Aktualności

wróć
dr Małgorzata Kiereś przy mównicy

Dr Małgorzata Kiereś, wyjątkowa kobieta, która ożywiła wiślańskie Muzeum!

03.02.2023

We wtorek, 31 stycznia 2023 r. podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego uroczyście podziękowano pani dr Małgorzacie Kiereś, Kierownik Muzeum Beskidzkiego im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, w związku z zakończeniem przez nią pracy zawodowej w tej jednostce. W wiślańskim Muzeum przepracowała ponad 42 lata, w tym 25 lat jako jego kierownik.

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński wraz z Stanisławek Kubiciusem, Przewodniczącym Rady Powiatu Cieszyńskiego podziękowali Pani Doktor za pełną pasji, sumienną, profesjonalną i twórczą pracę cechującą się działaniami spektakularnymi, niestandardowymi, a także innowacyjnymi na rzecz upowszechniania tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym naciskiem na kulturę ludową, a także za wielką odwagę w rzetelnym i obiektywnym przedstawianiu opracowywanych faktów historycznych. Podkreślili, że jej autentyczne, głęboko osadzone w tradycji, szczere zaangażowanie, wszechstronność w każdej dziedzinie, postawa, wysoka kultura osobista, a także serdeczność we wzorowych relacjach międzyludzkich, w szczególności z podwładnymi i z przełożonymi, jak również umiejętności dyplomatyczne w funkcjonowaniu, pięknie rozjaśniały muzealną codzienność i miały wielki wpływ na krzewienie idei związanych z propagowaniem tej Placówki w szerokim kręgu, nie tylko wśród Mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Co ważne - wysoko sobie cenią jej ponad czterdziestodwuletni wkład we wzorową pracę, będący znakomitym przykładem dla współpracowników, połączony z doskonałym podejściem do wykonywanych i powierzonych zadań, które pozwalały na skuteczną realizację wielu ważnych przedsięwzięć i były niesamowitym wsparciem dla działań wiślańskiego Muzeum.

Warto szerzej przypomnieć sylwetkę pani doktor.

Dr Małgorzata Kiereś ma szczególne dokonania w dziedzinie popularyzacji kultury Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego części górskiej. Podstawy tego działania stanowią lata żmudnych badań etnograficznych, bardzo wielu publikacji z tej dziedziny oraz rozlicznych doświadczeń w wieloletniej pracy muzealnika.

W okresie czynnej pracy zawodowej była także wykładowcą w dziedzinie etnografii na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, czym w sposób szczególny przyczyniła się do utrwalania i upowszechniania wiedzy o przeszłości kulturowej regionu, a zwłaszcza górali śląskich.

W ramach działalności naukowej na osobną uwagę zasługuje jej działalność publicystyczna. Jest autorką kilkudziesięciu istotnych, jeśli nie pionierskich, wydawnictw na temat przeszłości kulturowej regionu. Prace o charakterze popularno-naukowym oraz naukowym dotyczą głównie etnicznych zjawisk kulturowych Górali Beskidu Śląskiego, a także problematyki zawodowej z zakresu etnografii. Jej aktywność była widoczna również w pracach w samorządowej administracji powiatowej i gminnej. Była radną powiatową trzech kadencji w latach 2002-2014.

Najważniejszą, wszakże kartą jej działalności zawodowej jest działalność popularyzatorska i utwierdzanie tożsamości regionalnej w wielu przestrzeniach Polski i Europy. Jej działania, zwłaszcza poprzez osobisty udział, organizację lub współorganizację licznych imprez kulturalnych bądź kulturowych o charakterze regionalnym sprawił, że jest liczącym się w naszym regionie animatorem kultury, a zwłaszcza swoistym komentatorem i zarazem popularyzatorem kultury regionu Śląska Cieszyńskiego. Była także jurorką w licznych konkursach i festiwalach folklorystycznych. Zwieńczeniem jej działalności jako kierownika Muzeum Beskidzkiego jest doprowadzenie do powstania enklawy budownictwa drewnianego przy wiślańskim Muzeum. Udostępniając powstałą przestrzeń artystom i rękodzielnikom ludowym ożywiła formułę zwiedzania i możliwości zapoznania się z kulturą górali Beskidu Śląskiego.

W uznaniu dokonań została laureatką wielu prestiżowych nagród, otrzymała m.in. nagrodę Ministra Kultury – Animator roku 1999, nagrodę Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie upowszechniania kultury im. ks. Leopolda Szersznika w 2003 roku, nagrodę J. Ligonia „Hanys Roku”, nagrodę Wiceślązaczki, Nagrodzę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2016 roku oraz wiele innych.

Szybkie menu

Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy