Strategia Rozwoju Elektromobilności

wróć

Powiat Cieszyński znalazł się w gronie samorządów, których wnioski zakwalifikowano do dofinansowania w I naborze ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „GEPARD II  – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszony przez Powiat Cieszyński projekt na etapie oceny został oceniony bardzo korzystnie i uzyskał 41 punktów i tym samym wniosek znalazł się na wysokiej 60 pozycji na 218 aplikujących samorządów.

Celem głównym „Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” jest rozwój transportu publicznego w oparciu o technologie elektromobilne, wdrożenie działań umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwój infrastruktury rowerowej i elektrorowerowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających interaktywność i wydajność infrastruktury lokalnej i jej komponentów składowych – smart city.

Wdrożenie strategii umożliwi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawę klimatu akustycznego, kontynuację zrównoważonego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowoczesne technologie, redukcję zużycia energii na realizację zadań przewozowych oraz poprawę koordynacji działań związanych z rozwojem infrastruktury transportowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 56 000 zł, a Powiat Cieszyński otrzyma 100% dofinansowania. Aktualnie trwają prace nad dokumentem. Jednym z pierwszych etapów jest ankietyzacja. Zapraszamy do czynnego udziału w opracowywaniu strategii dla Powiatu Cieszyńskiego poprzez wypełnienie ankiety on-line. 

 

 

 

Cieszyńskie Travel