Komunikaty

wróć
Zdjęcie

BRENNA - wyłożenie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

2019.10.18 00:00 - 2019.11.20 00:00

Starosta Cieszyński zawiadamia, że w dniach od 28.10.2019 r. do dnia 19.11.2019 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 natomiast w czwartki od 9:00 do 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13- w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (I piętro) zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Brenna w powiecie cieszyńskim, województwo śląskie. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie trwania wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

Niestawienie się w terminie i w miejscu określonym w zawiadomieniu i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Nowe dane ujawnione w operacie ewidencji gruntów  i budynków będą podstawą m.in. wymiaru podatków oraz wpisów w księgach wieczystych. 

Starosta Cieszyński

Mieczysław Szczurek

Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego do pobrania znajduje się TUTAJ.   

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel