Nieruchomości

wróć

NIERUCHOMOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Ustroń, obręb Hermanice, oznaczonej jako dz. 227/81

Nieruchomość jest położona w gminie Ustroń, obręb Hermanice, oznaczona jako dz. 227/81 o powierzchni 0,0534 ha, oznaczenie użytków RIIIa, stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń, działka 227/81 położona jest w jednostkach strukturalnych: obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności oznaczone symbolem MN oraz tereny korytarzy komunikacyjnych kolei i dróg   – KDZ – drogi zbiorcze istniejące. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 800 m od najbliższych obiektów handlowo – usługowych oraz około 4 km od centrum miasta.  Nieruchomość od strony północnej ma dostęp do drogi publicznej powiatowej - ul. Granicznej.

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł

Termin przetargu - 24.02.2023 r., godz. 11.00

Ogłoszenie o II przetargu

Dodatkowe warunki II przetargu

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23.

 

 

2. Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Goleszowie, obręb Bażanowice, powiat cieszyński oznaczonej jako działka 236/5. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka 236/5 ma powierzchnię 2,8784 ha. Przedmiotowa działka stanowi niezabudowany, zwarty teren, użytkowany rolniczo o regularnym kształcie przypominającym prostokąt i w miarę płaskim ukształtowaniu terenu o niewielkim nachyleniu w kierunku północno – zachodnim. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Folwarcznej. Nieruchomość znajduje się w jednostkach strukturalnych: 1 PU – tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów.

Cena wywoławcza: 2.500.000,00 zł

Termin przetargu: 17.02.2023 godz. 11.00

 Ogłoszenie o przetargu

Dodatkowe warunki przetargu

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 23.

 

 

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

Informacja: Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 477 74 21, 33 477 74 24.

Szybkie menu

Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy