Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69 oznaczonej jako dz. 208/13

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. 208/13 (użytek dr) o powierzchni 0,0567 ha, położona w Cieszynie, obręb 69, objęta jest księgą wieczystą BB1C/00098570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic Pikiety i Hażlaskiej. Działka ma wydłużony kształt o nachyleniu w kierunku zachodnim i stanowi ciąg komunikacyjny – wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, użytkowaną jako dojazd i dojście do przylegających nieruchomości, a także częściowo jest użytkowana jako parking dla przyległej zabudowy usługowej o nawierzchni wyłożonej kostką betonową. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Hażlaskiej. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg, napowietrzna linia teletechniczna i kablowa. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej usługowo – handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza - 85.000,00 zł

Termin przetargu - 04.09.2023 r., godz. 11.00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja o wyniku kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chybiu, obręb Chybie, oznaczonej jako 103/34 o powierzchni 0,8778 ha, objętej KW BB1C/00102601/6.

Działka 103/34 zabudowana jest budynkiem  piętrowym, murowanym o powierzchni zabudowy 379 m2 i powierzchni użytkowej 662,20 m2 - wynikającej z pomiaru własnego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, rodzaj wg KŚT: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. W budynku nie ma instalacji wewnętrznych, brak źródła ciepła. Stan budynku określa się jako przeciętny do remontu, z elementami do kapitalnego remontu.

Nieruchomość posiada regularny kształt i płaską powierzchnię terenu, od strony północnej i zachodniej ogrodzona jest płotem żelbetowym, w części północnej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna z trzema słupami. Sieci pełnego uzbrojenia znajdują się w odległości do 100m. Istnieje możliwość wykonania bezpośredniego zjazdu na działkę 103/34 z działki drogowej nr 103/36 stanowiącej część ul. Kolejowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie, działka 103/34 leży w jednostce A4PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz w niewielkiej części w jednostce 7KDD - pas drogowy drogi publicznej klasy dojazdowej.

Cena wywoławcza: 900.000,00 zł

Termin przetargu : 15.12.2023r. o godz. 1100

Ogłoszenie 

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

2. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego o przetargach pisemnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w budynku w Zebrzydowicach przy Kochanowskiego 54, stanowiących własność Skarbu Państwa

Sprzedaży podlegają nieruchomości lokalowe usytuowane w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako dz. 1337/28 o powierzchni 0,0784 ha, obręb Zebrzydowice Dolne objętej księgą wieczystą BB1C/00078174/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w tym:

a) lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 63,91m2, przynależna (piwnica): 12,26 m2, objęty KW BB1C/00081971/6 wraz z udziałem wynoszącym 1135/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu,

b) lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 52,50 m2, przynależna (piwnica): 10,74 m2, objęty KW BB1C/00081972/3 wraz z udziałem wynoszącym 942/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

c) lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytk. 65,97 m2, przynależna (piwnica): 2,38 m2, objęty KW BB1C/00081973/0 wraz z udziałem wynoszącym 1018/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

d) lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytk. 57,07 m2, przynależna (piwnica): 12,08 m2, objęty KW BB1C/00081974/7 wraz z udziałem wynoszącym 1029/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu,

e) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytk. 65,97 m2, przynależna (piwnica): 7,25 m2, objęty KW BB1C/00081975/4 wraz z udziałem wynoszącym 1091/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 1547, w dniu 8 marca 2018r., oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF 111.4131.1.26.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego rocznik 2018, poz. 2445, w dniu 6 kwietnia 2018 r., zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/310/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 kwietnia 2022, rocznik 2022 poz. 2596, dz. 1337/28 znajduje się:

- w terenach o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem A6MW,

- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”,

- budynek mieszkalny w obrębie działki podlega ochronie konserwatorskiej.

Termin składania ofert: 17.11.2023r. do godz. 1500

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin przetargu pisemnego:

a) lokal nr 2: cena - 200.000,00 zł, wadium - 40.000,00 zł, przetarg - 22.11.2023r. godz. 900,

b) lokal nr 3: cena -170.000,00 zł, wadium - 34.000,00 zł, przetarg - 22.11.2023r. godz. 1030,

c) lokal nr 5: cena -220.000,00 zł, wadium - 44.000,00 zł, przetarg - 22.11.2023r. godz. 1200,

d) lokal nr 7: cena -190.000,00 zł, wadium - 38.000,00 zł, przetarg - 24.11.2023r. godz. 1000,

e) lokal nr 8: cena -210.000,00 zł, wadium - 42.000,00 zł, przetarg - 24.11.2023r. godz. 1130.

 Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24

 

Szybkie menu

Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy