Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako działka 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00051936/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Działka 97/4, obręb 45, zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta Cieszyna, przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowana jest nieczynnymi obiektami Szpitala Śląskiego: budynkiem kuchni, pralni i kotłowni, w zabudowie zwartej. Działka 97/4 ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony szpitala brak ogrodzenia. Teren wokół budynków jest utwardzony.

Dla dz. 97/4 nie został uchwalony plan zagospodarowanie przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. działka znajduje się w jednostce B6U – tereny usług różnych.

Cena wywoławcza: 1.550.000,00 zł

Termin przetargu: 24.05.2024 r. godz. 1100

Ogłoszenie

Dodatkowe warunki

 

 

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

 1. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o kolejnych przetargach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w budynku w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 54, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Sprzedaży podlegają nieruchomości lokalowe usytuowane w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. 1337/28 o powierzchni 0,0784 ha, obręb Zebrzydowice Dolne objętej księgą wieczystą BB1C/00078174/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym:

a) lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 63,91m2, przynależna (piwnica): 12,26 m2, objęty KW BB1C/00081971/6 wraz z udziałem wynoszącym 1135/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu,

b) lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 52,50 m2, przynależna (piwnica): 10,74 m2, objęty KW BB1C/00081972/3 wraz z udziałem wynoszącym 942/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

c) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytk. 65,97 m2, przynależna (piwnica): 7,25 m2, objęty KW BB1C/00081975/4 wraz z udziałem wynoszącym 1091/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu.

 

Termin składania ofert:

a) lokal mieszkalny nr 2: w terminie do 05.2024r. do godz. 1530

b) lokal mieszkalny nr 3 i nr 8: w terminie do 05.2024r. do godz. 1500.

 

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin przetargu pisemnego:

a) lokal nr 2: cena - 150.000,00 zł, wadium - 30.000,00 zł, przetarg – 20.05.2024r. godz. 1100,

b) lokal nr 3: cena - 120.000,00 zł, wadium - 24.000,00 zł, przetarg – 22.05.2024r. godz. 1100,

c) lokal nr 8: cena - 160.000,00 zł, wadium - 32.000,00 zł, przetarg – 22.05.2024r. godz. 1200.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 1547, w dniu 8 marca 2018r., oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF 111.4131.1.26.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 2445, w dniu 6 kwietnia 2018 r., zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/310/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 kwietnia 2022, rocznik 2022 poz. 2596, dz. 1337/28 znajduje się:

- w terenach o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem A6MW,

- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”,

- budynek mieszkalny w obrębie działki podlega ochronie konserwatorskiej.

 Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargów

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

 

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy