Promocja zdrowia

wróć

Promocja Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Sandra Paulina Madzia - Młodszy Referent

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

E-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

 

 

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

„FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W ROKU 2020”

Uprzejmie informujemy, że nadal zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy pn.: „Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020” o działaniach prozdrowotnych, realizowanych przez: gminy, jednostki, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty kościelne i inne instytucje i firmy na terenie naszego powiatu.

Załączniki:
- Baza danych - FIP 2020: Pobierz plik ( DOC, 2,27MB)
- Wzór tabela FIP 2020 w wersji edytowalnej: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Zdrowie psychiczne

IX REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!
- Załącznik nr 1: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 2: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr 3: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 4: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr 5: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020, zgodnie z uchwałą ZPC nr 759 /ZP/V/17 z 23.11.2017 r. jest realizowany według harmonogramu.

W ZZOZ w Szpitalu Śląskim w Cieszynie działa Centrum Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie, dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się 27.11.2018r.

Załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

Programy polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" - 2020 - wiosenne szkolenia

Z powodu pandemii koronawirusa wiosenne szkolenia nie będą kontynuowane.

Regulamin, załączniki:
- Zgoda dodatkowa: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą 103/ZP/VI/19 z dnia 21.03.2019 zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 14 marca 2019r., powołanej w celu wyboru oferty na realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 i powierzył realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 firmie MEDRES s.c. z siedzibą: 41-911 Zabrze ul. Legnicka 21.

- Program 2019-2021: Pobierz plik ( PDF, 0,75MB)
- Uchwała nr 103: Pobierz plik ( PDF, 0,38MB)

Akademia Ruchu

AKADEMIA RUCHU - WIOSNA 2020

Uwaga ! Ze względu na pandemię koronowirusa odwołano rejestrację na zajęcia "Akademii Ruchu" .

Wiosenna edycja nie odbędzie się.

Za utrudnienia przepraszamy.


Konkursy z nagrodami

„ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” – VIII edycja konkursu

Uwaga !

Nie odbędzie się VIII edycja konkursu "ZDROWIE PO CIESZYŃSKU” z powodu pandemii koronawirusa.

 

 


Akcje i kampanie profilaktyczne

„Żyj zdrowo -warsztaty dla osób dojrzałych”

Bezpłatna akcja dla seniorów „Żyj zdrowo -warsztaty dla osób dojrzałych” nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa.


„Żyj bez uzależnień” 2019 Finał X przeglądu teatralnego

Finał Powiatowej Kampanii Profilaktycznej „Żyj bez uzależnień”, zorganizowanej przez Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego odbył się 19 listopada w auli COK Domu Narodowego w Cieszynie.  Przyświecał jej ważny cel, czyli upowszechnianie zasad profilaktyki uzależnień. Kampania składała się z kilku części: szkolenia tematycznego dla nauczycieli, przygotowania scenek rodzajowych w szkołach oraz przeglądu teatralnego. Istotnym założeniem kampanii było modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych oraz motywowanie uczniów do prozdrowotnego stylu życia. Nie mniej ważne było nagrodzenie i wypromowanie pozytywnych, szkolnych liderów. W finałowym przeglądzie teatralnym udział wzięli uczniowie szkół z terenu Powiatu Cieszyńskiego, w tym z: Cieszyna, Skoczowa, Chybia, Brennej, Pruchnej, Drogomyśla, Ustronia, Kończyc Małych wraz z swymi opiekunami szkolnymi (łącznie ponad 100 osób). Zaprezentowano 17 scenek rodzajowych w dwóch kategoriach wiekowych. Tematyka zgłoszonych scenek, obejmowała różnorodne zagadnienia, dotyczące profilaktyki uzależnień. W barwnym i przejmującym widowisku, rozgrywającym się za pomocą słów, mimiki i gestów przy akompaniamencie muzyki, na tle ciekawej scenografii, podkreślano istotne dla zachowania zdrowia zasady oraz ważne życiowe potrzeby i wartości: miłość, przyjaźń, wsparcie w rodzinie i szkole. Scenki teatralne oceniało Jury, w składzie: Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Marta Jonderko-Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Joanna Komainda-psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego ZZOZ w Cieszynie, Daria Czarnecka-Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Piotr Przewdzing Państwowy-Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Janusz Morawiec-Prezes Stow.  Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa i Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia, Przewodnicząca Jury. Podstawą oceny scenek były następujące kryteria: kreatywne ujęcie problematyki uzależnień, gra aktorska, dykcja, ruch oraz scenografia, oprawa muzyczna, efekty dźwiękowe.  Członkowie Jurorzy przyznali swe punkty w skali 1-3 za każde kryterium i oddali swoje oceny w formie pisemnej. W trakcie imprezy uczestników odwiedziła Wicestarosta Janina Żagan i pogratulowała wspaniałego zaangażowania uczniom i opiekunom oraz życzyła dalszych sukcesów. Po podsumowaniu wszystkich punktów i wnikliwej analizie wyników, wyłoniono laureatów. Potem nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wyróżnionym uczniom i ich opiekunom. Organizator zapewnił uczestnikom smaczny poczęstunek. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom COK Domu Narodowego za udostępnienie auli i pomoc organizacyjną imprezy. Dziękujemy Dyrektorowi Biura Stow. Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” za dodatkowe nagrody - gry edukacyjne „Wszędobyl”.    Sesję zdjęciową wykonał Stanisław Konopka z portalu ox.pl oraz Wojciech Hławiczka.

WYNIKI KOŃCOWE:

KATEGORIA - GRUPA MŁODSZA

I miejsce zdobyła scenka: „Samotny - bo nie kochany” grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, w składzie: Natalia Faron, Wanda Żlik, Julia Wantulok, Klaudia Troszok, wyróżnienie specjalne otrzymały koordynatorki Małgorzata Strawa i Anna Kopiec,

II miejsce zdobyła scenka: „Konfident” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, w składzie: Martyna Kasprzyk, Delfina Pruska, Adam Kantor, Nikola Kistowska pod opieką Ilony Boruty i Magdaleny Myrty,

III miejsce zdobyła scenka: „Antynarkotykowa” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, w składzie: Oliwia Cieślar, Monika Staś, Dominika Bąk, Anastazja Musioł pod opieką Alicji Burdy i Anny Staniek-Pochy.

KATEGORIA - GRUPA STARSZA

I miejsce zdobyła scenka: „Walcząc z cieniami” grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej,  w składzie: Jan Grabowiecki, Agnieszka Moskała, Nikola Jarząbek, Julia Nowak, wyróżnienie specjalne dla nauczyciela otrzymała Aneta Niedoba,

II miejsce zdobyła scenka: "Popołudnie na SOR" grupy uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, w składzie: Julia Fuczyło, Julia Gregorska, Aleksandra Gąsior, Paulina Kowalczyk, pod opieką koordynatorek Małgorzata Ściślewskiej i Joanny Karp

III miejsce zdobyła scenka: „Z życia krasnali” grupy uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Kobieli  w Chybiu, w składzie: Joanna Staniek, Nadia Maksylewicz, Julia Szczecińska, Justyna Papkoj, Koordynatorki szkolne: Kamila Cześnin i Alina Czekaj. 

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i Jurorom dziękujemy za zaangażowanie i udział.


Dobre praktyki w profilaktyce uzależnień - Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” 2019

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” została zainaugurowana we wrześniu. Jej głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i uzależnieniom behawioralnym w środowiskach szkolnych. Ważnym założeniem kampanii jest  poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień oraz modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych z czytelnym morałem prozdrowotnym. Cały program kampanii składa się z kilku etapów: szkolenia tematycznego, przygotowania w szkole scenki rodzajowej oraz finału z nagrodami. Kampanię wspierają Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie i COK Dom Narodowy. Szkolenie z udziałem 76 osób, odbyło się 27 września br w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zainaugurował go spot filmowym „Mama Tata” Chroń dziecko w sieci -Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, która na stronie internetowej ma ciekawe materiały dydaktyczne. Oficjalnego otwarcia dokonała Wicestarosta Powiatu Janina Żagan. Wśród uczestników obecna była Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek oraz liczne grono nauczycieli i przedstawicieli sanepidu, policji, pomocy społecznej i sądownictwa. Zasadniczą częścią spotkania były trzy wystąpienia, poświęcone tym razem praktycznym formom pomocy w zakresie uzależnień. O tym, co nowego i sprawdzonego w profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży opowiedziała Maria Siwek - Specjalista psychoterapii uzależnień, członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Oddziału w Katowicach. Jaka jest prawda o FAS oraz o obchodach Roku FAS/FASD w Powiecie Cieszyńskim, który odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu, opowiedział Prezes Fundacji Fascynujący Świat Dziecka Janusz Morawiec, zarazem główny realizator tych działań. Rodzaje pomocy w kryzysie życiowym na przykładzie działań Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż omówiła Ewa Duda, terapeuta uzależnień, pracownik fundacji. Koordynator kampanii Barbara Kłosowska, Kierownik Biura Promocji Zdrowia zaprosiła obecnych nauczycieli i pedagogów do udziału w kolejnym etapie kampanii, czyli konkursie teatralnym na scenki rodzajowe, który pozwoli uczniom wyrazić swój głos w temacie uzależnień w ciekawy, niestandardowy sposób. W przerwie między wykładami uczestnicy częstowali się tradycyjnym kołaczem i bułeczkami jarskimi. Dziękujemy za wsparcie i materiały Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddziałowi w Katowicach, Fundacji Fascynujący Świat Dziecka w Goleszowie i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku - Białej. Sesję zdjęciową wykonała Sylwia Pieczonka.

 
Załączniki:
- Regulamin kampanii: Pobierz plik ( DOC, 0,08MB)
- Załącznik nr.1-zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr.2-zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr.3-zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu

„Wakacyjny Tydzień Zdrowia" w 2020 r. został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

Za utrudnienia przepraszamy!

Info o akcji:

Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)
Cieszyńskie Travel