"Przeciw Przemocy"

wróć

Powiat Cieszyński, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w okresie sierpień – grudzień 2021 r. realizuje projekt „Przeciw Przemocy”.

Działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

We wrześniu przeprowadzono Konferencję pt. „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci – uwięzieni w dzieciństwie”.

W październiku przeprowadzono  szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W listopadzie przeprowadzono warsztaty i konsultacje dla rodzin zastępczych, w których są umieszczone dzieci pochodzące z rodzin z problemem przemocy. 

 

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

CIESZYN, ul. Mała Łąka 17a – tel. 33 851 29 29

POLICJA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

CIESZYN, ul. Wojska Polskiego 2 – tel. 47 857 32 00

KOMISARIATY POLICJI

STRUMIEŃ, ul. Ks. Londzina 47 – tel. 47 857 39 10

SKOCZÓW, ul. Rzeczna 7A – tel. 47 857 36 10

USTROŃ, ul. 3-go Maja 21 – tel. 47 857 38 10

WISŁA, ul. 1-go Maja 44 A – tel. 47 857 37 10

ZEBRZYDOWICE, ul. Dworcowa 11 – tel. 47 857 39 30

POSTERUNEK POLICJI

ISTEBNA, os. Dzielec 1919 – tel. 47 857 37 30

SĄD REJONOWY

CIESZYN, ul. Garncarska 8 – tel. 33 479 46 06 / 706

ZESPOŁY KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

dla nieletnich – tel. 33 479 46 26

dla dorosłych – tel. 33 479 46 02

PROKURATURA REJONOWA

CIESZYN, ul. Garncarska 8 – tel. 33 475 83 00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

CIESZYN, ul. Bobrecka 29 – tel. 33 47 77 117

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

BRENNA, ul. Leśnica 8 – tel. 33 853 64 59

CHYBIE, ul. Bielska 61 – tel. 33 856 11 45, 33 858 92 22

CIESZYN, ul. Skrajna 5 – tel. 33 479 49 00

DĘBOWIEC, ul.  Katowicka 3 – tel. 33 856 22 42

GOLESZÓW, ul. Cieszyńska 29 – tel. 33 479 05 54

HAŻLACH, ul. Główna 37 – tel. 33 856 96 00

ISTEBNA 1000 – tel. 33 855 62 22

SKOCZÓW, ul. Morcinka 18 – tel. 33 858 48 09, 33 858 34 52

STRUMIEŃ, ul. 1-go Maja 18 – tel. 33 857 14 60

USTROŃ, ul. Konopnickiej 40 – tel. 33 854 26 34

USTROŃ, ul. Rynek 1 – tel. 33 857 93 54 (Zespół Interdyscyplinarny)

WISŁA, pl. B. Hoffa 3 – tel. 33 855 35 53

ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. Janusza 6 – tel. 32 475 51 19

PUNKTY KONSULTACYJNE

BRENNA, ul. Zalesie 3 – tel. 33 853 96 33

CHYBIE, ul. Bielska 61 – tel. 33 858 92 22

CHYBIE, ul. Bielska 78 – tel. 33 856 10 96

DĘBOWIEC, ul. Katowicka 3 – tel. 33 856 22 42

HAŻLACH, ul. Główna 57 – tel. 33 856 94 79

SKOCZÓW, ul. Morcinka 18 – tel. 33 853 34 52

STRUMIEŃ, ul. 1 Maja 18 – tel. 33 857 14 60

STRUMIEŃ, ul. Rynek 4 – tel. 33 857 01 42

ZEBRZYDOWICE, ul. ks. Janusza 6 – tel. 792 378 333

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

BIELSKO-BIAŁA, ul. Wyspiańskiego 33

tel. 667 252 257

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

CIESZYN, ul. Wałowa 4 – tel. 667 254 710

PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

CIESZYN, ul. Mennicza 20 – tel. 33 858 13 86

SKOCZÓW, ul. Katowicka 21 – tel. 32 438 61 76

USTROŃ, ul Mickiewicza 1 – tel. 607 841 473 (niepubliczna, prywatna)

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SKOCZÓW, ul. Katowicka 21 – tel. 32 438 61 75, tel. kom. 531 340 641

WISŁA, ul. Wodna 7 – tel. kom. 607 841 473 (niepubliczny, prywatny)

WISŁA, ul. Spacerowa 4 – tel. kom. 783 218 321 (niepubliczny, prywatny)

SZPITAL

CIESZYN, ul. Bielska 4 – tel. 33 854 92 00

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

CIESZYN – tel. 33 854 92 00 wew. 550 lub 557

SKOCZÓW – tel. 570 860 477

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

CIESZYN, ul. Ks. Janusza 3 – tel. 33 479 53 54

POZOSTAŁE PLACÓWKI:

Starostwo Powiatowe

Cieszyn, ul. Bobrecka 29, tel. 33 47 77 239 (nieodpłatna pomoc prawna – rejestracja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cieszyn, ul. Bobrecka 29, tel. 33 47 77 119

(programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemocy w rodzinie - rejestracja)

„Sindbad”

Rodzinny Dom Czasowego Pobytu dla Dzieci

Ustroń, ul. Bernadka 38 – tel. 33 851 14 74

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”

Cieszyn, ul. Dworkowa 8 – tel. 33 858 02 82

Schronisko dla bezdomnych kobiet

Dom dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży

Ustroń, ul. Skalica 1 – tel. 33 858 71 72

Centrum Edukacji Socjalnej

Cieszyn, ul. Błogocka 30 tel. 33 851 44 30 (dla bezdomnych osób)

Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”

Cieszyn, ul. ks. Janusza 3 – tel. 33 479 54 55

Klub Integracji Społecznej

Kaczyce, ul. Morcinka 15/1 – tel. 32 475 51 32

 

 

Artykuł o projekcie kliknij tutaj

Artykuł o X Konferencji Interdyscyplinarnej kliknij tutaj

Artykuł o możliwościach uzyskania wsparcia w zespole interdyscyplinarnym kliknij tutaj

Artykuł o przemocy w rodzinie, w tym o zaniedbaniu, emocjach i agresji kliknij tutaj

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy