Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

 

1. Nieruchomość zabudowana, położona w Cieszynie, obręb 24, oznaczonej jako działka 4/75 oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka 4/66

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w Cieszynie, obręb 24 i składają się z zabudowanej działki 4/75 oraz niezabudowanej działki 4/66. Działka 4/75 zabudowana jest budynkiem byłych warsztatów szkolnych oraz budynkiem magazynowym. Budynek byłych warsztatów wybudowany w 1956 roku, jest podpiwniczony, parterowy, konstrukcji mieszanej (żelbetonowo-murowany), dach kryty papą na deskowaniu, ściany zewnętrzne tynkowane, tynki cementowo-wapienne. Ogrzewanie kondygnacji nadziemnej z nagrzewnic gazowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1088 m2. Drugi budynek, zlokalizowany na działce 4/75, to budynek magazynowy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym, strop drewniany, kryty papą i blacha. Powierzchnia zabudowy wynosi 196 m2. Z kolei druga nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, to niezabudowana działka 4/66, położona przy ul. Krzywej. Na działce znajduje się dawna brama wjazdowa. Brama ta nie jest użytkowana ze względu na brak możliwości zjazdu z ul. Krzywej, spowodowany znaczna różnicą wysokości pomiędzy drogą a poziomem terenu działki 4/75.

 

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku w Cieszynie przy ul. Moniuszki 6.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 28,31 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 2,39 m2 oraz udziałem wynoszącym 3070/107072 w częściach wspólnych budynku i prawie własności dz. 17/21 o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Cieszynie obr. 31, objętej KW BB1C/00077035/2. Lokal składa się z pokoju, kuchni,łazienki z w.c. i przedpokoju.

Cena wywoławcza: 70.000,00 zł.

Termin przetargu: 05.03.2019r., godz. 1100 

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel: 33 47 77 421, 33 47 77 424.

 

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Skoczowie obręb Międzyświeć, oznaczona jako dz. 380/15 o pow. 0,1531 ha objęta KW BB1C/00097998/6.

Działka 380/15 została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Powyższa działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, jest nieogrodzona, nieuzbrojona, ma nieregularny wydłużony kształt i płaską powierzchnię, położona jest w rejonie ulic Równa i Beskidzkiej w Międzyświeciu. Działka stanowi fragment dawnego koryta rzeki Bładnicy, które zostało zasypane i zniwelowane.

Cena wywoławcza : 5.000,00 zł

Termin przetargu: 15.03.2019r. godz. 1100

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe warunki

 

 

 

 

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 8.02.2019r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ustroniu, przeznaczonej do użyczenia

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 06.12.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 18.12.2018r w sprawie dzierżawy w Strumieniu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 19/4 w Cieszynie obr. 53

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - lokal mieszkalny nr 5 w Cieszynie przy ul. Moniuszki 6

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r. w sprawie najmu w Cieszynie Al.Łyska 8 i 10

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.11.2018r w sprawie dzierżawy w Zebrzydowicach dz.597/7 i 598/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-dz. 376/1 obr. 4 Skoczów

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Górkach Wielkich dz. 1225/3.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie dzierżawy w Wiśle- dz. 2634/6.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 105/3 obręb 44.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.5.2018r w sprawie wykazu dzierżawy w Międzyświeciu.

Ogłoszenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.04.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. 1492/27 położona w Górkach Wielkich.