Pomoc Prawna

wróć

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Chybie oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu)
oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży*.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

*Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do tej pomocy, a mianowicie:

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
 • Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 • ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia lub
 • dokumentu potwierdzającego ciążę.

Wykaz lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z informacją kto świadczy pomoc oraz godzinami otwarcia punktów znajduje się w harmonogramie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

L.p.

Lokalizacja
punktu

Kto świadczy
pomoc prawną

Godziny
otwarcia

1.

GMINA WISŁA

Pl. B. Hoffa 3 lokal 6

budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 33 855 35 53

ADWOKAT
Joanna Kołodziejczyk

Joanna Buchalik

wtorek 800 – 1600

środa 800 – 1200

piątek 800 – 1600

2.

GMINA GOLESZÓW

ul. Cieszyńska 29 lokal 22

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 33 479 99 28

RADCA PRAWNY
Małgorzata Adamaszek

Magdalena Makulska

poniedziałek 900 – 1400

piątek 900 – 1400

 

3.

GMINA BRENNA
ul. Wyzwolenia 77

Budynek Urzędu Gminy Brenna

tel. 33 853-62-22

ADWOKAT
Agata Szołdra-Neliszer

Krzysztof Zagóra

środa 1000 – 1500

piątek 900 – 1400

 

 

4.

GMINA SKOCZÓW

ul. Mickiewicza 9 lokal 3

budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej

tel. 33 479 10 40

RADCA PRAWNY

Agnieszka Kubica

Jan Gałuszka

Danuta Kubica

Agnieszka Nowakowska-Długosz

Ewelina Kopeć

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1200 – 1600

czwartek 800 – 1200

piątek 800 –1200

5A.

 

 

 

 

5B.

GMINA HAŻLACH

Hażlach ul. Główna 57

budynek Urzędu Gminy
tel. 33 852 23 63


Pogwizdów ul. Katowicka 5

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

tel. 33 856 83 60

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn

ul. Bielska 4

adwokat - Aleksandra Sikora

adwokat - Krzysztof Zagóra

adwokat - Igor Bocheński

poniedziałek 1530 – 1930

wtorek 1530 – 1830

czwartek 1530 – 1830

 

 

środa 1200 – 1800

piątek 1200 – 1600

 

6.

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78

budynek Urzędu Gminy

tel. 33 856 10 96

ADWOKAT

Sonia Mojeścik-Soczewica

Aleksandra Sikora

RADCA PRAWNY

Anna Górka

Ewelina Gacek

Bartosz Ostrowski

 

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 1230 – 1630

środa 1100 – 1500

czwartek 800 – 1200

piątek 800 – 1200

 

7.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

REJESTRACJA TELEFONICZNA

(33) 445 70 11

od poniedziałku do piątku

od 08:00 do 12:00

ORGANIZACJA PORZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 4

adwokat - Krzysztof Zagóra

adwokat - Mikołaj Zięba

adwokat - Igor Bocheński

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1400 – 1800

czwartek 800 – 1200

piątek 1300 – 1700

 

8.

CIESZYN

ul. Bielska 4

budynek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wejście A3

Szpitala Śląskiego

REJESTRACJA TELEFONICZNA

(33) 445 70 11

od poniedziałku do piątku

od 08:00 do 12:00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 4

adwokat – Mikołaj Zięba

adwokat - Igor Bocheński

Bartłomiej Wiecheć

poniedziałek 1300 – 1700

wtorek 1300 – 1700

środa 1500 – 1900

czwartek 1500 – 1900

piątek 800 – 1200

 

 

 

Poniżej znajduje się klauzula informacyjna dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Klauzula