Edukacja

wróć

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

Dokumenty nie są dostępne cyfrowo, dlatego można zażądać ich udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, czyli poprzez ich odczytanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który dokument chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Osobą odpowiedzialną za pomoc w odczytaniu dokumentu jest Michał Rajwa, Naczelnik Wydziału Edukacji, adres poczty elektronicznej m.rajwa@powiat.cieszyn.pl, tel.: 33 47 77 221.

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Liceum ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące — wersja dostępna cyfrowo

Technikum

Technikum — wersja dostępna cyfrowo

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia — wersja dostępna cyfrowo

Szkoły dla dorosłych

Szkoły dla dorosłych — wersja dostępna cyfrowo

ZPSWR

ZPSWR - wersja dostępna cyfrowo

Liczba punktów, jaką musiał osiągnąć kandydat w naborze 2022/2023, aby zostać przyjęty do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 dostępna w wersji cyfrowej znajduje się TUTAJ. 

Prezentacja - Organizacja Roku Szkolnego 2023/2024 do pobrania znajduje się TUTAJ. 

 

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

Prezentacja - Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022 do pobrania znajduje się TUTAJ. 

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów gimnazjów i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej

Technikum po szkole podstawowej .

Szkoła Branżowa I stopnia po szkole podstawowej

Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum

Technikum po gimnazjum .

Szkoła Branżowa I stopnia po gimnazjum

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

 

Oferta publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Cieszyński dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2018/2019.

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoły dla dorosłych

ZPSWR

 

Prezentacja - Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

Prezentacja - Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022 do pobrania znajduje się TUTAJ. 

Informacje adresata:
Adres:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności portalu.*

* to pola obowiązkowe

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 219

tel. 33 47 77 219, kom. 534967038

E-mail: we@powiat.cieszyn.pl

 

Michał Rajwa - Naczelnik

E-mail: m.rajwa@powiat.cieszyn.pl

Beata Lebioda - Zastępca Naczelnika

E-mail: b.lebioda@powiat.cieszyn.pl

Wioletta Lanc - sprawy oświatowe/kadry

E-mail: w.lanc@powiat.cieszyn.pl

Daria Czarnecka - szkolnictwo specjalne

E-mail: d.czarnecka@powiat.cieszyn.pl

Marzena Madecka - finanse oświaty

E-mail: m.madecka@powiat.cieszyn.pl 

 

 

Kontakt do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Cieszyński w zakładce FORMULARZ KONTAKTOWY.

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac J. Słowackiego 2

(33) 852 11 39

http://osuchowski.cieszyn.pl/

http://loosuch.biposwiata.pl/.


 

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Wolności 7 b

(33) 8521132

http://www.kopernik.netus.pl

http://zsocieszyn.biposwiata.pl/

 


 

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 11

(33) 8520184

http://www.szybinski.cieszyn.pl

http://bip.szybinski.cieszyn.pl/

 


 

Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie

43-400 Cieszyn Frysztacka 48

(33) 4798644

http://www.zst.cieszyn.pl

http://www.zst.cieszyn.pl/bip

 


 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn Plac Dominikański 1

(33) 8580756

http://www.zsb.cieszyn.pl/

http://www.zsbcieszyn.biposwiata.pl/

 


 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie 

43-430 Cieszyn Plac Londzina 3

(33) 8581870

http://www.zseg.cieszyn.pl/

http://www.zsegcieszyn.biposwiata.pl/

 


 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle

43-460 Wisła ul. Reymonta 2

(33) 8552474

https://zsgh.wisla.pl/

http://zsgh.biposwiata.pl/

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle

43-460 Wisła Plac Bogumiła Hoffa 5

(33) 8552044

https://www.lo.wisla.pl/

 


 

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

43-450 Ustroń ul. 3 Maja 15

(33) 8543543

www.zstustron.edu.pl

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

43-430 Skoczów ul.Górecka 65

(33) 4792225

https://www.zstio-skoczow.pl/

http://zszskoczow.biposwiata.pl/

 


 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu

43-430 Skoczów ul. Malinowa 10

(33) 8533766

https://zsptmiedzyswiec.pl/

http://szkolarol.biposwiata.pl/.(tak

 

 


 

Zespół Szkół w Istebnej

43-470 Istebna 550

33 3334241,  785 920 169

https://zsistebna.pl/

https://bip.zsistebna.pl/

 


 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

43-400 Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3

(33) 8520744

http://www.zpswr.cieszyn.pl 

 


 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach

43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 11

(33) 8528796

https://ckzbazanowice.pl/

https://ckpbazan.biposwiata.pl/

 


 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit" w Wiśle-Malince

43-460 Wisła ul. Malinka 79

(33) 8553649

http://www.schroniskowisla.pl/

http://schroniskowisla.biposwiata.pl

 


 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

43-474 Koniaków 440

(33) 8557354

http://oppkoniakow.pl/

http://bip.oppkoniakow.pl/

 


 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 13a

(33) 8522433

http://www.zppp.cieszyn.pl/

http://zpppcieszyn.biposwiata.pl/

 


 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

Szkolnictwo Ponadpodstawowe w Powiecie Cieszyńskim
w roku szkolnym 2019/2020

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link. Zapraszamy do lektury.

Szkolnictwo ponadpodstawowe 2020 cz. 1
Szkolnictwo ponadpodstawowe 2020 cz. 2

 

Szkolnictwo Ponadpodstawowe  w Powiecie Cieszyńskim
w roku szkolnym 2018/2019

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link. Zapraszamy do lektury.

Szkolnictwo ponadpodstawowe 2019

Szkolnictwo Ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim
w roku szkolnym 2017/2018

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link. Zapraszamy do lektury.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2018

Szkolnictwo Ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim 
w roku szkolnym 2016/2017

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link. Zapraszamy do lektury.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2017


 

Szkolnictwo Ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim 
w roku szkolnym 2015/2016

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2016


 

Szkolnictwo Ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim 
w roku szkolnym 2014/2015

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2015


 

Szkolnictwo Ponadgimnazjalne w Powiecie Cieszyńskim 
w roku szkolnym 2013/2014

Całość publikacji jest możliwa do pobrania i przeczytania poprzez kliknięcie w poniższy link.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2014

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy