E-SESJA

wróć
 

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja oraz nagrania obrad są dostępne na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl i www.powiat.cieszyn.pl

 

  1. Administratorem jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul.  Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w  Cieszynie możliwy jest pod numerem tel. nr. 33 47 77 226 lub adresem e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające obraz i dźwięk w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;
  4. Podstawą przetwarzania jest art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej, w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma MW CONCEPT Sp. z o. o. świadcząca usługę transmisji online i przechowywania nagrań.
Cieszyńskie Travel