2017-12-28 07:37:13 [8] => 1514443033 [date_add_stamp] => 1514443033 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.153 [IP] => 83.4.234.153 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-29 11:58:07 [data_mod] => 2017-12-29 11:58:07 [date_create] => 2017-12-28 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1650 [id] => 1650 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs z pomocy społecznej [name] => Konkurs z pomocy społecznej [3] => konkurs-z-pomocy-spolecznej [url] => konkurs-z-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

Uchwałą nr 776/ZP/V/17 z dnia 21 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 

[txt] =>

Uchwałą nr 776/ZP/V/17 z dnia 21 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018 [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018 [7] => 2017-12-22 08:02:56 [date_add] => 2017-12-22 08:02:56 [8] => 1513926176 [date_add_stamp] => 1513926176 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-27 08:04:49 [data_mod] => 2017-12-27 08:04:49 [date_create] => 2017-12-22 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1647 [id] => 1647 [1] => 0 [crisis] => [2] => W rytm kolędy [name] => W rytm kolędy [3] => w-rytm-koledy [url] => w-rytm-koledy [4] => img8280resize.jpg [5] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowali m.in. Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Dyrektor ZPSWR Agnieszka Kozioł. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[txt] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowali m.in. Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Dyrektor ZPSWR Agnieszka Kozioł. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[6] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [short_txt] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [7] => 2017-12-19 09:33:51 [date_add] => 2017-12-19 09:33:51 [8] => 1513672431 [date_add_stamp] => 1513672431 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-19 11:40:16 [data_mod] => 2017-12-19 11:40:16 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8280resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8280resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8280resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-19 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1649 [id] => 1649 [1] => 0 [crisis] => [2] => Finał Akademii Ruchu [name] => Finał Akademii Ruchu [3] => final-akademii-ruchu [url] => final-akademii-ruchu [4] => 8648glowneresize.jpg [5] =>

Program obejmował różnorodne typy zajęć, były to: aerobic, zumba i pilates. Zajęcia umożliwiły udział, aż 300 osobom z naszego powiatu. Uczestnikom regularnie ćwiczącym, gratulujemy zaangażowania i dobrej frekwencji. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za bezpłatne udostępnianie sal gimnastycznych.

[txt] =>

Program obejmował różnorodne typy zajęć, były to: aerobic, zumba i pilates. Zajęcia umożliwiły udział, aż 300 osobom z naszego powiatu. Uczestnikom regularnie ćwiczącym, gratulujemy zaangażowania i dobrej frekwencji. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za bezpłatne udostępnianie sal gimnastycznych.

[6] => Zakończyła się kolejna, jesienna edycja, cieszącej się zainteresowaniem "Akademii Ruchu", w ramach której, odbywały się bezpłatne zajęcia, cztery razy w tygodniu. [short_txt] => Zakończyła się kolejna, jesienna edycja, cieszącej się zainteresowaniem "Akademii Ruchu", w ramach której, odbywały się bezpłatne zajęcia, cztery razy w tygodniu. [7] => 2017-12-19 07:36:41 [date_add] => 2017-12-19 07:36:41 [8] => 1513665401 [date_add_stamp] => 1513665401 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-21 08:24:46 [data_mod] => 2017-12-21 08:24:46 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_8648glowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_8648glowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_8648glowneresize.jpg ) [date_create] => 2017-12-19 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1646 [id] => 1646 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ku pamięci poległych górników... [name] => Ku pamięci poległych górników... [3] => ku-pamieci-poleglych-gornikow... [url] => ku-pamieci-poleglych-gornikow... [4] => 2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [5] =>

śląskiego, w tym uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie „Szybina” reprezentując Powiat Cieszyński ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z górników – Zenona Zająca zastrzelonego w czasie pacyfikacji kopalni, swój bieg rozpoczęli przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, by o godz. 11 u zbiegu ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej spotkać się z innymi uczestnikami biegu, skąd cała grupa, pobiegła pod Pomnik Krzyż Górników przy kopalni „Wujek”.
W dniu 16.12.1981 roku doszło do krwawej pacyfikacji kopalni „Wujek”. Zginęło wtedy 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Pacyfikacja „Wujka” była największą tragedią stanu wojennego. Nazwiska tych, którzy zginęli powinny zapisać się na trwałe w historii Polski. Poprzez udział w biegu chcieliśmy wyrazić swą wdzięczność za męstwo i poświęcenie poległych górników dla Ojczyzny.
Udział uczniów ZS im. Wł. Szybińskiego w uroczystościach mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Cieszyńskiego.
 

[txt] =>

śląskiego, w tym uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie „Szybina” reprezentując Powiat Cieszyński ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z górników – Zenona Zająca zastrzelonego w czasie pacyfikacji kopalni, swój bieg rozpoczęli przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, by o godz. 11 u zbiegu ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej spotkać się z innymi uczestnikami biegu, skąd cała grupa, pobiegła pod Pomnik Krzyż Górników przy kopalni „Wujek”.
W dniu 16.12.1981 roku doszło do krwawej pacyfikacji kopalni „Wujek”. Zginęło wtedy 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Pacyfikacja „Wujka” była największą tragedią stanu wojennego. Nazwiska tych, którzy zginęli powinny zapisać się na trwałe w historii Polski. Poprzez udział w biegu chcieliśmy wyrazić swą wdzięczność za męstwo i poświęcenie poległych górników dla Ojczyzny.
Udział uczniów ZS im. Wł. Szybińskiego w uroczystościach mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Cieszyńskiego.
 

[6] => W 36 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – 16.12.2017 r. odbyła się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. W biegu wzięło udział blisko 500 uczniów wraz z opiekunami z 47 szkół z całego woj. [short_txt] => W 36 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – 16.12.2017 r. odbyła się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. W biegu wzięło udział blisko 500 uczniów wraz z opiekunami z 47 szkół z całego woj. [7] => 2017-12-18 09:21:44 [date_add] => 2017-12-18 09:21:44 [8] => 1513585304 [date_add_stamp] => 1513585304 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-18 10:00:06 [data_mod] => 2017-12-18 10:00:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg ) [date_create] => 2017-12-18 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1645 [id] => 1645 [1] => 0 [crisis] => [2] => Opłatek z dyrektorami [name] => Opłatek z dyrektorami [3] => oplatek-z-dyrektorami [url] => oplatek-z-dyrektorami [4] => img8240resize.jpg [5] =>

powiatu cieszyńskiego, które odbyło się w sali sesyjnej cieszyńskiego Starostwa. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Dyrektorzy podzielili się opłatkiem z władzami powiatu, radnymi, pracownikami wydziału edukacji Starostwa. Spotkania opłatkowe z dyrektorami stały się już tradycją. Są także okazją do rozmów i oceny dokonań całego roku. W oświacie cieszą zarówno wyniki matur, osiągnięcia uczniów jak również inwestycje, które w mijającym roku udało się zrealizować. Podczas spotkania wiele ciepłych słów i podziękowań padło ze strony dyrektorów oraz przedstawicieli organu prowadzącego. Za miniony rok dobrej pracy wszystkim nauczycielom dziękowali Starosta Cieszyński Janusz Król, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji Lilla Salachna-Brzoza oraz Wicewojewoda Jan Chrząszcz. O nastrój świąteczny podczas spotkania zadbali młodzi artyści z Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa.

[txt] =>

powiatu cieszyńskiego, które odbyło się w sali sesyjnej cieszyńskiego Starostwa. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Dyrektorzy podzielili się opłatkiem z władzami powiatu, radnymi, pracownikami wydziału edukacji Starostwa. Spotkania opłatkowe z dyrektorami stały się już tradycją. Są także okazją do rozmów i oceny dokonań całego roku. W oświacie cieszą zarówno wyniki matur, osiągnięcia uczniów jak również inwestycje, które w mijającym roku udało się zrealizować. Podczas spotkania wiele ciepłych słów i podziękowań padło ze strony dyrektorów oraz przedstawicieli organu prowadzącego. Za miniony rok dobrej pracy wszystkim nauczycielom dziękowali Starosta Cieszyński Janusz Król, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji Lilla Salachna-Brzoza oraz Wicewojewoda Jan Chrząszcz. O nastrój świąteczny podczas spotkania zadbali młodzi artyści z Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa.

[6] => Okres przedświąteczny to czas życzeń, ale także czas podsumowań. Jak co roku taka szczególna atmosfera zapanowała na spotkaniu opłatkowym z dyrektorami szkół i placówek oświatowych [short_txt] => Okres przedświąteczny to czas życzeń, ale także czas podsumowań. Jak co roku taka szczególna atmosfera zapanowała na spotkaniu opłatkowym z dyrektorami szkół i placówek oświatowych [7] => 2017-12-14 10:22:53 [date_add] => 2017-12-14 10:22:53 [8] => 1513243373 [date_add_stamp] => 1513243373 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-14 14:23:30 [data_mod] => 2017-12-14 14:23:30 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8240resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8240resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8240resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-14 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X