Newsletter

wróć

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl.
Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod nr tel. 33 47 77 226, e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl.


Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera strony internetowej „Powiat Cieszyński dla Mieszkańców” oraz promocji Powiatu Cieszyńskiego w przestrzeni publicznej i w mediach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.


Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez administratora.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z Newslettera „Powiat Cieszyński dla Mieszkańców”.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel