Strategia Rozwoju Elektromobilności

wróć

Powiat Cieszyński znalazł się w gronie samorządów, których wnioski zakwalifikowano do dofinansowania w I naborze ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „GEPARD II  – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszony przez Powiat Cieszyński projekt na etapie oceny został oceniony bardzo korzystnie i uzyskał 41 punktów i tym samym wniosek znalazł się na wysokiej 60 pozycji na 218 aplikujących samorządów.

Celem głównym „Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” jest rozwój transportu publicznego w oparciu o technologie elektromobilne, wdrożenie działań umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwój infrastruktury rowerowej i elektrorowerowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających interaktywność i wydajność infrastruktury lokalnej i jej komponentów składowych – smart city.

Wdrożenie strategii umożliwi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę klimatu akustycznego, kontynuację zrównoważonego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowoczesne technologie, redukcję zużycia energii na realizację zadań przewozowych oraz poprawę koordynacji działań związanych z rozwojem infrastruktury transportowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 56 000 zł, a Powiat Cieszyński otrzyma 100% dofinansowania. Aktualnie trwają prace nad dokumentem. Jednym z pierwszych etapów jest ankietyzacja. Zapraszamy do czynnego udziału w opracowywaniu strategii dla Powiatu Cieszyńskiego poprzez wypełnienie ankiety on-line. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035”

Wnioski i uwagi można składać:

• w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 za pomocą Formularza uwag/propozycji do projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” – załącznik nr 2
• drogą elektroniczną za pomocą Formularza uwag/propozycji – załącznik nr 2, na adres e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl wpisując w tytule maila: „Projekt strategii – UWAGI”,
• za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/cieszyn_elektromobilnosc 

Formularz powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Termin konsultacji: od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035”

Załącznik nr 2 – Formularz uwag/propozycji

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy