Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 45, oznaczona jako dz. 97/4  o powierzchni 0,3819 ha, objęta księgą wieczystą BB1C/00051936/0

Działka 97/4, obręb 45, zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta Cieszyna, przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowana jest nieczynnymi obiektami Szpitala Śląskiego: budynkiem kuchni, pralni i kotłowni,  w zabudowie zwartej. Działka 97/4 ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony szpitala brak ogrodzenia. Teren wokół budynków jest utwardzony.

 Dla dz. 97/4 nie został uchwalony plan zagospodarowanie przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r., działka znajduje się w jednostce B6U – tereny usług różnych.

Cena wywoławcza: 1.800.000,00 zł + należny podatek VAT

Termin przetargu: 17.09.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 1. Nieruchomość zabudowana położona w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczona jako dz. 1997/18 o powierzchni 0,3086 ha, objęta KW BB1C/00053589/6 Sądu Rejonowego
    w Cieszynie

Działka będąca przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajduje się w Ustroniu przy ul. Bażantów 7, zabudowana jest budynkiem administracyjnym (dawną strażnicą Straży Granicznej) - wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń, budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym (MPS) oraz masztem łączności radiowej, jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, gaz, kanalizację sanitarną. Działka posiada kształt litery L, jest ogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi i asfaltem o ziszczonej nawierzchni, teren niezabudowany porośnięty jest trawą, krzewami oraz kilkoma drzewami iglastymi i liściastymi. Na działce znajduje się nieczynna studnia.

Działka 1997/18 usytuowana jest na obszarze, dla którego brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń działka 1997/18 położona jest w jednostce strukturalnej MN-obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza: 700.000,00 zł (do sprzedaży mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

Termin przetargu: 30.08.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz.1337/32 w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 54

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - dz. 50/1 położona w Cieszynie obręb 65

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r. - dz.1518/1 w Strumieniu obręb Miasto

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r. - dz.2477/6 w Strumieniu obręb Miasto

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r.- dz.150/1 w Brennej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - dz. 1810/3, obręb Kończyce Małe, gmina Zebrzydowice

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15.04.2021 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 97/4, obr. 45 położonej w Cieszynie

 Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.03.2021r.-dz.2036/2 w Lesznej Górnej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.02.2021r. - dz. 16/4 obr. 28 w Cieszynie

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 05.02.2021r.-dz. 887/12,887/15,887/22 w Strumieniu

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - dz. 22/2 obr. 54 w Cieszynie

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - dz. 53/2 położona w Brennej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - lokal mieszkalny nr 7 w budynku w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 5 wraz z udziałem wynoszącym 383/10000 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie własności dz. 165/24 o pow. 0,1446 ha. 

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - dz. 1997/18 położona w Ustroniu

 

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM