Komunikaty

wróć
Zdjęcie

Aktualizacja - zmiany w przepisach Ustawy o odpadach

2019.09.06 11:00 - 2019.12.31 00:00

Adresat: podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami.

Starosta Cieszyński informuje, iż w dniu 6 września 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579), w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592).

Zmiana ustawy o odpadach wprowadza m. in. niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych, wprowadza okres 1 roku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych oraz okres 3 lat w przypadku magazynowania pozostałych odpadów, obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odzysku polegającego na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego liczonego jako iloczyn masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku i stawki zabezpieczenia roszczeń.

Ponadto, ww. ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wydłużony został termin złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów lub zezwalającej na przetwarzanie odpadów lub udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub udzielającej pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów do dnia 5 marca 2020 roku.

Komunikat Starosty Cieszyńskiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach AKTUALIZACJA do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel