Organizacje pozarządowe

wróć

Cieszyn, 22.10.2018 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 października 2018 roku uznał celowość
realizacji zadania publicznego pt. „XXXI Miscellanea Przewodnickie – 100 lat Odzyskania Niepodległości na Ziemi Cieszyńskiej” przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” (43–400 Cieszyn, ul. Głęboka 56).

Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
przy ul. Bobreckiej 29. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 30 października br., listownie na adres: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, 43–400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl .

 

<OFERTA>

 


 

 

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 kwietnia 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Dobro Wspólne” przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (43-400 Cieszyn, ul. Górna 18). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

<Oferta>
 


 

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2018 r.


INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 19 kwietnia 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Wydanie i promocja publikacji poświęconej bohaterom lokalnej historii pt. „Odznaczeni orderem Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim” (t.1) autorstwa mgr Stefana Króla, członka Oddziału PTH w Cieszynie” przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Cieszynie. Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.
 

<Oferta>


 

Cieszyn, 29.03.2018 r.

 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 29 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. „Udział Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w Letniej Olimpiadzie Senioralnej w Łazach” przez Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku (43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06 kwietnia br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

 

<Oferta>

 


 

Cieszyn, dnia 09 marca 2018 r.

WT.525.4.2018

INFORMACJA


Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. XI Transgraniczny Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie” przez Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” (43-430 Skoczów, Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 marca br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

Oferta.

 


 

Cieszyn, dnia 08 marca 2018 r.

WT.525.2.2018


 

INFORMACJA

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu 08 marca 2018 roku uznał celowość realizacji zadania publicznego pt. Wycieczka na szlaku „Via Ducalis” przez Skoczowski Uniwersytet III Wieku (43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9). Wobec powyższego zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 marca br., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: wt@powiat.cieszyn.pl.

Oferta.

Stowarzyszenia

L.p Nazwa Gmina
1 Młodzieżowy Klub Piłkarski Brenna-Górki Brenna
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum Brenna
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy Brenna
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkich Brenna
5 Stowarzyszenie Australijskich Labradoodle w Polsce Brenna
6 Stowarzyszenie Charytatywne DOGONIĆ CZAS Brenna
7 Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy Brenna
8 Stowarzyszenie Klub Bokserski KLINCZ Brenna
9 Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań SPOT Brenna
10 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Małe Brenna
11 Stowarzyszenie Rozwoju Integracja Brenna
12 Towarzystwo im. Zofii Kossak Brenna
13 Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek Wielkich Jodła Brenna
14 Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu Chybie
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu Chybie
16 Ochotnicza Straż Pożarna Zaborze Chybie
17 Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze Frelichów Chybie
18 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Życie w Chybiu Chybie
19 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Chybiu Chybie
20 Stowarzyszenie Wspólnota dla Przyszłości Chybie
21 Towarzystwo Miłośników Zarzecza Chybie
22 Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Cieszyn
23 Automobilklub Cieszyński Cieszyn
24 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej Fileo w Cieszynie Cieszyn
25 Cieszyński Klub Motorowy Cieszyn
26 Cieszyński Klub Sportowy PIAST Cieszyn
27 Cieszyński Ruch Społeczny Cieszyn
28 Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn
29 Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych Cieszyn
30 Cieszyńskie Stowarzyszenie Charytatywne Cieszyn
31 Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia Cieszyn
32 Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Cieszyn
33 Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź Cieszyn
34 Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne Cieszyn
35 Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne Cieszyn
36 Cieszyńskie Towarzystwo Oświatowe w likwidacji Cieszyn
37 Euro-Szybin Cieszyn
38 Klub Bokserski Puncher Cieszyn Cieszyn
39 Klub Inteligencji Katolickiej Cieszyn
40 Klub Producentów Roślin Oleistych i Wytwórców Eko-Paliw Płynnych Cieszyn
41 Liga Ochrony Przyrody Oddział Powiatowy w Cieszynie Cieszyn
42 Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu Cieszyn
43 Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie Cieszyn
44 MotoBrothers Klub Cieszyn
45 Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Cieszyn
46 Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek Cieszyn
47 Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Boguszowice Cieszyn
48 Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna Cieszyn
49 Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Pastwiska Cieszyn
50 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Marklowicach Cieszyn
51 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie Mnisztwie Cieszyn
52 Polski Związek Artystów Niezależnych Cieszyn
53 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie Cieszyn
54 Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych Cieszyn
55 Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych Cieszyn
56 Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie Cieszyn
57 Polskie Towarzystwo Harfowe Cieszyn
58 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski Cieszyn
59 Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie Cieszyn
60 Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Cieszyn
61 Stowarzyszenie Amazonek Cieszyn
62 Stowarzyszenie Amicus Copernicus Cieszyn
63 Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima pro Activ Cieszyn
64 Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku Cieszyn
65 Stowarzyszenie Cieszyńskie Podziemia Cieszyn
66 Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Cieszyn
67 Stowarzyszenie dla Rozwoju i Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży EkoGa Cieszyn
68 Stowarzyszenie Dziedzictwo św. Jana Sarkandra Cieszyn
69 Stowarzyszenie Integracji i Pomocy Rytm Życia Cieszyn
70 Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych Cieszyn
71 Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Cieszyn
72 Stowarzyszenie Komunikacji Samochodowej Radio Taxi Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
73 Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe Trotyl Cieszyn
74 Stowarzyszenie Meritum Cieszyn
75 Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni Cieszyn
76 Stowarzyszenie Na Rynku Cieszyn
77 Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci Cieszyn
78 Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL Cieszyn
79 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ Cieszyn
80 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Nasze SP4 Cieszyn
81 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe in Nobis Cieszyn
82 Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt Nowe Życie Cieszyn
83 Stowarzyszenie OPEN Cieszyn
84 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Razem Łatwiej Cieszyn
85 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
86 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Kraina Marzeń Cieszyn
87 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Cieszyn
88 Stowarzyszenie Pro Filia Cieszyn
89 Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Cieszyn
90 Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego imienia Antoniego Osuchowskiego Cieszyn
91 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty Cieszyn
92 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Francuskiej w likwidacji Cieszyn
93 Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn
94 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań Cieszyn
95 Stowarzyszenie Rotunda Cieszyn
96 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Cieszyn
97 Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn
98 Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf Cieszyn
99 Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz Cieszyn
100 Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn Cieszyn
101 Stowarzyszenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu Cieszyn
102 Stowarzyszenie Twórczy Rozwój Cieszyn
103 Stowarzyszenie Via Musica Cieszyn
104 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks Cieszyn
105 Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
106 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn
107 Stowarzyszenie Wszechnica Cieszyn
108 Stowarzyszenie Wydawnicze im. Tadeusza Regera Cieszyn
109 Stowarzyszenie Zespół Teatralny Przy Parafii Pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie Cieszyn
110 Śląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych Cieszyn
111 Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie im. Ks. Franciszka Michejdy Cieszyn
112 Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa Cieszyn
113 Wiedzieć Więcej Cieszyn
114 Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Cieszyn
115 Związek Miłośników Psów i Kotów Rasowych Cieszyn
116 Ochotnicza Straż Pożarna Simoradz Dębowiec
117 Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu Dębowiec
118 Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach Dębowiec
119 Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie Dębowiec
120 Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach Dębowiec
121 Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej Dębowiec
122 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dębowczanie Dębowiec
123 Towarzystwo Katechetyczne Jonasz Dębowiec
124 AFRICAE DESERTA PROJECT - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej Goleszów
125 Beskidzkie Stowarzyszenie Biblijne Goleszów
126 Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów Goleszów
127 Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice Goleszów
128 Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach Goleszów
129 Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy Goleszów
130 Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie Goleszów
131 Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszowie Goleszów
132 Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie Goleszów
133 Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznej Górnej Goleszów
134 Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie Goleszów
135 Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach Goleszów
136 Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Cieszyńskiej Goleszów
137 Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w Cisownicy Goleszów
138 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru i Tradycji Joniczek Goleszów
139 Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa Goleszów
140 Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS Goleszów
141 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kisielów - Kisielów Oknem na Beskidy Goleszów
142 Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża Goleszów
143 Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej Goleszów
144 Towarzystwo Wędkarskie Ton Goleszów
145 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce Hażlach
146 Ochotnicza Straż Pożarna w Hażlachu Hażlach
147 Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich Hażlach
148 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie Hażlach
149 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Hażlach
150 Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach Hażlach
151 Stowarzyszenie Krąg Osób z Pasją Orenda Hażlach
152 Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk Hażlach
153 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik Hażlach
154 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rehabilitacji Konnej Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Pielgrzym Hażlach
155 Stowarzyszenie Ochrony Przed Negatywnymi Skutkami Działalności Górniczej Na Terenie Ziemi Śląska Cieszyńskiego Hażlach
156 Stowarzyszenie Texsas Hażlach Hażlach
157 Istebniańskie Stowarzyszenie Abstynentów Nadzieja Istebna
158 Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha w Istebnej Istebna
159 Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Centrum Istebna
160 Ochotnicza Straż Pożarna Istebna Zaolzie Istebna
161 Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Centrum Istebna
162 Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzynka Zapasieki Istebna
163 Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Centrum Istebna
164 Ochotnicza Straż Pożarna Koniaków Kosarzyska Istebna
165 Samodzielna Organizacja Strzelecka Tarcza Istebna
166 Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej Natura w Koniakowie Istebna
167 Stowarzyszenie Górali Trójwsi Beskidzkiej Istebna
168 Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora Istebna
169 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Groniach Istebna
170 Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu Pod Ochodzitą Istebna
171 Stowarzyszenie na rzecz zdrowia, rozwoju i edukacji POMOC BEZ GRANIC Istebna
172 Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój Istebna
173 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Istebna Istebna
174 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego Na Grapie Istebna
175 Beskidzki Klub Kulinarny Skoczów
176 Klub Młodzieżowy PLATO Skoczów
177 Klub Nordic Walking Włóczykije Skoczów Skoczów
178 Klub Tańca Towarzyskiego Dance Step Skoczów
179 OCHABIANIE Skoczów
180 Ochotnicza Straż Pożarna przy Skoczowskiej Fabryce Kapeluszy POLKAP w Skoczowie Skoczów
181 Ochotnicza Straż Pożarna w Bładnicach Skoczów
182 Ochotnicza Straż Pożarna w Kiczycach Skoczów
183 Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Skoczów
184 Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyświeciu Skoczów
185 Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach Skoczów
186 Ochotnicza Straż Pożarna w Pierśćcu Skoczów
187 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogórzu Skoczów
188 Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie Skoczów
189 Ochotnicza Straż Pożarna w Teksid Iron Poland Sp. z.o.o. w Skoczowie Skoczów
190 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach w likwidacji Skoczów
191 Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy Skoczów
192 Ochotnicza Straż Pożarna w Zakładach Kuźniczych Sp. z o.o. w Skoczowie Zakład w Ustroniu Skoczów
193 Ósemka Skoczów
194 Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie Skoczów
195 Skoczowski Uniwersytet III Wieku Skoczów
196 Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Jonasz Skoczów
197 Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych Skoczów
198 Skoczowskie Stowarzyszenie Zobaczyć Marzenia Skoczów
199 Skoczowskie Towarzystwo Kupiecko-Gospodarcze Skoczów
200 Stowarzyszenie Cztery Pory Życia Skoczów
201 Stowarzyszenie Edukatorów Chrześcijańskich Skoczów
202 Stowarzyszenie Fala Skoczów
203 Stowarzyszenie Fryzjerów Podbeskidzkich Klub Fryzjerstwa Artystycznego Skoczów
204 Stowarzyszenie Jedynka - Pewniej Patrzymy w Przyszłość Skoczów
205 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów Skoczów
206 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina Skoczów
207 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Bliżej Siebie Skoczów
208 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Bądźmy Razem Skoczów
209 Stowarzyszenie na Rzecz OPDiR - Dom Dziecka w Międzyświeciu Skoczów
210 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży Wrzos Skoczów
211 Stowarzyszenie Nasz Pierściec Skoczów
212 Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów Agroszkoła z siedzibą w Międzyświeciu Skoczów
213 Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra Skoczów
214 Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom Skoczów
215 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi Skoczów
216 Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza Skoczów
217 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa Mała Ojczyzna w Skoczowie Skoczów
218 Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj Skoczów
219 Stowarzyszenie Sprawni Inaczej Tęcza Skoczów
220 Stowarzyszenie Wspólnota dla Skoczowa Skoczów
221 Stowarzyszenie Żyj Godnie Skoczów
222 Towarzystwo Miłośników Skoczowa Skoczów
223 Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy FSM Zakłady Kuźnicze w Skoczowie Skoczów
224 Klub Ekologiczny Eko Drogomyśl Strumień
225 Ochotnicza Straż Pożarna Drogomyśl Strumień
226 Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Strumień
227 Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchnej Strumień
228 Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu Strumień
229 Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie Strumień
230 Ochotnicza Straż Pożarna Zabłocie Strumień
231 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ziemi Cieszyńskiej Strumień
232 Stowarzyszenie Form Artystycznych SFart Strumień
233 Stowarzyszenie Miłośników Drogomyśla Droga Myśl Strumień
234 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bąków Bąkowianie Strumień
235 Towarzystwo Motoryzacyjne ZABYTEK Strumień
236 Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika w Strumieniu Strumień
237 Biblijne Stowarzyszenie Misyjne Ustroń
238 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu Ustroń
239 Chrześcijańskie Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość Ustroń
240 Czytelnia Katolicka w Ustroniu Ustroń
241 Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta Ustroń
242 FENIKS Ustroń
243 Gromada Górali Na Śląsku Cieszyńskim Ustroń
244 Instytut Śląska Cieszyńskiego Ustroń
245 Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń-Centrum Ustroń
246 Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Ustroń
247 Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Lipowcu Ustroń
248 Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu Ustroń
249 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dla Marzeń Ustroń
250 Stowarzyszenie AVE w Ustroniu w likwidacji Ustroń
251 Stowarzyszenie Jaszowiec Ustroń
252 Stowarzyszenie Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny Arka Ustroń
253 Stowarzyszenie Krzewienia Idei Sebastiana Kneippa Ustroń
254 Stowarzyszenie Kulturalne Równica w Ustroniu Ustroń
255 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czantoria Ustroń
256 Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustronia Ustroń
257 Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Pod Skalicą - Mała Wisełka w Ustroniu Ustroń
258 Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Rdzawe Diamenty Ustroń
259 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Ponad Granicami Ustroń
260 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Można Inaczej Ustroń
261 Stowarzyszenie Projekt Ustroń Ustroń
262 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia Ustroń
263 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS Animals Security Ustroń
264 Stowarzyszenie Twórcze Brzimy Ustroń
265 Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki w Ustroniu Ustroń
266 Stowarzyszenie Widnokrąg Ustroń
267 Stowarzyszenie Wspólnie dla Ustronia Ustroń
268 Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych Ustroń
269 Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Ustroń
270 Towarzystwo Miłośników Ustronia Ustroń
271 Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Ustroń
272 Towarzystwo Wędkarskie Ustroń Ustroń
273 Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta RODZINA w Ustroniu Ustroń
274 Beskidzkie Stowarzyszenie Oświatowe w likwidacji Wisła
275 Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka Wisła
276 Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku Wisła
277 Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Centrum Wisła
278 Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Czarne Wisła
279 Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka Wisła
280 Polskie Towarzystwo Coachingowe Wisła
281 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła Wisła
282 Stowarzyszenie Aktywni w Dziedzinie Wisła
283 Stowarzyszenie DEOrecordings Wisła
284 Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie Wisła
285 Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Wisła
286 Stowarzyszenie Kupców Wiślańskich w Wiśle Wisła
287 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle Wisła
288 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Teraz Patelniok Wisła
289 Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń Grupa Malinka Wisła
290 Stowarzyszenie Omnibus Wisła
291 Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich Rodzina Wisła
292 Stowarzyszenie RTS Wisła
293 Stowarzyszenie Sztukmisja Wisła
294 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle - Nad Białką Wisła
295 Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle Wisła
296 Towarzystwo Miłośników Wisły Wisła
297 Ochotnicza Straż Pożarna Kaczyce Zebrzydowice
298 Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe Zebrzydowice
299 Ochotnicza Straż Pożarna Marklowice Górne Zebrzydowice
300 Ochotnicza Straż Pożarna Zebrzydowice Zebrzydowice
301 Stowarzyszenie Innowacja Zebrzydowice

Oddziały i Koła Stowarzyszeń

Lp. Nazwa Gmina
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 7 w Brennej Brenna
2 Stowarzyszenie Żyj Godnie - Oddział Górki/Brenna Brenna
3 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Brenna
4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 6 w Chybiu Chybie
5 Cieszyński Klub Europejski Teraz Europa - Oddział przy Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych w Cieszynie Cieszyn
6 Koło nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Cieszyn
7 Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowo Miejski Cieszyn
8 Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 1 Cieszyn Cieszyn
9 Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło nr 3 Cieszyn Cieszyn
10 Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 8 Cieszyn - Mnisztwo Cieszyn
11 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie Cieszyn
12 Polskie Towarzystwo Lekarskie - Koło Cieszyn
13 Polski Związek Głuchych - Koło Cieszyn
14 Polski Związek Wędkarski Koło Cieszyn Cieszyn
15 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie Cieszyn
16 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Koło Cieszyn
17 Polski Klub Ekologiczny - Koło Cieszyn
18 Polski Komitet Zwalczania Raka - Oddział Cieszyn
19 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło nr 6 w Cieszynie Cieszyn
20 Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Koło Cieszyn Cieszyn
21 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło Cieszyn
22 Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Koło Cieszyn
23 Stowarzyszenie Chemików, Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Oddział Cieszyn Cieszyn
24 Stowarzyszenie Radiotelefonistów Polskich - Oddział Cieszyn
25 Światowy Związek Żołnierzy AK - Oddział Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
26 Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Koło Cieszyn
27 Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa - Koło przy Zakładzie Karnym Cieszyn
28 Stowarzyszenie Pro - Europa - Oddział w Cieszynie Cieszyn
29 Stowarzyszenie Żyj Godnie - Oddział w Cieszynie Cieszyn
30 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 26 w Cieszynie Cieszyn
31 Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej - Oddział Cieszyn
32 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Oddział Cieszyn
33 Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Cieszynie Cieszyn
34 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej - Koło Cieszyn
35 Towarzystwo im. Marii Konopnickiej - Koło Cieszyn
36 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej - Oddział Cieszyn
37 Towarzystwo Wiedzy Obronnej - Oddział Cieszyn
38 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie Cieszyn
39 Towarzystwo Polsko - Austriackie Oddział w Cieszynie Cieszyn
40 Unia Chrześcijańsko-Społeczna - Odział Cieszyn
41 Związek Inwalidów Wojennych Cieszyn
42 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie Cieszyn
43 Związek Polskich Spadochroniarzy XVIII Oddział Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn
44 Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Cieszyn Cieszyn
45 Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Oddział Goleszów
46 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Goleszów
47 Polski Związek Wędkarski - Koło Pogwizdów Hażlach
48 Polski Związek Wędkarski - koło Hażlach
49 Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Istebna Istebna
50 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Istebnej Istebna
51 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Istebna
52 Niemieckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Ziemia Beskidzka - Koło Skoczów
53 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 3 w Skoczowie Skoczów
54 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Skoczowie Skoczów
55 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Oddział Skoczów
56 Polski Związek Wędkarski - Koło Skoczów
57 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Skoczów Skoczów
58 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej z siedzibą w Skoczowie Skoczów
59 Stowarzyszenie Żyj Godnie - Oddział Skoczów Skoczów
60 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 28 w Skoczowie Skoczów
61 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Śląska Cieszyńskiego - Koło Skoczów
62 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Skoczów
63 Liga Ochrony Przyrody - Oddział Strumień
64 Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Koło Strumień Strumień
65 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 5 w Strumieniu Strumień
66 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Strumieniu Strumień
67 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Strumień Strumień
68 Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień Strumień
69 Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień LOP Strumień
70 Polski Związek Wędkarski - Koło Strumień
71 Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Oddział Strumień
72 Stowarzyszenie Żyj Godnie Oddział Strumień Chybie Strumień
73 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Strumień
74 Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Ustroń
75 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Oddział Regionalny Bielsko - Biała z/s w Ustroniu Ustroń
76 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Cieszyn Ustroń
77 Polski Związek Wędkarski - Koło Ustroń
78 Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Med. Fizykalnej - Oddział Ustroń
79 Polski Klub Ekologiczny - Koło Ustroń
80 Polskie Towarzystwo Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitler. Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Koło Ustroń
81 Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych - Oddział Ustroń
82 Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Koło Rejonowe w Ustroniu Ustroń
83 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Śląska Cieszyńskiego - Koło Ustroń
84 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Wiśle Wisła
85 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 4 w Wiśle Wisła
86 Stowarzyszenie Użytkowników Radiotel. W Paśmie Niestrzeżonym CB radio - Klub Wisła
87 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Wisła
88 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w Zebrzydowicach Zebrzydowice
89 Polski Związek Wędkarski - Koło Zebrzydowice Zebrzydowice
90 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zebrzydowice

Fundacje

Lp. Nazwa Gmina
1 Fundacja im. Zofii Kossak Brenna
2 SILESIAMED Brenna
3 Chrześcijańska Fundacja Ponad Miarę Cieszyn
4 Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka Cieszyn
5 Fundacja Cinque Terre Cieszyn
6 Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR Cieszyn
7 Fundacja Laja Cieszyn
8 Fundacja Łatka Cieszyn
9 Fundacja MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Cieszyn
10 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem Cieszyn
11 Fundacja Słoneczny Promień Cieszyn
12 Fundacja STER Cieszyn
13 Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie Cieszyn
14 Fundacja Talent Cieszyn Cieszyn
15 Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego Cieszyn
16 Fundacja VOLENS Cieszyn
17 Międzynarodowa Fundacja BEZ GRANIC - BEZ BARIER Cieszyn
18 Chrześcijańska Fundacja Przedsionek Pana Goleszów
19 Fundacja Edukacyjna Emil Goleszów
20 Fundacja FAScynujący Świat Dziecka Goleszów
21 Fundacja Made in SCI Goleszów
22 Prosta Droga Nadziei Hażlach
23 Fundacja im. Ojca Pio Nasz Dom Dzieciom Szczególnej Troski Istebna
24 Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom Istebna
25 PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE Istebna
26 Fundacja Drugi Pierwszy Krok Skoczów
27 Fundacja Krzepki Maluch Skoczów
28 Fundacja Wskazówka Skoczów
29 Wczesnodziecięcy Instytut Edukacji Muzycznej Skoczów
30 Chrześcijańska Fundacja Dobre Dzieło Ustroń
31 Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja Ustroń
32 Ewangelicka Fundacja Charytatywna GUSTAW Ustroń
33 Fundacja Brama Nadziei - Petach Tikva Ustroń
34 Fundacja Dobrego Pasterza Ustroń
35 Fundacja ESPRIT Ustroń
36 Fundacja Ustronianka Ustroń
37 FORUM INWESTYCJI SPORTOWYCH I SOCJALNYCH FUNDACJA POLSKA Wisła
38 Fundacja Edukacyjna Nowe Pokolenie Wisła
39 Fundacja Witaj w Górach Wisła
40 Fundacja Moja Przyszłość Zebrzydowice
41 Fundacja RUSZ z Pomocą Zebrzydowice

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Kluby Sportowe

Lp. Nazwa Gmina
1 Klub Jeździecki Champion Brenna
2 Klub Narciarski BEST Brenna
3 Ludowy Klub Sportowy Beskid - Brenna Brenna
4 Ludowy Klub Sportowy Spójnia Górki Wielkie Brenna
5 Regionalny Klub Morsów Śląska Cieszyńskiego Brenna
6 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportów Motorowych i Turystyki PROMOTO Brenna
7 Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik Chybie Chybie
8 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Radość Chybie
9 Cieszyński Klub Narciarski Skręty Cieszyn
10 Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy Cieszyn
11 Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery Cieszyn
12 Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn
13 Klub Jeździecki Cieszyn - Pastwiska Cieszyn
14 Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn
15 Klub Sportowy Luce Cieszyn Cieszyn
16 Klub Sportowy MARIOSPORT Cieszyn
17 Klub Sportowy Octagon Team Cieszyn Cieszyn
18 Klub Sportowy Shindo Cieszyn
19 Klub Sportowy STREFA WOLNOŚCI Cieszyn
20 Klub Sportowy SWITCH Cieszyn
21 Koxy Footbag Team Cieszyn Cieszyn
22 Międzyszkolny Klub Sportowy Cieszko Cieszyn
23 Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn
24 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo Cieszyn
25 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Cieszynie Cieszyn
26 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Cieszyn
27 STELA CIESZYN Cieszyn
28 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn
29 Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn Cieszyn
30 Towarzystwo Sportowe Piast Cieszyn Cieszyn
31 Towarzystwo Sportowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Wdrożeniowego LAKMA Cieszyn
32 Volleyball Club Victoria-MOSiR Cieszyn Cieszyn
33 Ludowy Klub Sportowy Wyzwolenie w Simoradzu - w likwidacji Dębowiec
34 Ludowy Klub Sportowy ISKRA w Iskrzyczynie Dębowiec
35 Ludowy Klub Sportowy Strażak Dębowiec
36 Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec Dębowiec
37 Ludowy Klub Sportowy Goleszów Goleszów
38 Ludowy Klub Sportowy Lesznianka Goleszów
39 Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów Goleszów
40 Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców Goleszów
41 Ludowy Klub Sportowy Wiki-Kisielów Goleszów
42 Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny CENTRUM w Dzięgielowie Goleszów
43 Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów Goleszów
44 Klub Sportowy Brzezówka w Brzezówce Hażlach
45 Ludowy Klub Sportowy Błyskawica Kończyce Wielkie Hażlach
46 Ludowy Klub Sportowy Olza Pogwizdów w Pogwizdowie Hażlach
47 Ludowy Klub Sportowy Rudnik w Rudniku Hażlach
48 Ludowy Klub Sportowy Victoria Hażlach Hażlach
49 Stowarzyszenie LUTNIA Hażlach
50 Klub Piłkarski Trójwieś Istebna Istebna
51 Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna Istebna
52 Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka Istebna
53 Klub Futbolu Amerykańskiego Pretorians Skoczów Skoczów
54 Klub Piłkarski Beskid Skoczów Skoczów
55 Klub Sportowy HUMANSPORT Skoczów
56 Klub Sportowy Siatkarz Beskid Skoczów Skoczów
57 Kobiecy Klub Sportowy Wisła w Skoczowie Skoczów
58 Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach Skoczów
59 Ludowy Klub Sportowy Błękitni w Pierśćcu Skoczów
60 Ludowy Klub Sportowy OCHABY 96 Skoczów
61 Ludowy Klub Sportowy Pogórze Skoczów
62 Ludowy Klub Sportowy Wiślica w Wiślicy Skoczów
63 Skoczowski Klub Karate Kyokushin Skoczów
64 Skoczowski Klub Karate Shotokan Skoczów
65 Skoczowskie Stowarzyszenie Pływackie Skoczów
66 Skoczowskie Towarzystwo Sportowe Skoczów
67 Ludowy Klub Jeździecki Horsaj Strumień
68 Ludowy Klub Sportowy 99 Pruchna Strumień
69 Ludowy Klub Sportowy Błyskawica w Drogomyślu Strumień
70 Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Zabłociu Strumień
71 Ludowy Klub Sportowy Tęcza w Zbytkowie Strumień
72 Ludowy Klub Sportowy Zryw Strumień
73 Ludowy Klub Sportowy Wisła w Strumieniu Strumień
74 Klub Sportowy Kuźnia w Ustroniu Ustroń
75 Klub Sportowy Nierodzim w Ustroniu Ustroń
76 Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń Ustroń
77 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria Ustroń Ustroń
78 Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Siła w Ustroniu Ustroń
79 Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe Ustroń
80 Klub Sportowy Wisła Wisła
81 Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Wiśle Wisła
82 Śląsko Beskidzki Związek Narciarski Wisła
83 Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła
84 Górniczy Klub Sportowy Morcinek Kaczyce Zebrzydowice
85 Kolejowy Klub Sportowy Spójnia w Zebrzydowicach Zebrzydowice
86 Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe Zebrzydowice

Uczniowskie Kluby Sportowe

Lp. Nazwa Gmina
1 Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki Brenna
2 Miejski Uczniowski Klub Sportowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie Cieszyn
3 Uczniowski Klub Sportowy CCS Cieszyn
4 Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn Cieszyn
5 Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn Football Academy Cieszyn Cieszyn
6 Uczniowski Klub Sportowy Wiraż Cieszyn Cieszyn
7 Uczniowski Klub Sportowy Dębowianka Dębowiec
8 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów
9 Uczniowski Klub Sportowy Cisownica Goleszów
10 Uczniowski Klub Sportowy NAKANO Pogwizdów Hażlach
11 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna Istebna
12 Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna Istebna
13 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Cieszyn Skoczów
14 Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Jedynka Skoczów
15 Uczniowski Klub Sportowy Aikido Cieszyn Ustroń
16 Uczniowski Klub Sportowy Beskidy Ustroń
17 Uczniowski Klub Sportowy Wisła Wisła
18 Uczniowski Klub Sportowy Wisła - Centrum Wisła
19 Uczniowski Gminny Klub Sportowy SOKÓŁ Zebrzydowice

Związki stowarzyszeń

Lp. Nazwa Gmina
1 Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania BESKID ŚLĄSKI GÓROM Brenna