Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1605 [id] => 1605 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarte konkursy ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [name] => Otwarte konkursy ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [3] => otwarte-konkursy-ofert-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej [url] => otwarte-konkursy-ofert-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej [4] => [img] => [5] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 19 października br., ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn"

2) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Chybie

3) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Hażlach”

4) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Zebrzydowice”


Szczegółowe informacje, w tym Regulaminy Konkursów oraz druk oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej/ Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert 2017

[txt] =>

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 19 października br., ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn"

2) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Chybie

3) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Hażlach”

4) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Zebrzydowice”


Szczegółowe informacje, w tym Regulaminy Konkursów oraz druk oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej/ Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert 2017

[6] => [short_txt] => [7] => 2017-10-20 15:15:19 [date_add] => 2017-10-20 15:15:19 [8] => 1508505319 [date_add_stamp] => 1508505319 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-20 15:21:08 [data_mod] => 2017-10-20 15:21:08 [date_create] => 2017-10-20 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1604 [id] => 1604 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] =>

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, że w związku z planowanymi robotami bitumicznymi przejazd przez budowane rondo przy ulicach Bielska/Korfantego nie będzie możliwy dla autobusów komunikacji poza miejskiej w dniach od 23 do 26 października 2017 roku.

Przystanek „Uniwersytet Śląski” przy ulicy Bielskiej  zostanie przeniesiony na przystanek „Kopiec” przy ulicy Bielskiej, a objazd do niego ulicami: Górna, Hallera, Kossak, Bielska.
 

 

[txt] =>

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, że w związku z planowanymi robotami bitumicznymi przejazd przez budowane rondo przy ulicach Bielska/Korfantego nie będzie możliwy dla autobusów komunikacji poza miejskiej w dniach od 23 do 26 października 2017 roku.

Przystanek „Uniwersytet Śląski” przy ulicy Bielskiej  zostanie przeniesiony na przystanek „Kopiec” przy ulicy Bielskiej, a objazd do niego ulicami: Górna, Hallera, Kossak, Bielska.
 

 

[6] => Informacja o przeniesieniu przystanku autobusowego przy ulicy Bielskiej w Cieszynie. [short_txt] => Informacja o przeniesieniu przystanku autobusowego przy ulicy Bielskiej w Cieszynie. [7] => 2017-10-20 12:56:04 [date_add] => 2017-10-20 12:56:04 [8] => 1508496964 [date_add_stamp] => 1508496964 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-23 09:25:02 [data_mod] => 2017-10-23 09:25:02 [date_create] => 2017-10-20 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1603 [id] => 1603 [1] => 0 [crisis] => [2] => Powiat nagrodził ludzi kultury [name] => Powiat nagrodził ludzi kultury [3] => powiat-nagrodzil-ludzi-kultury [url] => powiat-nagrodzil-ludzi-kultury [4] => img7700resize.jpg [5] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik,  Władze Powiatu Cieszyńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, a także gminnych ośrodków kultury oraz laureci nagrody kultury z lat ubiegłych.

W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej poeta Kazimierz Węgrzyn, w kategorii upowszechniania kultury Małgorzata Mendel, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego muzeum Chlebowa Chata w Górkach Wielkich, które reprezentowali założyciele i właściciele Jadwiga i Marian Dudysowie .
Laudacje o wyróżnionych odczytał Starosta Cieszyński Janusz Król. Gratulacje nagrodzonym złożył także Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Całą uroczystość uświetnił fragment spektaklu pt. " Kolacja na cztery ręce" w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. 
Pomysł ustanowienia Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie Kultury pojawił się krótko po reaktywowaniu powiatów w Polsce w 1999 r. Ostatecznie na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Cieszyńskiego i staraniem Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w 2002 r. Powiat Cieszyński po raz pierwszy przyznał nagrodę w dziedzinie kultury. W styczniu 2008 roku uchwałą Rady Powiatu, po licznych konsultacjach, nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego – to jest imię ks. Leopolda Jana Szersznika. Od 2011 r. widocznym znakiem uhonorowania stała się statuetka symbolicznie przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło, zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna p. Urszulę Górnicką-Hermę. Nagrodę przyznaje się od początku w trzech kategoriach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

CHARAKTERYSTYKA LAUREATÓW NAGRODY

IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA W 2017 r.

Kategoria twórczości artystycznej


Kazimierz Józef Węgrzyn
– poeta urodzony 1. stycznia 1947 roku w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, zamieszkały od wczesnej młodości w Istebnej, gdzie trafił jako chłopiec, którego skierowano po przebytej chorobie do tutejszego sanatorium dla dzieci i młodzieży. W Istebnej ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie założył rodzinę i podjął pracę zawodową – najpierw jako wychowawca w internacie, a po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – jako nauczyciel w szkole sanatoryjnej.
Zadebiutował w 1977 roku na łamach „Gościa Niedzielnego”, a w dwa lata później wyszedł jego pierwszy tomik poezji „Próba samookreślenia”. Za wydany w 1984 roku w podziemnej oficynie „Śląsk” tom Czarne kwiaty, otrzymał nagrodę specjalną Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej.
Do dziś drukiem ukazało się około 50 tomików jego poezji – w tym kilka obszernych – kilkusetstronicowych. W twórczości Kazimierza Józefa Węgrzyna dominują wiersze o tematyce religijnej i patriotycznej oraz – opiewające piękno krajobrazu i przyrody beskidzkiej. Jest też autorem fraszek odnoszących się do spraw ogólnoludzkich, czasami także o zabarwieniu satyrycznym z odniesieniem do współczesnych kwestii społecznych i politycznych w Polsce. Ze wspomnianych rodzajów tematycznych jego twórczości, do nurtu beskidzko-cieszyńskiego należy w charakterystyczny i widoczny sposób, obok innych, wydany 2004 roku tomik „Różaniec Istebniański”.
Uznając szczególną rangę i znaczenie wymienionych faktów Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Cieszyńskiego przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej za rok 2017 – panu Kazimierzowi Józefowi Węgrzynowi – za wybitne osiągnięcia o znaczeniu ponad lokalnym, za które uważa się całokształt jego twórczości poetyckiej oraz wynikającą z niej szczególną i nadzwyczajną promocję Śląska Cieszyńskiego w całej Polsce.

 Kategoria upowszechniania kultury

Małgorzata Mendel – muzyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Za swoją pracę została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Artystycznego.
Jest pomysłodawczynią, twórcą i koordynatorem wielu projektów artystycznych, w tym: Roku Chopinowskiego na Morawach i Śląsku Cieszyńskim, Transgraniczne Intrmezzo Muzyki Wokalnej oraz Ciesz się Cieszynem, organizatorką cyklu imprez Muzyczne Wieczory Kameralne, a zwłaszcza współtwórczynią i dyrektorem jednego z najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnego dorocznego wydarzenia muzycznego i artystycznego w regionie – Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto, który realizuje z powodzeniem od 26 lat. Dotąd wzięło w nim udział około 10 tysięcy artystów z kraju i ze świata.
Przez wiele lat realizowała w Polsce liczne charytatywne imprezy artystyczne, zaś w samym Cieszynie charytatywne koncerty noworoczne. Pani Małgorzata Mendel jest współautorem projektu Muzyczna Akademia Seniorów SART Cieszyn 2017, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Działając zaś jako pełen erudycji i ujmujący wysoką kulturą konferansjer podczas wielu imprez muzycznych, poświęconych zwłaszcza muzyce dawnej i klasycznej – Pani Małgorzata Mendel ma niepospolite zasługi w dziedzinie popularyzacji kultury muzycznej oraz podnoszenia poziomu świadomości publicznej w tym zakresie.
Za swą działalność, służącą w ten nadzwyczajny sposób rozwojowi życia muzycznego, w 2004 roku została wyróżniona odznaką Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 2006 roku otrzymała Laur Honorowej Złotej Cieszynianki.
Biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wymienionych zdarzeń i faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury za rok 2017 – Pani Małgorzacie Mendel, mając na uwadze szczególne znaczenie jej wieloletniego dorobku w zakresie kształtowania świadomości i popularyzacji kultury muzycznej na Śląsku Cieszyńskim oraz wynikającą stąd szczególną promocję regionu w całej Polsce i Europie.

Kategoria ochrony dziedzictwa kulturowego

Chlebowa Chata to żywe muzeum i specyficzna oraz wyjątkowa atrakcja turystyczna w Brennej. Placówka chroni od zapomnienia zarówno wartości lokalnej kultury materialnej w postaci budownictwa drewnianego, maszyn rolniczych oraz strojów cieszyńskich, jak i zwyczajów, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci dla poszanowania wartości chleba i procesu jego tworzenia. W Chlebowej Chacie chroni się od zapomnienia także tradycyjne rzemiosła, jak na przykład wytłaczanie oleju i kowalstwo. W planach jest też ukazanie pracy dawnych warsztatów stolarskich i szewskich.
Na początku bieżącego stulecia w celu powstania i pomieszczenia zbiorów placówki, przeniesiono z Wisły i zrekonstruowano na miejscu starą drewnianą chatę wpisaną do rejestru zabytków oraz stodołę, w której umieszczono maszyny rolnicze. Wzniesiono także dwa młyny wiatrowe, w których przy okazji uchroniono dawne mechanizmy młyńskie z końca XIX i początków XX w. Chlebową Chatę w Brennej, jako placówkę udostępniono publiczności do zwiedzania w kwietniu 2005 r. Obecnie przyjmuje ona około 12 tysięcy zwiedzających rocznie.
Chlebowa Chata należy do Stowarzyszenia Agroturystyki Ziemi Cieszyńskiej, a jako specyficzna placówka ukazująca gospodarowanie, jest laureatką konkursów wyróżniających przedsiębiorczość, oryginalność i kuchnię regionalną. Należy przy tym dostrzec, że w widoczny sposób przyczynia się do ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.
Biorąc pod uwagę znaczenie tych faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego przyznał nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za rok 2017 – żywemu i niezwykłemu Muzeum Chlebowa Chata w Brennej, za ratowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie za osobisty wkład jego założycieli w ocalanie pamięci o materialnej i niematerialnej kulturze regionu i jego promocji w Polsce, a także za granicą.

 

[txt] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik,  Władze Powiatu Cieszyńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, a także gminnych ośrodków kultury oraz laureci nagrody kultury z lat ubiegłych.

W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej poeta Kazimierz Węgrzyn, w kategorii upowszechniania kultury Małgorzata Mendel, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego muzeum Chlebowa Chata w Górkach Wielkich, które reprezentowali założyciele i właściciele Jadwiga i Marian Dudysowie .
Laudacje o wyróżnionych odczytał Starosta Cieszyński Janusz Król. Gratulacje nagrodzonym złożył także Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Całą uroczystość uświetnił fragment spektaklu pt. " Kolacja na cztery ręce" w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. 
Pomysł ustanowienia Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie Kultury pojawił się krótko po reaktywowaniu powiatów w Polsce w 1999 r. Ostatecznie na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Cieszyńskiego i staraniem Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w 2002 r. Powiat Cieszyński po raz pierwszy przyznał nagrodę w dziedzinie kultury. W styczniu 2008 roku uchwałą Rady Powiatu, po licznych konsultacjach, nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego – to jest imię ks. Leopolda Jana Szersznika. Od 2011 r. widocznym znakiem uhonorowania stała się statuetka symbolicznie przedstawiająca ks. Szersznika i jego dzieło, zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna p. Urszulę Górnicką-Hermę. Nagrodę przyznaje się od początku w trzech kategoriach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

CHARAKTERYSTYKA LAUREATÓW NAGRODY

IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA W 2017 r.

Kategoria twórczości artystycznej


Kazimierz Józef Węgrzyn
– poeta urodzony 1. stycznia 1947 roku w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, zamieszkały od wczesnej młodości w Istebnej, gdzie trafił jako chłopiec, którego skierowano po przebytej chorobie do tutejszego sanatorium dla dzieci i młodzieży. W Istebnej ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie założył rodzinę i podjął pracę zawodową – najpierw jako wychowawca w internacie, a po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – jako nauczyciel w szkole sanatoryjnej.
Zadebiutował w 1977 roku na łamach „Gościa Niedzielnego”, a w dwa lata później wyszedł jego pierwszy tomik poezji „Próba samookreślenia”. Za wydany w 1984 roku w podziemnej oficynie „Śląsk” tom Czarne kwiaty, otrzymał nagrodę specjalną Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej.
Do dziś drukiem ukazało się około 50 tomików jego poezji – w tym kilka obszernych – kilkusetstronicowych. W twórczości Kazimierza Józefa Węgrzyna dominują wiersze o tematyce religijnej i patriotycznej oraz – opiewające piękno krajobrazu i przyrody beskidzkiej. Jest też autorem fraszek odnoszących się do spraw ogólnoludzkich, czasami także o zabarwieniu satyrycznym z odniesieniem do współczesnych kwestii społecznych i politycznych w Polsce. Ze wspomnianych rodzajów tematycznych jego twórczości, do nurtu beskidzko-cieszyńskiego należy w charakterystyczny i widoczny sposób, obok innych, wydany 2004 roku tomik „Różaniec Istebniański”.
Uznając szczególną rangę i znaczenie wymienionych faktów Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Cieszyńskiego przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej za rok 2017 – panu Kazimierzowi Józefowi Węgrzynowi – za wybitne osiągnięcia o znaczeniu ponad lokalnym, za które uważa się całokształt jego twórczości poetyckiej oraz wynikającą z niej szczególną i nadzwyczajną promocję Śląska Cieszyńskiego w całej Polsce.

 Kategoria upowszechniania kultury

Małgorzata Mendel – muzyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Za swoją pracę została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Artystycznego.
Jest pomysłodawczynią, twórcą i koordynatorem wielu projektów artystycznych, w tym: Roku Chopinowskiego na Morawach i Śląsku Cieszyńskim, Transgraniczne Intrmezzo Muzyki Wokalnej oraz Ciesz się Cieszynem, organizatorką cyklu imprez Muzyczne Wieczory Kameralne, a zwłaszcza współtwórczynią i dyrektorem jednego z najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnego dorocznego wydarzenia muzycznego i artystycznego w regionie – Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto, który realizuje z powodzeniem od 26 lat. Dotąd wzięło w nim udział około 10 tysięcy artystów z kraju i ze świata.
Przez wiele lat realizowała w Polsce liczne charytatywne imprezy artystyczne, zaś w samym Cieszynie charytatywne koncerty noworoczne. Pani Małgorzata Mendel jest współautorem projektu Muzyczna Akademia Seniorów SART Cieszyn 2017, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Działając zaś jako pełen erudycji i ujmujący wysoką kulturą konferansjer podczas wielu imprez muzycznych, poświęconych zwłaszcza muzyce dawnej i klasycznej – Pani Małgorzata Mendel ma niepospolite zasługi w dziedzinie popularyzacji kultury muzycznej oraz podnoszenia poziomu świadomości publicznej w tym zakresie.
Za swą działalność, służącą w ten nadzwyczajny sposób rozwojowi życia muzycznego, w 2004 roku została wyróżniona odznaką Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 2006 roku otrzymała Laur Honorowej Złotej Cieszynianki.
Biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wymienionych zdarzeń i faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przyznaje Nagrodę im ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury za rok 2017 – Pani Małgorzacie Mendel, mając na uwadze szczególne znaczenie jej wieloletniego dorobku w zakresie kształtowania świadomości i popularyzacji kultury muzycznej na Śląsku Cieszyńskim oraz wynikającą stąd szczególną promocję regionu w całej Polsce i Europie.

Kategoria ochrony dziedzictwa kulturowego

Chlebowa Chata to żywe muzeum i specyficzna oraz wyjątkowa atrakcja turystyczna w Brennej. Placówka chroni od zapomnienia zarówno wartości lokalnej kultury materialnej w postaci budownictwa drewnianego, maszyn rolniczych oraz strojów cieszyńskich, jak i zwyczajów, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci dla poszanowania wartości chleba i procesu jego tworzenia. W Chlebowej Chacie chroni się od zapomnienia także tradycyjne rzemiosła, jak na przykład wytłaczanie oleju i kowalstwo. W planach jest też ukazanie pracy dawnych warsztatów stolarskich i szewskich.
Na początku bieżącego stulecia w celu powstania i pomieszczenia zbiorów placówki, przeniesiono z Wisły i zrekonstruowano na miejscu starą drewnianą chatę wpisaną do rejestru zabytków oraz stodołę, w której umieszczono maszyny rolnicze. Wzniesiono także dwa młyny wiatrowe, w których przy okazji uchroniono dawne mechanizmy młyńskie z końca XIX i początków XX w. Chlebową Chatę w Brennej, jako placówkę udostępniono publiczności do zwiedzania w kwietniu 2005 r. Obecnie przyjmuje ona około 12 tysięcy zwiedzających rocznie.
Chlebowa Chata należy do Stowarzyszenia Agroturystyki Ziemi Cieszyńskiej, a jako specyficzna placówka ukazująca gospodarowanie, jest laureatką konkursów wyróżniających przedsiębiorczość, oryginalność i kuchnię regionalną. Należy przy tym dostrzec, że w widoczny sposób przyczynia się do ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego.
Biorąc pod uwagę znaczenie tych faktów, Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego przyznał nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za rok 2017 – żywemu i niezwykłemu Muzeum Chlebowa Chata w Brennej, za ratowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie za osobisty wkład jego założycieli w ocalanie pamięci o materialnej i niematerialnej kulturze regionu i jego promocji w Polsce, a także za granicą.

 

[6] => Powiat Cieszyński po raz kolejny przyznał Nagrody w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. [short_txt] => Powiat Cieszyński po raz kolejny przyznał Nagrody w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. [7] => 2017-10-19 07:35:42 [date_add] => 2017-10-19 07:35:42 [8] => 1508391342 [date_add_stamp] => 1508391342 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-19 08:08:17 [data_mod] => 2017-10-19 08:08:17 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img7700resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img7700resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img7700resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-19 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1601 [id] => 1601 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ratują zdrowie i życie ludzkie [name] => Ratują zdrowie i życie ludzkie [3] => ratuja-zdrowie-i-zycie-ludzkie [url] => ratuja-zdrowie-i-zycie-ludzkie [4] => dsc00045resize.jpg [5] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też  Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza. Zanim, tradycyjnie już w Sali Sesyjnej odbyło się uroczyste spotkanie, zaproszeni goście i pracownicy CPR uczestniczyli we Mszy Św. zaś na Rynku w Wiśle ratownicy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, a także udzielali krótkiego instruktażu pierwszej pomocy.

Życzenia ratownikom złożył Starosta Cieszyński Janusz Król. Cieszę się, że spotykamy się tutaj w tak zacnym gronie.  Ratownictwo medyczne to ludzie którzy je tworzą, to osoby które poświęcają swój czas, często swoje zdrowie by ratować drugiego człowieka. Za to poświęcenie, za tą ciężką pracę bardzo serdecznie Państwu dziękuję.  

W  trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia zasłużonym pracownikom Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. W tym gronie znależli się: Ireneusz Wierzgoń, Marcin Madecki, Tomasz Wesołowski
Adam Szarzec, Jarosław Pieczonka. 

 

[txt] =>

W uroczystości uczestniczyli m.in. samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też  Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza. Zanim, tradycyjnie już w Sali Sesyjnej odbyło się uroczyste spotkanie, zaproszeni goście i pracownicy CPR uczestniczyli we Mszy Św. zaś na Rynku w Wiśle ratownicy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, a także udzielali krótkiego instruktażu pierwszej pomocy.

Życzenia ratownikom złożył Starosta Cieszyński Janusz Król. Cieszę się, że spotykamy się tutaj w tak zacnym gronie.  Ratownictwo medyczne to ludzie którzy je tworzą, to osoby które poświęcają swój czas, często swoje zdrowie by ratować drugiego człowieka. Za to poświęcenie, za tą ciężką pracę bardzo serdecznie Państwu dziękuję.  

W  trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia zasłużonym pracownikom Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. W tym gronie znależli się: Ireneusz Wierzgoń, Marcin Madecki, Tomasz Wesołowski
Adam Szarzec, Jarosław Pieczonka. 

 

[6] => W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się uroczyste spotkanie, którego głównymi bohaterami byli ludzie, na co dzień ratujący zdrowie i życie. [short_txt] => W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się uroczyste spotkanie, którego głównymi bohaterami byli ludzie, na co dzień ratujący zdrowie i życie. [7] => 2017-10-18 08:20:12 [date_add] => 2017-10-18 08:20:12 [8] => 1508307612 [date_add_stamp] => 1508307612 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-18 10:35:30 [data_mod] => 2017-10-18 10:35:30 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_dsc00045resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_dsc00045resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_dsc00045resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-18 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1600 [id] => 1600 [1] => 0 [crisis] => [2] => Marzenie Profesora [name] => Marzenie Profesora [3] => marzenie-profesora [url] => marzenie-profesora [4] => img9218resize.jpg [5] =>

Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim.

Zadaniem szkoły jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu, tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską ale jednocześnie uczenie, przede wszystkim młodego pokolenia, umiejętności krytycznego myślenia.

W ramach Szkoły zaplanowano konferencję naukową, warsztaty dla uczniów. W Cieszynie odbędzie się panel nt. Drogi do sukcesu w działalności publicznej i prywatnej. 

Organizatorami WSNFiS są Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Miasto Ustroń, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego  trwać będzie do 19 października.

[txt] =>

Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim.

Zadaniem szkoły jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu, tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską ale jednocześnie uczenie, przede wszystkim młodego pokolenia, umiejętności krytycznego myślenia.

W ramach Szkoły zaplanowano konferencję naukową, warsztaty dla uczniów. W Cieszynie odbędzie się panel nt. Drogi do sukcesu w działalności publicznej i prywatnej. 

Organizatorami WSNFiS są Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Miasto Ustroń, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego  trwać będzie do 19 października.

[6] => 16 października w Ustroniu w MDK „Prażakówka” rozpoczęła się IV edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. [short_txt] => 16 października w Ustroniu w MDK „Prażakówka” rozpoczęła się IV edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. [7] => 2017-10-18 07:50:13 [date_add] => 2017-10-18 07:50:13 [8] => 1508305813 [date_add_stamp] => 1508305813 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-18 08:02:22 [data_mod] => 2017-10-18 08:02:22 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img9218resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img9218resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img9218resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-18 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1599 [id] => 1599 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs teatralny „Żyj Bez Uzależnień” [name] => Konkurs teatralny „Żyj Bez Uzależnień” [3] => konkurs-teatralny-zyj-bez-uzaleznien [url] => konkurs-teatralny-zyj-bez-uzaleznien [4] => 5134zyj-bez-uzaleznien-2017.jpg [5] =>

Zgłoszenia scenek rodzajowych przyjmujemy do dnia 27.10.2017r. Wymagane załączniki i regulamin są dostępne na stronie powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia”- szukaj pod aktualnościami , po rozwinięciu tematu „Akcje i kampanie profilaktyczne”.

Finał z przeglądem zgłoszonych scenek i ich oceną odbędzie się dnia 24 listopada od godz. 10.00
do około 13.30 w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48.
W programie planowany jest poczęstunek dla uczestników oraz wręczenie nagród laureatom.

Głównym celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu jest kolejnym etapem Powiatowej Kampanii Profilaktycznej, która została zainicjowana szkoleniem tematycznym 20 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Organizator – kontakt:
Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, pokój 216;
kontakt: tel. 33-4777216, kom. 534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl , fax 33-4777333.

 

[txt] =>

Zgłoszenia scenek rodzajowych przyjmujemy do dnia 27.10.2017r. Wymagane załączniki i regulamin są dostępne na stronie powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Promocja zdrowia”- szukaj pod aktualnościami , po rozwinięciu tematu „Akcje i kampanie profilaktyczne”.

Finał z przeglądem zgłoszonych scenek i ich oceną odbędzie się dnia 24 listopada od godz. 10.00
do około 13.30 w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48.
W programie planowany jest poczęstunek dla uczestników oraz wręczenie nagród laureatom.

Głównym celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu jest kolejnym etapem Powiatowej Kampanii Profilaktycznej, która została zainicjowana szkoleniem tematycznym 20 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Organizator – kontakt:
Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, pokój 216;
kontakt: tel. 33-4777216, kom. 534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl , fax 33-4777333.

 

[6] => Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z nauczycielami do udziału w konkursie teatralnym w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj Bez Uzależnień”. [short_txt] => Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół z nauczycielami do udziału w konkursie teatralnym w ramach Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj Bez Uzależnień”. [7] => 2017-10-16 09:07:52 [date_add] => 2017-10-16 09:07:52 [8] => 1508137672 [date_add_stamp] => 1508137672 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-16 09:10:06 [data_mod] => 2017-10-16 09:10:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_5134zyj-bez-uzaleznien-2017.jpg [small] => ./files/news/s163x108_5134zyj-bez-uzaleznien-2017.jpg [full] => ./files/news/s800x600_5134zyj-bez-uzaleznien-2017.jpg ) [date_create] => 2017-10-16 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1602 [id] => 1602 [1] => 0 [crisis] => [2] => Zawody nie znają granic [name] => Zawody nie znają granic [3] => zawody-nie-znaja-granic [url] => zawody-nie-znaja-granic [4] => grupowe-zst.jpg [5] =>

Został on przygotowany w ramach działalności Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” działajacej przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Środki na realizację działań projektowych przekazała Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Uczestnicy przedsięwzięcia to 40-osobowa grupa uczniów z ZST w Cieszynie oraz Kolegium Technicznego w Zborowie na Ukrainie wraz z opiekunami. Odpowiadając na zainteresowania młodych ludzi koncentrujące się wokół kształcenia zawodowego, przygotowano projekt, który umożliwiał zgłębienie tego zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję wymienić się wiadomościami na temat tego, jak przebiega kształcenie zawodowe w ich kraju, jakie zawody były i są popularne, jak wygląda warsztat pracy rzemieślnika. Każdy dzień działań projektowych obfitował w ciekawe wyzwania. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach introligatorskich, graficznych i typograficznych przygotowanych przez Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wzięła udział w grze terenowej pozwalającej poznać zakłady rzemieślnicze na terenie Cieszyna. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa uczestnicy projektu poznali historię krakowskich mistrzów zawodu, zwiedzając podziemia rynku i przemierzając szlak krakowskich rzemieślników. Ciekawym wyzwaniem były zajęcia praktyczne przygotowane przez nauczycieli zawodu z ZST w pracowniach: mechanicznej, elektrycznej, mechatronicznej, odnawialnych źródeł energii czy fryzjerskiej, podczas których młodzież podzielona na kilkuosobowe grupy m.in. zbudowała dwa kolektory (jeden z nich pojechał na Ukrainę) oraz kłódkę symbolizującą polsko-ukraińską przyjaźń. Przedsięwzięcie zakończyła sesja fotograficzna, w której uczniowie wcielili się w przedstawicieli konkretnych zawodów, gromadząc odpowiednie stroje i rekwizyty. W niedługim czasie planowana jest wystawa zdjęć w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych. Warto podkreślić, że projekt pozwolił młodzieży nie tylko na wymianę doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, którego przecież są uczestnikami. Była to okazja do dobrej zabawy, integracji, przełamywania stereotypów, nawiązywania przyjaźni, poznawania kultury i obyczajów obu krajów, np. podczas jednego z wieczorów uczestnicy przygotowali typowe dania kuchni polskiej i ukraińskiej, ujawniając przy okazji swoje kulinarne talenty. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, a polsko – ukraińska współpraca zaowocowała pozytywną energią, która stanie się inspiracją do tworzenia kolejnych projektów. Autorkami tegorocznego są nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie – Lubomira Iskrzycka i Sylwia Tomiczek.

[txt] =>

Został on przygotowany w ramach działalności Fundacji „Możesz wiedzieć więcej” działajacej przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Środki na realizację działań projektowych przekazała Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Uczestnicy przedsięwzięcia to 40-osobowa grupa uczniów z ZST w Cieszynie oraz Kolegium Technicznego w Zborowie na Ukrainie wraz z opiekunami. Odpowiadając na zainteresowania młodych ludzi koncentrujące się wokół kształcenia zawodowego, przygotowano projekt, który umożliwiał zgłębienie tego zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję wymienić się wiadomościami na temat tego, jak przebiega kształcenie zawodowe w ich kraju, jakie zawody były i są popularne, jak wygląda warsztat pracy rzemieślnika. Każdy dzień działań projektowych obfitował w ciekawe wyzwania. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach introligatorskich, graficznych i typograficznych przygotowanych przez Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wzięła udział w grze terenowej pozwalającej poznać zakłady rzemieślnicze na terenie Cieszyna. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa uczestnicy projektu poznali historię krakowskich mistrzów zawodu, zwiedzając podziemia rynku i przemierzając szlak krakowskich rzemieślników. Ciekawym wyzwaniem były zajęcia praktyczne przygotowane przez nauczycieli zawodu z ZST w pracowniach: mechanicznej, elektrycznej, mechatronicznej, odnawialnych źródeł energii czy fryzjerskiej, podczas których młodzież podzielona na kilkuosobowe grupy m.in. zbudowała dwa kolektory (jeden z nich pojechał na Ukrainę) oraz kłódkę symbolizującą polsko-ukraińską przyjaźń. Przedsięwzięcie zakończyła sesja fotograficzna, w której uczniowie wcielili się w przedstawicieli konkretnych zawodów, gromadząc odpowiednie stroje i rekwizyty. W niedługim czasie planowana jest wystawa zdjęć w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych. Warto podkreślić, że projekt pozwolił młodzieży nie tylko na wymianę doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, którego przecież są uczestnikami. Była to okazja do dobrej zabawy, integracji, przełamywania stereotypów, nawiązywania przyjaźni, poznawania kultury i obyczajów obu krajów, np. podczas jednego z wieczorów uczestnicy przygotowali typowe dania kuchni polskiej i ukraińskiej, ujawniając przy okazji swoje kulinarne talenty. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, a polsko – ukraińska współpraca zaowocowała pozytywną energią, która stanie się inspiracją do tworzenia kolejnych projektów. Autorkami tegorocznego są nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie – Lubomira Iskrzycka i Sylwia Tomiczek.

[6] => Niezwykły polsko-ukraiński projekt pod nazwą „Ponadnarodowe sprawy zawodowe” był realizowany pod koniec września br. na terenie Cieszyna, Ustronia i Krakowa. [short_txt] => Niezwykły polsko-ukraiński projekt pod nazwą „Ponadnarodowe sprawy zawodowe” był realizowany pod koniec września br. na terenie Cieszyna, Ustronia i Krakowa. [7] => 2017-10-12 13:15:16 [date_add] => 2017-10-12 13:15:16 [8] => 1507806916 [date_add_stamp] => 1507806916 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-10-25 11:35:49 [data_mod] => 2017-10-25 11:35:49 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_grupowe-zst.jpg [small] => ./files/news/s163x108_grupowe-zst.jpg [full] => ./files/news/s800x600_grupowe-zst.jpg ) [date_create] => 2017-10-12 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1597 [id] => 1597 [1] => 0 [crisis] => [2] => Finał olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu” [name] => Finał olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu” [3] => final-olimpiady-4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu [url] => final-olimpiady-4-minuty-ktore-decyduja-o-zyciu [4] => img7609resize.jpg [5] =>

decydują o życiu”. Celem programu było wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, potrzebne w codziennym życiu. Ważnym założeniem olimpiady jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych, jak również promocja pozytywnych liderów młodzieżowych. Do finału olimpiady zgłosiło się 15 dwuosobowych drużyn szkół ponadgimnazjalnych powiatu, czyli 30 uczniów wraz z opiekunami szkolnymi. Nad przebiegiem zadań konkursowych tak praktycznych, jak i teoretycznych czuwało profesjonalne Jury w składzie: Przewodniczący-Instruktor pierwszej pomocy Janusz Głaz, zaś 4-osobowy zespół Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego reprezentowali: Jan Matuszny-Dyrektor ds. Medycznych, Łucja Staniek-Kierownik ds. Medycznych, Michał Szopa-Ratownik Medyczny i Damian Hawełka-Pielęgniarz Systemu oraz grupa wolontariuszy „Joannici Dzieło Pomocy” z Koordynatorem Oddziału Śląskiego Pawłem Gumpertem-Obst oraz z ratownikami Filipem Fluderem i Dawidem Wilczkiem.
Barbara Kłosowska-Kierownik Biura Promocji Zdrowia, zarazem Koordynator programu powitała uczestników, przedstawiła członków Jury i omówiła procedurę olimpiady oraz oficjalnie otwarła konkursowe zmagania uczniów. Pierwszym etapem programu wylosowanie numerów drużyn, potem wszyscy uczniowie pisali testy i wykonywali zadania praktyczne. Duże ożywienie i ciekawy klimat wprowadzili członkowie jury, symulując zdarzenia w wylosowanych przez uczniów zadaniach, w sposób bardzo urealniony i „prosto z życia wzięty”. Cztery drużyny stanęły do końcowej rywalizacji, w postaci zadań - resuscytacji na fantomach, ale dopiero dogrywka z zadania praktycznego, rozstrzygnęła kolejność miejsc w finale. Wszystkie zadania zostały sprawiedliwie ocenione, a punkty sumiennie zliczone. Uczniowie kilkunastu naszych szkół ponadgimnazjalnych odpowiedzialnie i umiejętnie zdobywali laury, a poziom wiedzy i umiejętności był wyrównany. Uczniowie, jak co roku byli bardzo zaangażowani i przejęci rywalizacją, na twarzach widać było skupienie i rumieńce. Zliczenie wszystkich zdobytych punktów drużyn, pozwoliło ostatecznie wyłonić zwycięzców. Najbardziej wyczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników przez Barbarę Kłosowską oraz wręczenie atrakcyjnych nagród laureatom przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, który pogratulował zwycięzcom życząc im dalszych sukcesów. Dyplomy z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali także wraz z podziękowaniem za zaangażowanie, opiekunowie szkolni oraz członkowie Jury.

WYNIKI OLIMPIADY 2017:

I Miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. MZC w Cieszynie, w składzie: Natalia Szostok i Kamil Kurowski pod opieką katechety Janusza Lercha

II Miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle im. W. Reymonta w Wiśle, w składzie : Joanna Lazar i Oktawia Szymańska pod opieką nauczyciela Janiny Podżorskiej

III Miejsce zdobyła drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, w składzie: Magdalena Szlauer i Wiktoria Zochorek pod opieką nauczyciela Renaty Fober

IV Miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych w Międzyświeciu, w składzie: Karolina Greń i Monika Herzyk pod opieką pedagoga Barbary Pasieki

V Miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle, w składzie: Kamila Małyjurek i Karolina Matuszny pod opieką nauczyciela Janiny Podżorskiej

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom oraz członkom Jury !

 

[txt] =>

decydują o życiu”. Celem programu było wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, potrzebne w codziennym życiu. Ważnym założeniem olimpiady jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych, jak również promocja pozytywnych liderów młodzieżowych. Do finału olimpiady zgłosiło się 15 dwuosobowych drużyn szkół ponadgimnazjalnych powiatu, czyli 30 uczniów wraz z opiekunami szkolnymi. Nad przebiegiem zadań konkursowych tak praktycznych, jak i teoretycznych czuwało profesjonalne Jury w składzie: Przewodniczący-Instruktor pierwszej pomocy Janusz Głaz, zaś 4-osobowy zespół Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego reprezentowali: Jan Matuszny-Dyrektor ds. Medycznych, Łucja Staniek-Kierownik ds. Medycznych, Michał Szopa-Ratownik Medyczny i Damian Hawełka-Pielęgniarz Systemu oraz grupa wolontariuszy „Joannici Dzieło Pomocy” z Koordynatorem Oddziału Śląskiego Pawłem Gumpertem-Obst oraz z ratownikami Filipem Fluderem i Dawidem Wilczkiem.
Barbara Kłosowska-Kierownik Biura Promocji Zdrowia, zarazem Koordynator programu powitała uczestników, przedstawiła członków Jury i omówiła procedurę olimpiady oraz oficjalnie otwarła konkursowe zmagania uczniów. Pierwszym etapem programu wylosowanie numerów drużyn, potem wszyscy uczniowie pisali testy i wykonywali zadania praktyczne. Duże ożywienie i ciekawy klimat wprowadzili członkowie jury, symulując zdarzenia w wylosowanych przez uczniów zadaniach, w sposób bardzo urealniony i „prosto z życia wzięty”. Cztery drużyny stanęły do końcowej rywalizacji, w postaci zadań - resuscytacji na fantomach, ale dopiero dogrywka z zadania praktycznego, rozstrzygnęła kolejność miejsc w finale. Wszystkie zadania zostały sprawiedliwie ocenione, a punkty sumiennie zliczone. Uczniowie kilkunastu naszych szkół ponadgimnazjalnych odpowiedzialnie i umiejętnie zdobywali laury, a poziom wiedzy i umiejętności był wyrównany. Uczniowie, jak co roku byli bardzo zaangażowani i przejęci rywalizacją, na twarzach widać było skupienie i rumieńce. Zliczenie wszystkich zdobytych punktów drużyn, pozwoliło ostatecznie wyłonić zwycięzców. Najbardziej wyczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników przez Barbarę Kłosowską oraz wręczenie atrakcyjnych nagród laureatom przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, który pogratulował zwycięzcom życząc im dalszych sukcesów. Dyplomy z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali także wraz z podziękowaniem za zaangażowanie, opiekunowie szkolni oraz członkowie Jury.

WYNIKI OLIMPIADY 2017:

I Miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. MZC w Cieszynie, w składzie: Natalia Szostok i Kamil Kurowski pod opieką katechety Janusza Lercha

II Miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle im. W. Reymonta w Wiśle, w składzie : Joanna Lazar i Oktawia Szymańska pod opieką nauczyciela Janiny Podżorskiej

III Miejsce zdobyła drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, w składzie: Magdalena Szlauer i Wiktoria Zochorek pod opieką nauczyciela Renaty Fober

IV Miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych w Międzyświeciu, w składzie: Karolina Greń i Monika Herzyk pod opieką pedagoga Barbary Pasieki

V Miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle, w składzie: Kamila Małyjurek i Karolina Matuszny pod opieką nauczyciela Janiny Podżorskiej

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom oraz członkom Jury !

 

[6] => Tegoroczna, szósta już edycja olimpiady, miała swój finał 11 października w sali sesyjnej naszego starostwa. Odbywała się w ramach ewaluacji cyklicznego programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które [short_txt] => Tegoroczna, szósta już edycja olimpiady, miała swój finał 11 października w sali sesyjnej naszego starostwa. Odbywała się w ramach ewaluacji cyklicznego programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które [7] => 2017-10-12 10:49:54 [date_add] => 2017-10-12 10:49:54 [8] => 1507798194 [date_add_stamp] => 1507798194 [9] => pl [lang] => pl [10] => 51 [id_user] => 51 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-06 12:44:13 [data_mod] => 2017-12-06 12:44:13 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img7609resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img7609resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img7609resize.jpg ) [date_create] => 2017-10-12 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X