Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1.Skoczów, obręb Międzyświeć, dz. 215/24 i dz. 215/25

Opis nieruchomości:

Powyższa nieruchomość niezabudowana położona jest w Gminie Skoczów, obręb Międzyświeć, składa się z dz. 215/24 o powierzchni 0,1077 ha, oznaczenie użytków Bz oraz dz. 215/25 o powierzchni 0,3237 ha, oznaczenie użytków Bz. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,4314 ha. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr BB1C/00066946/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych i stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest po południowej stronie drogi powiatowej relacji Cieszyn – Skoczów – ul. Bielska oraz znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej S-1 (bez możliwości zjazdu). Od strony północno – wschodniej będzie możliwy dostęp do drogi publicznej – ul. Cieszyńskiej (DW 944), poprzez drogę służebną, która zostanie ustanowiona po dz. 215/19.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: nieruchomość znajduje się  w następującej jednostce planu - 4U – zabudowa handlowo – usługowa.

Cena wywoławcza: 320.000 zł

Termin przetargu: 04.03.2022 r. godz. 1130

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

 

2. Skoczów, obręb Międzyświeć, dz. 172/3 i dz. 172/7

Powyższa nieruchomość niezabudowana składa się z dz. 172/3 o powierzchni 0,9536 ha, oznaczenie użytków B - pow. 0,0036 ha, Ps IV – 0,9500 ha oraz dz. 172/7 o powierzchni 1,2126 ha, oznaczenie użytków Ps IV – 0,5036 ha, N- 0,1862 ha, Ps III - 0,5228 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości to 2,1662 ha. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr BB1C/00066946/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych i stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Promykowej. Od strony północnej przylega do ul. Cieszyńskiej DW 944 bez możliwości zjazdu. Nieruchomość gruntowa stanowi jednolitą całość - o prostokątnym kształcie z wcięciem od strony północno - wschodniej, ma zróżnicowane ukształtowanie terenu o nachyleniu w kierunku południowo - zachodnim.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość znajduje się w następujących jednostkach planu: 4U – zabudowa usługowa, 1KDG – droga publiczna klasy głównej, w liniach rozgraniczających 14 m, 5KDD – droga publiczna klasy dojazdowej. 

 

Cena wywoławcza: 1.100.000 zł

Termin przetargu: 18.03.2022 r. godz. 1100

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

 

 

3. Cieszyn, obr. 45 dz. 97/4, ul. Żwirki i Wigury

Atrakcyjnie położona działka 97/4, obręb 45, zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta Cieszyna, przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowana jest nieczynnymi obiektami Szpitala Śląskiego: budynkiem kuchni, pralni i kotłowni, w zabudowie zwartej. Działka 97/4 ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony szpitala brak ogrodzenia. Teren wokół budynków jest utwardzony.

Dla dz. 97/4 nie został uchwalony plan zagospodarowanie przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. działka znajduje się w jednostce B6U – tereny usług różnych.

Cena wywoławcza: 1.500.000,00 zł

Termin przetargu: 04.03.2022 r. godz. 1100

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie o II przetargu

Dodatkowe warunki II przetargu

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Szybkie menu

Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy