Organizacje pozarządowe

wróć

 


Cieszyn, 23.05.22024 r.

INFROMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 22 maja 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Wydanie publikacji „Dla wiary i regionu” przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Skoczowie (siedziba: 43-430 Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 31 maja 2024 roku.

 


Cieszyn, dnia 26.04.2024 r.                                                                       

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 25 kwietnia 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Junior Eco-Expert Project” złożonego przez Stowarzyszenie EURO-SZYBIN w Cieszynie (Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 maja br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

OFERTA


Cieszyn, dnia 25 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 25 kwietnia 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Mała olimpiada seniorów przez Skoczowski Uniwersytet III Wieku (siedziba: 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 2 maja 2024 roku.

 


Cieszyn, dnia 25.04.2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 25 kwietnia 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Dobro Wspólne przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Górna 18).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej,w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu)
lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 2 maja 2024 roku.

 

 

 

 


Cieszyn, dnia 19.04.2024 r.                                                                           

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 18 kwietnia 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Dzień Chemii 2024” złożoną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (Cieszyn, ul. Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 

Cieszyn, 15.04.2024r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. 57. Górski Rajd Młodzieży „Powitanie Wiosny” na Głównym Szlaku Beskidzkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział "Beskid Śląski" (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 56).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 22 kwietnia 2024 roku.

 

 


Informacja

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 11.04.2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Lepsze funkcjonowanie Amazonek” realizowanego przez Stowarzyszenie Amazonki z siedzibą w Cieszynie.  Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.  
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 kwietnia br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

informacja  oferta cz.1oferta cz. 2


Cieszyn, 28 marca 2024 r. 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 28 marca 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Innowacyjność roku – Langery 2024. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego” złożoną przez Fundację Możesz Wiedzieć Więcej w Cieszynie (Cieszyn, ul. Frysztacka 48).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 Oferta Informacja


Cieszyn, dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 28 marca 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Organizacja turnieju finałowego o awans do 2 Ligi rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mężczyzn przez Fundację Talent Cieszyn (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 49).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 5 kwietnia 2024 roku.

 


Cieszyn, 21 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 21 marca 2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Królowie Ulicy – Turniej Koszykówki 3x3 (streetball) 2024 vol 7” przez Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Siła w Ustroniu (z siedzibą: 43-450 Ustroń, Rynek 1).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 28 marca 2024 r.

 


Cieszyn, 21 marca 2024r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 21 marca 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Wydanie 27 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego” – cyklicznej publikacji regionalnej, popularyzującej dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia (siedziba: 43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 28 maca br., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 


Cieszyn, 21 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 21 marca 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. XXVIII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” przez Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” (siedziba: 43-430 Skoczów, Rynek 2).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 28 marca br.

 


Cieszyn, 21 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 21 marca 2024 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Druk Śpiewnika Patriotycznego przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 21/1).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 28 marca br.

 


Cieszyn, 15.03.2024 r.

 INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 14.03.2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” realizowanego przez Stowarzyszenie Skoczowski Uniwersytet III Wieku. Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 24 marca br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

<oferta>


Cieszyn, 14.03.2024r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Trzy Odsłony Kultury” przez EURO-SZYBIN (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl  w terminie do 22 marca 2024 r.

 


 

Cieszyn, 8 marca 2024 r.

INFROMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 7 marca 2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pt. „Przodkowie z Cieszyna – nowe biogramy, nowe materiały” przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (siedziba: 30-527 Kraków, ul. Piwna 24/55).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 15 marca 2024 roku, listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl

 


Cieszyn, 7 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 7 marca 2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej hokeja na lodzie” przez Klub Sportowy LUCE Cieszyn (z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Sportowa 1).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 14 marca 2024 r.

 


Cieszyn, 1 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 1 marca 2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych (z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Srebrna 4).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 8 marca 2024 r.


Cieszyn, 1 marca 2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 1 marca 2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przegląd filmów niezależnych STYKI SZTUK” przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne (z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 8 marca 2024 r.

 


Cieszyn, 20.02.2024 r.                                                                          

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 15 lutego 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Koncert edukacyjny dla uczniów szkól ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego „Muzyka poważna na wesoło” w wykonaniu zespołu The ThreeX złożoną przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” w Cieszynie (Cieszyn, ul. Górny Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

<OFERTA> <INFORMACJA> 


Cieszyn, 15.02.2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 15.02.2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Uliczne Granie 2024” przez Stowarzyszenie Sportowe „GramOLajf” (z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Wałowa 4).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 22 lutego 2024 r.

 


Cieszyn, 01.02.2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 01.02.2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Cykl zawodów strzeleckich z broni bocznego zapłonu o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu Cieszyńskiego” przez Ligę Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego (siedziba: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3c).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 8 lutego 2024 r.

 


Cieszyn, 01.02.2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 01.02.2024 roku, uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XII Beskidzki  regionalny mityng pływacki Olimpiad Specjalnych” przez Olimpiady Specjalne Polska/ Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Beskidzkie (siedziba: 34-123 Chocznia, Kaczyna, ul. Krajobrazowa 43).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 8 lutego 2024 r.

 


Cieszyn, 29.01.2024 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 25.01.2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Aktywizacja ruchowa seniorów Skoczowskiego UTW” realizowanego przez Stowarzyszenie Skoczowski Uniwersytet III Wieku.

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

oferta


Cieszyn, dnia 8.01.2024 r.                                                                              

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 5 stycznia 2024 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. X Cieszyński Bal Aniołów złożoną przez Międzynarodowa Organizację Soroptimist Intermational klub w Cieszynie (Cieszyn, ul. Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 stycznia br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

<oferta>


Cieszyn, dnia 5.10.2023 r.                                                                             

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 5 października 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentówzłożoną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu (Cieszyn, ul. Stalmacha 14).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12 października br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 <OFERTA>


Cieszyn, dnia 28.07.2023 r.  

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Piknik Integracyjny” przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” (43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 4 sierpnia 2023 r., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.

<OFERTA>


Cieszyn, dnia 12.07.2023 r.                                                                              

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 12 lipca 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja pleneru artystycznego Ustroń – Brenna 2023 przez Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” (siedziba: 43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3). 

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 20 lipca br. listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 


Cieszyn, dnia 5.07.2023 r.                                                                              

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 czerwca 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „XVI Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów” złożoną przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży „EKOGA” w Cieszynie (Cieszyn, Plac Londzina 3).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

<OFERTA>


 Cieszyn, dnia 29.06.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 czerwca 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Koncert Kevina Kennera w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie przez Fundację Temida Arts and Business (siedziba: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gałczyńskiego 39).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 7 lipca br. listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 


Cieszyn, dnia 29.06.2023 r. 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 czerwca 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Wydanie 26 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego” – cyklicznej publikacji regionalnej, popularyzującej dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia (siedziba: 43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 7 lipca br. listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 


Cieszyn, dnia 29.06.2023 r

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 czerwca 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Runda play-off i finały Amatorskiej Ligi Siatkówki jesień ‘23 przez Fundację Talent Cieszyn (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 49).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 7 lipca br. listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu)  lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 


Cieszyn, dnia 23.06.2023 r.  

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 22 czerwca 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. "Dzień Chemii 2023" złożoną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (Cieszyn, ul. Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.     

<OFERTA>


Cieszyn, dnia 23.06.2023 r.  

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 15 czerwca 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. "Aktywna przerwa" złożoną przez Stowarzyszenie Na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” w Cieszynie (Cieszyn, Wojska Polskiego 3).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

<OFERTA>


Cieszyn, dnia 11.05.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 11 maja 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Koncert z okazji 100-lecia Chóru „Gloria” przez Parafię Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła (siedziba: 43-440 Goleszów, ul. Wolności 8).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 18 maja br.

 


Cieszyn, dnia 27.04.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 27 kwietnia 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „XIII Beskidzki  regionalny  turniej badmintona Olimpiad Specjalnych” przez Olimpiady Specjalne Polska/ Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Beskidzkie (siedziba: 34-123 Chocznia, Kaczyna 50).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 5 maja br.

 


 

Cieszyn, dnia 27.04.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 27 kwietnia 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Koncert Jubileuszowy – 30 lat LOTE  przez Towarzystwo Ewangelickie im ks. Franciszka Michejdy (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2 ).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 5 maja br.

 

 


Cieszyn, dnia 6.04.2023 r.                                                                     

 INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 6 kwietnia 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „„Na wapiennej ścianie zamieszkałem” złożoną przez Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni (Cieszyn, Plac Dominikański 1).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14 kwietnia br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

Młodzi Konstruktywni oferta

 


Cieszyn, dnia 24.03.2023 r.                                                                           

 INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 marca 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży Cieszyn 2023” złożoną przez Stowarzyszenie EURO-SZYBIN (Cieszyn, ul. I. Kraszewskiego 11).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 31 marca br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 Mały Grant


Cieszyn, 23.03.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 marca 2023 r., uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. XXVII Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” przez Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” (siedziba: 43-430 Skoczów, Rynek 2).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl do dnia 31 marca br.

 


Cieszyn, 10.03.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Mierzyć wysoko” – cykl spotkań z ciekawymi ludźmi przez EURO-SZYBIN (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu)lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl  w terminie do 17 marca br.

 


Cieszyn, dnia 9 marca 2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Cykl zawodów strzeleckich z broni bocznego zapłonu o tytuł Najlepszego Strzelca Powiatu Cieszyńskiego” przez Ligę Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego (siedziba: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3C).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 17 marca 2023 r.

 


Cieszyn, 02.03.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 marca br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich dzieci i młodzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” przez Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów (siedziba: 43-440 Goleszów, ul. Grabowa 1).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl w terminie do 10 marca 2023 r.

 


Cieszyn, 23.03.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja biegu ultra 9. Górska Pętla UBS 12:12” przez Ultra Beskid Sport (siedziba: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Przy Torach 17).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 3 marca 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl 

 


 Cieszyn, 8.02.2023 r.   

 INFORMACJA  

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 lutego br. uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Lepsze funkcjonowanie Amazonek” realizowanego przez Stowarzyszenie Amazonki z siedzibą w Cieszynie.
Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

 <uproszczona oferta>


 

Cieszyn, 02.02.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzików i Piastowski Piruet w łyżwiarstwie figurowym przez Klub Sportowy Cieszyn (siedziba: 43-400 Cieszyn, ul. Popiołka 13/2).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 lutego 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl 

 


Cieszyn, dnia 02.02.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 2 lutego br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „XIV Beskidzki  regionalny  mityng w trójboju siłowym” przez Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie (siedziba: 34-123 Chocznia, Kaczyna 50).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 lutego 2023r., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl 

 


dnia 27.01.2023 r.                                                                        

                                                                               INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 26 stycznia 2023 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. IX Cieszyński Bal Aniołów złożoną przez Międzynarodowa Organizację Soroptimist Intermational klub w Cieszynie (Cieszyn, ul. Rynek 12).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 

UPROSZCZONA OFERTA

 

Cieszyn, dnia 19.01.2023 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 stycznia  br., uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pt. „Przodkowie z Cieszyna – nowe biogramy, nowe materiały” przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce (siedziba: 30-527 Kraków, ul. Piwna 24/55).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 27 stycznia br., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43–400), ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl 

 


INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 września 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów złożoną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu (Cieszyn, ul. Stalmacha 14).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 10 października br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

<OFERTA>


INFORMACJA

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Turniej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych” przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” (43–450 Cieszyn, ul. Bielska 92).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.

<uproszczona_oferta>                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


Cieszyn, dnia 13 czerwca 2022 r.

                                                                                                                                                INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 9 czerwca 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego: druk materiałów do wystawy pt. „Matkość”  przez Fundację Edukacyjno-Rozwojową „Zielone Pojęcie” z Cieszyna.

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20 czerwca br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

 


 


Cieszyn, dnia 13.05.2022 r.                                                                       

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 12 maja 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Dzień Chemii 2022 złożoną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (Warszawa, ul. Czackiego 3/5).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20 maja br., listownie na adres: Wydział Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: we@powiat.cieszyn.pl.

 <uproszczona oferta>

 


 Cieszyn, 11 maja 2022 r.

 INFORMACJA

 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 5 maja 2022 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Dbajmy o nasze zdrowie i bądźmy razem po pandemii” przez Stowarzyszenie Skoczowski Uniwersytet III Wieku. Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18 maja br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

 


 

Cieszyn, 8.10.2021 r. 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Twórcze odkrywanie niezależności – gra terenowa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością” przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu (43–450 Ustroń, ul. Wiejska 8).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 października br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.

uproszczona oferta

 


INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 23 września 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Jesień ratownicza 2021 przez Stowarzyszenie Fluo Team (ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 5 października br., listownie na adres: Starostwa Powiatowego 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: pz@powiat.cieszyn.pl

 


 Cieszyn, dnia 16.09.2021 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 16 września 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Mamo, Tato nie jesteś sam – prewencja, profilaktyka, wsparcie przez Fundację Słoneczna Kraina Dzieciom (43-476 Jaworzynka 657).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 23 września br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@pcpr.cieszyn.pl .

 


Cieszyn,  27.08.2021

INFORMACJA

 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2021 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Spotkania psychologiczno-terapeutyczne dla uczniów, pedagogów szkolnych i osób zagrożonych marginalizacją” przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (43–400 Cieszyn, ul. ks. Janusza 3).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 3 września br., listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl.

Uproszczona oferta

 


 

  

Stowarzyszenia

 

Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod KRS
Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Cieszyn ul. Bielska 62 43-400  0000127123
Automobilklub Cieszyński Cieszyn ul. Plac Wolności 3 43-400  0000087158
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej Fileo w Cieszynie Cieszyn ul. Kraszewskiego 1/33 43-400  0000085792
Cieszyński Klub Sportowy PIAST Cieszyn ul. Rynek 16 43-400  0000626494
Cieszyński Ruch Społeczny Cieszyn ul. dr Jana Michejdy 27 43-400  0000616045
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn ul. Zamkowa 3abc 43-400  0000492600
Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych w likwidacji Cieszyn ul. Brożka 24/28 43-400  0000190897
Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia Cieszyn ul. Błogocka 30a 43-400  0000056519
Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Cieszyn ul. Mała Łąka 10 43-400  0000050556
Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź" Cieszyn ul. Bielska 4 43-400  0000156750
Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej "Ad Astra" Cieszyn ul. 3 Maja 6 43-400 0000824446
Cieszyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół SP7 Cieszyn ul. Bielska 247 43-400 0000829061
Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne Cieszyn ul. Rynek 12 43-400  0000144874
Euro-Szybin Cieszyn ul. Kraszewskiego 11 43-400  0000046481
Klub Inteligencji Katolickiej Cieszyn Plac Dominikański 2 43-400  0000036893
Klub Kapitału Śląska Cieszyńskiego Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400 0000158649
Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu Cieszyn ul. Stalmacha 14 43-400  0000032238
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie Cieszyn Rynek 12 43-400  0000503626
MotoBrothers Klub Cieszyn ul. Śrutarska 39 43-400  0000457773
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Cieszyn ul. Głęboka 50 43-400  0000211942
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek Cieszyn ul. Kościuszki 3 43-400  0000010604
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Boguszowice Cieszyn ul. Frysztacka 131 43-400  0000058467
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna Cieszyn ul. Bielska 160 a 43-400  0000089708
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Pastwiska Cieszyn ul. Hażlaska 116 43-400  0000169101
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Marklowicach Cieszyn ul. Zagrodowa 2 43-400  0000119983
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Mnisztwie Cieszyn ul. Generała Józefa Hallera 161 43-400  0000047635
Polski Związek Artystów Niezależnych Cieszyn ul. Krzywa 18 43-400  0000132688
Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400  0000226610
Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie Cieszyn Plac Kościelny 6 43-400  0000111296
Polskie Towarzystwo Harfowe Cieszyn ul. Rynek 12 43-400  0000197246
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski Cieszyn ul. Głęboka 56 43-400  0000103105
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie Cieszyn ul. T.Regera 6 43-400  0000115340
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Cieszyn ul. Czytelni Ludowej 4 43-400  0000152234
Stowarzyszenie Amazonek Cieszyn ul. Bielska 4 43-400  0000248299
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima pro Activ Cieszyn ul. Górna 9 43-400  0000317507
Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku Cieszyn ul. Bielska 62 43-400  0000225641
Stowarzyszenie Cieszyńskie Podziemia Cieszyn ul. Stawowa 24 43-400  0000431898
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Cieszyn ul. Górna 18 43-400  0000022163
Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EkoGa Cieszyn Plac Londzina 3 43-400  0000267283
Stowarzyszenie Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra Cieszyn Plac Dominikański 2 43-400  0000063101
Stowarzyszenie Fluo Team Cieszyn ul. Katowicka 1 43-400 0000791556
Stowarzyszenie Integracyjno - Rekreacyjne "NA LUZIE" Cieszyn ul. Dobra 1 43-400 0000798964
Stowarzyszenie Klub Bokserski Puncher Cieszyn Cieszyn ul. Górny Rynek 12/3 43-400  0000662732
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Cieszyn ul. Gen. Józefa Hallera 4/11 43-400  0000311123
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Cieszyn ul. Skrajna 21/1 43-400  0000095260
Stowarzyszenie Komunikacji Samochodowej Radio Taxi Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn pl. Wolności 3 43-400  0000284233
Stowarzyszenie Kultura Na Granicy Cieszyn ul. Szymanowskiego 5/9 43-400 0000315291
Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe "SWELL" Cieszyn ul. Pochyła 5 43-400  0000257314
Stowarzyszenie Mażoretek "Cieszyńskie Gwiazdeczki" Cieszyn Rynek 12 43-400 0000805303
Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni Cieszyn ul. Plac Dominikański 1 43-400  0000511679
Stowarzyszenie Na Rynku Cieszyn Rynek 12 43-400  0000414431
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400  0000304302
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL Cieszyn ul. Bielska 4 43-400  0000028975
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ Cieszyn ul. Wyspiańskiego 2 43-400  000084019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Nasze SP4 Cieszyn Plac Wolności 7a 43-400  0000375577
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe in Nobis Cieszyn ul. Górny Rynek 6 43-400  0000367453
Stowarzyszenie OPEN Cieszyn Rynek 6 43-400  0000062986
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Łatwiej Cieszyn ul. Brożka 3/15 43-400  0000271336
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" Cieszyn Górny Rynek 12 a 43-400 0000755852
Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" Cieszyn ul. 3 Maja 18 43-400 0000439467
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Cieszyn ul. Ks. Janusza 3 43-400  0000081114
Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Cieszyn ul. Ratuszowa 3 43-400  0000118907
Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego  Cieszyn Pl. Juliusza Słowackiego 2 43-400  0000596660
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty Cieszyn ul. Wąska 2 43-400  0000134259
Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy Cieszyn ul. Garncarska 3/6 43-400 0000836160
Stowarzyszenie PrzystańMy Cieszyn ul. Majowa 136c 43-400 0001053606
Stowarzyszenie Razem Silniejsi Cieszyn ul. Mennicza 1 43-400 0000798531
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn ul. Srebrna 4 43-400  0000037729
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań Cieszyn ul. Bielska 92 43-400  0000385325
Stowarzyszenie Rotunda Cieszyn ul. Bobrecka 22 43-400  0000211648
Stowarzyszenie SCI Cieszyn ul. Frysztacka 40 43-400 0000467346
Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn ul. Srebrna 1 43-400  0000263949
Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf Cieszyn ul. Wałowa 4 43-400  0000377396
Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz Cieszyn ul. Leopolda Jana Szersznika 3 43-400  0000565916
Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn Cieszyn ul. Kościelna 88 43-400  0000319814
Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu w likwidacji Cieszyn ul. Zamkowa 3 ABC 43-400  0000472901
Stowarzyszenie Twórczy Rozwój Cieszyn ul. Srebrna 8 43-400  0000735083
Stowarzyszenie Via Musica Cieszyn ul. Ursyna Niemcewicza 2 43-400  0000247625
Stowarzyszenie Wędkarskie Karp Cieszyn ul. Liburnia 47 43-400 0000882884
Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn ul. Stary Targ 4 43-400  0000347067
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn ul. Zamkowa 3a 43-400  0000152941
Stowarzyszenie Wszechnica Cieszyn ul. Regera 6 43-400  0000228681
Stowarzyszenie Zespół Teatralny Przy Parafii Pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie Cieszyn ul. Katowicka 1 43-400  0000496529
Śląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych Cieszyn ul. Głęboka 25 43-400  0000376732
Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy Cieszyn ul. Sienkiewicza 2 43-400  0000017212
Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa Cieszyn Rynek 12/20 43-400  0000047587
Wiedzieć Więcej Cieszyn ul. Narcyzów 15 43-400  0000438029
Beskidzka Organizacja Turystyczna (nadzór ministra ds. turystyki) Brenna ul. Wyzwolenia 71 43-438 0000303045
Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna-Górki Brenna Górki Małe ul. Breńska 84 43-436 0000707246
Ochotnicza Straż Pożarna Brenna Centrum Brenna ul. Wyzwolenie 75 43-438  0000332936
Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy Brenna Leśnica 134 43-438  0000159701
Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich Brenna Górki Małe ul. Breńska 11 43-436 0000063181
Stowarzyszenie Australijskich Labradoodle w Polsce "ALFA POLAND" Brenna ul. Szewczyka 11B 43-438 0000412894
Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" Brenna Górki Wielkie ul. Wiosenna 25 43-436 0000556989
Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy Brenna Górki Wielkie  ul. Zalesie 12  43-436 0000409255
Stowarzyszenie Klub Bokserski KLINCZ w likwidacji Brenna ul. Leśnica 41d 43-438  0000584655
Stowarzyszenie Natura i Ekologia Brenna ul. Wyzwolenia 40 43-438 0000491692
Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań SPOT Brenna Górki Wielkie  ul. Wiosenna 24 43-436 0000668772
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Małe Brenna Górki Wielkie  ul. Zalesie 34  43-436 0000302438
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brennej Brenna ul. Partyzantów 3 43-438 0000912346
Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek "Jodła" Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438  0000221324
Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu Chybie ul. Wyzwolenie 16 43-520  0000047669
Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu Chybie Mnich ul. Kopernika 15 43-520  0000027453
Ochotnicza Straż Pożarna Zaborze Chybie Zaborze ul. Czereśniowa 16 43-520  0000053582
Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze Frelichów Chybie Zarzecze, ul. Podgroble 30 43-520  0000043423
Stowarzyszenie Bez Limitu Chybie ul. Bielska 16 43-520 0000992551
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Życie w Chybiu Chybie ul. Wałowa 4 43-520  0000113110
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Chybiu Chybie ul. Chopina 12 43-520  0000111148
Towarzystwo Miłośników Zarzecza Chybie Zarzecze, ul. Podgroble 30 43-520  0000085893
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych "Dębowiecka Przyszłość" Dębowiec Kostkowice, ul. Dworska 46 43-426 0000791408
Ochotnicza Straż Pożarna w Simoradzu Dębowiec Simoradz, ul. Sportowa 9 43-426 0000046158
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu Dębowiec ul. Katowicka 4 43-426 0000049866
Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach Dębowiec Gumna, ul. Beskidzka 57 43-426 0000031692
Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie Dębowiec Iskrzyczyn 12 43-426 0000018154
Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach Dębowiec Kostkowice, ul. Dworska 1 43-426 0000013942
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej Dębowiec Ogrodzona, ul. Centralna 10 43-426 0000055021
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426 0000387460
Towarzystwo Katechetyczne Jonasz Dębowiec Kostkowice, ul. Samlowiec 17  43-426 0000185345
AFRICAE DESERTA PROJECT - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej  Goleszów ul. Wiejska 22a 43-440 0000376489
Beskidzkie Stowarzyszenie Biblijne Goleszów Bażanowice, ul. Stalmacha 21 43-440 0000317465
CPS Fabryka Goleszów ul. Równa 10 43-440 0001066848
Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów Goleszów ul. Szkolna 7 43-440 0000010296
Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice Goleszów Kozakowice Górne, ul. Dr Andrzeja Cinciały 35 43-440 0000104747
Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach Goleszów Bażanowice, ul. Cieszyńska 17 43-440 0000111268
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 77 43-440 0000018156
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie Goleszów Dzięgielów, ul. Lipowa 2 43-445 0000162620
Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Goleszów Godziszów, ul. Tęczowa 29 43-440 0000203584
Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie Goleszów Kisielów, ul. Główna 1 43-440 0000169213
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznej Górnej Goleszów Leszna Górna, ul. Główna 6 43-445 0000079014
Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie Goleszów Puńców, ul. Cieszyńska 98 43-400 0000104661
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie Goleszów Bażanowice, ul. Zamkowa 4 43-440 0000070261
Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach Goleszów Bażanowice, ul. Szkolna 1  43-440 0000436414
Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 97 43-440 0000183172
Stowarzyszenie KAJROS Goleszów Leszna Górna, ul. Lipowa 3 43-445 0000803011
Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w Cisownicy Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 79 43-440 0000094807
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Goleszów Dzięgielów, ul. Lipowa 2 43-445 0000259455
Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS Goleszów ul. Spółdzielcza 9 43-440 0000562403
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kisielów - Kisielów Oknem na Beskidy Goleszów Kisielów, ul.Graniczna 1  43-440 0000291477
Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża Goleszów Dzięgielów, ul. Targoniny 71 43-445 0000040918
Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej Goleszów ul. Cieszyńska 25 43-440 0000095582
Towarzystwo Wędkarskie Ton Goleszów ul. Olimpijska 1 43-440 0000034985
Krąg Osób z Pasją "Orenda" Hażlach Pogwizdów, ul. Zachodnia 28 43-418 0000338086
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce Hażlach Brzezówka, ul. Hażlaska 8a 43-418 0000129094
Ochotnicza Straż Pożarna w Hażlachu Hażlach ul. Główna 45 43-419 0000064369
Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2 43-416 0000033880
Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie Hażlach Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84 43-418 0000168278
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Hażlach Rudnik, ul. Centralna 37 43-419 0000048571
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach Hażlach Zamarski, ul. Główna 1 43-419 0000056345
Polsko-Czeskie Stowarzyszenie "Śląskie Centrum Informacji - SCI24.PL" Hażlach Brzezówka, ul. Dębowa 5 43-418 0000749304
Stowarzyszenie Cieszyński Szlak Wina Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Zamkowa 20 43-419 0000960394
Stowarzyszenie LUTNIA Hażlach Zamarski, ul. Szkolna 1 43-419 0000118947
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Hażlach Hażlach Pogwizdów, ul. Północna 5 43-418 0000791105
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk Hażlach Zamarski, ul. Główna 1  43-419 0000169223
Stowarzyszenie Nasza Wieś Kończyce Wielkie Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Długa 86 43-416 0000801920
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Źródło Aktywności" Hażlach ul. Rolna 49 43-419 0000952481
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku Hażlach Rudnik, ul. Kręta 1 43-419 0000063162
Stowarzyszenie Ochrony Przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej Na Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 5  43-418 0000325562
Stowarzyszenie Texsas Hażlach Hażlach ul. Jastrzębska 48 43-419 0000424527
Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha w Istebnej Istebna Istebna 293 43-470 0000328082
Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum Istebna Istebna 600 43-470 0000153647
Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie Istebna Istebna Zaolzie 1244 43-470 0000053568
Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Centrum Istebna Jaworzynka 510 43-476 0000061590
Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Zapasieki Istebna Jaworzynka 352 43-476 0000127071
Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum Istebna Koniaków 652 43-474 0000123267
Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Kosarzyska Istebna Koniaków 785 43-474 0000089575
Samodzielna Organizacja Strzelecka Tarcza Istebna Koniaków 733 43-474 0000638127
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej Natura w Koniakowie Istebna Koniaków 33 43-474 0000130521
Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora  Istebna Istebna 161 43-470 0000542611
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Groniach Istebna Istebna 563 43-470 0000132546
Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu Pod Ochodzitą Istebna Koniaków 645 43-474 0000207309
Stowarzyszenie na rzecz zdrowia, rozwoju i edukacji POMOC BEZ GRANIC Istebna Jaworzynka 657 43-476 0000529130
Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój Istebna Istebna 739 43-470 0000319038
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Istebna Istebna Koniaków 557 43-474 0000119330
Stowarzyszenie Trójwieś Razem Istebna Koniaków 824 43-474 0000998585
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego Na Grapie  Istebna Jaworzynka 720 43-476 0000109323
Beskidzki Klub Kulinarny Skoczów ul. Targowa 26 43-430 0000333263
Górnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych SILESIA TRAKTOR Skoczów Ochaby Wielkie, ul. Nad Młynką 16 43-430 0000817273
Klub Młodzieżowy PLATO Skoczów ul. Słoneczna 16 43-430 0000673986
Klub Nordic Walking Włóczykije Skoczów  Skoczów ul. Mały Rynek 1 43-430 0000405178
OCHABIANIE Skoczów Ochaby, ul. Strażacka 4  43-430 0000364257
Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach Skoczów Bładnice, ul. Jana Chmiela 1 43-430 0000044474
Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach Skoczów Kiczyce, ul. Ochabska 44 43-430 0000187148
Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Skoczów Kowale, ul. Pożarnicza 2 43-430 0000037421
Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu Skoczów Międzyświeć, ul. Lawendowa 3 43-430 0000063143
Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach Skoczów Ochaby Małe, ul. Strażacka 6 43-430 0000008188
Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu Skoczów Pierściec, ul. Ksiedza Henryka Sobeckiego 8 43-430 0000126566
Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu Skoczów Pogórze, ul. Bielska 87 43-430 0000050410
Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie Skoczów ul. Cieszyńska 10 43-430 0000059858
Ochotnicza Straż Pożarna w Teksid Iron Poland Sp. z.o.o. w Skoczowie Skoczów ul. Ciężarowa 49 43-430 0000101046
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach w likwidacji Skoczów Wilamowice, ul. Rekreacyjna 15 43-430 0000070476
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy Skoczów Wiślica, ul. Powiatowa 142 43-430 0000194972
Ósemka Skoczów ul. Morcinka 20 43-430 0000329401
Skoczowski Uniwersytet III Wieku Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430 0000521994
Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Jonasz Skoczów ul. Rynek 19 43-430 0000125111
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Skoczów ul. Bielska 18 43-430 0000547018
Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430 0000401737
Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie Skoczów ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej 74 43-430 0000876473
Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Skoczów Bładnice Dolne, ul. Jana Chmiela 44 43-430 0000361791
Stowarzyszenie Diana w Skoczowie Skoczów ul. Olszyna 10 43-430 0000806205
Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich Skoczów Kowale, ul. Piaskowa 2 43-430 0000602466
Stowarzyszenie Fala Skoczów Kiczyce, ul. Ochabska 133 43-430 0000181615
Stowarzyszenie "FLINTA" Skoczów Harbutowice, ul. Chabrowa 6 43-430 0000774134
Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan Skoczów ul. Mickiewicza 4/9 43-430 0000286946
Stowarzyszenie Jedynka - Pewniej Patrzymy w Przyszłość Skoczów ul. Mickiewicza 11 43-430 0000274661
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów Skoczów ul. Rynek 18 43-430 0000322895
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina (LGD* Nadzór Marszałka) Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430 0000310575
Stowarzyszenie na rzecz Domów Dziecka w Międzyświeciu i Wiśle Skoczów Międzyświeć, ul. Malinowa 4 43-430 0000510817
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Bądźmy Razem Skoczów ul. Gustawa Morcinka 20 43-430 0000157824
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży "WRZOS" Skoczów ul. Górecka 65 43-430 0000135847
Stowarzyszenie Nasz Pierściec Skoczów Pierściec, ul. Księdza Henryka Sobeckiego 8 43-430 0000472664
Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra Skoczów ul. Rynek 2 43-430 0000157506
Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom Skoczów ul. Bielska 25/1 43-430 0000085368
Stowarzyszenie PROJECT EPAR Skoczów ul. Radosna 34 43-430 0000493621
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi Skoczów ul. Mickiewicza 47 43-430 0000347243
Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Skoczów Pogórze, ul. Bielska 87 43-430 0000591886
Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj (LGD* Nadzór Marszałka) Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430 0000345422
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej Tęcza Skoczów ul. Mickiewicza 9/4 43-430 0000104686
Stowarzyszenie Wędkarskie Żwirownia Ochaby Skoczów ul. Mickiewicza 9/4 43-430 0001090504
Stowarzyszenie Zderzak Łągiewki Skoczów ul. Radosna 34 43-430 0000536150
Stowarzyszenie Żyj Godnie  Skoczów ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24 43-430 0000179995
Towarzystwo Miłośników Skoczowa Skoczów ul. Mickiewicza 9 43-430 0000128000
Klub Ekologiczny Eko Drogomyśl Strumień Drogomyśl, ul. Wiejska 1 43-424 0000023294
Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu Strumień Drogomyśl, ul. Wiejska 17  43-424 0000136837
Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Strumień Bąków, ul. Osiedlowa 1 43-246  0000055231
Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchnej Strumień Pruchna, ul. Główna 53 43-523 0000089693
Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu Strumień ul. 1 Maja 17 43-246  0000114598
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie Strumień Zbytków, ul. Wyzwolenia 52 43-246  0000227452
Ochotnicza Straż Pożarna Zabłocie Strumień Zabłocie, ul. Bielska 24 43-246  0000163848
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ziemi Cieszyńskiej Strumień Drogomyśl , ul. Główna 13 43-424 0000315307
Stowarzyszenie Form Artystycznych SFart Strumień Rynek 9 43-246  0000477499
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bąków Bąkowianie Strumień Bąków, ul. Główna 62 43-246  0000323785
Towarzystwo Motoryzacyjne ZABYTEK Strumień ul. Mikołaja Brodeckiego 7a 43-246  0000498387
Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu Strumień ul. Młyńska 14 43-246  0000099488
Amatorska Liga Siatkówki - Ustroń w likwidacji Ustroń ul. Podgórska 14 43-450 0000659752
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne Ustroń ul. Cieszyńska 47 43-450  0000113035
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu Ustroń ul. Daszyńskiego 28 43-450  0000230865
Chrześcijańskie Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość Ustroń ul. Partyzantów 1 43-450  0000145408
Czytelnia Katolicka w Ustroniu w likwidacji Ustroń ul. Daszyńskiego 15 43-450  0000303340
Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta Ustroń ul. Pl. Ks. Karola Kotschego 4 43-450  0000070148
FENIKS Ustroń ul. Krzywaniec 60 43-450  0000698080
Gromada Górali Na Śląsku Cieszyńskim Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450  0000284911
Instytut Śląska Cieszyńskiego Ustroń ul. Bernadka 68 43-450  0000639692
Klub Tenisowy Kubala Ustroń Ustroń ul. Sportowa 5 43-450 0000735986
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń-Centrum Ustroń ul. Strażacka 5 43-450  0000132906
Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Polana Ustroń Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1 43-450  0000149347
Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Lipowcu Ustroń Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 116 43-450  0000075873
Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu Ustroń Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5 43-450  0000140050
Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej Ustroń ul. Słoneczna 2 43-450 0000157897
Stowarzyszenie Animacji Sportu i Aktywnego Wypoczynku "Power Active" Ustroń ul. Folwarczna 25a 43-450 0000942575
Stowarzyszenie Bieg Świętego Dominika w Ustroniu Ustroń ul. Skoczowska 32 43-450 0001104578
Stowarzyszenie Jaszowiec Ustroń ul. Stroma 2 43-450  0000493224
Stowarzyszenie Kulturalne Równica w Ustroniu Ustroń ul. Partyzantów 2 43-450  0000032061
Stowarzyszenie Liveform Ustroń ul. dr. Michała Grażyńskiego 23 43-450 0000465554
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czantoria Ustroń ul. Daszyńskiego 28 43-450  0000049314
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustronia Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450  0000353543
Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Pod Skalicą - Mała Wisełka w Ustroniu Ustroń ul. Nadrzeczna 19 43-450  0000110135
Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Rdzawe Diamenty w likwidacji Ustroń ul. Kościelna 21 43-450  0000436608
Stowarzyszenie Morsy Włóczykije Hermanice Ustroń ul. Jaśminowa 3 43-450 0000990056
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Ponad Granicami Ustroń ul. Dominikańska 14 43-450  0000330742
Stowarzyszenie Pilch Ski Akademy Ustroń ul. Bładnicka 76 43-450 0001037345
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Można Inaczej Ustroń ul. Partyzantów 2a 43-450  0000110528
Stowarzyszenie Projekt Ustroń Ustroń ul. Sanatoryjna 1 43-450  0000661863
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia Ustroń ul. Rynek 2 43-450  0000223437
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Animals Security Ustroń ul. Jana Cholewy 12 43-450  0000169673
Stowarzyszenie Rozwijamy Ustroń Ustroń ul. Jana Wantuły 1 43-450 0001078207
Stowarzyszenie Twórcze Brzimy Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450  0000117637
Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki w Ustroniu Ustroń ul. Rynek 1 43-450  0000092005
Stowarzyszenie Widnokrąg Ustroń ul. Długa 15 43-450  0000707858
Stowarzyszenie Wspólnie dla Ustronia Ustroń ul. Partyzantów 1 43-450  0000519423
Sukcesja z Ludzką Twarzą Ustroń ul. Tartaczna 17 43-450 0001073444
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych Ustroń Rynek 1 43-450  0000158721
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Ustroń Rynek 1 43-450  0000096883
Towarzystwo Miłośników Ustronia Ustroń ul. Hutnicza 3 43-450  0000063739
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Ustroń ul. Wiejska 8 43-450  0000099847
Towarzystwo Wędkarskie Ustroń Ustroń ul. Sportowa 21 43-450  0000231831
Ustroń - nasz dom, nasze miasto Ustroń ul. Kamieniec 24 43-450 0001060032
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta RODZINA Ustroń Rynek 4 43-450  0000018934
Beskidzkie Stowarzyszenie Oświatowe w likwidacji Wisła ul. Głębce 23 43-460 0000486707
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka Wisła Pl. B. Hoffa 5 43-460 0000306021
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku Wisła Jawornik 41 43-460 0000108620
Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Centrum Wisła ul. 1 Maja 3 43-460 0000039270
Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Czarne Wisła Wisła Czarne, ul. Biała Wisełka 22 43-460 0000188250
Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka Wisła Malinka 18 43-460 0000252613
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła Wisła ul. Lipowa 4a 43-460 0000120611
Stowarzyszenie Aktywni w Dziedzinie  Wisła Pl. Bogumiła Hoffa 3 43-460 0000561893
Stowarzyszenie DEOrecordings Wisła Malinka 65 D/2 43-460 0000160777
Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie Wisła Plac Bogumiła Hoffa 3 43-460 0000099514
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Wisła ul. Górnośląska 1 43-460 0000211205
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle Wisła ul. Wyzwolenia 60d 43-460 0000062394
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Teraz Patelniok w likwidacji Wisła ul. Reymonta 2 43-460 0000199247
Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń Grupa Malinka Wisła ul. Fiedorowska 66 43-460 0000340677
Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich Rodzina Wisła Malinka 36 43-460 0000318947
Stowarzyszenie RTS Wisła ul. Sosnowa 8 43-460 0000483614
Stowarzyszenie "Rytm Rozwoju" Wisła ul. Bukowa 6b/35 43-460 0000554290
Stowarzyszenie Sztukmisja Wisła ul. 11 Listopada 16 43-460 0000278460
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle - Nad Białką Wisła ul. Biała Wisełka 6 43-460 0000369200
Stowarzyszenie "7 Dolin" Wisła Pl. Bogumiła Hoffa 3 43-460 0000822363
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle Wisła   43-460 0000072001
Towarzystwo Miłośników Wisły Wisła Pl. Stellera 1 43-460 0000124191
Wiślańska Akademia Aktywnych Wisła Pl. B. Hoffa 3 43-460 0000516448
Wiślańska Organizacja Turystyczna (nadzór ministra ds. turystyki) Wisła Pl. B. Hoffa 3 43-460 0000292852
Koło Pszczelarzy Kończyce Małe Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Staropolska 5 43-410 0001099285
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczycach Zebrzydowice Kaczyce, ul. Harcerska 15 43-417 0000071158
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Korczaka 39 43-410  0000178890
Ochotnicza Straż Pożarna Marklowice Górne Zebrzydowice Marklowice Górne, ul. Szkolna 10 43-410  0000100223
Ochotnicza Straż Pożarna Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 26 43-410  0000030632
Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 23 43-410 0000784070
Stowarzyszenie Innowacja Zebrzydowice ul. Kasztanowa 2/4 43-410  0000397118
Stowarzyszenie Miłośników Tej Ziemi Zebrzydowice ul. Adama Asnyka 53a 43-410 0000960375

Stowarzyszenia zwykłe

 Wykaz stowarzyszeń zwykłych >tutaj<

 


Oddziały i Koła Stowarzyszeń

Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej Związku Harcerstwa Polskiego Cieszyn ul. Żwirki i Wigury 2 43-400 
Koło nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5 43-400 
Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowo Miejski Cieszyn ul. Górna 21 43-400 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 1 Cieszyn Cieszyn ul. Stalmacha 14 43-400 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 3 Cieszyn Cieszyn Pl. Londzina 3 43-400 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 8 Cieszyn - Mnisztwo Cieszyn ul .Słowicza 10 43-400 
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie Cieszyn ul. Stary Targ 9 43-400 
Polski Związek Wędkarski Koło Cieszyn Cieszyn Wiślańska 12 43-400 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie Cieszyn Mennicza 46 43-400 
Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Koło Cieszyn Cieszyn Srebrna 6 43-400 
Stowarzyszenie Chemików, Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Oddział Cieszyn Cieszyn Rynek 12 43-400 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 26 w Cieszynie Cieszyn Wojska Polskiego 2 43-400 
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Cieszynie Cieszyn Bielska 62 43-400 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie Cieszyn Plac Wolności 3 43-400 
Towarzystwo Polsko - Austriackie Oddział w Cieszynie Cieszyn Stalmacha 14 43-400 
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Cieszyn Cieszyn ul. Tysiąclecia 7/11 43-400 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 7 w Brennej Brenna ul. Lachy Dolne 17 43-438 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 6 w Chybiu Chybie ul. Bielska 80 43-520 
Polski Związek Wędkarski - Koło Pogwizdów Hażlach Pogwizdów, Kolejowa 43-418
Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Istebna Istebna   43-470 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Istebnej Istebna Istebna 1000 43-470 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 3 w Skoczowie Skoczów ul. Mickiewicza 10 43-430
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Skoczowie  Skoczów Mickiewicza 10 43-430
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Skoczów Skoczów adres do korespondencji: ul. Schodowa 12 43-430
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 28 w Skoczowie  Skoczów ul. Rzeczna 7a 43-430
Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Strumień  Strumień ul. Powstańców Śląskich 4c/7 43-246
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 5 w Strumieniu Strumień ul. Londzina 58 43-246
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Strumieniu Strumień Ks. J. Londzina 58 43-246
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Strumień Strumień adres do korespondencji: Zabłocie ul. Jałowcowa 26 43-246
Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień Strumień Cicha 6 43-246
Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień LOP Strumień Poddane 8 43-246
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Ustroń ul. Szpitalna 11 43-450
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Oddział Regionalny Bielsko - Biała z/s w Ustroniu Ustroń ul. Konopnickiej 32/9 43-450
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Cieszyn Ustroń adres do korespondencji: ul. Jaśminowa 20/1 43-450
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Wiśle   Pl. B.Hoffa 3 43-460 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 4 w Wiśle Wisła 1-go Maja 65 43-460 
"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Wiśle Wisła ul. Malinka 65 43-460
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w Zebrzydowicach Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21 43-410 

