Wydziały Starostwa Powiatowego w Cieszynie

wróć

Kierownictwo Urzędu:

Starosta Cieszyński: Mieczysław Szczurek tel. (33) 47 77 101, sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Wicestarosta: Janina Żagan, tel. (33) 47 77 101sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316, wf@powiat.cieszyn.pl

Sekretarz: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 105 st@powiat.cieszyn.pl


Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie:

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314

Z-ca Naczelnika: Patrycja Machalica tel. (33) 47 77 315

Budżet: Iwona Krywulko-Grad tel. (33) 47 77 315

Inwestycje, przelewy /depozyty, inkaso, opłaty skarbowe: Sława Czechura-Chalimoniuk / Karolina Podstada  tel. (33) 47 77 355 / 315

Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Pszczółka / Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 312

Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica tel. (33) 47 77 312

MKZP: Anna Rygiel tel. (33) 47 77 319

FK: Aneta Warzecha tel. (33) 47 77 318 / 317

Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek tel. (33) 47 77 321

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301

Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303

Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
fax: (33) 47 77 331 - bzk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Zenon Woźniak, tel. (33) 47 77 224

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego / Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż / Marcelina Adamek tel. (33) 47 77 225

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - poin@powiat.cieszyn.pl

Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych - iod@powiat.cieszyn.pl 

Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowiapz@powiat.cieszyn.pl 

Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowychwt@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223

Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212

Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska tel. (33) 47 77 212

Turystyka i Promocja / Kultura: Wojciech Hławiczka / Klaudia Raszka tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjny - wo@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Beata Domagała: tel. (33) 47 77 211

Referat Administracyjny:

Kierownik, Nieodpłatna pomoc prawna: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239

Umowy, tablica ogłoszeń, Upoważnienia, Porozumienia, Zarządzenia, ZFŚS: Anna Ochman tel. (33) 47 77 209

Kancelaria, Biuro Rzeczy Znalezionych: Ewa Cieloch, Wioleta Fober tel. (33) 47 77 349 / 348

Referat Gospodarczy:

Z-ca Naczelnika, administracja obiektami Starostwa: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 210

Faktury / inwentaryzacja, rezerwacja sal: Iga Policha / Maria Holeksa tel. (33) 47 77 240

Konserwator budynków Starostwa (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz, tel. (33) 47 77 218

Konserwator budynków Starostwa (ul. Szeroka 13): Wojciech Szaton

Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński tel. (33) 47 77 317

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - it@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206

Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205

Główny Specjalista / Inspektor: Janusz Oreł / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228

Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215

Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak (33) 47 77 214

Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214

Koordynator ds. Dostępności - a.swakon@powiat.cieszyn.pl

Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133 - wiz@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213

Przetargi: Beata Stypa tel. (33) 47 77 213 / 133

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334 - we@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221

Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217

Prawo oświatowe: tel. (33) 4777 220

Spr. oświatowe / szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka, tel. (33) 47 77 219

Finanse oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl

Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar tel. (33) 47 77 326

Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., licencje, zezw., nienormatywny transport publiczny: Małgorzata Wawrzacz, Iwona Gluza tel. (33) 47 77 326

Zarządzanie ruchem drogowym: Jerzy Górny, Katarzyna Wojacka tel. (33) 47 77 136

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia - rz@powiat.cieszyn.pl 

Naczelnik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 103

Z-ca Naczelnika, Organizacja pracy RP i Komisji Rady,Zdrowie i Apteki Oświadczenia Majątkowe: Aneta Cholewa tel. (33) 47 77 204, fax (33) 47 77 336                                                                                       

Organizacja pracy RP i Komisji Rady, Oświadczenia Majątkowe: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203, fax (33) 47 77 336

Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104, 

Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101 sekretariat@powiat.cieszyn.pl 

Stanowisko ds. Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

Główny Specjalista: Tomasz Kruszy tel. (33) 47 77 300

Biuro ds. Pracowniczych - kp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik, ZFŚS: Iwona Faruzel, tel. (33) 47 77 320

Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320

Kadry, ZFŚS, (Archiwum): Agnieszka Karetta, tel. (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl 

Marcin Waltar tel. (33) 47 77 300

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentówsr@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumenta: Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311

Anna Podżorska tel. (33) 47 77 311

Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

Rzecznik Prasowy: Sylwia Pieczonka tel. 798 542 510, 533 328 871, tel. (33) 47 77 207

Tłumaczka (j. ukraiński): Polina Tomashevska tel. 534 967 060, tel. (33) 47 77 230 - p.tomashevska@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności - pzoon@powiat.cieszyn.pl

Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Katarzyna Strządała / Anna Sidzina - Landowska tel. (33) 47 77 126

Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: Marta Dziadek / Mariola Klimosz  tel. (33) 47 77 125

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13 w Cieszynie:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel/fax: (33) 47 77 404 - wg@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406

Sekretariat: Renata Dergun tel. (33) 47 77 404

Referat Geodezji i Katastru:

Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410

Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: Joanna Heller / Bartołomiej Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443

Ewidencja gruntów i budynków: Olga Klimosz / Agnieszka Sikora, Anna Pasicka tel. (33) 47 77 407 / 412

Ewidencja gruntów i budynków: Agata Kabiesz / Sylwia Francuz tel. (33) 47 77 411 / 401

Obsługa stron: Weronika Juroszek (33) 47 77 408

Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:

Kierownik: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450

E - usługi: Edyta Małysz tel. (33) 47 77 450

Zgłoszenia prac geodezyjnych: Sylwia Kubera tel. (33) 47 77 417

Prace na zasobie / Archiwizacja: Magdalena Obracaj tel. (33) 47 77 414

Udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Dominika Janota tel. (33) 47 77 420

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414

Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402

Weryfikacja operatów technicznych: Marek Gołębiowski / Gabriela Góra tel. (33) 47 77 419 / 405

Weryfikacja operatów tech. / Aktualizacja baz danych: Agnieszka Pietryga / Anna Cieślar, tel. (33) 47 77 416 / 446 Katarzyna Wawrzyczek- Oźlańska (ZFŚS), Dominika Zalewska tel. (33) 47 77 418 

Wymiana danych w formacie GML: Marcin Piechocki tel. (33) 47 77 448

Obsługa zasobu: Mariola Strządała tel. (33) 47 77 414

Narady koordynacyjne: Gabriela Pilarczyk tel. (33) 47 77 415

Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421

Z-ca Naczelnika: Joanna Wrona-Szaton tel. (33) 47 77 423

Nieruchomości Powiatu: Gabriela Błanik tel. (33) 47 77 423

Nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422

Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste: Krystyna Sikora, Monika Kwiczala, Krystian Kubaczka / Magdalena Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425 / 429

Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: Gabriela Króliczek / Wanda Suszka-Wolczyńska, Karolina Bartek tel. (033) 47 77 424

Wydział Architektury i Budownictwa - wb@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Gabriela Orszulik tel. (33) 47 77 434

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457

Sekretariat: Alicja Lach, Monika Michalik, Agnieszka Strzelczyk tel. (33) 47 77 436

Budownictwo: Ewa Grzybowska /Janusz Stasica tel. (33) 47 77 435 / 400

Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454

Budownictwo: Jadwiga Trombik / Marianna Muc tel. (33) 47 77 461

Budownictwo: Sylwia Pietrzyk-Baran / Marcela Bielska / Magdalena Ferfecka tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460

Budownictwo: Piotr Borowiec / Tomasz Bartocha tel. (33) 47 77 456 / 438

Budownictwo: Ewa Pudełko / Aleksandra Fonfara-Krótki tel. (33) 47 77 439 / 458 / 437

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426

Z-ca Naczelnika / Powietrze, odpady, hałas, pola elektromagnetyczne: Joanna Tarka tel. (33) 47 77 431

Ochrona przyrody: Magdalena Kafka, tel. (33) 47 77 430

Wył. gruntów z prod. roln., rejestracja jednostek pływających, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk tel. (33) 47 77 427

Leśnictwo, łowiectwo, rej. zwierząt objętych ochroną: Szymon Kaleta tel. (33) 47 77 432

Zaświadczenia w/s lasów: Katarzyna Pagieła tel. (33) 47 77 432

p.o. Geologa Powiatowego - a.plas@powiat.cieszyn.pl

Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Referat Administracyjny, Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe tel. (33) 47 77 481 / 482

Konserwator: Wojciech Szaton

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie
tel: (33) 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl

Wydział Komunikacji tel. 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502

Informacja: Dominika Brachaczek, Weronika Etienne-Kantor tel. (33) 47 09 501

Referat Rejestracji Pojazdów

Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504

Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary, ZFŚS: Natalia Stonawska / Beata Panasiuk / Katarzyna Pawera tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507

Referat Prawa Jazdy

Kierownik: Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl

Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Alicja Pelar, Izabela Wcisło tel. (33) 47 09 515

Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy / Amelia Sztwiertnia / Olga Chwastek tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510

Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 501

Szybkie menu

Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy