Biuro Rzeczy Znalezionych

wróć

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29, w Wydziale Organizacyjnym (Kancelaria Ogólna - parter), telefon (33) 47 77 348.

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wezwania do odbioru rzeczy od dnia 21.06.2015 r. publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:

 BIP - Biuro Rzeczy Znalezionych

Cieszyńskie Travel