Promocja zdrowia

wróć

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Barbara Maria Kłosowska - Kierownik

E-mail: b.klosowska@powiat.cieszyn.pl

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

E-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

Sandra Paulina Madzia - Młodszy Referent

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w roku 2019 -XV edycja

Uprzejmie informujemy, że zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy danych o działaniach prozdrowotnych, realizowanych przez: gminy, jednostki, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty kościelne i inne instytucje i firmy na terenie Powiatu Cieszyńskiego w bieżącym roku pn.: „FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W ROKU 2019”

Główne założenia XV edycji forum to upowszechnianie informacji, edukacja, współpraca i promowanie dobrych praktyk.

Informacje w postaci tabeli (wg wzoru ) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Inne załączniki:
- Wzór Tabela FIP 2019: Pobierz plik ( PDF, 0,09MB)
- Tabela FIP w wersji edytowalnej: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Baza danych FIP 2019: Pobierz plik ( DOC, 2,21MB)

Zdrowie psychiczne

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 759 /ZP/V/17 z dnia 23.11.2017 r. Dziękujemy za współpracę członkom Zespołu Koordynującego i pozostałym instytucjom.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie 27.11.208r. - dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego

Inne załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym

W planie VIII edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

 

Inne załączniki:

Programy polityki zdrowotnej

Ogłoszenie o nowym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą 77/ZP/VI/19 z dnia 21.02.2019 ogłosił nowy konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021.

program
- Program 2019-2021: Pobierz plik ( PDF, 0,75MB)

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" - 2019 - wiosenne szkolenia

Regulamin, załączniki:
- Regulamin "4 minuty": Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Zał. 1 zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 2 zgłoszenie uczniów: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 3 zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu 2019

Wiosną planowana jest kolejna edycja Akademii Ruchu - rejestracja elektroniczna odbędzie się 25.03.br o 9.00 na stronie www.akademiaruchu.powiat.cieszyn.pl

-dostępne regulaminy zajęć i plan poniżej.

- Plan zajęć Akademii Ruchu 2019: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
Inne załączniki: https://www.youtube.com/watch?v=51FUEdvyRIk
- Regulamin pilates piątek: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Regulamin pilates wtorek: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Regulamin zumba poniedziałek i środa: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Regulamin aerobic środa: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Szkolenia - konferencje - warsztaty

Konferencja "Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka"

W planie konferencja "Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka" 13 czerwca o godz. 11 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Organizacja przy współpracy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.


„Żyj zdrowo-warsztaty dla osób dojrzałych”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną akcję dla seniora pt.„Żyj zdrowo-warsztaty dla osób dojrzałych”, która odbędzie się 22.03.2019 r. w godz. 10.00-13.00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Myślą przewodnią warsztatów jest propagowanie stylu życia, sprzyjającego długowieczności i zdrowemu starzeniu się, dlatego w ramach akcji, planujemy bezpłatne badania profilaktyczne i porady specjalistyczne z rozdaniem materiałów informacyjnych.

Organizator - kontakt: Biuro Promocji Zdrowia, pokój 216, tel.33-4777216, kom.534967028, e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl.


Wiosenna edycja akcji czytelniczej

Akcja czytania planowana od 2.04. do 31.05.

- Regulamin akcji: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
Inne załączniki:
- Załącznik nr 1 zgłoszenie: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr 2 zgoda na udział: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Konkursy z nagrodami

Konkurs "Zdrowie po cieszyńsku" - VII edycja

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w kolejnej, siódmej edycji konkursu pt.: „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU”. Liczymy na upowszechnienie wśród nauczycieli i uczniów idei konkursu, który propaguje zdrowy styl życia, w połączeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego. Proponujemy do wyboru trzy kategorie: literacką na bajkę lub baśń, teatralną na scenkę rodzajową oraz edukacyjną na grę towarzyską. Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej kategorii oddzielnie. Zgłoszenia konkursowe, w tym bajki i baśnie przyjmowane będą wg regulaminu, wyłącznie do dnia 9 kwietnia br.  do godz. 15.30.  Finał konkursu z przeglądem zgłoszonych scenek teatralnych oraz nagrodami dla laureatów wszystkich kategorii konkursu odbędzie się 26 kwietnia br. o godz. 10.00 w auli widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Domu Narodowego w Cieszynie, ul. Rynek 12.                               

Regulamin i plakat:
- Plakat Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( JPEG, 0,58MB)
- Regulamin Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( DOC, 0,07MB)
Inne załączniki:
- Załącznik nr 1 -zgłoszenie: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)

Akcje i kampanie profilaktyczne

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”2019

Regulamin:
- Regulamin kampanii: Pobierz plik ( DOC, 0,08MB)
Inne załączniki:
- Zał. 3 zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Zał. 1 zgłoszenie szkoly: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Zał. 2 zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)