Promocja zdrowia

wróć

Zdrowie Psychiczne

Finał Etapu Regionalnego "XII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym"

W środę 22 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu, odbył się etap regionalny "XII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym".

Tematem tegorocznej olimpiady była: "Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem znaczenia wsparcia społecznego".

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Agnieszka Foltyn: Pracownik Naukowy Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, Koordynator Opieki Środowiskowej w Bielskim Centrum Psychiatrii Olszówka w Bielsku -Białej,

Członkowie:

-Izabela Dydo - Konior: lekarz psychiatra, Z - ca dyrektora Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej

-Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta;

-Sylwia Piela: psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żywcu

-Magdalena Wałach: psycholog z Centrum Zdrowia Psychicznego Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Śląski w Cieszynie.

Do etapu regionalnego olimpiady zakwalifikowało się 12 laureatów etapu powiatowego z powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Miasta Bielska-Białej.

Powiat Cieszyński reprezentowała Anna Suchanek- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Beata Szymańska -Inspektor ds.Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Test składał się z 25 pytań. Aby wyłonić laureata trzeciego miejsca, została przeprowadzona dogrywka.

WYNIKI:

I miejsce: Aleksandra Duraj - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

II miejsce: Zuzanna Tomiczek - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

III miejsce: Maria Hazuka - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Serdecznie gratulujemy laureatom, wszystkim uczestnikom oraz koordynatorom szkolnym za ogrom pracy włożonej w przygotowanie uczniów!


Finał Etapu Powiatowego XII REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

W środę 25 października 2023 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbył się Etap Powiatowy XII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
 
Tematem tegorocznej Olimpiady była "poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem znaczenia wsparcia społecznego”.
Do Etapu Powiatowego zakwalifikowało się 33 uczniów z 12 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego, pod opieką wyznaczonych przez dyrekcję koordynatorów szkolnych.
Test podstawowy składał się z 25 zamkniętych pytań. O III miejsce walczyło 3 uczniów w dogrywce.
 
WYNIKI:
I miejsce: Kamil Targosz I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, opiekun- Klaudyna Hernik
II miejsce: Maria Hazuka II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, opiekun Patrycja Szczechla
III miejsce: Daniel Nowak II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, opiekun Patrycja Szczechla
 
Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwało Jury w składzie:
1. Przewodnicząca Jury Magdalena Wałach - psycholog CZP ZZOZ w Cieszynie,
2. Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
3. Małgorzata Krótki - Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie,
4. Joanna Śliwka - psycholog Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie.
 
Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego otworzyła Olimpiadę, życząc uczniom powodzenia oraz zachęcając do szerzenia zdobytej wiedzy wśród swoich rówieśników.
 
Koordynatorem olimpiady z ramienia Starostwa Powiatowego w Cieszynie była Beata Szymańska Inspektor ds. Promocji Zdrowia.
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom oraz pedagogom za ogrom pracy włożonej w przygotowanie uczniów. 
 
Finał Regionalny XII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowia Psychicznym odbędzie się 22 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

 

 

 

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ruszył pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.
 
Powstał z inicjatywy Martyny Wojciechowskiej i Fundacji UNAWEZA. Jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.
 
Program profilaktyczny jest ogólnopolski, ogólnodostępny, dobrowolny i całkowicie bezpłatny.
 

I Pomoc Przedmedyczna

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu"

W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyły się szkolenia z I Pomocy Przedmedycznej, w ramach programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu":

 

- szkolenie podstawowe (8 - godzinne)-10 listopada 2023 r.

- szkolenie pogłębione (16 - godzinne)- 16 i 17 listopada 2023 r.

 

W tegorocznej edycji udział wzięło 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie,

- Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu,

- Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle.

 

Program został stworzony, aby uczniowie tworzący tzw. Szkolny Zespół Wsparcia, w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia osób będących na terenie szkoły, potrafiły udzielić pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy szkolenia nabyli podstawowych umiejętności związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową, postępowaniem w przypadku urazów, zadławień i wybranych stanów zagrożenia życia.

Na koniec szkoleń, w ramach podsumowania oraz sprawdzenia zdobytej teoretycznej wiedzy, został przeprowadzony test.

 

WYNIKI:

 

I miejsce: Amelia Janik, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu

 

II miejsce: Fabian Nowak, Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowegow Katowicach

 

III miejsce: Jadwiga Mynarz, I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom świetnie napisanych testów oraz wyjątkowego zaangażowania.

 

Szkolenia przeprowadziła firma MEDRES z Zabrza.

 

Program został zrealizowany w ramach zadań z promocji i ochrony zdrowia przez pracowników biura ds. Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego z wydarzenia, realizacja: BeskidzkaTv https://youtu.be/irfp-SCREvs?si=DZQH0TorVb3uU09Y

 

 

 


Olimpiada z I pomocy przedmedycznej, w ramach programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" edycja 2023

We wtorek 12 grudnia 2023 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się Olimpiada podsumowująca szkolenia z I pomocy przedmedycznej, w ramach programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" edycja 2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego, tworzących tegoroczne Szkolne Zespoły Wsparcia.
 
Swoją obecnością zaszczycili: Jan Kawulok Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Anna Suchanek Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwało Jury w składzie: Klaudiusz Paluch Firma MEDRES z Zabrza, Maria Kukuczka, Jakub Bogusławski oraz Krzysztof Olszar ratownicy medyczni z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

 


Szkolenia - konferencje - warsztaty

Konferencja dla młodzieży pt. "Wędrując ku dorosłości"

W środę, 10 kwietnia 2024 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się II Konferencja dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod tytułem "Wędrując ku dorosłości".

Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Cieszynie–biuro ds. Promocji Zdrowia oraz Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie", a partnerami Szpital Śląski w Cieszynie, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie.

Konferencję otworzyła Janina Żagan - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z tematami związanymi ze zdrowiem i dorastaniem oraz usłyszeć ważne rady od takich specjalistów, jak: psycholog, psychiatra, położna, pielęgniarz oddziałowy, dietetyk kliniczny, fizjoterapeuta oraz asystent zespołu profilaktyki społecznej.

Cieszymy się bardzo z tak licznego przybycia na naszą konferencje! Widzimy się za rok!


Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „Wędrując ku dorosłości”.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” we współpracy z Powiatem Cieszyńskim zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego do udziału w konferencji organizowanej z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Konferencja pt.: „Wędrując ku dorosłości”, odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Celem konferencji będzie udzielenie odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w okresie dorastania, wskazanie młodym ludziom sposobów, w jaki mogą sobie poradzić w obliczu problemów, m.in. takich jak:
- obawy przed dorosłością,
- obawy przed odpowiedzialnością, z którą związana jest pełnoletniość,
- radzenie sobie z trudnymi przeżyciami,
- jak dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,
- jak dbać o higienę,
- jak zdrowo się odżywiać.

Zaproszeni prelegenci: specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, funkcjonariusz policji, położna, pielęgniarz, dietetyk oraz fizjoterapeuta.

Będzie kontynuowany przekaz ubiegłorocznej konferencji, zwracający uwagę młodych ludzi na ważność zdrowych relacji międzyludzkich, a także o dbałość o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Prosimy o potwierdzenie udziału 5 - 7 uczniów wraz z opiekunem szkolnym w terminie do 4 kwietnia 2024 r., kontakt: Olga Białoń kom. 798 345 902 lub Beata Szymańska 534 967 028.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


Konferencja dla młodzieży „Bądźmy (u)ważni dla siebie nawzajem"

5 kwietnia 2023 r. odbyła się konferencja ,,Bądźmy (u)ważni dla siebie nawzajem" przeznaczona dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu cieszyńskiego. Organizatorami byli: Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Partnerami konferencji byli: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego i Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Inicjatorem konferencji była Olga Białoń Prezes Stowarzyszenia.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Czesław Płygawko Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Małgorzata Krótki Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Piotr Przewdzing Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, Irena Piekar i Tomasz Pniok z Sekcji Oświaty zdrowotnej, Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, Jacek Wiśniewski Sekretarz Powiatu Cieszyńskiego, Janusz Martynek Prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego oraz Katarzyna Stefka Naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Podczas konferencji wygłoszono następujące prelekcje:

 1. „Każdy ma swój kawałek czasu... fragmenty życia” - Beata Nawrat, psycholog, pedagog, psychoterapeuta - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
 2. ,,Uważność - gdy starożytność spotyka się z psychologią” - Mikołaj Zmełty psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, koordynator prac Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ZZOZ w Cieszynie
 3. ,,Obserwuj, Reaguj, Wspieraj” - Agnieszka Tobiczyk-Teper - dr n. med. lekarz specjalista, psychiatra dzieci i młodzieży,
 4. „YOLO - żyje się tylko raz - ważne jak? Czy empatia, życzliwość, tolerancja oraz (u)ważność wobec otaczających nas ludzi są składowymi definicji zdrowia?” Leokadia Gawlas- Kaczmarczyk – mgr położnictwa, członek Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
 5. „Aktywność i ciało – sztosowe połączenie” - Joanna Mendroch mgr fizjoterapii, kierownik Pracowni Rehabilitacji ZZOZ w Cieszynie, Katarzyna Weres, mgr fizjoterapii z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
 6. „Zachowaj RÓWNO – WAGĘ” - Martyna Wachtarczyk - dietetyk kliniczny
  z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
 7. ,,Psychodermatologia – nowa dziedzina z pogranicza dermatologii, psychiatrii, psychologii. Wpływ wyglądu i higieny na relacje rówieśnicze” - Ewa Jancarczyk mgr farmacji aptecznej, wiceprezes Fundacji ,,Słoneczny Promień”
 8. Pielęgnacja skóry, wizaż i makijaż jest ,,slay”? - Monika Żółty kosmetolog, doradca
  i szkoleniowiec Mary Kay.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na ważność relacji rówieśniczych, okazywanie empatii, a także dbałość o własne zdrowie fizyczne oraz psychiczne. W konferencji wzięła udział młodzież z dziesięciu szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego.

Konferencji towarzyszyły:

- wystawa prac laureatów nagrodzonych w konkursie fotograficznym ,,Kolory smutku, odcienie radości (…)”, organizowanym przez ZPPP w Cieszynie

- konsultacje kosmetologiczne pod okiem kosmetologów.

Bardzo cieszymy się z wielkiego zainteresowania konferencją.


Programy i konkursy z nagrodami

Wykład inauguracyjny, w ramach pilotażowego programu "DERMOKOSMOS".

W poniedziałek 18 marca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbył się wykład inauguracyjny, w ramach pilotażowego programu "DERMOKOSMOS".
Spotkanie otworzył Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa, poprzez zadawanie pytań.
Mgr farm. apt. Ewa Jancarczyk poruszyła tematy dotyczące:
– roli skóry i jej znaczenia,
– prawidłowych nawyków pielęgnacyjnych dla skóry zdrowej i chorej,
– najczęstszych chorób skóry młodzieży (trądzik, atopia),
– stygmatyzacji oraz wykluczenia z grupy w związku z chorobami skórnymi,
psychodermatologia,
– wpływu wyglądu na relacje rówieśnicze.
Planowane jest przeprowadzenie wykładów w szkołach ponadpodstawowy z terenu powiatu cieszyńskiego, które wyraziły chęć udziału w programie.

Zapraszamy do udziału w pilotażowym programie pt.: „DERMOKOSMOS”!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażowym programie pt.: „DERMOKOSMOS”.
Program realizowany jest we współpracy z mgr farm. apt. Ewą Jancarczyk.
Jest to nowe działanie profilaktyczne nt. chorób i pielęgnacji skóry. Z uwagi na dużą wagę problemów zdrowotnych, jakie obecnie pojawiają się w naszym społeczeństwie i natłoku pseudonaukowej wiedzy, którą praktycznie jesteśmy bombardowani.
Dlatego niezbędne jest podjęcie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowanej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Choroby skóry mogą powodować wyobcowanie z grupy rówieśniczej, mogą być przyczyną problemów z nauką, obniżają samoocenę uczniów.
Uczeń czuje się niezrozumiany i samotny ze swoim problemem. Przewlekłe choroby skóry tj. AZS, alergie, mogą wykluczać wybór niektórych zawodów przez uczniów.
Tematyka skóry jest bardzo ważna, gdyż skóra odzwierciedla stan naszego organizmu.
Ogromny wpływ na skórę ma również stan psychiczny. Niektóre choroby dermatologiczne rozwijają się lub ulegają zaostrzeniu w następstwie przewlekłego działania stresu, często nawet nieuświadomionego. Młodzież i dzieci alergiczne często przychodzą do szkoły pod wpływem leków, które mogą utrudniać koncentrację, np. przeciw histaminowych o krótkim działaniu, lub powodujących pobudzenie. Sączące się rany, często rozdrapywane do krwi. Do tego bezsilność i ogromna frustracja – tak nastolatki opisują swoje zmagania z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Konsekwencje nieleczonej choroby to stygmatyzacja, a nawet wykluczenie społeczne.
- zalacznik-nr-1: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- zalacznik-nr-2: Pobierz plik ( DOCX, 0,01MB)
- anonimowa-ankieta-dla-uczestnika-programu: Pobierz plik ( DOCX, 0,09MB)

„ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” edycja 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie pn. "Zdrowie po cieszyńsku". Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego. 

Ma na celu promocję i profilaktykę zdrowia w połączeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie mogą brać udział w jednej bądź dwóch kategoriach.

Zgłoszenia prac do 20 marca 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, załącznikami oraz do pobrania plakatu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin, plakat i załączniki
- regulamin-2024: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- zal-nr-1-zgloszenie-szkoly-bajka-basn: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)

Kampanie, akcje i spotkania profilaktyczne

Spotkanie pod nazwą: "Zdrowe rozmowy – poznajmy się".

W piątek 23 lutego 2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się spotkanie pod nazwą: "Zdrowe rozmowy – poznajmy się".
Celem spotkania była prezentacja zadań prozdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego. Wśród zaproszonych gości była Anna Suchanek Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Danuta Łabaj – Przewodnicząca Komisji Edukacji. Wśród uczestników byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy. Adresatami spotkania byli pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki i pielęgniarki ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu cieszyńskiego.
Wszystkich przywitała Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, zachęcając do rozmów i współpracy na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży naszych szkół.
Plany prozdrowotne są dostępne na stronie internetowej https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/promocja-zdrowia
Zachęcamy do śledzenia i polubienia strony.

 


Konsultacje ze specjalistami medycznymi, w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej „CUDowny Senior - patrz sercem"

We wtorek 14 listopada 2023 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyły się konsultacje ze specjalistami medycznymi, w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej „CUDowny Senior - patrz sercem".
 
Chętnym uczestnikom dokonano pomiaru ciśnienia krwi, saturacji, poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, analizy składu ciała. W trakcie konsultacji można było zaczerpnąć rady kardiologa, dietetyka, czy fizjoterapeuty. Poruszono tematykę profilaktyki chorób oczu, piersi, jąder oraz zdrowej skóry. Każdy miał okazję założyć Internetowe Konto Pacjenta.
 
Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński wręczył podziękowania dla specjalistów.
 
Dziękujemy za przybycie!

 


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Już od 10 lat głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków. W ramach jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+, Akademia Czerniaka postanowiła poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, przygotowała film, w którym bohaterowie w niespodziewany sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed słońcem i kontroli znamion u specjalistów.

Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.

 • A, jak asymetria – znamię wylewające się na jedną stronę;
 • B, jak brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;
 • C, jak czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;
 • D, jak duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;
 • E, jak ewolucja – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)

Materiały informacyjne: ulotki, broszury i inne

Ulotki z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej

Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi informacjami z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz do odwiedzenia strony internetowej, skąd pochodzą poniższe materiały: www.ncez.pl

- Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim.: Pobierz plik ( PDF, 0,09MB)
- Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie śląskim.: Pobierz plik ( PDF, 0,08MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa jednostek poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy domowej.: Pobierz plik ( PDF, 0,54MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy domowej.: Pobierz plik ( PDF, 0,43MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy domowej.: Pobierz plik ( PDF, 1,19MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.: Pobierz plik ( PDF, 0,49MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne.: Pobierz plik ( PDF, 0,38MB)
- Zaktualizowana na 2023 rok baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.: Pobierz plik ( PDF, 0,31MB)

Informacje o szczepieniach przeciw COVID-19

Ważne informacje dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 można znaleźć TUTAJ


Szczepienia przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży

Szczepienia przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży

In­fek­cja CO­VID-19 w cią­ży może być bar­dzo groź­na nie tyl­ko dla Cie­bie, ale rów­nież dla Two­je­go dziec­ka, dla­te­go nie­zwy­kle waż­ne jest, abyś się za­szcze­pi­ła. Kie­dy? Naj­lep­szym okre­sem na szcze­pie­nie prze­ciw CO­VID-19 jest II try­mestr.

Ko­ro­na­wi­rus jest obec­ny w na­szym ży­ciu i nadal moc­no je dez­or­ga­ni­zu­je. Nie­ste­ty wszyst­ko wska­zu­je na to, że jesz­cze dłu­go bę­dzie nam to­wa­rzy­szył. Po po­cząt­ko­wej pa­ni­ce, lock­dow­nach, licz­nych za­cho­ro­wa­niach i zgo­nach wśród naj­bliż­szych, po­wo­li uczy­my się, jak funk­cjo­no­wać na co dzień z pan­de­mią.

Ob­ser­wu­je­my fale za­cho­ro­wań na CO­VID-19 po­wo­do­wa­ne przez róż­ne od­mia­ny wi­ru­sa SARS-CoV-2, w któ­rych cięż­ki, wy­ma­ga­ją­cy ho­spi­ta­li­za­cji prze­bieg cho­ro­by do­ty­czy pra­wie wy­łącz­nie osób nie­zasz­cze­pio­nych.

W gru­pie osób o zwięk­szo­nym ry­zy­ku za­cho­ro­wa­nia na SARS-CoV-2 znaj­du­ją się ko­bie­ty cię­żar­ne. Spo­wo­do­wa­ne jest to zmia­na­mi fi­zjo­lo­gicz­ny­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi u ko­bie­ty w cią­ży, mię­dzy in­ny­mi w ukła­dzie im­mu­no­lo­gicz­nym przez mniej­szą od­por­no­ścią na in­fek­cje. Po­nad­to przy ro­sną­cej ma­ci­cy, w któ­rej znaj­du­je się płód, mogą po­ja­wić się trud­no­ści z od­dy­cha­niem.

Szcze­pie­nia to pro­fi­lak­ty­ka

Praw­dą jest, że duża licz­ba cię­żar­nych – za­ka­żo­nych ko­ro­na­wi­ru­sem – może nie od­czu­wać żad­nych ob­ja­wów zwią­za­nych z in­fek­cją lub też bę­dzie mieć ła­god­ny prze­bieg cho­ro­by i do­świad­czy tyl­ko ty­po­wych ob­ja­wów in­fek­cji gór­nych dróg od­de­cho­wych, ta­kich jak go­rącz­ka, ból mię­śni czy gar­dła.

Jed­nak po­win­ni­śmy pa­mię­tać, że moż­li­wość po­da­wa­nia le­ków u cię­żar­nej jest ogra­ni­czo­na, a nig­dy nie wie­my, kie­dy in­fek­cja może ulec za­ostrze­niu i kie­dy wy­stą­pią w jej prze­bie­gu po­wi­kła­nia. Do­dat­ko­wo ro­śnie, już i tak zwięk­szo­ne ry­zy­ko za­krze­pów w cią­ży.

 

Cięż­szy prze­bieg in­fek­cji SARS-CoV-2 zo­stał po­twier­dzo­ny u ko­biet w cią­ży po­wy­żej 35. roku ży­cia, z oty­ło­ścią BMI > 30 kg/m2, pa­lą­cych pa­pie­ro­sy lub też z cho­ro­ba­mi współ­to­wa­rzy­szą­cy­mi. Wy­ka­za­no, że cię­żar­ne w sto­sun­ku do ko­biet nie­bę­dą­cych w cią­ży są 4-krot­nie bar­dziej na­ra­żo­ne na cięż­kie po­wi­kła­nia in­fek­cji SARS-CoV-2, łącz­nie ze zgo­nem ko­bie­ty i jej dziec­ka.

 

Gra­fi­ki opra­co­wa­ne na pod­sta­wie: SARS-CoV-2 in­fec­tion in pre­gnan­cy: A sys­te­ma­tic re­view and meta-ana­ly­sis of cli­ni­cal fe­atu­res and pre­gnan­cy out­co­mes (2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar­tic­les/PMC7334039/

Za­ufaj na­uce a nie spi­sko­wym teo­riom

Wszyst­ko to wska­zu­je na za­sad­ność sto­so­wa­nia naj­waż­niej­szej me­to­dy po­stę­po­wa­nia pro­fi­lak­tycz­ne­go, jaką są szcze­pie­nia. Szcze­pie­nia to­wa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat, wszak szcze­pi­my na­sze dzie­ci, aby za­bez­pie­czyć jej przed cho­ro­ba­mi za­kaź­ny­mi. Dzię­ki szcze­pie­niom wy­eli­mi­no­wa­li­śmy lub też moc­no ogra­ni­czy­li­śmy wy­stę­po­wa­nie ta­kich cho­rób jak ospa praw­dzi­wa, po­lio czy też odra.

W co­dzien­nej prak­ty­ce, ru­ty­no­wo szcze­pi­my cię­żar­ne na tę­żec, krztu­siec, bło­ni­cę i gry­pę, a jed­nak szcze­pie­nie prze­ciw­ko CO­VID-19 bu­dzi tak wie­le nie­po­ko­ju wśród pa­cjen­tek i ich ro­dzin. Pa­cjent­ki wa­ha­ją się, czę­sto opie­ra­ją swo­ją wie­dzę na nie­spraw­dzo­nych źró­dłach, ule­ga­ją sil­nym wpły­wom ru­chów an­tysz­cze­pion­ko­wych – za­miast za­ufać na­uce.

Re­ko­men­da­cje to­wa­rzystw

No­wo­cze­sna me­dy­cy­na opar­ta jest na stan­dar­dach i pro­ce­du­rach two­rzo­nych na pod­sta­wie EBM (evi­dent ba­sed me­di­ci­ne), czy­li na do­wo­dach na­uko­wych. Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków wy­da­ło w kwiet­niu 2021 roku ofi­cjal­ne za­le­ce­nia do­ty­czą­ce szcze­pień cię­żar­nych prze­ciw­ko CO­VID-19, w któ­rych stwier­dza na pod­sta­wie da­nych świa­to­wych, jak i pol­skich, że szcze­pion­ki prze­ciw CO­VID-19 po­win­ny być ofe­ro­wa­ne cię­żar­nym i ko­bie­tom kar­mią­cym.

W wy­da­nej re­ko­men­da­cji prze­czy­ta­cie, że pre­fe­ro­wa­ne jest szcze­pie­nie szcze­pion­ka­mi opar­ty­mi na tech­no­lo­gii mRNA (Pfi­zer i Mo­der­na). Wy­ni­ka to ze zde­cy­do­wa­nie więk­szej licz­by ob­ser­wa­cji i ocen bez­pie­czeń­stwa szcze­pień ko­biet cię­żar­nych szcze­pion­ka­mi mRNA.

Stwier­dzo­no też, że czę­stość dzia­łań nie­po­żą­da­nych po szcze­pie­niu cię­żar­nych, nie róż­ni­ła się od czę­sto­ści tych ob­ja­wów u za­szcze­pio­nych ko­biet nie­bę­dą­cych w cią­ży. Do­dat­ko­wo wy­ka­za­no, że po­wi­kła­nia, ta­kie jak po­ro­nie­nie, po­ród przed­wcze­sny, zgon dziec­ka była po­dob­na do da­nych dla wszyst­kich ko­biet w cią­ży, nie­za­leż­nie od szcze­pie­nia.

Co istot­ne, je­śli je­steś w cią­ży za­cho­ro­wa­nie na CO­VID-19 może mieć nie­ko­rzyst­ny wpływ na zdro­wie Two­je i Two­je­go dziec­ka, włącz­nie z ry­zy­kiem śmier­ci. Szcze­pie­nie prze­ciw CO­VID-19, jak wie­my już z do­świad­cze­nia, może nie ustrzec nas przed za­cho­ro­wa­niem, jed­nak znacz­nie ogra­ni­cza ry­zy­ko cięż­kich po­wi­kłań i ho­spi­ta­li­za­cji.

Kie­dy naj­le­piej się za­szcze­pić?

Opty­mal­nym roz­wią­za­niem by­ło­by wy­ko­na­nie peł­ne­go cy­klu szcze­pień przed cią­żą, mimo to z róż­nych przy­czyn wie­le z nas tego nie robi, czy też z po­wo­du nie­chę­ci, bra­ku in­for­ma­cji lub też wcze­śniej­sze­go prze­cho­ro­wa­nia CO­VID. Jed­nak wie­my, że stę­że­nie prze­ciw­ciał po szcze­pie­niu jest więk­sze niż po prze­cho­ro­wa­niu, a prze­by­cie in­fek­cji SARS-CoV2 nie jest prze­ciw­wska­za­niem do szcze­pie­nia.

Za­le­ce­nia mó­wią, że naj­lep­szym cza­sem na szcze­pie­nie w cią­ży jest okres II try­me­stru, gdy mamy już za­koń­czo­ną or­ga­no­ge­ne­zę, czy­li two­rze­nie się na­rzą­dów we­wnętrz­nych pło­du. W tym cza­sie, je­śli na­wet wy­stą­pią nie­ko­rzyst­ne dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne po szcze­pie­niu, tzn. NOP-y typu go­rącz­ka, ból, za­czer­wie­nie­nie w miej­scu wkłu­cia nie będą one mia­ły wpły­wu na pra­wi­dło­wy roz­wój na­rzą­dów dziec­ka.

Re­ak­cje ana­fi­lak­tycz­ne

Na pod­sta­wie ob­ser­wa­cji za­szcze­pio­nych ko­biet stwier­dzo­no tak­że, że re­ak­cje ana­fi­lak­tycz­ne po szcze­pie­niu są wy­jąt­ko­wo rzad­kie (47 przy­pad­ków na 10 mi­lio­nów za­szcze­pio­nych ko­biet), a jak już wy­stę­pu­ją to w 90% przy­pad­kach u osób, u któ­rych już wcze­śniej ob­ser­wo­wa­no re­ak­cje aler­gicz­ne.

Waż­nym aspek­tem wpły­wa­ją­cym na ter­min szcze­pie­nia w cią­ży jest in­for­ma­cja, że prze­ciw­cia­ła wy­two­rzo­ne przez za­szcze­pio­ną cię­żar­ną (czas two­rze­nia to ok. 3-4 tyg. po szcze­pie­niu) prze­cho­dzą do pło­du, co w spo­sób opty­mal­ny za­bez­pie­cza dziec­ko przed za­cho­ro­wa­niem.

Trans­port prze­ciw­ciał przez ło­ży­sko jest naj­więk­szy w III try­me­strze cią­ży, czy­li naj­od­po­wied­niej­szy mo­ment na przy­ję­cie szcze­pion­ki to II try­mestr cią­ży. Pa­mię­taj­my też, że prze­ciw­cia­ła wy­two­rzo­ne przez or­ga­nizm ko­bie­ty, będą prze­ni­kać do mle­ka ko­bie­ce­go, a przez to dzia­łać ochra­nia­ją­co na dziec­ko, tak­że w okre­sie kar­mie­nia pier­sią.

Do­dat­ko­wo nie bez zna­cze­nia po­zo­sta­je za­szcze­pie­nie Wa­sze­go part­ne­ra, kie­dy pla­nu­je­cie lub je­ste­ście w cią­ży, z po­wo­du na­ra­że­nia Was i dziec­ka na in­fek­cje SARS-CoV2.

Dla nie­prze­ko­na­nych, a lu­bią­cych przy­wo­ły­wać świa­to­we in­for­ma­cje:

 • WHO za­le­ca, aby cię­żar­ne na­ra­żo­ne na duże ry­zy­ko za­ka­że­nia CO­VID lub z cho­ro­ba­mi to­wa­rzy­szą­cy­mi były za­szcze­pio­ne po kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym.
 • Ame­ry­ka­nie uwa­ża­ją, że nie na­le­ży wstrzy­my­wać szcze­pień cię­żar­nych.
 • W Ka­na­dzie i Niem­czech or­ga­ni­za­cje na­uko­we uzna­ją za słusz­ne po­dej­mo­wa­nie przez ko­bie­ty w cią­ży, de­cy­zji o szcze­pie­niu prze­ciw CO­VID-19.
 • Wiel­ka Bry­ta­nia, Izra­el oraz Bel­gia za­le­ca­ją szcze­pie­nie wszyst­kich cię­żar­nych, nie­za­leż­nie od czyn­ni­ków ry­zy­ka, na­to­miast w Ho­lan­dii prze­wa­ża opi­nia, żeby szcze­pić cię­żar­ne z cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi.

Ma­jąc na uwa­dze całą tę wie­dzę, mo­że­my stwier­dzić, że rady osób po­stron­nych, czę­sto do­brze nam ży­czą­cych, jed­nak nie ma­ją­cych wie­dzy me­dycz­nej, lub też śro­do­wisk an­tysz­cze­pion­ko­wych, nie po­win­ny mieć wpły­wu na Wa­sze de­cy­zje, zwią­za­ne z Wa­szym zdro­wiem i zdro­wiem Wa­sze­go jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka.

In­for­ma­cje o do­stęp­no­ści szcze­pień dla cię­żar­nych po­wi­nien przed­sta­wić Wam le­karz pro­wa­dzą­cy cią­żę, zgod­nie z ak­tu­al­nym sta­nem wie­dzy me­dycz­nej.

Pa­mię­taj­cie, że za nami wie­le mie­się­cy za­mknię­cia, tę­sk­no­ty za nor­mal­no­ścią. Pan­de­mia trwa nadal, a my w koń­cu dys­po­nu­je­my zba­da­ną i bez­piecz­ną szcze­pion­ką na cho­ro­bę, któ­ra jest bar­dzo nie­bez­piecz­na. Za­tem, je­śli mamy moż­li­wość, by zro­bić coś, aby po­pra­wić bez­pie­czeń­stwo na­sze i na­szych bli­skich, to czy nie war­to z tego sko­rzy­stać?

Prze­czy­taj wię­cej o szcze­pie­niach ochron­nych w cią­ży.

Źró­dła:

 • Sta­no­wi­sko Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków do­ty­czą­ce szcze­pień ko­biet cię­żar­nych prze­ciw­ko CO­VID19 (Wro­cław 26.04.2021);
 • Szcze­pie­nia prze­ciw­ko CO­VID-19 ko­biet pla­nu­ją­cych cią­żę, bę­dą­cych w cią­ży czy w okre­sie lak­ta­cji; prof. Lau­ter­bach, Gi­ne­ko­lo­gia po dy­plo­mie 11.2021;
 • Cli­ni­cal ma­ni­fe­sta­tions, risk fac­tors, and ma­ter­nal and per­ina­tal out­co­mes of co­ro­na­vi­rus di­se­ase 2019 in pre­gnan­cy: li­ving sys­te­ma­tic re­view and meta-ana­ly­sis (2020);
 • SARS-CoV-2 in­fec­tion in pre­gnan­cy: A sys­te­ma­tic re­view and meta-ana­ly­sis of cli­ni­cal fe­atu­res and pre­gnan­cy out­co­mes (2020);
 • The co­ro­na­vi­rus di­se­ase 2019 vac­ci­ne in pre­gnan­cy: ri­sks, be­ne­fits, and re­com­men­da­tions (05.2021);
 • An­ti­bo­dies in the bre­ast milk of a ma­ter­nal wo­man with CO­VID-19 (2020).

 

Źródło: https://mamaginekolog.pl/ciaza-i-porod/ciaza-podstawy/szczepienia-przeciwko-covid-19-u-kobiet-w-ciazy/

Ważne informacje dotyczące szczepienia przeciwko HPV można znaleźć TUTAJ. 

Promocja Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

pokój 325 - IV piętro

kom. 534 967 028 tel. 33 47 77 216

e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Beata Szymańska

Inspektor ds. Promocji Zdrowia

e-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

tel. 33 47 77 216

Zuzanna Macura

Młodszy Referent

e-mail: z.macura@powiat.cieszyn.pl

tel. 33 47 77 325

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy