Promocja zdrowia

wróć

Promocja Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

„FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W ROKU 2020”

Uprzejmie informujemy, że nadal zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy pn.: „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020” o działaniach prozdrowotnych, realizowanych przez: gminy, jednostki, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty kościelne i inne instytucje i firmy na terenie naszego powiatu.

Załączniki:
- Baza danych - FIP 2020: Pobierz plik ( DOC, 2,27MB)
- Wzór tabela FIP 2020 w wersji edytowalnej: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Zdrowie psychiczne

IX REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!
- Załącznik nr 1: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 2: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr 3: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 4: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 5: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020, zgodnie z uchwałą ZPC nr 759 /ZP/V/17 z 23.11.2017 r. jest realizowany według harmonogramu.

W ZZOZ w Szpitalu Śląskim w Cieszynie działa Centrum Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie, dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się 27.11.2018r.

Załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

Programy polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" - 2020 - wiosenne szkolenia

Z powodu pandemii koronawirusa wiosenne szkolenia nie będą kontynuowane.

Regulamin, załączniki:
- Zgoda dodatkowa: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą 103/ZP/VI/19 z dnia 21.03.2019 zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 14 marca 2019r., powołanej w celu wyboru oferty na realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 i powierzył realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 firmie MEDRES s.c. z siedzibą: 41-911 Zabrze ul. Legnicka 21.

- Program 2019-2021: Pobierz plik ( PDF, 0,75MB)
- Uchwała nr 103: Pobierz plik ( PDF, 0,38MB)

Akademia Ruchu

AKADEMIA RUCHU - WIOSNA 2020

Uwaga ! Ze względu na pandemię koronowirusa odwołano rejestrację na zajęcia "Akademii Ruchu" .

Wiosenna edycja nie odbędzie się.

Za utrudnienia przepraszamy.


Konkursy z nagrodami

„ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” – VIII edycja konkursu

Uwaga !

Nie odbędzie się VIII edycja konkursu "ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” z powodu pandemii koronawirusa.

 

 


Akcje i kampanie profilaktyczne

„Żyj zdrowo -warsztaty dla osób dojrzałych”

Bezpłatna akcja dla seniorów „Żyj zdrowo -warsztaty dla osób dojrzałych” nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa.


„Żyj bez uzależnień” 2019 Finał X przeglądu teatralnego

Finał Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj bez uzależnień”, zorganizowanej przez Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego odbył się 19 listopada w auli COK Domu Narodowego w Cieszynie.  Przyświecał jej ważny cel, czyli upowszechnianie zasad profilaktyki uzależnień. Kampania składała się z kilku części: szkolenia tematycznego dla nauczycieli, przygotowania scenek rodzajowych w szkołach oraz przeglądu teatralnego. Istotnym założeniem kampanii było modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych oraz motywowanie uczniów do prozdrowotnego stylu życia. Nie mniej ważne było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów. W finałowym przeglądzie teatralnym udział wzięli uczniowie szkół z terenu Powiatu Cieszyńskiego, w tym z: Cieszyna, Skoczowa, Chybia, Brennej, Pruchnej, Drogomyśla, Ustronia, Kończyc Małych wraz z swymi opiekunami szkolnymi (łącznie ponad 100 osób). Zaprezentowano 17 scenek rodzajowych w dwóch kategoriach wiekowych. Tematyka zgłoszonych scenek, obejmowała różnorodne zagadnienia, dotyczące profilaktyki uzależnień. W barwnym i przejmującym widowisku, rozgrywającym się za pomocą słów, mimiki i gestów przy akompaniamencie muzyki, na tle ciekawej scenografii, podkreślano istotne dla zachowania zdrowia zasady oraz ważne życiowe potrzeby i wartości: miłość, przyjaźń, wsparcie w rodzinie i szkole. Scenki teatralne oceniało Jury, w składzie: Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Marta Jonderko-Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Joanna Komainda-psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego ZZOZ w Cieszynie, Daria Czarnecka-Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Piotr Przewdzing Państwowy-Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Janusz Morawiec-Prezes Stow.  Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa i Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia, Przewodnicząca Jury. Podstawą oceny scenek były następujące kryteria: kreatywne ujęcie problematyki uzależnień, gra aktorska, dykcja, ruch oraz scenografia, oprawa muzyczna, efekty dźwiękowe.  Członkowie Jurorzy przyznali swe punkty w skali 1-3 za każde kryterium i oddali swoje oceny w formie pisemnej. W trakcie imprezy uczestników odwiedziła Wicestarosta Janina Żagan i pogratulowała wspaniałego zaangażowania uczniom i opiekunom oraz życzyła dalszych sukcesów. Po podsumowaniu wszystkich punktów i wnikliwej analizie wyników, wyłoniono laureatów. Potem nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wyróżnionym uczniom i ich opiekunom. Organizator zapewnił uczestnikom smaczny poczęstunek. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom COK Domu Narodowego za udostępnienie auli i pomoc organizacyjną imprezy. Dziękujemy Dyrektorowi Biura Stow. Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” za dodatkowe nagrody - gry edukacyjne „Wszędobyl”.    Sesję zdjęciową wykonał Stanisław Konopka z portalu ox.pl oraz Wojciech Hławiczka.

WYNIKI KOŃCOWE:

KATEGORIA - GRUPA MŁODSZA

I miejsce zdobyła scenka: „Samotny - bo nie kochany” grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, w składzie: Natalia Faron, Wanda Żlik, Julia Wantulok, Klaudia Troszok, wyróżnienie specjalne otrzymały koordynatorki Małgorzata Strawa i Anna Kopiec,

II miejsce zdobyła scenka: „Konfident” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, w składzie: Martyna Kasprzyk, Delfina Pruska, Adam Kantor, Nikola Kistowska pod opieką Ilony Boruty i Magdaleny Myrty,

III miejsce zdobyła scenka: „Antynarkotykowa” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, w składzie: Oliwia Cieślar, Monika Staś, Dominika Bąk, Anastazja Musioł pod opieką Alicji Burdy i Anny Staniek-Pochy.

KATEGORIA - GRUPA STARSZA

I miejsce zdobyła scenka: „Walcząc z cieniami” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej,  w składzie: Jan Grabowiecki, Agnieszka Moskała, Nikola Jarząbek, Julia Nowak, wyróżnienie specjalne dla nauczyciela otrzymała Aneta Niedoba,

II miejsce zdobyła scenka: "Popołudnie na SOR" grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, w składzie: Julia Fuczyło, Julia Gregorska, Aleksandra Gąsior, Paulina Kowalczyk, pod opieką koordynatorek Małgorzata Ściślewskiej i Joanny Karp

III miejsce zdobyła scenka: „Z życia krasnali” grupy uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Kobieli  w Chybiu, w składzie: Joanna Staniek, Nadia Maksylewicz, Julia Szczecińska, Justyna Papkoj, Koordynatorki szkolne: Kamila Cześnin i Alina Czekaj. 

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i Jurorom dziękujemy za zaangażowanie i udział.


Dobre praktyki w profilaktyce uzależnień - Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” 2019

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” została zainaugurowana we wrześniu. Jej głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i uzależnieniom behawioralnym w środowiskach szkolnych. Ważnym założeniem kampanii jest  poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień oraz modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych z czytelnym morałem prozdrowotnym. Cały program kampanii składa się z kilku etapów: szkolenia tematycznego, przygotowania w szkole scenki rodzajowej oraz finału z nagrodami. Kampanię wspierają Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie i COK Dom Narodowy. Szkolenie z udziałem 76 osób, odbyło się 27 września br w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zainaugurował go spot filmowym „Mama Tata” Chroń dziecko w sieci -Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, która na stronie internetowej ma ciekawe materiały dydaktyczne. Oficjalnego otwarcia dokonała Wicestarosta Powiatu Janina Żagan. Wśród uczestników obecna była Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek oraz liczne grono nauczycieli i przedstawicieli sanepidu, policji, pomocy społecznej i sądownictwa. Zasadniczą częścią spotkania były trzy wystąpienia, poświęcone tym razem praktycznym formom pomocy w zakresie uzależnień. O tym, co nowego i sprawdzonego w profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży opowiedziała Maria Siwek - Specjalista psychoterapii uzależnień, członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Oddziału w Katowicach. Jaka jest prawda o FAS oraz o obchodach Roku FAS/FASD w Powiecie Cieszyńskim, który odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu, opowiedział Prezes Fundacji Fascynujący Świat Dziecka Janusz Morawiec, zarazem główny realizator tych działań. Rodzaje pomocy w kryzysie życiowym na przykładzie działań Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż omówiła Ewa Duda, terapeuta uzależnień, pracownik fundacji. Koordynator kampanii Barbara Kłosowska, Kierownik Biura Promocji Zdrowia zaprosiła obecnych nauczycieli i pedagogów do udziału w kolejnym etapie kampanii, czyli konkursie teatralnym na scenki rodzajowe, który pozwoli uczniom wyrazić swój głos w temacie uzależnień w ciekawy, niestandardowy sposób. W przerwie między wykładami uczestnicy częstowali się tradycyjnym kołaczem i bułeczkami jarskimi. Dziękujemy za wsparcie i materiały Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddziałowi w Katowicach, Fundacji Fascynujący Świat Dziecka w Goleszowie i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku - Białej. Sesję zdjęciową wykonała Sylwia Pieczonka.

 
Załączniki:
- Regulamin kampanii: Pobierz plik ( DOC, 0,08MB)
- Załącznik nr.1-zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr.2-zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr.3-zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu

„Wakacyjny Tydzień Zdrowia" w 2020 r. został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

Za utrudnienia przepraszamy!

Info o akcji:

Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)

Szybkie menu

Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie E-SESJA transmisje z sesji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Komunikacji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Geoportal E-Usługi Moduł mapowy - z warstwami System informacji przestrzennej Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza Geodezja Powiat Cieszyński Zespół ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Cieszynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego.
Cieszyńskie Travel