Zarządzanie kryzysowe

wróć

WYKAZ SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY W POWIECIE CIESZYŃSKIM

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Kierownik jednostki: Dyrektor Naczelny Czesław Płygawko

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
Tel. (33) 854-92-00 - centrala
Fax: (33) 852-12-24
sekretariat@szpitalslaski.pl
http://szpitalslaski.pl
 
 

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Kierownik jednostki: Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego Jan Kawulok

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 22
Tel. (33) 858-19-90
Fax: (33) 851-40-02
Numer alarmowy: 112 / 999
cpr@999.cieszyn.pl
http://www.pogotowie.cieszyn.pl/
 
 
 
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kierownik jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Smolarz

43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13
Tel./fax: (33) 477-74-41
pinb2@powiat.cieszyn.pl
www.pinb.cieszyn.pl
 
 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

Kierownik jednostki: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie Damian Legierski

43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16
Tel. (33) 852-11-06
Fax (33) 852-27-60
Numer alarmowy: 112 / 998
pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl
http://kppsp.cieszyn.pl
 
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kierownik jednostki: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Piotr Przewdzing

43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2
Tel. (33) 479-70-10
(33) 479-40-80
Fax: (33) 479-71-73
psse.cieszyn@pis.gov.pl
http://pssecieszyn.pis.gov.pl/
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Kierownik jednostki: Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie Jacek Bąk

43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2
Tel. (33) 851-62-00,
(33) 851-62-55
Fax: (33) 851-62-44
Numer alarmowy: 112 / 997
komendant@cieszyn.ka.policja.gov.pl
http://www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl
 
  
 

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej

Kierownik jednostki: Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej Zenon Woźniak

43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 164 
Tel. (33) 813-35-00
Fax: (33) 813-35-05
Numer interwencyjny: + 48 800 422 322
sdo.smosg@strazgraniczna.pl
 
 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Białej

Kierownik jednostki: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej Tomasz Maj

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 14
Tel. 261-123-547
Fax: 261-123-534
wkubielsko@ron.mil.pl
http://bielskobiala.wku.wp.mil.pl
 
 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Kierownik jednostki: Powiatowy Lekarz Weterynarii Bogusław Kubica

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3a
Tel./fax (33) 852-06-26
Numer alarmowy: 694 446 876
cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl
 
 
 

Straż Miejska w Cieszynie

Kierownik jednostki: Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie Kazimierz Płusa

43-400 Cieszyn, ul. Limanowskiego 7
Tel. (33) 857 94 00
(33) 479 49 70
Fax: (33) 857 94 02
Numer alarmowy: 986
sekretariat@sm.cieszyn.pl
www.sm.cieszyn.pl
 
 
 

Straż Miejska w Skoczowie

Kierownik jednostki: Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie Marian Machalica

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14
Tel. (33) 853-32-36
sm@um.skoczow.pl
 
 

 

Straż Miejska w Ustroniu

Kierownik jednostki: Komendant Straży Miejskiej w Ustroniu Jacek Tarnawiecki

43-450 Ustroń, ul. A. Brody 16
Tel. (33) 854-34-83
604-558-321
strazmiejska@ustron.pl
 
 
 

Straż Miejska w Wiśle

Kierownik jednostki: Komendant Straży Miejskiej w Wiśle Beata Miś

43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3
Tel. (33) 855-25-21
604-640-032
sm@um.wisla.pl
 
 
  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Rejon Dystrybucji Gazu w Cieszynie

Kierownik jednostki: Kierownik rozdzielni gazu w Cieszynie Tadeusz Wyszyński

43-400 Cieszyn, ul. G. Morcinka 10
Tel./fax (33) 852-02-29
(33) 851-85-60
Numer alarmowy: 992
rg.cieszyn@zabrze.psgaz.pl
 
 
 

TAURON S.A. Biuro Obsługi Klienta
Kierownik jednostki: Dyrektor Mirosław Zieliński

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 50
Tel. (33) 857-26-00
Fax: (33) 857-27-02
Numer alarmowy: 991
cieszyn.rd@tauron-dystrybucja.pl
 
 
 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.

Kierownik jednostki: Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Janusz Stec

43-450 Ustroń, ul. Myśliwska
Tel. (33) 854-34-96
(33) 854-35-70 - sekretariat
Fax: (33) 854-37-25
Numer alarmowy: 994
wzc@wzc.com.pl
 
 
 

Energetyka Cieszyńska sp. z.o.o

Kierownik jednostki: Prezes Zarządu Damian Hernik

43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 2
Tel. (33) 857-67-00
Fax: (33) 857-67-07
sekretariat@ec.cieszyn.pl
 
 
 

Zakład Karny w Cieszynie

Kierownik jednostki: Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie Krzysztof Sojka

43-400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2
Tel. (33) 851-32-20
Fax: (33) 851-17-55
zk_cieszyn@sw.gov.pl
 
 
 

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

Kierownik jednostki: Prokurator Rejonowy w Cieszynie Joanna Stochmiałek-Krzywoń

43-400 Cieszyn, ul. Garncarska 8
Tel. (33) 851-46-14
(33) 851-46-15
Fax: (33) 852-25-94
poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl
 
 
 

Sąd Rejonowy w Cieszynie

Kierownik jednostki: Prezes Sądu Rejonowego w Cieszynie Piotr Stanclik

40-400 Cieszyn, ul. Garncarska 8
Tel. (33) 479-46-00
Fax: (33) 479-46-01
oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl
 
 
 
 
 

Adresy Ochotniczych Straży Pożarnych

 

OSP BAŻANOWICE

Gmina: Goleszów
Bażanowice, ul. Cieszyńska 17 
 
 

OSP BĄKÓW

Gmina: Strumień
Bąków, ul. Osiedlowa 1 
 
 

OSP BŁADNICE

Gmina: Skoczów
Bładnice, ul. Jana Chmiela 1
 
 

OSP BRENNA CENTRUM

Gmina: Brenna
Brenna, ul. Wyzwolenia 75
 
 

OSP BRENNA LEŚNICA

Gmina: Brenna
Brenna Leśnica, ul. Leśnica 134
 
 

OSP BRZEZÓWKA

Gmina: Hażlach
Brzezówka, ul. Hażlaska 8a
 
 

OSP CHYBIE

Gmina: Chybie
Chybie, ul. Wyzwolenia 22
 
 

OSP CIESZYN BOBREK

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn, ul. Kościuszki 3
 

 

OSP CIESZYN BOGUSZOWICE

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn 23, ul. Frysztacka 131
 
 

OSP CIESZYN KRASNA

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn, ul. Bielska 160a
 
 

OSP CIESZYN MARKLOWICE

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn, ul. Zagrodowa 32
 
 

OSP CIESZYN MNISZTWO

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn, ul. Gen. Hallera 161
 
 

OSP CIESZYN PASTWISKA

Gmina: m. Cieszyn
Cieszyn, ul. Hażlaska 116
 
 

 

OSP CISOWNICA

Gmina: Goleszów
Cisownica, ul. Cisowa 77
 
 

OSP DĘBOWIEC

Gmina: Dębowiec
Dębowiec, ul. Katowicka 4
 

 

OSP DROGOMYŚL

Gmina: Strumień
Drogomyśl, ul. Wiejska 17 
 
 

OSP DZIĘGIELÓW

Gmina: Goleszów
Dzięgielów, ul. Lipowa 2
 
 

OSP GODZISZÓW

Gmina: Goleszów
Godziszów, ul. Tęczowa 29
 
 

OSP GOLESZÓW

Gmina: Goleszów
Goleszów, ul. Szkolna 7
 
 

OSP GÓRKI WIELKIE

Gmina: Brenna
Górki Wielkie, ul. Breńska 2
 
 

OSP GUMNA

Gmina: Dębowiec
Gumna, ul. Beskidzka 57
 
 

OSP HAŻLACH

Gmina: Hażlach
Hażlach, ul. Główna 45 
 
 

OSP ISKRZYCZYN

Gmina: Dębowiec
Iskrzyczyn, ul. Wiejska 9
 
 

OSP ISTEBNA CENTRUM

Gmina:Istebna
Istebna 600
 
 

OSP ISTEBNA ZAOLZIE

Gmina: Istebna
Istebna Zaolzie 1244
 
 

OSP JAWORZYNKA CENTRUM

Gmina: Istebna
Jaworzynka Centrum 510
 
 

OSP JAWORZYNKA ZAPASIEKI

Gmina: Istebna
Jaworzynka 352
 
 

OSP KACZYCE

Gmina: Zebrzydowice
Kaczyce, ul. Harcerska 9
 
 

OSP KICZYCE

Gmina: Skoczów
Kiczyce, ul. Ochabska 44
 
 

OSP KISIELÓW

Gmina: Goleszów
Kisielów, ul. Główna 1
 
 

OSP KONIAKÓW CENTRUM

Gmina: Istebna
Koniaków Centrum, ul. Koniaków 652
 
 

OSP KONIAKÓW KOSARZYSKA

Gmina: Istebna
Koniaków Kosarzyska 785
 
 

OSP KOŃCZYCE MAŁE

Gmina: Zebrzydowice
Kończyce Małe, ul. Korczaka 37
 
 

OSP KOŃCZYCE WIELKIE

Gmina: Hażlach
Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2
 
 

OSP KOSTKOWICE

Gmina: Dębowiec
Kostkowice, ul. Dworska 1
 
 

OSP KOWALE

Gmina: Skoczów
Kowale, ul. Pożarnicza 2
 
 

OSP KOZAKOWICE

Gmina: Goleszów
Kozakowice, ul. Dra Andrzeja Cinciały 35
 
 

OSP LESZNA GÓRNA

Gmina: Goleszów
Leszna, ul. Główna 62
 
 

OSP MARKLOWICE GÓRNE

Gmina: Zebrzydowice
Marklowice Górne, ul. Szkolna 10
 
 

OSP MIĘDZYŚWIEĆ

Gmina: Skoczów
Międzyświeć, ul. Lawendowa 3
 
 

OSP MNICH

Gmina: Chybie
Chybie, ul. Kopernika 15
 
 

OSP OCHABY

Gmina: Skoczów
Skoczów, ul. Strażacka 6
 
 

OSP OGRODZONA

Gmina: Dębowiec
Ogrodzona, ul. Centralna 10
 
 

OSP PIERŚCIEC

Gmina: Pierściec

Pierściec, ul. Ks. Sobeckiego 8

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

Godziny i miejsce pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie (PCZK):

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.30 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29
tel. 33 47 77 224, 33 47 77 225
tel./fax: 33 47 77 331
e-mail: pczk@powiat.cieszyn.pl

po godzinach pracy Starostwa w dni powszednie, soboty, niedziele i święta Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu, ul. Wczasowa 12,
tel./fax: 33 8543360
e-mail: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl

 

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
4. Współpraca z podmiotami realizującymi minitoring środowiska,
5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
6. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE NA TERENACH GMIN

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W zakresie zarządzania kryzysowego współpracuje z urzędami gmin z terenu powiatu: 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Gabriela Staszkiewicz

Adres siedziby: 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 4794200
(33) 4794300
fax. (33) 4794303

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: GCR tel/fax (33) 4794367

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Mirosław Sitko

Adres siedziby: 43-430 Skoczów, ul. Rynek 1 

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8533854
w. 102
fax. (33) 853 91 52

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8533854 w. 111

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Anna Grygierek

Adres siedziby: 43-246 Strumień, ul. Rynek 4

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8570142
(33) 8570148
fax. (33) 8570247

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8570142 w. 247

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Przemysław Korcz

Adres siedziby: 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8579300
fax. (33) 8579330

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8579303

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Tomasz Bujok

Adres siedziby: 43-460 Wisła, ul. Pl. Hoffa 3

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8552425
fax. (33) 855 29 95

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8578847

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Jerzy Pilch

Adres siedziby: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8536222
fax. (33) 8536370

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8536222 w. 117

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Janusz Żydek

Adres siedziby: 43-520 Chybie, ul.Bielska 78

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8561096
fax. (33) 8545055

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8561096 w. 28

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Tomasz Branny

Adres siedziby: 43-426 Dębowiec, ul.Katowicka 6

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8533881
fax. (33)8562283

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8562283 w. 17

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Sylwia Cieslar

Adres siedziby: 43-440 Goleszów, ul.1 Maja 5

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 4790510, 11, 13
fax. 479 05 16

Zarządzanie kryzysowe: (33) 4790510 w. 42

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Grzegorz Sikorski

Adres siedziby: 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8569492
fax. (33) 8524211

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8569492 w. 56

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Łucja Michałek

Adres siedziby: 43-470 Istebna 1000

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(33) 8556087
fax. (33) 8556500

Zarządzanie kryzysowe: (33) 8556087 w. 43

 

 

Nazwisko i Imię Wójta/Burmistrza: Andrzej Kondziołka

Adres siedziby: 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 6

Kontakt do sekretariatu siedziby:

(32) 4755100
(32) 4755102
fax. (32) 4693266

Zarządzanie kryzysowe: (32) 4755108

 

 

 

Wykaz punktów poboru worków z piaskiem dla ludności na terenie gmin powiatu cieszyńskiego 

 

 

 

Gmina: Cieszyn

Adres magazynu przeciwpowodziowego: ul. Liburnia 2 43-400 Cieszyn

Kontakt: tel.: 33 479 52 62, 33 479 52 59

 

 

Gmina: Skoczów

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, ul. Krzywa 4

Kontakt: tel.: 33 853 38 54, w. 111, 698 401 636

 

 

Gmina: Dębowiec

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6

Kontakt: tel.: 33 853 38 81, w. 17

 

 

Gmina: Wisła

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Budynek remizy OSP Wisła Centrum, ul. 1 Maja 3, 43-460 Wisła

Urząd Miejski w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Kontakt: tel.: 667 124 126, 609 173 692, 33 857 88 47

 

 

Gmina: Zebrzydowice

Adres magazynu przeciwpowodziowego: OSP Zebrzydowice, ul. J. Kochanowskiego 26

Kontakt: tel.: 32 475 51 08, 530 286 425, 517 472 706

 

 

Gmina: Ustroń

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Budynek remizy OSP Ustroń Centrum 43-450 Ustroń ul. Strażacka 5

Kontakt: tel.: 33 857 93 45

 

 

Gmina: Brenna

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77

Remiza Strażacka OSP Brenna Centrum, ul. Wyzwolenia 75

Remiza Strażacka OSP Górki Wielkie, ul. Breńska 11

Kontakt: tel.: 33 853 62 22, w. 117, 668 611 249

 

 

Gmina: Istebna

Adres magazynu przeciwpowodziowego: PSB-GOLIK 43-470 Istebna 1347

Kontakt: tel.:  33 855 60 10, 33 855 65 00, w. 47

 

 

Gmina: Hażlach

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57

Kontakt: tel.: 33 856 95 55, 33 856 94 79

 

 

Gmina: Goleszów

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Referat Komunalny Goleszów, ul. Zakładowa 12

Kontakt: tel.: 33 479 05 10, w. 42, 669 605 505

 

Gmina: Strumień

Adres magazynu przeciwpowodziowego: Zakład Gospiodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Ks. Londzina 58

Kontakt: tel.: 33 857 01 42, 33 857 01 69

 

 

Gmina: Chybie

Adres magazynu przeciwpowodziowego: ul. Bielska 40 43-520 Chybie

Kontakt: tel.: 33 856 10 96, w. 27

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy dla Powiatu Cieszyńskiego zlokalizowany jest na terenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

Wydawanie wyposażenia z magazynu

Nazwiska osób do kontaktu:

 • zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego - tel. (33) 47 77 225, 534 967 027
 • Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego - tel. (33) 47 77 225, 534 719 580

 

Instrukcja funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

 

Poradniki dotyczące zagrożeń

Wydarzenia, które miały miejsce minionych latach na całym świecie, uświadomiły nam potrzebę konieczności bycia przygotowanym na wypadek nagłego zdarzenia. Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem, który zawiera informacje i wykaz środków, które pomogą Państwu w przygotowaniach na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń oraz w zaplanowaniu zabezpieczania domów i mieszkań.

W opracowaniu zawarto poradniki dotyczące zagrożeń takich jak:

 • Mrozy i zamiecie śnieżne
 • Wichury
 • Burze
 • Powodzie
 • Pożary
 • Pożary lasów
 • Wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
 • Ptasia grypa
 • Epidemie
 • Susze
 • Katastrofy budowlane
 • Katastrofy kolejowe
 • Katastrofy drogowe
 • Ewakuacja
 • Terroryzm, bomba
 • Zapasy na wypadek katastrofy

Link do poradników