Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Brennej obręb Brenna, oznaczona jako dz. 53/2 o powierzchni 0,0120 ha, objęta KW BB1C/52163/7

Działka 53/2 stanowi wąski pas gruntu, bez możliwości zabudowy, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, nie jest uzbrojona, częściowo stanowi obniżenie terenu - rów, który jest zarośnięty i niedrożny.
Działka sprzedawana jest w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka znajduje się w jednostce strukturalnej „3.ME.11” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej

Cena wywoławcza: 7.000,00 zł + należny podatek VAT

Termin przetargu: 25.06.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

 2. Nieruchomość zabudowana położona w Ustroniu obręb Ustroń, oznaczona jako dz. 1997/18 o powierzchni 0,3086 ha, objęta KW BB1C/00053589/6 Sądu Rejonowego
    w Cieszynie

Działka będąca przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajduje się w Ustroniu przy ul. Bażantów 7, zabudowana jest budynkiem administracyjnym (dawną strażnicą Straży Granicznej) - wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ustroń, budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym (MPS) oraz masztem łączności radiowej, jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, gaz, kanalizację sanitarną. Działka posiada kształt litery L, jest ogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi i asfaltem o ziszczonej nawierzchni, teren niezabudowany porośnięty jest trawą, krzewami oraz kilkoma drzewami iglastymi i liściastymi. Na działce znajduje się nieczynna studnia.

Działka 1997/18 usytuowana jest na obszarze, dla którego brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń działka 1997/18 położona jest w jednostce strukturalnej MN-obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza: 700.000,00 zł (do sprzedaży mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

Termin przetargu: 30.08.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r. - dz.1518/1 w Strumieniu obręb Miasto

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r. - dz.2477/6 w Strumieniu obręb Miasto

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.05.2021r.- dz.150/1 w Brennej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - dz. 1810/3, obręb Kończyce Małe, gmina Zebrzydowice

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15.04.2021 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 97/4, obr. 45 położonej w Cieszynie

 Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.03.2021r.-dz.2036/2 w Lesznej Górnej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.02.2021r. - dz. 16/4 obr. 28 w Cieszynie

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 05.02.2021r.-dz. 887/12,887/15,887/22 w Strumieniu

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - dz. 22/2 obr. 54 w Cieszynie

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - dz. 53/2 położona w Brennej

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - lokal mieszkalny nr 7 w budynku w Międzyświeciu przy ul. Blokowej 5 wraz z udziałem wynoszącym 383/10000 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie własności dz. 165/24 o pow. 0,1446 ha. 

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - dz. 1997/18 położona w Ustroniu

 

Szybkie menu

Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM