Promocja zdrowia

wróć

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Barbara Maria Kłosowska - Kierownik

E-mail: b.klosowska@powiat.cieszyn.pl

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

E-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

Sandra Paulina Madzia Stażysta

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w roku 2018

14 edycja Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim rozpoczęła się konferencją 23 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Główne cele forum to współpraca i wsparcie działań prozdrowotnych w regionie, a jego istotne formy to baza informacji prozdrowotnych, spotkania edukacyjne oraz prezentacje dobrych praktyk. Szczególnie ważne implementacje praktyczne idei Forum, odbywają się co roku poprzez działania wspólne lub inicjatywy samodzielne licznych partnerów tego programu. W forum uczestniczyło ok. 85 osób, w tym przedstawiciele Rady Powiatu Cieszyńskiego: Przewodniczący Ludwik Kuboszek i Radne Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: Wiceprzewodnicząca Anna Suchanek i Członek Czesława Haczek. Liczne grono uczestników na sali sesyjnej stanowili przede wszystkim nauczyciele i pielęgniarki szkolne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, byli także dietetycy i żywieniowcy. Spotkanie zainaugurował spot profilaktyczny pt.: „Profilaktyka człowieku” z kampanii Ministerstwa Zdrowia, zachęcający do badań profilaktycznych. Oficjalnego otwarcia dokonała Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego- Maria Cieślar. Moderatorem programu była Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia., która podkreśliła, że forum zrodziło się z potrzeby przekazywania informacji i szerzenia wiedzy w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Dlatego zasadniczą częścią spotkania był wykład tematyczny, poprzedzony utworem w wykonaniu Głównego Inspektora Sanitarnego z Warszawy Ministra Marka Posobkiewicza. Po tym nietypowym wprowadzeniu muzycznym odbył się wykład pt.: "Suplementy diety - uzasadnienie żywieniowe i bezpieczeństwo stosowania", który wygłosiła Prof. dr Katarzyna Stoś, Kierownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Prowadząca, zarazem ekspert w temacie suplementów, omówiła ich wpływ na nasze zdrowie, podkreślając także błędy w codziennym stosowaniu. W drugiej części forum Barbara Kłosowska omówiła idee i cele forum oraz planowane tegoroczne działania prozdrowotne Biura Promocji Zdrowia. Kolejno Pani Dorota Kochman przybliżyła działania Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. W przerwie był czas na zdrowy poczęstunek, w postaci jarskich kanapek oraz kołacza z serem. Na koniec Barbara Kłosowska podziękowała wykładowcy i uczestnikom za udział, zaś zebrane ankietki, podkreśliły trafny dobór tematu i wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny spotkania. Na spotkaniu rozdano wiele materiałów edukacyjnych, w tym : poradniki dietetyczne dla rodziców i dzieci (wydane przez firmę Bakoma), poradniki oraz plakaty( wydane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie) , poradniki wydane przez Fundację Neuca oraz poradniki dla konsumentów ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozdano także plakaty wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Fotorelacja: Barbara Karnas-Greń, Sekcja Promocji Zdrowia ZZOZ w Cieszynie. Wsparcie organizacyjne - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie. Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym organizację i obsługę forum.

Inne załączniki:
- Baza danych FIP 2018: Pobierz plik ( DOC, 2,08MB)
- Tabela danych FIP na 2018: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Baza danych FIP 2017: Pobierz plik ( DOC, 1,88MB)

Zdrowie psychiczne

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 759 /ZP/V/17 z dnia 23.11.2017 r. Dziękujemy za współpracę członkom Zespołu Koordynującego i pozostałym instytucjom.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie 27.11.208r. - dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego

Inne załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym

Zakończyła sie VII edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, z naszego powiatu wzieli udział laureaci etapu powiatowego:

Filip Cwajna i Michał Niewada z I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego opiekun -Barbara Bartoszek oraz Patrycja Pasternak z II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, opiekun Izabela Żwak., którzy zdobyli wysokie lokaty poza podium finałowym.

 

Inne załączniki:
- załącznik nr 4- zgłoszenie uczniów do etapu pow.: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 3- zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 2-zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 1 -zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Porozumienie: Pobierz plik ( PDF, 0,21MB)

Programy polityki zdrowotnej

4 minuty, które decydują o życiu" - olimpiada

 Zakończyła się olimpiada  "4 minuty, które decydują o życiu" edycja 2018 r. Laureatom serdecznie gratulujemy !

Inne załączniki
- załącznik nr 4 - zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załacznik nr 3- zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 2 -zgłoszenie drużyny: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 1 -zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Uchwała w sprawie wyboru realizatora programu "4 minuty, które decydują o życiu": Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Przyjęcie programu "4 minuty które decydują o życiu": Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Program polityki zdrowotnej " 4 minuty, które decydują o życiu": Pobierz plik ( DOC, 0,31MB)

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu 2018

 12 grudnia kończy się jesienna edycja „Akademii Ruchu", w ramach której odbywały się nieodpłatne zajęcia typu: aerobic -1x w tygodniu , pilates-2x w tygodniu i zumba - 2 x w tygodniu. Kolejne dopiero wiosną.

Inne załączniki: https://www.youtube.com/watch?v=51FUEdvyRIk
- regulamin pilates piątek: Pobierz plik ( PDF, 0,08MB)
- regulamin aerobic środa: Pobierz plik ( PDF, 0,08MB)
- regulamin pilates wtorek: Pobierz plik ( PDF, 0,08MB)
- regulamin zumba poniedziałek i środa: Pobierz plik ( PDF, 0,08MB)

Szkolenia - konferencje - warsztaty

Konferencja pt. Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem

Za nami konferencja "Zrozumieć emocje. Literatura kluczem do rozmowy z dzieckiem” . W opinii słuchaczy - wykładowca - dr Wanda Matras- Mastalerz perfekcyjna z pasją i erudycją, można było słuchać bez końca.

Inne załączniki:
- Informacja o konferencji: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Wiosenna edycja akcji czytelniczej

Młodzież I LO Osuchowski czytała bajki dzieciom na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgicznym dla dzieci Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Wolontariusze i opiekunki otrzymały upominki i dyplomy i kwiaty na konferencji 14 czerwca w sali sesyjnej starostwa.

Inne załączniki:
- Zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Konkursy z nagrodami

Finał konkursu "Żyj bez uzależnień" edycja 2018

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i Jurorom dziękujemy za zaangażowanie i udział.                   

WYNIKI KOŃCOWE

Grupa młodsza:

I miejsce zdobyła scenka: „Bliżej siebie, dalej od narkotyków” grupy uczniów Szkoły Podstawowej  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie w składzie: Sara Czudek, Vanessa Marino, Maksymilian Banot, Tomasz Chmiel. Panie - Ilona Boruta i Magdalena Myrta otrzymały wyróżnienie dla opiekuna.

II miejsce zdobyła scenka: „Walka Joli z nałogiem” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, w składzie: Amelia Słowiok, Jan Grabowiecki, Jan Greń, opiekun szkolny - Pani Aneta Niedoba.

III miejsce zdobyła scenka: „Bezpieczny internet” grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, w składzie: Natalia Faron, Julia Wantulok, Klaudia Troszok, Wanda Żlik. Koordynatorzy szkolni, Panie: Małgorzata Strawa oraz Anna Kopiec.

 

Grupa starsza:

I miejsce zdobyła scenka: „Kraina palaczy” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu w składzie: Klaudia Biernat, Joanna Klimek, Katarzyna Sierny, Kornelia Waliczek, wyróżnienie otrzymała pedagog Pani Beata Mulczyńska.

II miejsce zdobyła scenka: „O białej zarazie, co czarną klątwę rzuciła” grupy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu, w składzie: Wiktoria Sobala, Amelia Pietrzyk, Martyna Szczypka, Mateusz Ferfecki, Opiekun szkolny Pani Jolanta Strządała

III miejsce zdobyła scenka: „Dwie twarze” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Dżesika Cekiera, Krzysztof Krysiński, Bartłomiej Chruszcz, Wiktoria Świńczyk, koordynator szkolny Pan Mariusz Porębski.

