Aktualności

wróć
brak zdjęcia

Będą współpracować

24.01.2019

We wtorek 22 stycznia br. w obecności zawodowych rodzin zastępczych podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Słoneczną Krainą w Cieszynie, które zakłada realizację działań profilaktycznych dotyczących bezpłatnej wczesnej diagnozy nieprawidłowości rozwojowych dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole oraz wzajemnej pomocy w popularyzacji działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród rodzin zastępczych, w którym umieszczono dzieci oraz wsparcia pracowników PCPR w zakresie metodycznego rozwiązywania trudności związanych z funkcjonowaniem dzieci niepełnosprawnych lub z grupy ryzyka i ich rodzin. W spotkaniu udział wzięła ze strony Powiatu Cieszyńskiego WiceStarosta Janina Żagań oraz Z-ca Dyrektora PCPR w Cieszynie Barbara Wójtowicz-Kunc, a Słoneczną Krainę reprezentował Prezes Krystian Kroczek, Dyrektorzy Lucyna Legierska, Sylwia Wrona i Stanisław Fober.

Dziękujemy naszym partnerom za możliwość zorganizowania spotkania zawodowych rodzin zastępczych, prowadzonego przez Kierownika Zespołu ds.pieczy zastęcpzej Olge Stoszek, na którym zaprezentowano ofertę wsparcia, zasady jej udzielania.

Gdy trwało spotkanie z rodzicami zastępczymi dzieci pod opieką nauczycieli z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Cieszynie brały udział w przeróżnych formach zajęć muzycznych i plastycznych.

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice