Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz.: 188 o pow. 0,1460 ha, dz. 203 o pow. 0,4704 ha objęta KW BB1C/00050884/3.

Działki będące przedmiotem sprzedaży są niezabudowane, mają nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, są porośnięte drzewami oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działki te nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie są uzbrojone, położone są w niewielkiej odległości od siebie. Nad dz. 188 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia,
a zachodnia część dz. 203 to teren podmokły z roślinnością bagienną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki znajdują się w następujących jednostkach strukturalnych:

- dz. 188 położona jest w jednostce „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych,

- dz. 203 mieści się w jednostce „58a/RL,ZP” – tereny lasu i zieleni parkowej, postuluje się powiększenie zasobów leśnych oraz na terenie zieleni parkowej realizację obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza: 14.000,00 zł

Termin przetargu: 29.01.2021r. godz. 10.30

Ogłoszenie o kolejnym przetargu

Dodatkowe warunki kolejnego przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Skoczowie obręb Wilamowice, oznaczona jako dz. 213 o powierzchni 0,1054 ha, objętej KW BB1C/00050884/3.

Działka przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i nierówną powierzchnię, w środkowej części tej działki znajduje się obniżenie terenu (jar), dz. 213 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i  krzewów, działka nie jest uzbrojona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wilamowice ww. działka objęta jest jednostką strukturalną planu „58/RL” – tereny lasów prywatnych, postuluje się powiększenie zasobów leśnych.

Cena wywoławcza: 2.500,00 zł

Termin przetargu: 29.01.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o kolejnym przetargu

Dodatkowe warunki kolejnego przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński
Cieszyńskie Travel