geodezja powiat cieszyński

wróć

2020-06-17

W dniach 22, 23 czerwca br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji EWMAPA (wersja 13) oraz konwersję baz danych PZGiK. W związku z powyższym dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy.
Przepraszamy za utrudnienia.

2020-05-18

Informujemy, że z dniem 18.05.2020 zmieniły się dokumenty zapewniające dostęp do Geoportalu. Nowy wniosek, umowa oraz regulamin znajdują się pod linkiem:
https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020

Za pośrednictwem e-usług można składać następujące wnioski w sprawie:
1. Udostępniania danych na podstawie wniosków od P+P1 do P+P8 (m.in. mapy).
2. Udostępniania danych na podstawie wniosków EGiB (m.in. wypisy i wyrysy).
3. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zgłaszania prac geodezyjnych, Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
5. Wniosku o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6. Wniosku o uwierzytelnienie dokumentów.
Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne.
W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:
1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. W lewej części okna, w bocznym panelu jest pełny Katalog e-usług, który jest opisany zgodnie z nazwami obowiązujących formularzy.
3. Wybrać wniosek z listy.
4. Klikając w przycisk w kolumnie Link, przejść do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto/Załóż konto) lub zalogować się przez ePUAP. Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na konto założone przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się przez Geoportal - Katalog e-usług lub przechodząc ze strony głównej Geoportalu – Geoportale w trybie publicznym – Udostępnienie materiałów zasobu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu znajdują się m.in. informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Użytkownik otrzymuje dostęp do modułu po zapoznaniu się z regulaminem oraz wcześniejszym złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020).
Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/57.
Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
• Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2)
• Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3)
• Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4)
• Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5)
• Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)

 

Cieszyńskie Travel