Strategia Rozwoju Elektromobilności

wróć

Powiat Cieszyński znalazł się w gronie samorządów, których wnioski zakwalifikowano do dofinansowania w I naborze ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „GEPARD II  – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszony przez Powiat Cieszyński projekt na etapie oceny został oceniony bardzo korzystnie i uzyskał 41 punktów i tym samym wniosek znalazł się na wysokiej 60 pozycji na 218 aplikujących samorządów.

Celem głównym „Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” jest rozwój transportu publicznego w oparciu o technologie elektromobilne, wdrożenie działań umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwój infrastruktury rowerowej i elektrorowerowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających interaktywność i wydajność infrastruktury lokalnej i jej komponentów składowych – smart city.

Wdrożenie strategii umożliwi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę klimatu akustycznego, kontynuację zrównoważonego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowoczesne technologie, redukcję zużycia energii na realizację zadań przewozowych oraz poprawę koordynacji działań związanych z rozwojem infrastruktury transportowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 56 000 zł, a Powiat Cieszyński otrzyma 100% dofinansowania. Aktualnie trwają prace nad dokumentem. Jednym z pierwszych etapów jest ankietyzacja. Zapraszamy do czynnego udziału w opracowywaniu strategii dla Powiatu Cieszyńskiego poprzez wypełnienie ankiety on-line. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035”

Wnioski i uwagi można składać:

• w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 za pomocą Formularza uwag/propozycji do projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” – załącznik nr 2
• drogą elektroniczną za pomocą Formularza uwag/propozycji – załącznik nr 2, na adres e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl wpisując w tytule maila: „Projekt strategii – UWAGI”,
• za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/cieszyn_elektromobilnosc 

Formularz powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Termin konsultacji: od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Projekt dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035”

Załącznik nr 2 – Formularz uwag/propozycji

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM