Facebook_icon
zoom in zoom out high contrast
A A A
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Kategorie


Mapka powiatuArray ( [0] => Array ( [0] => 1706 [id] => 1706 [1] => 0 [crisis] => [2] => Otwarci na współpracę [name] => Otwarci na współpracę [3] => otwarci-na-wspolprace [url] => otwarci-na-wspolprace [4] => img9071resize.jpg [5] =>

Umowa przewiduje, między innymi, promowanie przez sygnatariuszy idei, wśród których znajduje się kilka cieszyńskich instytucji, transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, prowadzenie działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego partnerów, w tym świadczenia usług eksperckich ze strony pracowników UŚ.

Bezpośrednim realizatorem porozumienia będzie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ze strony Powiatu Cieszyńskiego swoje podpisy złożyli, Janusz Król – Starosta Cieszyński oraz Maria Cieślar – Wicestarosta Cieszyński. Stronę uniwersytecką reprezentował prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

[txt] =>

Umowa przewiduje, między innymi, promowanie przez sygnatariuszy idei, wśród których znajduje się kilka cieszyńskich instytucji, transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, prowadzenie działań mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego partnerów, w tym świadczenia usług eksperckich ze strony pracowników UŚ.

Bezpośrednim realizatorem porozumienia będzie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ze strony Powiatu Cieszyńskiego swoje podpisy złożyli, Janusz Król – Starosta Cieszyński oraz Maria Cieślar – Wicestarosta Cieszyński. Stronę uniwersytecką reprezentował prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

[6] => W dniu 14 marca, podczas dni otwartych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. [short_txt] => W dniu 14 marca, podczas dni otwartych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. [7] => 2018-03-14 13:34:01 [date_add] => 2018-03-14 13:34:01 [8] => 1521030841 [date_add_stamp] => 1521030841 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 13:40:16 [data_mod] => 2018-03-14 13:40:16 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_img9071resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_img9071resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_img9071resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [1] => Array ( [0] => 1705 [id] => 1705 [1] => 0 [crisis] => [2] => Międzynarodowe rozmowy o zdrowiu, środowisku i życiu w LO Wisła [name] => Międzynarodowe rozmowy o zdrowiu, środowisku i życiu w LO Wisła [3] => miedzynarodowe-rozmowy-o-zdrowiu-srodowisku-i-zyciu-w-lo-wisla [url] => miedzynarodowe-rozmowy-o-zdrowiu-srodowisku-i-zyciu-w-lo-wisla [4] => erasmus-1resize.jpg [5] =>

Erasmus+. Spotkanie w wiślańskim Liceum było pierwszym z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environment and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzonymi w swoich krajach badaniami i analizami dotyczącymi przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wody czy hałasu oraz ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie dyskutowali także nad przyczynami tych zanieczyszczeń i możliwościami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli biologii i geografii wiślańskiego Liceum pobudzały również wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą sieć połączeń oraz zależności ekologiczno-środwiskowo-zdrowotnych.
Podczas spotkania z Burmistrzem miasta, panem Tomaszem Bujokiem, uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z działaniami niwelującymi zanieczyszczenie powietrza i wody w gminie Wisła.
Młodzież zwiedziła także elektrownię szczytowo-pompową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapoznać się z produkcją „zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i ekologiczne źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleśnictwa Wisła, związanymi z przebudową lasów w Beskidach, reintrodukcją głuszca oraz edukacją ekologiczną prowadzoną dla mieszkańców regionu.
Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwiedzanie miasta, aktywność sportową oraz gry i zabawy.
Uczestnicy projektu już przygotowują się do kolejnego spotkania, które się odbędzie w maju na Węgrzech.

[txt] =>

Erasmus+. Spotkanie w wiślańskim Liceum było pierwszym z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environment and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzonymi w swoich krajach badaniami i analizami dotyczącymi przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wody czy hałasu oraz ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Uczniowie dyskutowali także nad przyczynami tych zanieczyszczeń i możliwościami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez nauczycieli biologii i geografii wiślańskiego Liceum pobudzały również wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą sieć połączeń oraz zależności ekologiczno-środwiskowo-zdrowotnych.
Podczas spotkania z Burmistrzem miasta, panem Tomaszem Bujokiem, uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z działaniami niwelującymi zanieczyszczenie powietrza i wody w gminie Wisła.
Młodzież zwiedziła także elektrownię szczytowo-pompową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapoznać się z produkcją „zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i ekologiczne źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleśnictwa Wisła, związanymi z przebudową lasów w Beskidach, reintrodukcją głuszca oraz edukacją ekologiczną prowadzoną dla mieszkańców regionu.
Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwiedzanie miasta, aktywność sportową oraz gry i zabawy.
Uczestnicy projektu już przygotowują się do kolejnego spotkania, które się odbędzie w maju na Węgrzech.

[6] => Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, Słowacji i Węgier dyskutowali nad wpływem warunków środowiska na nasze zdrowie i życie podczas tygodniowego spotkania, zorganizowanego w ramach [short_txt] => Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, Słowacji i Węgier dyskutowali nad wpływem warunków środowiska na nasze zdrowie i życie podczas tygodniowego spotkania, zorganizowanego w ramach [7] => 2018-03-14 11:29:50 [date_add] => 2018-03-14 11:29:50 [8] => 1521023390 [date_add_stamp] => 1521023390 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 11:32:31 [data_mod] => 2018-03-14 11:32:31 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_erasmus-1resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_erasmus-1resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_erasmus-1resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [2] => Array ( [0] => 1704 [id] => 1704 [1] => 0 [crisis] => [2] => Uroczystość PRYMUS 2018 [name] => Uroczystość PRYMUS 2018 [3] => uroczystosc-prymus-2018 [url] => uroczystosc-prymus-2018 [4] => prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [5] =>

Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.
Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste otwarcie sześciu specjalistycznych, nowoczesnych pracowni przedmiotowych z branży elektronicznej i samochodowej. Pracownie powstały dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Powiat Cieszyński i Fundusze Unii Europejskiej w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, pod nazwą: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Kasztura starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Michał Rajwa zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Mirosław Sitko Burmistrz Skoczowa, Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, Aldona Setnicka Przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzem spotkania był Dyrektor ZSTiO w Skoczowie pan Tadeusz Gaś.
Dyrektor, w przemówieniu powitalnym, podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mówił o istotnym aspekcie motywowania uczniów do nauki, jakim jest szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wspierając się filmem reklamowym, przygotowanym przez uczniów ZSTiO, uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i fototechnik, przedstawił gościom szczegółowe informacje o wyposażeniu i profilu działań sześciu nowych pracowni zawodowych: pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni montażu układów elektronicznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
Kończąc swą prezentację, z nieukrywaną dumą poinformował zebranych gości, iż łączny koszt utworzenia tych nowoczesnych laboratoriów zawodowych wyniósł prawie dwa miliony złotych. Wyraził także swe przekonanie, że zmodernizowana baza dydaktyczna wpłynie na podniesienie kwalifikacji i przyczyni się do rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.
Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dodatkowo pan Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie.
Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Patrycja Kumorek, Justyna Olszar, Natalia Kuczera, Karolina Haratyk, Sonia Zorychta, Natalia Madzia, Patrycja Lapczyk i Łukasz Sodowski. W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Jakub Czepczor, Aneta Dyczek, Klaudia Wilczak, Marcin Antonik, Dawid Lubiński, Krystian Holubek, Romana Gazda, Oskar Kotuszyński, Julia Dziedzic, Natalia Kuczera, Robert Waliczek, Damian Kuczera, Kamil Marchewka, Jakub Pietrasina, Aleksy Adamczyk i Maciej Byrtek.

[txt] =>

Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.
Podczas spotkania nastąpiło także uroczyste otwarcie sześciu specjalistycznych, nowoczesnych pracowni przedmiotowych z branży elektronicznej i samochodowej. Pracownie powstały dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Powiat Cieszyński i Fundusze Unii Europejskiej w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, pod nazwą: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Kasztura starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Ludwik Kuboszek Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Michał Rajwa zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Mirosław Sitko Burmistrz Skoczowa, Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, Aldona Setnicka Przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzem spotkania był Dyrektor ZSTiO w Skoczowie pan Tadeusz Gaś.
Dyrektor, w przemówieniu powitalnym, podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Mówił o istotnym aspekcie motywowania uczniów do nauki, jakim jest szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wspierając się filmem reklamowym, przygotowanym przez uczniów ZSTiO, uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i fototechnik, przedstawił gościom szczegółowe informacje o wyposażeniu i profilu działań sześciu nowych pracowni zawodowych: pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracowni montażu układów elektronicznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz pracowni mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
Kończąc swą prezentację, z nieukrywaną dumą poinformował zebranych gości, iż łączny koszt utworzenia tych nowoczesnych laboratoriów zawodowych wyniósł prawie dwa miliony złotych. Wyraził także swe przekonanie, że zmodernizowana baza dydaktyczna wpłynie na podniesienie kwalifikacji i przyczyni się do rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.
Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dodatkowo pan Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie.
Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Patrycja Kumorek, Justyna Olszar, Natalia Kuczera, Karolina Haratyk, Sonia Zorychta, Natalia Madzia, Patrycja Lapczyk i Łukasz Sodowski. W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Jakub Czepczor, Aneta Dyczek, Klaudia Wilczak, Marcin Antonik, Dawid Lubiński, Krystian Holubek, Romana Gazda, Oskar Kotuszyński, Julia Dziedzic, Natalia Kuczera, Robert Waliczek, Damian Kuczera, Kamil Marchewka, Jakub Pietrasina, Aleksy Adamczyk i Maciej Byrtek.

[6] => W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dziewiętnasty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. [short_txt] => W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dziewiętnasty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. [7] => 2018-03-14 10:48:08 [date_add] => 2018-03-14 10:48:08 [8] => 1521020888 [date_add_stamp] => 1521020888 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 11:10:58 [data_mod] => 2018-03-14 11:10:58 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [small] => ./files/news/s163x108_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg [full] => ./files/news/s800x600_prymus-2018-zstio-w-skoczowie-20resize.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [3] => Array ( [0] => 1703 [id] => 1703 [1] => 0 [crisis] => [2] => Sztandar dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński [name] => Sztandar dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński [3] => sztandar-dla-zwiazku-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-okreg-slask-cieszynski [url] => sztandar-dla-zwiazku-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-okreg-slask-cieszynski [4] => 2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [5] =>

Zakup sztandaru wsparł finansowo Powiat Cieszyński. W intencji Żołnierzy Wyklętych ze Zgrupowania mjr. Henryka Flamego „Bartka” w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli została odprawiona Msza św. Sztandar poświęcił ks. Ppłk. Mariusz Antczak przekazując go prezesowi Okręgu Zbigniewowi Chmielniakowi. Uroczystość uświetniło wręczenie awansów wojskowych na wyższe stopnie oficerskie dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Na stopień Majora Stanisława Turskiego i na stopień Porucznika Stefana Sieklińskiego oraz wyróżnieniem ich Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty nominacji wręczył obu Oficerom minister Stanisław Szwed. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i na Rondzie Żołnierzy Wyklętych złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera filmu „Obława” poświęconego pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pod dowództwem Henryka Flamego "Bartka" w latach 1945-1947 na terenach Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny podjęli walkę z okupantem komunistycznym w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Powiatu Cieszyńskiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, Członków Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Tadeusza Mendrka oraz Janusza Dziedzica, a także Radnego Powiatu Krzysztofa Neściora.

[txt] =>

Zakup sztandaru wsparł finansowo Powiat Cieszyński. W intencji Żołnierzy Wyklętych ze Zgrupowania mjr. Henryka Flamego „Bartka” w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli została odprawiona Msza św. Sztandar poświęcił ks. Ppłk. Mariusz Antczak przekazując go prezesowi Okręgu Zbigniewowi Chmielniakowi. Uroczystość uświetniło wręczenie awansów wojskowych na wyższe stopnie oficerskie dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Na stopień Majora Stanisława Turskiego i na stopień Porucznika Stefana Sieklińskiego oraz wyróżnieniem ich Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty nominacji wręczył obu Oficerom minister Stanisław Szwed. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i na Rondzie Żołnierzy Wyklętych złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera filmu „Obława” poświęconego pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pod dowództwem Henryka Flamego "Bartka" w latach 1945-1947 na terenach Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny podjęli walkę z okupantem komunistycznym w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja Powiatu Cieszyńskiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwika Kuboszka, Członków Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Tadeusza Mendrka oraz Janusza Dziedzica, a także Radnego Powiatu Krzysztofa Neściora.

[6] => Wyjątkowy charakter miała uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, która odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach. [short_txt] => Wyjątkowy charakter miała uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, która odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach. [7] => 2018-03-14 10:32:55 [date_add] => 2018-03-14 10:32:55 [8] => 1521019975 [date_add_stamp] => 1521019975 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-14 10:37:55 [data_mod] => 2018-03-14 10:37:55 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [small] => ./files/news/s163x108_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg [full] => ./files/news/s800x600_2857650016046726629024613717508765163243867n.jpg ) [date_create] => 2018-03-14 [edu] => ) [4] => Array ( [0] => 1694 [id] => 1694 [1] => 0 [crisis] => [2] => Apel pod Wałką [name] => Apel pod Wałką [3] => apel-pod-walka [url] => apel-pod-walka [4] => walka18a2-kopia.jpg [5] =>

  na

                                                                  UROCZYSTY APEL

poświęcony pamięci
24 żołnierzy ZWZ AK
zamordowanych
przez hitlerowskiego okupanta

Program uroczystości:
rozpoczęcie apelu,
odśpiewanie hymnu państwowego
przemówienie Burmistrza Miasta
przemówienie przedstawiciela organizacji kombatanckich
modlitwa
apel pamięci
złożenie kwiatów
odśpiewanie Roty

 

Organizatorzy proszą o wystawienie pocztów sztandarowych
Po zakończeniu uroczystości osobom starszym i niepełnosprawnym
organizatorzy zapewniają bezpłatne odwiezienie do centrum autobusem ZGK

 

[txt] =>

  na

                                                                  UROCZYSTY APEL

poświęcony pamięci
24 żołnierzy ZWZ AK
zamordowanych
przez hitlerowskiego okupanta

Program uroczystości:
rozpoczęcie apelu,
odśpiewanie hymnu państwowego
przemówienie Burmistrza Miasta
przemówienie przedstawiciela organizacji kombatanckich
modlitwa
apel pamięci
złożenie kwiatów
odśpiewanie Roty

 

Organizatorzy proszą o wystawienie pocztów sztandarowych
Po zakończeniu uroczystości osobom starszym i niepełnosprawnym
organizatorzy zapewniają bezpłatne odwiezienie do centrum autobusem ZGK

 

[6] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna, Związki Kombatanckie Ziemi Cieszyńskiej zapraszają mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 12.00 „Pod Wałkę” [short_txt] => Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna, Związki Kombatanckie Ziemi Cieszyńskiej zapraszają mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 12.00 „Pod Wałkę” [7] => 2018-03-13 08:02:58 [date_add] => 2018-03-13 08:02:58 [8] => 1520924578 [date_add_stamp] => 1520924578 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-20 13:42:05 [data_mod] => 2018-03-20 13:42:05 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_walka18a2-kopia.jpg [small] => ./files/news/s163x108_walka18a2-kopia.jpg [full] => ./files/news/s800x600_walka18a2-kopia.jpg ) [date_create] => 2018-03-13 [edu] => ) [5] => Array ( [0] => 1700 [id] => 1700 [1] => 0 [crisis] => [2] => Nowy Sekretarz Powiatu [name] => Nowy Sekretarz Powiatu [3] => nowy-sekretarz-powiatu [url] => nowy-sekretarz-powiatu [4] => nowy-sekretarz.jpg [5] =>

Nowy Sekretarz ma 48 lat, ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Pracował m.in. w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie. Od 2005 roku był Naczelnikiem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jest żonaty, ma syna, lubi muzykę lat 80 i 90– tych oraz podróże po Polsce. Najbardziej jednak ceni sobie wolny czas spędzany z rodziną.

[txt] =>

Nowy Sekretarz ma 48 lat, ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Pracował m.in. w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie. Od 2005 roku był Naczelnikiem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jest żonaty, ma syna, lubi muzykę lat 80 i 90– tych oraz podróże po Polsce. Najbardziej jednak ceni sobie wolny czas spędzany z rodziną.

[6] => Jacek Wiśniewski od dzisiaj jest nowym Sekretarzem Powiatu Cieszyńskiego. Zastąpił na tym stanowisku Józefa Waschuta, który w lutym przeszedł na emeryturę. [short_txt] => Jacek Wiśniewski od dzisiaj jest nowym Sekretarzem Powiatu Cieszyńskiego. Zastąpił na tym stanowisku Józefa Waschuta, który w lutym przeszedł na emeryturę. [7] => 2018-03-12 12:26:34 [date_add] => 2018-03-12 12:26:34 [8] => 1520853994 [date_add_stamp] => 1520853994 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-12 12:27:45 [data_mod] => 2018-03-12 12:27:45 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_nowy-sekretarz.jpg [small] => ./files/news/s163x108_nowy-sekretarz.jpg [full] => ./files/news/s800x600_nowy-sekretarz.jpg ) [date_create] => 2018-03-12 [edu] => ) [6] => Array ( [0] => 1699 [id] => 1699 [1] => 0 [crisis] => [2] => Komunikat [name] => Komunikat [3] => komunikat [url] => komunikat [4] => [img] => [5] =>

badania ankietowe w rolnictwie_RZWS.pdf 

[txt] =>

badania ankietowe w rolnictwie_RZWS.pdf 

[6] => Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. [short_txt] => Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. [7] => 2018-03-12 07:32:37 [date_add] => 2018-03-12 07:32:37 [8] => 1520836357 [date_add_stamp] => 1520836357 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-12 07:34:59 [data_mod] => 2018-03-12 07:34:59 [date_create] => 2018-03-12 [edu] => ) [7] => Array ( [0] => 1693 [id] => 1693 [1] => 0 [crisis] => [2] => „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2018 roku” [name] => „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2018 roku” [3] => forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim-w-2018-roku [url] => forum-inicjatyw-prozdrowotnych-w-powiecie-cieszynskim-w-2018-roku [4] => forum-plakat.jpg [5] =>

 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Główne założenia programu to upowszechnianie informacji, edukacja i współpraca. Tematem wiodącym pierwszej części programu, będzie wykład nt. suplementów diety w codziennym żywieniu, który poprowadzi prof. dr Katarzyna Stoś, Kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Druga część ma charakter informacyjny i propagujący dobre praktyki w regionie, osoby, które chciałyby wystąpić i omówić planowane działania, prosimy o kontakt telefoniczny.

Nadal aktualizujemy bazę danych FIP o programach zdrowotnych w powiecie, tabela do pobrania na str.: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych”.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy do 19 marca br.
Udział - tylko po uzgodnieniu telefonicznym na kontakt:
Biuro Promocji Zdrowia tel.: 33-4777216, kom.534967028 e-mail:pz@powiat.cieszyn.pl. Osoby zapisane, prosimy o przybycie kilka minut wcześniej, celem zarejestrowania obecności.

[txt] =>

 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Główne założenia programu to upowszechnianie informacji, edukacja i współpraca. Tematem wiodącym pierwszej części programu, będzie wykład nt. suplementów diety w codziennym żywieniu, który poprowadzi prof. dr Katarzyna Stoś, Kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Druga część ma charakter informacyjny i propagujący dobre praktyki w regionie, osoby, które chciałyby wystąpić i omówić planowane działania, prosimy o kontakt telefoniczny.

Nadal aktualizujemy bazę danych FIP o programach zdrowotnych w powiecie, tabela do pobrania na str.: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie” w zakładce „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych”.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy do 19 marca br.
Udział - tylko po uzgodnieniu telefonicznym na kontakt:
Biuro Promocji Zdrowia tel.: 33-4777216, kom.534967028 e-mail:pz@powiat.cieszyn.pl. Osoby zapisane, prosimy o przybycie kilka minut wcześniej, celem zarejestrowania obecności.

[6] => Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV edycji „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2018 roku”, które odbędzie się dnia 23 marca br. o godz. 11.00 [short_txt] => Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV edycji „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2018 roku”, które odbędzie się dnia 23 marca br. o godz. 11.00 [7] => 2018-03-10 08:45:32 [date_add] => 2018-03-10 08:45:32 [8] => 1520667932 [date_add_stamp] => 1520667932 [9] => pl [lang] => pl [10] => 9 [id_user] => 9 [11] => 78.9.15.120 [IP] => 78.9.15.120 [12] => 1 [active] => 1 [13] => 0 [show_in_health] => 0 [14] => [count] => [15] => 0000-00-00 00:00:00 [data_pub] => 0000-00-00 00:00:00 [16] => 2018-03-13 08:11:18 [data_mod] => 2018-03-13 08:11:18 [img] => Array ( [med] => ./files/news/s248x164_forum-plakat.jpg [small] => ./files/news/s163x108_forum-plakat.jpg [full] => ./files/news/s800x600_forum-plakat.jpg ) [date_create] => 2018-03-10 [edu] => ) )

Aktualności


Fundacja

© 2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Designed by: Strony Dla Firm

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X