Wydziały Starostwa Powiatowego w Cieszynie

wróć

Wydziały w budynku przy ul. Bobreckiej 29

w Cieszynie:

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316

Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314

Z-ca Naczelnika: Patrycja Machalica tel. (33) 47 77 315

Budżet: Iwona Krywulko-Grad tel. (33) 47 77 315

Inwestycje, Przelewy: Sława Czechura-Chalimoniuk  tel. (33) 47 77 315

Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Pszczółka / Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 312

Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica tel. (33) 47 77 312

PKZP: Krystyna Tubacka tel. (33) 47 77 319

FK: Aneta Warzecha tel. (33) 47 77 318 / 317

Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek tel. (33) 47 77 321

Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 500 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301

Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303

Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
fax: (33) 47 77 331 - bzk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Jerzy Lazar tel. (33) 47 77 224

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: Sylwia Cholewa, Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - e.czyz@powiat.cieszyn.pl 

Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 225

Inspektor Ochrony Danych - iod@powiat.cieszyn.pl 

Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226

Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia -
pz@powiat.cieszyn.pl 

Inspektor: Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych -
wt@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223

Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212

Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska tel. (33) 47 77 212

Turystyka i Promocja / Kultura: Wojciech Hławiczka / Klaudia Raszka tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjny - wo@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Beata Domagała tel. (33) 47 77 211

Z-ca Naczelnika/ Administracja Obiektami Starostwa / Biuro Rzeczy Znalezionych: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 210

Nieodpłatna pomoc prawna, SEKAP: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239

Umowy, Tablica Ogłoszeń, Upoważnienia, Porozumienia, Zarządzenia, ZFŚS: Anna Ochman tel. (33) 47 77 209

Faktury, Inwentaryzacja, Sala Sesyjna: Iga Policha tel. (33) 47 77 210

Kancelaria (SEKAP): Maria Holeksa / Ewa Cieloch tel. (33) 47 77 348 / 349

Konserwator: Wiktor Jonasz tel. (33) 47 77 218

Konserwator: tel. (33) 47 77 218

Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński tel. (33) 47 77 317

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa -
it@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206

Z-ca Naczelnika: Przemysław Krużołek (33) 47 77 205

Główny Specjalista / Podinspektor: Wojciech Żebrok / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 227 / 228

Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Adam Swakoń tel. (33) 47 77 215

Z-ca Naczelnika: Barbara Filipczak (33) 47 77 214

Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek tel. (33) 47 77 214

Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133 -
wiz@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213

Przetargi: Beata Stypa tel. (33) 47 77 213

Wydział Edukacji fax: (33) 47 77 334 - we@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221

Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217

Prawo oświatowe: Weronika Etienne-Kantor tel. (33) 4777 220

Spr. oświatowe / szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka, tel. (33) 47 77 219

Finanse oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl

Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar tel. (33) 47 77 326

Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., przewozy nienormatywne: Małgorzata Wawrzacz tel. (33) 47 77 326

Organizacja ruchu drogowego / licencje: Jerzy Górny, Wiesław Sosin / Iwona Jasińska tel. (33) 47 77 136

Wydział Ds. Rady, Zarządu i Kontaktu z Mediami - rz@powiat.cieszyn.pl 

Naczelnik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 103

Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203, 
                                                                                              
Oświadczenia majątkowe radnych, (ZFŚS): Aneta Cholewa tel. (33) 47 77 204, fax (33) 47 77 336 - br@powiat.cieszyn.pl 

Organizacja pracy Zarządu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104, 

Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101 sekretariat@powiat.cieszyn.pl 

Kontakt z mediami: Sylwia Pieczonka e-mail: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl tel. (33) 47 77 207 

Biuro Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Tomasz Kruszy tel. (33) 47 77 300

Rozpatrywanie skarg i kontrola

Biuro do Spraw Pracowniczych - kp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Iwona Faruzel tel. (33) 47 77 320

Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320

Kadry: Agnieszka Karetta (Archiwum), Wiktoria Malec tel. (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl 

Marcin Waltar tel. (33) 47 77 123

 

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów -
sr@powiat.cieszyn.pl

Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311

Agnes Franek tel. (33) 47 77 311

Kontakt z Mediami - s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

Sylwia Pieczonka tel. (33) 47 77 207

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Kazimiera Kawulok / Anna Sidzina - Landowska tel. (33) 47 77 126

Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: M. Dziadek / K. Strządała / M. Siciarz tel. (33) 47 77 125

Wydziały w budynku przy ul. Szerokiej 13 w Cieszynie:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel/fax: (33) 47 77 404 - wg@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406

Sekretariat: R. Dergun tel. (33) 47 77 404

Referat Geodezji i Katastru:

Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410

Klasyf. gleboznawcza gruntów, ewidencja gruntów i budynków: J. Heller / B. Pałysiński tel. (33) 47 77 409 / 443

Ewidencja gruntów i budynków: O. Klimosz / A. Sikora, A. Pasicka i tel. (33) 47 77 407 / 412

Ewidencja gruntów i budynków: A. Kabiesz / S. Francuz tel. (33) 47 77 411 / 401

Obsługa stron: W. Juroszek (33) 47 77 408

Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:

Kierownik: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450

E - usługi: E. Małysz tel. (33) 47 77 450

Zgłoszenia prac geodezyjnych: S. Kubera tel. (33) 47 77 417

Prace na zasobie / Archiwizacja: M. Obracaj tel. (33) 47 77 414

Udostępnianie danych z zasobu: B. Żloch, A. Podżorska tel. (33) 47 77 420

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414

Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402

Weryfikacja operatów technicznych: M. Gołębiowski / G. Góra tel. (33) 47 77 419 / 405

Weryfikacja i aktualizacja baz danych: A. Pietryga, A. Michalik (ZFŚS) / A. Cieślar, T. Macherzyński tel. (33) 47 77 416 / 446

Aktualizacja baz danych: K. Oźlańska, D. Zalewska tel. (33) 47 77 418

Wymiana danych w formacie GML: M. Piechocki tel. (33) 47 77 448

Obsługa zasobu: M. Strządała tel. (33) 47 77 414

Narady koordynacyjne: G. Pilarczyk tel. (33) 47 77 415

Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421

Z-ca Naczelnika, ZRID: Joanna Wrona-Szaton tel. (33) 47 77 423

Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: Beata Knieżyk, Aleksandra Filipczak tel. (33) 47 77 422

Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste: K. Sikora, M. Kwiczala, W. Suszka-Wolczyńska / M. Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425 / 429

Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: G. Króliczek, K. Kubaczka / G. Błanik tel. (033) 47 77 424

Wydział Architektury i Budownictwa - wb@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Janusz Stasica tel. (33) 47 77 434

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457

Sekretariat: Alicja Lach, Beata Kazimierczak, Ewa Brachaczek tel. (33) 47 77 436

Budownictwo: Ewa Grzybowska tel. (33) 47 77 435 / 460

Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454

Budownictwo: Jadwiga Trombik / Andrzej Górniak tel. (33) 47 77 458 / 400

Budownictwo: Dagmara Pierzchała-Nowak / M. Bielska / M. Ferfecka tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460

Budownictwo: Piotr Borowiec / Katarzyna Wójcik tel. (33) 47 77 438 / 456

Budownictwo: Ewa Pudełko / Krystian Olszowski tel. (33) 47 77 437 / 439

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -
ws@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426

Z-ca Naczelnika Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo: Magdalena Małysz tel. (33) 47 77 430

Wycinka drzew, nasadzenia zastępcze: Remigiusz Wołos tel. (33) 47 77 431

Wył. gruntów rolnych, rej. sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt objętych ochroną: Monika Trzaskalik, Szymon Foltyn tel. (33) 47 77 427

Powietrze, odpady, zaświadczenia w/s lasów: Joanna Tarka, Szymon Kaleta, Katarzyna Pagieła tel. (33) 47 77 432

p.o. Geologa Powiatowego - a.plas@powiat.cieszyn.pl

Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas

tel. (33) 47 77 428

Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe tel. (33) 47 77 481 / 482

Wydział Komunikacji w budynku przy
ul. Granicznej 79 w Cieszynie
tel: (33) 47 09 500 -
wk@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502

Informacja: Monika Nowak - Prejs tel. (33) 47 09 500

Referat Rejestracji Pojazdów, Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504

Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary: N. Stonawska / B. Panasiuk / K. Pawera tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507

Referat Prawa Jazdy, Kierownik: Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl

Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Amelia Sztwiertnia, Alicja Pelar, Izabela Wcisło tel. (33) 47 09 515

Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy, Marzena Bojko / Olga Chwastek tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510

Kasa: Renata Żwak tel. (33) 47 09 501

Szybkie menu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Punkt Szczepień Powszechnych Patronaty Starosty Cieszyńskiego Obsługa osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Zmiany w pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie w czasie trwania pandemii Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Program do prezentacji graficznej i analizy danych epidemicznych Covid-19 Covide.pl Koronawirus w powiecie cieszyńskim Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Cieszynie Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Mapa kompetencji jednostek samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP SEKAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna Rozkład jazdy Przewoźnicy lokalni Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół, baza sportowa Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS szkoły zawodowe Ostrzeżenia i komunikaty Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Cieszyńskie Travel PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM