Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuKomunikaty

Array ( [0] => Array ( [0] => 1372 [id] => 1372 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej [name] => Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej [3] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [url] => rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 530/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020.
Wybrana została oferta złożona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, pod nazwą „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 planowana, łączna wysokość dotacji na rok 2017 wynosi 404.640 zł.


Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 531/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2017.
Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn, pod nazwą „Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w roku 2017”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 58.000 zł.


Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 532/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017 – 2018.
Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, al. Wilanowska 309 a, 02-665 Warszawa, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017 – 2018”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje w roku 2017 przeznaczyć kwotę 432.000 zł, tj. 3.000 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w placówce.

 

[txt] =>

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 530/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020.
Wybrana została oferta złożona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, pod nazwą „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017-2020”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 planowana, łączna wysokość dotacji na rok 2017 wynosi 404.640 zł.


Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 531/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2017.
Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn, pod nazwą „Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w roku 2017”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć 58.000 zł.


Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 532/ZP/V/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017 – 2018.
Wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, al. Wilanowska 309 a, 02-665 Warszawa, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2017 – 2018”.
Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje w roku 2017 przeznaczyć kwotę 432.000 zł, tj. 3.000 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w placówce.

 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: [7] => 2016-12-30 07:32:41 [date_add] => 2016-12-30 07:32:41 [8] => 1483079561 [date_add_stamp] => 1483079561 [9] => pl [lang] => pl [10] => 0 [id_user] => 0 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-01-02 08:15:02 [data_mod] => 2017-01-02 08:15:02 [date_create] => 2016-12-30 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1368 [id] => 1368 [1] => 0 [crisis] => [2] => Najlepsza Filia Biblioteczna nagrodzona [name] => Najlepsza Filia Biblioteczna nagrodzona [3] => najlepsza-filia-biblioteczna-nagrodzona [url] => najlepsza-filia-biblioteczna-nagrodzona [4] => dsc05708resize.jpg [5] =>

 oraz Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej.

Do konkursu przystąpiło łącznie 12 placówek. W skład jury konkursowego weszli: Ryszard Latusek reprezentujący stanowisko Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Łukasz Konarzewski w imieniu Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Beata Parchańska instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

Głównym celem rywalizacji była poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych na potrzeby bibliotek i ich znaczenie dla środowiska. Ponadto konkurs miał stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy naszego powiatu do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących środowiska lokalne. Stąd też ocenie poddane zostały: komputeryzacja procesów bibliotecznych, działalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna, w tym gama działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny biblioteki oraz aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów służących mieszkańcom. Poza punktacją jury na ostateczną ocenę wpłynęły również opinie czytelników przesyłane na adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz głosowanie odbywające się na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Zarówno decyzją jury, jak i czytelników tytuł najlepszej biblioteki powiatu cieszyńskiego otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu – Filia w Pogwizdowie. Przy ocenie przede wszystkim zwrócono uwagę na pozyskane przez placówkę środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu inwestycyjnego „BIBLIOTEKA – PLUS DLA HAŻLACHA – modernizacja i doposażenie Filii w Pogwizdowie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” . Tutaj uznanie jurorów
i mieszkańców zdobył wysoki standard świeżo oddanych do użytku pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka w Pogwizdowie stanowi centrum integracyjne społeczności lokalnej, jest miejscem bardzo przyjaznym dla czytelnika poprzez:

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do zmieniających się potrzeb i standardów czytelnika,
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji służącym podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
- zwiększenie atrakcyjności usług, oraz odpowiednie wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt multimedialny (wygodne sofy, komputery, udostępnienie bezpłatnego wi-fi),
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych),
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego pomiędzy gminnymi instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami.

Kolejne miejsca w konkursie na Najlepszą Filię Biblioteczną Powiatu Cieszyńskiego zajęły: Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach – Filia w Kończycach Małych i Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu – Filia w Zbytkowie, gdzie z ogromnym uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i jurorów spotkały się działalność kulturalno-edukacyjna skierowana
do dzieci, młodzieży i seniorów.

Nagrodę dla Najlepszej Filii Powiatu Cieszyńskiego odebrała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu Danuta Łysek. Gratulacje i podziękowania na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich pracowników placówki złożyli Starosta Cieszyński Janusz Król,  Izabela Kula Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek. Laudację odczytała Beata Parchańska - Instruktor-koordynator ds.bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

Serdecznie gratulujemy bibliotekarzom za zaangażowanie i poświęcenie w prowadzeniu działań na rzecz promocji czytelnictwa i integracji społeczności lokalnej.

[txt] =>

 oraz Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej.

Do konkursu przystąpiło łącznie 12 placówek. W skład jury konkursowego weszli: Ryszard Latusek reprezentujący stanowisko Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Łukasz Konarzewski w imieniu Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Beata Parchańska instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

Głównym celem rywalizacji była poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych na potrzeby bibliotek i ich znaczenie dla środowiska. Ponadto konkurs miał stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy naszego powiatu do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących środowiska lokalne. Stąd też ocenie poddane zostały: komputeryzacja procesów bibliotecznych, działalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna, w tym gama działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny biblioteki oraz aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów służących mieszkańcom. Poza punktacją jury na ostateczną ocenę wpłynęły również opinie czytelników przesyłane na adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz głosowanie odbywające się na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Zarówno decyzją jury, jak i czytelników tytuł najlepszej biblioteki powiatu cieszyńskiego otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu – Filia w Pogwizdowie. Przy ocenie przede wszystkim zwrócono uwagę na pozyskane przez placówkę środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu inwestycyjnego „BIBLIOTEKA – PLUS DLA HAŻLACHA – modernizacja i doposażenie Filii w Pogwizdowie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” . Tutaj uznanie jurorów
i mieszkańców zdobył wysoki standard świeżo oddanych do użytku pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka w Pogwizdowie stanowi centrum integracyjne społeczności lokalnej, jest miejscem bardzo przyjaznym dla czytelnika poprzez:

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do zmieniających się potrzeb i standardów czytelnika,
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji służącym podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
- zwiększenie atrakcyjności usług, oraz odpowiednie wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt multimedialny (wygodne sofy, komputery, udostępnienie bezpłatnego wi-fi),
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych),
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego pomiędzy gminnymi instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami.

Kolejne miejsca w konkursie na Najlepszą Filię Biblioteczną Powiatu Cieszyńskiego zajęły: Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach – Filia w Kończycach Małych i Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu – Filia w Zbytkowie, gdzie z ogromnym uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i jurorów spotkały się działalność kulturalno-edukacyjna skierowana
do dzieci, młodzieży i seniorów.

Nagrodę dla Najlepszej Filii Powiatu Cieszyńskiego odebrała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu Danuta Łysek. Gratulacje i podziękowania na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich pracowników placówki złożyli Starosta Cieszyński Janusz Król,  Izabela Kula Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek. Laudację odczytała Beata Parchańska - Instruktor-koordynator ds.bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

Serdecznie gratulujemy bibliotekarzom za zaangażowanie i poświęcenie w prowadzeniu działań na rzecz promocji czytelnictwa i integracji społeczności lokalnej.

[6] => Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu - Filia w Pogwizdowie zwyciężyła w konkursie na Najlepszą Filię Biblioteczną, który już trzeci raz został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe [short_txt] => Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu - Filia w Pogwizdowie zwyciężyła w konkursie na Najlepszą Filię Biblioteczną, który już trzeci raz został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe [7] => 2016-12-29 13:30:22 [date_add] => 2016-12-29 13:30:22 [8] => 1483014622 [date_add_stamp] => 1483014622 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-29 13:33:06 [data_mod] => 2016-12-29 13:33:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05708resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05708resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05708resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-29 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1371 [id] => 1371 [1] => 0 [crisis] => [2] => Pożegnanie Komendanta [name] => Pożegnanie Komendanta [3] => pozegnanie-komendanta [url] => pozegnanie-komendanta [4] => dsc05699resize.jpg [5] =>

podziękowania za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu cieszyńskiego  byłemu już Komendantowi złożyli Starosta Janusz Król oraz Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Tymczasowo obowiązki Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełni dotychczasowy zastępca komendanta mł. Brygadier Jerzy Lazar.

[txt] =>

podziękowania za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu cieszyńskiego  byłemu już Komendantowi złożyli Starosta Janusz Król oraz Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Tymczasowo obowiązki Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełni dotychczasowy zastępca komendanta mł. Brygadier Jerzy Lazar.

[6] => Na początku grudnia br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. mgr inż. Jan Kieloch odszedł na zasłużoną emeryturę. Na Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego [short_txt] => Na początku grudnia br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. mgr inż. Jan Kieloch odszedł na zasłużoną emeryturę. Na Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego [7] => 2016-12-29 13:01:27 [date_add] => 2016-12-29 13:01:27 [8] => 1483012887 [date_add_stamp] => 1483012887 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-29 13:32:47 [data_mod] => 2016-12-29 13:32:47 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05699resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05699resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05699resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-29 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1369 [id] => 1369 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] => [txt] => [6] => W związku z inwentaryzacją w najbliższy piątek 30.12.2016 r. Wydział Komunikacji i Kasa Starostwa będą czynne od 8.00 do 12.30. Za utrudnienie przepraszamy. [short_txt] => W związku z inwentaryzacją w najbliższy piątek 30.12.2016 r. Wydział Komunikacji i Kasa Starostwa będą czynne od 8.00 do 12.30. Za utrudnienie przepraszamy. [7] => 2016-12-29 09:06:07 [date_add] => 2016-12-29 09:06:07 [8] => 1482998767 [date_add_stamp] => 1482998767 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-29 09:46:39 [data_mod] => 2016-12-29 09:46:39 [date_create] => 2016-12-29 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1367 [id] => 1367 [1] => 0 [crisis] => [2] => Życzenia Świąteczne [name] => Życzenia Świąteczne [3] => zyczenia-swiateczne [url] => zyczenia-swiateczne [4] => kartkagotowe-01.jpg [5] => [txt] => [6] => [short_txt] => [7] => 2016-12-23 15:43:04 [date_add] => 2016-12-23 15:43:04 [8] => 1482504184 [date_add_stamp] => 1482504184 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.7.98.82 [IP] => 83.7.98.82 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-27 15:46:10 [data_mod] => 2016-12-27 15:46:10 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_kartkagotowe-01.jpg [small] => ./files/news/s163x108_kartkagotowe-01.jpg [full] => ./files/news/s800x600_kartkagotowe-01.jpg ) [date_create] => 2016-12-23 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1366 [id] => 1366 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zarząd Powiatu odebrał Światło Pokoju od harcerzy [name] => Zarząd Powiatu odebrał Światło Pokoju od harcerzy [3] => zarzad-powiatu-odebral-swiatlo-pokoju-od-harcerzy [url] => zarzad-powiatu-odebral-swiatlo-pokoju-od-harcerzy [4] => dsc05534resize.jpg [5] =>

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego  trwa od 30 lat, kiedy to w Austrii rozpoczęto akcję „Światło w ciemności” na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później akcję patronatem objęli skauci, roznosząc ogień z Betlejem do instytucji publicznych, w tym do urzędów i szpitali.

Symboliczny płomień Członkom Zarządu Powiatu przekazali harcerze z cieszyńskiego hufca. Światełko z Betlejem, tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole, to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Wraz z tym płomieniem, który zgodnie z tegorocznym przesłaniem mówi o odważnym budowaniu pokoju, harcerze złożyli Władzom Powiatu życzenia świąteczne. Starosta Cieszyński Janusz Król dziękując druhom za przekazany symbol Betlejemskiego Światła i za ich działalność życzył harcerzom i ich bliskim Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

[txt] =>

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego  trwa od 30 lat, kiedy to w Austrii rozpoczęto akcję „Światło w ciemności” na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później akcję patronatem objęli skauci, roznosząc ogień z Betlejem do instytucji publicznych, w tym do urzędów i szpitali.

Symboliczny płomień Członkom Zarządu Powiatu przekazali harcerze z cieszyńskiego hufca. Światełko z Betlejem, tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole, to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Wraz z tym płomieniem, który zgodnie z tegorocznym przesłaniem mówi o odważnym budowaniu pokoju, harcerze złożyli Władzom Powiatu życzenia świąteczne. Starosta Cieszyński Janusz Król dziękując druhom za przekazany symbol Betlejemskiego Światła i za ich działalność życzył harcerzom i ich bliskim Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

[6] => „Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju, które zapłonęło dziś w cieszyńskim Starostwie. [short_txt] => „Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju, które zapłonęło dziś w cieszyńskim Starostwie. [7] => 2016-12-22 07:12:27 [date_add] => 2016-12-22 07:12:27 [8] => 1482387147 [date_add_stamp] => 1482387147 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-22 10:01:22 [data_mod] => 2016-12-22 10:01:22 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05534resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05534resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05534resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-22 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1365 [id] => 1365 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wigilia Europejska w Strumieniu [name] => Wigilia Europejska w Strumieniu [3] => wigilia-europejska-w-strumieniu [url] => wigilia-europejska-w-strumieniu [4] => 1557800614348047432194435496712879390472614o.jpg [5] =>

Wigilia Europejska, która odbyła się w tym roku 20 grudnia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na stałe wpisała się do kalendarza spotkań z partnerami zza czeskiej i słowackiej granicy. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, podsumowania osiągnięć współpracy transgranicznej z mijającego roku oraz zaplanowania wspólnych działań na przyszły rok.

Nie zabrakło podziękowań, życzeń i tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Po czym wszyscy zasiedli do symbolicznej Wieczerzy Wigilijnej. W świąteczny nastrój wprowadził uczestników Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta”, śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy.

fot. UM w Strumieniu

[txt] =>

Wigilia Europejska, która odbyła się w tym roku 20 grudnia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu na stałe wpisała się do kalendarza spotkań z partnerami zza czeskiej i słowackiej granicy. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, podsumowania osiągnięć współpracy transgranicznej z mijającego roku oraz zaplanowania wspólnych działań na przyszły rok.

Nie zabrakło podziękowań, życzeń i tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Po czym wszyscy zasiedli do symbolicznej Wieczerzy Wigilijnej. W świąteczny nastrój wprowadził uczestników Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta”, śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy.

fot. UM w Strumieniu

[6] => W przedświątecznej, pełnej radości atmosferze spotkali się w Strumieniu przedstawiciele gmin i instytucji partnerskich z Czech i Słowacji oraz zaproszeni goście. [short_txt] => W przedświątecznej, pełnej radości atmosferze spotkali się w Strumieniu przedstawiciele gmin i instytucji partnerskich z Czech i Słowacji oraz zaproszeni goście. [7] => 2016-12-21 08:27:26 [date_add] => 2016-12-21 08:27:26 [8] => 1482305246 [date_add_stamp] => 1482305246 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-21 08:32:55 [data_mod] => 2016-12-21 08:32:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_1557800614348047432194435496712879390472614o.jpg [small] => ./files/news/s163x108_1557800614348047432194435496712879390472614o.jpg [full] => ./files/news/s800x600_1557800614348047432194435496712879390472614o.jpg ) [date_create] => 2016-12-21 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1364 [id] => 1364 [1] => 0 [crisis] => [2] => W rytm kolędy [name] => W rytm kolędy [3] => w-rytm-koledy [url] => w-rytm-koledy [4] => dsc05517resize.jpg [5] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowała Dyrektor Agnieszka Kozieł.  Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[txt] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowała Dyrektor Agnieszka Kozieł.  Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[6] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [short_txt] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [7] => 2016-12-21 07:17:50 [date_add] => 2016-12-21 07:17:50 [8] => 1482301070 [date_add_stamp] => 1482301070 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2016-12-21 07:24:06 [data_mod] => 2016-12-21 07:24:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc05517resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc05517resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc05517resize.jpg ) [date_create] => 2016-12-21 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X