Wydziały Starostwa Powiatowego w Cieszynie

wróć

Kierownictwo Urzędu:

Starosta Cieszyński: Janina Żagan, tel. (33) 47 77 101, sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Wicestarosta: Mieczysław Szczurek, tel. (33) 47 77 101sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. (33) 47 77 316, wf@powiat.cieszyn.pl

Sekretarz: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 105 st@powiat.cieszyn.pl


Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie:

Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia - rz@powiat.cieszyn.pl 

Naczelnik: Katarzyna Stefka tel. (33) 47 77 103

Z-ca Naczelnika, Organizacja pracy Rady i Komisji Rady, Oświadczenia Majątkowe Radnych, Zdrowie i Apteki: Aneta Cholewa tel. (33) 47 77 204, fax (33) 47 77 336

Organizacja pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, Oświadczenia Majątkowe Radnych: Brygida Malcharek tel. (33) 47 77 203, fax (33) 47 77 336

Organizacja pracy Zarządu Powiatu, Uchwały Zarządu Powiatu: Anna Olszar tel. (33) 47 77 104, 

Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Barbara Korcz, Aleksandra Walczyk tel. (33) 47 77 100 / 101 sekretariat@powiat.cieszyn.pl 

Wydział Finansowy - wf@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Karina Kominek tel. (33) 47 77 314

Z-ca Naczelnika: Patrycja Machalica tel. (33) 47 77 315

Budżet: Iwona Krywulko-Grad tel. (33) 47 77 315

Inwestycje, przelewy /depozyty, inkaso, opłaty skarbowe: Sława Czechura-Chalimoniuk / Karolina Podstada  tel. (33) 47 77 355 / 315

Dochody Skarbu Państwa / Sprawozdawczość zbiorcza: Wiktoria Buryan / Bogumiła Walica tel. (33) 47 77 312

Kontrola wewnętrzna: Tatiana Kubica tel. (33) 47 77 312

MKZP: Anna Rygiel tel. (33) 47 77 319

FK: Aneta Warzecha tel. (33) 47 77 318 / 317

Opłaty geodezyjne / VAT: Justyna Grycz / Renata Dziadek tel. (33) 47 77 321

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - wr@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Jacek Michałek tel. (33) 47 77 301

Z-ca Naczelnika, Koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. (33) 47 77 303

Projekty UE, Strategia: Iwona Menka, Ewa Chrapek tel. (33) 47 77 302

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
fax: (33) 47 77 331 - bzk@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Zenon Woźniak, tel. (33) 47 77 224

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego / Obrona Cywilna Zarządzanie Kryzysowe: Sylwia Cholewa / Marcelina Madzia tel. (33) 47 77 225

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego: Ewelina Czyż tel (33) 47 77 246

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - poin@powiat.cieszyn.pl

Ewelina Czyż tel. (33) 47 77 246

Inspektor Ochrony Danych - iod@powiat.cieszyn.pl 

Mariusz Piotrowiak tel. (33) 47 77 226

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowiapz@powiat.cieszyn.pl 

Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Zuzanna Macura tel. (33) 47 77 216

Koordynator ds. Dostępności - koordynator@powiat.cieszyn.pl

Beata Szymańska tel. (33) 47 77 216

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowychwt@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Henryk Pieszka tel. (33) 47 77 223

Z-ca Naczelnika / Organizacje Pozarządowe: Barbara Jurkiewicz tel. (33) 47 77 212

Dotacje, Sport: Aneta Brożkowska tel. (33) 47 77 212

Turystyka i Promocja / Kultura: Wojciech Hławiczka / Klaudia Raszka tel. (33) 47 77 222

Wydział Organizacyjny - wo@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Beata Domagała: tel. (33) 47 77 211

Referat Administracyjny:

Kierownik, Nieodpłatna pomoc prawna: Karolina Pupek tel. (33) 47 77 239

Umowy, tablica ogłoszeń, Upoważnienia, Porozumienia, Zarządzenia, ZFŚS: Anna Ochman tel. (33) 47 77 209

Kancelaria, Biuro Rzeczy Znalezionych: Ewa Cieloch, Wioleta Fober tel. (33) 47 77 349 / 348

Referat Gospodarczy:

Z-ca Naczelnika, administracja obiektami Starostwa: Kinga Konieczny tel. (33) 47 77 210

Faktury / inwentaryzacja, rezerwacja sal: Iga Policha / Maria Holeksa tel. (33) 47 77 240

Konserwator budynków Starostwa (ul. Bobrecka 29): Wiktor Jonasz,

Konserwator budynków Starostwa (ul. Szeroka 13): Wojciech Szaton

Kierowca: Wojciech Kaleta, Dariusz Sławiński

Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa - it@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Tomasz Stypa tel. (33) 47 77 206

Z-ca Naczelnika: Janusz Oreł tel. (33) 47 77 227

Przemysław Krużołek / Tadeusz Kantor tel. (33) 47 77 205 / 228

Jędrzej Żabiński tel. (33) 47 77 229

Wydział Inwestycji - wi@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Barbara Filipczak tel. (33) 47 77 215

Nadzór nad robotami budowlanymi: Natalia Kopeć, Anna Tokarek (33) 47 77 241

Nadzór nad robotami budowlanymi: Adam Swakoń, Inga Sitek tel. (33) 47 77 214

Pomoc administracyjna: Weronika Faruga tel. (33) 47 77 214

 Biuro Zamówień Publicznych tel/fax: (33) 47 77 133 - wiz@powiat.cieszyn.pl

Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. (33) 47 77 213

Przetargi: Beata Stypa tel. (33) 47 77 213 / 133

Wydział Edukacji - we@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Michał Rajwa tel. (33) 47 77 221

Z-ca Naczelnika: Beata Lebioda tel. (33) 47 77 217

Prawo oświatowe: tel. (33) 4777 220

Spr. oświatowe / szkolnictwo spec.: Wioletta Lanc, Daria Czarnecka, tel. (33) 47 77 219

Finanse oświaty: Marzena Madecka tel. (33) 47 77 217

Biuro Transportu i Organizacji Ruchu - bt@powiat.cieszyn.pl

Kierownik Biura: Krzysztof Glajcar tel. (33) 47 77 122

Parkingi strzeżone, zezwolenia na wykorz. dróg w sp. szcz., licencje, zezw., nienormatywny transport publiczny / Zarządzanie ruchem drogowym : Małgorzata Wawrzacz, Iwona Gluza / Katarzyna Wojacka tel. (33) 47 77 326

Zarządzanie ruchem drogowym: Jerzy Górny tel. (33) 47 77 136

Stanowisko ds. Skarg i Kontroli - sk@powiat.cieszyn.pl

Tomasz Kruszy tel. (33) 47 77 300

Biuro ds. Pracowniczych - kp@powiat.cieszyn.pl

Kierownik, ZFŚS: Iwona Faruzel, tel. (33) 47 77 320

Płace: Edyta Ochodek tel. (33) 47 77 320

Kadry: Agnieszka Karetta (Archiwum, ZFŚS), Magdalena Miklar tel. (33) 47 77 208

Audytor Wewnętrzny - au@powiat.cieszyn.pl 

Marcin Waltar tel. (33) 47 77 300

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentówsr@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumenta: Klaudia Bohucka tel. (33) 47 77 311

Anna Podżorska tel. (33) 47 77 311

Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami - rzecznik@powiat.cieszyn.pl

Rzecznik Prasowy: Sylwia Pieczonka tel. 798 542 510, 533 328 871, tel. (33) 47 77 207

Polina Tomashevska tel. 534 967 060, tel. (33) 47 77 230 - p.tomashevska@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności - pzoon@powiat.cieszyn.pl

Przewodniczący Zespołu / Sekretarz: Katarzyna Strządała / Anna Sidzina - Landowska tel. (33) 47 77 126

Wydawanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych: Marta Dziadek / Monika Jurkowska / Mariola Klimosz  tel. (33) 47 77 125

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego przy ul. Szerokiej 13 w Cieszynie:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel/fax: (33) 47 77 404 - wg@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik, p.o. Geodety Powiatowego: Elżbieta Jędrol-Czulak tel. (33) 47 77 406

Sekretariat: tel. (33) 47 77 404

Referat Geodezji i Katastru:

Kierownik: Olga Kubok tel. (33) 47 77 410

Obsługa stron: tel. (33) 47 77 408

Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych:

Kierownik: Tomasz Gołębiowski tel. (33) 47 77 450

E - usługi: tel. (33) 47 77 450

Zgłoszenia prac geodezyjnych: tel. (33) 47 77 417

Prace na zasobie / Archiwizacja:  tel. (33) 47 77 414

Udostępnianie danych z zasobu: tel. (33) 47 77 420

Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: tel. (33) 47 77 414

Kierownik: Alicja Pilch tel. (33) 47 77 402

Wymiana danych w formacie GML: tel. (33) 47 77 448

Obsługa zasobu: tel. (33) 47 77 414

Narady koordynacyjne: tel. (33) 47 77 415

Wydział Nieruchomości fax: (33) 47 77 452 - wn@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Cieślar tel. (33) 47 77 421

Z-ca Naczelnika: Joanna Wrona-Szaton tel. (33) 47 77 423

Nieruchomości Powiatu: Gabriela Błanik tel. (33) 47 77 423

Nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu: Beata Knieżyk tel. (33) 47 77 422

Nieruchomości Skarbu Państwa / Użytkowanie wieczyste: Krystyna Sikora, Monika Kwiczala, Krystian Kubaczka / Magdalena Sztwiertnia tel. (33) 47 77 425 / 429

Nieruchomości Skarbu Państwa / Powiatu: Mariusz Owczarek / Wanda Suszka-Wolczyńska, Karolina Bartek tel. (033) 47 77 424

Wydział Architektury i Budownictwa - wb@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Gabriela Orszulik tel. (33) 47 77 434

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Kosior tel. (33) 47 77 457

Sekretariat: Alicja Lach, Agnieszka Strzelczyk, Małgorzata Semjan tel. (33) 47 77 436

Budownictwo: Ewa Grzybowska, Karolina Krysta - Baran tel. (33) 47 77 435

Budownictwo: Danuta Piekar / Grażyna Rypulak tel. (33) 47 77 451 / 454

Budownictwo: Jadwiga Trombik / Joanna Gocman tel. (33) 47 77 461

Budownictwo: Sylwia Pietrzyk-Baran / Marcela Bielska / Magdalena Ferfecka tel. (33) 47 77 453 / 459 / 460

Budownictwo: Piotr Borowiec / Andrzej Porwoł tel. (33) 47 77 456 / 438

Budownictwo: Ewa Pudełko / Aleksandra Fonfara-Krótki / Diana Kokurowska tel. (33) 47 77 439 / 458 / 437

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorota Werner tel. (33) 47 77 426

Z-ca Naczelnika / Powietrze, odpady, hałas, pola elektromagnetyczne: Joanna Tarka tel. (33) 47 77 431

Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rej. zwierząt objętych ochroną: Lidia Pałecka, tel. (33) 47 77 430

Wył. gruntów z prod. roln., rejestracja jednostek pływających, karty wędkarskie: Monika Trzaskalik, Izabela Lose-Rybaczuk tel. (33) 47 77 427

Spółki wodne, POŚ, raporty z POŚ: Agnieszka Kubaszczyk tel. (33) 47 77 432

Zaświadczenia w/s lasów, wypisy UPUL: Katarzyna Pagieła tel. (33) 47 77 432

Geolog Powiatowy - a.plas@powiat.cieszyn.pl

Geologia, osuwiska, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów: Anna Plas tel. (33) 47 77 428

Referat Administracyjny, Kancelaria Ogólna - kancelaria.szeroka@powiat.cieszyn.pl

Aleksandra Stuchlik / Iwona Kempe tel. (33) 47 77 481 / 482

Konserwator: Wojciech Szaton

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie
tel: (33) 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl

Wydział Komunikacji tel. 47 09 500 - wk@powiat.cieszyn.pl

Naczelnik: Dariusz Tessar tel. (33) 47 09 502

Informacja: Weronika Etienne-Kantor, tel. (33) 47 09 501

Referat Rejestracji Pojazdów

Kierownik: Łukasz Heller tel. (33) 47 09 504

Referat Rejestracji Pojazdów: Zawiadomienia elektroniczne o nabyciu/zbyciu / Wyrejestrowania / Kary: Natalia Stonawska / Beata Panasiuk / Katarzyna Pawera(ZFŚS), Kamil Kroczek tel. (33) 47 09 505 / 506 / 507

Referat Prawa Jazdy

Kierownik: Wioleta Witek tel. (33) 47 09 503 e-mail: wkp@powiat.cieszyn.pl

Referat Prawa Jazdy: Wydawanie uprawnień: Dominika Kuboszek, Katarzyna Zawada tel. (33) 47 09 515

Referat Prawa Jazdy: Kierowcy karani / OSK: Aneta Koczy / Izabela Wcisło/ Olga Chwastek tel. (33) 47 09 508 / 509 / 510

 

Szybkie menu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Starostowie Cieszyńscy Dożynki Gminno-Powiatowe w Simoradzu (Gmina Dębowiec) Herb Powiatu Cieszyńskiego Rozkład jazdy autobusów w powiecie cieszyńskim Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego Patronaty Starosty Cieszyńskiego Wsparcie dla Ukrainy w powiecie cieszyńskim Pomoc Społeczna w Powiecie Cieszyńskim "Przeciw Przemocy" projekt Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w powiecie cieszyńskim Sprawy w Starostwie Kompetencje Wydziałów Opieka okołoporodowa w powiecie cieszyńskim Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Nagrody, wyróżnienia, odznaki Powiatu Cieszyńskiego Inwestycje w powiecie cieszyńskim Internetowa Rezerwacja Terminów w Wydziale Komunikacji Internetowa rezerwacja terminów w Wydziale Geodezji Geoportal E-Usługi Geodezja Powiat Cieszyński E-SESJA transmisje z sesji Dyżury aptek na terenie powiatu cieszyńskiego Rejestracja Pojazdów Stan Kolejki Strategia Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Cieszyńskim E-urząd ePUAP Nieruchomości Sprzedaż nieruchomości INSPEKTOR OCHRONY DANYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Zarządzanie kryzysowe Biuro Rzeczy Znalezionych Pressroom informacje dla mediów Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Ochrona zdrowia Szpital / Pogotowie ratunkowe Promocja zdrowia Turystyka Sport nagrody i wyróżnienia, współzawodnictwo sportowe szkół Kultura Zabytki, wydarzenia kulturalne, dokumenty do pobrania Edukacja Szkoły, rekrutacje, nabory Organizacje pozarządowe ogłoszenia, zestawienie organizacji, linki Projekty UE Realizacja projektów w ramach środków UE Projekt EFS Szkoły zawodowe strona zostanie otwarta w nowej karcie Ostrzeżenia i komunikaty strona zostanie otwarta w nowej karcie Jakość powietrza Mapa monitoringu jakości powietrza

Powiat na mapie

Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu Rynek 4 43-246 Strumień
Urząd Miejski w Skoczowie Rynek 1 43-430 Skoczów
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń
Urząd Miejski w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna
Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie
Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec
Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów
Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach
Urząd Gminy Istebna 43–470 Istebna 1000
Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe - strona zostanie otwarta w nowej karcie Szpital Śląski - strona zostanie otwarta w nowej karcie Muzeum Śląska Cieszyńskiego - strona zostanie otwarta w nowej karcie  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie - strona zostanie otwarta w nowej karcie
Pierwszy Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Drugi Certyfikat ISO w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie YouTube - strona zostanie otwarta w nowej karcie Cieszyńskie Travel- strona zostanie otwarta w nowej karcie PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM Wsparcie dla Ukrainy