Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

wróć

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”

Dofinansowanie: 1.502.005,31 zł

Całkowita Wartość: 3.569.525,96 zł

Opis zadania:

Zadanie remontowe składa się z 3 części tj.:

 • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej remontu drogi obejmuje m.in.:
 1. remont drogi powiatowej po istniejącym śladzie na odcinku od km 0+020,50 do km 0+357,05 oraz od km 0+469,90 do km 0+635,48 wraz z jej przebudową na pozostałym odcinku (zmiana przebiegu w planie i łuków na skrzyżowaniu z placem Stary Targ), poprzez wykonanie dla całego odcinka drogi nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, dostosowując go do docelowego ruchu KR3;
 2. wykonanie przekroju ulicznego drogi z zachowaniem istniejących spadków porzecznych
  i podłużnych, poprzez zabudowę krawężników betonowych drogowych i najazdowych wraz
  z odcinkową zabudową ścieku z kostki betonowej brukowej;
 3. remont nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową: plac Stary Targ,
  Stalmacha (boczna), ul. Potok, ul. Ceglana, ul. Wiślicka;
 4. remont chodnika dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. od 1,25m do 2,30m (w świetle);
 5. budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 0+257,80 do km 0+279,70 o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 6. przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych o szer. od 1,7m do 2m (w świetle);
 7. przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m (wraz z krawężnikiem);
 8. przebudowę, budowę oraz remont zjazdów do posesji;
 9. przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki);
 10. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej;
 11. wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją;
 12. przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej ORANGE;
 13. wymiana sieci gazowej w jezdni;
 14. zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi;
 15. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na wysięgniku nad przejściem dla pieszych znaku aktywnego D-6 z pulsatorem oraz oświetleniem przejścia dla pieszych wraz z detektorem ruchu;
 16. roboty wykończeniowe.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC Ustroń w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 17. zmianę przebiegu istniejącej trasy sieci wodociągowej;
 18. włączenie przebudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej;
 19. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej poprzez zmianę rur stalowych na rury
  z tworzywa sztucznego;
 20. zabudowę hydrantów podziemnych i naziemnych oraz zasuw wodociągowych;
 21. wykonanie oznakowania trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji wodociągów i zasuw wodociągowych.
  • Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:
 22. przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej
  dł. ok. 177mb wraz z zabudową studni kanalizacyjnych;
 23. przebudowę istniejącej kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej wyłączonej z eksploatacji poprzez wykopanie oraz częściowe zamulenie.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 29 listopada 2021r.

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

 

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Funduszu: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach
   od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią”

Dofinansowanie: 951 690,47 zł

Całkowita Wartość: 1 736 914,13 zł

Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. wykonanie wymiany warstw asfaltowych oraz miejscowych poszerzeń i wymiany konstrukcji dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR4, nośności 100kN,
 2. poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0m i 4,0 m),
 3. wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m,
 4. wykonanie odcinkowych poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową
  z grysem o szerokości 1m,
 5. budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych,
 6. budowa kanału technologicznego długości 293,0 m;
 7. zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”, na długości 48 m,
 8. umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,
 9. budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami,
 10. wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączem,
 11. przebudowę zjazdów do posesji,
 12. przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią,
 13. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
 14. zabezpieczenie urządzeń obcych (sieć elektroenergetyczna, gazowa),
 15. wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem,
 16. roboty wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia zadania (zgodnie z zawartą umową): do 26 listopada 2021 r.

 

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM