E-SESJA

wróć
 

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja oraz nagrania obrad są dostępne na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl i www.powiat.cieszyn.pl

 

  1. Administratorem jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul.  Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w  Cieszynie możliwy jest pod numerem tel. nr. 33 47 77 226 lub adresem e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające obraz i dźwięk w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;
  4. Podstawą przetwarzania jest art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej, w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma MW CONCEPT Sp. z o. o. świadcząca usługę transmisji online i przechowywania nagrań.

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel