Pomoc Prawna

wróć

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

 

REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 bądź elektronicznie- https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

  • imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
  • nr telefonu osoby uprawnionej,
  • preferowanej daty i godziny wizyty
  • adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o  pracownika Starostwa pod nr telefonu  (33) 4777 239.

 

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

  • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
  • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej @ lub
  • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

 

Wykaz lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z informacją kto świadczy pomoc oraz godzinami otwarcia punktów znajduje się w harmonogramie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

L.p.

Lokalizacja
punktu

Kto świadczy
pomoc prawną

Godziny
otwarcia

1.

GMINA WISŁA

Pl. B. Hoffa 3 lokal 6

budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ADWOKAT
Remigiusz Buchalik (identyfikator: PC/1/1)

Joanna Buchalik (identyfikator: PC/1/2)

Joanna Mrowiec (identyfikator: PC/1/4)

wtorek 800 – 1600

środa 800 – 1200

piątek 800 – 1600

2.

GMINA GOLESZÓW

ul. Cieszyńska 29 lokal 22

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

RADCA PRAWNY
Danuta Kubica (identyfikator: PC/2b/1)

Agnieszka Kubica (identyfikator: PC/2b/2)

poniedziałek 900 – 1400

piątek 900 – 1400

 

3.

GMINA BRENNA
Górki Małe, ul. Zalesie 3

budynek Ośrodka Zdrowia


ADWOKAT
Sonia Mojeścik-Soczewica (identyfikator: PC/2a/1)

Katarzyna Sulecka (identyfikator: PC/2a/2)

środa 1000 – 1500

piątek 900 – 1400

 

 

4.

GMINA SKOCZÓW

ul. Mickiewicza 9 lokal 3

budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej

RADCA PRAWNY

Anna Górka (identyfikator: PC/3/1)

Magdalena Makulska (identyfikator: PC/3/2)

Małgorzata Mamica (identyfikator: PC/3/3)

Karolina Gasz-Solich (identyfikator: PC/3/4)

Piotr Sokal (identyfikator: PC/3/5)

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1200 – 1600

czwartek 800 – 1200

piątek 800 –1200

5A.

 

 

 

 

5B.

GMINA HAŻLACH

Hażlach ul. Główna 57

budynek Urzędu Gminy


Pogwizdów ul. Katowicka 5

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn

ul. Bielska 4

adwokat - Aleksandra Sikora (identyfikator: PC/6/1)

adwokat - Krzysztof Zagóra (identyfikator: PC/6/2)

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/6/3)

adwokat - Mikołaj Zięba (identyfikator: PC/6/4)

adwokat - Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/6/5)

poniedziałek 1530 – 1930

wtorek 1530 – 1930

czwartek 1530 – 1930

 

 

środa 1400 – 1800

piątek 1400 – 1800

 

6.

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78

budynek Urzędu Gminy

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie na rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn

ul. Bielska 4

adwokat - Krzysztof Zagóra (identyfikator: PC/7/1)

adwokat - Karolina Machajska (identyfikator: PC/7/2)

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/7/3)

adwokat - Kinga Michalczyk (identyfikator: PC/7/4)

radca prawny - Michał Massalski (identyfikator: PC/7/5)


 

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 1230 – 1630

środa 1100 – 1500

czwartek 800 – 1200

piątek 800 – 1200

 

7.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

ORGANIZACJA PORZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Sursum Corda

33-300 Nowy Sącz,
ul. Lwowska 11

radca prawny - Edyta Grymel (identyfikator: PC/4/1)

adwokat - Wojciech Kała (identyfikator: PC/4/2)

adwokat - Maciej Kościelniak (identyfikator: PC/4/3)

adwokat - Kinga Kopeć-Pychyńska (identyfikator: PC/4/4)

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1400 – 1800

czwartek 800 – 1200

piątek 1300 – 1700

 

8.

CIESZYN

ul. Bielska 4

budynek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wejście A3

Szpitala Śląskiego

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL

43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 4

adwokat - Mikołaj Zięba (identyfikator: PC/5/1)

adwokat - Igor Bocheński (identyfikator: PC/5/2)

adwokat - Ewa Lanc (identyfikator: PC/5/3)

adwokat - Przemysław Piotrowski (identyfikator: PC/5/4)

adwokat - Bartłomiej Wiecheć (identyfikator: PC/5/5)

poniedziałek 1500 – 1900

wtorek 1500 – 1900

środa 1500 – 1900

czwartek 1500 – 1900

piątek 800 – 1200