Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego położonej w Cieszynie, obręb 45, oznaczonej jako działka 97/4 o powierzchni 0,3819 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00051936/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Działka 97/4, obręb 45, zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta Cieszyna, przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowana jest nieczynnymi obiektami Szpitala Śląskiego: budynkiem kuchni, pralni i kotłowni, w zabudowie zwartej. Działka 97/4 ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony szpitala brak ogrodzenia. Teren wokół budynków jest utwardzony.

Dla dz. 97/4 nie został uchwalony plan zagospodarowanie przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. działka znajduje się w jednostce B6U – tereny usług różnych.

Cena wywoławcza: 1.200.000,00 zł

Termin przetargu: 27.09.2024 r. godz. 1100

 Ogłoszenie

Dodatkowe warunki II przetargu

 

 

 Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

 1.Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o kolejnych przetargach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w budynku w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 54, stanowiących własność Skarbu Państwa

Sprzedaży podlegają nieruchomości lokalowe usytuowane w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. 1337/28 o powierzchni 0,0784 ha, obręb Zebrzydowice Dolne objętej księgą wieczystą BB1C/00078174/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym:

a) lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 52,50 m2, przynależna (piwnica): 10,74 m2, objęty KW BB1C/00081972/3 wraz z udziałem wynoszącym 942/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

b) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytk. 65,97 m2, przynależna (piwnica): 7,25 m2, objęty KW BB1C/00081975/4 wraz z udziałem wynoszącym 1091/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu.

 

Termin składania ofert:

a) lokal mieszkalny nr 3: w terminie do 09.08.2024r. do godz. 1530

b) lokal mieszkalny nr 8: w terminie do 14.08.2024r. do godz. 1500.

 

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin przetargu pisemnego:

 

a) lokal nr 3: cena - 110.000,00 zł, wadium - 22.000,00 zł, przetarg – 13.08.2024r. godz. 1100,

b) lokal nr 8: cena - 150.000,00 zł, wadium - 30.000,00 zł, przetarg – 20.08.2024r. godz. 1100.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 1547, w dniu 8 marca 2018r., oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF 111.4131.1.26.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 2445, w dniu 6 kwietnia 2018 r., zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/310/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 kwietnia 2022, rocznik 2022 poz. 2596, dz. 1337/28 znajduje się:

- w terenach o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem A6MW,

- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”,

- budynek mieszkalny w obrębie działki podlega ochronie konserwatorskiej.

Ogłoszenie

Dodatkowe warunki

 

2. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o kolejnych przetargach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w budynku w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 54, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Sprzedaży podlegają nieruchomości lokalowe usytuowane w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. 1337/28 o powierzchni 0,0784 ha, obręb Zebrzydowice Dolne objętej księgą wieczystą BB1C/00078174/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym:

a) lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 52,50 m2, przynależna (piwnica): 10,74 m2, objęty KW BB1C/00081972/3 wraz z udziałem wynoszącym 942/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

b) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytk. 65,97 m2, przynależna (piwnica): 7,25 m2, objęty KW BB1C/00081975/4 wraz z udziałem wynoszącym 1091/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu.

 

Termin składania ofert:

a) lokal mieszkalny nr 2: w terminie do 05.2024r. do godz. 1530

b) lokal mieszkalny nr 3 i nr 8: w terminie do 05.2024r. do godz. 1500.

 

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin przetargu pisemnego:

a) lokal nr 2: cena - 150.000,00 zł, wadium - 30.000,00 zł, przetarg – 20.05.2024r. godz. 1100,

b) lokal nr 3: cena - 120.000,00 zł, wadium - 24.000,00 zł, przetarg – 22.05.2024r. godz. 1100,

c) lokal nr 8: cena - 160.000,00 zł, wadium - 32.000,00 zł, przetarg – 22.05.2024r. godz. 1200.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 1547, w dniu 8 marca 2018r., oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF 111.4131.1.26.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 2445, w dniu 6 kwietnia 2018 r., zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/310/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 kwietnia 2022, rocznik 2022 poz. 2596, dz. 1337/28 znajduje się:

- w terenach o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem A6MW,

- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”,

- budynek mieszkalny w obrębie działki podlega ochronie konserwatorskiej.

 Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargów

Informacja lokal nr 8

Informacja lokal nr 3

Informacja lokal nr 2

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

 

 

 

Szybkie menu

Biuro Rzeczy Znalezionych Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory E-SESJA transmisje z sesji E-urząd ePUAP Geodezja Powiat Cieszyński Geoportal E-Usługi Herb Powiatu Cieszyńskiego Inspektor Ochrony Danych Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Inwestycje w powiecie cieszyńskim Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Jak zastrzec dokumenty? Kompetencje Wydziałów Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Patronaty Starosty Cieszyńskiego Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Promocja zdrowia Starostowie Cieszyńscy Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim Turystyka Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Zarządzanie kryzysowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy