Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1559 [id] => 1559 [1] => 0 [crisis] => [2] => Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie [name] => Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie [3] => szczepienie-lisow-przeciwko-wsciekliznie [url] => szczepienie-lisow-przeciwko-wsciekliznie [4] => [img] => [5] =>

wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
15. w pierwszej połowie 2017 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

 

[txt] =>

wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
15. w pierwszej połowie 2017 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

 

[6] => Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 13.09.-22.09.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko [short_txt] => Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 13.09.-22.09.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko [7] => 2017-08-28 14:45:05 [date_add] => 2017-08-28 14:45:05 [8] => 1503924305 [date_add_stamp] => 1503924305 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-28 14:49:22 [data_mod] => 2017-08-28 14:49:22 [date_create] => 2017-08-28 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1556 [id] => 1556 [1] => 0 [crisis] => [2] => Wspólnie na rzecz Karpat [name] => Wspólnie na rzecz Karpat [3] => wspolnie-na-rzecz-karpat [url] => wspolnie-na-rzecz-karpat [4] => img6224resize.jpg [5] =>

Deklarację o Współpracy Parterskiej.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele samorządów z kraju oraz spoza jego granic, którzy zadeklarowali aktywną współpracę na rzecz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Podczas spotkania wysłuchano następujących wykładów:   Konwencja Karpacka narzędziem rozwoju lokalnego – dobre praktyki - Monika Ochwat-Marcinkiewicz (Stowarzyszenie Ekopsychologia, Porozumienie Karpackie „Karpaty naszym Domem”), Zrównoważony model edukacji regionalnej jako forma wdrażania 12 artykułu Konwencji Karpackiej - dr hab. Anna Mlekodaj, Potencjał turystyczny i rewitalizacyjny sieci Najciekawszych Wsi w Polsce - Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP oraz tradycyjne gospodarowanie w Karpatach – perspektywy rozwoju i finansowania- dr inż. Jan Knapik (Instytut Zootechniki PIB).

Niezwykle potrzebne i ważne jest,  aby wszystkie samorządy z regionu Karpat kierowały się zapisami Konwencji Karpackiej przy kreowaniu rozwoju swoich regionów, czy to przy planowaniu przestrzennym, czy zarządzaniu wodami dorzeczy, rolnictwem i leśnictwem, transportem i infrastrukturą z nim związaną. Nie wolno zapomnieć także o turystyce i dziedzictwie kulturowym, które są szczególnie ważne dla powiatu cieszyńskiego.  Samorząd terytorialny wszystkich szczebli ma do wykonania szereg zadań, na które wpływa specyfika ukształtowania terenu. Dlatego też zorganizowaliśmy I Forum Samorządów Karpackich – Samorządy dla Karpat, aby podjąć próbę stworzenia platformy do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i wymiany dobrych praktyk oraz podpisać deklarację o współpracy - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. 

Organizatorami I Forum Forum Samorządów Karpackich był Powiat Cieszyński oraz Gmina Istebna. 

deklaracja o współpracy 

[txt] =>

Deklarację o Współpracy Parterskiej.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele samorządów z kraju oraz spoza jego granic, którzy zadeklarowali aktywną współpracę na rzecz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Podczas spotkania wysłuchano następujących wykładów:   Konwencja Karpacka narzędziem rozwoju lokalnego – dobre praktyki - Monika Ochwat-Marcinkiewicz (Stowarzyszenie Ekopsychologia, Porozumienie Karpackie „Karpaty naszym Domem”), Zrównoważony model edukacji regionalnej jako forma wdrażania 12 artykułu Konwencji Karpackiej - dr hab. Anna Mlekodaj, Potencjał turystyczny i rewitalizacyjny sieci Najciekawszych Wsi w Polsce - Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP oraz tradycyjne gospodarowanie w Karpatach – perspektywy rozwoju i finansowania- dr inż. Jan Knapik (Instytut Zootechniki PIB).

Niezwykle potrzebne i ważne jest,  aby wszystkie samorządy z regionu Karpat kierowały się zapisami Konwencji Karpackiej przy kreowaniu rozwoju swoich regionów, czy to przy planowaniu przestrzennym, czy zarządzaniu wodami dorzeczy, rolnictwem i leśnictwem, transportem i infrastrukturą z nim związaną. Nie wolno zapomnieć także o turystyce i dziedzictwie kulturowym, które są szczególnie ważne dla powiatu cieszyńskiego.  Samorząd terytorialny wszystkich szczebli ma do wykonania szereg zadań, na które wpływa specyfika ukształtowania terenu. Dlatego też zorganizowaliśmy I Forum Samorządów Karpackich – Samorządy dla Karpat, aby podjąć próbę stworzenia platformy do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i wymiany dobrych praktyk oraz podpisać deklarację o współpracy - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. 

Organizatorami I Forum Forum Samorządów Karpackich był Powiat Cieszyński oraz Gmina Istebna. 

deklaracja o współpracy 

[6] => W Istebnej odbyło się I Forum Samorządów Karpackich, które było ważnym wydarzeniem towarzyszącym III Zjazdowi Karpackiemu. Podczas Forum samorządowcy reprezentujący regiony karpackie podpisali [short_txt] => W Istebnej odbyło się I Forum Samorządów Karpackich, które było ważnym wydarzeniem towarzyszącym III Zjazdowi Karpackiemu. Podczas Forum samorządowcy reprezentujący regiony karpackie podpisali [7] => 2017-08-28 08:06:39 [date_add] => 2017-08-28 08:06:39 [8] => 1503900399 [date_add_stamp] => 1503900399 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-28 09:32:57 [data_mod] => 2017-08-28 09:32:57 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img6224resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img6224resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img6224resize.jpg ) [date_create] => 2017-08-28 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 455 [id] => 455 [1] => 0 [crisis] => [2] => W rocznicę [name] => W rocznicę [3] => w-rocznice [url] => w-rocznice [4] => dsc01070.jpg [5] =>

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
1 września 2017 r.

godz. 10.30 – Msza św. w intencji Obrońców Ojczyzny oraz Ofiar II Wojny Światowej – Kościół pw. Marii Magdaleny w Cieszynie

godz. 11.30Przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Obrońców Ojczyzny  

godz. 12.00 – Pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny

Odśpiewanie Hymnu Państwowego                                                                    
Okolicznościowe Przemówienie Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla
Modlitwa Kapelanów Służb Mundurowych,
Apel Poległych
Składanie Kwiatów
Odśpiewanie Roty

godz. 13.00 – Spotkanie weteranów II Wojny Światowej
i członków organizacji kombatanckich z władzami
miasta i powiatu w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie

 

Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach

[txt] =>

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
1 września 2017 r.

godz. 10.30 – Msza św. w intencji Obrońców Ojczyzny oraz Ofiar II Wojny Światowej – Kościół pw. Marii Magdaleny w Cieszynie

godz. 11.30Przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Obrońców Ojczyzny  

godz. 12.00 – Pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny

Odśpiewanie Hymnu Państwowego                                                                    
Okolicznościowe Przemówienie Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla
Modlitwa Kapelanów Służb Mundurowych,
Apel Poległych
Składanie Kwiatów
Odśpiewanie Roty

godz. 13.00 – Spotkanie weteranów II Wojny Światowej
i członków organizacji kombatanckich z władzami
miasta i powiatu w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie

 

Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach

[6] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz organizacje kombatanckie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego zapraszają na obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. [short_txt] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz organizacje kombatanckie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego zapraszają na obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. [7] => 2017-08-28 06:37:00 [date_add] => 2017-08-28 06:37:00 [8] => 1503895020 [date_add_stamp] => 1503895020 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-31 12:58:12 [data_mod] => 2017-08-31 12:58:12 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc01070.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc01070.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc01070.jpg ) [date_create] => 2017-08-28 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1558 [id] => 1558 [1] => 0 [crisis] => [2] => Podziękowania dla Dyrektorów [name] => Podziękowania dla Dyrektorów [3] => podziekowania-dla-dyrektorow [url] => podziekowania-dla-dyrektorow [4] => dsc07279resize.jpg [5] =>

podziękowania od Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Byli to Danuta Kozyra Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Janusz Cebo Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Granit" w Wiśle oraz Janusz Łukomski - Prajzner Dyrektor I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.

 Od nowego roku szkolnego 2017/2018 Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle pokieruje Joanna Sobczyk,  stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie obejmie Jolanta Dawidowicz-Macura, a na stanowisko dyrektora schroniska został wybrany Ryszard Lewicki.

[txt] =>

podziękowania od Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Byli to Danuta Kozyra Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Janusz Cebo Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Granit" w Wiśle oraz Janusz Łukomski - Prajzner Dyrektor I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.

 Od nowego roku szkolnego 2017/2018 Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle pokieruje Joanna Sobczyk,  stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie obejmie Jolanta Dawidowicz-Macura, a na stanowisko dyrektora schroniska został wybrany Ryszard Lewicki.

[6] => Przez wiele lat kierowali placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński. Kończąc pracę na dyrektorskich stanowiskach odebrali [short_txt] => Przez wiele lat kierowali placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński. Kończąc pracę na dyrektorskich stanowiskach odebrali [7] => 2017-08-28 06:12:01 [date_add] => 2017-08-28 06:12:01 [8] => 1503893521 [date_add_stamp] => 1503893521 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-28 11:38:52 [data_mod] => 2017-08-28 11:38:52 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc07279resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc07279resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc07279resize.jpg ) [date_create] => 2017-08-28 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1554 [id] => 1554 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowych opiniujących oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty [4] => [img] => [5] =>

 - utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i jego prowadzeniu w latach 2017-2019,
- opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:
• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.
W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji

[txt] =>

 - utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i jego prowadzeniu w latach 2017-2019,
- opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:
• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia (Formularz nr 1 lub 2) do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.
W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartych konkursów ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na: [7] => 2017-08-26 08:36:22 [date_add] => 2017-08-26 08:36:22 [8] => 1503729382 [date_add_stamp] => 1503729382 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-28 13:54:35 [data_mod] => 2017-08-28 13:54:35 [date_create] => 2017-08-26 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1555 [id] => 1555 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkursy ofert z pomocy społecznej [name] => Konkursy ofert z pomocy społecznej [3] => konkursy-ofert-z-pomocy-spolecznej [url] => konkursy-ofert-z-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

 1) utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i jego prowadzenie w latach 2017-2019
2) opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

[txt] =>

 1) utworzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i jego prowadzenie w latach 2017-2019
2) opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 2017.

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na: [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na: [7] => 2017-08-26 07:37:30 [date_add] => 2017-08-26 07:37:30 [8] => 1503725850 [date_add_stamp] => 1503725850 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-28 11:34:16 [data_mod] => 2017-08-28 11:34:16 [date_create] => 2017-08-26 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1553 [id] => 1553 [1] => 0 [crisis] => [2] => Miliony na drogi powiatowe [name] => Miliony na drogi powiatowe [3] => miliony-na-drogi-powiatowe [url] => miliony-na-drogi-powiatowe [4] => dsc07223resize.jpg [5] =>

z ul. Bielską i Zalesie, przebudowę mostu na Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora oraz przebudowę drogi powiatowej ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych. W sumie realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pochłonie ponad 6,5 mln zł. Część środków udało się Powiatowi pozyskać z budżetu państwa natomiast pozostałe wyłoży Powiat i Gminy: Brenna, Cieszyn i Zebrzydowice. Ponadto prawie we wszystkich miejscowościach powiatu zaplanowano remonty nawierzchni dróg powiatowych (tzw. nakładki). Szacunkowa ich wartość wynosi ok. 5 mln zł. Z budżetu przeznaczona na ten cel zostanie kwota ok. 3,6 mln zł, pozostała część pochodzić będzie z udzielonej przez Gminy pomocy finansowej - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. Obecnie remonty są prowadzone na ul. Olchowej i Polnej we Frelichowie (Gmina Chybie). Trwają prace związane z poboczami i odtworzeniem rowów na ul. Czereśniowej w Zaborzu, ul. Lipowej w Pruchnej oraz ul. Karnowiec w Hażlachu. Już wkrótce prace będą prowadzone na ul. Szkolnej i Cieszyńskiej w Dębowcu oraz ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie. Kolejno do realizacji mają iść ul. Bukowa i Leśnica w Brennej, ul. Kowali w Kowalach oraz ul. Sobieskiego w Kaczycach.
Ponadto prowadzone są roboty związane z odnowieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych, w ramach którego zostaną odnowione linie krawędziowe, segregacyjne oraz przejścia dla pieszych. Te ostatnie zostaną wykonane częściowo w technologii grubowarstwowej, głównie na przejściach usytuowanych w miejscach wzmożonego przekraczania pieszych przez jezdnię, wymagających zachowania szczególnej ostrożności.

[txt] =>

z ul. Bielską i Zalesie, przebudowę mostu na Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora oraz przebudowę drogi powiatowej ul. A. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowicach Górnych. W sumie realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pochłonie ponad 6,5 mln zł. Część środków udało się Powiatowi pozyskać z budżetu państwa natomiast pozostałe wyłoży Powiat i Gminy: Brenna, Cieszyn i Zebrzydowice. Ponadto prawie we wszystkich miejscowościach powiatu zaplanowano remonty nawierzchni dróg powiatowych (tzw. nakładki). Szacunkowa ich wartość wynosi ok. 5 mln zł. Z budżetu przeznaczona na ten cel zostanie kwota ok. 3,6 mln zł, pozostała część pochodzić będzie z udzielonej przez Gminy pomocy finansowej - mówi Starosta Cieszyński Janusz Król. Obecnie remonty są prowadzone na ul. Olchowej i Polnej we Frelichowie (Gmina Chybie). Trwają prace związane z poboczami i odtworzeniem rowów na ul. Czereśniowej w Zaborzu, ul. Lipowej w Pruchnej oraz ul. Karnowiec w Hażlachu. Już wkrótce prace będą prowadzone na ul. Szkolnej i Cieszyńskiej w Dębowcu oraz ul. Goleszowskiej w Dzięgielowie. Kolejno do realizacji mają iść ul. Bukowa i Leśnica w Brennej, ul. Kowali w Kowalach oraz ul. Sobieskiego w Kaczycach.
Ponadto prowadzone są roboty związane z odnowieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych, w ramach którego zostaną odnowione linie krawędziowe, segregacyjne oraz przejścia dla pieszych. Te ostatnie zostaną wykonane częściowo w technologii grubowarstwowej, głównie na przejściach usytuowanych w miejscach wzmożonego przekraczania pieszych przez jezdnię, wymagających zachowania szczególnej ostrożności.

[6] => Na drogach powiatowych prace wrą. Oprócz remontów Powiat prowadzi trzy inwestycje: przebudowę drogi powiatowej ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania [short_txt] => Na drogach powiatowych prace wrą. Oprócz remontów Powiat prowadzi trzy inwestycje: przebudowę drogi powiatowej ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania [7] => 2017-08-23 08:14:02 [date_add] => 2017-08-23 08:14:02 [8] => 1503468842 [date_add_stamp] => 1503468842 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-23 12:08:32 [data_mod] => 2017-08-23 12:08:32 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc07223resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc07223resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc07223resize.jpg ) [date_create] => 2017-08-23 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1552 [id] => 1552 [1] => 0 [crisis] => [2] => Al. Łyska w Cieszynie – zmiana organizacji ruchu [name] => Al. Łyska w Cieszynie – zmiana organizacji ruchu [3] => al.-lyska-w-cieszynie--zmiana-organizacji-ruchu [url] => al.-lyska-w-cieszynie--zmiana-organizacji-ruchu [4] => [img] => [5] =>

nr 2608 S – Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”] i planowanym przystąpieniem przez Wykonawcę do robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego oraz budową nowego obiektu mostowego, Powiat Cieszyński informuje, że przewidziany do wykonania w ramach inwestycji zakres robót budowlanych powoduje konieczność całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu, w związku z czym z dniem 28 sierpnia 2017 r. przedmiotowy most zostanie wyłączony z ruchu.
Na czas wyłączenia z ruchu ww. mostu, ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo (sterowany sygnalizacją świetlną) po nowo wybudowanej kładce pieszo-rowerowej dostosowanej do przeprowadzenia ruchu samochodowego, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania. Ruch pieszy i rowerowy prowadzony będzie po dodatkowej tymczasowej kładce zlokalizowanej przy ww. tymczasowej przeprawie dla ruchu kołowego.

Planowany termin przywrócenia ruchu na moście głównym – listopad 2017 r. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. Planowany okres wyłączenia obiektu z ruchu może ulec zmianie, w zależności od warunków prowadzenia robót.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!

 

[txt] =>

nr 2608 S – Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”] i planowanym przystąpieniem przez Wykonawcę do robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego oraz budową nowego obiektu mostowego, Powiat Cieszyński informuje, że przewidziany do wykonania w ramach inwestycji zakres robót budowlanych powoduje konieczność całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu, w związku z czym z dniem 28 sierpnia 2017 r. przedmiotowy most zostanie wyłączony z ruchu.
Na czas wyłączenia z ruchu ww. mostu, ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo (sterowany sygnalizacją świetlną) po nowo wybudowanej kładce pieszo-rowerowej dostosowanej do przeprowadzenia ruchu samochodowego, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania. Ruch pieszy i rowerowy prowadzony będzie po dodatkowej tymczasowej kładce zlokalizowanej przy ww. tymczasowej przeprawie dla ruchu kołowego.

Planowany termin przywrócenia ruchu na moście głównym – listopad 2017 r. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. Planowany okres wyłączenia obiektu z ruchu może ulec zmianie, w zależności od warunków prowadzenia robót.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!

 

[6] => W związku z trwającą przebudową mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie [projekt pn.: „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej [short_txt] => W związku z trwającą przebudową mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie [projekt pn.: „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej [7] => 2017-08-21 11:05:18 [date_add] => 2017-08-21 11:05:18 [8] => 1503306318 [date_add_stamp] => 1503306318 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-08-21 11:10:15 [data_mod] => 2017-08-21 11:10:15 [date_create] => 2017-08-21 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X