Fundacje

Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod Numer KRS
Chrześcijańska Fundacja Ponad Miarę w likwidacji Cieszyn ul. Romana Dyboskiego 7/12 43-400  0000609156
EDUAKCJA Cieszyn ul. Bobrecka 7/3 43-400 0001063701
Fundacja ADONAI Cieszyn ul. Zamkowa 22 43-400 0000890325
Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka Cieszyn ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6 43-400  0000628081
Fundacja Anielski Młyn Cieszyn ul. Głęboka 24/6 43-400 0000877667
Fundacja AWES Cieszyn Rynek 6 43-400 0000717094
Fundacja Cinque Terre Cieszyn ul. Bobrecka 25 43-400  0000462384
Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat" Cieszyn ul. Katowicka 157 43-400 0000366266
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Niebieski Płomyk" Cieszyn ul. Kępna 9 43-400 0000880059
Fundacja Dziedzictwo Księstwa Cieszyńskiego Cieszyn ul. Dojazdowa 2 43-400 0000969646
Fundacja Edukacyjno - Rozwojowa Zielone Pojęcie Cieszyn ul. Sejmowa 10 43-400 0000823450
Fundacja Instytut Wyszehradzki Cieszyn ul. Głęboka 25 43-400 0000696678
Fundacja Integracji Regionalnej "Skały" Cieszyn ul. Spokojna 6 43-400 0000972935
Fundacja Józefa Brody Cieszyn ul. Skrajna 7d 43-400 0000762376
Fundacja Karol Rathaus Foundation Cieszyn ul. Bielska 62 43-400 0000942935
Fundacja Laja Cieszyn ul. Zamkowa 3 43-400  0000414883
Fundacja LESZY Cieszyn ul. Bolesława Limanowskiego 1/3 43-400 0000946804
Fundacja Łatka Cieszyn ul. Bielska 10 43-400  0000393732
Fundacja MamGrono Cieszyn ul. Majowa 110 43-400 0000768249
Fundacja Miejski Nurt Cieszyn ul. Głęboka 34/4 43-400 0000952779
Fundacja MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Cieszyn ul. Frysztacka 48 43-400  0000451542
Fundacja Murem za Kulturą Cieszyn ul. 3 Maja 6/9 43-400 0000972592
Fundacja "Najpierw Człowiek" Cieszyn ul. Franciszka Barteczka 17G 43-400 0001037620
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Owczarstwa Cieszyn ul. Wielodroga 8b 43-400 0000883218
Fundacja Open-Minded Cieszyn ul. Al. Jana Łyska 3 43-400 0001060250
Fundacja Przyjazna Przestrzeń Cieszyn ul. Dobra 11 43-400 0000977917
Fundacja Rozwoju Kompetencji Rodziny "GNIAZDO" Cieszyn ul. Czarny Chodnik 21 43-400 0000946858
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Cieszyn ul. Wałowa 4 43-400  0000294545
Fundacja Słoneczny Promień Cieszyn ul. Plac Teatralny 13 43-400  0000420211
Fundacja Słowik Centrum lokalnego wsparcia i rozwoju społecznego - kreuj swoje miejsce, nie bądź sam Cieszyn ul. Mennicza 7 43-400 0001086755
Fundacja Spełniaj Marzenia Cieszyn ul. Tadeusza Kościuszki 33 43-400 0000788094
Fundacja Spełnione Marzenia Cieszyn ul. Puńcowska 68 43-400 0001061738
Fundacja STER Cieszyn ul. Wyspiańskiego 28/5 43-400  0000378960
Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie Cieszyn ul. Katowicka 1 43-400  0000388684
Fundacja Taksonomia Cieszyn ul. Sejmowa 10 43-400 0000998583
Fundacja Talent Cieszyn Cieszyn ul. Błogocka 49 43-400  0000487712
Fundacja WORD OF LIFE Cieszyn ul. Wielodroga 15 43-400 0000770599
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego  Cieszyn ul. Bielska 4 43-400  0000130105
Fundacja VOLENS Cieszyn ul. Mennicza 14 43-400  0000478182
Instytut Limes Cieszyn ul. Mennicza 14 43-400 0000822736
Fundacja Chlebowa Chata Brenna Górki Małe, ul. Breńska 113 43-436 0000831704
Fundacja Dobra Zagroda Brenna ul. Jatny 16 43-438 0000970072
Fundacja Holistycznego Rozwoju Brenna ul. Brzozowa 6 43-438 0000890190
Fundacja im. Zofii Kossak w likwidacji Brenna Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4 43-436 0000138942
Fundacja Pinocy Brenna ul. Topolowa 87 43-438 0000929039
Fundacja Spełnione Nadzieje Brenna Górki Małe, ul. Stara Droga 46 43-436 0000990731
Fundacja Trzy Kopce Brenna ul. Malinowa 20 43-438 0001007553
SILESIAMED Brenna ul. Wyzwolenia 38 43-438 0000479774
Chrześcijańska Fundacja Przedsionek Pana Goleszów Godziszów, ul. Pod Chełmem 60 43-440 0000638714
Fundacja Edukacyjna Emil Goleszów ul. Ustrońska 38 43-440 0000591958
Fundacja KREATIVO Goleszów Bażanowice, ul. Leśna 9 43-440 0000839613
Fundacja Made in SCI Goleszów Puńców, ul. Długa 11a, poczta: Cieszyn 43-400 0000587397
SIEMANKO, CIESZYN Goleszów Puńców, ul. Wielodroga 27, poczta: Cieszyn 43-400 0000969533
Fundacja BR Hażlach Pogwizdów, ul. Cieszyńska 185a  43-418 0000918161
Fundacja im. Dobrej Pani z Kończyc Wielkich Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Zamkowa 20 43-416 0000971519
Prosta Droga Nadziei Hażlach ul. Akacjowa 60 43-419 0000612190
Fundacja "Dziedzictwo" Istebna Koniaków 280 43-474 0000522016
Fundacja Jest BOSKO! Istebna 901 43-470 0000761707
Fundacja Koronki Koniakowskie Istebna Koniaków 704 43-474 0000748301
Fundacja Kubalonka Istebna Istebna 684/2 43-470 0000842499
Fundacja Nadzieja-Esperanza Istebna Jaworzynka 732 43-476 0000837653
Fundacja Nigdy się nie poddawaj Istebna Jaworzynka 864 43-476 0000972346
Fundacja Pasjonatów Psów Rasy Dogo Argentino "Dogeros" Istebna Jaworzynka  854 43-474 0000817068
Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne Istebna Koniaków 33 43-474 0000414829
Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom Istebna Jaworzynka 657 43-476 0000643173
Fundacja Drugi Pierwszy Krok Skoczów Ochaby Wielkie, ul. Główna 199 43-430 0000349476
Fundacja Karola Śliwki Skoczów ul. Górny Bór 7/22 43-430 0000837833
Fundacja Kolejowa "Stacja Lubsko/Sommerfeld" Śląski Oddział Fundacji w Skoczowie Skoczów ul. Morcinka 3/5 43-430 0000588862
Fundacja Krzepki Maluch Skoczów Międzyświeć, ul. Pasieka 5 43-430 0000530618
Fundacja Paradygmat Skoczów ul. Górecka 10 43-430 0000591755
Wczesnodziecięcy Instytut Edukacji Muzycznej Skoczów ul. Tęczowa 44 43-430 0000263842
Fundacja M-EduSport Strumień ul. Osiedlowa 6d/7 43-246 0001017653
Chrześcijańska Fundacja Dobre Dzieło Ustroń ul. Dominikańska 30 43-450 0000466606
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja Ustroń ul. 3 Maja 14 43-450 0000122647
Ewangelicka Fundacja Charytatywna GUSTAW  Ustroń Pl. Ks. Kofschego 4 43-450 0000117846
Fundacja Arek Bike Center Ustroń ul. Lipowa 59 43-450 0000751004
Fundacja Brama Nadziei - Petach Tikva Ustroń ul. A. Brody 79 43-450 0000498507
Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń ul. Skalica 1 43-450 0000047396
Fundacja ESPRIT Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 2 43-450 0000610067
Fundacja Heaven For Africa Ustroń ul. M. Konopnickiej 17B 43-450 0000855775
Fundacja LACHYMY w likwidacji Ustroń ul. Wczasowa 5a 43-450 0000695883
Fundacja Oddychaj Beskidami Ustroń ul. 3 Maja 4 43-450 0000846631
Fundacja Skorpion Ustroń ul. Andrzeja Brody 88B 43-450 0000873211
Fundacja Ustronianka Ustroń ul. Jelenica 72 43-450 0000591958
Polska Organizacja Zdrowia - Fundacja  Ustroń ul. Sportowa 7 43-450 0001087189
FORUM INWESTYCJI SPORTOWYCH I SOCJALNYCH FUNDACJA POLSKA Wisła ul. Brzozowa 5 43-460 0000748301
Fundacja Artes Bonum Wisła  ul. Ustrońska 21 43-460 0000946829
Fundacja B4Special Wisła ul. Jerzego Niemca 10/10 43-460 0000821224
Fundacja Edukacyjna Nowe Pokolenie  Wisła ul. Bulwar Księżycowy 17 43-460 0000323820
Fundacja Hipoterapia Nazaret Wisła ul. Kopydło 103 a 43-460 0000734352
Fundacja ING Dzieciom Wisła ul. 11 Listopada 12 43-460 0000103267
Fundacja Na Rzecz Niesienia Pomocy "URATUJ ŻYCIE' Wisła ul. 1 Maja 62A 43-460 0000625932
Fundacja Promocji Faktów Medycznych w skrócie  "FAKTYMEDYCZNE.PL" Wisła ul. Towarowa 2 43-460 0000228556
Fundacja Naturalnie Zdrowi Wisła ul. Gościejów 2 43-460 0001047539
Fundacja Razem do celu Wisła ul. Gościejów 2 43-460 0001047589
Fundacja Twoja Aura Wisła ul. Górnośląska 46 43-460 0001037323
Fundacja Witaj w Górach Wisła ul. Kopydło 20 43-460 0000720633
Medicinae Pro Omnibus Wisła ul. 11 Listopada 30 43-460 0001039220
Fundacja Moja Przyszłość Zebrzydowice Marklowice Górne, ul. Dębowa 36a 43-410 0000641286

Stowarzyszenia Sportowe i Kluby Sportowe

Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod KRS/Numer ewidencyjny
Cieszyński Klub Karate Kyokushin Cieszyn ul. Świętego Jerzego 11/39 43-400 42/KS
Cieszyński Klub Narciarski Skręty Cieszyn ul. Sienna 16h 43-400 0000126165
Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy Cieszyn ul. Hażlaska 28 43-400 2/KS
Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery Cieszyn ul. Górna 29/12 43-400 10/KS
Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn Plac Poniatowskiego 9/17 43-400 38/KS
Klub Jeździecki Cieszyn - Pastwiska Cieszyn ul. Owocowa 4 43-400 32/KS
Klub Sportowy BOOM Sport Cieszyn ul. Stalmacha 10a 43-400 48/KS
Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn ul. Popiołka 13/2 43-400 12/KS
Klub Sportowy HUMANSPORT Cieszyn ul. Dobra 11 43-400 36/KS
Klub Sportowy Luce Cieszyn Cieszyn Plac Dominikański 2 43-400 41/KS
Klub Sportowy MARIOSPORT Cieszyn ul. Orla 29 43-400 28/KS
Klub Sportowy Octagon Team Cieszyn Cieszyn ul. Srebrna 13 43-400 24/KS
Klub Sportowy Shindo Cieszyn ul. Kiedronia 3 43-400 0000137923
Klub Sportowy STREFA WOLNOŚCI Cieszyn ul. Stawowa 6 43-400 29/KS
Międzyszkolny Klub Sportowy Cieszko Cieszyn ul. Błogocka 24 43-400 5/KS
Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn Pl. Wolności 7a 43-400 0000135481
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo Cieszyn ul. Al.J.Łyska 25 43-400 0000656083
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Cieszynie Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400 0000138492
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Cieszyn ul. Bobrecka 29 43-400 0000112327
STELA CIESZYN Cieszyn ul. Macierzy Szkolnej 3/15 43-400 39/KS
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn Cieszyn ul. Prosta 14 43-400 22/KS
Śląski Okręgowy Związek Snowboardu Cieszyn ul. Sienkiewicza 12/1 43-400 0000272570
Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn w likwidacji Cieszyn Al. Jana Łyska 21 43-400 0000664987
Volleyball Club Victoria-MOSiR Cieszyn Cieszyn Al. Jana Łyska 21 43-400 1/KS
Klub Jeździecki Champion Brenna Górki Małe, ul. Breńska 71 43-436 0000126527
Klub Narciarski BEST Brenna ul. Wyzwolenia 71 43-438 35/KS
Klub Sportowy SPÓJNIA 2020 Brenna Górki Wielkie, ul. Miła 2 43-436 43/KS
Ludowy Klub Sportowy Beskid - Brenna Brenna ul. Wyzwolenia 71 43-438 0000117605
Ludowy Klub Sportowy Spójnia Górki Wielkie Brenna Górki Wielkie , ul. Solarska 13 43-436 0000163997
Regionalny Klub Morsów Śląska Cieszyńskiego Brenna ul. Leśnica 107 43-438 6/KS
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportów Motorowych i Turystyki PROMOTO Brenna Górki Wielkie, ul. Sadowa 13 43-436 30/KS
Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik Chybie Chybie ul. Sportowa 18 43-520 0000129260
Sportowy Klub Tańca Dance Kingdom Chybie Zaborze, ul. Kalinowa 25 43-520 44/KS
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Radość Chybie ul. Wyzwolenia 2 43-520 0000045986
Ludowy Klub Sportowy Iskra w Iskrzyczynie Dębowiec Iskrzyczyn 129 43-426  0000054897
Ludowy Klub Sportowy Korona Gumna Dębowiec Gumna, ul. Dolna 3 43-426 0000007349
Ludowy Klub Sportowy Strażak Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426  0000067743
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426  14/KS
Ludowy Klub Sportowy Goleszów Goleszów ul. Sportowa 2 43-440  0000114212
Ludowy Klub Sportowy Lesznianka Goleszów Leszna Górna, ul. Główna 54 43-445  0000111576
Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów Goleszów ul.Grabowa 1 43-440  0000131479
Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców Goleszów ul. Sportowa 7 43-440  0000062595
Ludowy Klub Sportowy Wiki-Kisielów w likwidacji Goleszów Kisielów, ul. Graniczna 1 43-440  0000295601
Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny CENTRUM w Dzięgielowie Goleszów Dzięgielów, ul. Misyjna 8 43-445  4/KS
Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy Goleszów Goleszów ul. Sportowa 2 43-440 56/KS
Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów Goleszów ul. Cieszyńska 25 43-440  33/KS
Klub Sportowy Brzezówka w Brzezówce Hażlach Brzezówka, ul. Jagodowa 3 43-418 0000304321
Klub Sportowy Wspólny Cel Hażlach ul. Rudowska 7 43-419 52/KS
Ludowy Klub Sportowy Błyskawica Kończyce Wielkie Hażlach Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 11 43-419  0000135021
Ludowy Klub Sportowy Olza Pogwizdów w Pogwizdowie Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 34a 43-418  0000276352
Ludowy Klub Sportowy Rudnik w Rudniku Hażlach Rudnik, ul. Centralna 44 43-419 0000137428
Ludowy Klub Sportowy Victoria Hażlach Hażlach ul. Główna 37 43-419 0000116161
Klub Piłkarski Trójwieś Istebna Istebna 1000 43-470 0000010000
Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna  Istebna 550 43-470  0000124090
Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka Istebna 600 43-470 0000296968
Stowarzyszenie Szachowe "Leśnik" Istebna Istebna 1084 43-470 49/KS
Klub Piłkarski Beskid Skoczów Skoczów ul. Sportowa 6 43-430  0000380426
Klub Sportowy Humansport Skoczów Skoczów Międzyświeć, ul. Bładnicka 44b 43-430 54/KS
Klub Sportowy "MODERN ATHLETES" Skoczów ul. Górny Bór 6b/12 43-430 46/KS
Klub Sportowy Siatkarz Beskid Skoczów Skoczów ul. Targowa 9 43-430  19/KS
Klub Sportowy WODOODPORNI Skoczów ul. Ustrońska 24b/3 43-430 53/KS
Kobiecy Klub Sportowy Wisła w Skoczowie Skoczów ul. Bielska 34 43-430  0000319668
Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach Skoczów Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 2 43-430  0000132069
Ludowy Klub Sportowy Błękitni w Pierśćcu Skoczów Pierściec, ul. Ks. Sobeckiego 8 43-430  0000118094
Ludowy Klub Sportowy OCHABY 96 Skoczów Ochaby Małe, ul. Strażacka 4 43-430  0000118023
Ludowy Klub Sportowy Pogórze Skoczów Pogórze, ul. Krosowa 89 43-430  0000131749
Ludowy Klub Sportowy Wiślica w Wiślicy Skoczów Wiślica 6 43-430  0000104678
Skoczowski Klub Karate Kyokushin Skoczów ul. Morcinka 34/15 43-430  40/KS
Skoczowski Klub Karate Shotokan Skoczów ul. Góreckiej 2 43-430  15/KS
Skoczowskie Stowarzyszenie Pływackie Skoczów ul. Górecka 2 43-430  0000329069
Skoczowskie Towarzystwo Sportowe Skoczów ul.Górecka 1 43-430  0000188082
Ludowy Klub Jeździecki Horsaj Strumień Drogomyśl, ul. Główna 67 43-424 0000331936
Ludowy Klub Sportowy 99 Pruchna Strumień Pruchna, ul. Główna 60 43-523  0000107825
Ludowy Klub Sportowy Błyskawica w Drogomyślu Strumień Drogomyśl, ul. Modrzewiowa 5 43-424 0000116157
Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Zabłociu Strumień Zabłocie, ul. Rolna 18 43-246  0000085451
Ludowy Klub Sportowy Zryw Strumień Bąków, ul. Żniwna 10 43-246  0000098020
Ludowy Klub Sportowy Wisła w Strumieniu  Strumień ul. Brodeckiego 26 43-246  0000134925
BSR Beskidzkie Stowarzyszenie Rowerowe Ustroń ul. Daszyńskiego 68 43-450 51/KS
Klub Sportowy Kuźnia w Ustroniu Ustroń ul. Sportowa 5 43-450  0000182262
Klub Sportowy Nierodzim w Ustroniu Ustroń ul. J.Kreta 2 43-450  0000177110
Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń Ustroń ul. Daszyńskiego 31 43-450  7/KS
Stowarzyszenie Tenisowe Rancho Ustroń Ustroń ul. Lipowski Groń 16 43-450 50/KS
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria Ustroń Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 14 43-450  0000232119
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Siła w Ustroniu Ustroń Rynek 1/2 43-450  0000114233
Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe Ustroń ul. Tartaczna 39 43-450  0000139575
Women's Sports Academy Ustroń ul. Jana Sztwiertni 23b/1a 43-450 47/KS
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Wiśle Wisła ul. Kamienna 9A 43-460 0000230020
Śląsko Beskidzki Związek Narciarski (związek sportowy) Wisła ul. Wyzwolenia 67 43-460 0000083296
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła ul. Wyzwolenia 67 43-460 0000293311
Górniczy Klub Sportowy Kaczyce Zebrzydowice Kaczyce, ul. Harcerska 30 a 43-417 0000248357
Jeździecki Klub Sportowy Ranczo Marklowice Zebrzydowice Marklowice Górne, ul. Lipowa 15 43-410 55/KS
Kolejowy Klub Sportowy Spójnia w Zebrzydowicach Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1a 43-410 3/KS
Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe Zebrzydowice Kończyce Małe, ul. Jagielońska 33 43-410 0000254922

Uczniowskie Kluby Sportowe

Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod Numer ewidencyjny/KRS
Miejski Uczniowski Klub Sportowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie Cieszyn al. Jana Łyska 21 43-400 18/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn ul. Majowa 107 43-400 34/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Wiraż Cieszyn Cieszyn ul. Cegielniana 5 43-400 21/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki Brenna ul. Wyzwolenia 75 43-438 0000271178
Uczniowski Klub Sportowy Dębowianka Dębowiec ul. Szkolna 3 43-426 15/UKS
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów ul. 1 Maja 1 43-440 11/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Cisownica Goleszów Cisownica, ul. Cisowa 79 43-440 3/UKS
Uczniowski Klub Sportowy NAKANO Pogwizdów Hażlach Pogwizdów, ul. Katowicka 34  43-418 30/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna Istebna Istebna 1872 43-470 0000817225
Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna Istebna Istebna 1188 43-470 31/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Aikido Cieszyn Ustroń ul. J.Sztwiertni 18 43-450 23/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Beskidy Ustroń ul. Sportowa 5 43-450 0000445929
Uczniowski Klub Sportowy Wiślańskie Orły Wisła ul. Jawornik 58 43-460 33/UKS
Uczniowski Klub Sportowy Wisła - Centrum Wisła pl. B.Hoffa 5 43-460 6/UKS

Związki stowarzyszeń

Lp. Nazwa stowarzyszenia Gmina Adres Kod
1. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania BESKID ŚLĄSKI GÓROM Brenna ul. Wyzwolenia 40 43-438 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy