Organizacje pozarządowe

wróć

Cieszyn, 22.10.2018 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 października 2018 roku uznał celowość
realizacji zadania publicznego pt. „XXXI Miscellanea Przewodnickie – 100 lat Odzyskania Niepodległości na Ziemi Cieszyńskiej” przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (43–400 Cieszyn, ul. Głęboka 56).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 30 października br., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 

<OFERTA>

 


 

 

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 kwietnia 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Dobro Wspólne” przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (43-400 Cieszyn, ul. Górna 18). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

<Oferta>
 


 

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2018 r.


INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 kwietnia 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Wydanie i promocja publikacji poświęconej bohaterom lokalnej historii pt. „Odznaczeni orderem Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim” (t.1) autorstwa mgr Stefana Króla, członka Oddziału PTH w Cieszynie” przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Cieszynie. Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.
 

<Oferta>


 

Cieszyn, 29.03.2018 r.

 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Udział Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w Letniej Olimpiadzie Senioralnej w Łazach” przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

 

<Oferta>

 


 

Cieszyn, dnia 09 marca 2018 r.

WT.525.4.2018

INFORMACJA


Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. XI Transgraniczny Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie” przez Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” (43-430 Skoczów, Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 marca br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

Oferta.

 


 

Cieszyn, dnia 08 marca 2018 r.

WT.525.2.2018


 

INFORMACJA

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Wycieczka na szlaku „Via Ducalis” przez Skoczowski Uniwersytet III Wieku (43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 marca br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

Oferta.

Stowarzyszenia

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Cieszyn ul. Bielska 62 43-400 
2. Automobilklub Cieszyński Cieszyn ul. Plac Wolności 3 43-400 
3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej Fileo w Cieszynie Cieszyn ul. Kraszewskiego 1/33 43-400 
4. Cieszyński Klub Motorowy Cieszyn ul. Górny Rynek 1 43-400 
5. Cieszyński Klub Sportowy PIAST Cieszyn ul. Rynek 16 43-400 
6. Cieszyński Ruch Społeczny Cieszyn ul. dr Jana Michejdy 27 43-400 
7. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn ul. Stalmacha 14 43-400 
8. Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych Cieszyn ul. Brożka 24 43-400 
9. Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia Cieszyn ul. Błogocka 30a 43-400 
10. Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Cieszyn ul. Mała Łąka 10 43-400 
11. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź Cieszyn ul. Bielska 4 43-400 
12. Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne Cieszyn ul. Rynek 12 43-400 
13. Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne Cieszyn ul. Zamkowa 3 43-400 
14. Cieszyńskie Towarzystwo Oświatowe w likwidacji Cieszyn ul. Błogocka 19 43-400 
15. Euro-Szybin Cieszyn ul. Kraszewskiego 11 43-400 
16. Klub Bokserski Puncher Cieszyn Cieszyn ul. Górny Rynek 12/3 43-400 
17. Klub Inteligencji Katolickiej Cieszyn pl. Dominikański 2 43-400 
18. Klub Producentów Roślin Oleistych i Wytwórców Eko-Paliw Płynnych Cieszyn ul. Bucewicza 18/3 43-400 
19. Liga Ochrony Przyrody Oddział Powiatowy w Cieszynie Cieszyn ul. Nowe Miasto 21 43-400 
20. Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu Cieszyn ul. Stalmacha 14 43-400 
21. Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie Cieszyn ul. Zamkowa 3 abc 43-400 
22. MotoBrothers Klub Cieszyn ul. Śrutarska 39 43-400 
23. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Cieszyn ul. Głęboka 50 43-400 
24. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek Cieszyn ul. Kościuszki 3 43-400 
25. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Boguszowice Cieszyn ul. Frysztacka 131 43-400 
26. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna Cieszyn ul. Bielska 160 a 43-400 
27. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Pastwiska Cieszyn ul. Hażlaska 116 43-400 
28. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Marklowicach Cieszyn ul. Zagrodowa 2 43-400 
29. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Mnisztwie Cieszyn ul. Generała Józefa Hallera 161 43-400 
30. Polski Związek Artystów Niezależnych Cieszyn ul. Krzywa 18 43-400 
31. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie Cieszyn ul. Mickiewicza 13 43-400 
32. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych Cieszyn ul. Dojazdowa 2 43-400 
33. Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400 
34. Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie Cieszyn Pl. Kościelny 6 43-400 
35. Polskie Towarzystwo Harfowe Cieszyn ul. Rynek 12 43-400 
36. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski Cieszyn ul. Głęboka 56 43-400 
37. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie Cieszyn ul. T.Regera 6 43-400 
38. Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Cieszyn ul. Czytelni Ludowej 4 43-400 
39. Stowarzyszenie Amazonek Cieszyn ul. Bielska 4 43-400 
40. Stowarzyszenie Amicus Copernicus Cieszyn Pl. Wolności 7 b 43-400 
41. Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima pro Activ Cieszyn ul. Górna 9 43-400 
42. Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku Cieszyn ul. Bielska 62 43-400 
43. Stowarzyszenie Cieszyńskie Podziemia Cieszyn ul. Stawowa 24 43-400 
44. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Cieszyn ul. Górna 18 43-400 
45. Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EkoGa Cieszyn pl. Londzina 3 43-400 
46. Stowarzyszenie Dziedzictwo św. Jana Sarkandra Cieszyn Pl. Dominikański 2 43-400 
47. Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Cieszyn ul. Gen. Józefa Hallera 4/11 43-400 
48. Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Cieszyn ul. Skrajna 21/1 43-400 
49. Stowarzyszenie Komunikacji Samochodowej Radio Taxi Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn pl. Wolności 3 43-400 
50. Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe Trotyl  Cieszyn ul. Pochyła 5 43-400 
51. Stowarzyszenie Meritum Cieszyn ul. Puńcowska 40/9 43-400 
52. Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni Cieszyn ul. Plac Dominikański  43-400 
53. Stowarzyszenie Na Rynku Cieszyn Rynek 12 43-400 
54. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400 
55. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL Cieszyn ul. Bielska 4 43-400 
56. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ Cieszyn ul. Wyspiańskiego 2 43-400 
57. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Nasze SP4 Cieszyn Plac Wolności 7a 43-400 
58. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe in Nobis Cieszyn ul.Górny Rynek 6 43-400 
59. Stowarzyszenie OPEN Cieszyn Rynek 6 43-400 
60. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Łatwiej Cieszyn ul. Brożka 3/15 43-400 
61. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Kraina Marzeń Cieszyn ul. 3 maja 18 43-400 
62. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Cieszyn ul. Ks. Janusza 3 43-400 
63. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Cieszyn ul. Ratuszowa 3 43-400 
64. Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego  Cieszyn Pl. Juliusza Słowackiego 2 43-400 
65. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty Cieszyn ul. Wąska 2 43-400 
66. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Francuskiej w likwidacji Cieszyn ul. Puńcowska 61 43-400 
67. Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn ul. Głęboka 11 43-400 
68. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań Cieszyn ul. Bielska 92 43-400 
69. Stowarzyszenie Rotunda Cieszyn ul. Bobrecka 22 43-400 
70. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Cieszyn ul. Rynek 18 43-400 
71. Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn ul. Przykopa 2/5 43-400 
72. Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf Cieszyn ul. Wałowa 4 43-400 
73. Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz Cieszyn ul. Leopolda Jana Szersznika 3 43-400 
74. Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn Cieszyn ul. Kościelna 88 43-400 
75. Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu Cieszyn ul. Zamkowa 3 ABC 43-400 
76. Stowarzyszenie Twórczy Rozwój Cieszyn ul. Srebrna 8 43-400 
77. Stowarzyszenie Via Musica Cieszyn ul. Ludwika Skrzypka 2b/17 43-400 
78. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks Cieszyn ul. Bielska 62/250 43-400 
79. Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn ul. Stary Targ 4 43-400 
80. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn ul. Zamkowa 3a 43-400 
81. Stowarzyszenie Wszechnica Cieszyn ul. Regera 6 43-400 
82. Stowarzyszenie Wydawnicze im. Tadeusza Regera Cieszyn ul. Jordana 6 43-400 
83. Stowarzyszenie Zespół Teatralny Przy Parafii Pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie Cieszyn ul. Katowicka 1 43-400 
84. Śląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych Cieszyn ul. Głeboka 25 43-400 
85. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie im. Ks. Franciszka Michejdy Cieszyn ul. Sienkiewicza 2 43-400 
86. Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa Cieszyn Rynek 12/20 43-400 
87. Wiedzieć Więcej Cieszyn ul. Narcyzów 15 43-400 
88. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Cieszyn ul. Górna 21 43-400 
89. Związek Miłośników Psów i Kotów Rasowych  Cieszyn ul. Sikorskiego 5/39 43-400 
90. Młodzieżowy Klub Piłkarski Brenna-Górki Brenna Górki Wielkie ul. Breńska 84 43-436
91. Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum Brenna ul. Wyzwolenie 75 43-438 
92. Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy Brenna Leśnica 134 43-438 
93. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich Brenna Górki Wielkie ul. Breńska 11 43-436
94. Stowarzyszenie Australijskich Labradoodle w Polsce  Brenna ul. Szewczyka 11 43-438
95. Stowarzyszenie Charytatywne DOGONIĆ CZAS Brenna Górki Wielkie ul. Wiosenna 25/25 43-436
96. Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy Brenna Górki Wielkie  ul. Zalesie 12  43-436
97. Stowarzyszenie Klub Bokserski KLINCZ Brenna ul. Leśnica 41d 43-438 
98. Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań SPOT Brenna Górki Wielkie  ul. Wiosenna 24 43-436
99. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Małe Brenna Górki Wielkie  ul. Zalesie 34  43-436
100. Stowarzyszenie Rozwoju Integracja Brenna ul. Wyzwolenia 40 43-438 
101. Towarzystwo im. Zofii Kossak Brenna Górki Wielkie ul. Zalesie 3 43-436
102. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek Wielkich Jodła Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 
103. Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu Chybie ul. Wyzwolenie 16 43-520 
104. Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu Chybie ul. Kopernika 15 43-520 
105. Ochotnicza Straż Pożarna Zaborze Chybie Zaborze ul. Czereśniowa 16 43-520 
106. Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze Frelichów Chybie Zarzecze, ul. Podgroble 30 43-520 
107. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Życie w Chybiu Chybie ul. Bielska 82 43-520 
108. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Chybiu Chybie ul. Chopina 12 43-520 
109. Stowarzyszenie Wspólnota dla Przyszłości Chybie ul. Bielska 40 43-520 
110. Towarzystwo Miłośników Zarzecza Chybie Zarzecze, ul. Podgroble 30 43-520 
111. Ochotnicza Straż Pożarna Simoradz Dębowiec Simoradz, ul. Skoczowska 6 43-426
112. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu Dębowiec ul. Katowicka 4 43-426
113. Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach Dębowiec Gumna, ul. Beskidzka 57 43-426
114. Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie Dębowiec Iskrzyczyn 12 43-426
115. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach Dębowiec Kostkowice, ul. Dworska 1 43-426
116. Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej Dębowiec Ogrodzona 99 43-426
117. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426
118. Towarzystwo Katechetyczne Jonasz Dębowiec Kostkowice, ul. Samlowiec 17  43-426
119. AFRICAE DESERTA PROJECT - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej  Goleszów ul. Wiejska 22a 43-440
120. Beskidzkie Stowarzyszenie Biblijne Goleszów Bażanowice, ul. Stalmacha 21 43-440
121. Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów Goleszów ul. Szkolna 7 43-440
122. Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice Goleszów Kozakowice Górne, ul. Dr Andrzeja Cinciały 35 43-440
123. Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach Goleszów Bażanowice, ul. Cieszyńska 17 43-440
124. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy Goleszów Cisownica 440 43-440
125. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie Goleszów Dzięgielów, ul. Lipowa 2 43-445
126. Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Goleszów Godziszów, ul. Tęczowa 29 43-440
127. Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie Goleszów Kisielów, ul. Główna 1 43-440
128. Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznej Górnej Goleszów Leszna Górna, ul. Główna 6 43-445
129. Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie Goleszów Puńców, ul. Cieszyńska 98 43-400
130. Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach Goleszów Bażanowice, ul. Szkolna 1  43-440
131. Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 97 43-440
132. Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w Cisownicy Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 79 43-440
133. Stowarzyszenie Miłośników Folkloru i Tradycji Joniczek Goleszów ul. Cieszyńska 16 43-440
134. Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa Goleszów Puńców, ul. Szkolna 2 43-400
135. Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS Goleszów ul. Spółdzielcza 9 43-440
136. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kisielów - Kisielów Oknem na Beskidy Goleszów Kisielów, ul.Graniczna 1  43-440
137. Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża Goleszów Dzięgielów, 16 43-445
138. Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej Goleszów ul. Cieszyńska 25 43-440
139. Towarzystwo Wędkarskie Ton Goleszów ul. Jasna 14 43-440
140. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce Hażlach Brzezówka, ul. Hażlaska 8a 43-418
141. Ochotnicza Straż Pożarna w Hażlachu Hażlach ul. Główna 45 43-419
142. Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2 43-416
143. Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie Hażlach Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84 43-418
144. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Hażlach Rudnik, ul. Centralna 37 43-416
145. Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach Hażlach Zamarski, ul. Główna 1 43-419
146. Stowarzyszenie Krąg Osób z Pasją Orenda Hażlach Pogwizdów, ul. Zachodnia 28 43-418
147. Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk Hażlach Zamarski, ul. Główna 1  43-419
148. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik Hażlach Rudnik, ul. Kręta 1 43-416
149. Stowarzyszenie Ochrony Przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej Na Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 5  43-418
150. Stowarzyszenie Texsas Hażlach Hażlach ul. Jastrzębska 48 43-419
151. Istebniańskie Stowarzyszenie Abstynentów Nadzieja Istebna 600 43-470
152. Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha w Istebnej Istebna Istebna 293 43-470
153. Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum Istebna 600 43-470
154. Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie Istebna Istebna Zaolzie 1244 43-470
155. Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Centrum Istebna Jaworzynka 510 43-476
156. Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Zapasieki Istebna Jaworzynka 352 43-476
157. Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum Istebna Koniaków 652 43-474
158. Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Kosarzyska Istebna Koniaków 785 43-474
159. Samodzielna Organizacja Strzelecka Tarcza Istebna Koniaków 733 43-474
160. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej Natura w Koniakowie Istebna Koniaków 33 43-474
161. Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora  Istebna 1000 43-470
162. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Groniach Istebna 563 43-470
163. Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu Pod Ochodzitą Istebna Koniaków 645 43-474
164. Stowarzyszenie na rzecz zdrowia, rozwoju i edukacji POMOC BEZ GRANIC Istebna Jaworzynka 657 43-476
165. Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój Istebna 739 43-470
166. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Istebna Istebna Koniaków 557 43-474
167. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego Na Grapie  Istebna Jaworzynka 720 43-476
168. Beskidzki Klub Kulinarny Skoczów ul. Targowa 26 43-430
169. Klub Młodzieżowy PLATO Skoczów ul. Słoneczna 16 43-430
170. Klub Nordic Walking Włóczykije Skoczów  Skoczów ul. Mały Rynek 1 43-430
171. OCHABIANIE Skoczów Ochaby, ul. Strażacka 4  43-430
172. Ochotnicza Straż Pożarna przy Skoczowskiej Fabryce Kapeluszy POLKAP w Skoczowie Skoczów ul. Powstańców Śląskich 1 43-430
173. Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach Skoczów Bładnice, ul. Jana Chmiela 1 43-430
174. Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach Skoczów Kiczyce, ul. Ochabska 44 43-430
175. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Skoczów Kowale, ul. Pożarnicza 2 43-430
176. Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu Skoczów Międzyświeć, ul. Lawendowa 3 43-430
177. Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach Skoczów Ochaby Małe, ul. Strażacka 6 43-430
178. Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu Skoczów Pierściec, ul. Ksiedza Henryka Sobeckiego 8 43-430
179. Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu Skoczów Pogórze, ul. Bielska 87 43-430
180. Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie Skoczów ul. Cieszyńska 10 43-430
181. Ochotnicza Straż Pożarna w Teksid Iron Poland Sp. z.o.o. w Skoczowie Skoczów ul. Cięzarowa 49 43-430
182. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach w likwidacji Skoczów Wilamowice, ul. Rekreacyjna 15 43-430
183. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy Skoczów Wiślica, ul. Powiatowa 142 43-430
184. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładach Kuźniczych Sp. z o.o. w Skoczowie Zakład w Ustroniu Skoczów ul. Górecka 32 43-430
185. Ósemka Skoczów ul. Morcinka 20 43-430
186. Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie Skoczów ul. Mickiewicza 9/6 43-430
187. Skoczowski Uniwersytet III Wieku Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430
188. Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Jonasz Skoczów ul. Rynek 19 43-430
189. Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Skoczów ul. Mickiewicza 3 43-430
190. Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430
191. Skoczowskie Towarzystwo Kupiecko-Gospodarcze Skoczów ul. Mickiewicza 10 43-430
192. Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Skoczów Bładnice Dolne, ul. Jana Chmiela 44 43-430
193. Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich Skoczów Kowale, ul. Piaskowa 2 43-430
194. Stowarzyszenie Fala Skoczów Kiczyce, ul. Ochabska 133 43-430
195. Stowarzyszenie Jedynka - Pewniej Patrzymy w Przyszłość Skoczów ul. Mickiewicza 11 43-430
196. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów Skoczów ul.Rynek 18 43-430
197. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430
198. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Bliżej Siebie Skoczów Harbutowice, ul. Chabrowa 6  43-430
199. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Bądźmy Razem Skoczów ul. Gustawa Morcinka 20 43-430
200. Stowarzyszenie na Rzecz OPDiR - Dom Dziecka w Międzyświeciu Skoczów ul. Malinowa 4, Międzyświeć 43-430
201. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży Wrzos Skoczów ul. Górecka 65 43-430
202. Stowarzyszenie Nasz Pierściec Skoczów Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8  43-430
203. Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów Agroszkoła z siedzibą w Międzyświeciu Skoczów Międzyświeć, ul. Malinowa 10 43-430
204. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra Skoczów ul. Rynek 2 43-430
205. Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom Skoczów ul. Bielska 25/1 43-430
206. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi Skoczów ul. Mickiewicza 47 43-430
207. Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Skoczów Pogórze, ul. Bielska 87 43-430
208. Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430
209. Stowarzyszenie Sprawni Inaczej Tęcza Skoczów ul. Mickiewicza 9/4 43-430
210. Stowarzyszenie Wspólnota dla Skoczowa Skoczów ul. Cieszyńska 10 43-430
211. Stowarzyszenie Żyj Godnie  Skoczów ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24 43-430
212. Towarzystwo Miłośników Skoczowa Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430
213. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy FSM Zakłady Kuźnicze w Skoczowie Skoczów ul. Górecka 32 43-430
214. Klub Ekologiczny Eko Drogomyśl Strumień Drogomyśl, ul. Wiejska 1 43-424
215. Ochotnicza Straż Pożarna Drogomyśl Strumień Drogomyśl, ul. Wiejska 17  43-424
216. Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Strumień Bąków, ul. Osiedlowa 1 43-246 
217. Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchnej Strumień Pruchna, ul. Główna 53 43-523
218. Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu Strumień ul. 1 Maja 17 43-246 
219. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie Strumień Zbytków, ul. Wyzwolenia 52 43-246 
220. Ochotnicza Straż Pożarna Zabłocie Strumień Zabłocie, ul. Bielska 24 43-246 
221. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ziemi Cieszyńskiej Strumień Drogomyśl , ul. Główna 13 43-424
222. Stowarzyszenie Form Artystycznych SFart Strumień Rynek 9 43-246 
223. Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla Droga Myśl Strumień Drogomyśl, ul. Modrzewiowa 47 43-424
224. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bąków Bąkowianie Strumień ul. Główna 62 Bąków 43-246 
225. Towarzystwo Motoryzacyjne ZABYTEK Strumień ul. Mikołaja Brodeckiego 7a 43-246 
226. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu Strumień ul. Młyńska 14 43-246 
227. Biblijne Stowarzyszenie Misyjne Ustroń ul. Cieszyńska 47 43-450 
228. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu Ustroń ul. Daszyńskiego 28 43-450 
229. Chrześcijańskie Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość Ustroń ul. Partyzantów 1 43-450 
230. Czytelnia Katolicka w Ustroniu Ustroń ul. Daszyńskiego 15 43-450 
231. Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta Ustroń ul. Polańska 87a 43-450 
232. FENIKS Ustroń ul. Krzywaniec 60 43-450 
233. Gromada Górali Na Śląsku Cieszyńskim Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450 
234. Instytut Śląska Cieszyńskiego Ustroń ul. Bernadka 68 43-450 
235. Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń-Centrum Ustroń ul. Strażacka 5 43-450 
236. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Ustroń Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1 43-450 
237. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Lipowcu Ustroń  Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 116 43-450 
238. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu Ustroń Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5 43-450 
239. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dla Marzeń Ustroń ul. Fabryczna 16/1 43-450 
240. Stowarzyszenie AVE w Ustroniu w likwidacji Ustroń ul. Daszyńskiego 15 43-450 
241. Stowarzyszenie Jaszowiec Ustroń ul. Wczasowa 21 43-450 
242. Stowarzyszenie Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny Arka Ustroń ul. Zabytkowa 23 A 43-450 
243. Stowarzyszenie Krzewienia Idei Sebastiana Kneippa Ustroń ul. Zdrojowa 5 43-450 
244. Stowarzyszenie Kulturalne Równica w Ustroniu Ustroń ul. Partyzantów 2 43-450 
245. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czantoria Ustroń ul. Daszyńskiego 28 43-450 
246. Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustronia Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450 
247. Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Pod Skalicą - Mała Wisełka w Ustroniu Ustroń ul. Nadrzeczna 19 43-450 
248. Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Rdzawe Diamenty Ustroń ul. Partyzantów 1 43-450 
249. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Ponad Granicami Ustroń ul. Dominikańska 14 43-450 
250. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Można Inaczej Ustroń ul. Rynek 4 43-450 
251. Stowarzyszenie Projekt Ustroń Ustroń ul. Sanatoryjna 1 43-450 
252. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia Ustroń ul. Rynek 2 43-450 
253. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Animals Security Ustroń ul. Rynek 4 43-450 
254. Stowarzyszenie Twórcze Brzimy Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450 
255. Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki w Ustroniu Ustroń ul. Rynek 1 43-450 
256. Stowarzyszenie Widnokrąg Ustroń ul. Długa 15 43-450 
257. Stowarzyszenie Wspólnie dla Ustronia Ustroń ul. Partyzantów 1 43-450 
258. Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych Ustroń Rynek 1 43-450 
259. Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Ustroń Rynek 1 43-450 
260. Towarzystwo Miłośników Ustronia Ustroń ul.Hutnicza 3 43-450 
261. Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Ustroń ul. Szeroka 7 43-450 
262. Towarzystwo Wędkarskie Ustroń Ustroń ul. Sportowa 21 43-450 
263. Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta RODZINA w Ustroniu Ustroń Rynek 4 43-450 
264. Beskidzkie Stowarzyszenie Oświatowe w likwidacji Wisła ul. Głębce 23 43-460
265. Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka Wisła Pl. B. Hoffa 5 43-460
266. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku Wisła Jawornik 41 43-460
267. Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Centrum Wisła ul. 1 Maja 3 43-460
268. Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Czarne Wisła Wisła Czarne, ul. Biała Wisełka 22 43-460
269. Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka Wisła Malinka 18 43-460
270. Polskie Towarzystwo Coachingowe Wisła ul. Bukowa 6b/35 43-460
271. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła Wisła ul. Lipowa 4a 43-460
272. Stowarzyszenie Aktywni w Dziedzinie  Wisła Pl. Bogumiła Hoffa 3 43-460
273. Stowarzyszenie DEOrecordings Wisła Malinka 65 D/2 43-460
274. Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie Wisła Plac Bogumiła Hoffa 3 43-460
275. Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Wisła ul. Górnośląska 1 43-460
276. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle Wisła ul. Wyzwolenia 60d 43-460
277. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Teraz Patelniok Wisła ul. Reymonta 2 43-460
278. Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń Grupa Malinka Wisła ul. Fiedorowska 66 43-460
279. Stowarzyszenie Omnibus Wisła Pl. B.Hoffa 5 43-460
280. Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich Rodzina Wisła Malinka 36 43-460
281. Stowarzyszenie RTS Wisła ul. Sosnowa 8 43-460
282. Stowarzyszenie Sztukmisja Wisła ul. 11 Listopada 16 43-460
283. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle - Nad Białką Wisła ul. Biała Wisełka 6 43-460
284. Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle Wisła   43-460
285. Towarzystwo Miłośników Wisły Wisła Pl. Stellera 1 43-460
286. Ochotnicza Straż Pożarna Kaczyce Zebrzydowice Kaczyce, ul. Harcerska 15 43-417
287. Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Korczaka 39 43-410 
288. Ochotnicza Straż Pożarna Marklowice Górne Zebrzydowice Marklowice Górne, ul. Szkolna 10 43-410 
289. Ochotnicza Straż Pożarna Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 26 43-410 
290. Stowarzyszenie Innowacja Zebrzydowice ul. Kasztanowa 2/4 43-410 

Stowarzyszenia zwykłe

 Wykaz stowarzyszeń zwykłych >tutaj<

 


Oddziały i Koła Stowarzyszeń

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Koło nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5 43-400 
2. Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowo Miejski Cieszyn ul. Górna 21 43-400 
3. Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 1 Cieszyn Cieszyn ul. Stalmacha 14 43-400 
4. Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 3 Cieszyn Cieszyn Pl. Londzina 3 43-400 
5. Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 8 Cieszyn - Mnisztwo Cieszyn ul .Słowicza 10 43-400 
6. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie Cieszyn ul. Stary Targ 9 43-400 
7. Polski Związek Wędkarski Koło Cieszyn Cieszyn Wiślańska 12 43-400 
8. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie Cieszyn Mennicza 46 43-400 
9. Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Koło Cieszyn Cieszyn Srebrna 6 43-400 
10. Stowarzyszenie Chemików, Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Oddział Cieszyn Cieszyn Rynek 12 43-400 
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 26 w Cieszynie Cieszyn Wojska Polskiego 2 43-400 
12. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Cieszynie Cieszyn Bielska 62 43-400 
13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie Cieszyn Plac Wolności 3 43-400 
14. Towarzystwo Polsko - Austriackie Oddział w Cieszynie Cieszyn Stalmacha 14 43-400 
15. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Cieszyn Cieszyn ul. Tysiąclecia 7/11 43-400 
16. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 7 w Brennej Brenna ul. Lachy Dolne 17 43-438 
17. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 6 w Chybiu Chybie ul. Bielska 80 43-520 
18. Polski Związek Wędkarski - Koło Pogwizdów Hażlach Pogwizdów, Kolejowa 43-418
19. Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Istebna Istebna   43-470 
20. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Istebnej Istebna Istebna 1000 43-470 
21. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 3 w Skoczowie Skoczów ul. Mickiewicza 10 43-430
22. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Skoczowie  Skoczów Mickiewicza 10 43-430
23. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Skoczów Skoczów adres do korespondencji: ul. Schodowa 12 43-430
24. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 28 w Skoczowie  Skoczów ul. Rzeczna 7a 43-430
25. Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Strumień  Strumień ul. Powstańców Śląskich 4c/7 43-246
26. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 5 w Strumieniu Strumień ul. Londzina 58 43-246
27. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Strumieniu Strumień Ks. J. Londzina 58 43-246
28. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Strumień Strumień adres do korespondencji: Zabłocie ul. Jałowcowa 26 43-246
29. Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień Strumień Cicha 6 43-246
30. Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień LOP Strumień Poddane 8 43-246
31. Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Ustroń ul. Szpitalna 11 43-450
32. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Oddział Regionalny Bielsko - Biała z/s w Ustroniu Ustroń ul. Konopnickiej 32/9 43-450
33. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Cieszyn Ustroń adres do korespondencji: ul. Jaśminowa 20/1 43-450
34. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Wiśle   Pl. B.Hoffa 3 43-460 
35. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 4 w Wiśle  Wisła 1-go Maja 65 43-460 
36. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w Zebrzydowicach Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21 43-410 

Fundacje

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Chrześcijańska Fundacja Ponad Miarę Cieszyn ul. Romana Dyboskiego 7/12 43-400 
2. Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka Cieszyn ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6 43-400 
3. Fundacja Cinque Terre Cieszyn ul. Bobrecka 25 43-400 
4. Fundacja Laja Cieszyn ul. Zamkowa 3 43-400 
5. Fundacja Łatka Cieszyn ul. Bielska 10 43-400 
6. Fundacja MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Cieszyn ul. Frysztacka 48 43-400 
7. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Cieszyn ul. Wałowa 4 43-400 
8. Fundacja Słoneczny Promień Cieszyn ul. Plac Teatralny 13 43-400 
9. Fundacja STER Cieszyn ul. Wyspiańskiego 28/5 43-400 
10. Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie Cieszyn ul. Katowicka 1 43-400 
11. Fundacja Talent Cieszyn Cieszyn ul. Błogocka 49 43-400 
12. Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego  Cieszyn ul. Bielska 4 43-400 
13. Fundacja VOLENS Cieszyn ul. Polna 2/18 43-400 
14. Międzynarodowa Fundacja BEZ GRANIC - BEZ BARIER  Cieszyn ul. Bukowa 14 43-400 
15. Fundacja im. Zofii Kossak Brenna Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4 43-436
16. SILESIAMED Brenna ul. Wyzwolenia 38 43-438
17. Chrześcijańska Fundacja Przedsionek Pana Goleszów Godziszów, ul. Pod Chełmem 60 43-440
18. Fundacja Edukacyjna Emil Goleszów ul. Ustrońska 38 43-440
19. Fundacja FAScynujący Świat Dziecka Goleszów ul. Cieszyńska 16 43-440
20. Fundacja Made in SCI Goleszów Puńców, ul. Długa 11a, poczta: Cieszyn 43-400
21. Prosta Droga Nadziei Hażlach ul. Akacjowa 60 43-419
22. Fundacja im. Ojca Pio Nasz Dom Dzieciom Szczególnej Troski Istebna 294 43-470
23. Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom Istebna Jaworzynka 657 43-476
24. PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE Istebna Koniaków 33 43-474
25. Fundacja Drugi Pierwszy Krok Skoczów Ochaby, ul. Główna 199 43-430
26. Fundacja Krzepki Maluch Skoczów Międzyświeć, ul. Pasieki 5 43-430
27. Fundacja Wskazówka Skoczów ul. Targowa 11/2 43-430
28. Wczesnodziecięcy Instytut Edukacji Muzycznej Skoczów ul. Tęczowa 44 43-430
29. Chrześcijańska Fundacja Dobre Dzieło Ustroń ul. Dominikańska 30 43-450
30. Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja Ustroń ul. 3 Maja 14 43-450
31. Ewangelicka Fundacja Charytatywna GUSTAW  Ustroń Pl. Ks. Kofschego 4 43-450
32. Fundacja Brama Nadziei - Petach Tikva Ustroń ul. A. Brody 79 43-450
33. Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń ul. Skalica 1 43-450
34. Fundacja ESPRIT Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 2 43-450
35. Fundacja Ustronianka Ustroń ul. Jelenica 72 43-450
36. FORUM INWESTYCJI SPORTOWYCH I SOCJALNYCH FUNDACJA POLSKA Wisła ul. Brzozowa 5 43-460
37. Fundacja Edukacyjna Nowe Pokolenie  Wisła ul. Bulwar Księżycowy  43-460
38. Fundacja Witaj w Górach Wisła ul. Kopydło 20 43-460
39. Fundacja Moja Przyszłość Zebrzydowice Marklowice Górne, ul. Dębowa 36a 43-410
40. Fundacja RUSZ z Pomocą Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Jaśminowa 9 43-410

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Kluby Sportowe

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Cieszyński Klub Narciarski Skręty Cieszyn ul. Sienna 16h 43-400
2. Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy Cieszyn ul. Hażlaska 28 43-400
3. Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery Cieszyn ul. Górna 29/12 43-400
4. Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn Plac Poniatowskiego 9/17 43-400
5. Klub Jeździecki Cieszyn - Pastwiska Cieszyn ul. Owocowa 4 43-400
6. Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn ul. Popiołka 13/2 43-400
7. Klub Sportowy Luce Cieszyn Cieszyn Plac Dominikański 2 43-400
8. Klub Sportowy MARIOSPORT Cieszyn ul. Orla 29 43-400
9. Klub Sportowy Octagon Team Cieszyn Cieszyn ul. Srebrna 13 43-400
10. Klub Sportowy Shindo Cieszyn ul. Kiedronia 3 43-400
11. Klub Sportowy STREFA WOLNOŚCI Cieszyn ul. Stawowa 6 43-400
12. Międzyszkolny Klub Sportowy Cieszko Cieszyn ul. Błogocka 24 43-400
13. Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn Pl. Wolności 7a 43-400
14. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo Cieszyn ul. Al.J.Łyska 25 43-400
15. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Cieszynie Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400
16. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400
17. STELA CIESZYN Cieszyn ul. Macierzy Szkolnej 3/15 43-400
18. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn ul. Sienkiewicza 12/1 43-400
19. Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn Cieszyn ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej 6 43-400
20. Towarzystwo Sportowe Piast Cieszyn Cieszyn Al. Jana Łyska 16 43-400
21. Volleyball Club Victoria-MOSiR Cieszyn Cieszyn Al. Jana Łyska 21 43-400
22. Klub Jeździecki Champion Brenna Górki Małe 136 43-436
23. Klub Narciarski BEST Brenna ul. Wyzwolenia 71 43-438
24. Ludowy Klub Sportowy Beskid - Brenna Brenna ul. Wyzwolenia 71 43-438
25. Ludowy Klub Sportowy Spójnia Górki Wielkie Brenna Górki Wielkie 139 43-436
26. Regionalny Klub Morsów Śląska Cieszyńskiego Brenna ul. Leśnica 107 43-438
27. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportów Motorowych i Turystyki PROMOTO Brenna Górki Wielkie, ul. Sadowa 13 43-436
28. Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik Chybie Chybie ul. Sportowa 18 43-520
29. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Radość Chybie ul. Wyzwolenia 2 43-520
30. Ludowy Klub Sportowy Wyzwolenie w Simoradzu - w likwidacji Dębowiec ul. Sportowa 3 43-426 
31. Ludowy Klub Sportowy ISKRA w Iskrzyczynie Dębowiec Iskrzyczyn 129 43-426 
32. Ludowy Klub Sportowy Strażak Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 
33. Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426 
34. Ludowy Klub Sportowy Goleszów Goleszów ul. Sportowa 2 43-440 
35. Ludowy Klub Sportowy Lesznianka Goleszów Leszna Górna, ul. Główna 54 43-445 
36. Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów Goleszów ul.Grabowa 1 43-440 
37. Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców Goleszów ul. Sportowa 7 43-440 
38. Ludowy Klub Sportowy Wiki-Kisielów Goleszów ul. Graniczna 1 Kisielów 43-440 
39. Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny CENTRUM w Dzięgielowie Goleszów Dzięgielów, ul. Misyjna 8 43-445 
40. Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów Goleszów ul. Cieszyńska 25 43-440 
41. Klub Sportowy Brzezówka w Brzezówce Hażlach Brzezówka, ul. Jagodowa 3 43-418
42. Ludowy Klub Sportowy Błyskawica Kończyce Wielkie Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Kościela 9 43-419 
43. Ludowy Klub Sportowy Olza Pogwizdów w Pogwizdowie Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 34a 43-418 
44. Ludowy Klub Sportowy Rudnik w Rudniku Hażlach Rudnik, ul. Centralna 44 43-419
45. Ludowy Klub Sportowy Victoria Hażlach Hażlach ul. Główna 37 43-419
46. Stowarzyszenie LUTNIA Hażlach Zamarski, ul. Szkolna 1 43-419 
47. Klub Piłkarski Trójwieś Istebna Istebna 1000 43-470
48. Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna  Istebna 550 43-470 
49. Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka Istebna 600 43-470
50. Klub Futbolu Amerykańskiego Pretorians Skoczów Skoczów ul. Słoneczna 16 43-430 
51. Klub Piłkarski Beskid Skoczów Skoczów ul. Sportowa 6 43-430 
52. Klub Sportowy HUMANSPORT Skoczów ul. Mickiewicza 21d 43-430 
53. Klub Sportowy Siatkarz Beskid Skoczów Skoczów ul. Targowa 9 43-430 
54. Kobiecy Klub Sportowy Wisła w Skoczowie Skoczów ul. Bielska 34 43-430 
55. Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach Skoczów Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 2 43-430 
56. Ludowy Klub Sportowy Błękitni w Pierśćcu Skoczów Pierściec, ul. Ks. Sobeckiego 8 43-430 
57. Ludowy Klub Sportowy OCHABY 96 Skoczów Ochaby Małe, ul. Strażacka 4 43-430 
58. Ludowy Klub Sportowy Pogórze Skoczów Pogórze 333 43-430 
59. Ludowy Klub Sportowy Wiślica w Wiślicy Skoczów Wiślica 6 43-430 
60. Skoczowski Klub Karate Kyokushin Skoczów ul. Morcinka 34/15 43-430 
61. Skoczowski Klub Karate Shotokan Skoczów ul. Góreckiej 2 43-430 
62. Skoczowskie Stowarzyszenie Pływackie Skoczów ul. Górecka 2 43-430 
63. Skoczowskie Towarzystwo Sportowe Skoczów ul.Górecka 1 43-430 
64. Ludowy Klub Jeździecki Horsaj Strumień Drogomyśl, ul. Główna 67 43-424
65. Ludowy Klub Sportowy 99 Pruchna Strumień Pruchna, ul. Główna 60 43-523 
66. Ludowy Klub Sportowy Błyskawica w Drogomyślu Strumień Drogomyśl, ul. Modrzewiowa 5 43-424
67. Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Zabłociu Strumień  Zabłocie, ul.Rolna 18 43-246 
68. Ludowy Klub Sportowy Zryw Strumień Bąków, ul. Żniwna 10 43-246 
69. Ludowy Klub Sportowy Wisła w Strumieniu  Strumień ul. Brodeckiego 26 43-246 
70. Klub Sportowy Kuźnia w Ustroniu Ustroń ul. Sportowa 5 43-450 
71. Klub Sportowy Nierodzim w Ustroniu Ustroń ul. J.Kreta 2 43-450 
72. Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń Ustroń ul. Daszyńskiego 31 43-450 
73. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria Ustroń Ustroń ul.Partyzantów 2a 43-450 
74. Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Siła w Ustroniu Ustroń Rynek 1 43-450 
75. Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe Ustroń ul. Tartaczna 39 43-450 
76. Klub Sportowy Wisła Wisła ul. Wyzwolenia 67 43-460
77. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Wiśle Wisła ul. Kamienna 9A 43-460
78. Śląsko Beskidzki Związek Narciarski Wisła ul. Wyzwolenia 67 43-460
79. Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła ul. Wyzwolenia 67 43-460
80. Górniczy Klub Sportowy Morcinek Kaczyce Zebrzydowice Kaczyce, ul. Ludowa 10 43-410
81. Kolejowy Klub Sportowy Spójnia w Zebrzydowicach Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1a 43-410
82. Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Jagielońska 33 43-410

Uczniowskie Kluby Sportowe

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie Cieszyn al. Jana Łyska 21 43-400
2. Uczniowski Klub Sportowy CCS Cieszyn ul. Prosta 19 43-400
3. Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn ul. Majowa 107 43-400
4. Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn Football Academy Cieszyn Cieszyn ul. Macierzy Szkolnej 1/6 43-400
5. Uczniowski Klub Sportowy Wiraż Cieszyn Cieszyn ul. Cegielniana 5 43-400
6. Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki Brenna ul. Huta 18 43-438
7. Uczniowski Klub Sportowy Dębowianka Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426
8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów ul. 1 Maja 1 43-440
9. Uczniowski Klub Sportowy Cisownica Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 79 43-440
10. Uczniowski Klub Sportowy NAKANO Pogwizdów Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 34  43-418
11. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna Istebna Istebna 815 43-470
12. Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna Istebna Istebna 1345 43-470
13. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Cieszyn  Skoczów Ochaby Małe, ul. Miłosna 8 43-430
14. Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Jedynka Skoczów ul. Mickiewicza 11 43-430
15. Uczniowski Klub Sportowy Aikido Cieszyn Ustroń ul. J.Sztwiertni 18 43-450
16. Uczniowski Klub Sportowy Beskidy Ustroń ul. Sportowa 5 43-450
17. Uczniowski Klub Sportowy Wisła Wisła ul. Jawornik 58 43-460
18. Uczniowski Klub Sportowy Wisła - Centrum Wisła pl. B.Hoffa 5 43-460
19. Uczniowski Gminny Klub Sportowy SOKÓŁ Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 21 43-410

Związki stowarzyszeń

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania BESKID ŚLĄSKI GÓROM Brenna ul. Wyzwolenia 40 43-438