INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

wróć

W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.cieszyn.pl,
  2. telefonicznie: 33 47 77 226,
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Cieszyńskie Travel