Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1654 [id] => 1654 [1] => 0 [crisis] => [2] => Rusza nabór projektów do konkursu ARP Games [name] => Rusza nabór projektów do konkursu ARP Games [3] => rusza-nabor-projektow-do-konkursu-arp-games [url] => rusza-nabor-projektow-do-konkursu-arp-games [4] => img0383a.jpg [5] =>

 Konkurs jest adresowany do utalentowanych twórców gier, potrzebujących pomocy w rozwinięciu skrzydeł. Co najmniej dwuosobowy zespół zgłasza projekt na dowolnym etapie realizacji, tworzony na dowolną platformę. Następnie ocenia go niezależne jury składające się z mentorów - weteranów branży gier wideo z całego świata. Najlepsi dostają się do pierwszego etapu konkursu, w którym przez trzy miesiące pod okiem mentora, pracują nad grywalnym demo. ARP Games przekazuje im do 20 tys. zł stypendium, dostęp do sprzętu, oprogramowanie, przestrzenie biurowe oraz specjalistyczne szkolenia.

Po trzech miesiącach jurorzy wyłaniają trzy najlepsze zespoły, które dokonały największych postępów w swoim projekcie. Finaliści zakładają spółki i otrzymują 50 tys. zł dofinansowania na dalsze tworzenie gry. ARP Games oferuje również pomoc w promocji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów dla zespołów.

- Nasi finaliści wyjeżdżają z nami na najważniejsze targi w branży, gdzie prezentują swoją grę, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenia - podkreśla dr Remigiusz Kopoczek, prezes ARP Games - udział w konkursie umożliwia im rozwinięcie skrzydeł pod okiem najlepszych w swoim fachu.

Do tej pory ARP Games ogłosiło dwie edycje konkursów. Z pierwszej edycji najlepszymi okazali się twórcy takich gier jak Hexiles (strategia połączona z kolekcjonerską grą karcianą zainspirowana mitologią), Weakless (artystyczna gra o dwójce wędrowców: niewidomego i niesłyszącego, którzy wspólnie pokonują przeszkody) i What if? (gra przygodowa, w której gracz podejmuje decyzje prowadzące do jednego z wielu zakończeń). Wyniki drugiej edycji będą znane jeszcze w styczniu.

Więcej informacji o konkursie na www.arpgames.pl

[txt] =>

 Konkurs jest adresowany do utalentowanych twórców gier, potrzebujących pomocy w rozwinięciu skrzydeł. Co najmniej dwuosobowy zespół zgłasza projekt na dowolnym etapie realizacji, tworzony na dowolną platformę. Następnie ocenia go niezależne jury składające się z mentorów - weteranów branży gier wideo z całego świata. Najlepsi dostają się do pierwszego etapu konkursu, w którym przez trzy miesiące pod okiem mentora, pracują nad grywalnym demo. ARP Games przekazuje im do 20 tys. zł stypendium, dostęp do sprzętu, oprogramowanie, przestrzenie biurowe oraz specjalistyczne szkolenia.

Po trzech miesiącach jurorzy wyłaniają trzy najlepsze zespoły, które dokonały największych postępów w swoim projekcie. Finaliści zakładają spółki i otrzymują 50 tys. zł dofinansowania na dalsze tworzenie gry. ARP Games oferuje również pomoc w promocji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów dla zespołów.

- Nasi finaliści wyjeżdżają z nami na najważniejsze targi w branży, gdzie prezentują swoją grę, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenia - podkreśla dr Remigiusz Kopoczek, prezes ARP Games - udział w konkursie umożliwia im rozwinięcie skrzydeł pod okiem najlepszych w swoim fachu.

Do tej pory ARP Games ogłosiło dwie edycje konkursów. Z pierwszej edycji najlepszymi okazali się twórcy takich gier jak Hexiles (strategia połączona z kolekcjonerską grą karcianą zainspirowana mitologią), Weakless (artystyczna gra o dwójce wędrowców: niewidomego i niesłyszącego, którzy wspólnie pokonują przeszkody) i What if? (gra przygodowa, w której gracz podejmuje decyzje prowadzące do jednego z wielu zakończeń). Wyniki drugiej edycji będą znane jeszcze w styczniu.

Więcej informacji o konkursie na www.arpgames.pl

[6] => Nawet do 100 tys. zł wsparcia mogą otrzymać najlepsze zespoły projektujące gry wideo. ARP Games ogłasza trzecią edycję konkursu. Termin zgłaszania pomysłów mija 31 stycznia 2018 r. [short_txt] => Nawet do 100 tys. zł wsparcia mogą otrzymać najlepsze zespoły projektujące gry wideo. ARP Games ogłasza trzecią edycję konkursu. Termin zgłaszania pomysłów mija 31 stycznia 2018 r. [7] => 2018-01-04 07:31:28 [date_add] => 2018-01-04 07:31:28 [8] => 1515047488 [date_add_stamp] => 1515047488 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-01-04 07:33:39 [data_mod] => 2018-01-04 07:33:39 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img0383a.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img0383a.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img0383a.jpg ) [date_create] => 2018-01-04 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1653 [id] => 1653 [1] => 0 [crisis] => [2] => Świąteczny „Stalmach” [name] => Świąteczny „Stalmach” [3] => swiateczny-stalmach [url] => swiateczny-stalmach [4] => wiedenresize.jpg [5] =>

udała się do Wiednia na świąteczny jarmark, a także zwiedziła katedrę św. Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z kolei chór szkolny udał się do Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, by kolędować wspólnie z pensjonariuszami. Natomiast tuż przed Świętami społeczność szkolna zgromadziła się na przygotowanych przez uczniów jasełkach, uświetnionych także śpiewem chóru. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wigilijki klasowe, w trakcie których prezentowali przygotowane wcześniej kolędy oraz wspólnie zasiedli przy świątecznym stole.

[txt] =>

udała się do Wiednia na świąteczny jarmark, a także zwiedziła katedrę św. Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z kolei chór szkolny udał się do Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, by kolędować wspólnie z pensjonariuszami. Natomiast tuż przed Świętami społeczność szkolna zgromadziła się na przygotowanych przez uczniów jasełkach, uświetnionych także śpiewem chóru. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wigilijki klasowe, w trakcie których prezentowali przygotowane wcześniej kolędy oraz wspólnie zasiedli przy świątecznym stole.

[6] => W tradycję Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle wpisały się przedświąteczne inicjatywy uczniów i nauczycieli. By odczuć bożonarodzeniową atmosferę, grupa młodzieży wraz z opiekunami [short_txt] => W tradycję Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle wpisały się przedświąteczne inicjatywy uczniów i nauczycieli. By odczuć bożonarodzeniową atmosferę, grupa młodzieży wraz z opiekunami [7] => 2018-01-02 08:07:49 [date_add] => 2018-01-02 08:07:49 [8] => 1514876869 [date_add_stamp] => 1514876869 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-01-03 07:35:52 [data_mod] => 2018-01-03 07:35:52 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_wiedenresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_wiedenresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_wiedenresize.jpg ) [date_create] => 2018-01-02 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1652 [id] => 1652 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty [name] => Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty [3] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty [url] => nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty [4] => [img] => [5] =>

na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

 

[txt] =>

na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty (zwanej dalej komisją) złożone w w/w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami. Do w/w wyłączeń stosuje się także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Do komisji może przystąpić osoba, która:

• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,

• posiada obywatelstwo polskie,

• ma nieposzlakowaną opinię,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu zgłoszenia) do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15:00. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty”.

W skład komisji wchodzą maksymalnie 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu się do udziału w komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o wynikach naboru do komisji umieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel.: 33/ 4777 119, e–mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl, a.ogierman@pcpr.cieszyn.pl

 

[6] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego [short_txt] => W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego [7] => 2017-12-29 12:00:41 [date_add] => 2017-12-29 12:00:41 [8] => 1514545241 [date_add_stamp] => 1514545241 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.153 [IP] => 83.4.234.153 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-29 12:26:40 [data_mod] => 2017-12-29 12:26:40 [date_create] => 2017-12-29 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1651 [id] => 1651 [1] => 0 [crisis] => [2] => Budżet na rok 2018 [name] => Budżet na rok 2018 [3] => budzet-na-rok-2018 [url] => budzet-na-rok-2018 [4] => [img] => [5] =>

Najważniejsze aspekty budżetu na 2018 rok

Wskaźnik wydatków majątkowych (51,9 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 25,3%                  (2017 – 22,1 % 40,3 mln zł).

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 oświata:
a) zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,2 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
b) dokończenie zadania „unijnego” - Pracownie zawodowe - 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych 994 tys. zł, w tym 845 tys. zł środki unijne,
c) wymiana instalacji elektrycznej w I LO Osuchowskiego, plan 425 tys. zł - II etap
d) oprojektowanie budowy hali sportowej dla II LO w Cieszynie oraz termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – łączny plan – 110 tys. zł,
e) remonty w 8 szkołach i placówkach szkolnych – łączny plan 174 tys. zł,

 drogi powiatowe:
a) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – przewidywany koszt 11,4 mln zł, z czego
w 2018 r. planuje się zrealizować I etap prac drogowych (5.064 tys. zł) – dofinansowanie
w wys. 9,16 mln zł w ramach programu INTERREG,
b) Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, - plan
6.987 tys. zł,
c) Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, - plan
2.528 tys. zł,
d) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach –- plan 2.660 tys. zł,
e) Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach – plan 1200 tys. zł,
f) opracowanie 10 dokumentacji projektowych, które przygotują do modernizacji mosty i drogi – łączny plan 1.130 tys. zł.

 pomoc społeczna:
a) Termomodernizacje wybranych obiektów pomocy społecznej – plan 7.650 tys. zł, w tym NFOŚiGW 6.885 tys. zł
b) Adaptacja strychu + inne roboty budowlane w filii DPS Pogórze w Kończycach Małych – plan
300 tys. zł

 Ponadto zaplanowano 5 mln zł na nakładki na drogach powiatowych.                                               (o 2 mln więcej, niż w latach 2016 -2017)

Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 16,5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 8,2 mln zł.

Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

[txt] =>

Najważniejsze aspekty budżetu na 2018 rok

Wskaźnik wydatków majątkowych (51,9 mln zł) do ogółu wydatków wynosi 25,3%                  (2017 – 22,1 % 40,3 mln zł).

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych:

 oświata:
a) zadanie unijne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (I LO, II LO, ZSB i CKPiZ) 8,2 mln zł, w tym 6,3 mln – środki unijne
b) dokończenie zadania „unijnego” - Pracownie zawodowe - 36 pracowni w 9 szkołach zawodowych 994 tys. zł, w tym 845 tys. zł środki unijne,
c) wymiana instalacji elektrycznej w I LO Osuchowskiego, plan 425 tys. zł - II etap
d) oprojektowanie budowy hali sportowej dla II LO w Cieszynie oraz termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie – łączny plan – 110 tys. zł,
e) remonty w 8 szkołach i placówkach szkolnych – łączny plan 174 tys. zł,

 drogi powiatowe:
a) Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – przewidywany koszt 11,4 mln zł, z czego
w 2018 r. planuje się zrealizować I etap prac drogowych (5.064 tys. zł) – dofinansowanie
w wys. 9,16 mln zł w ramach programu INTERREG,
b) Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S – ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km, - plan
6.987 tys. zł,
c) Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S – ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km, - plan
2.528 tys. zł,
d) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Stalmacha w Kaczycach –- plan 2.660 tys. zł,
e) Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Cieszyńska w Zamarskach – plan 1200 tys. zł,
f) opracowanie 10 dokumentacji projektowych, które przygotują do modernizacji mosty i drogi – łączny plan 1.130 tys. zł.

 pomoc społeczna:
a) Termomodernizacje wybranych obiektów pomocy społecznej – plan 7.650 tys. zł, w tym NFOŚiGW 6.885 tys. zł
b) Adaptacja strychu + inne roboty budowlane w filii DPS Pogórze w Kończycach Małych – plan
300 tys. zł

 Ponadto zaplanowano 5 mln zł na nakładki na drogach powiatowych.                                               (o 2 mln więcej, niż w latach 2016 -2017)

Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 16,5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową, dotacje z Powiatów i Gmin w wys. 8,2 mln zł.

Zarezerwowano 320 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

[6] => Uchwalony po raz 20-ty budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 200 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 205 mln zł i jest wyższy od budżetu 2017 o 22 mln zł. [short_txt] => Uchwalony po raz 20-ty budżet Powiatu Cieszyńskiego, wynosi po stronie prognozowanych dochodów 200 mln zł, a po stronie planowanych wydatków 205 mln zł i jest wyższy od budżetu 2017 o 22 mln zł. [7] => 2017-12-28 07:37:13 [date_add] => 2017-12-28 07:37:13 [8] => 1514443033 [date_add_stamp] => 1514443033 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 83.4.234.153 [IP] => 83.4.234.153 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-29 11:58:07 [data_mod] => 2017-12-29 11:58:07 [date_create] => 2017-12-28 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1650 [id] => 1650 [1] => 0 [crisis] => [2] => Konkurs z pomocy społecznej [name] => Konkurs z pomocy społecznej [3] => konkurs-z-pomocy-spolecznej [url] => konkurs-z-pomocy-spolecznej [4] => [img] => [5] =>

Uchwałą nr 776/ZP/V/17 z dnia 21 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 

[txt] =>

Uchwałą nr 776/ZP/V/17 z dnia 21 grudnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert 

[6] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018 [short_txt] => Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2018 [7] => 2017-12-22 08:02:56 [date_add] => 2017-12-22 08:02:56 [8] => 1513926176 [date_add_stamp] => 1513926176 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-27 08:04:49 [data_mod] => 2017-12-27 08:04:49 [date_create] => 2017-12-22 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1647 [id] => 1647 [1] => 0 [crisis] => [2] => W rytm kolędy [name] => W rytm kolędy [3] => w-rytm-koledy [url] => w-rytm-koledy [4] => img8280resize.jpg [5] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowali m.in. Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Dyrektor ZPSWR Agnieszka Kozioł. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[txt] =>

gości do wspólnego stołu. W przygotowanie tej szczególnej wigilii zaangażowana jest cała szkoła. Uczestniczą w niej co roku przyjaciele placówki. W tym też dniu nie może zabraknąć życzeń i podziękowań, które do wszystkich skierowali m.in. Starosta Cieszyński Janusz Król oraz Dyrektor ZPSWR Agnieszka Kozioł. Po części oficjalnej uczniowie, nauczyciele oraz goście zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem w rytm kolędy...

 

[6] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [short_txt] => Kolędowanie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ma zawsze wyjątkowy charakter. Wychowankowie placówki prezentują piękne jasełka, a następnie zapraszają wszystkich [7] => 2017-12-19 09:33:51 [date_add] => 2017-12-19 09:33:51 [8] => 1513672431 [date_add_stamp] => 1513672431 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-19 11:40:16 [data_mod] => 2017-12-19 11:40:16 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img8280resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img8280resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img8280resize.jpg ) [date_create] => 2017-12-19 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1649 [id] => 1649 [1] => 0 [crisis] => [2] => Finał Akademii Ruchu [name] => Finał Akademii Ruchu [3] => final-akademii-ruchu [url] => final-akademii-ruchu [4] => 8648glowneresize.jpg [5] =>

Program obejmował różnorodne typy zajęć, były to: aerobic, zumba i pilates. Zajęcia umożliwiły udział, aż 300 osobom z naszego powiatu. Uczestnikom regularnie ćwiczącym, gratulujemy zaangażowania i dobrej frekwencji. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za bezpłatne udostępnianie sal gimnastycznych.

[txt] =>

Program obejmował różnorodne typy zajęć, były to: aerobic, zumba i pilates. Zajęcia umożliwiły udział, aż 300 osobom z naszego powiatu. Uczestnikom regularnie ćwiczącym, gratulujemy zaangażowania i dobrej frekwencji. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za bezpłatne udostępnianie sal gimnastycznych.

[6] => Zakończyła się kolejna, jesienna edycja, cieszącej się zainteresowaniem "Akademii Ruchu", w ramach której, odbywały się bezpłatne zajęcia, cztery razy w tygodniu. [short_txt] => Zakończyła się kolejna, jesienna edycja, cieszącej się zainteresowaniem "Akademii Ruchu", w ramach której, odbywały się bezpłatne zajęcia, cztery razy w tygodniu. [7] => 2017-12-19 07:36:41 [date_add] => 2017-12-19 07:36:41 [8] => 1513665401 [date_add_stamp] => 1513665401 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-21 08:24:46 [data_mod] => 2017-12-21 08:24:46 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_8648glowneresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_8648glowneresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_8648glowneresize.jpg ) [date_create] => 2017-12-19 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1646 [id] => 1646 [1] => 0 [crisis] => [2] => Ku pamięci poległych górników... [name] => Ku pamięci poległych górników... [3] => ku-pamieci-poleglych-gornikow... [url] => ku-pamieci-poleglych-gornikow... [4] => 2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [5] =>

śląskiego, w tym uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie „Szybina” reprezentując Powiat Cieszyński ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z górników – Zenona Zająca zastrzelonego w czasie pacyfikacji kopalni, swój bieg rozpoczęli przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, by o godz. 11 u zbiegu ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej spotkać się z innymi uczestnikami biegu, skąd cała grupa, pobiegła pod Pomnik Krzyż Górników przy kopalni „Wujek”.
W dniu 16.12.1981 roku doszło do krwawej pacyfikacji kopalni „Wujek”. Zginęło wtedy 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Pacyfikacja „Wujka” była największą tragedią stanu wojennego. Nazwiska tych, którzy zginęli powinny zapisać się na trwałe w historii Polski. Poprzez udział w biegu chcieliśmy wyrazić swą wdzięczność za męstwo i poświęcenie poległych górników dla Ojczyzny.
Udział uczniów ZS im. Wł. Szybińskiego w uroczystościach mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Cieszyńskiego.
 

[txt] =>

śląskiego, w tym uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczniowie „Szybina” reprezentując Powiat Cieszyński ubrani w koszulkę z wizerunkiem jednego z górników – Zenona Zająca zastrzelonego w czasie pacyfikacji kopalni, swój bieg rozpoczęli przy Kościele pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, by o godz. 11 u zbiegu ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej spotkać się z innymi uczestnikami biegu, skąd cała grupa, pobiegła pod Pomnik Krzyż Górników przy kopalni „Wujek”.
W dniu 16.12.1981 roku doszło do krwawej pacyfikacji kopalni „Wujek”. Zginęło wtedy 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Pacyfikacja „Wujka” była największą tragedią stanu wojennego. Nazwiska tych, którzy zginęli powinny zapisać się na trwałe w historii Polski. Poprzez udział w biegu chcieliśmy wyrazić swą wdzięczność za męstwo i poświęcenie poległych górników dla Ojczyzny.
Udział uczniów ZS im. Wł. Szybińskiego w uroczystościach mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Cieszyńskiego.
 

[6] => W 36 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – 16.12.2017 r. odbyła się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. W biegu wzięło udział blisko 500 uczniów wraz z opiekunami z 47 szkół z całego woj. [short_txt] => W 36 rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” – 16.12.2017 r. odbyła się piąta edycja Biegu Dziewięciu Górników. W biegu wzięło udział blisko 500 uczniów wraz z opiekunami z 47 szkół z całego woj. [7] => 2017-12-18 09:21:44 [date_add] => 2017-12-18 09:21:44 [8] => 1513585304 [date_add_stamp] => 1513585304 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2017-12-18 10:00:06 [data_mod] => 2017-12-18 10:00:06 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2534875716006765666898137501143862480047948nresize.jpg ) [date_create] => 2017-12-18 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X