Promocja zdrowia

wróć

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Barbara Maria Kłosowska - Kierownik

E-mail: b.klosowska@powiat.cieszyn.pl

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

E-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

Sandra Paulina Madzia - Młodszy Referent

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w roku 2019 -XV edycja

Uprzejmie informujemy, że nadal zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy danych o działaniach prozdrowotnych, realizowanych przez: gminy, jednostki, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty kościelne i inne instytucje i firmy na terenie Powiatu Cieszyńskiego w bieżącym roku pn.: „FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W ROKU 2019”

Informacje w postaci tabeli (wg wzoru ) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Załączniki:
- Tabela FIP w wersji edytowalnej: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Baza danych FIP 2019: Pobierz plik ( DOC, 2,30MB)
- Informacja z forum 19.03.2019: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)

Zdrowie psychiczne

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym

Trwa VIII EDYCJA REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY  O ZDROWIU PSYCHICZNYM. Jej głównym celem jest profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, zaś tematem wiodącym „Kształtowanie postaw korzystnych dla zdrowia psychicznego”. Cieszymy się, że 12 szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu zgłosiło swój udział. Życzymy powodzenia!

Olimpiada jest realizowana przy współpracy Powiatów: Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego oraz Miasta Bielska - Białej i wsparciu patronackim i naukowym Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Regulamin:
- Regulamin VIII edycja: Pobierz plik ( PDF, 3,17MB)
Inne załączniki:
- Zał.1 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.2 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.3 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.4 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.5 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020, zgodnie z uchwałą ZPC nr 759 /ZP/V/17 z 23.11.2017 r. jest realizowany według harmonogramu.

W ZZOZ w Szpitalu Śląskim w Cieszynie działa Centrum Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie, dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się 27.11.2018r.

Załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

Programy polityki zdrowotnej

Olimpiada z pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Cieszyńskiego wraz z koordynatorami do udziału w jesiennej olimpiadzie.

Gwarantowane atrakcyjne nagrody.

Regulamin i załączniki:
- Regulamin olimpiady: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 1: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 2: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 3: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr. 4: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" - 2019 - wiosenne szkolenia

Regulamin, załączniki:
- Regulamin szkoleń: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Zał. 1 zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 2 zgłoszenie uczniów: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 3 zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą 103/ZP/VI/19 z dnia 21.03.2019 zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 14 marca 2019r., powołanej w celu wyboru oferty na realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 i powierzył realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 firmie MEDRES s.c. z siedzibą: 41-911 Zabrze ul. Legnicka 21.

- Program 2019-2021: Pobierz plik ( PDF, 0,75MB)
- Uchwała nr 103: Pobierz plik ( PDF, 0,38MB)

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu - jesień 2019

Serdecznie zapraszamy na jesienną edycję "Akademii Ruchu".

Rejestracja elektroniczna odbędzie się na stronie www.akademiaruchu.powiat.cieszyn.pl dnia 17.09.2019 r. od godz. 9.00.

Regulaminy:
- Plan jesień 2019: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Regulamin zumba poniedziałek i środa: Pobierz plik ( PDF, 0,14MB)
- Regulamin pilates wtorek: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)
- Regulamin aerobic: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)
- Regulamin pilates piątek: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)

Szkolenia - konferencje - warsztaty

Spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych

5 września odbyło się w starostwie spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych, które prowadziła Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia. Celem działań Biura Promocji Zdrowia jest przede wszystkim edukacja na temat czynników ryzyka i metod skutecznej profilaktyki  oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i postaw w środowiskach szkolnych i społecznych naszego powiatu. W gronie 26 uczestników, prócz licznych pedagogów szkół publicznych i niepublicznych, byli także goście z NFZ Oddziału w Cieszynie, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ZZOZ Szpitala Śląskiego, Wydziału Edukacji i Wicestarosta Powiatu Janina Żagan. Jak co roku - wiosną i jesienią, w starostwie spotykają się przedstawiciele szkół, integrując się przy kawie i ciastu, podczas ustalania istotnych zasad współpracy w zakresie działań prozdrowotnych. Tak było i tym razem, po emisji spotu „ Mama, tata i ja” z programu „Chroń dziecko w sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, inicjator spotkania Barbara Kłosowska serdecznie wszystkich powitała i oddała  głos gościom. Marta Konderla – Pracownik NFZ Oddziału w Cieszynie poinformowała o możliwości, wypisywania w szkole kart EKUZ uczniom, wyjeżdżającym w dużych grupach za granicę. Kolejno  Irena Piekar z Sanepidu omówiła programy profilaktyczne, proponowane w obecnym roku szkołom, zaś Tomasz Pniok rozdał komplety materiałów dydaktyczno- informacyjnych. Tomasz Pszczółka z Powiatowej Komendy Policji przedstawił ofertę darmowych szkoleń tematycznych policji w zakresie zagadnień szeroko rozumianej profilaktyki społecznej , do wyboru jest aż 11 różnych tematów. Zasadniczą częścią spotkania była prezentacja działań Biura Promocji Zdrowia, dlatego Barbara Kłosowska, szczegółowo omówiła plan zadań Biura na II półrocze wg prezentacji multimedialnej, podkreślając ich priorytety, cele, główne założenia i szczegóły harmonogramu. Zastały rozdane szkołom  komplety materiałów zawierające plakaty, regulaminy, załączniki i istotne informacje. Zostały omówione szczegółowo takie zagadnienia i tematy, jak :

-Rok FAS/FASD w Pow. Cieszyńskim od 9.09.2019-9.09.2020, które organizuje Fundacja Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa przy współpracy starostwa (konferencja, prelekcje w szkołach, ankiety itp.) 

-„Program profilaktyki czerniaka”, który organizuje Akademia Czerniaka przy wsparciu Inst. Onkologii ;

-Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Pow. Cieszyńskim, do którego bazy nadal istnieje otwarty dostęp,

-Olimpiada wiedzy w ramach programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”,

-VIII edycja „Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”; Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień”, Akademia Ruchu  - edycja jesienna, akcja czytelnicza „Bajki, które leczą”-jesienny udział zgłosiła ZST w Cieszynie.

Na zakończenie Wicestarosta Janina Żagań podziękowała obecnym za duże osobiste zaangażowanie na rzecz zdrowia uczniów i życzyła wielu sukcesów w pracy pedagogicznej w nowym roku szkolnym, zaś Barbara Kłosowska poprosiła obecnych o upowszechnienie działań Biura PZ i zachęciła do aktywnego w nich udziału, podkreśliła także wagę badań profilaktycznych i samooceny własnego zdrowia. Sesję foto wykonała Sylwia Pieczonka.


Konferencja "Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka"

 
Informacja o konferencji:

AKCJA „Żyj zdrowo - warsztaty dla osób dojrzałych"

22 marca br. w godzinach od 10.00 do 13.00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 odbyła się nieodpłatna akcja dla seniorów.            

Myślą przewodnią warsztatów było propagowanie stylu życia, sprzyjającego długowieczności i zdrowemu starzeniu się, akcja stanowiła uzupełnienie konferencji pn.: „Jak mądrze dbać o zdrowie w dojrzałym wieku” Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Cieszynie.

W ramach akcji przeprowadzono łącznie 490 bezpłatnych porad i konsultacji oraz badań profilaktycznych, w tym: badania przesiewowe w kierunku zaćmy z poradami okulistycznymi, pomiary BMI, tkanki tłuszczowej, tlenku węgla, RR tętniczego, spirometrię, pulsoksymetrię, porady geriatryczne , w zakresie prewencji chorób zakaźnych, cukrzycy, rehabilitacyjne, dietetyczne, psychologiczne, z zakresu ziołolecznictwa, podologiczne i pielęgnacji stóp, dotyczące bezpieczeństwa i prewencji narkotykowej, praw konsumenckich oraz informacje w zakresie działań NFZ,  rozdano także 20 bonów po 30 zł na badania laboratoryjne, 31 kart seniora oraz suplementy diety bonifraterskie, a także wiele ciekawych materiałów informacyjno-edukacyjnych: ulotki, poradniki, foldery, przepisy. W akcji udział wzięli specjaliści z ZZOZ Szpitala Śląskiego: okulista  dr n. med. Agata Plech, geriatra lek. Ewa Sitkiewicz, pielęgniarka oddziałowa Oddziału obserwacyjno- zakaźnego Beata Bartoszewska, fizjoterapeutki mgr Romana Dobrowlańska – Wrońska i mgr Joanna Mendroch, dietetyczki Beata Czernik i Bożena Hoinkes, psycholog z Centrum Zdrowia Psychicznego mgr Adam Wójcik, specjaliści z BESKIDMED, podolog dr Katarzyna Adamczyk z firmy Pedimedica, z Pow. Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej - sekcji oświaty zdrowotnej  - Irena Piekar i Tomasz Pniok, z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej -mgr Włodzimierz Pilch,  z Zakonu Bonifratrów – Brat Jan z Dukli OH – Grzegorz Ścieranka , z Laboratorium Diaklin – Dyrektor Handlowy Barbara Waliczek, z Powiatowej Komendy Policji – Aspirant Sztabowy Tomasz Pszczółka, z Urzędu Miejskiego w Cieszynie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej- Grzegorz Soboszek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów- Klaudia Bohucka, z NFZ w Cieszynie - Marta Konderla i Iwona Stępień, instruktor dietetyki Katarzyna Trombik i koordynatorzy: z ramienia ZZOZ-Barbara Karnas Greń, która wykonała sesję zdjęciowa, z ramienia Starostwa Powiatowego w Cieszynie Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia i Mł. Referent Sandra Madzia.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim specjalistom.


Konkursy z nagrodami

Finał konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" - bajki, gry

WYNIKI KOŃCOWE :

BAJKA/BAŚŃ-GRUPA MŁODSZA

I Miejsce - Bartłomiej Sochacki za pracę nr 9 „O Jozefie, co sprawowoł bótki a ludzki zdrowi” Uczeń kl. 4b Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu, opiekun Małgorzata Banot

II Miejsce –Nadia Nalepa za pracę nr 14 „Pomoc wróżki” uczennica kl. 1c Szkoły Podstawowej T. Kościuszki w Górkach Wielkich, opiekun Katarzyna Holisz

III Miejsce –Tomasz Holeksa za pracę nr 28 „Rodzinka” uczeń kl. 5a Szkoły Podstawowej K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, opiekun Katarzyna Dynek

Opiekun wyróżniony – Małgorzata Banot

BAJKA/BAŚŃ-GRUPA STARSZA

I Miejsce –Ewelina Cichy za pracę nr 5 „ O Wiślanku, który szukał zdrowia” kl. 8 OPDiR Dom Dziecka w Międzyświeciu, opiekun Klaudia Hanzel

II Miejsce –Julia Hanzel za pracę nr 17 „O cieszyńskich śniadaniach, dziwnych kijach i … mądrości ludzi” uczennica kl. 3 gim. Szkoły Podstawowej w Kaczycach, opiekun Mirela Sikora

III Miejsce –Dominika Pilch za pracę nr 6 „Szanuj swe zdrowie” uczennica kl.1 II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie, opiekun Anna Waschut

GRA EDUKACYJNA

I Miejsce – za grę nr 13 „Rotunda zdrowia” Paulina Panak, Wiktoria Bury, uczennice kl.8 Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, opiekun Katarzyna Dynek

II Miejsce – za grę nr 12 „Studnia zdrowia” Julia Romanowska uczennica kl.7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, opiekun Marzena Mazur

III Miejsce – za grę nr 1 „Wędrówka skoczka konika szachowego po Śląskiej Ziemi” Julia Stekla, Nikodem Kolczarek uczniowie kl.2 Zespołu Szkół w Pruchnej Szkoła Podstawowa, opiekun Sonia Krzempek

Opiekun wyróżniony – Katarzyna Dynek

Regulamin i plakat:
- Plakat Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( JPEG, 0,58MB)
- Regulamin Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( DOC, 0,07MB)
Inne załączniki:
- Załącznik nr 1 -zgłoszenie: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)

Finał konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" - scenki teatralne

WYNIKI KOŃCOWE

GRUPA MŁODSZA

I Miejsce: scenka „Będąc młodą lekarką” Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odyseja” w Strumieniu, grupa w składzie: Jakub Król, Zuzanna Król, Lena Mroczkowska, Hanna Kustosik pod opieką dyr. Aliny Czekaj, która otrzymała wyróżnienie dla opiekuna;

II Miejsce: scenka "Mączka gotuje" Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu, grupa w składzie: Dżesika Wilczek, Hanna Gabzdyl, Zuzanna Mucha, Julia Kozieł pod opieką Małgorzaty Banot i Anety Milanowskiej-Trojszczak

III Miejsce: scenka „Zawody sportowe u księcia” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu, grupa w składzie: Klaudia Bąk, Julita Janota, Natalia Mancewicz, Aniela Stocka, opiekun Danuta Kajstura.

GRUPA STARSZA

I Miejsce: scenka „Za moich czasów” Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, grupa w składzie: Aleksandra Gąsior, Julia Fuczyło, Julia Gregorska, Paulina Kowalczyk

Wyróżnienie zdobyły Panie: Joanna Karp i Małgorzata Ściślewska.

II Miejsce: scenka „Dziecka mają recht” Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych, grupa w składzie: Karol Kłopeć, Oskar Augustyn, Nikola Świerczek, Zuzanna Kasza pod opieką Doroty Kłopeć;

III Miejsce: scenka „W Cieszynie do pomyślenia” Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, grupa w składzie: Madeleine Bisch, Anna Iskrzycka, Magdalena Juroszek, Anna Hernik pod opieką Beaty Kalińskiej.

Na finał zostali zaproszeni laureaci wszystkich kategorii, czyli za bajkę, grę i scenki wraz z ich opiekunami. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył Starosta Powiatu Mieczysław Szczurek oraz Wicestarosta Powiatu Janina Żagan. Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia, koordynowała program od strony merytorycznej, zaś organizacyjnej wraz z Sandrą Madzią.

Serdecznie dziękujemy Jurorom za przeczytanie i ocenę bajek, gier i scenek teatralnych.

Dziękujemy Mediom za udział, za wsparcie: Marcie Szymik i Stanisławowi Konopce z Portalu OX, oraz Katarzynie Raszce Sodzawiczny -rzecznikowi prasowemu starostwa za sesję zdjęciową.

Serdecznie dziękujemy Bibliotece Miejskiej i Dyrektorowi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ za przekazanie laureatom gier „Wszędobyl” oraz Dyrekcji i pracownikom COK w Cieszynie za udostępnienie auli, sympatyczną atmosferę i miłe wsparcie.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a Jurorom i uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


Akcje i kampanie profilaktyczne

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowej Kampanii Profilaktycznej "Żyj bez uzależnień" :

- nauczycieli na szkolenie tematyczne - 27.09.br. w sali sesyjnej starostwa, udział bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy pod nr 33 47 772 16 lub kom. 534 967 028,

- uczniów do konkursu na scenki rodzajowe -Finałowy przegląd z nagrodami 19.11.br. w COK Domu Narodowym.

Załączniki:
- Regulamin kampanii: Pobierz plik ( DOC, 0,08MB)
- Załącznik nr.1-zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr.2-zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr.3-zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu

W dniach od 1 do 5 lipca na ustrońskim rynku odbyła się jedenasta edycja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia. Głównym celem tej akcji profilaktycznej było zwiększenie skuteczności oddziaływań prozdrowotnych wśród mieszkańców Ustronia i Powiatu Cieszyńskiego. Chętnych nie brakowało, pogoda dopisała, a oferta, z której można było bezpłatnie skorzystać, była atrakcyjna. O skali akcji niech świadczą następujące liczby: z wszystkich porad i konsultacji skorzystały 2363 osoby, rozdano 293 skierowania na badania krwi, zawierające: morfologię, glukozę, cholesterol, trójglicerydy i alat. W bogatej ofercie nie zabrakło porad specjalistycznych: kardiologicznych ( 70 ) plus 32 EKG wraz z odczytem, porad ortopedycznych (34 ), fizjoterapeutycznych (420 ), w zakresie chorób metabolicznych (20 ), chorób reumatycznych (573), w zakresie alergii i astmy oskrzelowej u dzieci (60), osteoporozy (30), psychologicznych (13), 53 osoby zbadały znamiona skóry w ramach prewencji ”czerniaka”,  48 osobom wykonano komputerowe badania wzroku, 65 osobom wykonano badania słuchu, było 50 zapisów pań na mammografię i cytologię. Sporo, bo ponad 1000 osób skorzystało łącznie z pomiaru ciśnienia, BMI i tkanki tłuszczowej, 280 osób z pomiaru glukozy, 50 osób z pogłębionej analizy składu ciała, 292 osób z pomiarów spirometrii przesiewowej, ok. 70 osób z pomiaru tlenku węgla. Udzielono ponad 450 porad pielęgniarskich, w tym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i higieny rąk (100 osób), badania stóp podoskopem wykonano u 192 osób. Odbyły się liczne porady dietetyczne (ponad 135) poparte degustacjami smoothie, surówek warzywno-owocowych i ciasta bezglutenowego (300 porcji) oraz rozdano kilka kilogramów jabłek. O wodę mineralną dla każdego spragnionego, zadbała Ustronianka sp. z o. o. (rozdano 435 litrów). Upowszechniono 1000 ulotek i broszur. 10 osób wyrobiło sobie Uzdrowiskową Kartę Korzyści. W ramach stanowiska NFZ wypisano 83 karty EKUZ oraz udzielono 22 porady w zakresie leczenia sanatoryjnego, e-recepty i internetowego konta pacjenta. Udzielono również 52 porady z zakresu prewencji rentowej, zasad przyznawania emerytur, rent, 5 porad prawnych w zakresie praw konsumenckich, 87 porad ziołoleczniczych, 40 porad brafittingowych w zakresie doboru biustonoszy, 15 w zakresie pomocy sensorycznych oraz 25 związanych z prewencją narkomanii, a także 17 porad w zakresie zapobiegania FASD. O dużym zadowoleniu z akcji świadczą bardzo pozytywne zwroty od wielu uczestników, tak nowych, jak i stałych bywalców akcji, których średnia wieku w większości, przekraczała 45 lat. Organizatorami akcji, jak co roku było Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Urząd Miejski w Ustroniu. Współpracę w ramach akcji podjęli: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu, Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan, Laboratorium Analityczne Med-Lab-Suchanek w Ustroniu, Ustronianka Sp. z o.o. , Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie, Chrześcijańska Służba Charytatywna-Filia w Skoczowie, NZOZ „Przychodnia Akademicka” w Cieszynie, ACS Słuchmed Sp. z o. o z Lublina, Polska Profilaktyka sp. z o. o z Krakowa, Salon Optyczny Doktor Marchewka z Cieszyna, , sklep RelaxMed, ZUS Oddział Cieszyn, NFZ Oddział Cieszyn, Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie, Fundacja „Fascynujący Świat Dziecka” z Goleszowa, Zakon Bonifratrów z Cieszyna, Studio Stanika z Ustronia, Sonia Jagiełło oraz Katarzyna Trombik. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym za profesjonalną współpracę na rzecz promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.


Wiosenna edycja akcji czytelniczej "Bajki, które leczą"

Miłą niespodzianką z okazji Dnia Dziecka, zakończyła się wiosenna edycja akcji czytelniczej „Bajki które leczą”. Mali i starsi pacjenci oraz personel Oddziału Pediatrycznego ZZOZ - Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zostali obdarowywani słodyczami i upominkami, wręczonymi przez uczniów i organizatorów z Starostwa Powiatowego i Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Miłym akcentem było wspólne zdjęcie z ordynatorem oddziału dr Tomaszem Dyrdą. Głównym celem akcji było czytanie maluchom bajek, zaś dzieciom starszym wybranych pozycji książkowych, co pozwoliło na poprawę samopoczucia maluchów, przenosząc ich na chwilę w kolorowy świat baśni, a równocześnie uczyło czytających, odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Ochotnikami tegorocznej edycji była grupa 5 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie, pod opieką pedagoga Pani Rozalii Białousz. Uczestnikami były także Pani Jadwiga Przywara i koordynatorki programu: Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, Beata Parchańska Koordynator ds. Bibliotek Publicznych w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie oraz Barbara Karnas-Greń z ramienia Szpitala Śląskiego.


Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)