 

Inne załączniki:
- załącznik nr 3 - zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- załącznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Olimpiada" 4 MINUTY, KTÓRE DECYDUJĄ O ŻYCIU"

 Zakończyła sie jesienna olimpiada pt.: 4 MINUTY, KTÓRE DECYDUJĄ O ŻYCIU". Jej celem było zachęcenie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie, bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych. Laureatom serdecznie gratulujemy !

Inne załączniki:
- załącznik nr 3 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 2 - zgłoszenie drużyny: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Akcje i kampanie profilaktyczne

"Bajki, które leczą"- finał z Mikołajem

Jak co roku, Mikołaj wraz z Aniołkami i Diabełkami, zawitał z niespodziankami i słodyczami do chorych dzieci na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Akcja czytelnicza „Bajki, które leczą”, zakończona świątecznymi upominkami, sprawiła, że mali pacjenci, choć przez chwilę zapominali o chorobie, a na ich twarzyczkach pojawiał się nieśmiały uśmiech. Dużą radość sprawił dzieciom oraz ich rodzicom, święty Mikołaj, przybywający przy dźwięku dzwoneczka do szpitala z workiem prezentów wraz z grupą „aniołków i diabełków”- 6 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Bibliotekarz Agaty Mitręgi oraz wolontariuszki Jadwigi Przywary. Całej grupie wolontariuszy, towarzyszył także uśmiechnięty personel oddziałów. Koordynatorami akcji były: Barbara Kłosowska-Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, Beata Parchańska- Koordynator ds. Bibliotek Publicznych Biblioteki Miejskiej w Cieszynie i Beata Karnas – Greń z Sekcji Promocji Zdrowia ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie, która wykonała sesję zdjęciową. Organizatorzy zadbali także o dyplomy i słodkie upominki dla całej grupy.

Inne załączniki:
- załacznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoly: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”2018

WYNIKI KOŃCOWE KONKURSU TEATRALNEGO "ŻYJ BEZ UZALEŻNIEŃ" 2018-LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Grupa młodsza:

I miejsce zdobyła scenka: „Bliżej siebie, dalej od narkotyków” grupy uczniów Szkoły Podstawowej  nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie w składzie: Sara Czudek, Vanessa Marino, Maksymilian Banot, Tomasz Chmiel. Panie - Ilona Boruta i Magdalena Myrta otrzymały wyróżnienie dla opiekuna.

II miejsce zdobyła scenka: „Walka Joli z nałogiem” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  im. Stefana Żeromskiego w Brennej, w składzie: Amelia Słowiok, Jan Grabowiecki, Jan Greń

Opiekun szkolny - Pani Aneta Niedoba.

III miejsce zdobyła scenka: „Bezpieczny internet” grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, w składzie: Natalia Faron, Julia Wantulok, Klaudia Troszok, Wanda Żlik. Koordynatorzy szkolni, Panie: Małgorzata Strawa oraz Anna Kopiec.

 Grupa starsza:

I miejsce zdobyła scenka: „Kraina palaczy” grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu w składzie: Klaudia Biernat, Joanna Klimek, Katarzyna Sierny, Kornelia Waliczek,

wyróżnienie otrzymała pedagog Pani Beata Mulczyńska.

II miejsce zdobyła scenka: „O białej zarazie, co czarną klątwę rzuciła” grupy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu, w składzie: Wiktoria Sobala, Amelia Pietrzyk, Martyna Szczypka, Mateusz Ferfecki, Opiekun szkolny Pani Jolanta Strządała

III miejsce zdobyła scenka: „Dwie twarze” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie, w składzie: Dżesika Cekiera, Krzysztof Krysiński, Bartłomiej Chruszcz, Wiktoria Świńczyk, koordynator szkolny Pan Mariusz Porębski.

Inne załączniki:
- załącznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- załącznik nr 1 - zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)