Zespół ds. dostępności

wróć

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński Zarządzeniem Nr WO.120.31.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. wyznaczył Koordynatora oraz powołał zespół do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.

Funkcję koordynatora pełni Adam Swakoń, a w skład zespołu weszły Beata Domagała, Kinga Konieczny oraz Sylwia Pieczonka.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa powyżej należą w szczególności zadania związane z: wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i powiatowe jednostki organizacyjne, przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej, jak również monitorowaniem działalności Starostwa Powiatowego w Cieszynie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega Staroście.

Zarządzenie Starosty zostało opublikowane TUTAJ. 

                                                                                                                                       

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Adam Swakoń Naczelnik Wydziału Inwestycji 

odpowiedzialny za dostępność architektoniczną 

tel. 33 4777 215, e-mail: a.swakon@powiat.cieszyn.pl 

Skład Zespołu: 

1. Beata Domagała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

odpowiedzialna za dostępność informacyjną

tel. 33 4777 211  e-mail: b.domagala@powiat.cieszyn.pl

2. Kinga Konieczny Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 

odpowiedzialna za dostępność informacyjną 

tel. 33 4777 210 e-mail: k.konieczny@powiat.cieszyn.pl 

3. Sylwia Pieczonka Redaktor Naczelna Strony Powiat Cieszyński dla Mieszkańców, Biuro Obsługi Informatycznej 

odpowiedzialna za dostępność cyfrową 

tel. 33 4777 207 e-mail: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl 

Szybkie menu

Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel