Promocja zdrowia

wróć

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29, pokój 216

tel. 33 47 77 216 kom. 534 967 028  fax.  33 477 73 32

E-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Barbara Maria Kłosowska - Kierownik

E-mail: b.klosowska@powiat.cieszyn.pl

Beata Alicja Szymańska - Podinspektor

E-mail: b.szymanska@powiat.cieszyn.pl

Sandra Paulina Madzia - Młodszy Referent

 

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w roku 2019 -XV edycja

Uprzejmie informujemy, że nadal zbieramy informacje w celu zaktualizowania bazy danych o działaniach prozdrowotnych, realizowanych przez: gminy, jednostki, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty kościelne i inne instytucje i firmy na terenie Powiatu Cieszyńskiego w bieżącym roku pn.: „FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W ROKU 2019”

Informacje w postaci tabeli (wg wzoru ) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Załączniki:
- Tabela FIP w wersji edytowalnej: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Baza danych FIP 2019: Pobierz plik ( DOC, 2,30MB)
- Informacja z forum 19.03.2019: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)

Zdrowie psychiczne

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym

Etap Powiatowy odbył się 25 października br. w godz. 11.00 do 13.30 w sali sesyjnej starostwa Głównym celem olimpiady była profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, zaś tematem wiodącym: „Kształtowanie postaw korzystnych dla zdrowia psychicznego”. Była to ósma edycja olimpiady, realizowana przy współpracy Powiatów: Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego i Miasta Bielska - Białej przy wsparciu patronackim i naukowym Akademii Techniczno – Humanistycznej. Pytania testowe wraz z odpowiedziami na każdym etapie olimpiady oraz do dogrywek przygotowała Agnieszka Foltyn-Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego wykładowca ATH. Do olimpiady w Powiecie Cieszyńskim przystąpiło 152 uczniów z 12 szkół ponadpodstawowych, pod opieką koordynatorów szkolnych. Do etapu powiatowego przystąpiło 35 osób. Uczniowie pisali podstawowy test selekcyjny, składający się z 25 pytań. Jury, pracowało w składzie: Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Joanna Śliwka – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie ZPPP w Cieszynie, Klaudia Siostrzonek -psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego ZZOZ w Cieszynie i Anna Wenc - Psycholog w Dziennym Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia „Więź” w Cieszynie. Po ocenie testów i podliczeniu punktów odbyła się dogrywka o trzecie miejsce.  W trakcie imprezy, uczestnicy integrowali się przy poczęstunku, zapewnionym przez organizatora imprezy. W finale Barbara Kłosowska – koordynator olimpiady z ramienia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody, zaś Radna Anna Suchanek – Przewodnicząca Jury wręczyła zwycięzcom I, II i III miejsca puchary okolicznościowe oraz dyplomy Opiekunom szkolnym. Członkowie Jury otrzymali kwiaty i dyplomy z podziękowaniem za wsparcie . Program zakończyła sesja fotograficzna, wykonana przez Sylwie Pieczonkę.

Wyniki Etapu Powiatowego VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym:

Miejsce I zajęła Patrycja Grochowska uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

w Cieszynie, koordynatorem szkolnym była pedagog Izabela Żwak,                  

miejsce II zajął Krzysztof Leszczyński uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle pod opieką koordynatora Pauliny Damek,

miejsce III zajęła Elżbieta Bednarczyk z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką pedagoga Agnieszki Słamy,

miejsce IV jednak już poza podium zajęła Martyna Leśniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.                 

Regulamin:
- Regulamin VIII edycja: Pobierz plik ( PDF, 3,17MB)
Inne załączniki:
- Zał.1 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.2 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.3 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.4 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał.5 - do regulaminu: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020, zgodnie z uchwałą ZPC nr 759 /ZP/V/17 z 23.11.2017 r. jest realizowany według harmonogramu.

W ZZOZ w Szpitalu Śląskim w Cieszynie działa Centrum Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie w ZZOZ w Cieszynie, dotyczące pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się 27.11.2018r.

Załączniki:
- Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020: Pobierz plik ( DOCX, 0,23MB)

Programy polityki zdrowotnej

Laureaci olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu” 2019

Tegoroczna, ósma edycja olimpiady, miała swój finał 8 października w sali sesyjnej naszego starostwa. Odbywała się w ramach ewaluacji cyklicznego programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu”. Celem programu było wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, tak potrzebne w codziennym życiu. Ważnym założeniem olimpiady było kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych, jak również promocja pozytywnych liderów młodzieżowych. Frekwencja udziału szkół ponadpodstawowych naszego powiatu była, jak zwykle bardzo duża, do konkursu zgłosiło się aż 16 drużyn szkolnych, łącznie 32 uczniów szkół z 14 opiekunami szkolnymi i 4 uczniami rezerwowymi. Nad przebiegiem zadań konkursowych, tak praktycznych, jak i teoretycznych czuwało profesjonalne Jury w składzie: przedstawiciele Firmy Medres S.C. z Zabrza, w tym  Klaudiusz Paluch, pełniący funkcję Przewodniczący Jury oraz Stanisław Grosicki i Robert Gierula, a także grupa Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego: Grzegorz Gabzdyl - Kierownik ds. Medycznych, Monika Recman - Ratownik Medyczny i Damian Hawełka - Starszy Pielęgniarz. Uroczystego otwarcia olimpiady dokonała Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan. Program koordynowała Barbara Kłosowska - Kierownik Biura Promocji Zdrowia, która powitała uczestników, przedstawiła członków Jury i omówiła procedurę przebiegu olimpiady. Pierwszym etapem programu było pisanie testu, składającego się z 20 pytań. Potem uczniowie w drużynach wg wylosowanej kolejności wykonywali zadania praktyczne. Duże ożywienie i ciekawy klimat wprowadzili członkowie jury, symulując zdarzenia w wylosowanych przez uczniów zadaniach, w sposób bardzo urealniony i „prosto z życia wzięty”. W efekcie, trzy drużyny stanęły do końcowej rywalizacji, w postaci zadań z resuscytacji na fantomach, co pozwoliło ostatecznie rozstrzygnąć kolejność miejsc w finale. Zwycięzcy uczniowie odpowiedzialnie i umiejętnie zdobywali laury, a poziom wiedzy i ich umiejętności był wyrównany. Opiekunowie szkolni obserwowali rozgrywki drużyn, udzielając wsparcia swoim podopiecznym, emocji na sali nie brakowało. Wszystkie zadania zostały przez jury sprawiedliwie ocenione, a punkty zliczone. Suma zdobytych punktów, pozwoliła ostatecznie wyłonić zwycięskie drużyny. Najbardziej wyczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników i wręczenie laureatom atrakcyjnych nagród przez Wicestarostę Powiatu Janinę Żagan. Uczestnicy otrzymali także wafelki, ufundowane przez firmę Mod-Pol oraz gadżety promocyjne: długopisy i breloczki, które rozdała Sandra Madzia, pracownik Biura Promocji Zdrowia. Gratulacje, dyplomy i słodkie upominki otrzymali członkowie Jury, zaś podziękowania w postaci dyplomów otrzymali wszyscy opiekunowie szkolni. W trakcie imprezy uczestnicy raczyli się napojami, kołaczem regionalnym z serem oraz pysznymi kanapkami. Sesję zdjęciową wykonał Wojciech Hławiczka z Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych.

WYNIKI OLIMPIADY 2019:

MIEJSCE I zdobył Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

DRUŻYNA : PAWEŁ LEGIERSKI I JAN CHRAPEK 

Opiekun Tadeusz Chodykin

MIEJSCE II zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle

DRUŻYNA : JULIA HARATYK I ŁUKASZ CIEŚLAR

Opiekun Janina Podżorska

MIEJSCE III zdobyło Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

DRUŻYNA: PAWEŁ DUŁAWA I KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI

Opiekun Krzysztof Andraka

Laureatom i pozostałym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Serdecznie dziękujemy Jury i koordynatorom szkolnym za duże zaangażowanie!

Regulamin i załączniki:
- Regulamin olimpiady: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 1: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 2: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr. 3: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Załącznik nr. 4: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Program polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" - 2019 - wiosenne szkolenia

Regulamin, załączniki:
- Regulamin szkoleń: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Zał. 1 zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 2 zgłoszenie uczniów: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)
- Zał. 3 zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,03MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej "4 minuty, które decydują o życiu" w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą 103/ZP/VI/19 z dnia 21.03.2019 zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 14 marca 2019r., powołanej w celu wyboru oferty na realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 i powierzył realizację programu polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu” w latach 2019-2021 firmie MEDRES s.c. z siedzibą: 41-911 Zabrze ul. Legnicka 21.

- Program 2019-2021: Pobierz plik ( PDF, 0,75MB)
- Uchwała nr 103: Pobierz plik ( PDF, 0,38MB)

Akademia Ruchu

Akademia Ruchu - jesień 2019

 

Trwa XIII jesienna edycja zajęć ruchowych w ramach programu „Akademia Ruchu”. W ramach nieodpłatnych zajęć ruchowych dla mieszkańców naszego powiatu, odbywają się 5 x w tygodniu, zajęcia typu: aerobic, pilates i zumba, wg ustalonego harmonogramu, prowadzone w ciekawy, profesjonalny sposób, pod okiem uprawnionych, wykwalifikowanych instruktorów. Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka, a odpowiednio dobrana do wieku, sprzyja zachowaniu zdrowia. Zajęcia te, nie tylko poprawiają zdrowie i samopoczucie uczestników, ale są zarazem, efektywnym i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Nadzór z ramienia organizatora, pełni Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Serdecznie dziękujemy za wieloletnie wsparcie i udostępnianie sal gimnastycznych: Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie im. M.Z.C. oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. płk. G. Langnera w Cieszynie

 

 

Regulaminy:
- Plan jesień 2019: Pobierz plik ( DOCX, 0,02MB)
- Regulamin zumba poniedziałek i środa: Pobierz plik ( PDF, 0,14MB)
- Regulamin pilates wtorek: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)
- Regulamin aerobic: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)
- Regulamin pilates piątek: Pobierz plik ( PDF, 0,13MB)

Szkolenia - konferencje - warsztaty

Spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych

5 września odbyło się w starostwie spotkanie z pedagogami szkół ponadpodstawowych.

Info o spotkaniu 5.09.br:
- Info o spotkaniu: Pobierz plik ( ODT, 0,01MB)

Konferencja "Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania emocjonalnego rozwoju dziecka"

 „Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka”- pod takim tytułem odbyła się 13  czerwca w sali sesyjnej starostwa konferencja, której celem głównym było wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o literaturę terapeutyczną. Była to kolejna edycja współorganizowana przez Starostwo Powiatowe z Biblioteką Miejską w Cieszynie, przy modelowej współpracy obu instytucji.
Informacja o konferencji:

AKCJA „Żyj zdrowo - warsztaty dla osób dojrzałych"

22 marca br. w godzinach od 10.00 do 13.00 na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 odbyła się nieodpłatna akcja dla seniorów.

Informacja o akcji:
- Info o akcji: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Konkursy z nagrodami

Finał konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" - bajki, gry

 
Regulamin, plakat i wyniki:
- Plakat Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( JPEG, 0,58MB)
- Regulamin Zdrowie po cieszyńsku 2019: Pobierz plik ( DOC, 0,07MB)
Inne załączniki:
- Załącznik nr 1 -zgłoszenie: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr 2 - zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)

Finał konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" - scenki teatralne

Finał tegorocznej edycji konkursu „Zdrowie po cieszyńsku” w kategorii teatralnej na scenki rodzajowe, organizowany przez Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbył się 10.05.2019 r. w dużej auli COK Domu Narodowego w Cieszynie, dzięki wsparciu Dyrekcji COK.

Wyniki scenki:
- Wyniki scenki: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Akcje i kampanie profilaktyczne

Dobre praktyki w profilaktyce uzależnień - Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” 2019

Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” została zainaugurowana we wrześniu. Jej głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, tytoniu i uzależnieniom behawioralnym w środowiskach szkolnych. Ważnym założeniem kampanii jest  poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień oraz modelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych z czytelnym morałem prozdrowotnym. Cały program kampanii składa się z kilku etapów: szkolenia tematycznego, przygotowania w szkole scenki rodzajowej oraz finału z nagrodami. Kampanię wspierają Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie i COK Dom Narodowy. Szkolenie z udziałem 76 osób, odbyło się 27 września br w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zainaugurował go spot filmowym „Mama Tata” Chroń dziecko w sieci -Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, która na stronie internetowej ma ciekawe materiały dydaktyczne. Oficjalnego otwarcia dokonała Wicestarosta Powiatu Janina Żagan. Wśród uczestników obecna była Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Suchanek oraz liczne grono nauczycieli i przedstawicieli sanepidu, policji, pomocy społecznej i sądownictwa. Zasadniczą częścią spotkania były trzy wystąpienia, poświęcone tym razem praktycznym formom pomocy w zakresie uzależnień. O tym, co nowego i sprawdzonego w profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży opowiedziała Maria Siwek - Specjalista psychoterapii uzależnień, członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Oddziału w Katowicach. Jaka jest prawda o FAS oraz o obchodach Roku FAS/FASD w Powiecie Cieszyńskim, który odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu, opowiedział Prezes Fundacji Fascynujący Świat Dziecka Janusz Morawiec, zarazem główny realizator tych działań. Rodzaje pomocy w kryzysie życiowym na przykładzie działań Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż omówiła Ewa Duda, terapeuta uzależnień, pracownik fundacji. Koordynator kampanii Barbara Kłosowska, Kierownik Biura Promocji Zdrowia zaprosiła obecnych nauczycieli i pedagogów do udziału w kolejnym etapie kampanii, czyli konkursie teatralnym na scenki rodzajowe, który pozwoli uczniom wyrazić swój głos w temacie uzależnień w ciekawy, niestandardowy sposób. W przerwie między wykładami uczestnicy częstowali się tradycyjnym kołaczem i bułeczkami jarskimi. Dziękujemy za wsparcie i materiały Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddziałowi w Katowicach, Fundacji Fascynujący Świat Dziecka w Goleszowie i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku - Białej. Sesję zdjęciową wykonała Sylwia Pieczonka.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie teatralnym, czyli kolejnym etapie Powiatowej Kampanii Profilaktycznej "Żyj bez uzależnień".

Finałowy przegląd scenek rodzajowych z nagrodami odbędzie się 19.11.br. o godz, 10 w COK Domu Narodowym.

Załączniki:
- Regulamin kampanii: Pobierz plik ( DOC, 0,08MB)
- Załącznik nr.1-zgłoszenie szkoły: Pobierz plik ( DOC, 0,05MB)
- Załącznik nr.2-zgoda rodzica: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)
- Załącznik nr.3-zgoda ucznia pełnoletniego: Pobierz plik ( DOC, 0,04MB)

Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu

W dniach od 1 do 5 lipca na ustrońskim rynku odbyła się jedenasta edycja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia. Głównym celem tej akcji profilaktycznej było zwiększenie skuteczności oddziaływań prozdrowotnych wśród mieszkańców Ustronia i Powiatu Cieszyńskiego. Chętnych nie brakowało, pogoda dopisała, a oferta, z której można było bezpłatnie skorzystać, była atrakcyjna.

Info o akcji:

Wiosenna edycja akcji czytelniczej "Bajki, które leczą"

Informacja:
- Info-wiosenna edycja czytania bajek: Pobierz plik ( ODT, 0,01MB)

Dane epidemiologiczne

Zdrowie mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w liczbach

W załączniku udostępniamy Państwu opracowane wybrane dane o zdrowiu mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w roku 2016. Informacje pochodzą ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: www.katowice.uw.gov.pl .

Inne załączniki:
- Powiat Cieszyński 2016: Pobierz plik ( DOCX, 1,54MB)
- Powiat Cieszyński 2015: Pobierz plik ( PDF, 1,16MB)

Wyniki HBSC 2014

W załączniku przedstawiamy publikacje - Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Są to wyniki badań HBSC 2014 z Instytutu Matki i Dziecka z Warszawy.

Inne załączniki:
- Wyniki HBSC 2014: Pobierz plik ( PDF, 1,64MB)

Młodzież a uzależnienia

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań, dotyczącymi używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania pokazują skalę zjawiska wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w 2005 roku, a także zawierają porównanie wyników uzyskanych w 2005 roku do wyników badań w tym samym zakresie, przeprowadzonych w roku 1999.

Inne załączniki:
- Dane epidemiologiczne: Pobierz plik ( PDF, 1,43MB)
- Raport z badań ankietowych: Pobierz plik ( DOC, 1,17MB)

Biblioteczka

Zdrowie po cieszyńsku - zbiór bajek i baśni

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się drukiem kolejna, trzecia już publikacja ze zbiorem wybranych baśń i bajek- laureatów konkursu "Zdrowie po Cieszyńsku"edycja 2016/2017r.

Inne załączniki:
- bajki/baśnie 2017r.: Pobierz plik ( PDF, 0,62MB)

Zdrowie po cieszyńsku 2015 - zbiór bajek i baśni

Z wielką radością udostępniamy Państwu kolejny zbiór bajek i baśni z konkursu "Zdrowie po cieszyńsku" z roku 2015 organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Życzymy przyjemnej lektury!

Inne załączniki:
- Zbiór bajek i baśni - Zdrowie po cieszyńsku 2015: Pobierz plik ( ODT, 0,17MB)
Cieszyńskie Travel