Internetowa rezerwacja terminów

wróć

 

W Wydziale Komunikacji oprócz internetowej rezerwacji terminu wizyty oferujemy Państwu również możliwość rezerwacji telefonicznej lub osobistej, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w internetowym kalendarzu zapisów. Po przybyciu do urzędu mogą Państwo zarezerwować termin w Punkcie Informacji Wydziału Komunikacji. Nasi pracownicy pomogą w wyborze dogodnego terminu i dokonają rezerwacji wizyty.


Telefoniczna rezerwacja terminu wizyty dla osób, które nie mają możliwości dokonania rezerwacji poprzez Internet: tel. 33 47 09 500 lub 33 47 09 501.

W przypadku telefonicznej rezerwacji wizyty należy się kontaktować pod podanymi numerami telefonów. Rezerwując termin przez telefon, obowiązuje ta sama procedura realizacji wizyty w Wydziale, jak w przypadku rezerwacji internetowej oraz ten sam kalendarz rezerwacji. Kod, który otrzymują Państwo w momencie rezerwacji, należy wpisać w automacie biletowym znajdującym się w placówce, a następnie z wygenerowanym biletem prosimy oczekiwać na wywołanie numeru. Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, ponieważ spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty należy skontaktować się z Wydziałem. Informujemy jednocześnie, że dokonując rezerwacji telefonicznej, oświadczają Państwo, że zapoznali się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia procesu realizacji zadania publicznego tj. rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia następnego po dniu zarezerwowanej wizyty;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi rezerwacji terminu wizyty;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Jeżeli stan kolejki nie jest widoczny poniżej - skorzystaj z linku: STAN KOLEJKI

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel