Junior Eco – Expert Project

wróć

W czwartek 6 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie odbył się kolejny dzień ,,Eco-Projectu” Świadomi ekologicznie”. Była to konferencja podsumowująca warsztaty ekologiczne w ramach ,,Junior Eco-Expert Project”, którego koordynatorkami były: p. Beata Szwed, p. Agata Klus.

Podczas konferencji każda z pięciu grup przedstawiła wyniki obserwacji sposobów ochrony środowiska w rejonie Cieszyna. Pierwsza grupa uczestników projektu omówiła sposoby planowania zalesień w zagrożonych rejonach Polski. Druga grupa skupiła się na właściwościach unikalnego cieszyńskiego łuku naftowego. Trzecia grupa zwróciła uwagę na wpływ solanki na rozwój gminy w Dębowcu. Czwarta grupa zaprezentowała kompletne rozwiązania do oczyszczania ścieków przemysłowych. Piąta grupa przedstawiła relację ze spotkania z przedstawicielami firmy wykorzystującej ekologiczne metody przetwarzania owiec w Istebnej oraz pokazała tajniki produkcji miodu w pasiece.

Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania programu artystycznego promującego szkołę, region, kraj, z którego uczestnicy pochodzili. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: p. Janina Żagan (wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego), p. Danuta Łabaj (przewodnicząca Komisji Edukacji), p. Michał Rajwa (kierownik Wydziału Edukacji), p. Barbara Chojnacka: (z-ca dyrektora ds. Edukacji w Instytucie Nauki Edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie), p. Agata Franek (inspektor/ wizytator  Kuratorium Oświaty w Katowicach), dyrektorzy szkół partnerskich: p. Ladislav Honsa (dyr. z Veseli nad Lužnicí), p. Erika Molnar (dyr. z Tokaju), Johann Zechner (były dyr. z Yspertal), p. Eva Stručková (dyr. z Pieszczan) p. Vit Rada (burmistrz Veseli),  Kovács Enikő (dyr. generalny Technicznego Centrum Zawodowego Szerencs w Tokaju), Rubi Zsoltne (kanclerz TCZ Szerencs w Tokaju), Peter Trötzmüller (przedstawiciel z Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz Ekonomii i Ekologii w Yspertal), Header Marie-Nebauer  (nauczycielka z Yspertal). Zaproszonych gości powitała p. Iwona Bebek – dyr. Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego.

Funkcję konferansjera uroczystości objęła p. Agnieszka Ptak.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie jest partnerem międzynarodowego projektu ekologicznego „Junior Eco – Expert Project”, służąc wsparciem finansowym, jak również merytorycznym.

 Spotkania w ramach projektu odbywają  się co roku, kolejno w jednej z partnerskich szkół:  w Yspertal (Austria), w Veseli nad Lužnicí (Czechy), w Tokaju (Węgry) oraz w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczestniczy w nich dwudziestu uczniów oraz dwóch nauczycieli z każdej szkoły. W tym roku do projektu dołączy również szkoła z Pieszczan na Słowacji.

Gospodarzem tegorocznego projektu, który odbędzie się w dniach od 3 do 6 czerwca, jest Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego. Projekt nosi tytuł „Świadomi ekologicznie – nadzieją przyszłości”.

Tematyka warsztatów dotyczy różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska w rejonie Cieszyna, a także działań przyjaznych środowisku we wszystkich krajach partnerskich. Uczniowie będą pracować w pięciu międzynarodowych grupach zajmujących się następującymi zagadnieniami:

  1. Ochrona różnorodności biologicznej w regionie górskim.
  2. Zasoby mineralne i wpływ ich eksploatacji na region.
  3. Zrównoważona eksploatacja i wykorzystanie solanki.
  4. Ochrona wody.
  5. Ekologiczne metody hodowli zwierząt.

 6 czerwca odbędzie się konferencja, podczas której uczniowie podsumują i przedstawią wyniki pracy poszczególnych grup oraz zaprezentują program artystyczny promujący swój kraj, region i szkołę. Wezmą w niej udział zaproszeni goście: dyrektorzy szkół partnerskich    i  przedstawiciele samorządów lokalnych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć : Visegrad Fundation oraz 21st Junior Eco-Expert Project . 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

The Cieszyn District Authority is a partner in an international ecological project Junior Eco-Expert Project, which will be held from 3.06 to 6.06. 2019.

It has been organised annually for 21 years. This year the project will be hosted by Szybinski Secondary school in Cieszyn. The title of the project is Ecologically Aware People - a Hope for the Future.

Every year a group of 20 students and two teachers participate in workshops organised by one of the partner schools: from Yspertal (Austria), Veseli nad Lužnicí (the Czech Republic), Tokaj (Hungary)  and Cieszyn (Poland). This year students from Piešťany in Slovakia will also join the project.

One of the objectives of the 21st  Junior Eco-Expert Project  is to provide the students with more in-depth information on good environmentally - friendly practices in the Cieszyn region and  in all the partner countries. Helping them improve eco-friendly habits in their families and promoting sustainable nature conservation in the region will help educate a conscious generation that strives at preserving and restoring the environment.

During the closing ceremony on 6th June the students will present the results of the group work. They  will also present cultural programmes promoting their country, region and school. The head teachers of the partner schools and representatives of the local authorities from all the partner towns will be invited to the ceremony.

The implementation of the project is possible thanks to the financial support of the International Visegrad Fund and the Cieszyn District Authority.

 

 

 

 

 

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel