Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb Harbutowice, oznaczona jako dz. 11/107 o powierzchni 0,0433 ha.

Powyższa działka jest niezabudowana, ma trójkątny kształt, płaską powierzchnię porośniętą trawą, nie jest użytkowana ani zagospodarowana, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka posiada możliwość pełnego uzbrojenia w media.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Harbutowice, działka 11/107 znajduje się w jednostce strukturalnej planu: „26/MNw,UH” – tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej intensywności wraz z usługami handlu o pow. max. 400m2.

Cena wywoławcza: 20.000,00 zł

Termin przetargu : 03.09.2019r.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 2. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb Harbutowice, oznaczona jako dz.: 11/67, 11/116, 316/17

Powyższe działki stanowią jednolity kompleks o wydłużonym kształcie i w miarę płaskiej powierzchni, są niezabudowane. posiadają możliwość podstawowego uzbrojenia w media (woda, gaz, energia elektryczna), które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Część terenu posiada nawierzchnię asfaltową o znacznym stopniu zniszczenia, część stanowi zieleń nieurządzoną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Harbutowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIV/405/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 126 poz. 3158 z dnia 17.10.2005r.:

- działka 11/116 znajduje się w jednostce strukturalnej planu: „63/MNw,UH” – tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej intensywności wraz z usługami handlu o pow. max. 400 m2,

- działki 11/67 i 316/17 mieszczą się w jednostkach strukturalnych planu: 63/MNw,UH” – tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej intensywności wraz z usługami handlu o pow. max. 400 m2 oraz częściowo „56/KDd” – tereny komunikacji – drogi gminne dojazdowe, przebieg zgodnie z rysunkiem planu.

Cena wywoławcza: 15.000,00 zł

Termin przetargu : 20.09.2019r.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

3. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb 1, oznaczona jako dz. 886/4 o powierzchni 0,3090 ha.

Powyższa działka nie jest uzbrojona, ma nieregularny kształt oraz częściowo nierówne ukształtowanie terenu, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i krzewów, usytuowana jest w sąsiedztwie nasypu drogi ekspresowej S52 i linii kolejowej relacji Skoczów – Ustroń. Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Rury magistrali ciepłowniczej przebiegają w gruncie przez środek działki w kierunku północ – południe, po wschodniej stronie działki równolegle do magistrali ciepłowniczej przebiega linia teletechniczna (t).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka 886/4 znajduje się w jednostce strukturalnej planu „ZP” – tereny zieleni urządzonej oraz
w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B”- obejmująca pozostałą część miasta.

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Termin przetargu : 27.09.2019r. o godz. 1100

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 6 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dz.4153/1 obręb Ustroń

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 172/3 Międzyświeć gm. Skoczów

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 17.06.2019 -najem Cieszyn Al.Łyska 10,dz.22/2

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 11 czerwca 2019r.w sprawie dzierżawy -dz.4000/1,dz.4000/2, dz,4000/3, dz.4000/4 w Brennej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia- dz. 886/4 Skoczów obr.1; dz.: 11/67, 11/116, 316/17 Skoczów obr. Habrutowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia- dz. 11/107 położona w Skoczowie obręb Harbutowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21.05.2019r -dzierżawa dz. 165/38 Międzyświeć

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21.5.2019r. dzierżawa dz. 1335/22 Zebrzydowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie najmu i dzierżawy nieruchomości w Cieszynie i Strumieniu

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 8.02.2019r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu, przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 06.12.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 18.12.2018r w sprawie dzierżawy w Strumieniu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 19/4 w Cieszynie obr. 53

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - lokal mieszkalny nr 5 w Cieszynie przy ul. Moniuszki 6

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r. w sprawie najmu w Cieszynie Al.Łyska 8 i 10

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r w sprawie dzierżawy w Zebrzydowicach dz.597/7 i 598/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-dz. 376/1 obr. 4 Skoczów

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Górkach Wielkich dz. 1225/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Wiśle- dz. 2634/6.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 105/3 obręb 44.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.5.2018r w sprawie wykazu dzierżawy w Międzyświeciu.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.04.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 1492/27 położona w Górkach Wielkich.