Starostowie Cieszyńscy

wróć

Andrzej Georg urodził się 29 maja 1948 roku w Gliwicach. Ma wyższe wykształcenie prawnicze.

Andrzej Georg Starosta Cieszyński w latach 1999-2001

Kariera zawodowa

W latach 1972-1975 był zatrudniony w Urzędzie Powiatowym w Cieszynie na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału. W latach 1975-1977 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej jako inspektor wojewódzki. Następnie w latach 1977-1979 był zastępcą dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu. W latach 1979-1983 odbywał aplikację adwokacką w Zespole Adwokackim nr 1 w Cieszynie. W latach 1983-1990 pracował w zawodzie adwokata w Zespole Adwokackim w Cieszynie.

Kariera samorządowa

W latach 1990-1992 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ustroń. W latach 1992-1998 w Cieszynie prowadził własną Kancelarię Adwokacką. Od 1999 do 2001 pełnił funkcję Starosty Cieszyńskiego. Był Radnym Powiatu Cieszyńskiego I kadencji (1999-2002).

W czasie, kiedy pełnił funkcję Starosty Cieszyńskiego wydatki majątkowe z budżetu Powiatu Cieszyńskiego wyniosły ponad 10 mln zł. Zostały przeznaczone m.in. na modernizację siedziby Starostwa, budowę Strażnicy w Ustroniu, budowę sali gimnastycznej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Skoczowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.

Kariera polityczna

W latach 1973-1989 należał do PZPR, a od 1993 do 1995 Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1995-2001 był członkiem Unii Wolności, Członek Zarządu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W latach 2001-2010 należał do Platformy Obywatelskiej, był współzałożycielem, przewodniczącym Zarządu Koła w Ustroniu, W latach 2001-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatu PO RP, natomiast w latach 2001-2006 był członkiem Zarządu Powiatu PO RP. 

Odznaczenia, wyróżnienia

Został odznaczony: Brązową Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej (2001) oraz Laurem Srebrnej Cieszynianki (2013)

Działalność społeczna

Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego „Siła”: w Ustroniu, założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu, założycielem i pierwszym Przewodniczącym Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Aktualnie wraz z żoną Elżbietą zajmują się historią cyrylo-metodiańskiej chrystianizacji Polski.

Życie rodzinne

Jego żoną jest historyczka Elżbieta Georg. Z pierwszego małżeństwa z Krystyną Georg ma syna Macieja, radcę prawnego.

Witold Dzierżawski urodził się 26 grudnia 1948 roku w Sopocie. Ukończył studia wyższe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jest magistrem politologii.

Witold Dzierżawski Starosta Cieszyński w latach 2001-2006

Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – rocznik 1968;

W 1966 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej

Kariera zawodowa

Od 1973 r. prowadził własne gospodarstwo rolne. W latach 1993 – 1996 był Burmistrzem Skoczowa. W latach 1996 – 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora Placówki Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, organizując tę placówkę i rozwijając współpracę na terenach transgranicznych z sąsiednimi państwami. Od 1 stycznia 2001 r. do listopada 2006 r. był. Starostą Cieszyńskim. Po zakończeniu kadencji ponownie pracował w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, tym razem w Katowicach, a następnie w Instytucie Doświadczalnym w Grodźcu, gdzie zajmował się sprawami funduszy UE. Obecnie jest na emeryturze. Jednocześnie od 2010 roku pracuje w Kancelarii Adwokackiej Aleksandry Marszałek-Dzierżawskiej w Bielsku-Białej, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie administrowania i kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.

Działalność społeczna

Ma poglądy konserwatywno-liberalne o charakterze prawicowym; długoletnim samorządowcem, jednym z założycieli Komitetu Wyborczego Wyborców CIS.

Jest jednym ze współorganizatorów NSZZ Rolników Solidarność na Śląsku Cieszyńskim, a także Prezesem Kółka Rolniczego Ochaby jako Związku NSZZ RI Solidarność. Od 1989 r. jest również jednym z założycieli i organizatorów nowo powstających jednostek samorządowych – gmin.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Musica Sacra w Skoczowie. Jest także organizatorem licznych koncertów upamiętniających wizytę Papieską w tym mieście.

Jest inicjatorem powstania Muzeum Św. Jana Sarkandra w Skoczowie. Ofiarował temu Muzeum obraz upamiętniający wizytę Jana Pawła II w Skoczowie, będący autorstwa Ireny Marii Palka, aktualnie znajduje się tam w ekspozycji stałej.

Był aktywnym uczestnikiem wielu inicjatyw społecznych, a wśród nich: członek Parafialnego Komitetu Budowy Domu Katechetycznego w Ochabach, Klubu Inteligencji Katolickiej w Ochabach, Społecznego Komitetu Gazyfikacyjnego w Ochabach, Cieszyńskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a także prezesem Porozumienia Stowarzyszeń Powiatu Cieszyńskiego, Stowarzyszenia Ekoenergia, Cieszyńska Kraina i innych. 

Do jego osiągnięć należy także założenie Gazety Skoczowskiej wydawanej do 2004 r.

Współtworzył struktury Euroregionu Śląsk Cieszyński, pracował w Komisjach Międzyrządowych do Spraw Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy, Polska-Słowacja.

Jest autorem wielu felietonów.

Działalność samorządowa

W latach 1993 – 1998 r. był Radnym Rady Miejskiej w Skoczowie. W latach 1993 – 1996 był Burmistrzem Skoczowa. W 1995 r. Witold Dzierżawski był inicjatorem, organizatorem i zapraszającym papieża Jana Pawła II do Skoczowa. Papieska wizyta, poprzedzona kanonizacją Jana Sarkandra w czeskim Ołomuńcu, należy do wyjątkowych ze względu na zapraszających, z zasady bowiem Głowę Kościoła Katolickiego zapraszają Głowy Państw, do Skoczowa Jan Paweł II przybył na zaproszenie przedstawiciela samorządu. W trakcie papieskiej wizyty obecny był także ówczesny Prezydent RP Lech Wałęsa.

W latach 2002 – 2006 r. i 2010 – 2014 r.  pełnił funkcję Radnego Powiatu Cieszyńskiego. Od 1 stycznia 2001 r. do listopada 2006 r. był. Starostą Cieszyńskim. Do tej pory jest najdłużej urzędującym Starostą.

W trakcie jego kadencji powstało lub zostało odremontowanych wiele dróg powiatowych, m.in. poprawa układu komunikacyjnego Cieszyna (skrzyżowanie Katowicka - Stawowa - Liburnia-Kolejowa wraz z wiaduktem). Brał aktywny udział w ustalaniu przebiegu drogi S1 na terenie powiatu cieszyńskiego. Dokonał przekształcenia domów dziecka w sieć rodzin zastępczych. Przeniósł Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Pl. Dominikańskiego w Cieszynie na ul. Frysztacką w Cieszynie. Przeprowadził termomodernizację Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

Doprowadził do powołania przez Powiat Cieszyński – Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Pozyskał liczne środki z funduszy unijnych. W czasie jego kadencji majątkowe wyniosły ponad 64 mln zł.

Odznaczenia, wyróżnienia

Został odznaczony: odznaczeniem Za Zasługi dla Kombatantów RP i Więźniów Politycznych (1997), Za Zasługi dla Województwa śląskiego (1998 r.), Za Zasługi dla Obronności (2005 r). Jest Laureatem Złotej Cieszynianki (2016 r.).

Życie rodzinne

Dwukrotnie żonaty; pierwsze małżeństwo z Marią Dzierżawską (nazwisko rodowe Naglik), z którą ma jednego syna Michała Dzierżawskiego; drugie małżeństwo (od czerwca 2011 r.) z Aleksandrą Marszałek-Dzierżawską (nazwisko rodowe Marszałek). Żona jest adwokatem prowadzącym własną kancelarię adwokacką.

Jego hobby to muzyka klasyczna, architektura, podróże, fotografia i ogród.

Życiowe motto, które mu przyświeca przez całe życie to: „Przez pracę dla naszych małych ojczyzn budujemy całą Polskę”.

 

 

Mirosław Kożdoń urodził się 1 stycznia 1951 roku w Cieszynie. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej, a później w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego Cieszynie. Odbył studia na Politechnice Śląskiej, w 1975 roku obronił dyplom na Oddziale Transportu Samochodowego, Wydział Mechaniczny — Energetyczny. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

Mirosław Kożdoń Starosta Cieszyński w latach 2006-2007

Kariera zawodowa

W roku 1975 natychmiast po obronie pracy dyplomowej podjął pracę u fundatora stypendium w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Każda jego następna praca była związana z samochodami. Na kierownicze stanowisko został przyjęty, gdy miał 28 lat. Został dyrektorem Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego w Ustroniu, filia Przedsiębiorstwa Państwowego w Bielsku-Białej. Był w tym czasie współorganizatorem Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

W roku 1984 zaciągając kredyt w Banku Spółdzielczym, wybudował stację diagnostyczną z warsztatem samochodowym w Skoczowie, na terenie pozyskanym miasta na zasadzie wieczystej dzierżawy. Działalność gospodarczą prowadził od 1984 do 2004. Wykształcił 50 czeladników i dwóch mistrzów w zawodzie mechanik napraw pojazdów. W tym czasie przez dwa lata był także nauczycielem technologii napraw pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie i egzaminatorem w Izbie Rzemieślniczej w Bielsku-Białej.

W 2004 roku przystąpił do konkursu na stanowisko prezesa PKS-u w Raciborzu Sp. z o.o., gdzie osiągnął sporo sukcesów: uruchomienie nowej stacji paliw, opracowanie programu restrukturyzacji Spółki, uruchomienie nowego dworca autobusowego ze środków unijnych, ogrodzenie zajezdni, remont stacji obsługi, zakupy używanych autobusów z Niemiec w miejsce taboru zużytego, opracowanie nowego znaczka firmowego dla autobusów Spółki wraz ze zmianą kolorystyki autobusów, uruchomienie linii międzymiastowych, które w przeszłości poprzednicy, sprzedając, zlikwidowali. Nawiązał kontakty z czeskim przewoźnikiem w celu uruchomienia przewozów transgranicznych i wykonał jeszcze wiele innych zadań.

Działalność samorządowa

W 1998 roku w czasie, kiedy weszła w życie reforma samorządowa, Jerzy Kronhold poprosił Kożdonia o pomoc przy kampanii wyborczej. W tym czasie złapał bakcyla samorządowca. W latach 2002-2006 był Radnym Rady Miejskiej w Cieszynie, w następnej kadencji (2006- 2010) pełnił funkcję Radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego. W latach 2006-2007 był Starostą Cieszyńskim. W czasie jego kadencji wydatki majątkowe z budżetu Powiatu Cieszyńskiego wyniosły blisko 34 mln zł. Po swoim poprzedniku Witoldzie Dzierżawskim kontynuował m.in. modernizację Szpitala Śląskiego (prawie 11 mln zł) oraz układ komunikacyjny Cieszyna (skrzyżowanie Katowicka – Stawowa – Liburnia – Kolejowa wraz z wiaduktem). Przebudowana została droga S2644 w Jaworzynce czy ul. Objazdowa w Skoczowie.

Działalność polityczna

W 2000 roku zajął się tworzeniem struktur Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przez 7 lat był Przewodniczącym Zarządu PO. Był również członkiem Rady Krajowej tej partii.

Działalność społeczna

Aktywnie działał w Harcerstwie (Podharcmistrz), pływał (ratownik WOPR), kocha żeglarstwo wodne i lodowe na bojerach.

Życie rodzinne

W 1974 r. zawarł związek małżeński Grażyną Macurą. Urodziło im się dwoje dzieci – córka Kaja i syn Marek.

Jego mottem jest: „Trudno uwierzyć, że brak szacunku dla przyrody, miłości do zwierząt charakteryzuje ludzi, którzy twierdzą, że kochają i szanują ludzi?”

 

 

 

Czesław Gluza urodził się 11 czerwca 1956 w Wiśle. Jest politykiem oraz urzędnikiem samorządowym. W latach 2008–2011 pełnił funkcję Starosty Cieszyńskiego. Był posłem na Sejm VII kadencji.

Czesław Gluza Starosta Cieszyński w latach 2006-2011

Ukończył studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1981 był zatrudniony w Pracowni Badań Społeczno-Zawodowych przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-2007 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ustroniu.

Działalność samorządowa

W wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 był wybierany w skład Rady Powiatu Cieszyńskiego. 28 stycznia 2008 został przez radnych wybrany na urząd Starosty Cieszyńskiego w miejsce Mirosława Kożdonia. Utrzymał to stanowisko również po wyborach samorządowych w 2010. W czasie jego kadencji wydatki majątkowe z budżetu Powiatu Cieszyńskiego wyniosły ponad 112 mln zł. Pozyskał środki w kwocie 40 mln zł na dokończenie rozpoczętej w latach 70-tych XX wieku, budowy i częściowe wyposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. W ramach pozyskanych środków wyposażone zostały m.in.: OIOM, Izba Przyjęć, Centralna Sterylizacja oraz Sala Operacyjna Urazowo-Ortopedyczna i zakończone zostały roboty budowlane na Oddziale Intensywnej Terapii.

Pozyskał również środki na budowę boiska "Orlik", remonty i przebudowy szeregu dróg powiatowych oraz remonty i termomodernizacje budynków jednostek powiatowych.

W czasie jego kadencji – Powiat Cieszyński przejął i zagospodarował dwie wartościowe nieruchomości: Ośrodek Wypoczynkowy w Wiśle, w którym prowadzone jest obecnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz przejście graniczne w Cieszynie – Boruszowicach.

Udało mu się także pozyskać środki na budowę enklawy przy wiślańskim Muzeum, której realizacja rozpoczęła się w grudniu 2009 r., czyli po blisko 25 latach, jakie minęły od pojawienia się pomysłu budowy skansenu, który jest wizerunkiem dziedzictwa kultury materialnej Górali Śląskich. Zadanie obejmowało również prace remontowe w budynku Muzeum. Zostało przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W czasie jego kadencji przeprowadzone zostały także remonty w szkołach. W Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie kontynuowano roboty związane z wymianą stropów. Na całe zadanie w sumie Powiat przeznaczył ponad 2,2 mln zł. Prace prowadzone były także w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. W ramach inwestycji została ocieplona szkoła, sala gimnastyczna, wymieniono okna oraz zamontowano nową instalację centralnego ogrzewania. Zakończona została także modernizacja dachu i elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, na co Powiat w sumie wydatkował 2 mln złotych. Dodatkowo w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie zostały wymienione okna. Szkoły ponadpodstawowe wzbogaciły się także o nowe boiska sportowe. W Wiśle przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich powstał kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych wybudowany w ramach programu „Orlik 2012”. Kolejny Orlik został oddany do użytku w listopadzie 2010 roku przy Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie. Wybudowane zostało nowe boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.  Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Wyremontowana została sala gimnastyczna w LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Wykonano termomodernizację w Zespole Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych. Rozpoczęto termomodernizacje: w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.

. Remonty na drogach powiatowych, a także na obiektach mostowych zostały przeprowadzone w prawie wszystkich gminach Powiatu, m.in. przebudowano dwa odcinki ulicy Bielskiej w Cieszynie.

W roku 2008, w czasie pełnienia obowiązków służbowych, uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Nie będąc w pełni wyleczony, pomimo często występujących bólów, szybko wrócił do pracy w Starostwie.

W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu bielskim. Nie został wybrany na kolejną kadencję na Sejm RP.

Działalność społeczna

Działa społecznie w organizacjach sportowych i pożarniczych, były Wiceprezes Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Odznaczenia, wyróżnienia

Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

Jerzy Nogowczyk – urodził się 12 listopada 1971 r. w Wiśle. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, jest magistrem ekonomii. Ma Certyfikat MSP uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Państwowych oraz Certyfikat językowy FCE.

Jerzy Nogowczyk Starosta Cieszyński w latach 2011-2014

Kariera zawodowa

Jest spółdzielcą i przedsiębiorcą. Zawodowo – od lat zarządza wiślańską gminną spółdzielnią. Bliskie mu są spółdzielcze wartości, takie jak: rzetelność samorządność, gospodarność, wiedza i doświadczenie.

Kariera samorządowa

W latach 2010-2010, 2014-2018 oraz 2018-2023 był wybierany do Rady Powiatu Cieszyńskiego.

W latach 2011-2014 pełnił funkcję Starosty Cieszyńskiego. Podczas jego kadencji udało się zrealizować wiele ważnych zadań, które przyczyniły się do rozwoju Powiatu Cieszyńskiego. Było to możliwe dzięki szerokiej współpracy zarówno z samorządami, jak i wieloma instytucjami oraz jednostkami.

Wydatki majątkowe wyniosły ponad 44 mln zł. Na modernizację i rozbudowę szpitala wydano ponad 7 milionów złotych, wykonano kompleksową termomodernizację Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie oraz filii Domu Pomocy Społecznej Pogórze w Kończycach Małych, przebudowano ul. Górecką w Skoczowie, drogę w Zabłociu, ul. Górny Bór w Skoczowie.

Obejmując stanowisko Starosty, zdawał sobie sprawę z tego, że rozpoczyna się przed nim trudny okres związany z realizacją planowanych zamierzeń i rozwiązywaniem problemów istotnych dla naszego Regionu. Ważne znaczenie miały dla niego wszystkie gminy Powiatu Cieszyńskiego, dlatego bardzo chciał, aby w sprawach trudnych wszyscy samorządowcy mówili głosem mającym doprowadzić do porozumienia i współpracy przy przedsięwzięciach, które wymagały ich wspólnego zaangażowania.

Jak sam podkreśla – w tamtym czasie podczas pełnienia funkcji Starosty Cieszyńskiego mógł liczyć na życzliwość i wsparcie.

Janusz Król urodził się 6 maja 1969 roku w Cieszynie. Zdobył tytuł magistra inżyniera na Politechnice Krakowskiej.

Janusz Król Starosta Cieszyński w latach 2014-2018

Kariera zawodowa

Swoją pracę zawodową na stanowisku technologa rozpoczął w Fabryce Automatyki Chłodniczej w Cieszynie w roku 1994. Pracował jako technolog oraz programista obrabiarek CNC od 1997 do 2005 roku w ME Celma w Cieszynie, a następnie od 2006 do 2014 w SIMEX Sp. z o.o. Andrychów, pełniąc równocześnie funkcję Dyrektora Technicznego. W latach 1994- 1999 był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Mechaniczno- Elektrycznym w Cieszynie.

Od 2019 do 2023 był Prezesem Zarządu w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Ustroniu.

Działalność społeczna

Swoją aktywność społeczną rozpoczął od działań związanych z reaktywacją klubu piłkarskiego w Marklowicach Górnych, gdzie udało mu się skrzyknąć grupę osób i skromnymi środkami odnowić boisko, doprowadzając do wyremontowania szatni oraz założyć sekcję piłki nożnej.

Działalność samorządowa

Jego zaangażowanie społeczne zostało szybko zauważone, gdyż już jako młody mieszkaniec został wybrany Radnym Gminy Zebrzydowice. Następnie w latach 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 zostaje wybierany Radnym Powiatu Cieszyńskiego (II, III, IV, V, VI kadencji), pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego, od 2014 do 2018 Starosty Cieszyńskiego.

W lutym 2018 r. powołał na stanowisko Sekretarza Powiatu Cieszyńskiego Jacka Wiśniewskiego, który wcześniej, od 2005 roku był Naczelnikiem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ponieważ ówczesny Sekretarz Józef Waschut przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W trakcie jego kadencji wydatki majątkowe z budżetu Powiatu Cieszyńskiego wyniosły blisko 83 miliony złotych. Zostały przeznaczone m.in. na modernizację mostu na Wiśle w Skoczowie i Strumieniu. Za jego kadencji przebudowano ul. Pikiety w Cieszynie, ul. Frysztacką, ul. Asnyka w Zebrzydowicach i ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych. W trakcie jego starostowania dużym sukcesem było również przeprowadzenie wielu termomodernizacji, co wiązało się ze znacznymi pracami budowlanymi poprawiającymi zarówno sam stan techniczny budynków, jak i ich warunków. Dotyczyło to również takich obszarów, jak domy pomocy społecznej, czy szkół średnich, dla których Powiat Cieszyński jest organem prowadzącym. Dzięki 36 nowym pracowniom do nauki zawodu, o które wzbogaciły się szkoły, młodzież mogła profesjonalnie przygotowywać się do zawodu. Dokończył wcześniej rozpoczętą rozbudowę i modernizację Szpitala Śląskiego w Cieszynie, którą zajmowało się kilku starostów. Dzięki tej inwestycji – Powiat Cieszyński zapewnił kompleksową opiekę medyczną mieszkańcom i wypoczywającym tutaj gościom.

Działalność polityczna

W 2002 roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, pełniąc w tej partii m.in. funkcję pełnomocnika powiatowego, przewodniczącego komitetu powiatowego, członka Zarządu Okręgowego. W wyborach 2005 i w 2007 oraz 2023 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z listy PiS.

Odznaczenia, wyróżnienia

Został odznaczony srebrnym krzyżem.

Życie rodzinne

Jest żonaty, ma trójkę dzieci. Uprawia sport, preferuje aktywne formy wypoczynku. Zimą wraz z rodziną wybiera narty biegowe.

Jego życiowym mottem jest: „praca, uczciwość, kompetencje”.

 

Mieczysław Szczurek – urodził się 1 stycznia 1967 r. w Cieszynie. Jest synem cieszyńskich nauczycieli, którzy wpoili mu pracowitość, uczciwość oraz odpowiedzialność za słowa i czyny. Ukończył LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, a następnie Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie – specjalność: ekonomika i organizacja. Przez kolejne 9 lat pracował na ATH w Krakowie. Jednocześnie prowadził działalność gospodarczą, która nauczyła go, że „nie można wydawać więcej, niż się ma”.

Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński w latach 2018-2023

Kariera zawodowa

W roku 2000 został dyrektorem Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, który tworzył od podstaw. By odpowiedzialnie wykonywać obowiązki, ukończył dodatkowo menedżerskie studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej oraz Master of Business Administration.

Kariera samorządowa

W latach 2006-2010 był Wicestarostą Powiatu Cieszyńskiego, w 2010 roku został zaś wybrany na burmistrza Cieszyna. Pełniąc tę funkcję, zrealizował największą miejską inwestycję – kanalizację, która zapewniła miastu możliwość rozwoju na kolejne kilkadziesiąt lat. Pozyskał również najwyższe w historii Cieszyna dofinansowanie z funduszy europejskich.

21 października 2018 r. został wybrany Radnym Powiatu Cieszyńskiego.

Rada Powiatu Cieszyńskiego podczas pierwszej sesji VI kadencji (2018-2023) w dniu 20 listopada 2018 r. powierzyła mu obowiązki Starosty Cieszyńskiego, którą pełnił do 7 maja 2024 r. W czasie jego kadencji wydatki majątkowe wyniosły ponad 155 mln zł[1].

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano: przebudowę mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej, koszt 7,7 mln zł, przebudowę drogi powiatowej – ul. Zamkowa w Dzięgielowie, koszt 3,4 mln zł, przebudowę ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km, koszt. 18,2 mln zł, zadanie z zakresu e-geodezji - 6 mln zł, poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – 6,2 mln zł (4 obiekty oświatowe), utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, koszt 12 mln zł (6 mln zł dotacja z Województwa śląskiego), przebudowę drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie, na odcinku 1,2 km, koszt 9,4 mln zł, przebudowę drogi powiatowej – ul. Długa w Hażlachu na odcinku 1 km, koszt 3,4 mln zł, przebudowę drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych na odcinku 2,6 km, koszt. 4,2 mln zł, modernizację internatu w Zespole Szkół im. Szybińskiego w Cieszynie, koszt 2,7 mln zł, rozbudowę ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu, koszt 4,5 mln zł, rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w Drogomyślu, most wraz z nawierzchnią w ciągu ul. Dziechcinka w Wiśle koszt 2,9 mln zł, poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie (projekt unijny), koszt 9,7 mln zł, zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu) 5,5 mln zł, utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu poprzez adaptację istniejącego budynku, dofinansowanie, koszt 2,4 mln zł. 

7 maja 2024 roku został wybrany Wicestarostą Cieszyńskim. Merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oraz w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

Życie rodzinne

Ma córkę Małgorzatę.

Jego mottem życiowym są słowa „Chcesz odnieść sukces – otaczaj się ludźmi mądrzejszymi od siebie”, a pasją wszystko, co szybko jeździ, pływa lub lata. Lubi też górskie wycieczki oraz dobrą muzykę i literaturę.

[1] Dane na 11.10.2023 r.

Janina Żagan urodziła się 20 listopada 1950 roku w Pogórzu. 

Kariera zawodowa

Od 1994 r. pracuje w samorządzie. Pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Oświaty, Kultury i Rekreacji, była Członkinią Zarządu Miasta Skoczów i Kierowniczką Zespołu Jednostek Oświatowych.

Kariera samorządowa

W 2006 roku dzięki zaufaniu mieszkańców Gminy Skoczów została wybrana Burmistrzem Skoczowa. W tym czasie w tej Gminie zrealizowała wiele ważnych inwestycji. Nadzorowała przebudowę wielu dróg, remontów szkół i przedszkoli, budowę kanalizacji i mieszkań komunalnych.

Przez cztery kadencje była Radną Rady Powiatu Cieszyńskiego, w tym czasie m.in. sprawowała funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W II kadencji Rady Powiatu Cieszyńskiego została wybrana do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, gdzie powierzono jej sprawy z zakresu pomocy społecznej.

W 2018 roku została wybrana na Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego i tę funkcję sprawowała do 7 maja 2024 roku. Merytorycznie nadzorowała i kontrowała działania Wydziału Edukacji i jednostek organizacyjnych oświaty (szkół i placówek oświatowo-wychowawczych), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym odpowiadała za organizację pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej i domów dziecka. Jest zaangażowana w sprawy związane z działalnością jednostek ochrony zdrowia — Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, gdzie dodatkowo od roku 2010 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Społecznej.

Rada Powiatu Cieszyńskiego podczas pierwszej sesji VII kadencji (2024-2029) w dniu 7 maja 2024 r. powierzyła jej obowiązki Starosty Cieszyńskiego.

Działalność społeczna

Działała lub nadal działa: w Towarzystwie im. Zofii Kossak, Fundacji im. Zofii Kossak, Towarzystwie Miłośników Skoczowa, Towarzystwie Miłośników Pogórza, Uniwersytecie III Wieku, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”.

 

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy