Biuro Rzeczy Znalezionych

wróć

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29, w Wydziale Organizacyjnym (Kancelaria Ogólna - parter), telefon (33) 47 77 348.

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Wezwania do odbioru rzeczy od dnia 21.06.2015 r. publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: 

http://bip.powiat.cieszyn.pl/contents/251