Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69 oznaczonej jako dz. 208/13

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. 208/13 (użytek dr) o powierzchni 0,0567 ha, położona w Cieszynie, obręb 69, objęta jest księgą wieczystą BB1C/00098570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic Pikiety i Hażlaskiej. Działka ma wydłużony kształt o nachyleniu w kierunku zachodnim i stanowi ciąg komunikacyjny – wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, użytkowaną jako dojazd i dojście do przylegających nieruchomości, a także częściowo jest użytkowana jako parking dla przyległej zabudowy usługowej o nawierzchni wyłożonej kostką betonową. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Hażlaskiej. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg, napowietrzna linia teletechniczna i kablowa. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej usługowo – handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza - 120.000,00 zł

Termin przetargu - 09.05.2023 r., godz. 11.00

Ogłoszenie o drugim przetargu

Dodatkowe warunki drugiego przetargu

Informacja o wyniku II przetargu

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ustroniu, obręb Ustroń, powiat cieszyński, oznaczonej jako działka 1107/1 o powierzchni 0,1583 ha i działka 1108/6 o powierzchni 0,0312 ha.

Powyższe działki stanowią w terenie jednolity kompleks, położone są w rejonie skrzyżowania
ul. Katowickiej z ul. Brody, nie są zagospodarowane, w przeważającej części jest to grunt porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki sąsiadują z ul. A. Brody, jednakże nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działki: 1107/1 i 1108/6 położone są w obszarze dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń :

- działka 1107/1 położona jest w jednostkach strukturalnych: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz częściowo tereny korytarzy komunikacyjnych dróg wg klas (KDGP – droga główna ruchu przyśpieszonego),

- działka 1108/6 położona jest w jednostkach strukturalnych: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz częściowo tereny korytarzy komunikacyjnych dróg wg klas (główne skrzyżowania drogowe).

Ponadto, ww. działki znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz strefie ochrony uzdrowiskowej C.

PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY. Informacja o odwołaniu przetargu znajduje się w ogłoszeniu o odwołaniu przetargu.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Cena wywoławcza: 270.000,00 zł

Termin przetargu : 15.03.2023r. o godz. 1000

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Szybkie menu

Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy