Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Nieruchomość położona w Międzyświeciu, oznaczona jako dz. 172/3 o powierzchni 0,9536 ha

Powyższa działka zlokalizowana jest po północnej stronie ( starej ) drogi relacji Cieszyn- Skoczów, w sąsiedztwie skrzyżowania tej drogi z ulicą Promykową. W odległości ok. 50 m. na północ od wycenianej nieruchomości przebiega droga ekspresowa S 52; działka to teren z lekko pofałdowaną powierzchnią, w części południowo-zachodniej znajduje się niewielki teren ogrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki plecionej, zabudowany obiektem stacji redukcyjno - pomiarowej gazu z gazomierzem; od stacji w kierunku półn.-wsch. odchodzi gazociąg g150; przez działkę przebiega wodociąg, równolegle do wschodniej granicy ok. 20 m na zachód od niej, na działce znajduje się jeden z hydrantów; przez działkę biegnie gazociąg gs 63 wzdłuż południowej granicy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: „1 UHS” oraz częściowo „G”
i „L” ( uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIII/439/2001 z dnia 31.08.2001r. opublikowana w Dz.Urz. Woj.Śl. nr 84, poz.2159 ):   

- tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1÷3UHS przeznacza się pod zabudowę handlowo-usługową’

- dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny dróg publicznych wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: G- tereny dróg głównych klasy G, o szerokościach w liniach rozgraniczających 25,0 m i L- tereny dróg lokalnych klasy L,
o szerokościach w liniach rozgraniczających 15,0m.

Cena wywoławcza: 450.000 zł

Termin przetargu: 31.01.2020r. godz. 1000

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel.: 33 477 74 21.

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość położona w Skoczowie obręb 1, oznaczona jako dz. 886/4 o powierzchni 0,3090 ha.

Powyższa działka nie jest uzbrojona, ma nieregularny kształt oraz częściowo nierówne ukształtowanie terenu, porośnięta jest zadrzewieniem, samosiejkami drzew i krzewów, usytuowana jest w sąsiedztwie nasypu drogi ekspresowej S52 i linii kolejowej relacji Skoczów – Ustroń. Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Rury magistrali ciepłowniczej przebiegają w gruncie przez środek działki w kierunku północ – południe, po wschodniej stronie działki równolegle do magistrali ciepłowniczej przebiega linia teletechniczna (t).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka 886/4 znajduje się w jednostce strukturalnej planu „ZP” – tereny zieleni urządzonej oraz
w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B”- obejmująca pozostałą część miasta.

WKRÓTCE NA SPRZEDAŻ

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 6 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dz.4153/1 obręb Ustroń

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 172/3 Międzyświeć gm. Skoczów

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 17.06.2019 -najem Cieszyn Al.Łyska 10,dz.22/2

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 11 czerwca 2019r.w sprawie dzierżawy -dz.4000/1,dz.4000/2, dz,4000/3, dz.4000/4 w Brennej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia- dz. 886/4 Skoczów obr.1; dz.: 11/67, 11/116, 316/17 Skoczów obr. Habrutowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia- dz. 11/107 położona w Skoczowie obręb Harbutowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21.05.2019r -dzierżawa dz. 165/38 Międzyświeć

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21.5.2019r. dzierżawa dz. 1335/22 Zebrzydowice

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie najmu i dzierżawy nieruchomości w Cieszynie i Strumieniu

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 8.02.2019r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu, przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 06.12.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 18.12.2018r w sprawie dzierżawy w Strumieniu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 19/4 w Cieszynie obr. 53

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - lokal mieszkalny nr 5 w Cieszynie przy ul. Moniuszki 6

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r. w sprawie najmu w Cieszynie Al.Łyska 8 i 10

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r w sprawie dzierżawy w Zebrzydowicach dz.597/7 i 598/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-dz. 376/1 obr. 4 Skoczów

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Górkach Wielkich dz. 1225/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Wiśle- dz. 2634/6.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 105/3 obręb 44.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.5.2018r w sprawie wykazu dzierżawy w Międzyświeciu.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.04.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 1492/27 położona w Górkach Wielkich.