Sport

wróć

Sport

 Ze względu na swoje położenie u podnóża Beskidu Śląskiego powiat cieszyński jest jedną z polskich stolic sportów zimowych. Wśród miejscowości powiatu prym wiedzie pod tym względem Wisła, rozsławiona w kraju i za granicą dzięki sukcesom Adama Małysza. Młodzi skoczkowie zrzeszeni w klubie KS Wisła Ustronianka trenują na skoczniach w Centrum i Łabajowie, a ich bardziej doświadczeni koledzy szlifują umiejętności w Wiśle-Malince, na najnowocześniejszej skoczni narciarskiej K120 w Polsce. Na przełęczy Kubalonka znajduje się jeden z najważniejszych ośrodków narciarstwa biegowego w Polsce, oferujący 18,5 km narciarskich tras biegowych i strzelnicę do biathlonu. W Cieszynie działa Cieszyński Klub Hokejowy, Cieszyńskie Centrum Snowboardu i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sportów Ekstremalnych. Na terenie powiatu działają także liczne kluby piłkarskie, sportów motorowych oraz sztuk walki.

 Więcej na temat sportu w powiecie cieszyńskim:www.sport.olza.pl

Czy wiesz, że...

 • W powiecie cieszyńskim działa blisko 100 klubów sportowych, w których można trenować w 21 sekcjach sportowych.
 • Co roku z budżetu Powiatu Cieszyńskiego finansowanych jest przeszło 60 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • Rok rocznie przyznawane są nagrody finansowe powiatu w dziedzinie sportu dla najlepszych sportowców.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ POWIATU CIESZYŃSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu


§ 1
Nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, tj. osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności na rzecz sportu.
 
§ 2
Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi, którzy reprezentują klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego lub są mieszkańcami powiatu cieszyńskiego.
 
§ 3
Nagroda Powiatu Cieszyńskiego może być indywidualna lub zespołowa i przyznawana jest w formie pieniężnej.
 
§ 4
Wysokość nagrody pieniężnej indywidualnej nie może być niższa niż 1.000 zł i wyższa niż 3.000 zł.
 
§ 5
Wysokość nagrody pieniężnej zespołowej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6000 zł.
 
§ 6
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana zawodnikom za:
1)      udział w:
a)Igrzyskach Olimpijskich/Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) Mistrzostwach Świata,
c) Pucharze Świata,
d) Mistrzostwach Europy,
2) zajęcie I miejsca w Pucharze Polski lub Mistrzostwach Polski.
 
§ 7
Nagroda pieniężna zespołowa może być przyznana zawodnikom gier zespołowych za zdobycie miejsca medalowego w zawodach:
a)      Mistrzostwach Polski,
b)      Mistrzostwach międzywojewódzkich,
c)      Mistrzostwach Śląska.
 
§ 8
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana trenerom, których zawodnicy bądź drużyna spełniają przesłanki wymienione w § 6 lub § 7.
 
§ 9
Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych lub współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 
§ 10
Za wybitne osiągnięcia sportowe, promowanie powiatu cieszyńskiego poprzez sport lub za dotychczasowy całokształt działalności sportowej, zawodnikom, drużynom, trenerom lub działaczom sportowym może być przyznana nagroda specjalna w formie pieniężnej lub rzeczowej.
 
§ 11
Wysokość nagrody specjalnej pieniężnej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6.000 zł.
 
§ 12
Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego mogą być przyznane zawodnikom lub drużynom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w zawodach o charakterze krajowym lub międzynarodowym, zaś trenerom i działaczom sportowym za działalność na rzecz rozwoju lub promocji kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu cieszyńskiego.
 
§ 13
Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są za osiągnięcia niższe rangą w stosunku do wyników, za które przyznano nagrody w danym roku.
 
§ 14
Wyróżnienie Powiatu Cieszyńskiego przyznawane jest w formie: nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, medali, dyplomów.
 
§ 15
Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszać mogą:
1)     kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
2)     polskie związki sportowe,
3)     zarządy organizacji osób niepełnosprawnych,
4)     gminy powiatu cieszyńskiego,
5)  Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu     Cieszyńskiego
6) Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa   Powiatowego w Cieszynie.
 
§ 16
Zgłoszenia dokonuje się na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
§ 17
Wnioski o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29 lub wysłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
§ 18
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień rozpatruje powołana przez Zarząd Powiatu na okres kadencji organów powiatu Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Cieszyńskiego – jako    przewodniczący Komisji,
2)   przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady  Powiatu Cieszyńskiego,
3) pracownik merytoryczny Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,
4)    naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,
5)   dwóch ekspertów z terenu powiatu cieszyńskiego z zakresu         sportu.
 
§ 19
 O terminie posiedzenia członków Komisji powiadamia się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 20
Do zadań Komisji należy:
1)   rozpatrywanie wniosków
2)  przedstawienie Zarządowi Powiatu listy proponowanych laureatów  wraz z uzasadnieniem
3)  przedstawienie propozycji co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.
 
§ 21
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu.
 
§ 22
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym.
 
§ 23
O ilości i rodzaju przyznawanych nagród i wyróżnień decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu w danym roku.
 
 
  

Załączniki:
1/ Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
2/ Wniosek
3/ Klauzula informacyjna

 


Nagrody i wyróżnienia za rok 2020

Laureat Nagrody finansowej specjalnej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2020

 

Andrzej Tomczyk - Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik - trener gimnastyki sportowej mężczyzn od 1982 r. W ciągu całej kariery trenerskiej jego podopieczni zdobyli ponad 700 medali w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Śląska oraz ponad 150 medali w Mistrzostwach Polski i Turniejach Ogólnopolskich we wszystkich kategoriach wiekowych rozsławiając nasz region na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Laureaci Nagrody finansowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2020

                       

 1. Maja Chamot - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - skoki o tyczce - 1 miejsce – Halowe Mistrzostwa Polski U18 w Toruniu, 1 miejsce - Mistrzostwa Polski U18 w Radomiu

           

 1. Jan Błachowicz - Warszawskie Centrum Atletyki - mieszane sztuki walki - Mistrzostwo Świata Federacji UFC w kategorii półciężkiej                  

 

 1. Magdalena Kobielusz - biegi narciarskie - Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk - 4 złote medale (komplet) w sprincie, sprincie drużynowym, biegu łączonym na 10 km, biegu techniką klasyczną na 5 km podczas Mistrzostw Polski Juniorów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej, Kubalonka 2020, 1 miejsce – klasyfikacja końcowa Pucharu Kontynentalnego „FIS Slavic Cup”, 1 miejsce – klasyfikacja końcowa Pucharu Grupy Azoty – kategoria Juniorek            

 

 1. Bartosz Loter – pływanie - Uczniowski Klub Pływacki Unia Oświęcim - Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 latków w Pływaniu: złoty medal na dystansie 50 m stylem klasycznym, srebrny medal na dystansie 100 m stylem klasycznym, 3 złote medale w Pucharze Polski 15 latków, rekordzista małopolski na 50 i 100 metrów stylem klasycznym, reprezentant kadry narodowej juniorów

 

 1. Piotr Żyła - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła skoki narciarskie 7 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (5 x podium),

         1 miejsce w skokach narciarskich w Bad Mitterndorf, brązowy medalista Mistrzostw Świata  (drużynowo – Planica), drużynowy Mistrz Polski w Szczyrku               

 

Laureaci Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2020

 

 1. Joachim Krężelok - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - rzut oszczepem - złoty medal w rzucie oszczepem - Mistrzostwa Polski w Krakowie   

 

 1. Mirosław Madzia - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - pchnięcie kulą, rzut dyskiem złoty medal w pchnięciu kulą - Mistrzostwa Polski w Krakowie,

         srebrny medal w rzucie dyskiem - Mistrzostwa Polski w Krakowie    

 

 1. Janusz Rokicki - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - pchnięcie kulą, rzut dyskiem złoty medal w pchnięciu kulą - Mistrzostwa Polski w Krakowie,

          srebrny medal w rzucie dyskiem - Mistrzostwa Polski w Krakowie    

 

 1. Andrzej Łukasiak - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - biegi - złoty medal w biegu na dystansie 1500 m - Mistrzostwa Polski Mastersów w Lublinie,

         złoty medal w biegu na dystansie 5000 m - Mistrzostwa Polski Mastersów w Lublinie         

 

      5. Adam Śliż - zawodnik niezrzeszony – paratriathlon - 1 miejsce na dystansie sprinterskim - Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie w Białymstoku

 

 1. Maria Juroszek - Federacja Armwrestling Polska - siłowanie na rękę - XX Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu, Warszawa: 1 miejsce w kategorii kobiet niepełnosprawnych open na prawą rękę, powołanie do kadry narodowej polskiego armwrestlingu na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata 2020; Puchar Świata w Armwrestlingu IFA Senec Hand-Senec, Słowacja: 1 miejsce w kategorii senior kobiet na prawa rękę, 1 miejsce w kategorii master kobiet open na prawą rękę

           

 1. Patrycja Walczuk - Klub Sportowy Cieszyn - ju-jitsu - 3 miejsce w kategorii walki w kimonach na Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu ne-waza, Bochnia, 3 miejsce w kategorii walki bez kimon na Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu ne-waza, Bochnia, 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu w formule Fighting, Mysłowice,
  1 miejsce w kategorii Fighting, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu, Katowice, 2 miejsce w kategorii Fighting bez 1 fazy, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu, Katowice, 2 miejsce w kategorii ne-waza, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu, Katowice

           

 1. Paweł Wąsek - skoki narciarskie - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - 12 i 20 miejsce Grand Prix Wisła Malinka, drużynowy Mistrz Polski, Szczyrk

     

      9. Tomasz Pilch - skoki narciarskie - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - 9 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów, indywidualny Mistrz Polski w skokach narciarskich Wisła Malinka, 4 i 7 miejsce Grand
          Prix w skokach narciarskich Wisła Malinka

 

 1. Aleksander Zniszczoł - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - skoki narciarskie - 6 i 19 miejsce w Pucharze Świata w skokach narciarskich, 7 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, drużynowy Mistrz Polski w Szczyrku, 4 i 5 miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Polski w Szczyrku

 2. Wojciech Wojtyła - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - biegi narciarskie -1 miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 30 km, 1 miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Team Sprint, 1 miejsce w rankingu PZN na sezon 2019/2020 junior A

 
     12. Marcelina Wojtyła - AZ AWF Katowice - biegi narciarskie - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów na 25 km stylem klasycznym, 1 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców na 15 km stylem   
          dowolnym,  3 x 2 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sprincie stylem dowolnym, na 5 km stylem klasycznym oraz na 10 km stylem łączonym

 

 1. Kamil Bury - AZS AWF Katowice - biegi narciarskie - 1 miejsce w sprincie na Mistrzostwach Polski, 1 miejsce w sztafecie na Mistrzostwach Polski, 3 miejsce Mistrzostwa Polski na 15 km, 16 miejsce w Pucharze Świata Ostersund Norwegia, 27 miejsce w sprincie w Pucharze Świata Val di Fiemme Włochy,  27 miejsce w Pucharze Świata w Obersdorf Niemcy    

 

 1. Dominik Bury - AZS AWF Katowice - biegi narciarskie - dwukrotny mistrz Polski Seniorów na dystansie 15 km oraz 42 km, 1 miejsce Puchar Kontynentalny sprint stylem dowolnym, 19 miejsce Puchar Świata Ruka na dystansie 15 km stylem dowolnym, 24 miejsce Puchar Świata Toblach na dystansie 15 km stylem dowolnym, 24 miejsce Puchar Świata Toblach na dystansie 15 km stylem klasycznym, 23 miejsce końcowy etap Tour de Ski

 

 1. Mateusz Haratyk - Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka - biegi narciarskie - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Zakopanem: złoty medal w biegu sprinterskim techniką F w kat. młodzieżowiec, złoty medal w biegu na 15 km stylem klasycznym w kat. młodzieżowiec, srebrny medal w biegu na 15 km stylem klasycznym w kat. młodzieżowiec, brązowy medal w biegu sprinterskim techniką F w kat. senior, 25 miejsce Mistrzostwa Świata do lat 23 na dystansie 30 km stylem klasycznym, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup”, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Seniorów, zawodnik powołany do kadry narodowej na sezon 2020/2021

 

 1. Laura Legierska - Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka - biegi narciarskie - 2 miejsce w Rankingu Pucharu Grupy Azoty 2020 w kategorii juniorka młodsza, 1 miejsce w rankingu końcowym PZN, złoty medal w biegu na 7,5 km stylem klasycznym na XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2020, brązowy medal w team sprintach styl F na XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2020, zawodniczka powołana do kadry narodowej na sezon 2020/2021        

 

    17. Katarzyna Małecka - zawodniczka niezrzeszona - biegi na rakietach śnieżnych - złoty i srebrny medal w biegu na rakietach śnieżnych podczas Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych   

        w Zakopanem, zawodniczka zakwalifikowana do udziału w XII Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Rosji 2022

 

 1. Daria Mandrela - zawodniczka niezrzeszona - narciarstwo biegowe - złoty medal i 4 miejsce w biegu narciarskich podczas Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Zakopanem, zawodniczka zakwalifikowana do udziału w XII Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Rosji 2022

 

 1. Dominik Olszowy - Cieszyński Klub Motorowy - rajdy motocyklowe - mistrz Polski w klasyfikacji generalnej open – Mistrzostwa Polski w Enduro w Chełmnie, mistrz Polski w klasie E2/E3 – Mistrzostwa Polski w Enduro w Chełmnie, 3 miejsce Mistrzostwa Świata w Superenduro w klasie junior, Węgry,5 miejsce w klasyfikacji generalnej, zwycięstwo w Red Bull Enduro w Dębskiej Woli          

 

 1. Adam Tomiczek - Uczniowski Klub Sportowy Wiraż - rajdy motocyklowe - 3 miejsce – Mistrzostwa Europy Baja, 6 miejsce – Puchar Świata Baja, 23 miejsce - Rajd Dakar w Arabii Saudyjskiej

 

 1. Paulina Kubaszczyk - Stowarzyszenie Polish Federation Air Power Athletics Lublin - akrobatyka - 1 miejsce w kategorii Pole Sport Professional – Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Powietrznej w Lublinie, dzięki ww. wynikowi została powołana do reprezentacji kraju, awansując tym samym na Mistrzostwa Świata      

 

 1. Łukasz Gorgosz - Uczniowski Klub Sportowy Aquatica Pawłowice - pływanie - 1 miejsce stylem dowolnym – Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Pływaniu

 

 1. Anna Stanieczek - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów – łucznictwo - Vice Mistrzostwo Polski w konkurencji MIKST, Mistrzostwo Polski Juniorów na torach otwartych, Mistrzostwo Polski Juniorów w hali, I miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski – kobiety, II miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski – seniorzy

           

 1. Przemysław Konecki - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów – łucznictwo - II vice Mistrz Polski Seniorów, Vice Mistrz Polski Seniorów w konkurencji MIKST, II miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, I miejsce w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów, 9 miejsce w zawodach rankingu światowego seniorów w Antalya w Turcji

Nagrody i wyróżnienia za rok 2019

Laureaci Nagrody finansowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2019

 1. Dominik Bury - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - narciarstwo klasyczne (biegi narciarskie) - starty w Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata seniorów; czołowe lokaty w zawodach Pucharu Kontynentalnego; Mistrz Polski seniorów i młodzieżowców w biegach narciarskich na 15 km techniką dowolną i 30 km techniką klasyczną; Wicemistrz Polski seniorów i Mistrz Polski młodzieżowców w sprincie

 

 1. Piotr Żyła - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła - narciarstwo klasyczne (skoki narciarskie) - starty na Mistrzostwach Świata (19. w konkursie na dużej skoczni, czwarty w konkursie drużynowym); 4. miejsce indywidualnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata; 19. lokata w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni; 8. lokata w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix; złoty medal indywidualnie w Letnich Mistrzostwach Polski

 

 1. Mateusz Herrman - Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów - ju-jitsu - brązowy medal indywidualnie i srebrny drużynowo na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców (U-21) w ju-jitsu w Abu Dhabi; srebrny medal na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców; złoty medal na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców

 

 1. Kinga Iwańska - Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny – pływanie - złoty medal w pływaniu na 100 m stylem klasycznym oraz złoty medal w pływaniu na 100 m stylem zmiennym na XV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi

 

 1. Ilona Sztwiertnia - Klub Sportowy Bronowianka Kraków - tenis stołowy - złoty medal w grze podwójnej, złoty medal w grze drużynowej, srebro w grze pojedynczej oraz brąz w grze podwójnej mieszanej na Mistrzostwach Polski Kadetów w tenisie stołowym; brąz w grze podwójnej na Mistrzostwach Europy Juniorów i Kadetów w tenisie stołowym w Ostrawie

 

Laureaci wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2019

 

 

 1. Joachim Krężelok - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka (rzut oszczepem) - złoty medal w rzucie oszczepem podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy

 

 1. Tomasz Wróbel - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka (rzut oszczepem) - złoty medal w rzucie oszczepem podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy

 

 1. Mirosław Madzia - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka (pchnięcie kulą, rzut dyskiem) - złoty medal w pchnięciu kulą podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy; 7. miejsce w rzucie dyskiem i 10. w pchnięciu kulą podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Doha

 

 1. Janusz Rokicki - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka (pchnięcie kulą, rzut dyskiem) - podwójny złoty medalista (pchnięcie kulą i rzut dyskiem) podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski; 5 lokata w pchnięciu kulą podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Doha

 

 1. Kinga Górny - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - lekka atletyka (skok o tyczce) - złoto w skoku o tyczce na międzynarodowym meczu POL-UKR-BLR-TUR w Kijowie; srebro na Halowych Mistrzostwach Polski U-18 w Toruniu w skoku o tyczce; złoto na Mistrzostwach Polskich U-18 w Poznaniu; reprezentantka Polski oraz uczestniczka kadry narodowej w lekkiej atletyce

 

 1. Maja Chamot - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - lekka atletyka (skok o tyczce) - 5. miejsce w skoku o tyczce na Europejskich Igrzyskach Młodzieży U-18 w Baku; złoto na Halowych Mistrzostwach Polski w U-18 w Toruniu; srebro na Mistrzostwach Polski U-18 w Poznaniu; reprezentantka Polski oraz uczestniczka kadry narodowej w lekkiej atletyce

 

 1. Grzegorz Szczechla - Misyjny Klub Sportowo Rekreacyjny „Centrum”- lekka atletyka (biegi ekstremalne) - 10. miejsce na Mistrzostwach Świata OCR – Londyn; 3. miejsce na Mistrzostwach Europy OCR – sztafeta męska – Gdynia; 1. miejsce w lidze OCR SERIES 2018/2019

 

 1. Aleksander Zniszczoł - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - narciarstwo klasyczne (skoki narciarskie) - druga lokata w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego; start w Pucharze Świata w skokach narciarskich

 

 1. Magdalena Kobielusz - Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne LZS SOKÓŁ SZCZYRK - narciarstwo klasyczne (biegi narciarskie) - srebro na Mistrzostwach Polski Seniorów – 10 km styl dowolny; złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 10 km bieg łączony, srebro na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 5 km styl dowolny; dwa razy złoty medal na zawodach Slavic Cup w sprincie i stylem dowolny; reprezentantka Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów; 1. miejsce w rankingu PZN za sezon 2018/2019 w kategorii Juniorek A; członkini kadry narodowej seniorek PZN

 

 1. Eliza Rucka - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - narciarstwo klasyczne (biegi narciarskie) - brąz Mistrzostw Polski seniorek w sprincie; 3 razy złote medale w kategorii juniorek w sprincie techniką klasyczną i na dystansie 5 km techniką dowolną; reprezentantka Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów; członkini kadry narodowej seniorek PZN

 

 1. Adam Cieślar - Akademickie Związek Sportowy AWF Katowice - narciarstwo klasyczne (kombinacja narciarska) - złoty medal Letnich Mistrzostw Polski; starty w Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata w kombinacji norweskiej

 

 1. Katarzyna Wąsek - Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski - narciarstwo alpejskie - brąz w slalomie w Mistrzostwach Polski w Szczawnicy; 5. miejsce w slalomie gigancie w Mistrzostwach Polski w Szczawnicy; 27. miejsce w slalomie gigancie w zawodach Pucharu Świata w Gaal; 20. miejsce w super gigancie w zawodach Uniwersjady w Krasnojarsku; 15 miejsce w kombinacji alpejskiej w zawodach Uniwersjady w Krasnojarsku; 32 miejsce w kombinacji alpejskiej w zawodach Pucharu Europy w Les Diablerets

 

 1. Monika Sawczuk - Klub Sportowy „Akademia Sparta” Skoczów – judo - złoto na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Judo; srebro w Pucharze Polski Młodziczek w Judo; złoto na Drużynowych Mistrzostwach Polski Województw

 

 1. Maria Bober - Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo – kendo - brąz drużynowo i 5. miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Europy w Belgradzie; Mistrzostwo Polski indywidualnie w Poznaniu

 

 1. Adam Tomiczek - Uczniowski Klub Sportowy WIRAŻ Cieszyn - sekcja motocyklowa enduro, cross country - miejsce w Rajdzie Dakar; 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Enduro; 3. miejsce w Pucharze Świata Cross Country Junior; 3. miejsce w Pucharze Świata Baja Junior

 

 1. Kajetan Kajetanowicz - Automobilklub Polski - rajdy samochodowe - 2 miejsce klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata 2019 WRC2

 

 1. Bartosz Loter - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn – pływanie - 3 srebrne medale Mistrzostw Polski 14 latków; 3 złote medale w Pucharze Polski 14 latków; 6 złotych medali Mistrzostw Śląska 14 latków; rekordzista Śląska na 50 i 100 metrów stylem klasycznym; reprezentant kadry narodowej juniorów

 

 1. Mateusz Malina – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Freediving Poland” - nurkowanie - brązowy medal w Głębokościowych Mistrzostwach Świata Federacji AIDA, w konkurencji CNF (stały balast bez płetw); potrójny medalista Basenowych Mistrzostw Europy we freedivingu w Stambule (złoto, srebro i brąz)

 

 1. Anna Stanieczek - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Goleszów - łucznictwo - Mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski w konkurencji łuków bloczkowych; start w Mistrzostwach Świata

 

 1. Przemysław Konecki - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Goleszów – łucznictwo - Halowy Mistrz Polski Juniorów Młodszych; Halowy Mistrz Polski Seniorów w konkurencji MIKST; Mistrz Polski Juniorów Młodszych; złoto w zawodach BERLIN OPEN w kategorii kadet; 2 Wice-Mistrz Polski Seniorów w Łucznictwie Terenowym

 

 1. Maria Juroszek - Federacja Armwrestling Polska - siłowanie na rękę - podwójne złoto na XIX Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu w rywalizacji ręki prawej w kat. osób niepełnosprawnych OPEN oraz w kat. Master Kobiet +70 kg w Warszawie ; powołanie do Kadry Narodowej Polskiego Armwrestlingu na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata 2019; brąz na Mistrzostwach Świata IFA w Armwrestlingu w rywalizacji na stojąco w kat. kobiety niepełnosprawne +65 kg w Rumii, 4. miejsce na Mistrzostwach Świata IFA w Armwrestlingu w rywalizacji ręki prawej w kat. Master Kobiet +80 kg w Rumii

 

 1. Martyna Weres - trenerka utytułowanej pływaczki Kingi Iwańskiej

 

 1. Witold Sztoler - trener utytułowanej pływaczki Kingi Iwańskiej

 

 1. Arkadiusz Lipa - trener utytułowanych judoków, prezes Klubu Sportowego Cieszyn

 

 1. Andrzej Greń - działacz sportowy i trener sekcji tenisa stołowego. Organizator wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim. Pomysłodawca i główny organizator Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, odbywających się od 24 lat w Brennej. Od 2010 roku prezes Ludowego Klubu Sportowego „Beskid Brenna”

 

 


Nagrody i wyróżnienia za rok 2018

Laureat Nagrody finansowej specjalnej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2018

Michał Haratyk - Klub Sportowy Sprint Bielsko Biała - lekka atletyka /pchnięcie kulą/ - złoty medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy /21,72 m/; mistrz Polski na otwartym stadionie /21,85 m/; złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski /rekord Polski 21,47 m/; 7 miejsce w finale zawodów IAAF Diamond League; 10 miejsce w Halowych Mistrzostwach Świata           

 

Laureaci Nagrody finansowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2018

1. Mateusz Malina - Stowarzyszenie Freediving Poland – nurkowanie - złoty, srebrny i brązowy medal na Basenowych Mistrzostwach Świata; złoto w Głębokościowych Mistrzostwach Świata z wynikiem 78 m; trzy złote medale podczas Basenowych Mistrzostwach Polski oraz ustanowienie rekordu Polski w konkurencji STA /statyczne wstrzymanie oddechu – 9 min 5 sek./

2. Piotr Żyła - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - narciarstwo klasyczne /skoki narciarskie/ - brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Świata w skokach narciarskich; 16 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata; 15 miejsce w Turnieju Czterech Skoczni; 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix ; srebrny medal indywidualnie w Letnich Mistrzostwach Polski              

3. Katarzyna Wąsek - Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria Ustroń - narciarstwo alpejskie - mistrzyni Polski seniorek w slalomie gigancie; wicemistrzyni w supergigancie; złota medalistka w kombinacji alpejskiej; miejsca na podium w slalomie i slalomie gigancie w zawodach FIS Cup

4. Janusz Rokicki - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka /pchnięcie kulą, rzut dyskiem/ - złoty medal w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce; podwójny złoty medalista Mistrzostw Polski w konkurencjach pchnięcia kulą i rzucie dyskiem

5. Ilona Sztwiertnia - Klub Sportowy Bronowianka Kraków - tenis stołowy - 7 miejsce drużynowo Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Rumunii; 1 miejsce indywidualnie oraz 2 miejsce w deblu na Międzynarodowym Turnieju 2018 Egypt Junior & Cadet Open; 2 miejsce indywidualnie w 1. Grand Prix Polski Kadetek; 1 miejsce indywidualnie w 2. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów; 1 miejsce indywidualnie, 1 miejsce drużynowo oraz 3 miejsce w mikście w Mistrzostwach Polski Kadetów

6. Tadeusz Glos - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie - działacz sportowy - Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie, od 20 lat organizator współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego wszystkich szczebli, przy współpracy koordynatorów gminnych organizuje i przeprowadza rocznie ok. 39 zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (biegi narciarskie, mini piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, zawody pływackie, piłka nożna, mini piłka nożna, drużynowe zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny, piłka siatkowa plażowa, sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy, szachy).W roku 2019 przypadło 20-lecie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego.

 

Laureaci wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2019

 

1. Zuzanna Pasterny - Cieszyński Klub Karate Kyokushin – karate - złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów w Karate Kyokushin, /kumite juniorek w kat. wagowej do 60 kg/

2. Maja Chamot - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - lekka atletyka -1 miejsce w skoku o tyczce Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce; 1 miejsce w skoku o tyczce Mistrzostwa Śląska; Rekordzistka Śląska w skoku o tyczce w kat. młodziczki – 366 cm

3. Piotr Bejnar - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - trener piłki ręcznej chłopców, jego podopieczni wywalczyli Mistrzostwo Śląska Młodzików oraz Wicemistrzostwo Śląska Chłopców w piłce ręcznej

4. Joachim Krężelok - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka /rzut oszczepem/ - złoty medal w rzucie oszczepem na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych

5. Mirosław Madzia - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka /pchnięcie kulą, rzut dyskiem/ - brązowy medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy w Berlinie; złoty medal w pchnięciu kulą i srebrny medal w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych

6. Damian Kulig - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - lekka atletyka /pchnięcie kulą, rzut oszczepem/ - brązowy medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych; złoto w rzucie oszczepem i srebro w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych

7. Zbigniew Gryżboń - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - trener lekkoatletycznych konkurencji osób niepełnosprawnych. Doprowadził swoich podopiecznych do startu i sukcesów na Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych /trener Janusza Rokickiego/

8. Mateusz Nieboras - JBG-2 CryoSpace Ustroń - kolarstwo górskie - srebrny medal Mistrzostw Polski w kolarskim cross-country w kategorii orlików U-23

9. Balbina Sikora - Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie Zdrój - pływanie - Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach Gliwice: 3 miejsce w gr. wiekowej senior na dystansie 400 m BF, 2 miejsce w gr. wiekowej do lat 17 na dystansie 200 m BF, 1 miejsce w gr. wiekowej do lat 15 na dystansie 100 m BF, 2 miejsce w gr. wiekowej do lat 15 na dystansie 50 m BF;Finswimming European Junior Cup Gliwice - 1 miejsce na dystansie 400 m BF, 1 miejsce na dystansie 200 m BF; 2 miejsce na dystansie 200 m BF – 3 runda Pucharu Świata w Finswimming Leipzig; 3 miejsce na dystansie 200 m BF – finał Pucharu Świata Finswimming Phuket

10. Anna Stanieczek - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów – łucznictwo - złota medalistka Mistrzostw Polski w konkurencji łuków bloczkowych seniorek; uczestniczka mistrzostw świata i Europy

11. Eliza Rucka - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - narciarstwo klasyczne /biegi narciarskie/ - 1 miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych 7,5 km F; 1 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów Team Sprint Mix; Strbske Pleso Slavic Cup: 1 miejsce sprint F, 2 miejsce 7,5 km CI; Santa Catarina Alpen Cup - 1 miejsce 7,5 km CI, 1 miejsce 5 km F; Kremnica Slaviv Cup: 2 miejsce 10 km F, 2 miejsce sprint CI; Kubalonka Slavic Cup: 1 miejsce sprint CI, 1 miejsce 10 km F; Nove Mesto Slavic Cup: 1 miejsce 5 km F, 2 miejsce 5 km CI

12. Kamil Bury - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - narciarstwo klasyczne /biegi narciarskie/ - złoty medal Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców w sprincie technika klasyczną; srebro Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowców na 15 km techniką dowolną; udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang

13. Dominik Bury - Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - narciarstwo klasyczne /biegi narciarskie/ - mistrz Polski seniorów i młodzieżowców na dystansie 15 km technika dowolną; wicemistrz Polski seniorów i mistrz Polski młodzieżowców na dystansie 30 km stylem klasycznym; starty w Mistrzostwach Świata seniorów i juniorów oraz w zawodach Pucharu Świata; udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang

14. Mateusz Haratyk - Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka - narciarstwo klasyczne /biegi narciarskie/ - brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów i mistrz Polski juniorów w biegu narciarskim na 30 km techniką klasyczną; potrójny złoty medalista w kategorii juniorów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży ; start w Mistrzostwach Świata Juniorów

15. Bartosz Czyż - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - narciarstwo klasyczne /skoki narciarskie/ - 3 x 1 miejsce (drużynowo i 2 x indywidualnie) na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych w konkurencji skoków narciarskich

16. Andrzej Pustówka - Ludowy Klub Sportowy Lesznianka – trener i sędzia tenisa stołowego, działacz sportowy, współzałożyciel i prezes LKS „Lesznianka” Leszna Górna, wychowawca zawodników liczących się na arenie polskiej i międzynarodowej, pierwszy trener odnoszącej sukcesy Ilony Sztwiertni

17. Drużyna RKS Cukrownik Chybie I Liga Kobiet - Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik Chybie - tenis stołowy - 1 miejsce w Pucharze Polski Seniorek na szczeblu wojewódzkim; 2 miejsce w półfinale Pucharu Polski na szczeblu ogólnopolskim; udział w rozgrywkach I Ligi Kobiet PZTS - sezon 2017/2018 – 5 miejsce

18. Mateusz Kowalczyk - Uczniowski Klub Sportowy Beskidy-Ustroń - tenis ziemny - mistrz Polski seniorów w grze deblowej i brązowy medalista w singlu

19. Małgorzata Błaszczyk - Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów - ju-jitsu - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Ju-Jitsu; 1 miejsce Puchar Polski Młodzieżowców Ju-Jitsu; 5 miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców Ju-Jitsu; 5 miejsce Dutch Open Ju-Jitsu Holandia

20. Mateusz Herrman - Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów - ju-jitsu - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Ju-Jitsu; 2 miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców Ju-Jitsu; 3 miejsce Dutch Open Ju-Jitsu Holandia

21. Filip Czupil - Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów - ju-jitsu - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Kadetów Ju-Jitsu; 3 miejsce Puchar Europy Kadetów Holandia; 7 miejsce Puchar Świata Kadetów Grecja

 

 


Nagrody i wyróżnienia za rok 2017

Laureaci Nagrody finansowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2017.

 

 1. Janusz Rokicki – lekkoatleta, reprezentant Integracyjnego Klubu Sportowego Cieszyn zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Świata w Lekkiejatletyce w Londynie
 2. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego - trzeci rok z rzędu zdobył tytuł rajdowego samochodowego mistrza Europy
 3. Piotr Żyła – reprezentuje Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe, został drużynowym mistrzem świata w skokach narciarskich w Lahti, indywidualnie zdobył brązowy medal na dużej skoczni, II miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, ponadto ustanowił rekord Polski w skokach narciarskich – 245,5 m

Laureaci Nagrody finansowej specjalnej za promowanie powiatu cieszyńskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich PYONGYANG 2018

 

 1. Mateusz Ligocki – konkurencja snowboard, mieszkaniec Cieszyna, zawodnik AZS AWF Kraków
 2. Adam Cieślar – konkurencja kombinacja norweska, mieszkaniec Istebnej, zawodnik AZS AWF Katowice
 3. Paweł Słowiok - konkurencja kombinacja norweska, mieszkaniec Wisły, zawodnik AZS AWF Katowice
 4. Dominik Bury - konkurencja biegi narciarskie, zawodnik MKS Istebna
 5. Kamil Bury - konkurencja biegi narciarskie, zawodnik MKS Istebna

Laureaci wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2017

 

 1. Grzegorz Kargul – zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, wicemistrz Polski w motocyklowym super enduro
 2. Mateusz Nieboras – zawodnik JBG-2 Professional MTB Team, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski juniorów w cross-country
 3. Balbina Sikora – pochodzi z Kończyc Wielkich, trenująca pływanie zdobyła pięciokrotne Mistrzostwo Polski w pływaniu w płetwach oraz rekord Polski na 400 m
 4. Mateusz Malina – pochodzi z Ustronia, zdobył srebrny medal w nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem podczas zawodów w Dubaju, złote medale Mistrzostw Polski w konkurencjach: pływanie dynamiczne w płetwach na jednym oddechu, statyczne wstrzymanie oddechu, pływanie dynamiczne bez płetw na jednym oddechu oraz w wieloboju, dwa złote medale w Mistrzostwach Czech, w pływaniu dynamicznym w płetwach na jednym oddechu oraz w statycznym wstrzymaniu oddechu
 5. Mateusz Haratyk – zawodnik NKS Trójwieś Beskidzka zdobył mistrzostwo Polski Juniorów w biegu narciarskim na dystansie 30 km
 6. Eliza Rucka – zawodniczka MKS Istebna została złotą medalistką Pucharu Polski i Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych
 7. Paweł Wąsek – reprezentujący Śląsko Beskidzki Związek Narciarski zdobył V miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w drużynowych skokach narciarskich, I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skokach narciarskich - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów B) w drużynowych skokach narciarskich Zakopane
 8. Tomasz Pilch - reprezentuje Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe, zdobył V miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów drużynowo oraz I miejsce w Pucharze Kontynentalnym
 9. Katarzyna Wąsek – reprezentantka Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Czantoria z Ustronia, jest mistrzynią Polski juniorek w slalomie i dwuboju slalomowym ponadto została srebrną medalistką w slalomie i brązowa medalistką w slalomie gigancie na Mistrzostwach Polski seniorów
 10. Joachim Krężelok – zawodnik UKS Wisła, zdobył Mistrzostwo Polski osób niepełnosprawnych w rzucie oszczepem
 11. Katarzyna Słomka, reprezentująca Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn, zdobyła złoty medal w rzucie maczugą na Mistrzostwach Polski w Białymstoku
 12. Maria Juroszek – Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn, trenująca siłowanie na rękę została brązowa medalistka Mistrzostw Świata, dwukrotną brązową medalistka Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych oraz czterokrotną srebrną medalistką Mistrzostw Polski w Armwrestlingu na prawą rękę
 13. Zbigniew Gryżboń, reprezentująca Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn trener lekkiej atletyki, doprowadził swoich podopiecznych do startu i wielokrotnych sukcesów na Mistrzostwach Świata, oraz Mistrzostwach Polski
 14. Michał Haratyk - mieszkaniec Kiczyc, zawodnik KS Sprint Bielsko Biała, zdobył V miejsce na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Londynie
 15. Radosław Sobczyk – zawodnik MKS Ustroń, został halowym mistrzem Polski w lekkiej atletyce juniorów w 7-boju oraz brązowym medalistą Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce juniorów w 10-boju
 16. Magdalena Kubala – trenerka lekkiej atletyki MKS Ustroń, swoją pracą przyczyniła się do zdobycia medali między innymi Radosława Sobczyka, odnoszącym sukcesy w wieloboju
 17. Grzegorz Szczechla – zawodnik Misyjnego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego Centrum Dzięgielów, trenujący ekstremalne biegi przez przeszkody, zdobył I miejsce w zawodach OCR Series w Belgi i w Dani, III miejsce w Niemczech, IV miejsce na Mistrzostwach Europy w sztafecie w Holandii oraz V miejsce na Mistrzostwach Świata w Kanadzie
  Wojciech Probst - mieszkaniec Hażlacha zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w Ultradystansowym Biegu Górskim
 18. Zuzanna Pasterny – mieszkanka Cieszyna, trenująca karate zdobyła srebrny medal w kategorii juniorek (kumite) podczas Mistrzostw Europy w Karate
 19. Klaudia Szymańska – zawodniczka KS Shindo Cieszyn, zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w kumite seniorek oraz brązowy medal Mistrzostw Polski w kumite młodzieżówek
 20. Małgorzata Błaszczyk – zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w ju-jitsu w kategorii młodzieżówek oraz brązowy medal w kategorii seniorek i tytuł Mistrzyni Polski młodzieżowców w ju-jitsu
 21. Mateusz Herrman – zawodnik UKS Nakano, został mistrzem Polski juniorów w ju-jitsu
 22. Kacper Gepfert – kulturysta z Górek Wielkich, zdobył I miejsce w Mistrzostwach Europy oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski w Kulturystyce
 23. Drużyna UKS Beskidy Ustroń w składzie: Grzegorz Panfil, Mateusz Kowalczyk i Bartosz Wojnar wywalczyli złoty medal w Halowych Drużynowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym
 24. Sebastian Macura – mieszkaniec Cieszyna, trenujący kolarstwo górskie zdobył I miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w kolarstwie górskim
 25. Jakub Turski - trenujący siatkówkę, zawodnik Klubu Sportowego „Jastrzębski Węgiel”, mieszkaniec Zebrzydowic, zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów

Nagrody i wyróżnienia za rok 2016

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2016.

 1. Małgorzata Błaszczyk – trenująca ju-jitsu, zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów, startowała w Mistrzostwach Świata Juniorów w Atenach. Jest mistrzynią Polski juniorek oraz mistrzynią Polski młodzieżowców w ju-jitsu.
 2. Karolina Chrapek – mieszkanka Wisły, zawodniczka AWF w Katowicach, wywalczyła srebrny medal w Zimowej Uniwersjadzie w super gigancie, trzy złote medale w slalomie, super gigancie i super kombinacji oraz brąz w slalomie gigancie podczas Mistrzostw Polski seniorów.
 3. Adam Cieślar – jako zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego zdobył dwa złote medale w Zimowej Uniwersjadzie w kombinacji norweskiej oraz starcie masowym, został podwójnym Mistrzem Polski Seniorów w edycji zimowej i letniej. Uczestnik Mistrzostw Świata w Falun oraz siedmiu startów w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej.
 4. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego - Mistrz Europy, Zimowy Mistrz Europy, Szutrowy Mistrz Europy w rajdach samochodowych. Najlepszy w Rajdzie Jänner (Austria), Rajdzie Cypru, Rajdzie Akropolu.
 5. Mateusz Malina - mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie został Mistrzem Świata w konkurencji DNF (dynamiczne pływanie bez płetw), rekordzistą Polski w konkurencji DYN (dynamiczne pływanie w płetwach), srebrny medal Mistrzostw Świata AIDA Depth Worlds Championship w konkurencji CNF (stały balast bez płetw) i brązowy w konkurencji DNF. Potrójny Mistrz Polski w DNF, DYN i STA (statyczne wstrzymanie oddechu).
 6. Dominik Bury - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenujący biegi narciarskie, wywalczył trzy złote medale oraz brąz podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.
 7. Janusz Rokicki – reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn, Mistrz Świata w pchnięciu kulą, zdobył ponadto dwa złote medale Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu w roku 2016.

 1. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, podwójny mistrz Polski w kategorii open oraz w klasie E2/E3 w motocyklowym enduro.
 2. Gabriel Chętnicki - zawodnik LKS Jastrząb Lipno, mieszkaniec Zebrzydowic, międzynarodowy wicemistrz Włoch w klasie do 125 ccm.
 3. Grzegorz Wałga – mieszkaniec Cieszyna trenujący wyciskanie sztangi, mistrz Polski Federacji WPA i rekordzista Europy (kategoria 125 kg), mistrz Polski federacji WUAP i rekordzista Polski (kategoria 110 kg), mistrz świata Federacji WPA (kat. 125 kg), zdobywca Pucharu Europy GPC (kat. 125 kg), mistrz Europy WUAP (kat. 110 kg), mistrz Europy WUAP w trójboju siłowym (kat. 125 kg) i autor dwóch rekordów świata w przysiadzie oraz w wyciskaniu leżąc, wicemistrz świata Federacji WPC i rekordzista Polski wszechwag (drugi wynik na świecie – 352,5 kg), mistrz Europy federacji WPA i rekordzista Europy (kat. 125 kg), podwójny wicemistrz świata w wyciskaniu leżąc Federacji WPC (World Powerlifting Congress), w kategorii wagowej do 125 kg (w koszulce specjalistycznej) oraz w kategorii open.
 4. Radosław Sobczyk – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń został mistrzem Polski juniorów młodszych w dziesięcioboju lekkoatletycznym.
 5. Maria Juroszek – reprezentantka Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn zdobyła srebrny medal na Światowych Igrzyskach IWAS w rywalizacji na prawą rękę. Zwycięstwo w Pucharze Świata i Mistrzostwach Świata w kategorii wagowej powyżej 65 kilogramów na prawą rękę. Mistrzyni Europy w bojach na prawą rękę w kategorii wagowej powyżej 65 kilogramów kobiet niepełnosprawnych. Potrójna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w siłowaniu na prawą rękę w kategorii open, w kategorii powyżej 80 kg oraz w open osób niepełnosprawnych.
 6. Gabriela Patoła - reprezentantka Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn zdobyła złote medale w pchnięciu kulą oraz w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Świata Juniorów.
 7. Mirosław Madzia - reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn  zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem podczas Światowych Igrzysk Osób Niewidomych i Niedowidzących oraz Wicemistrzostwo Polski w pchnięciu kulą.
 8. Joachim Krężelok – jako reprezentant Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła zdobył złote medale w rzucie dyskiem i rzucie oszczepem oraz brąz w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.
 9. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja Kądziałka i Klaudia Szymańska wywalczyły I miejsce Kata drużynowe seniorów, II miejsce Kumite drużynowe na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan, II miejsce Kata drużynowe seniorów w Pucharze Polski oraz III miejsce Kata drużynowe na Mistrzostwach Polski karate WKF.
 10. Maciej Wilczek – zawodnik Klubu Sportów Azjatyckich Atemi z Bielska Białej, pochodzący z Cieszyna został Mistrzem Polski w Karate Shotokan w konkurencji kata. Ponadto zdobył złote medale indywidualnie i drużynowo w kata na Mistrzostwach Polski Seniorów w Karate.
 11. Patrycja Kłoda – reprezentantka Uczniowskiego Klubu Sportowego Nakano z Pogwizdowa, trenująca Ju-Jitsu , zdobyła III miejsce w Pucharze  Świata kadetów Ju-Jitsu,  I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów, oraz I miejsce Pucharze Polski Kadetów Ju-Jitsu.
 12. Jan Błaszczyk - trener ju-jitsu UKS „Nakano” Pogwizdów, trener medalistów Pucharów Świata, Mistrzostw i Pucharów Polski w judo i ju-jitsu, jego podopieczne to m.in. Małgorzata Błaszczyk i Patrycja Kłoda.
 13. Kamil Firlajczyk – zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Wyzwolenie” zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo, III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Młodzików w Judo, III miejsce w  Międzynarodowm  Pucharze Polski oraz  II miejsce w Otwartym Pucharze  Czech.
 14. Anna Kowalczyk – zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „Wyzwolenie” zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek w Judo oraz III miejsce w  Otwartym Pucharze Polski Młodziczek.
 15. Przemysław Kolondra - trener judo LKS ‘Wyzwolenie” Simoradz, były reprezentant Polski w judo, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, jego podopieczni zdobyli w 2015 roku szereg złotych, srebrnych i brązowych medali Mistrzostw Polski, Pucharze Polski i w Mistrzostwach Międzywojewódzkich. Jego podopieczni to m.in. Kamil Firlajczyk i Anna Kowalska.
 16. Kamil Bury – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna trenujący biegi narciarskie wywalczył złoty medal i trzy srebrne medale w grupie juniorów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych.
 17. Piotr Żyła – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego – zdobył 9 miejsce indywidualnie w konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni i brąz w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata w Falun. Startował w konkursach o Pucharu Świata w skokach narciarskich, zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski na dużej skoczni.
 18. Adam Chrapek – jako zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia S portowego zdobył srebrny medal w slalomie i dwa brązowe medale w slalomie gigancie i super gigancie Mistrzostw Polski Seniorów.
 19. Katarzyna Wąsek – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” – trenująca narciarstwo alpejskie, Wicemistrzyni Polski seniorek w slalomie gigancie i brązowy medal w slalomie. Mistrzyni Polski juniorek w slalomie. Potrójna złota medalistka XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2015, w slalomie, slalomie gigancie i dwuboju slalomowym.
 20. Drużyna Klubu Sportowego KS Siatkarz Beskid w składzie: Mateusz Łysikowski i Jakub Macura zdobyła 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej.
 21. Martyna Kłoda – pochodząca z Pogwizdowa, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS Łódź, trenująca siatkówkę plażową została Mistrzynią Polski Kadetek w siatkówce plażowej, zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek oraz trzecie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym Mistrzostw Polski Seniorek.
 22. Kinga Iwańska – zawodniczka Wielosekcyjnego Klubu Sportowego z Cieszyna zdobyła srebrny medal i dwa brązowe medale w pływaniu na Światowej Olimpiadzie Specjalnej.
 23. Balbina Sikora – zawodniczka UKS Aquatica w Pawłowicach zdobyła siedem Mistrzostw Polski w pływaniu szybkim + jedno wicemistrzostwo, trzy rekordy Polski w pływaniu szybkim kategorii E, II miejsce w Pucharze Polski w pływaniu szybkim kategorii E.
 24. Jakub Grzegorczyk – Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” Ustroń, zdobył srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski i srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski w kategorii kadetów.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2015

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2015

 1. Małgorzata Błaszczyk – trenująca ju-jitsu, zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów, startowała w Mistrzostwach Świata Juniorów w Atenach. Jest mistrzynią Polski juniorek oraz mistrzynią Polski młodzieżowców w ju-jitsu.
 2. Karolina Chrapek – mieszkanka Wisły, zawodniczka AWF w Katowicach, wywalczyła srebrny medal w Zimowej Uniwersjadzie w super gigancie, trzy złote medale w slalomie, super gigancie i super kombinacji oraz brąz w slalomie gigancie podczas Mistrzostw Polski seniorów.
 3. Adam Cieślar – jako zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego zdobył dwa złote medale w Zimowej Uniwersjadzie w kombinacji norweskiej oraz starcie masowym, został podwójnym Mistrzem Polski Seniorów w edycji zimowej i letniej. Uczestnik Mistrzostw Świata w Falun oraz siedmiu startów w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej.
 4. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego - Mistrz Europy, Zimowy Mistrz Europy, Szutrowy Mistrz Europy w rajdach samochodowych. Najlepszy w Rajdzie Jänner (Austria), Rajdzie Cypru, Rajdzie Akropolu.
 5. Mateusz Malina - mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie został Mistrzem Świata w konkurencji DNF (dynamiczne pływanie bez płetw), rekordzistą Polski w konkurencji DYN (dynamiczne pływanie w płetwach), srebrny medal Mistrzostw Świata AIDA Depth Worlds Championship w konkurencji CNF (stały balast bez płetw) i brązowy w konkurencji DNF. Potrójny Mistrz Polski w DNF, DYN i STA (statyczne wstrzymanie oddechu).
 6. Dominik Bury - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenujący biegi narciarskie, wywalczył trzy złote medale oraz brąz podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.
 7. Janusz Rokicki – reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn, Mistrz Świata w pchnięciu kulą, zdobył ponadto dwa złote medale Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2015

 1. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, podwójny mistrz Polski w kategorii open oraz w klasie E2/E3 w motocyklowym enduro.
 2. Gabriel Chętnicki - zawodnik LKS Jastrząb Lipno, mieszkaniec Zebrzydowic, międzynarodowy wicemistrz Włoch w klasie do 125 ccm.
 3. Grzegorz Wałga – mieszkaniec Cieszyna trenujący wyciskanie sztangi, mistrz Polski Federacji WPA i rekordzista Europy (kategoria 125 kg), mistrz Polski federacji WUAP i rekordzista Polski (kategoria 110 kg), mistrz świata Federacji WPA (kat. 125 kg), zdobywca Pucharu Europy GPC (kat. 125 kg), mistrz Europy WUAP (kat. 110 kg), mistrz Europy WUAP w trójboju siłowym (kat. 125 kg) i autor dwóch rekordów świata w przysiadzie oraz w wyciskaniu leżąc, wicemistrz świata Federacji WPC i rekordzista Polski wszechwag (drugi wynik na świecie – 352,5 kg), mistrz Europy federacji WPA i rekordzista Europy (kat. 125 kg), podwójny wicemistrz świata w wyciskaniu leżąc Federacji WPC (World Powerlifting Congress), w kategorii wagowej do 125 kg (w koszulce specjalistycznej) oraz w kategorii open.
 4. Radosław Sobczyk – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń został mistrzem Polski juniorów młodszych w dziesięcioboju lekkoatletycznym.
 5. Maria Juroszek – reprezentantka Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn zdobyła srebrny medal na Światowych Igrzyskach IWAS w rywalizacji na prawą rękę. Zwycięstwo w Pucharze Świata i Mistrzostwach Świata w kategorii wagowej powyżej 65 kilogramów na prawą rękę. Mistrzyni Europy w bojach na prawą rękę w kategorii wagowej powyżej 65 kilogramów kobiet niepełnosprawnych. Potrójna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w siłowaniu na prawą rękę w kategorii open, w kategorii powyżej 80 kg oraz w open osób niepełnosprawnych.
 6. Gabriela Patoła - reprezentantka Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn zdobyła złote medale w pchnięciu kulą oraz w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Świata Juniorów.
 7. Mirosław Madzia - reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn  zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem podczas Światowych Igrzysk Osób Niewidomych i Niedowidzących oraz Wicemistrzostwo Polski w pchnięciu kulą.
 8. Joachim Krężelok – jako reprezentant Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła zdobył złote medale w rzucie dyskiem i rzucie oszczepem oraz brąz w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.
 9. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja Kądziałka i Klaudia Szymańska wywalczyły I miejsce Kata drużynowe seniorów, II miejsce Kumite drużynowe na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan, II miejsce Kata drużynowe seniorów w Pucharze Polski oraz III miejsce Kata drużynowe na Mistrzostwach Polski karate WKF.
 10. Maciej Wilczek – zawodnik Klubu Sportów Azjatyckich Atemi z Bielska Białej, pochodzący z Cieszyna został Mistrzem Polski w Karate Shotokan w konkurencji kata. Ponadto zdobył złote medale indywidualnie i drużynowo w kata na Mistrzostwach Polski Seniorów w Karate.
 11. Patrycja Kłoda – reprezentantka Uczniowskiego Klubu Sportowego Nakano z Pogwizdowa, trenująca Ju-Jitsu , zdobyła III miejsce w Pucharze  Świata kadetów Ju-Jitsu,  I miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów, oraz I miejsce Pucharze Polski Kadetów Ju-Jitsu.
 12. Jan Błaszczyk - trener ju-jitsu UKS „Nakano” Pogwizdów, trener medalistów Pucharów Świata, Mistrzostw i Pucharów Polski w judo i ju-jitsu, jego podopieczne to m.in. Małgorzata Błaszczyk i Patrycja Kłoda.
 13. Kamil Firlajczyk – zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Wyzwolenie” zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo, III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Młodzików w Judo, III miejsce w  Międzynarodowm  Pucharze Polski oraz  II miejsce w Otwartym Pucharze  Czech.
 14. Anna Kowalczyk – zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „Wyzwolenie” zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek w Judo oraz III miejsce w  Otwartym Pucharze Polski Młodziczek.
 15. Przemysław Kolondra - trener judo LKS ‘Wyzwolenie” Simoradz, były reprezentant Polski w judo, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, jego podopieczni zdobyli w 2015 roku szereg złotych, srebrnych i brązowych medali Mistrzostw Polski, Pucharze Polski i w Mistrzostwach Międzywojewódzkich. Jego podopieczni to m.in. Kamil Firlajczyk i Anna Kowalska.
 16. Kamil Bury – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna trenujący biegi narciarskie wywalczył złoty medal i trzy srebrne medale w grupie juniorów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych.
 17. Piotr Żyła – zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego – zdobył 9 miejsce indywidualnie w konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni i brąz w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata w Falun. Startował w konkursach o Pucharu Świata w skokach narciarskich, zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski na dużej skoczni.
 18. Adam Chrapek – jako zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia S portowego zdobył srebrny medal w slalomie i dwa brązowe medale w slalomie gigancie i super gigancie Mistrzostw Polski Seniorów.
 19. Katarzyna Wąsek – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” – trenująca narciarstwo alpejskie, Wicemistrzyni Polski seniorek w slalomie gigancie i brązowy medal w slalomie. Mistrzyni Polski juniorek w slalomie. Potrójna złota medalistka XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2015, w slalomie, slalomie gigancie i dwuboju slalomowym.
 20. Drużyna Klubu Sportowego KS Siatkarz Beskid w składzie: Mateusz Łysikowski i Jakub Macura zdobyła 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej.
 21. Martyna Kłoda – pochodząca z Pogwizdowa, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS Łódź, trenująca siatkówkę plażową została Mistrzynią Polski Kadetek w siatkówce plażowej, zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek oraz trzecie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym Mistrzostw Polski Seniorek.
 22. Kinga Iwańska – zawodniczka Wielosekcyjnego Klubu Sportowego z Cieszyna zdobyła srebrny medal i dwa brązowe medale w pływaniu na Światowej Olimpiadzie Specjalnej.
 23. Balbina Sikora – zawodniczka UKS Aquatica w Pawłowicach zdobyła siedem Mistrzostw Polski w pływaniu szybkim + jedno wicemistrzostwo, trzy rekordy Polski w pływaniu szybkim kategorii E, II miejsce w Pucharze Polski w pływaniu szybkim kategorii E.
 24. Jakub Grzegorczyk – Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” Ustroń, zdobył srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski i srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski w kategorii kadetów.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2014

Laureatka Nagrody Specjalnej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu

 
Anna Stanieczek – utalentowana łuczniczka, reprezentantka Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” z Goleszowa otrzymuje nagrodę specjalną za całokształt działalności sportowej  oraz promowanie Powiatu Cieszyńskiego w kraju i zagranicą poprzez sport.

 

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2014

 

 1. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego jest zwycięzcą klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
 2. Adam Tomiczek – zawodnik UKS „Wiraż” Cieszyn, został Wicemistrzem Europy w Motocrossie oraz Mistrzem Polski w Motocrossie w klasie MX2 Junior.
 3. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, zdobył tytuł Mistrza Europy w Enduro oraz Mistrza Polski w Superenduro.
 4. Aleksander Zniszczoł – reprezentant Klubu Sportowego „Wisła”, skoczek narciarski, brał udział w Pucharze Świata ponadto wraz z drużyną zdobył Mistrzostwo Świata Juniorów w skokach narciarskich.
 5. Kamil Bury – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna trenujący biegi narciarskie wywalczył złoty medal w biegu na 10 km stylem łyżwowym oraz drużynowo złoty medal w sprincie na 5 km stylem klasycznym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2014.
 6. Dominik Bury - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna trenujący biegi narciarskie wywalczył złoty medal w biegu na 8 km stylem łyżwowym oraz drużynowo złoty medal w sprincie na 5 km stylem klasycznym.

 

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2014

 1. Załoga w składzie: Marcin Szeja oraz Jarosław Szeja zdobyła Mistrzostwo Polski w rajdach samochodowych  w klasie 6F oraz Wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej.
 2. Joachim Krężelok - reprezentant Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła zdobył mistrzostwo Polski w rzucie oszczepem, drugie miejsce w rzucie dyskiem drugie miejsce w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce.
 3. Piotr Brzózka – zawodnik pochodzący z Ustronia, członek grupy JBG-2 MTB Team został zwycięzcą Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim w sprincie.
 4. Jakub Macura – zawodnik Klubu Sportowego „Siatkarz Beskid”, trenujący siatkówkę plażową brał udział w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Chinach, w Mistrzostwach Świata w Portugalii, zdobył również III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów.
 5. Mateusz Łysikowski - zawodnik Klubu Sportowego „Siatkarz Beskid”, trenujący siatkówkę plażową, na swym koncie ma udział w Mistrzostwach Świata w Portugalii i na Cyprze, udział w Mistrzostwach Europy we Włoszech w Siatkówce Plażowej oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej.
 6. Janusz Rokicki – reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn, zdobył dwa srebrne medale w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem na Mistrzostwach Europy oraz dwa złote medale na Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
 7. Mirosław Madzia - reprezentant Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn  zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w rzucie dyskiem, srebrny medal na Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą oraz  brązowy medal na Mistrzostwach Polski w rzucie dyskiem.
 8. Maria Juroszek – reprezentantka Klubu Sportowego MOSIR Cieszyn  wywalczyła dwa złote medale, dwa brązowe oraz srebrny medal na Mistrzostwach Polski w siłowaniu na rękę ponadto zdobyła brązowy medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski.
 9. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Wojciech Dorywała, Mateusz Bobrzyk i Aleksander Gorzelany, wywalczyła I miejsce w Kata drużynowo na Mistrzostwa Europy w Karate w Berlinie.
 10. Drużyna Klubu Sportowego Shindo Cieszyn w składzie: Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja Kądziałka wywalczyła I miejsce Kata drużynowo na Mistrzostwa Europy w Karate w Berlinie.
 11. Klaudia Szymańska – zawodniczka KS Shindo Cieszyn - zdobyła dwa razy brąz i złoto na Mistrzostwach Polski w karate oraz  brązowy medal na Mistrzostwach Europy.
 12. Piotr Szymala – trener i zawodnik KS Shindo Cieszyn – wywalczył I miejsce indywidualnie na Mistrzostwa Polski Karate oraz srebrny medal indywidualnie na Mistrzostwach Europy w Karate.
 13. Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła”, wywalczył Mistrzostwo Polski w Kombinacji Norweskiej, brał również udział w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, w Pucharze Świata oraz w Pucharze Kontynentalnym.
 14. Piotr Żyła - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, skoczek narciarski, wywalczył Mistrzostwo Polski w skokach, uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, oraz Pucharze Świata.
 15. Gabriel Chętnicki – zawodnik LKS Jastrząb Lipno, mieszkaniec Zebrzydowic, został Indywidualnym Mistrzem Czech , drużynowym Mistrz Czech oraz Drużynowym Mistrz Polski w Motocrossie.
 16. Anna Chrapek – zawodniczka LKS „Beskid Brenna”, trenująca skiboby, zdobyła brązowy medal w Kombinacji na Mistrzostwach Świata w Austrii w kat. junior.
 17. Grzegorz Wałga – mieszkaniec Cieszyna trenujący wyciskanie sztangi wywalczył I miejsce na Mistrzostwa Świata, I miejsce na Mistrzostwa Europy oraz I miejsce na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi.
 18. Szymon Niemiec – mieszkaniec Dzięgielowa zdobył 3 miejsce na Mistrzostwach Świata oraz 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w MasWreslingu.
 19. Przemysław Zawada – zawodnik MKS Istebna na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobył złoty medal w sprincie na 5 km stylem klasycznym.
 20. Kamil Zygma – zawodnik RKS Cukrownik Chybie , trenujący gimnastykę sportową wywalczył I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Wicemistrzostwo Polski Juniorów.
 21. Mateusz Malina - mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie został rekordzistą świata w pływaniu na jednym oddechu pod wodą bez płetw , rekordzistą Polski w nurkowaniu przy użyciu jednego, uzyskał również tytułu basenowego Mistrza Polski.
 22. Katarzyna Wąsek – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” – trenująca narciarstwo alpejskie, zdobyła II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Slalomie, II miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów, I miejsce w zawodach Fis w Finlandii oraz w Czechach.
 23. Ireneusz Kopiec – reprezentant Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG Gliwice, mieszkaniec Zebrzydowic, trenujący tenis stołowy, na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w zdobył 2 x I miejsce i 2 x II miejsce.
 24. Łukasz Kozielski – zawodnik klubu UKS Beskid Ustroń – na Halowych Mistrzostwach Polski Kadetów w tenisie ziemnym zdobył II miejsce oraz III miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów.
 25. Małgorzata Błaszczyk – trenująca ju-jitsu, zawodniczka UKS Nakano Pogwizdów zdobywczyni III miejsca na Mistrzostwach Europy Juniorów w Ju - jitsu, III miejsca w Pucharze Świata Open Juniorów Ju – jitsu, I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów, oraz I i III miejsce w Pucharze Polski.
 26. Martyna Kłoda – pochodząca z Pogwizdowa, zawodniczka Uczniowski Klub Sportowy SMS Łódź, trenująca siatkówkę plażową zdobyła  V miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Meksyku ponadto brała udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata w  Portugalii.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2013

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2013

 1. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu Polskiego, jest zwycięzcą klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.  Mistrzostwo Polski zdobywał cztery razy z rzędu od 2010 roku.

 2. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, zdobył wicemistrzostwo świata w superenduro, wicemistrzostwo Europy w enduro, jest również dwukrotnym Mistrzem Polski w enduro.

 3. Piotr Żyła - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, trenujący skoki narciarskie, w roku 2013 wywalczył pierwsze miejsce w zawodach Pucharu Świata ponadto zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata drużynowo.

 4. Aleksander Zniszczoł – reprezentant Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” wicemistrz Mistrzostw Świata Juniorów drużynowo w skokach narciarskich, na swym koncie ma również trzy starty w Pucharze Świata.

 5. Drużyna w składzie: Piotr Szymala, Jakub Baron i Przemysław Gładoch, reprezentanci Klubu Sportowego Shindo z Cieszyna wywalczyli srebrny medal na Mistrzostwach Europy Karate we Włoszech.

 6. Mateusz Ligocki – zawodnik AZS AWF Katowice wygrał zawody snowboardowego Pucharu Świata w konkurencji snowcross w Szwajcarii.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2013

 1. Judyta Czyż – zawodniczka Aeroklubu Bielsko Biała, w klasyfikacji zespołowej zdobyła I miejsce podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata juniorów.

 2. Paweł Słowiok – zawodnik AZS AWF Katowice, zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski w kombinacji norweskiej, III miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo na Zimowej Uniwersjadzie „Trentino 2013”, startował również w Pucharze Kontynentalnym, Letnim Grand Prix oraz Pucharze Świata.

 3. Dominika Hulawy – zawodniczka AZS AWF Katowice, trenująca biegi narciarskie zdobyła I miejsce w rankingu Polskiego Związku Narciarskiego Pucharu Polski oraz I miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sprincie.

 4. Adam Cieślar - zawodnik AZS AWF Katowice, zdobył I miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo na Zimowej Uniwersjadzie „Trentino 2013” w kombinacji norweskiej.

 5. Drużyna w składzie Mateusz Łysikowski i Tomasz Wierzbicki, zawodnicy Klubu Sportowego „Siatkarz Beskid” wywalczyli III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej, startowali również na Mistrzostwach Świata w Portugalii zajmując V miejsce.

 6. Jakub Macura – zawodnik Klubu Sportowego „Siatkarz Beskid” zdobył I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w Siatkówce Plażowej.

 7. Adam Chrapek – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” wywalczył złoty medal w slalomie na Mistrzostwach Polski Juniorów FIS w narciarstwie alpejskim.

 8. Karolina Gajdek – Klub Sportowy MOSIR Cieszyn, trenująca judo, zdobyła złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz srebro i dwa razy brąz na Międzynarodowym Pucharze Polski.

 9. Janusz Rokicki – Klub Sportowy MOSIR Cieszyn, został Wicemistrzem Świata w pchnięciu kulą, Mistrzem Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem, wywalczył również mistrzostwo Niemiec w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

 10. Piotr Cieślik - Klub Sportowy MOSIR Cieszyn, zdobył dwa złote medale na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w rzucie dyskiem i rzucie oszczepem oraz brązowy medal w pchnięciu kulą.

 11. Karolina Makarewicz – Klub Sportowy Shindo – zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w kata, brązowy medal na Mistrzostwach Europy w kata drużynowo oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski Karate indywidualnie.

 12. Anna Chrapek – LKS „Beskid Brenna”, trenująca skiboby, zdobyła dwa złote medale na Mistrzostwach Polski Juniorek w super gigancie i slalomie.

 13. Grzegorz Śliwka – zawodnik LKS „Łucznik Żywiec”, zdobył I miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Seniorów w łucznictwie.

 14. Piotr Bejnar – trener piłki ręcznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, zdobył z drużyną młodzików MKS Ustroń Mistrzostwa Województwa Śląskiego oraz brał udział w półfinale Pucharu Polski Młodzików zajmując tam III miejsce.

 15. Piotr Brzózka – zawodnik pochodzący z Ustronia został zwycięzcą Mistrzostw Polski w kolarskim maratonie MTB na dystansie 105 kilometrów.

 16. Karol Linert – działacz sportowy, mieszkaniec Goleszowa, organizator turniejów szachowych i propagator gry w szachy na Ziemi Cieszyńskiej. Twórca nowego systemu tzw. systemu MOKATE.

 17. Mateusz Ligocki – NKS Trójwieś Beskidzka, trenujący biegi narciarskie, zdobył srebro w drużynowych Mistrzostwach Polski, II miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w sztafecie sprinterskiej, oraz III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu techniką klasyczną.

 18. Tomasz Wawrzyczek – zawodnik Octagon Team Cieszyn, trenujący mieszane sztuki walki, został Wicemistrzem Europy, zdobył również srebro na Międzynarodowym Turnieju MMA oraz złoto w Pucharze Polski Zachodniej.

 19. Monika Malik – zawodniczka Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego, trenująca skiboby, zdobyła I miejsce w Pucharze Polski w slalomie gigancie oraz dwa razy I miejsce na Mistrzostwach Polski w skibobach w slalomie i super gigancie.

 20. Katarzyna Wąsek – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” – trenująca narciarstwo alpejskie, zdobyła I miejsce i tytuł Mistrza Polski Juniorów w konkurencji super kombinacja.

 21. Mateusz Malina – mieszkaniec Ustronia, trenujący nurkowanie, zdobył I miejsce w basenowych Mistrzostwach o Puchar Anglii, dwukrotnie brał udział w finale Basenowych Mistrzostw Świata w Nurkowaniu, na swym koncie ma również 8 rekordów Polski.

 22. Ireneusz Kopiec – mieszkaniec Zebrzydowic, trenujący tenis stołowy, wywalczył cztery medale na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w tenisie stołowym, gdzie triumfował w grze mieszanej oraz turnieju drużynowym, natomiast w singlu i deblu zdobył srebrne medale.

 23. Adam Piekarski – również mieszkaniec Zebrzydowic, zdobył z drużyną I miejsce na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w 11-osobowej Piłce Nożnej.

 24. Aleksander Panfil – trener tenisa ziemnego UKS „Beskidy” Ustroń, jego podopieczni zdobyli złoto i brąz na drużynowych Mistrzostwach Polski, dwa złote miejsca na Mistrzostwach Polski, srebro i brąz na Halowych Mistrzostwach Polski oraz dwa złote medale na Mistrzostwach Śląska.

 25. Adam Tomiczek – zawodnik UKS „Wiraż” Cieszyn, został Wicemistrzem Europy w Motocrossie oraz Mistrzem Polski w Motocrossie w klasie MX2 Junior.


Nagrody i wyróżniena za rok 2012

Laureat Nagrody Honorowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu

 

Ireneusz Jeleń – utalentowany piłkarz, wychowanek Piasta Cieszyn, później występował w Beskidzie Skoczów, a w 2002 przeszedł do Wisły Płock. Jako gracz tego zespołu zadebiutował w polskiej ekstraklasie. Przez pięć lat występował we francuskim zespole AJ Auxerre, a następnie przez rok w Lille. Za całokształt działalności sportowej  oraz promowanie Powiatu Cieszyńskiego poprzez sport w kraju i zagranicą Powiat Cieszyński przyznaje nagrodę honorową Ireneuszowi Jeleniowi

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2012

 1. Janusza Krzyżanowska – ceniona działaczka, trenerka i promotorka sportowego stylu życia w Powiecie Cieszyńskim, szczególnie w gminie Strumień, wrażliwa na sprawy społeczne, działająca na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. 
 2. Gabriela Patoła - zawodniczka Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
 3. Katarzyna Słomka - zawodniczka Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Europy w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
 4. Janusz Rokicki – zawodnik Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, w roku 2012 został Wicemistrzem Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w pchnięciu kulą, ponadto zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy oraz złoty na Mistrzostwach Polski. 
 5. Jarosław Hulawy – trener, wychowawca oraz prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, jego podopieczni od wielu lat zdobywają medale w biegach narciarskich. 
 6. Aleksander Zniszczoł – reprezentant Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, zdobył II miejsce indywidualnie i drużynowo na Mistrzostwach Świata Juniorów w skokach narciarskich, ponadto wywalczył 3 miejsce drużynowo w Pucharze Świata w Lahti. 

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2012

 1. Dominika Hulawy – zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna , trenująca biegi narciarskie zdobyła I miejsce w Pucharze Polski w rankingu Polskiego Związku Narciarskiego ponadto wielokrotnie wywalczyła złote i brązowe medale na prestiżowych zawodach w kraju.
 2. Magdalena Holeksa – pochodząca z Górek Wielkich, została w 2012 roku Mistrzynią Świata Juniorów w turnieju teamów w brydżu sportowym w Chinach.
 3. Marta Pastwa – trenująca karate, zawodniczka klubu Shindo w Cieszynie zdobyła III miejsce drużynowo w konkurencji kata na Mistrzostwach Europy, ponadto w roku 2012 wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsca na zawodach krajowych.
 4. Anna Stanieczek – zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” z Goleszowa, zdobyła dwukrotnie złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski oraz na Mistrzostwach Polski Seniorów w Łucznictwie.
 5. Tomasz Byrt - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, skoczek narciarski, w roku 2012 wraz z drużyną wywalczył wicemistrzostwo świata w skokach oraz 3 miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów.
 6. Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” zdobył dwukrotnie złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz brązowy na Mistrzostwach Polski Seniorów w kombinacji norweskiej.
 7. Piotr Żyła - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, w roku 2012 został rekordzistą Polski w długości skoku narciarskiego wynoszącego ponad 232 metry, zdobył również brąz drużynowo na Mistrzostwach Polski Seniorów.
 8. Michał Szuster – zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, drużynowy Mistrz Świata w rajdach enduro, ponadto złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski.
 9. Paweł Szymkowski - zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, zdobył złoty medal drużynowo w Mistrzostwach Świata w rajdach enduro oraz dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski.
 10. Paweł Jabłoński – zawodnik Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w skacie, zdobył również tytuł Mistrza Polski.                                      
 11. Mirosław Madzia - zawodnik Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, trenujący lekkoatletykę zdobył dwukrotnie srebrny medal na Mistrzostwach Europy w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
 12. Michał Mankiewicz – zawodnik i trener mieszanych sztuk walki klubu Octagon Team Cieszyn. Sportowcy, których trenuje wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca na prestiżowych zawodach w kraju.
 13. Gabriel Chętnicki – pochodzący z Zebrzydowic zawodnik klubu LKS Jastrząb – Lipno został w roku ubiegłym Mistrzem Polski w Motocrossie.
 14. Adrian Kreiss – reprezentant Polskiego Związku Skibobowego zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Skibobach.                                                                                                        
 15. Adam Tomiczek – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiraż Cieszyn” zdobył tytuł Mistrza Polski w motocrossie w klasie MX junior.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2011

Laureaci Nagrody Honorowej Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu

 1. Jan Błachowicz – pochodzący z Cieszyna zawodnik mieszanych sztuk walki wagi półciężkiej, także utytułowany grappler i zawodnik boksu tajskiego. Od 2011 roku międzynarodowy mistrz Konfrontacji Sztuk Walki w wadze półciężkiej.
 2. Kajetan Kajetanowicz - polski utalentowany kierowca rajdowy, trzykrotny rajdowy mistrz Polski.
 3. Adam Małysz – wybitny skoczek narciarski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany skoczek w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich.

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2011

 1. Zbigniew Gryżboń - Trener sekcji Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, jest trenerem kadry narodowej Osób Niepełnosprawnych. Jego podopieczni odnoszą rokrocznie wiele sukcesów łącznie z udziałem w Igrzyskach Paraolimpijskich.
 2. Mateusz Kojzar – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, utalentowany skoczek narciarski, złoty medalista drużynowego konkursu skoków podczas Europejskiego Festiwalu Młodzieży w 2011 roku.
 3. Mirosław Madzia – zawodnik Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Wiśle. Trenujący rzut dyskiem i pchnięcie kulą. Wywalczył dwa medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata Osób Niewidomych i Słabowidzących, zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą i brązowy w rzucie dyskiem.
 4. Janusz Rokicki – podopieczny Zbigniewa Gryżbonia, zawodnik Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, w 2011 roku wywalczył złoty medal w pchnięciu kulą i srebrny medal w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych. I największy sukces w tym roku został Wicemistrzem Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w pchnięciu kulą.
 5. Michał Szuster – zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego, Wicemistrz Europy w rajdach enduro, ponadto złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski.
 6. Aleksander Zniszczoł – reprezentant Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego 2011, członek kadry młodzieżowej w skokach narciarskich w sezonie 2010/2011.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2011

 1. Sławomir Baran – trenujący boks tajski, zdobył złoto w Otwartym Pucharze Europy, brązowy medal Mistrzostw Europy thaiboxing, złoto na Otwartych Mistrzostwach Polski oraz brązowy medal Pucharu Polski.
 2. Tomasz Byrt - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, skoczek narciarski, w indywidualnym konkursie o Mistrzostwo Polski 2011 na skoczni normalnej wywalczył srebrny medal, w tym samym roku wraz z drużyną zajął trzecie miejsce podczas drużynowego konkursu Pucharu Świata w Lahti.
 3. Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” zdobył II miejsce na Mistrzostwach Polski w kombinacji norweskiej oraz cztery złote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kombinacji norweskiej oraz w biegach i skokach narciarskich.
 4. Paweł Słowiok – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” zajął I miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów w kombinacji norweskiej, I miejsce, dwa II miejsca w biegach i kombinacji norweskiej oraz III miejsce w skokach narciarskich na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 5. Jan Szturc – wieloletni trener i działacz Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, były skoczek narciarski, potem szkoleniowiec. Obecnie zajmuje się szkoleniem zawodników w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.
 6. Piotr Żyła - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, zdobył w sumie cztery srebrne medale na Mistrzostwach Polski w skokach narciarskie indywidualnie i drużynowo oraz w Letnim Grand Prix w skokach indywidualnie oraz brązowy medal Pucharu Świata w Lahti w drużynowych skokach narciarskich.
 7. Piotr Ferfecki – zawodnik Klubu Sportowego „Beskid” Brenna, zajął III miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w skibobach w slalomie gigancie.
 8. Agata Hołomek – zawodniczka Klubu Sportowego „Beskid” Brenna zdobyła trzy złote medale na Mistrzostwach Polski w skibobach oraz dwa brązowe medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w skibobach.
 9. Sebastian Gazurek - zawodnik Narciarskiego Klubu Sportowego „Trójwieś” Beskidzka, trenujący narciarstwo biegowe, zajął dwukrotnie I miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwa Polski, II miejsce na Mistrzostwa Polski, II miejsce w Pucharze Kontynentalnym Slavic Cup, jest Członkiem Kadry Narodowej PZN.
 10. Mateusz Ligocki – zawodnik Narciarskiego Klubu Sportowego „Trójwieś Beskidzka” zdobył dwa złote i jeden srebrny medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach narciarskich.
 11. Patrycjusz Polok – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, zajął dwukrotnie I miejsce, oraz III miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.
 12. Daria Kabiesz – zawodniczka Klubu Sportowego MOSiR Cieszyn, trenująca lekkoatletykę wywalczyła złoty medal w rzucie dyskiem oraz srebrny w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski Juniorów.
 13. Mariusz Makula – trenujący boks tajski zdobył złote medale na Mistrzostwach Polski, brązowy medal na Mistrzostwach Europy, jest również zdobywcą Pucharu Polski.
 14. Adrian Kreiss – reprezentant Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego zdobył trzykrotnie I miejsce podczas Mistrzostw Polski w Brennej w slalomie gigancie, slalomie i super gigancie w kategorii juniorów.
 15. Monika Malik – reprezentantka Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego, trenująca skiboby, zajęła trzykrotnie I miejsce podczas Mistrzostw Polski w Brennej w slalom gigancie, slalomie i super gigancie w kategorii seniorek, ponadto jest Członkiem Kadry Narodowej.
 16. Aneta Molek - zawodniczka sekcji lekkoatletycznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, trenująca skok o tyczce, zdobyła I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w oraz III miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 17. Anna Sojka – zawodniczka trenująca kolarstwo ekstremalne w 2011 roku została Mistrzynią Polski w downhillu i for crossie, zdobyła także Puchar Polski 2011.
 18. Anna Stanieczek – zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” z Goleszowa, zdobyła dwa złote medale w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów oraz na Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie.
 19. Piotr Szymala – zawodnik i trener Klubu Sportowego „SHINDO” z Cieszyna, zawodnik i trener Klubu Sportowego ”SHINDO”, wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Polski i świata.
 20. Andrzej Tomczyk – trener gimnastyki sportowej, działacz Robotniczego Klubu Sportowego „Cukrownik” w Chybiu, trener zawodników, którzy zdobyli ponad 300 medali w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Śląska, a także ponad 120 medali w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Polski.
 21. Tomasz Warzecha - zawodnik Misyjnego Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „CENTRUM” z Dzięgielowa, trenujący biegi, zajął I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale.
 22. Katarzyna Wąsek – zawodniczka Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria” w Ustroniu, zdobyła dwa złote i jeden srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych w Zakopanem, zajęła również I miejsce w rankingu FIS z w 2011 roku.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2010

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2010

 

 1. Adam Małysz – zawodnik Klubu Sportowego Wisła Ustronianka, wybitny skoczek narciarski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany skoczek w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich.
 2. Anna Stanieczek – zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” z Goleszowa, mistrzyni Europy w łucznictwie, pieciokrotna zwyciężczyni Pucharu Polski, wielokrotna złota  medalistka Mistrzostw Polski, rekordzistka Polski w konkurencji łuków bloczkowych.
 3. Daria Kabiesz – zawodniczka Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Wiśle. Mistrzyni świata w rzucie dyskiem, wicemistrzyni świata w pchnięciu kulą, wielokrotna złota, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Polski, Czech, Chorwacji oraz Niemiec.
 4. Kajetan Kajetanowicz - członek Automobilklubu Cieszyńskiego. Rajdowy Mistrz Polski, Mistrz grupy „N”.
 5. Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, zdobył tytuł Mistrza Polski oraz dwukrotnie Wicemistrza Polski w Kombinacji Norweskiej. Startował w Mistrzostwach Świata oraz Zawodach FIS „Alpen Cup”.
 6. Jan Szturc – wieloletni trener i działacz Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, były skoczek Narciarski, potem szkoleniowiec i pierwszy trener Adama Małysza. Obecnie zajmuje się szkoleniem najmłodszej kadry reprezentacji Polski.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2010

 1. Tomasz Warzecha - zawodnik Misyjnego Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „CENTRUM” z Dzięgielowa, trenujący biegi, zajął II miejsce na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, II miejsce na Mistrzostwach Śląska oraz dwukrotnie II miejsce na Mistrzostwach Międzywojewódzkich.
 2. Piotr Szymala – zawodnik i trener Klubu Sportowego „SHINDO” z Cieszyna, wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Świata oraz Polski, wśród wielu tytułów zdobył między innymi złoto na Mistrzostwach Świata Karate Shotokan indywidualnie i drużynowo, złoto na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan, srebro na Mistrzostwach Polski Karate WKF.
 3. Maciej Wilczek – zawodnik Klubu Sportowego „SHINDO” z Cieszyna. Zdobył złoto na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan indywidualnie i drużynowo, srebro na Mistrzostwach Polski Karate WKF drużynowo, brąz na Mistrzostwach Polski karate WKF indywidualnie.
 4. Elżbieta Sobótka – zdobywczyni II miejsca w Szachowych Mistrzostwach Polski Juniorów Niewidomych i Słabowidzących, II miejsca na Drużynowych Mistrzostwach Polski Niewidomych, zajęła również I miejsce w Ogólnopolskim Drużynowym Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w Szachach.
 5. Martyna Cyganek - zawodniczka sekcji lekkoatletycznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, członkini Kadry Narodowej. Zdobyła II miejsce w skoku o tyczce na Mistrzostwach Polski Juniorów.
 6. Michał Kłoda – zawodnik sekcji lekkoatletycznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, zdobywca I miejsc na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, na Mistrzostwach Śląska i w Zawodach Międzywojewódzkich, ponadto jest członkiem Kadry Narodowej, posiada I klasę sportową w skoku o tyczce.
 7. DRUŻYNA w składzie: Dawid Krętusz, Dawid Kapias, Dawid Czembor i Adrian Suława – członkowie sekcji gimnastyki sportowej Robotniczego Klubu Sportowego „CUKROWNIK” W Chybiu. Zdobyli brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn.
 8. Mirosław Madzia – zawodnik Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” w Wiśle. Trenujący rzut dyskiem i pchnięcie kulą. Złoty i srebrny medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, srebrny medalista Mistrzostw Chorwacji, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Niemiec.
 9. Marcin Frycz – zawodnik Cieszyńskiego Klubu Motorowego zdobył tytuł Mistrza Polski w Motocrossie w klasie E1.
 10. Piotr Cieślik - zawodnik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie, trenujący lekkoatletykę, zdobył I miejsce i tytuł Mistrza Polski w rzucie dyskiem, II miejsce w rzucie oszczepem oraz III miejsce w pchnięciu kulą na Otwartych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.
 11. Janusz Rokicki – zawodnik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie, trenujący lekkoatletykę zdobył I miejsce i tytuł Mistrza Polski w pchnięciu kulą na Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych i Otwartych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce oraz I miejsce i tytuł Mistrza Polski na Otwartych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce w rzucie dyskiem.
 12. Karolina Gajdek – zawodniczka reprezentująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, jest brązową medalistką w judo na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych.
 13. Dominika Błasiak – zawodniczka Stowarzyszenia Sportowego „Dąb” w Dębowcu, trenująca judo, zajęła I miejsce i tytuł Mistrzyni Śląska, III miejsce na Mistrzostwach Polski oraz II miejsce w Pucharze Polski.
 14. Ryszard Kubica – zawodnik Stowarzyszenia Sportowego „Dąb” w Dębowcu, trenujący judo, w 2010 roku zajął czterokrotnie I miejsce na: Mistrzostwach Śląska, Międzywojewódzkim Turnieju Dzieci i Młodzieży, Otwartych Mistrzostwach Małopolski Juniorów Młodszych, Międzynarodowym Turnieju Juniorów Młodszych, ponadto zdobył I miejsce w zawodach o Puchar Śląskiego Związku Judo oraz I miejsce w Pucharze Polski Młodzików na Mistrzostwach Polski.
 15. Dominika Hulawy – zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenująca narciarstwo biegowe, zajęła I miejsce w biegu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolnego Śląska.
 16. Karolina Gazurek - zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenująca narciarstwo biegowe, zajęła dwukrotnie I miejsce w biegu oraz dwukrotnie II miejsce w biegu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolnego Śląska, ponadto znalazła się na II miejscu w rankingu w sezonie 2009-2010.
 17. Patrycjusz Polok – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, zajął I miejsce w biegu – team sprint na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolnego Śląska w kategorii juniorów.
 18. Sebastian Gazurek - zawodnik Narciarskiego Klubu Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, wielokrotny zdobywca złotych i srebrnych medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolnego Śląska, zajął I miejsce w rankingu Polskiego Związku Narciarskiego w roku 2010 w kategorii juniorów A, reprezentant Polski w Mistrzostwach Świata Juniorów.
 19. Rafał Matuszny – zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, zajął I miejsce oraz dwukrotnie III miejsce w biegu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolny Śląsk, zajął również III miejsce w rankingu w sezonie 2009-2010.
 20. Tomasz Kaczmarzyk - zawodnik Narciarskiego Klubu Sportowego Istebna, trenujący narciarstwo biegowe, wielokrotny zdobywca złotych i srebrnych medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Dolnego Śląska, zajął I miejsce w rankingu Polskiego Związku Narciarskiego w roku 2010, w kategorii juniorów B, reprezentant Polski w Mistrzostwach Świata Juniorów.
 21. Katarzyna Wąsek – zawodniczka Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria” w Ustroniu. Mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, ponadto zajęła wysokie miejsca w Zawodach Międzywojewódzkich i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 22. Karolina Chrapek – zawodniczka Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, zdobyła dwa złote medale w Super Gigancie na Zawodach FIS w Narciarstwie Alpejskim w Słowenii i w Austrii oraz trzy złote i jeden brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów i brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w Super Gigancie.
 23. Adam Chrapek – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, jest złotym medalistom Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w slalomie gigancie, w dwuboju slalomowym, zdobył także srebrny medal w slalomie gigancie.
 24. Paweł Słowiok – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, jest Mistrzem Polski w Kombinacji Norweskiej na Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych oraz Mistrzem Polski seniorów w Letnich Mistrzostwach Polski w Kombinacji Norweskiej.
 25. Ireneusz Kopiec - zawodnik Uczniowskiego Gminnego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Zebrzydowicach, zdobył srebrny medal w deblu i brązowy medal w singlu na Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych, jest również zwycięzcą Turnieju Tenisa Stołowego TOP – 12 Osób Niesłyszących.
 26. Andrzej Pustówka - jest wieloletnim trenerem tenisa stołowego oraz działaczem i współzałożycielem Ludowego Klubu Sportowego „Lesznianka” Leszna Górna, wychowawcą zawodników liczących się na arenie polskiej i międzynarodowej, zespoły i zawodnicy prowadzone przez Andrzeja Pustówkę reprezentują powiat cieszyński i województwo śląskie na licznie odbywających się zawodach w tenisie stołowym.
 27. Marek Konowoł – trener i działacz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń, od ponad 20 lat zajmuje się lekką atletyką zdobywając szereg medali Mistrzostw Polski, zawodnicy trenowani przez Marka Konowoła zakwalifikowali się do finałów Mistrzostw Świata.
 28. Andrzej Tomczyk – trener gimnastyki sportowej, działacz Robotniczego Klubu Sportowego „Cukrownik” w Chybiu, zawodnicy szkoleni przez Andrzeja Tomczyka zdobyli indywidualnie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży cztery medale złote oraz trzy medale brązowe. W pięciu kategoriach wiekowych sekcja gimnastyki sportowej zdobyła indywidualnie i drużynowo ponad 100 medali.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2009

Laureaci Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu w roku 2009

 1. Monika Malik – skibobistka, członkini Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego – złota, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata, dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski.
 2. Janusz Rokicki – zawodnik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie, trenujący lekkoatletykę zdobył złoto na Otwartych Mistrzostwach Czech, srebro na Światowych Igrzyskach wózkowiczów w Indiach., dwukrotny złoty i brązowy medalista Mistrzostw Polski.
 3. Piotr Szymala – zawodnik Klubu Sportowego „SHINDO” z Cieszyna, zdobył złoto  i srebro w konkurencji kata drużynowo na Mistrzostwach Polski, brąz na Mistrzostwach Świata w Meksyku, brał udział w Mistrzostwach Świata, ponadto jest  zawodnikiem Kadry Narodowej.
 4. Maciej Wilczek – zawodnik Klubu Sportowego „SHINDO”z Cieszyna. Wielokrotny złoty i srebrny medalista na Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, brązowy medalista Mistrzostw Europy.
 5. Jan Biela – zawodnik Regionalnych Olimpiad Specjalnych Oddział Polska Beskidzkie, przynależy do sekcji sportowej „Sokół” przy DPS w Strumieniu. Złoty medalista w slalomie gigancie i brązowy medalista w super gigancie na IX Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w USA, zdobył również złoto, srebrno i brąz w pływaniu w IX Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.
 6. Paweł Słowiok – zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kombinacji norweskiej.
 7. Mirosław Madzia – zawodnik Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”. Brązowy medalista w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Europy, złoty medalista w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Czech oraz dwukrotny złoty medalista w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski.

 

Laureaci Wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu w roku 2009

 1. Adrian Kreiss – skibobista, zawodnik Skoczowskiego Towarzystwa Sportowego, złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski, zdobył również IV miejsce na Mistrzostwach Świata.
 2. Sylwia Mirocha – skibobistka, zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „BESKID” Brenna - zdobyła złote medale na Mistrzostwach Polski i w Pucharze Beskidów, ponadto jest zawodniczką kadry narodowej.
 3. Paweł Madzia - skibobista, zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „BESKID” Brenna – wielokrotny złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, ponadto jest zawodnikiem kadry narodowej.
 4. Wioletta Pachuła - skibobistka, zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego „BESKID” Brenna - wielokrotna złota i brązowa medalistka Mistrzostw Polski i Pucharu Beskidów, brała udział w Mistrzostwach Świata i Pucharze Świata, ponadto jest zawodniczką kadry narodowej.
 5. Anna Stanieczek – zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orlik” z Goleszowa, trenująca łucznictwo – czterokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski oraz srebrna medalistka Międzynarodowych Zawodów w Mediolanie.
 6. Mateusz Ligocki – trenuje narciarstwo klasyczne – biegi narciarskie, zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna – srebrny i brązowy medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, ponadto zajął I miejsce w rankingu Polskiego Związku Narciarskiego za sezon 2008/2009.
 7. Radosław Wróbel – trenuje gimnastykę sportową - zawodnik Robotniczego Klubu Sportowego „Cukrownik” z Chybia zdobył złoty medal podczas Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ćwiczeniach na poręczy.
 8. Adam Tomiczek – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiraż Cieszyn” – zdobył I miejsce w Pucharze Polski w Motocrossie oraz tytuł Wicemistrza Polski na Indywidualnych Motocrossowych Mistrzostwach Polski.
 9. Tomasz Warzecha – zawodnik Misyjnego Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „CENTRUM” z Dzięgielowa, trenujący biegi, zajął I miejsce w biegu w Ogólnopolskim Finale „Samsung Cup” oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików.
 10. Piotr Łupieżowiec - zawodnik Misyjnego Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „CENTRUM” z Dzięgielowa, trenujący biegi górskie, brał udział w Mistrzostwach Europy Seniorów i Juniorów w biegach górskich, zdobył również 9 miejsce na Mistrzostwach Polski.
 11. Daria Kabiesz – zawodniczka Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „START” z Wisły , lekkoatletyczka, wielokrotna złota, srebrna brązowa medalistka Mistrzostw Polski, zdobyła również brąz na Międzynarodowych Mistrzostwach Czech.
 12. Katarzyna Słomka- zawodniczka Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji „START” z Wisły, trenująca lekkoatletykę, zdobyła w sumie 4 złote medale na Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i rzucie maczugą.
 13. Sebastian Gazurek - zawodnik Narciarskiego Klubu Sportowego „Trójwieś Beskidzka” trenujący biegi narciarskie, wielokrotny srebrny i brązowy medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz  Pucharu Polski, debiutował równieżw Pucharze Świata.
 14. Karolina Chrapek – zawodniczka Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, trenująca narciarstwo alpejskie- wielokrotna złota i srebrna medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
 15. Adam Cieślar - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka”, trenujący narciarstwo alpejskie – wielokrotny złoty, srebrny i brązowy medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, ponadto jest drużynowym Mistrzem Polski.
 16. Rafał Śliż - zawodnik Klubu Sportowego „Wisła Ustronianka” – trenujący skoki narciarskie zajął I miejsce w Pucharze Kontynentalnym, zdobył także Mistrzostwo Polski drużynowo.
 17. Kajetan Kajetanowicz – zawodnik Automobilklubu w Cieszynie – kierowca rajdowy – jest Wicemistrzem Polski w grupie N w sezonie 2009, zajął również I miejsce w Rajdzie Elmot i Dolnośląskim.

Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2019/2020

Igrzyska Dzieci                                                        

 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich - I miejsce

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie – III miejsce

 

Igrzyska Młodzieży                                               

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle - I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – III miejsce

 

Licealiada     

 

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – II miejsce

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – III miejsce

 

Klasyfikacja gmin

 

Gmina Cieszyn - I miejsce

Gmina Skoczów – II miejsce

Gmina Brenna – III miejsce


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2018/2019

Igrzyska Dzieci

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie - I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie – III miejsce

 

Igrzyska Młodzieży

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle - I miejsce

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Cieszynie – III miejsce

 

 Licealiada     

 

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – II miejsce

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie – III miejsce

 

Klasyfikacji gmin

 

Gmina Brenna - I miejsce

Gmina Cieszyn – II miejsce

Gmina Wisła – III miejsce

 


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2017/2018

Igrzyska Dzieci

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie - I miejsce

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich – II miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle – III miejsce

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie - I miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wiśle – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich – III miejsce

 

Licealiada

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – II miejsce

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie – III miejsce

 

Klasyfikacji gmin we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego

Gmina Cieszyn - I miejsce

Gmina Skoczów – II MIEJSCE

Gmina Brenna – III MIEJSCE


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2016/2017

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2016/2017 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
 1. Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Cieszynie
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Ustroniu

Reprezentancji najlepszych szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego we współzawodnictwie sportowym

fot. Henryk Pieszka

Szkoły z oddziałami gimnazjalnymi powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2016/2017 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca: 
 1. Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie
 2. Zespół Szkół Nr 1 w Wiśle
 3. Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Istebnej,

 

Reprezentanci najlepszych szkół z oddziałami gimnazjalnymi powiatu cieszyńskiego we współzawodnictwie sportowym

fot. Henryk Pieszka

 

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2016/2017 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
 1. II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
 2. I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle, ,

Reprezentanci najlepszych szkół ponadgminazjalnych powiatu cieszyńskiego we współzawodnictwie sportowym

fot. Henryk Pieszka

Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2016/2017 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca: 
 1. gmina Brenna,
 2. gmina Skoczów,
 3. miasto Ustroń.

Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2015/2016

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

1. Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich -  I miejsce
                                                           
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cieszynie  - II miejsce

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chybiu – III miejsce

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

1. Gimnazjum Nr 1 w Wiśle - I miejsce

2. Gimnazjum Nr 4 w Skoczowie – II miejsce

3. Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie – III miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

1. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - I miejsce

2. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie – II miejsce

3. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle – III miejsce 


Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2015/2016 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

1. GMINA BRENNA - I MIEJSCE

2. GMINA WISŁA– II MIEJSCE

3. GMINA CIESZYN – III MIEJSCE

 


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2014/2015

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2014/2015 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej
 2. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 Wiśle Malince

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2014/2015 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gimnazjum nr 1 w Wiśle
 2. Gimnazjum w Istebnej
 3. Gimnazjum nr 4 Skoczowie

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2014/2015 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie


Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2014/2015 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gmina Skoczów
 2. Gmina Brenna
 3. Gmina Wisła

 


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2013/2014

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2013/2014 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu
 3. Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2013/2014 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gimnazjum nr 1 w Wiśle
 2. Gimnazjum nr 3 w Cieszynie
 3. Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2013/2014 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
 3. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle


Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2013/2014 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gmina Brenna
 2. Gmina Ustroń
 3. Gmina Skoczów

Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2012/2013

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2012/2013 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2012/2013 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gimnazjum nr 1 w Wiśle
 2. Gimnazjum w Pogwizdowie
 3. Gimnazjum w Goleszowie

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2012/2013 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle


Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2012/2013 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Miasto Wisła
 2. Gmina Skoczów
 3. Gmina Brenna

 


Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2011/2012

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2011/2012 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Szkoła Podstawowa w Brennej
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2011/2012 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gimnazjum nr 1 w Wiśle
 2. Gimnazjum nr 1 w Skoczowie
 3. Gimnazjum w Górkach Wielkich

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2011/2012 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie
 3. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie


Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2011/2012 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:

 1. Gmina Brenna
 2. Gmina Skoczów
 3. Gmina Hażlach

Współzawodnictwo sportowe szkół w roku szkolnym 2010/2011

Szkoły podstawowe powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2010/2011 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
1.    Szkoła Podstawowa w Górkach Wiekich
2.    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brennej
3.    Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie

Szkoły gimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2010/2011 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
1.    Gimnazjum w Górkach Wielkich
2.    Gimnazjum w Goleszowie
3.    Gimnazjum Nr 4 w Skoczowie

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2010/2011 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
1.    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
2.    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie
3.    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle

Klasyfikacja gmin powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2010/2011 we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca:
1.    Gmina Brenna
2.    Gmina Skoczów
3.    Gmina Hażlach

Mistrzostwa powiatu cieszyńskiego amatorskiej ligi HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Sport - Finał Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej

W minioną sobotę, 27 maja 2017r., w hali sportowej LKS "Beskid" Brenna rozegrany został II Powiatowy Turniej Mistrzów w Amatorskiej Halowej Piłce Nożnej "5" o Puchar Starosty Cieszyńskiego.Organizatorem turnieju był Powiat Cieszyński wraz z gospodarzem rozgrywek LKS "Beskid" Brenna.

W turnieju wzięli udział zwycięzcy amatorskich lig futsalu rozgrywanych w Brennej, Cieszynie i Goleszowie. Gminę Brenna reprezentowała zwycięska drużyna NIECKARZ TEAM, Gminę Cieszyn OLD PIAST CIESZYN, gminę Goleszów reprezentowała drużyna o takiej samej nazwie.

Drużyny rozlosowane zostały w jednej grupie.

Mecze rozgrywane były systemem " Każdy z każdym".

Podobnie jak w roku ubiegłym najlepsza okazała się ekipa OLD PIAST CIESZYN, drugie miejsce zajęła drużyna GOLESZÓW, na najniższym stopniu podium znalazła się drużyna NIECKARZ TEAM.

Podczas turnieju doceniono również najlepszego strzelca, którym okazał się Ireneusz Jeleń(OLD PIAST CIESZYN) oraz najlepszego bramkarza Dariusza Glet (GOLESZÓW).  Wszystkie drużyny i wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary, które wręczył członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego - Tadeusz Mendrek.

Wyniki:

  Drużyna 1 2 3 Bramki Punkty Miejsce
1 NIECKARZ TEAM X 4:14 6:8 10:22 0
III
2 OLD PIAST CIESZYN 14:4 X 7:3 21:7 6 I
3 GOLESZÓW 8:6 3:7 X 11:13 3
II

Rok 2016

W minioną sobotę, 11 czerwca 2016r., w hali sportowej LKS "Beskid" Brenna rozegrany został Powiatowy Turniej Mistrzów w Amatorskiej Halowej Piłce Nożnej "5" o Puchar Starosty Cieszyńskiego. Organizatorem mistrzostw był Powiat Cieszyński wraz z gospodarzem rozgrywek LKS "Beskid" Brenna.

W turnieju wzięli udział zwycięzcy amatorskich lig futsalu z Brennej, Cieszyna, Goleszowa i Strumienia. Gminę Brenna reprezentował ALKO SKŁAD  z Górek Wielkich, Gminę Cieszyn OLD PIAST CIESZYN, Goleszów reprezentowała drużyna o takiej samej nazwie, a Strumień - AS FUTBOL SKLEP.

Najlepsza okazała się ekipa OLD PIAST CIESZYN, która nie dała szans przeciwnikom i wygrała wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna ALKO SKŁAD, na najniższym stopniu podium znalazła się druzyna GOLESZÓW, zaś czwarte miejsce, poza podium, przyadło zawodnikom AS FUBOL SKLEP ze Strumienia.

Podczas turnieju doceniono również najlepszego zawodnika, którym okazał się Ireneusz Jeleń(OLD PIAST ), najlepszego strzelca Łukasza Wisłę (OLD PIAST), zaś najlepszym bramkarzem został Przemysław Szołdra (ALKO SKŁAD).

Wszystkie drużyny i wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary i dyplomy, który wręczył członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego - Tadeusz Mendrek.

Wyniki:

  Drużyna 1 2 3 4 Bramki Punkty Miejsce
1 GOLESZÓW X 1:2 4:5 6:3 11:10
3
III
2 ALKO SKŁAD 2:1 X 2:5 6:4 10:10
6
II
3 OLD PIAST 5:4 5:2 X 10:0 20:6
9
I
4 AS FUTBOL SKLEP 3:6 4:6 0:10 X 7:22
0
IV

Mistrzostwa powiatu cieszyńskiego amatorskiej ligi PIŁKI NOŻNEJ

Finał Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

3 czerwca 2017r., na boisku „Orlik” w Goleszowie, rozegrany został II Turniej Mistrzów w Amatorskiej Piłce Nożnej 6-osobowej. Organizatorem turnieju był Powiat Cieszyński wraz z gospodarzem rozgrywek LKS "Goleszów”. Do udziału zaproszone zostały 3 najlepsze drużyny, reprezentujące amatorskie ligi piłkarskie rozgrywane w 2016 roku na terenie powiatu cieszyńskiego. Gminę Zebrzydowice reprezentowała ekipa „Wczorajsi”, Wisłę „Epompa.pl”. Niestety drużyna GOLD PIAST CIESZYN reprezentująca Gminę Goleszów nie stawiła się na turnieju w związku z czym została ukarana dwoma walkowerami.

Najwyższe miejsce na podium zajęła drużyna WCZORAJSI, drugie E.POMPA.PL, trzecie GOLD PIAST CIESZYN.

Podczas turnieju doceniono również najlepszego strzelca, którym okazał się Jakub Głuszak(E.POMPA.PL) oraz najlepszego bramkarza Dariusza Mosaka (WCZORAJSI). 

Drużyny i wyróżnieni zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary, które wręczył w imieniu Starosty Cieszyńskiego Henryk Pieszka - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Krzysztof Glajcar, Wójt Gminy Goleszów.

Wyniki: 

  Drużyna 1 2 3 Bramki Punkty Miejsce
1 WCZORAJSI (Zebrzydowice) X 7:3 3:0 10:3 6
I
2 E.POMPA.PL (Wisła) 3:7 X 3:0 6:7 3
II
3 GOLD PIAST CIESZYN (Goleszów) 0:3 0:3 X 0:6 0
III

ROK 2016

18 czerwca 2016 r., na boisku „Orlik” w Goleszowie, Powiat Cieszyński przy współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Goleszów”, zorganizował Turniej Mistrzów w Amatorskiej Piłce Nożnej 6-osobowej

Do udziału zaproszone zostały 4 najlepsze drużyny, reprezentujące amatorskie ligi piłkarskie rozgrywane w 2015 roku na terenie powiatu cieszyńskiego. Gminę Zebrzydowice reprezentowała ekipa „Do przerwy 0,7”, Gminę Goleszów „4 Korony”, Wisłę „Epompa.pl” a Strumień drużyna „Orlik Strumień”.

Najwyższe miejsce na podium zajęła drużyna „4 Korony” z Goleszowa, drugie „Do przerwy 0,7” z Zebrzydowic, trzecie „Epompa.pl” z Wisły, zaś czwarte miejsce przypadło zawodnikom „Orlik Strumień”. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy, które wręczyła Maria Cieślar –Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.

Wyniki:

  Drużyna 1 2 3 4 Bramki Punkty Miejsce
1 4 KORONY (Goleszów) X 5:3 8:0 3:0 16:3
9
I
2 DO PRZERWY 0,7 (Zebrzydowice) 3:5 X 3:2 4:1 10:8
6
II
3 EPOMPA.PL (Wisła) 0:8 2:3 X 2:0 4:11
3
III
4 ORLIK STRUMIEŃ 0:3 1:4 0:2 X 1:9
0
IV

Mistrzostwa powiatu cieszyńskiego amatorskiej ligi PIŁKI SIATKOWEJ

Finał Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

W rozegranym w niedzielę 17 września 2017r. II Powiatowym Turnieju Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Cieszyńskiego zwyciężyła drużyna Teksid (mistrz ligi skoczowskiej), pokonując w meczu finałowym 3:0 mistrza ligi cieszyńskiej drużynę Sami Swoi. Trzecie miejsce w turnieju przypadło Cisownicy – najlepszej ekipie ligi goleszowskiej minionego sezonu, czwarte miejsce zajęła drużyna Belfry z Ustronia.

Komplet wyników:

I półfinał: Sami Swoi – Belfry 2:0 (25:22, 25:16)
II półfinał: Teksid – Cisownica 2:0 (25:21, 25:19)
mecz o 3 miejsce: Belfry – Cisownica 0:3 (25:27,26:28,19:25)
finał: Sami Swoi – Teksid 0:3 (22:25,25:27,23:25)
Wszystkie mecze stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Organizatorzy dziękują zawodnikom za wspaniałą atmosferę i zapraszają na następne turnieje.

Organizatorem rozgrywek był Powiat Cieszyński przy współpracy Fundacji Talent Cieszyn.


ROK 2016

 W hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 25 września b.r. mistrzowskie drużyny czterech lig amatorskiej siatkówki naszego powiatu walczyły o puchar Starosty Cieszyńskiego.
W pierwszym półfinale po bardzo zaciętej walce STS Restauracja Jagoda zwyciężyła z Termobudem Wisła 2:1 (19:25,25:22,25:19). Drugi półfinał to wygrana ATS Ustroń z Belframi 2:0 (25:12,25:18). W meczu o III miejsce lepszy okazał się zespół Termobud Wisła pokonując Belfrów 3:1.
Jak przystało na finał rozstrzygnięcie zapadło w piątym secie. Zwycięzcami turnieju zostali mistrzowie ligi skoczowskiej – STS Restauracja Jagoda – pokonując 3:2 drużynę ATS Ustroń.
Bardzo wysoki poziom sportowy i dobra atmosfera towarzyszyły uczestnikom od pierwszych minut do końca ostatniego meczu. Turniej został rozegrany dzięki inicjatywie  Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy współpracy Fundacji TALENT w Cieszynie. Można też mieć nadzieję, że wpisał się na stałe w kalendarz imprez sportowych naszego regionu.


Mistrzostwa powiatu cieszyńskiego w WĘDKARSTWIE

Wędkarskie Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej

ROK 2016

W ciągu 7 spotkań, mających miejsce od kwietnia do października 2016r., na łowiskach powiatu cieszyńskiego, przeprowadzone zostały Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej o Puchar Starosty Cieszyńskiego. Zawody miały na celu propagowanie wędkarstwa sportowego, zgłębianie nowych technik wędkarskich oraz integrację środowisk wędkarzy. Organizatorem zawodów były koła wędkarskie z terenu powiatu cieszyńskiego. Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta Cieszyński, który równocześnie ufundował puchary i medale dla najlepszych wędkarzy.

Wyniki indywidualne >do pobrania<

Wyniki drużynowe >do pobrania<

Szybkie menu

Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy