Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

1. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.

Cena wywoławcza: 500.000,00 zł

Termin przetargu: 21.09.2018r. godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczona jako dz. 380/15 o pow. 0,1531 ha objęta KW BB1C/00097998/6.

Działka 380/15 została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Powyższa działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, jest nieogrodzona, nieuzbrojona, ma nieregularny wydłużony kształt i płaską powierzchnię, położona jest w rejonie ulic Równa i Beskidzkiej w Międzyświeciu. Działka stanowi fragment dawnego koryta rzeki Bładnicy, które zostało zasypane i zniwelowane.

Cena wywoławcza: 5.900 zł

Termni przetargu: 23.11.2018r.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

 

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Dębowcu obręb Gumna, oznaczona jako dz. 162/4 o powierzchni 0,0791 ha.

Działka przeznaczona do zbycia jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość ma nieregularny kształt i płaską powierzchnię, częściowo porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada uzbrojenie w energię elektryczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec dz. 162/4 położona w obrębie Gumna znajduje się w jednostce G 7U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 7.000,00 zł

Termin przetargu: 30.10.2018r.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24